Tình sử Võ Tắc Thiên


Danh mục sách: 

Giới thiệu:

Đây
là dịp duy nhất tôi được biết tới vị Nữ Hoàng kì lạ đã thống trị Trung Quốc vào
hậu bán thế kỉ thứ bảy.

Mười
năm trước đây, tôi bắt đầu góp nhặt tài liệu về tiểu sử và các việc làm của
người đàn bà phi thường này, nhân vật độc nhất vô nhị trong lịch sử cổ kim. Bản
thảo đầu tiên hoàn tất vào năm 1956. Sự vô luân cũng như óc thông minh tột
chúng của bà đã làm tôi say mê. Trong suốt mười năm, tôi có dịp nghiền ngẫm và
kiểm điểm lại những hành động của bà, những hành động có lúc làm tôi phải rùng
mình, có lúc lại làm tôi thích thú. Tôi không thể tìm thấy một người đàn bà thứ
hai nào tương tự trong lịch sử Tây Phương.

Tên sách: Tình
sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Lâm
Ngữ Đường

Thông tin ebook:

Nguồn sách: 4vn.net

Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên vào ngày: 27
tháng 12 năm 2003

Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

Nguồn: http://vnthuquan.net

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Phục Sinh – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)