Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2)

Giới thiệu sách:

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (Tập 2)

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi
tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng
thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu.
Tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, Chân Hoàn đã vượt qua mọi trò hãm hại
của Hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình chốn hậu cung.

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Đinh Tị Books

Tác phẩm
được giữ đúng nguyên bản sách in, không qua chỉnh sửa.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)