Iris White


Tác giả: 
Đọc trực tuyến: 

Hành trình của một cô gái đi tìm kiếm tri thức và dùng tri thức của mình để thay đổi cả một thế giới. Đâu đó trong thế giới ấy, vang lên bài thánh ca:

Hoang tàn một mảnh nhà đổ nát
Người đau kẻ khổ sống lầm than
Con trẻ biết ôm ai than khóc?
Tóc bạc đầu biết khóc cho ai?
Iris White
Tri Ý gánh mệnh của con dân
Chiến Vu đi đầu chống số phận
Hồng Vũ nhảy múa tiễn vong linh
Bách tộc ra đi không hối tiếc.
Dylan Clockman

Chỉ nguyện
Để tương lai lại cho nghìn đời.
Các bạn giao lưu với tác giả Tại đây!