Thôi Duyên


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Văn Án

“Thôi cũng đành thôi, duyên em cũng đành thôi!” (*)

- Út Liên ca bài gì mà buồn quá vậy?

Cậu Khải hai tay đút túi quần âu, thong thả bước đến sau lưng tôi. Tôi cười mà lòng tràn ngập chua xót.

- Em ca cuộc đời em đó cậu!

(*) Trích lời bài hát “Thương kiếp đò xuôi”, nhạc phim “Đò dọc”