Animorphs (Tập 6: Tù Nhân)


Tác giả: 
Dịch giả: 
NXB: 
Danh mục sách: 

TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 5

TẬP 5: THÚ SĂN MỒI

1. Người kể chuyện:

Marco

2. Nội dung:

Ax muốn quay trở về lại quê nhà và cần một con tàu. Hội Animorphs lập kế hoạch đánh cắp một tàu Lưỡi Rìu của bọn Yeerk. Cả nhóm quyết định biến thành kiến để thâm nhập vào nhà Chapman, “mượn tạm” thiết bị suy chuyển không gian Zero cho Ax. Kế hoạch đánh cắp tàu Yeerk của Hội bị phá sản vì Ax đã dùng không đúng ngôn ngữ hiện tại của bọn Yeerk. Cả Hội bị Visser Ba bắt lên tàu Lòng Chảo, nhưng lại được Visser Một - kẻ có mâu thuẫn chính trị cá nhân với Visser Ba - giúp chạy trốn. Cả nhóm đã về lại được Trái Đất an toàn. Và Marco phát hiện ra một sự thực đau lòng: Visser Một chính mẹ của cậu.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Người hoá thú: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias.

Ax - người Andalite - em trai của Elfangor.

Visser Ba.

Visser Một - mẹ của Marco.

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake: Tôm hùm, Kiến.

Marco: Tôm hùm, Kiến.

Rachel: Kiến.

Cassie: Kiến.

Tobias:

Ax: Tôm hùm, Kiến, Diều mướp phương Bắc.

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Tôm hùm, Kiến, Chim ưng Peregrine, Cọp Siberi.

Marco: Khỉ đột, Tôm hùm, Kiến, Mòng biển.

Rachel: Kiến, Đại bàng đầu bạc, Voi Phi châu.

Cassie: Kiến, Mòng biển, Sói.

Tobias:

Ax: Người, Tôm hùm, Kiến, Diều mướp phương Bắc.

Thông tin ebook:

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: Foli

Đánh máy: ICT, 4DHN, phananhvusv, thinhxd

Sửa chính tả: ICT, 4DHN, santseiya

Thiết kế bìa: Teszine

Chuyển sang ebook: Santseiya

Ngày hoàn thành: 28/04/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

Nguồn: http://tve-4u.org/

ooO TVE Ooo

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Sellvi – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)