Đợi của

5
Tác giả: 
Dịch giả: 
NXB: 

Giới thiệu

Lấy chất liệu từ chính cuộc hôn nhân của mình và Zelda
Fitzgerald, Đợi của của F. Scott Fitzerald là câu
chuyện về tình yêu, sự suy đồi đạo đức và mãnh lực của đồng tiền trong cuộc
sống hôn nhân của đôi trẻ Anthony và Gloria nơi trái tim nước Mỹ - New York.

Tại thành phố hiện đại, thời thượng ấy, nơi mọi văn nhân,
nghệ sĩ, thương gia và các nhà triệu phú cùng sinh sống, Đợi của đã
vẽ mô tả sắc nét chân dung một thời đại mang tên Thời đại nhạc jazz -
một thời của những xung đột tình cảm, những mâu thuẫn trong tâm hồn được phơi
bày một cách ngậm ngùi, đau xót trước sự hư ảo, trí trá của những huyền thoại
Mỹ, những mộng tưởng Mỹ...

Tên sách: Đợi của

Nguyên tác: The beautiful
and damned

Tác giả: F. Scott
Fitzgerald

***

Thông tin ebook

Type+Làm
ebook: thanhbt

Ngày hoàn
thành: 16/05/2015

Dự án ebook #124
thuộc Tủ sách BOOKBT

Nguồn ebook: http://www.dtv-ebook.com/

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Phương Hoàng – trangchic

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)