Đan nữ


Tác giả: 
Dịch giả: 

Đám người Huyền Dương Tử bắt về một vị Niêm Hoa Tăng giỏi bách biến dị dung thuật.

Phòng luyện đan bất ngờ bị nổ, Huyền Dương Tử Niêm cứu Hoa Tăng ra ngoài.

Không ngờ kinh ngạc phát hiện, đầu Niêm Hoa Tăng mọc ra một mái tóc dài đen mượt...

"Nàng" vẫn là Niêm Hoa Tăng sao?

Nội dung: xuyên việt, huyễn, cung đình, hài hước.

Nhân vật chính: Đan Nữ, Huyền Dương Tử.

Phối hợp diễn: Huyền Phi Tử….​

Tác giả: Cống Trà.

Coverter: tamquay (diễn đàn Tàng thư viện).

Editor: Kanatasty.

Tình trạng bản gốc: 30 chương - hoàn.

Tình trạng edit: đã hoàn.

Đọc trực tuyến: 

Bình luận

Ảnh của văn hay chữ tốt