Nhất Linh, cha tôi

Nhất Linh, cha tôi
0

Giới thiệu:

Ngày nay, đọc Nhất
Linh, cha tôi
, lại hồi tưởng đến những ngày tháng xa xưa, những ngày tháng
đã trôi qua một cách vô tình. Tuy vậy, những kí ức về người anh thân mến và tài
hoa của tôi, lúc nào cũng còn sống mãi trong tâm khảm của tôi, người em út.

Nếu các bạn có đọc
cuốn Nhất Linh, cha tôi này của Nguyễn Tường Thiết và để một
chút lòng tưởng nhớ đến tác giả cuốn Đoạn tuyệt thì chúng tôi
sẽ xin rất cảm ơn, mãi mãi không quên.

Với tất cả
thương tiếc và ngậm ngùi vô hạn.

Nguyễn Tường Thiết

Nhất Linh, cha tôi

Nguồn: http://vnthuquan.net

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt –
Lam
Sa
- trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)