Mua dây buộc mình

4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Giới thiệu tác phẩm:

Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới này.

Không phải là em ở bên cạnh anh, nhưng em không biết anh yêu em.

Mà là rõ ràng em ở bên cạnh anh, nhưng anh không biết anh yêu em.

Rõ ràng chúng ta gần nhau như vậy, nhưng một người rẽ trái, một người khác lại rẽ phải.
...

Nhiều năm trước, Trịnh Hài thề rằng: “Nếu tôi có bất cứ ý đồ gì khác với Hòa Hòa, tôi sẽ bị sét đánh!”

Sức mạnh lý trí kiên định của anh mạnh gấp vạn lần sức mạnh cảm tính.

Nhiều năm sau, anh dùng cách thức mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến, đồng thời đã bị sét trời và sét đất đánh trúng.

Thông tin tác phẩm:

Dịch giả: Keichan

Nguồn: http://keichan2306.wordpress.com/