[12 chòm sao]Cuộc Chiến Kiếm Thánh


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Ở một thế giới nơi pháp sư thống trị, có một cuộc chiến gọi là cuộc chiến kiếm thánh.
Cuộc chiến kiếm thánh là cuộc chiến có quy mô lớn. Nó khẳng định năng lực của các pháp sư và kiếm thánh cũng là một trong những thánh vật mạnh nhất của thế giới pháp sư. Nếu ai có được kiếm thánh sẽ được kiếm thánh ban điều ước. Mọi ngạn quỷ, ma nữ hay đến cả pháp sư đều muốn có được kiếm thánh. Vì có được kiếm thánh chính là có được sức mạnh của pháp sư và thực hiện được những gì mà mình mong muốn. Chính vì vậy, trường Hoàng Đạo mỗi năm đào tạo ra nhiều pháp sư giỏi với nhiệm vụ bảo vệ kiếm thánh. Nhưng... Liệu sự thật có phải như vậy không?