Việt Sử Giai Thoại (Tập 4)


Giới thiệu:

VIỆT SỬ GIAI THOẠI là bộ sách giới thiệu những chuyện giàu chất triết lí và giá trị đạo lí, có nguồn gốc trực tiếp từ chính sử xưa của tổ tiên. Nói chung, sử thần xưa thường tỏ ra ít thiện cảm với triều Hồ và đặc biệt là với Hồ Quý Ly. Bởi lẽ đó, Việt Sử Giai Thoại sẽ không tránh khỏi sự thiếu thỏa đáng. Xin bạn đọc hãy rộng lòng miễn thứ. Chúng tôi không hề làm công việc đánh giá triều Hồ mà chỉ làm công việc trích dịch một số đoạn của chính sử xưa về triều Hồ và mạo muội viết thêm lời bàn theo cách hiểu riêng của mình mà thôi.

Tác giả.

VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 4

(36 GIAI THOẠI THỜI HỒ VÀ THỜI THUỘC MINH)

Thông tin ebook:

Thực hiện ebook: hoi_ls

Nguồn: http://tve - 4u.org/

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Pô Pô – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)