Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter


4
Tác giả: 
Dịch giả: 

Là những mẩu truyện ngắn về các nhân vật và sự kiện mà tác giả đăng trên trang web chính thức của mình là Pottermore.