Băng Nhi


1
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

LỜI GIỚI THIỆU
Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưa. Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ từ sách "Lang Hoàn Ký"
Ngày xưa, có chàng thư sinh tên là Trần Hưu Văn. Một hôm, thư sinh ngồi đọc sách một mình trong thư phòng đang lúc ngoài trơì cơn mưa phùn, gió thổi hạt mưa li ti phiêu phớt như trùm tơ mịn. Bỗng có cô gái đi dưới đám mưa, nàng vừa đi vừa thâu gom hạt mưa lại và quay thành sợi tơ, rôì tiến thẳng vào thư trai đưa cuộn tơ đó cho thư sinh, bảo rằng:
- Đây là "Băng Ti", em xin biếu chàng đặng may áo Băng.
Vừa dứt lơì là cô gái biến mất. Ngày sau, Trần Hưu Văn đem Băng Ti may thành áo, chế ra quạt, mang mặc trọn đời, coi đó là vật quý nhất đời mình.

Nguồn: http://nguoibanviet.com/threads/ebook-bang-nhi-quynh-dao.2909/