You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày gXrhđó, nếuKNVJ nh9hS3ư không5ToH c5ToHó cgXrhô, vXWGtôi gXrhđã sớm5ToH bịKNVJ HKNVJạ Phùn9hS3g TuyềnvXWG giếtgXrh cvXWGhết rồi5ToH.” DKNVJu 5ToHGiang NvXWGam xoKNVJay đầKNVJu, nhgXrhìn gXrhcô: “NvXWGhưng 5ToHtôi lại5ToH gXrhbán đứngvXWG cô.”
Di9hS3ệp TâgXrhy HvXWGi 9hS3không nói5ToH gì9hS3 c5ToHhỉ mgXrhỉm cười.
KNVJ“Cô h9hS3ẳn là9hS3 rấgXrht hận5ToH KNVJtôi.” DKNVJu Gian9hS3g N9hS3am nói.
KNVJDiệp Tâ5ToHy 9hS3Hi bướvXWGc KNVJtới cạn9hS3h hắKNVJn, nhgXrhẹ nvXWGhàng đgXrhặt tavXWGy KNVJlên laKNVJn caKNVJn cẩvXWGm thgXrhạch KNVJbóng 9hS3loáng, đágXrh lạngXrhh nvXWGhư KNVJbăng, cô9hS3 thấ5ToHp giọngKNVJ gXrhnói: “TôivXWG hiểugXrh, an9hS3h cũn5ToHg cvXWGó gXrhnỗi khổ5ToH 9hS3tâm riêngKNVJ mà.”
Nghe vậy,5ToH KNVJDu GiangXrhg gXrhNam m5ToHí m5ToHắt KNVJcó 5ToHmột nốgXrht ruồvXWGi màugXrh nâugXrh nhvXWGo ngXrhhỏ dường9hS3 KNVJnhư giậtvXWG mìnhgXrh mộtvXWG cái.
9hS3Bóng đgXrhêm tron9hS3g trẻovXWG lạivXWG lùng5ToH, t9hS3rong vXWGkhông kKNVJhí 9hS3cũng cóvXWG gXrhchút gìKNVJ đógXrh lạnKNVJh lẽo.
HavXWGi ngvXWGười cùn5ToHg đứng9hS3 t5ToHrên bvXWGan côKNVJng như9hS3ng KNVJlại nh5ToHìn v5ToHề 9hS3hai 5ToHhướng khvXWGác nhau.
Một lúcKNVJ 5ToHsau, DgXrhu Gi9hS3ang gXrhNam bỗngKNVJ nhiê9hS3n nói5ToH: gXrh“Hôm 9hS3qua, làgXrh ngày5ToH gKNVJiỗ củgXrha chgXrha tôi.”
DiệKNVJp TâgXrhy 9hS3Hi kigXrhnh ngạc.
“Nhưng trKNVJừ tô5ToHi r5ToHa, khô9hS3ng KNVJcòn vXWGai nhớKNVJ đếKNVJn chuyệnKNVJ nàgXrhy nữa.”5ToH D5ToHu KNVJGiang Na9hS3m cườiKNVJ c5ToHhua chátKNVJ b5ToHi thvXWGương: “Không5ToH KNVJmột agXrhi nữa.”
DiệKNVJp Tâ9hS3y HvXWGi c9hS3ụp mắKNVJt xuống:9hS3 “VậygXrh 9hS3anh c9hS3ho rằng,gXrh 5ToHba 9hS3anh lKNVJà bị…gXrh D9hS3u T9hS3ử VKNVJĩ mưu5ToH vXWGsát phảigXrh không?”
“Không pKNVJhải l5ToHà tôvXWGi ch9hS3o rằngvXWG nhưgXrh thế5ToH mgXrhà 5ToHsự 5ToHthật đúng9hS3 gXrhlà như9hS3 thế.”gXrh KNVJDu G5ToHiang NagXrhm sắc9hS3 mặt5ToH dưới9hS3 ágXrhnh tvXWGrăng KNVJngày cànvXWGg gXrhtái nhKNVJợt, lgXrhạnh lùvXWGng 5ToHvô tìnhvXWG: “vXWGBa tvXWGôi trướcvXWG kgXrhhi ch9hS3út KNVJhơi 9hS3thở cuối5ToH cgXrhùng, t9hS3oàn thgXrhân mgXrháu KNVJme đầm9hS3 đ5ToHìa vẫ9hS3n cvXWGố lết5ToH 5ToHtới ôm9hS3 chặtvXWG lấvXWGy tô9hS3i, gXrhông 9hS3đã 9hS3nói 9hS3cho 9hS3tôi biếKNVJt, DKNVJu T9hS3ử VĩgXrh… ch5ToHính 9hS3hắn đãKNVJ 9hS3sát hạigXrh c9hS3ha tôi.”
Du vXWGGiang 5ToHNam giọn5ToHg nóiKNVJ rất9hS3 nhẹ,9hS3 rvXWGất KNVJbình tĩnh.
Nhưn9hS3g KNVJDiệp gXrhTây H5ToHi gXrhnghe nhữnggXrh KNVJlời đ5ToHó gXrhmà thấygXrh lạnhgXrh buốgXrht 5ToHđầy h9hS3ận thù.
“5ToHAnh muốn…5ToHbáo thù?”9hS3 KNVJDiệp KNVJTây 9hS3Hi vẫnKNVJ KNVJhỏi nhưn9hS3g KNVJtrong KNVJlòng sớvXWGm đãvXWG biếtgXrh c5ToHâu KNVJtrả lời.
9hS3Du 9hS3Giang 5ToHNam kh5ToHông 9hS3trả lờiKNVJ cKNVJâu hỏi5ToH đKNVJó, 9hS3chỉ lầm9hS3 bầm5ToH rấtgXrh nhỏ:vXWG “ThậtvXWG rgXrha thìKNVJ, gXrhtôi cgXrhũng sớm9hS3 gXrhphát h9hS3iện rKNVJa haKNVJi kẻKNVJ ggXrhian p5ToHhu dâmvXWG phụKNVJ đKNVJó. ChvXWGo d9hS3ù gXrhcó 5ToHche dvXWGấu bí9hS3 mậtKNVJ 9hS3kĩ lưỡngKNVJ nKNVJhư thếKNVJ n5ToHào 9hS3đi nữKNVJa tgXrhhì chẳngvXWG lẽ5ToH coKNVJn KNVJtrai 9hS3lại KNVJkhông phátvXWG hiệnKNVJ gXrhra sựKNVJ khgXrhác lạvXWG củaKNVJ m9hS3ẹ mìnhgXrh gXrhsao. NhìnKNVJ 9hS3thấy DvXWGu TKNVJử Vĩ9hS3, án9hS3h mắ9hS3t cvXWGủa vXWGbà ấygXrh loégXrh lêngXrh niề5ToHm 5ToHvui, cả5ToH KNVJngày vXWGsẽ vKNVJui KNVJvẻ. SgXrhau đ5ToHó vXWGvào một9hS3 KNVJngày, tôvXWGi nấp9hS3 ở9hS3 m5ToHột góc9hS3 vườngXrh hogXrha tậKNVJn mắtKNVJ nhìnKNVJ thấy9hS3 bọ5ToHn họgXrh ô9hS3m gXrhhôn nhau…KNVJNếu nhvXWGư ng9hS3ày đó,gXrh tôi5ToH n9hS3ói vXWGcho gXrhcha gXrhbiết việKNVJc này9hS3, ôvXWGng ấyvXWG sẽ5ToH cvXWGó thểKNVJ đề9hS3 9hS3phòng gXrhDu gXrhTử 9hS3Vĩ 5ToHthì đã5ToH khônggXrh 9hS3bị hắgXrhn hãmKNVJ hạigXrh gXrhnhư gXrhngày hômKNVJ nay…VậgXrhy mgXrhà 9hS3tôi lạ5ToHi kgXrhhông làm9hS3 vậy,5ToH tôigXrh sợgXrh s9hS3ẽ p5ToHhá v5ToHỡ 9hS3hạnh phúcvXWG gXrhcủa gXrhbản thâ9hS3n, pgXrhhá KNVJvỡ 9hS3gia đìnKNVJh này,9hS3 ngXrhên 5ToHrốt cuộ9hS3c đãKNVJ i5ToHm lặng…”
Du GiavXWGng NaKNVJm giọngKNVJ nó9hS3i nKNVJgày c9hS3àng nhỏ9hS3 dần.
Diệp5ToH TKNVJây HgXrhi khôKNVJng vXWGđành lòKNVJng, vXWGnắm 5ToHlấy taKNVJy hắn9hS3, sưởi9hS3 ấvXWGm gXrhđôi 5ToHbàn KNVJtay giávXWG l5ToHạnh, nhẹKNVJ 9hS3nhàng khuyêvXWGn nhủ:vXWG “AnhKNVJ vXWGkhông KNVJhề cógXrh t9hS3ội 9hS3gì cả,5ToH KNVJthật đấy,5ToH đó9hS3 kKNVJhông phải5ToH làKNVJ lỗigXrh củagXrh anh.”
DgXrhu GiKNVJang NagXrhm ngẩnggXrh đầu.
vXWGCả ngXrhgười hắnKNVJ, tóc,gXrh khuô9hS3n 9hS3mặt, toàn5ToH thgXrhân đều5ToH b9hS3ị 5ToHánh KNVJtrăng 9hS3bàng bạcKNVJ gXrhbao phủgXrh, lúgXrhc ẩ5ToHn lúvXWGc 9hS3hiện, mờvXWG 9hS3ảo phả9hS3ng pvXWGhất nhưgXrh khôvXWGng tồn9hS3 tạivXWG gXrhtrên thế5ToH gi9hS3ới này.
Hắn 9hS3nhìn DKNVJiệp Tâ5ToHy 5ToHHi, tr5ToHong ánhKNVJ mắtvXWG tràngXrh ngập9hS3 sựgXrh yêugXrh thươngvXWG, nhgXrhưng cògXrhn 9hS3chút gì5ToH vXWGđó gXrhđau xó9hS3t, hốiKNVJ hậngXrh cùn9hS3g gXrhu buồn.
Tay KNVJcủa vXWGhắn xKNVJoa KNVJtrán côgXrh, rồigXrh 9hS3sau 5ToHđó nhvXWGẹ nhàngKNVJ chậgXrhm chạp5ToH vu9hS3ốt tavXWGi KNVJcô, rồivXWG đếngXrh g5ToHương mặ5ToHt cô.
vXWGTừng độngKNVJ tá5ToHc đềgXrhu nhKNVJẹ nhàng5ToH tỉ5ToH gXrhmỉ magXrhng t5ToHheo sự9hS3 q9hS3uyến luyến.
LvXWGúc gXrhnày Di9hS3ệp gXrhTây HvXWGi đột5ToH nhvXWGiên cóKNVJ KNVJchút hKNVJoảng hốt.
Cô mKNVJơ KNVJhồ KNVJnhận 5ToHra KNVJDu Gi5ToHang NaKNVJm đangKNVJ ngà9hS3y càng5ToH nhích5ToH lKNVJại 9hS3gần c5ToHô hKNVJơn, côKNVJ thầKNVJm nghĩKNVJ phả5ToHi KNVJné hgXrhắn, nKNVJhưng kh5ToHông hiểuvXWG sagXrho cgXrhô gXrhlại kh5ToHông nvXWGhúc nhích.
9hS3Hai người5ToH mô9hS3i 9hS3ngày cKNVJàng gần,9hS3 DiệpKNVJ vXWGTây HgXrhi cgXrhó thể5ToH cảvXWGm thấy9hS3 hơi5ToH thởvXWG củ5ToHa hắn9hS3 gần5ToH KNVJkề, phảng5ToH phất9hS3 trên9hS3 gưvXWGơng mặt5ToH mình.
ÁnKNVJh 9hS3mắt 9hS3cô thẫnvXWG thờ.
Nhưng nKNVJgay khoảnhKNVJ kh9hS3ắc đvXWGôi môi5ToH họ9hS3 chuẩngXrh bịgXrh c5ToHhạm vàoKNVJ nhgXrhau thìgXrh DvXWGiệp TKNVJây 9hS3Hi bỗngXrhg cả9hS3m thấKNVJy mìnhvXWG nhưKNVJ bKNVJị mvXWGột lực5ToH kéovXWG rấtgXrh mạnh9hS3 giKNVJật pgXrhhắt ra.
NhấtgXrh thờvXWGi k5ToHhông khígXrh lãn9hS3g mạngXrh đề9hS3u biKNVJến mấKNVJt 5ToHkhông KNVJcòn cKNVJhút nàovXWG hết.
vXWG“Thật 9hS3xin lỗi,KNVJ 9hS3tôi 5ToHtìm côKNVJ 5ToHấy gXrhcó gXrhchút vi9hS3ệc.” HạKNVJ PgXrhhùng 9hS3Tuyền mỉm5ToH c9hS3ười giả9hS3i thíc9hS3h, 9hS3thái độvXWG gXrhrất ngXrhho nh9hS3ã KNVJlễ đvXWGộ như9hS3ng Diệ5ToHp TKNVJây 9hS3Hi tgXrhự nhiên9hS3 d9hS3ựng KNVJhết vXWGcả tó9hS3c g9hS3áy lên.
Du GgXrhiang N5ToHam khô9hS3ng n5ToHói KNVJgì ch9hS3ỉ lẳng9hS3 lặngKNVJ ngXrhhìn vềgXrh gXrhphía HạvXWG PhùngvXWG TuyềnvXWG, cóKNVJ KNVJchút cản5ToHh giác.
“Quên mất,9hS3 vvXWGết thKNVJương lầKNVJn trư9hS3ớc tôiKNVJ 9hS3cắn ná5ToHt vXWGtrên tvXWGay a5ToHnh vXWGđã 5ToHkhỏi gXrhhẳn chư5ToHa vậy?”gXrh Hạ5ToH PhùnKNVJg T5ToHuyền làmgXrh nhKNVJư vKNVJô tvXWGình hỏi.
“Cảm gXrhơn sựgXrh quagXrhn tâmKNVJ KNVJcủa anh…gXrh gXrhThế cgXrhhỗ KNVJlần trước5ToH gXrhbị KNVJnện ghgXrhế vàKNVJo đầugXrh củvXWGa aKNVJnh còn5ToH sưngXrhg khgXrhông?” vXWGDu Gi9hS3ang NagXrhm kKNVJhông nhKNVJanh kgXrhhông chậ5ToHm phảvXWGn kích.
“ĐừngvXWG gXrhlo lắng,9hS3 tội5ToH gXrhdo a5ToHi lKNVJàm KNVJngười nấy9hS3 chgXrhịu, 9hS3cô ấygXrh đãgXrh dvXWGùng “hànhKNVJ độKNVJng 5ToHthực tế”KNVJ đểgXrh s5ToHửa chKNVJữa lỗigXrh lầmgXrh củgXrha KNVJmình rồi…5ToHEm nKNVJói xeKNVJm cvXWGó 9hS3đúng 9hS3không?” HvXWGạ PhùnvXWGg gXrhTuyền rất5ToH vXWGthân mgXrhật ômvXWG h9hS3ai va9hS3i D5ToHiệp TâygXrh gXrhHi, cúgXrhi đầugXrh giKNVJống KNVJnhư đangKNVJ hỏiKNVJ cgXrhô ngXrhhưng ánh9hS3 mKNVJắt lạKNVJi n5ToHhẹ nh9hS3àng liếvXWGc gXrhqua DgXrhu GigXrhang NKNVJam mộ5ToHt cái.
Tr5ToHong ngXrhháy mgXrhắt, H9hS3ạ Ph9hS3ùng TuyềngXrh n9hS3hìn thấ9hS3y DKNVJu 9hS3Giang 5ToHNam vXWGvai nhưgXrh cứn5ToHg ngắvXWGc lại.
Hạ5ToH PhùKNVJng KNVJTuyền nhếc9hS3h mvXWGép 5ToHcười, chẳng5ToH nói9hS3 chẳnggXrh rằvXWGng l9hS3iền k5ToHéo Diệ5ToHp 5ToHTây HKNVJi xu5ToHống lầu.
Diệp T5ToHây HvXWGi thấpvXWG KNVJthỏm, bởKNVJi 5ToHvì mvXWGọi KNVJngười 5ToHxung qu9hS3anh avXWGi aKNVJi c9hS3ũng luôgXrhn miệngKNVJ nhắ5ToHc 9hS3nhở KNVJcô v5ToHà DvXWGu GvXWGiang NgXrham kgXrhhông th9hS3ể cóKNVJ gXrhbất kìKNVJ li5ToHên quvXWGan gì,9hS3 mà9hS3 rõvXWG KNVJràng côgXrh cgXrhũng đãgXrh gật9hS3 đầvXWGu vXWGđồng ývXWG, nhưng9hS3 màKNVJ lúvXWGc vXWGnãy vvXWGừa vặvXWGn bịvXWG gXrhHạ vXWGPhùng Tuy9hS3ền bắt5ToH gXrhgặp rồi,gXrh đâyKNVJ gọi5ToH làgXrh cógXrh tật5ToH giậtKNVJ mình.
ĐKNVJồng KNVJthời gXrhcô 5ToHcũng cảvXWGm thấKNVJy v9hS3ô cKNVJùng hvXWGỗn loạKNVJn, vừavXWG ngXrhãy, vừavXWG n9hS3ãy cvXWGô vKNVJà 9hS3Du Gia5ToHng KNVJNam thiếgXrhu chútvXWG nữa9hS3 đãKNVJ hKNVJôn môi?
VìKNVJ ánhKNVJ vXWGtrăng, vKNVJì svXWGự phgXrhân KNVJtâm của5ToH m9hS3ình, v9hS3à c5ToHòn 5ToHbởi vì…DgXrhu GianvXWGg Nam?
C5ToHô hoàngXrh gXrhtoàn kh5ToHông hiểuvXWG mvXWGình gXrhđang nghĩ5ToH ggXrhì nữa.
DiệKNVJp 5ToHTây 5ToHHi nh9hS3ư ngườivXWG m9hS3ất hồn.
vXWG“Sao vậy,5ToH côKNVJ vXWGcòn tKNVJiếc n9hS3uối c5ToHhuyện vXWGlúc nãgXrhy à?”5ToH HạgXrh PhùvXWGng T5ToHuyền bêgXrhn cạKNVJnh đgXrhột nhiênKNVJ lên9hS3 tiếngKNVJ mỉavXWG mai.
RốtKNVJ cuvXWGộc gXrhthì KNVJcũng lKNVJà vXWGcô đãgXrh gXrhlàm sai9hS3, Diệ5ToHp TKNVJây H5ToHi lKNVJo lắnggXrh chư9hS3a đủgXrh h5ToHay sa9hS3o nào,KNVJ d5ToHám mở9hS3 mi5ToHệng p5ToHhản bác.
Hạ PhùnggXrh Tuy5ToHền nh9hS3ẹ nhà5ToHng l5ToHiếc vXWGcô mộtKNVJ cáivXWG: “Đ9hS3ược rồi,vXWG đằ5ToHng nàvXWGo tốiKNVJ nvXWGay c9hS3ũng kh5ToHông KNVJchỉ mìgXrhnh cvXWGô vgXrhi phạm.”
TốvXWGi nay?
Diệ9hS3p 9hS3Tây H5ToHi hoài5ToH n5ToHghi nhưKNVJng c9hS3ũng khônggXrh dávXWGm “KNVJbật” lại.
Lúc nàyKNVJ, xunvXWGg KNVJquanh bỗnggXrh nhiên5ToH KNVJim lặnggXrh gXrhdị thường.
Diệp gXrhTây H5ToHi 9hS3phát gXrhhiện mộ5ToHt ngưKNVJời đàvXWGn ông5ToH KNVJtrung nKNVJiên đứnvXWGg g9hS3iữa vXWGphòng 5ToHdáng vẻ5ToH phKNVJi phàm,9hS3 pvXWGhong thái5ToH qu9hS3ý tộcvXWG, khvXWGuôn mvXWGặt b9hS3í hiểm.gXrh Ô9hS3ng t9hS3a đangKNVJ đevXWGo 5ToHcho LivXWGễu 5ToHVi Quâ5ToHn mộgXrht chiếvXWGc v5ToHòng gXrhcổ n9hS3gọc bích.
VòngXrhg cổgXrh đvXWGắt tvXWGiền, mỹvXWG 5ToHnhân 5ToHcao quýgXrh, hgXrhai vXWGthứ 9hS3này kếtKNVJ hợvXWGp gXrhlại càn5ToHg 9hS3nổi bậtvXWG hơn.
5ToH“Chúc 9hS3em sKNVJẽ mã9hS3i KNVJmãi xinKNVJh đẹp5ToH nhgXrhư tgXrhhế nvXWGày.” NgườKNVJi đ9hS3àn ônKNVJg đógXrh hKNVJôn lêngXrh vXWGmá 9hS3Liễu VgXrhi vXWGQuân KNVJ, tất5ToH 9hS3cả 9hS3mọi n5ToHgười đềugXrh KNVJvỗ gXrhtay chúvXWGc mừng.
DvXWGiệp TâyvXWG HvXWGi bKNVJừng tỉnhvXWG châKNVJn l5ToHý, ho5ToHá rKNVJa người9hS3 đvXWGó chínKNVJh làKNVJ DvXWGu TgXrhử Vĩ.
Du TửvXWG 9hS3Vĩ n5ToHâng chKNVJén rưvXWGợu lêngXrh: “C9hS3ảm ơnKNVJ tgXrhất cgXrhả cá5ToHc vị9hS3 9hS3khách q9hS3uý gXrhcó mặKNVJt ngày9hS3 hvXWGôm naKNVJy, vXWGchúng tKNVJa hã5ToHy cùgXrhng gXrhăn m9hS3ừng sKNVJinh nhậtvXWG cKNVJủa pKNVJhu nhgXrhân tôKNVJi nào.9hS3” NvXWGói xonvXWGg, ônggXrh KNVJta tKNVJu vXWGmột hơ5ToHi cạnKNVJ sạch5ToH ché9hS3n rượu.
vXWGCác vKNVJị gXrhkhách cũ9hS3ng lầnvXWG vXWGlượt gXrhlàm theo.
Tiếp t5ToHheo, ôngvXWG lvXWGại rKNVJót m5ToHột chévXWGn rượu,9hS3 bướcvXWG tớiKNVJ chỗgXrh Hạ9hS3 P5ToHhùng TuyềvXWGn, ngXrhhìn Hạ9hS3 PhùvXWGng Tuyền9hS3 vXWGvà DiệgXrhp KNVJTây HgXrhi nha9hS3m h9hS3iểm nóiKNVJ: “HôgXrhm nvXWGay gXrhtôi cảgXrhm thấyKNVJ đặgXrhc bvXWGiệt vinvXWGh hạnvXWGh k5ToHhi Hạ5ToH gXrhPhùng vXWGTuyền t5ToHiên siKNVJnh vXWGcó th9hS3ể hgXrhạ gXrhcố đếKNVJn đâygXrh thKNVJam dự9hS3 5ToHbữa tiệ9hS3c n5ToHho nhỏgXrh KNVJnày…Hạ tiên5ToH s9hS3inh, t5ToHôi muốKNVJn mờiKNVJ avXWGnh mộtKNVJ 5ToHchén, hgXrhi v9hS3ọng 9hS3có thểgXrh xoá9hS3 hếtgXrh mKNVJọi hiểuvXWG lKNVJầm giữ9hS3a chvXWGúng 5ToHta KNVJtừ trưgXrhớc tới9hS3 gXrhnay 9hS3và 9hS3thay mặtvXWG KNVJnhững kẻvXWG trogXrhng 5ToHgia tộc5ToH c5ToHhúng tôigXrh c5ToHó 9hS3những h9hS3ành đ5ToHộng 9hS3vô lễ9hS3 vớiKNVJ anKNVJh KNVJtôi muố9hS3n 5ToHxin lvXWGỗi anh.”
“KhôvXWGng dKNVJám nhận9hS3.” HạKNVJ PhùngXrhg TuvXWGyền k9hS3hách k5ToHhí vXWGđáp, nânKNVJg gXrhcốc rượuvXWG uốn5ToHg luôn.
“Nh9hS3ư vậyKNVJ bâ5ToHy vXWGgiờ, 9hS3khiêu vgXrhũ b9hS3ắt đầu…”gXrh DgXrhu KNVJTử 5ToHVĩ gXrhtuyên bố.
“Xin chKNVJờ mKNVJột chKNVJút.” HạKNVJ Phùng5ToH TKNVJuyền cắ5ToHt đứvXWGt gXrhlời ôn9hS3g vXWGta “CgXrhhờ đã,5ToH tôiKNVJ KNVJcòn 9hS3có chuyện5ToH muvXWGốn tvXWGuyên bố.”
Ánh m5ToHắt gXrhmọi ngườ9hS3i đềugXrh đ5ToHổ dgXrhồn v9hS3ề p5ToHhía Hạ5ToH PhKNVJùng T9hS3uyền, bvXWGao gồmKNVJ vXWGcả Diệp5ToH vXWGTây H5ToHi, côvXWG cũnggXrh đangvXWG vXWGôm đầy9hS3 một5ToH bụnggXrh b5ToHăn khogXrhăn nhìKNVJn hắn.
Lú9hS3c nàvXWGy HạgXrh PhKNVJùng TuyềnKNVJ gXrhbỗng vXWGnâng tKNVJay DgXrhiệp vXWGTây KNVJHi lvXWGên, nóKNVJi: “TôvXWGi v5ToHà Diệp5ToH TâygXrh 9hS3Hi sgXrhẽ đívXWGnh hôn.”
“Vố9hS3n là,gXrh chú5ToHng tôgXrhi muốnKNVJ chờvXWG mộtvXWG t5ToHhời giagXrhn nữ9hS3a mới9hS3 thônKNVJg vXWGbáo c9hS3ho mọigXrh ngườivXWG b9hS3iết nhưnKNVJg vừa9hS3 rồgXrhi đư9hS3ợc tậnvXWG mắvXWGt ch9hS3ứng kiếnKNVJ KNVJvợ cKNVJhồng D5ToHu lãovXWG gi9hS3a đây9hS3 thâvXWGn mật9hS3 kegXrho sơn9hS3 nvXWGhư thế5ToH t9hS3hật sự9hS3 9hS3đáng g5ToHhen tgXrhỵ, vXWGcho nênKNVJ lKNVJiền quvXWGyết địKNVJnh 5ToHsẽ tuvXWGyên 5ToHbố luôgXrhn tạ9hS3i đây.”9hS3 9hS3Hạ P5ToHhùng Tuyền9hS3 n5ToHói 9hS3dối kvXWGhông ch9hS3ớp mắt.
CảgXrh că5ToHn phòngXrhg đầuvXWG tiêKNVJn l5ToHà KNVJim lặng9hS3 hovXWGàn toàn9hS3 sKNVJau KNVJđó 5ToHlai v9hS3ang lgXrhên tiếng9hS3 v9hS3ỗ ta5ToHy 9hS3tán thưgXrhởng rgXrhầm trời.
Hạ PhùvXWGng TKNVJuyền vXWGrút r9hS3a từgXrh tKNVJúi gXrháo l9hS3ễ ph5ToHục mộtKNVJ chiếgXrhc gXrhnhẫn 9hS3đính hô9hS3n, gXrhđeo gXrhlên bàn5ToH taKNVJy ph5ToHải đ5ToHã gXrhhoá đvXWGá củgXrha DiệKNVJp Tây9hS3 HigXrh. KNVJNhân ti5ToHện cKNVJúi đầu9hS3 xuốnKNVJg, v5ToHén vXWGtóc 9hS3cô lêgXrhn, nhẹ9hS3 nhàvXWGng ghvXWGé sá5ToHt tagXrhi côgXrh tKNVJhì thầgXrhm vXWGđe doạKNVJ: “Nếu5ToH nhưKNVJ cKNVJô KNVJdám ph9hS3ản đối,vXWG vXWGtôi gXrhsẽ KNVJngay lậpvXWG tứgXrhc quẳngKNVJ cô9hS3 lạiKNVJ n5ToHơi này,vXWG t9hS3in tôivXWG đvXWGi, KNVJso vớgXrhi 9hS3thủ đoạn5ToH vXWGcủa vXWGDu gXrhTư NhânvXWG thgXrhì 5ToHDu tửKNVJ V5ToHĩ vXWGcòn độcvXWG 9hS3ác 5ToHhơn r9hS3ất 5ToHnhiều… khôngvXWG tvXWGin KNVJthì 5ToHcô cứvXWG t5ToHhử xem.”
DiệpKNVJ Tâ5ToHy HvXWGi cảmKNVJ tgXrhhấy mình9hS3 vXWGnhư rơi5ToH thẳKNVJng và9hS3o một9hS3 hầmvXWG bKNVJăng, thKNVJật KNVJsự kKNVJhông baKNVJo g9hS3iờ lườngKNVJ trưvXWGớc được9hS3 HạgXrh Ph9hS3ùng KNVJTuyền sgXrhẽ 5ToHra cvXWGhiêu đ9hS3ộc gXrhnhư vậ5ToHy, lậgXrhp tvXWGức l9hS3àm ch9hS3o c5ToHô đànvXWGh b5ToHó tavXWGy chịKNVJu KNVJchói câ9hS3m KNVJnín mà9hS3 lKNVJàm theo.
Cô gXrhkhông b9hS3iết chíngXrhh xác9hS3 9hS3Hạ PhùngXrhg Tuyề5ToHn 9hS3đang nggXrhhĩ c9hS3ái quávXWGi gìgXrh vàgXrh vXWGcũng kh5ToHông biếtgXrh rốtvXWG gXrhcuộc thìvXWG mKNVJình nêvXWGn là5ToHm ggXrhì bâyKNVJ giờ.
vXWGCô cvXWGhỉ b5ToHiết duvXWGy nhấtKNVJ 9hS3một đKNVJiều, vXWGđó làvXWG vẻgXrh vXWGmặt tươgXrhi 5ToHcười hớn9hS3 hởgXrh đố5ToHi vớigXrh svXWGự chúcvXWG KNVJphúc vXWGcủa c9hS3ác 9hS3vị khKNVJác ở5ToH đâgXrhy củvXWGa mì9hS3nh 9hS3so 5ToHvới 9hS3khóc cònvXWG vXWGkhó vXWGcoi h5ToHơn 9hS3rất nhiều.
9hS3Mà lúc9hS3 đó,9hS3 ở9hS3 mộtKNVJ 5ToHgóc gXrhkhác của9hS3 vXWGcăn phòng,5ToH mộgXrht bgXrhóng người9hS3 lầmvXWG lũKNVJi từvXWG tgXrhừ bướ5ToHc KNVJra ngoài.
TrêvXWGn đườngvXWG vKNVJề nhà5ToH, DigXrhệp T5ToHây HKNVJi trầm5ToH mặcgXrh hồi9hS3 lâu,5ToH rốgXrht cKNVJuộc cKNVJũng 9hS3nhịn khôKNVJng nổ9hS3i nữaKNVJ r9hS3ồi lgXrhiền tgXrhháo 5ToHngay chiếKNVJc nhẫ5ToHn r5ToHa trả9hS3 c5ToHho KNVJHạ 9hS3Phùng Tuyền.
H5ToHạ Phùng5ToH T9hS3uyền cũnvXWGg chvXWGẳng thègXrhm nhìnKNVJ nKNVJó lvXWGấy mộtKNVJ c9hS3ái, 5ToHchỉ gXrhnói: “SavXWGu nàgXrhy, côvXWG phảigXrh luvXWGôn 5ToHluôn 9hS3đeo nKNVJó t5ToHrên ta9hS3y nvXWGghe không?”
“ViệvXWGc này,KNVJ avXWGnh đgXrhang tiếngXrh hành5ToH k9hS3ế ho9hS3ạch gXrhgì vậy5ToH, gXrhviệc chúng9hS3 vXWGta đính5ToH hôvXWGn l5ToHà m9hS3ột pKNVJhần củ9hS3a kế5ToH h5ToHoạch đógXrh, đúnggXrh kvXWGhông?” ĐâgXrhy l9hS3à đ5ToHáp KNVJán dKNVJuy vXWGnhất mà9hS3 DivXWGệp TâygXrh 9hS3Hi 9hS3suy ngh9hS3ĩ hồivXWG gXrhlâu mới5ToH tìm9hS3 r5ToHa 5ToHđược, cũnvXWGg vXWGlà đápvXWG KNVJán làgXrhm côgXrh thKNVJấy 9hS3yên tKNVJâm nhất.
Đáng5ToH vXWGtiếc KNVJđáp ávXWGn n5ToHày n9hS3gay lậvXWGp tức9hS3 gXrhbị bá9hS3c bỏ9hS3: “9hS3Chẳng 9hS3có kvXWGế hKNVJoạch vXWGnào cả.”
“VậvXWGy…tại 9hS3sao 9hS3chúng t9hS3a phảiKNVJ 5ToHđính hôn?”KNVJ DiệpvXWG T9hS3ây HvXWGi thấygXrh lưvXWGng mKNVJình 5ToHđang ròng5ToH ròvXWGng gXrhmồ hô5ToHi lạnh.
“vXWGBởi vì5ToH KNVJđính hôKNVJn rồi5ToH vXWGmới có9hS3 KNVJthể kgXrhết hôn.”9hS3 HạvXWG Phùng9hS3 Tu9hS3yền nh9hS3àn nvXWGhạt giảigXrh thích.
9hS3Diệp Tây5ToH 9hS3Hi tvXWGhấy hình5ToH ngXrhhư nhiệt9hS3 độvXWG 9hS3điều hogXrhà tro9hS3ng KNVJxe gXrhđã xuố5ToHng quá5ToH thấpvXWG rồi,gXrh th5ToHế gXrhcho nKNVJên giọng9hS3 nóKNVJi 5ToHcủa vXWGcô mớigXrh rugXrhn rKNVJẩy nh5ToHư vầyvXWG: “Kết…hôn?”
“Đún9hS3g vậy9hS3.” NgườvXWGi nvXWGào đ9hS3ó gậtgXrh đầu.
“TgXrhại vXWGsao lạ5ToHi phả9hS3i kế9hS3t hô5ToHn?” 9hS3Diệp TgXrhây HKNVJi giựt9hS3 givXWGựt vXWGtóc m5ToHình, gXrhmột cái,gXrh 5ToHhai cá9hS3i, bvXWGa cái…
“BởivXWG v5ToHì tôKNVJi khôgXrhng muKNVJốn ch5ToHưa kết5ToH hônvXWG đvXWGã 9hS3sinh c5ToHon rồi.”
“Tại 9hS3sao lại9hS3 vXWGmuốn sivXWGnh con?!”
vXWG“Bởi vKNVJì chúngKNVJ t9hS3a đã5ToH lêngXrh giường.”
“TgXrhại sagXrho lạivXWG pvXWGhải l9hS3ên giường???”
“5ToHBởi vXWGvì chúngvXWG 5ToHta 9hS3sắp kế9hS3t hôn.”
“T9hS3ại svXWGao chúng5ToH gXrhta lạiKNVJ phgXrhải kếvXWGt hôn???!!!!”
“BởiKNVJ vXWGvì chgXrhúng 5ToHta đã5ToH đíKNVJnh hôn.”
“…”

CứgXrh nvXWGhư gXrhvậy, vấn9hS3 đề9hS3 này5ToH gXrhcứ gXrhlập đgXrhi lập5ToH lạvXWGi KNVJvô sốgXrh l5ToHần, gXrhDiệp gXrhTây 9hS3Hi quyết9hS3 đ9hS3ịnh vXWGđổi KNVJphương th5ToHức gi9hS3ao tiếp,vXWG gXrhcho ngXrhên côgXrh v5ToHô cgXrhùng thàn5ToHh khẩnKNVJ, KNVJnghiêm tKNVJúc cựgXrhc độ9hS3 nói9hS3: “HvXWGạ PhùnKNVJg Tuyề9hS3n, gXrhtôi k9hS3hông mKNVJuốn gXrhkết h9hS3ôn vớvXWGi anh.”
HạvXWG PhùngKNVJ 5ToHTuyền cũnggXrh 5ToHkhông KNVJcó phản9hS3 ứng5ToH g9hS3ì dữgXrh dvXWGội 9hS3lắm, vXWGchỉ đ9hS3ột ngộKNVJt hỏ9hS3i 5ToHmột cvXWGâu hỏi5ToH khácgXrh: “VậyKNVJ mỗi5ToH sá9hS3ng cKNVJó 9hS3phải l5ToHà cô9hS3 caKNVJm tâvXWGm t5ToHình gXrhnguyện bưngvXWG 5ToHcà pKNVJhê lêvXWGn chvXWGo 5ToHtôi không?”
9hS3“Không đờiKNVJ nàoKNVJ.” DiKNVJệp TvXWGây HvXWGi 5ToHtrả l5ToHời chắc5ToH 9hS3như đi5ToHnh chémgXrh sắt.
“Không làgXrh đưgXrhợc rồi.”
“Thế KNVJlà cgXrhó ýKNVJ g5ToHì 5ToHhả?” DivXWGệp TâgXrhy 5ToHHi 9hS3không hiểu9hS3 g9hS3ì gXrhhết trơn.
“ChúngKNVJ 5ToHta kết9hS3 hônKNVJ s5ToHau nà9hS3y c5ToHũng giốn5ToHg nvXWGhư vvXWGiệc côgXrh pKNVJhải vXWGbưng cgXrhà phgXrhê m9hS3ỗi sáKNVJng ch5ToHo tôgXrhi, KNVJmặc gXrhdù kh9hS3ông tìnhvXWG nguyệ9hS3n nKNVJhưng cuốvXWGi cùnKNVJg gXrhcô vẫn9hS3 p9hS3hải lgXrhàm.” gXrhHạ PhùvXWGng TuyềnvXWG dùngvXWG vXWGmột câu5ToH đơgXrhn gi5ToHản kgXrhết gXrhthúc vấnKNVJ đềKNVJ m9hS3à DigXrhệp 9hS3Tây 5ToHHi vXWGso s5ToHánh 5ToHvới hvXWGàm svXWGố togXrhán họcKNVJ cònvXWG khvXWGó khăn5ToH hơn9hS3 g9hS3ấp gXrhchục lần.
Chapter 24
Diệp Tâ5ToHy HKNVJi vừavXWG thấKNVJy bKNVJực mìngXrhh v9hS3ừa buồvXWGn cườ9hS3i, k9hS3hông biết9hS3 vXWGlàm saKNVJo 5ToHlại 9hS3thốt rgXrha câu9hS3: “Tôi9hS3 c5ToHó chgXrhết vXWGcũng kh9hS3ông gKNVJả cKNVJho anh.”
KNVJSau k9hS3hi nógXrhi x5ToHong lạgXrhi cả9hS3m vXWGthấy KNVJcó gKNVJì đvXWGó kgXrhhông ổn,5ToH thẳn5ToHg thắ5ToHn q5ToHuá gXrhmức, gXrhhơn gXrhnữa cgXrhòn chútgXrh n9hS3guy hiểm5ToH—như mấgXrhy vXWGbộ ph9hS3im trgXrhuyền vXWGhình KNVJnhảm ngXrhhí gXrhấy, nhữngvXWG lờKNVJi nàygXrh củvXWGa n9hS3ữ chín9hS3h 1vXWG0 phần9hS3 thìvXWG 85ToH,9 phầgXrhn cgXrhhắc chắnvXWG sẽ5ToH bịgXrh gXrhgả ch9hS3o ngXrham vXWGnhân mà9hS3 nữ9hS3 chính9hS3 ghéKNVJt nhất9hS3 có9hS3 chết9hS3 cvXWGũng vXWGkhông mgXrhuốn lấyvXWG. C9hS3ho nên5ToH, 5ToHcô vội5ToH sử9hS3a lạivXWG gXrhnói: “HagXrhy l9hS3à 5ToHnói nhưKNVJ vậyvXWG đi,KNVJ vXWGtôi cảmgXrh gKNVJiác KNVJcơ h9hS3ội vXWGmình gảgXrh c9hS3ho DgXrhu vXWGGiang N9hS3am s9hS3o với9hS3 gảgXrh c9hS3ho aKNVJnh hơn…vXWG mộKNVJt KNVJchút xíu.”
Vốn5ToH dvXWGĩ, DivXWGệp TâvXWGy H5ToHi địnhgXrh nvXWGói “lvXWGớn hơn”5ToH đằng5ToH sa5ToHu cộng9hS3 9hS3thêm phgXrhó tgXrhừ “rất5ToH nKNVJhiều” nh9hS3ưng vXWGsuy đgXrhi t5ToHính lKNVJại tgXrhhì dùvXWG sa9hS3o hgXrhai ngườivXWG KNVJcũng đãgXrh ởvXWG mộ5ToHt ngXrhhà vKNVJới 5ToHnhau kháKNVJ lâuvXWG r5ToHồi, gXrhkhông thểKNVJ lấygXrh oá5ToHn b9hS3áo â9hS3n, qKNVJuá mvXWGức KNVJđả k9hS3ích t9hS3ự gXrhái củavXWG hắgXrhn vgXrhì thế5ToH rấgXrht h5ToHảo tKNVJâm đổKNVJi lgXrhại thàgXrhnh cụmKNVJ từKNVJ “mộtvXWG chvXWGút xíu”gXrh này.

Thật9hS3 không9hS3 5ToHnghĩ đvXWGến hậugXrh hoạvXWG sa5ToHu này,5ToH c5ToHhọc gXrhngay KNVJvào tổKNVJ kiến5ToH 5ToHlửa, tKNVJên sói5ToH hKNVJỉ nộ9hS3 kvXWGhông lườKNVJng được5ToH bên9hS3 cạnh.
VừKNVJa dứtKNVJ lKNVJời, Hạ5ToH Phùn5ToHg Tu9hS3yền liề9hS3n nắmvXWG cgXrhhặt lấ9hS3y cổ5ToH tagXrhy c5ToHủa côKNVJ, một9hS3 p5ToHhen kvXWGéo l9hS3ại, thuậnKNVJ đà9hS3 kvXWGéo KNVJcả ngườgXrhi DiệpgXrh T9hS3ây KNVJHi ngồivXWG lêKNVJn đù5ToHi hắn.
Diệp5ToH TâyvXWG HvXWGi tKNVJất nhivXWGên là9hS3 liềuvXWG mạngKNVJ 5ToHgiãy dụaKNVJ vXWGnhưng ch5ToHẳng vXWGăn thgXrhua vXWGgì, KNVJngày thườKNVJng vXWGvốn tức5ToH 9hS3giận đếKNVJn 5ToHcực đKNVJiểm, vXWGtức gXrhđến 5ToHxì khó9hS3i đốigXrh với5ToH hắgXrhn cgXrhũng vKNVJô dụgXrhng rồi.
Hạ vXWGPhùng Tuyền9hS3 vXWGmột ta5ToHy khoáKNVJ chvXWGặt h9hS3ai 5ToHtay KNVJcủa gXrhDiệp gXrhTây H9hS3i, mKNVJột tgXrhay giữ9hS3 chặtgXrh gáKNVJy gXrhcô, hunvXWGg hănggXrh mà5ToH hôn.
Cảm5ToH giávXWGc lưỡiKNVJ gXrhHạ PhùvXWGng TuKNVJyền đan9hS3g dầnvXWG d9hS3ần xâ5ToHm n5ToHhập 9hS3vào tronvXWGg miệgXrhng mình9hS3, 9hS3Diệp TâyKNVJ H9hS3i toàgXrhn 5ToHthân tê9hS3 9hS3dại, vXWGcố gắng5ToH hết9hS3 sứKNVJc ngậmgXrh ch9hS3ặt miệnvXWGg lạ9hS3i, ki9hS3ên 5ToHcường pgXrhhòng thủKNVJ đgXrhến cùng.
Hạ P5ToHhùng Tuyền5ToH m9hS3ỉm cườKNVJi nháyvXWG mắtgXrh một9hS3 5ToHcái, b9hS3ỏ mộtKNVJ taKNVJy vXWGra, từgXrh KNVJbên ngo5ToHài đốnggXrh lễgXrh phụcKNVJ b9hS3ùng nhùng,vXWG bKNVJàn tavXWGy hvXWGắn nhgXrhanh nhẹ5ToHn luồ9hS3n gXrhvào trogXrhng ngườKNVJi DiệvXWGp 9hS3Tây HigXrh, ngXrhhẹ nhàn9hS3g sờ…
“Á!!!!” Diệp9hS3 Tâ9hS3y HKNVJi hé5ToHt lêvXWGn, HạvXWG PhùgXrhng Tuyền5ToH nh9hS3ân vXWGcơ hộ5ToHi đóvXWG tiếnKNVJ vào,gXrh bKNVJá đvXWGạo hgXrhôn côvXWG khô5ToHng ngừvXWGng, hvXWGai bvXWGên dây5ToH dưa.
Cả người9hS3 nóvXWGng rựcvXWG, h9hS3ắn “chiếnvXWG đ9hS3ấu” 9hS3rất mạn9hS3h m5ToHẽ, làmKNVJ cvXWGho KNVJDiệp 5ToHTây HvXWGi khô5ToHng c5ToHách nàgXrho h5ToHô hấp.
TroKNVJng tìnhgXrh vXWGthế vXWGcấp bácgXrhh đó,côKNVJ 9hS3trên dướigXrh kếtKNVJ hợpKNVJ, 9hS3cắn vàogXrh môivXWG 9hS3hắn, liền9hS3 cảmgXrh thKNVJấy v5ToHị 9hS3máu tưgXrhơi nvXWGgọt ngà5ToHo tr9hS3àn ra.
VốnvXWG t9hS3ưởng 5ToHrằng KNVJhắn vXWGsẽ 5ToHngay lậpKNVJ tức9hS3 buôvXWGng mìKNVJnh r9hS3a, nhưKNVJng kKNVJhông, gXrhHạ PgXrhhùng TvXWGuyền hừ9hS3 cũnKNVJg khônKNVJg hừKNVJ mộtKNVJ t9hS3iếng lạiKNVJ 5ToHăn 9hS3miếng t9hS3rả miếng,KNVJ cũvXWGng chơgXrhi chiêuKNVJ ấvXWGy 5ToHcắn lạgXrhi 5ToHmôi côKNVJ m9hS3ột phát.
Diệ5ToHp 9hS3Tây vXWGHi đau5ToH đếnvXWG ứa9hS3 nước9hS3 mắt,9hS3 9hS3chờ H9hS3ạ Phù9hS3ng TuyềnKNVJ vKNVJừa bKNVJuông mình9hS3 rgXrha đãgXrh vXWGvội vànKNVJg l9hS3ui về5ToH KNVJmột gócgXrh vXWGxe KNVJcách xgXrha hắ5ToHn, rúgXrht cKNVJái gươn5ToHg vXWGra xe5ToHm chútKNVJ, m9hS3ôi dướigXrh bịgXrh KNVJcắn đanKNVJg rươvXWGm rướmgXrh máu9hS3 rồi. 

“H5ToHạ Phùng5ToH Tuyền,5ToH 9hS3anh làgXrhm cá9hS3i quái5ToH gvXWGì thế!”5ToH DiệpgXrh KNVJTây HgXrhi nộ5ToH khíKNVJ gXrhxung thiên.
9hS3“Cô cắn5ToH tôiKNVJ tấvXWGt nhKNVJiên tôKNVJi s9hS3ẽ đgXrháp lễvXWG gXrhthôi!” HạvXWG Phù5ToHng Tuyền9hS3 hơgXrhi n9hS3híu mày.
“AgXrhnh…anh 5ToHđồ biếnKNVJ 5ToHthái! A!”
Diệp9hS3 gXrhTây gXrhHi gXrhcòn chKNVJưa có9hS3 mắn9hS3g xonvXWGg, lại9hS3 bị5ToH nKNVJgười nào9hS3 đóKNVJ một9hS3 pheKNVJn kéKNVJo tiKNVJếp, tiếKNVJp tụgXrhc cưỡnKNVJg ép.
Hạ5ToH Ph5ToHùng TuyềvXWGn ti5ToHến quâvXWGn thầgXrhn tốc,9hS3 k9hS3hông đểKNVJ 5ToHcho côgXrh vXWGcó bấtgXrh 5ToHkì c9hS3ơ hvXWGội nàgXrho để5ToH thởKNVJ nữa,9hS3 giống5ToH KNVJnhư có9hS3 lử5ToHa đ9hS3ốt chávXWGy KNVJcô vậy.
KNVJDiệp Tâ5ToHy vXWGHi cũng9hS3 k9hS3hông tgXrhhể nhẫn5ToH nhgXrhịn chịu5ToH KNVJthua KNVJthêm nữ9hS3a, ogXrhán hậnKNVJ dùngvXWG hếtvXWG 5ToHsức b5ToHình svXWGinh cắngXrh vàvXWGo gXrhcái lưgXrhỡi vXWGbá đạo5ToH KNVJkia m9hS3ột cái.
B9hS3ởi 5ToHvì tứvXWGc gi5ToHận 9hS3nên lực9hS3 cắnvXWG rất9hS3 mạnh9hS3, chỉKNVJ vXWGgiải hậ9hS3n đ9hS3ược lúc5ToH ấvXWGy nhưnKNVJg chỉvXWG mvXWGột gXrhgiây s5ToHau, DvXWGiệp TâyKNVJ 9hS3Hi mKNVJôi trênvXWG lạivXWG 5ToHcảm thấ5ToHy vô5ToH cù5ToHng đ5ToHau nhứvXWGc—lại b9hS3ị t9hS3rả tgXrhhù nữa!!!!!
Hạ9hS3 Phùn9hS3g TuyKNVJền KNVJbuông côvXWG ragXrh, vXWGnhìn gXrhDiệp KNVJTây gXrhHi 9hS3co 9hS3cả h5ToHai KNVJchân lên9hS3 l9hS3ùi 5ToHvề 9hS3một vXWGgóc KNVJxe 9hS3vừa giậ5ToHn vừ9hS3a sợgXrh nhKNVJìn mgXrhình ch5ToHằm cvXWGhằm, hắn5ToH nhẹ9hS3 giọn9hS3g gXrhnói: “CònvXWG mgXrhuốn tgXrhhử nữa5ToH không?”
Diệp Tâ9hS3y H9hS3i vXWGche m9hS3ôi rướmKNVJ máuKNVJ 9hS3của mKNVJình, KNVJliều mạvXWGng lắcvXWG đầu.
Hạ Phùng9hS3 TuyềgXrhn tiếnKNVJ lại5ToH ggXrhần cô9hS3, lôivXWG 9hS3cái KNVJtay đavXWGng cgXrhhe 9hS3miệng của9hS3 c5ToHô rgXrha, 9hS3khẽ nKNVJghiêng đKNVJầu, tiếpvXWG vXWGtục hôKNVJn nữa.
Di9hS3ệp 9hS3Tây vXWGHi b9hS3ị KNVJvây hvXWGãm tKNVJrong mộtgXrh 5ToHgóc nh5ToHỏ, khôngXrhg KNVJcó đườnKNVJg nàogXrh để9hS3 thoá9hS3t, nụgXrh vXWGhôn của9hS3 hắnKNVJ bKNVJá đạogXrh màgXrh cuvXWGồng nhiệt,KNVJ th9hS3ật sgXrhự muvXWGốn là5ToHm Diệp9hS3 Tây5ToH KNVJHi nghẹt5ToH thởgXrh mà9hS3 ch5ToHết nh9hS3ưng cô5ToH 5ToHkhông cKNVJòn KNVJdám phgXrhản kháKNVJng nữavXWG, c5ToHhỉ có5ToH thểKNVJ 9hS3biết đvXWGiều KNVJmột chú9hS3t vXWGđể mặcvXWG cvXWGho hKNVJắn muốn9hS3 là5ToHm 5ToHgì tgXrhhì làm.
KgXrhhông vXWGbiết qugXrha KNVJbao 5ToHlâu, 5ToHHạ PgXrhhùng Tuyền5ToH bágXrh đạ5ToHo hôngXrh gXrhdần gXrhnhẹ vXWGnhàng ôn5ToH nhu5ToH, từngKNVJ chgXrhút từngXrhg chúgXrht mộtgXrh liếmvXWG đôgXrhi m5ToHôi bịKNVJ thư5ToHơng củ9hS3a cô,gXrh vXWGvô cùngvXWG ngXrhhẹ nh5ToHàng vKNVJà vXWGtỉ mỉ.
“TốKNVJi na9hS3y, DgXrhu GivXWGang NKNVJam cKNVJòn chưagXrh 9hS3hôn cvXWGô, 9hS3mà KNVJtôi, lạ9hS3i hôKNVJn côvXWG đếnvXWG 5ToHba lần.”KNVJ HạgXrh Ph5ToHùng TuyềngXrh vXWGcúi đầuvXWG nhìnKNVJ côvXWG, ánhgXrh mắvXWGt kvXWGhó hiểuvXWG nói:gXrh gXrh“Căn cứ5ToH thegXrho gXrhtình hu9hS3ống hiệnvXWG tvXWGại KNVJthì vXWGcơ hộigXrh cgXrhô gKNVJả chKNVJo tôigXrh sKNVJo sKNVJánh vớvXWGi 9hS3gả ch5ToHo h5ToHắn hìnvXWGh nvXWGhư gXrhlà hơn…một9hS3 chútgXrh xíu.” 
Nhưng DiệgXrhp 9hS3Tây vXWGHi 5ToHcăn bản9hS3 9hS3là khôn9hS3g 9hS3có ng5ToHhe Hạ9hS3 Ph5ToHùng TuygXrhền nói9hS3 chgXrhuyện, 9hS3còn đanggXrh KNVJbận 9hS3rộn tìm5ToH cáchKNVJ thoávXWGt kh9hS3ỏi ngựgXrhc hắn,5ToH liềuKNVJ mạng9hS3 5ToHcầm kKNVJhăn giấy9hS3 chùKNVJi 9hS3môi, lạvXWGi cgXrhòn khôn9hS3g ngừng9hS3 “Phi,phi,phi”
“gXrhAnh làKNVJ 5ToHtên hvXWGáo sắc9hS3 thấp9hS3 kém!vXWG TạivXWG 9hS3sao lạigXrh khgXrhông KNVJcó chúgXrht lịch9hS3 gXrhsự 9hS3nào, cgXrhhưa đượ9hS3c KNVJsự đồngKNVJ 9hS3ý củ5ToHa người5ToH khgXrhác đãvXWG cưỡ5ToHng hôn!”gXrh D9hS3iệp TKNVJây HgXrhi bấKNVJt nKNVJgờ, hugXrhng hăKNVJng mắnvXWGg hắn:vXWG “Đồ5ToH t5ToHhần kinh!”
“KhgXrhông sao5ToH, sa5ToHu nà9hS3y KNVJcô sẽ9hS3 quegXrhn th5ToHôi.” Hạ9hS3 P5ToHhùng TgXrhuyền KNVJtrở lạiKNVJ vị9hS3 vXWGtrí ngồigXrh củagXrh hắn,gXrh 9hS3hai vXWGchân đuKNVJng đưa,vXWG vừaKNVJ cườ5ToHi vKNVJừa nh9hS3àn nhgXrhã t9hS3rả lời.
NvXWGếu cógXrh t9hS3hể, DvXWGiệp 5ToHTây H5ToHi thựcgXrh mu5ToHốn phvXWGun m5ToHáu trênKNVJ miện5ToHg mìn5ToHh vào9hS3 mặt5ToH hắn.9hS3 CgXrhô KNVJtức g5ToHiận đến9hS3 mứgXrhc cả5ToH ngườvXWGi đều5ToH KNVJrung lêvXWGn bần5ToH bậgXrht, đa5ToHng 9hS3thở, lạiKNVJ phátvXWG hiệKNVJn rKNVJa cKNVJái nhKNVJẫn đín5ToHh vXWGhôn mgXrhình v9hS3ừa tháKNVJo r9hS3a lKNVJúc ngXrhãy ch5ToHẳng bKNVJiết tvXWGừ KNVJlúc vXWGnào đã9hS3 chiễm5ToH c9hS3hệ vữn9hS3g vànKNVJg nvXWGằm tKNVJrên KNVJngón á5ToHp útgXrh vXWGcủa cô.
Chiếc 9hS3nhẫn bạvXWGch k9hS3im 5ToHvới bvXWGa viêvXWGn đá5ToH được5ToH cKNVJắt gọgXrht tingXrhh xả5ToHo, thiết5ToH vXWGkế mvXWGới mẻ5ToH. NhưKNVJng đốvXWGi v9hS3ới Di5ToHệp TâvXWGy vXWGHi thvXWGì nKNVJó vXWGchẳng khgXrhác gKNVJì 9hS3một vXWGcái kho5ToHá svXWGắt, buộKNVJc thậtvXWG chặt5ToH c5ToHô lại.
DiệvXWGp TvXWGây KNVJHi đgXrhang định5ToH thávXWGo 5ToHra vXWGlần nữa,vXWG HgXrhạ Phù9hS3ng TuyềnvXWG lgXrhại d5ToHùng gXrhgiọng nógXrhi bìnKNVJh tĩnhKNVJ khôngvXWG gợngXrh só5ToHng chặngXrh lại:KNVJ “NếugXrh vXWGnhư gXrhcô dávXWGm làmKNVJ thế,vXWG KNVJtôi sẽgXrh lậ9hS3p tức9hS3 lậgXrhp lạivXWG nhvXWGững chu5ToHyện vừavXWG r9hS3ồi đã9hS3 làvXWGm 5ToHvới KNVJcô đấy.”
Diệp Tây9hS3 HgXrhi 5ToHtay lKNVJập tứcgXrh cứn5ToHg đờ.
“SauKNVJ nà5ToHy, bvXWGất lugXrhận là5ToH 5ToHđi tvXWGắm h9hS3ay gXrhđi nvXWGgủ, KNVJcô đều5ToH pKNVJhải đKNVJeo nKNVJó 5ToHở trêngXrh tay.vXWG” HạvXWG Phùn9hS3g TKNVJuyền r9hS3a lệnh.
“Xin5ToH vXWGhỏi, 5ToHvì 5ToHsao tgXrhôi phả9hS3i ngKNVJhe lờ5ToHi anh?”gXrh DiệpgXrh T5ToHây HvXWGi khgXrhông phục.
“NgXrhếu kh5ToHông 9hS3tin, c5ToHô cgXrhó th9hS3ể thửgXrh m9hS3ột cvXWGhút xgXrhem sao5ToH.” H5ToHạ 9hS3Phùng TuyềKNVJn gKNVJõ gvXWGõ ngóvXWGn KNVJtay trKNVJên vXWGđầu gố9hS3i th9hS3eo tivXWGết gXrhtấu, gXrhmỗi mgXrhột nhịpgXrh gõvXWG 9hS3như đánhKNVJ v9hS3ào lòngvXWG Di5ToHệp TâyvXWG KNVJHi: gXrh“Tin tôgXrhi KNVJđi, cô5ToH vĩKNVJnh viễngXrh sẽKNVJ kh9hS3ông bagXrho giờgXrh đo5ToHán t5ToHrước đượgXrhc tô5ToHi sẽgXrh gXrhlàm nhgXrhững g9hS3ì đâu.”
K5ToHhi hvXWGai n9hS3gười trởgXrh v5ToHề n5ToHhà, 5ToHA Khoa5ToHn phávXWGt hiệnvXWG môi5ToH Di9hS3ệp TâygXrh vXWGHi sgXrhưng phồnvXWGg lên,5ToH vXWGvẻ mặtKNVJ vôvXWG c5ToHùng kvXWGhó ch5ToHịu cvXWGho nvXWGên l5ToHiền â9hS3n cần5ToH hvXWGỏi th9hS3ăm: “NhaKNVJ đầu,KNVJ gXrhkẻ KNVJnào chọvXWGc KNVJgiận mu9hS3ội, gXrhlàm sa9hS3o mà5ToH mặtvXWG nhvXWGư bị9hS3 tKNVJáo bóKNVJn th9hS3ế này?”
DiệpvXWG TâKNVJy HgXrhi nghiến9hS3 rănvXWGg nghKNVJiến lợ9hS3i nói5ToH: gXrh“Muội bịKNVJ HạvXWG 9hS3Phùng Tuyề9hS3n é5ToHp buộc!”
KNVJ“Ngay tạivXWG 5ToHbữa tiệcKNVJ á?”KNVJ gXrhA gXrhKhoan hí9hS3t 9hS3một hơi,vXWG 9hS3bối KNVJrối: “XovXWGng rồvXWGi, xKNVJong rồgXrhi, nhất5ToH địnhKNVJ lgXrhà vội9hS3 vànvXWGg qgXrhuá, PhùnKNVJg TuKNVJyền cvXWGhưa 9hS3kịp sửvXWG dụvXWGng KNVJbiện p9hS3háp agXrhn tgXrhoàn đúngKNVJ khôn5ToHg, nó9hS3i không5ToH chừvXWGng vXWGmuội 9hS3mang 5ToHthai rồivXWG, không5ToH đ5ToHược, kh5ToHông đ9hS3ược, huynvXWGh pvXWGhải nhavXWGnh 9hS3chóng đKNVJi nấu5ToH 5ToHcanh tổ5ToH yế9hS3n, để9hS3 muội5ToH bồiKNVJ bổgXrh KNVJthân 5ToHthể mớKNVJi được!”
“MgXrhuội .5ToHkhông .có5ToH. ývXWG .9hS3này!” Di5ToHệp TâyKNVJ H5ToHi th5ToHái dương9hS3 gâ9hS3n xvXWGanh n9hS3ổi 5ToHlên, giơ9hS3 5ToHtay 9hS3lên, nhKNVJìn rõ5ToH chiếcKNVJ nhẫn9hS3 đ9hS3ính hKNVJôn sánvXWGg c9hS3hói kiKNVJa: “MuộivXWG vXWGmuốn nóvXWGi lgXrhà HạgXrh PhùngKNVJ T9hS3uyền épKNVJ muộigXrh đeo9hS3 vXWGcái này!”
A gXrhKhoan ng5ToHhi ngvXWGờ: “C5ToHhẳng 9hS3lẽ muKNVJội khôKNVJng th5ToHích kiể9hS3u KNVJdáng KNVJnày sao?”
“KhônKNVJg phả9hS3i, kigXrhểu dán9hS3g gXrhrất đgXrhẹp, nhưng9hS3 mà…”
“Nhưng5ToH màvXWG muội5ToH 5ToHkhông t9hS3hích đáKNVJ KNVJnhỏ chứvXWG gì?”
“Không9hS3, viên5ToH đá5ToH kích9hS3 thướcvXWG KNVJrất phùvXWG hợpKNVJ, nh5ToHưng mà…”
“NhưngvXWG màvXWG muKNVJội thívXWGch chiếc9hS3 nhẫn9hS3 khágXrhc đắt9hS3 tiềnKNVJ hơnKNVJ hả?”
“HgXrhãy nghgXrhe muộgXrhi nóivXWG hếtvXWG c9hS3ó đvXWGược không!9hS3” vXWGGân xaKNVJnh nổi9hS3 l5ToHên 5ToHngày càngKNVJ KNVJrõ, tagXrhi xgXrhì kKNVJhói: “ChiếvXWGc vXWGnhẫn 9hS3này chẳn5ToHg c5ToHó vấngXrh đề9hS3 g5ToHì gXrhcả, muộvXWGi 9hS3chỉ vXWGlà khKNVJông muốngXrh kếtvXWG hôn5ToH KNVJcùng h5ToHắn thôi!”
“vXWGÀ!!” KNVJA KgXrhhoan gậKNVJt gKNVJù, 5ToHbắt đầugXrh cúgXrhi xgXrhuống tiếpgXrh tụcgXrh l5ToHàm việcvXWG củKNVJa mình.
“Huynh t5ToHại saKNVJo k5ToHhông cóKNVJ KNVJphản ứng5ToH 9hS3gì vậy?”KNVJ D5ToHiệp TâvXWGy H5ToHi không5ToH khỏigXrh th5ToHắc mắc.
“Muộ9hS3i mKNVJuốn huynvXWGh phảnvXWG ứ9hS3ng gì9hS3 đây?gXrh” gXrhA gXrhKhoan cũn5ToHg chẳng5ToH hiểgXrhu nổ9hS3i 5ToHhỏi lại.
“Muội vừgXrha mớigXrh nógXrhi là5ToH muội5ToH khônggXrh muốn5ToH k9hS3ết 9hS3hôn cgXrhùng HạvXWG 9hS3Phùng Tuyền9hS3 đấy.” 
“HuynhKNVJ khônvXWGg mu5ToHốn mìn9hS3h 5ToHchết gKNVJià màvXWG 9hS3chưa cóKNVJ cháu5ToH đâu.”
“KNVJThế là9hS3 sgXrhao chứ?”gXrh D9hS3iệp 5ToHTây HvXWGi cKNVJự nự.
vXWG“Ý củ9hS3a hgXrhuynh cvXWGhính là,5ToH khôgXrhng g5ToHiống 9hS3như tKNVJình yêuKNVJ củagXrh hKNVJai đgXrhứa gXrhmuội sẽ9hS3 nảyvXWG nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.