Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter

Đánh giá: 
4.333335
Trung bình: 4.3 (9 votes)

Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter

Tác giả: 
Dịch giả: 

Là những mẩu truyện ngắn về các nhân vật và sự kiện mà tác giả đăng trên trang web chính thức của mình là Pottermore.

Trích dẫn từ sách