Cú Vọ và Đàn Bồ Câu


Tác giả: 
Dịch giả: 

Tôi đã lục soát tất cả các ngăn đựng quần áo và dụng cụ trong phòng gửi đồ - một nhân viên cảnh sát báo cáo với thanh tra Kelsey. - Và anh không tìm thấy gì? - Không thấy thứ gì quan trọng. Một số ngăn có những thứ đồ chơi kỳ quái, nhưng không giúp ích được gì cho chúng ta. - Không ngăn nào khoá chặt? - Không, nhưng ngăn nào cũng lắp khoá. Thanh tra Kelsey trầm ngâm nhìn xuống s&agr...

Tác phẩm: Cú Vọ và Đàn Bồ Câu

Tác giả: Agatha Christie

Nguyên bản: Cat Among the Pigeons

Dịch giả: Vũ Đình Phòng

Người đánh máy: HaRnAn

Nguồn: vnthuquan.net

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – streetchick – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)