Chuyến xe bắt đầu tình yêu


Tác giả: 

Một cô gái sinh ra và lớn lên trong gia đình khuyết thiếu, nói không tin vào tình yêu thì không đúng, mà nói tin vào tình yêu thì không hẳn. Chỉ là hình như cô chưa thể thật sự rung động. Một anh chàng luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, tính tình có chút "cổ quái, khác người", nhưng lại là một người thật sự chân thành và tốt bụng. Vậy nếu hai người không liên quan gì đến nhau, bỗng dưng có ràng buộc, câu chuyện ấy sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào?

Các bạn có thể giao lưu với tác giả Tại đây.