Quá Nhiều Hạnh Phúc


1
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Nhiều người không học toán học nhầm lẫn nó với số học và coi đó là một khoa học khô khan và cằn cỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, khoa học này đòi hỏi một sự tưởng tượng tuyệt vời.

— Sophia Kovalevsky.

Nguyên tác: Too Much Happiness

Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online (http://vnthuquan.net)

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Sellvi – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)