Người Dublin


Tác giả: 
Dịch giả: 
Đọc trực tuyến: 

Lời giới thiệu

Jame Joyce (1882-1941), một trong những nhà văn vì đại nhất của thế kỷ XX, là người Ireland, viết rất ít. Bốn tác phẩm chính của ông gồm: Người Dublin (Dubliners, 1914), A Portrait of the Artist as a Young Man (1916), Ulysses (1922) và Finnegans Wake (1939). Ngoài ra ông còn viết thơ (tập Chamber Music, 1907), và kịch (Exiles, 1918). Trong cuộc bình chọn gần đây (2007), do nhà xuất bản danh tiếng về sách chuyên khảo W. W. Norton (Anh) tiến hành với sự tham gia của một trăm hai mươi lăm trong số những nhà văn lớn nhất thế giới, Ulysses và Dubliners của Joyce nằm trong danh sách hai mươi cuốn sách được yêu thích nhất.

Người Dublin

Tác giả: James Joyce

Nguyên tác Dubliners

Thông tin ebook:

vietmessenger. com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – vivian. nguyen – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)