Chủng dị biệt

Đánh giá: 
5
Trung bình: 5 (1 vote)

Nếu thế giới này có dị nhân thì tại sao họ lại có dị năng?

Nếu họ có dị năng thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào? 

Nếu cuộc sống của họ không khác gì địa ngục thì họ phải làm gì để thay đổi nó?

Nếu tương lai của họ đã bị thay đổi thì năng lực nào có thể giúp họ quay lại?

Nếu họ có thể trở về liệu họ cơ cơ hội để hối hận không?

Tất cả sẽ được tái hiện tại bộ truyện Chủng Dị Biệt
Trích dẫn từ sách