Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter

8
Trung bình: 8 (10 votes)

Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter

Tác giả: 
Dịch giả: 

Là những mẩu truyện ngắn về các nhân vật và sự kiện mà tác giả đăng trên trang web chính thức của mình là Pottermore.

Trích dẫn từ sách