Luận Anh Hùng

Chúng ta đã quen
với việc quy kết sự hưng suy của vương triều, sự thành bại của sự nghiệp, sự
đổi thay của lịch sử và sự đúng sai của sự tình do nguyên nhân cá
nhân. Quy kết thành một nhân vật lãnh tụ nào đó hoặc nhân vật chủ đạo nào
đó có nhân phẩm tốt xấu, giỏi kém. Đồng thời, các nhân vật lịch sử Trung Quốc
cũng được chia đơn giản thành hai vai thiện – ác, và cả lịch sử Trung Quốc biến
thành một sân khấu lịch lớn.

Nhưng chúng ta lại
không hiểu rằng tại sao lại có nhiều vai ác đến thế, và không biết đến bao giờ
mới xuất hiện những vai thiện. Bởi vì chúng ta không biết đạo diễn và biên kịch
là ai.

“Luận anh hùng”
phân tích kỹ một số nhân vật tiêu biểu của lịch sử Trung Quốc, đặt họ trong bối
cảnh của xã hội đương thời và tương quan với những nhân vật khác, từ đó làm rõ
quan hệ giữa cá nhân và lịch sử, nguyên nhân của sự hưng suy vương triều, sự
thành bại sự nghiệp, sự đổi thay của triều đại và sự đúng sai của sự tình.

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Quảng Văn

Tác phẩm được giữ đúng nguyên bản
sách in, không qua chỉnh sửa.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Hexagon

(Duyệt – Đăng)