Nữ thần báo oán


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

"Mật mã của chúng ta là Némésis"

Cô Marple lẩm bẩm nhắc lại câu nói trên. Cô đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng cạnh lò sưởi, trong nhà mình ở Saint – Marie – Meal. Câu đó nằm trong một lá thư không bình thường của một con người không bình thường, lúc này đã quá cố. Một tuần trước, cô đã đọc cáo phó về cái chết của ông ta...

Điều gì khiến cô Marple nói vậy? Lá thư đó có điều gì không bình thường? Và ông ta là ai?

Tất cả sẽ được giải đáp trong: Nữ thần báo oán - Agatha Christie