Bốn Mươi Năm Nói Láo


5
Tác giả: 
Danh mục sách: 

“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi Chuyện đời đã chán không buồn nhắc Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời. Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, mở đầu tập truyện bất hủ bằng bốn câu thơ trên, đã cho người ta hé thấy ông lấy làm vinh dự làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Ờ, nói láo đấy, nghe láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ hơn thiên hạ về chỗ đó: dám nhận huỵch toẹt ngay là mình “nói láo”, mình ưa “nói láo”, “nói láo” nói lếu như thế còn hơn là nói chuyện đời: xấu quá.

Thông tin ebook:

Ebook: http://www.dtv-ebook.com

(1) In theo bản in của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin - 1993

Thành kính dâng Cậu, Mợ, Cô Minh. Mến tặng Khoái, Lăng, Hầu. V.B

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Cua Cóc – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)