Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao


Tác giả: 
NXB: 

Tây Sơn Tam Kiệt là bộ trường thiên tiểu thuyết võ hiệp lịch sử gồm ba phần: Én Liệng Truông Mây, Nhất Thống Sơn Hà, Gia Định Tam Hùng kéo dài suốt giai đoạn lịch sử nước nhà từ năm 1738 đến 1802, tức giai đoạn cuối thời Nam – Bắc phân tranh đời Hậu Lê, với Chúa Trịnh Giang ở Đàng Ngoài, Chúa Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong, rồi nhà Tây Sơn thống nhất đất nước cho đến khi Gia Long lên ngôi.


Khoảng thời gian hơn sáu mươi năm đó, tuy rất ngắn ngủi trong dòng lịch sử bốn ngàn năm, nhưng lại là một giai đoạn lịch sử oai hùng và sáng chói nhất của dân tộc, đưa tên tuổi của nước Đại Việt vang khắp năm châu. Và vị anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ đã được liệt vào hàng vĩ nhân, một danh tướng bậc nhất của nhân loại, một vị tướng bách chiến bách thắng, chưa một lần chiến bại, do đó mà trong bài trống trận Tây Sơn không có hồi trống thu quân và cũng do đó mà nhân gian truyền tụng hai câu thơ:

Cổ kim bách thắng Long Nhương Tướng
Nhất thống sơn hà Bắc Bình Vương

Dù vậy cũng không thể phủ nhận đó là một giai đoạn bi thương nhất của dân tộc và có không ít những sự kiện bị gạt bỏ ra ngoài dòng chảy lịch sử nước nhà.

Một trong những vị anh hùng bị lãng quên trong lịch sử đó là chú Lía, người hiệp sĩ đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của những người nghèo khó chống lại sự thối nát, bóc lột, bất công, quan quyền của triều đình Chúa Nguyễn. Ngày nay, cuộc đấu tranh oai hùng ấy chỉ còn được lưu lại qua hai câu thơ đầy thương cảm:

Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành

và một bài vè “Chàng Lía” mà dân chúng yêu thương đã lén lút truyền miệng nhau.

Cuộc khởi nghĩa Truông Mây của chú Lía tuy thất bại nhưng đã khơi dậy trong lòng người dân Việt khốn khổ sức mạnh và ý chí đấu tranh chống lại áp bức, bất công của bọn vua chúa, cường quyền, từ đó mở rộng con đường đấu tranh dẫn đến sự xuất hiện của ba anh em Tây Sơn với công cuộc thống nhất đất nước, làm nên những thắng lợi rực rỡ trong cuộc chiến chống ngoại xâm như đánh tan năm vạn quân Xiêm La và hơn hai mươi vạn quân Thanh xâm lược.

Là người con của quê hương Bình Định đang lưu lạc xứ người, giở lại trang sử xưa, chúng tôi mong mỏi xới tìm những viên ngọc bỏ sót đã bị vùi lấp, đánh bóng lên, trả ánh sáng huy hoàng xưa cho họ. Việc làm này vừa như để vơi đi niềm trắc ẩn, vừa như để mua vui cho độc giả, nhất là lớp độc giả trẻ của nước nhà.

Mùa Giáng sinh 2013 – Florida, Hoa Kỳ

Vũ Thanh

Tác phẩm được tác giả trực tiếp đăng tải tại Gác Sách.

Mời các bạn giao lưu với tác giả Vũ Thanh tại Đây...