You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

CXrMRnTYdhapter 23

“NgàyDXDf đó,ZMUFmsD9 nếuZMUFmsD9 nhưZMUFmsD9 khôDXDfng DXDfcó côDXDf, tôiXrMRnTYd đãDXDf sớmDXDf bZMUFmsD9ị HạXrMRnTYd PhùZMUFmsD9ng TuyềnZMUFmsD9 gXrMRnTYdiết chếZMUFmsD9t rồXrMRnTYdi.” DXDfDu GiZMUFmsD9ang ZMUFmsD9Nam XrMRnTYdxoay đầu,DXDf nDXDfhìn cZMUFmsD9ô: “NhưnZMUFmsD9g tôiZMUFmsD9 lXrMRnTYdại báDXDfn đứngXrMRnTYd cô.”
Diệp XrMRnTYdTây XrMRnTYdHi XrMRnTYdkhông nDXDfói gìXrMRnTYd chỉDXDf XrMRnTYdmỉm cười.
“CôZMUFmsD9 hZMUFmsD9ẳn lZMUFmsD9à XrMRnTYdrất XrMRnTYdhận tôi.”DXDf DXDfDu GiXrMRnTYdang NaXrMRnTYdm nói.
Diệp ZMUFmsD9Tây HXrMRnTYdi bướcDXDf tDXDfới cạnhXrMRnTYd hắXrMRnTYdn, nhẹDXDf nhZMUFmsD9àng đặtDXDf tDXDfay XrMRnTYdlên laXrMRnTYdn ZMUFmsD9can ZMUFmsD9cẩm thạchZMUFmsD9 bDXDfóng loánZMUFmsD9g, đáXrMRnTYd lạnhDXDf nDXDfhư bDXDfăng, ZMUFmsD9cô thXrMRnTYdấp ZMUFmsD9giọng nXrMRnTYdói: “XrMRnTYdTôi hiểu,DXDf ZMUFmsD9anh ZMUFmsD9cũng DXDfcó nỗXrMRnTYdi khổZMUFmsD9 tâXrMRnTYdm riêXrMRnTYdng mà.”
DXDfNghe vXrMRnTYdậy, DXrMRnTYdu GiaZMUFmsD9ng NaDXDfm mZMUFmsD9í mXrMRnTYdắt cóZMUFmsD9 mộDXDft XrMRnTYdnốt ruồiXrMRnTYd mXrMRnTYdàu nâuZMUFmsD9 nXrMRnTYdho nhDXDfỏ dườngDXDf nhưZMUFmsD9 giậXrMRnTYdt mìZMUFmsD9nh mộtXrMRnTYd cái.
BóngZMUFmsD9 đêmZMUFmsD9 trXrMRnTYdong tZMUFmsD9rẻo lXrMRnTYdại lùZMUFmsD9ng, tronDXDfg khôDXDfng khíDXDf XrMRnTYdcũng cóZMUFmsD9 cXrMRnTYdhút gDXDfì DXDfđó DXDflạnh lẽo.
Hai ngườiZMUFmsD9 cZMUFmsD9ùng đứnXrMRnTYdg tDXDfrên DXDfban côngDXDf nhưXrMRnTYdng lạiXrMRnTYd nDXDfhìn vềZMUFmsD9 ZMUFmsD9hai hướngXrMRnTYd khácDXDf nhau.
ZMUFmsD9Một lDXDfúc ZMUFmsD9sau, DXrMRnTYdu GXrMRnTYdiang DXDfNam ZMUFmsD9bỗng nhZMUFmsD9iên ZMUFmsD9nói: “HôDXDfm qDXDfua, lZMUFmsD9à ngàyDXDf gXrMRnTYdiỗ ZMUFmsD9của XrMRnTYdcha tôi.”
XrMRnTYdDiệp XrMRnTYdTây HDXDfi kinZMUFmsD9h ngạc.
“DXDfNhưng trừXrMRnTYd ZMUFmsD9tôi rZMUFmsD9a, kZMUFmsD9hông cònDXDf aXrMRnTYdi nhớDXDf ZMUFmsD9đến chuZMUFmsD9yện nàDXDfy nữa.”DXDf DXDfDu GiZMUFmsD9ang NaXrMRnTYdm DXDfcười cDXDfhua chXrMRnTYdát DXDfbi thươXrMRnTYdng: XrMRnTYd“Không mDXDfột aZMUFmsD9i nữa.”
DiệpDXDf TâZMUFmsD9y ZMUFmsD9Hi DXDfcụp mXrMRnTYdắt xuốngDXDf: “VậXrMRnTYdy XrMRnTYdanh cXrMRnTYdho rằnDXDfg, bXrMRnTYda anXrMRnTYdh DXDflà bị…XrMRnTYd DXrMRnTYdu TửXrMRnTYd VZMUFmsD9ĩ mưuDXDf sZMUFmsD9át phảiDXDf không?”
“KXrMRnTYdhông phDXDfải làXrMRnTYd tZMUFmsD9ôi chDXDfo DXDfrằng nDXDfhư tXrMRnTYdhế mZMUFmsD9à sựZMUFmsD9 thậtXrMRnTYd đúngXrMRnTYd làDXDf nXrMRnTYdhư thế.”ZMUFmsD9 ZMUFmsD9Du GiXrMRnTYdang XrMRnTYdNam XrMRnTYdsắc mặtZMUFmsD9 DXDfdưới ánhXrMRnTYd trZMUFmsD9ăng ZMUFmsD9ngày cZMUFmsD9àng tZMUFmsD9ái nhợtZMUFmsD9, lạXrMRnTYdnh lDXDfùng ZMUFmsD9vô tình:ZMUFmsD9 “BXrMRnTYda tôXrMRnTYdi trướcDXDf khXrMRnTYdi chútDXDf DXDfhơi thXrMRnTYdở cuốiXrMRnTYd cùnZMUFmsD9g, toàDXDfn tZMUFmsD9hân mDXDfáu mXrMRnTYde đầmDXDf đìaXrMRnTYd ZMUFmsD9vẫn cốDXDf lếDXDft tớiXrMRnTYd XrMRnTYdôm chXrMRnTYdặt lDXDfấy tôi,ZMUFmsD9 ônXrMRnTYdg đãZMUFmsD9 nóDXDfi cDXDfho tôiXrMRnTYd biXrMRnTYdết, DXDfDu XrMRnTYdTử Vĩ…DXDf chXrMRnTYdính hắnZMUFmsD9 đãDXDf sáXrMRnTYdt hDXDfại cZMUFmsD9ha tôi.”
Du GianDXDfg XrMRnTYdNam giọngXrMRnTYd nXrMRnTYdói rấtXrMRnTYd ZMUFmsD9nhẹ, rấZMUFmsD9t bìnhXrMRnTYd tĩnh.
Nhưng DXDfDiệp TâDXDfy HZMUFmsD9i nDXDfghe nDXDfhững XrMRnTYdlời đóDXDf mDXDfà thZMUFmsD9ấy lDXDfạnh buốtZMUFmsD9 đDXDfầy hậDXDfn thù.
“Anh muốZMUFmsD9n…báo thù?”ZMUFmsD9 XrMRnTYdDiệp TDXDfây HXrMRnTYdi vẫnDXDf hỏDXDfi nhZMUFmsD9ưng tronDXDfg lònZMUFmsD9g sớmDXDf đãDXDf ZMUFmsD9biết câXrMRnTYdu trảDXDf lời.
DZMUFmsD9u DXDfGiang NZMUFmsD9am DXDfkhông trảDXDf lờXrMRnTYdi câDXDfu hỏZMUFmsD9i đó,XrMRnTYd chỉDXDf lầmDXDf bầmXrMRnTYd rấtDXDf nhỏ:XrMRnTYd “TDXDfhật ZMUFmsD9ra thì,ZMUFmsD9 tôiXrMRnTYd cDXDfũng sZMUFmsD9ớm phDXDfát hiệnZMUFmsD9 rXrMRnTYda XrMRnTYdhai kẻZMUFmsD9 XrMRnTYdgian phDXDfu dâmXrMRnTYd phụXrMRnTYd đó.DXDf CZMUFmsD9ho ZMUFmsD9dù cDXDfó chDXDfe dấuDXDf bíZMUFmsD9 mậtDXDf kZMUFmsD9ĩ lưXrMRnTYdỡng nhZMUFmsD9ư thếDXDf nDXDfào điXrMRnTYd nXrMRnTYdữa ZMUFmsD9thì chXrMRnTYdẳng lXrMRnTYdẽ coDXDfn tXrMRnTYdrai lạZMUFmsD9i khXrMRnTYdông phZMUFmsD9át hiDXDfện DXDfra sựZMUFmsD9 kháZMUFmsD9c lạZMUFmsD9 củaDXDf mẹZMUFmsD9 mXrMRnTYdình saXrMRnTYdo. NhìnZMUFmsD9 XrMRnTYdthấy DXrMRnTYdu XrMRnTYdTử VXrMRnTYdĩ, DXDfánh mắXrMRnTYdt củaDXDf ZMUFmsD9bà ấyDXDf lDXDfoé XrMRnTYdlên niềXrMRnTYdm vuDXDfi, ZMUFmsD9cả ngZMUFmsD9ày sXrMRnTYdẽ vuZMUFmsD9i vẻ.DXDf SZMUFmsD9au đXrMRnTYdó DXDfvào DXDfmột ngàyZMUFmsD9, XrMRnTYdtôi XrMRnTYdnấp ởZMUFmsD9 mộtDXDf góXrMRnTYdc vườnDXDf hoXrMRnTYda ZMUFmsD9tận mắtZMUFmsD9 DXDfnhìn thấyDXDf XrMRnTYdbọn hZMUFmsD9ọ XrMRnTYdôm DXDfhôn nhau…NếZMUFmsD9u nhDXDfư ngDXDfày đó,XrMRnTYd tôiXrMRnTYd DXDfnói cDXDfho XrMRnTYdcha biếtZMUFmsD9 việZMUFmsD9c này,XrMRnTYd ôngDXDf ấyZMUFmsD9 ZMUFmsD9sẽ cóZMUFmsD9 tZMUFmsD9hể đDXDfề DXDfphòng DDXDfu XrMRnTYdTử VZMUFmsD9ĩ DXDfthì ZMUFmsD9đã khDXDfông bZMUFmsD9ị hắnZMUFmsD9 hãDXDfm XrMRnTYdhại ZMUFmsD9như ngàyDXDf hZMUFmsD9ôm XrMRnTYdnay…Vậy màZMUFmsD9 tZMUFmsD9ôi lạiXrMRnTYd khônZMUFmsD9g làmDXDf vậy,DXDf tXrMRnTYdôi sợDXDf sDXDfẽ pháZMUFmsD9 vỡDXDf hạnXrMRnTYdh XrMRnTYdphúc cXrMRnTYdủa bảZMUFmsD9n thân,ZMUFmsD9 pZMUFmsD9há vỡZMUFmsD9 giXrMRnTYda đìXrMRnTYdnh nXrMRnTYdày, nXrMRnTYdên rốtZMUFmsD9 cZMUFmsD9uộc đãZMUFmsD9 XrMRnTYdim lặng…”
Du ZMUFmsD9Giang XrMRnTYdNam giọDXDfng nóZMUFmsD9i ZMUFmsD9ngày càXrMRnTYdng nZMUFmsD9hỏ dần.
DiệpDXDf TâZMUFmsD9y DXDfHi khôngDXDf ZMUFmsD9đành ZMUFmsD9lòng, nZMUFmsD9ắm lấXrMRnTYdy DXDftay hắnXrMRnTYd, DXDfsưởi DXDfấm đZMUFmsD9ôi bànDXDf taZMUFmsD9y giáDXDf lạnh,XrMRnTYd DXDfnhẹ nZMUFmsD9hàng khuyêXrMRnTYdn nDXDfhủ: “ADXDfnh DXDfkhông ZMUFmsD9hề cóDXDf tộiDXDf gDXDfì cảDXDf, tXrMRnTYdhật đấy,ZMUFmsD9 đóXrMRnTYd khôngXrMRnTYd phảiZMUFmsD9 lDXDfà ZMUFmsD9lỗi cXrMRnTYdủa anh.”
DDXDfu ZMUFmsD9Giang NaZMUFmsD9m ngXrMRnTYdẩng đầu.
CảZMUFmsD9 nXrMRnTYdgười hắn,DXDf tZMUFmsD9óc, kDXDfhuôn mDXDfặt, tZMUFmsD9oàn tDXDfhân đXrMRnTYdều bịXrMRnTYd ánhZMUFmsD9 trănDXDfg bàngDXDf bạcDXDf baZMUFmsD9o DXDfphủ, lZMUFmsD9úc ZMUFmsD9ẩn lúcXrMRnTYd hiZMUFmsD9ện, mDXDfờ DXDfảo phảngXrMRnTYd phấtZMUFmsD9 DXDfnhư khDXDfông tồnZMUFmsD9 tạiDXDf trênXrMRnTYd thếDXDf giớiDXDf này.
ZMUFmsD9Hắn nhìnXrMRnTYd DiDXDfệp DXDfTây XrMRnTYdHi, trZMUFmsD9ong áZMUFmsD9nh mắtDXDf trXrMRnTYdàn ngậpDXDf sXrMRnTYdự ZMUFmsD9yêu thươDXDfng, nhưnZMUFmsD9g còXrMRnTYdn chútZMUFmsD9 gDXDfì đóZMUFmsD9 đaDXDfu xótDXDf, hZMUFmsD9ối XrMRnTYdhận cùDXDfng DXDfu buồn.
Tay củaDXDf hắnDXDf xoXrMRnTYda tráDXDfn côXrMRnTYd, rXrMRnTYdồi sDXDfau ZMUFmsD9đó nhẹDXDf nhàngXrMRnTYd chậmZMUFmsD9 chạpDXDf vuốZMUFmsD9t taZMUFmsD9i ZMUFmsD9cô, rZMUFmsD9ồi đếnZMUFmsD9 gươngDXDf mặXrMRnTYdt cô.
TừDXDfng DXDfđộng tXrMRnTYdác đềuXrMRnTYd nhẹXrMRnTYd nhXrMRnTYdàng ZMUFmsD9tỉ mỉZMUFmsD9 mZMUFmsD9ang tDXDfheo sXrMRnTYdự quyếnDXDf luyến.
LúDXDfc nàyXrMRnTYd DiệpZMUFmsD9 ZMUFmsD9Tây ZMUFmsD9Hi XrMRnTYdđột nhiênDXDf cóXrMRnTYd cXrMRnTYdhút hXrMRnTYdoảng hốt.
CDXDfô mơDXDf ZMUFmsD9hồ nhậnXrMRnTYd rDXDfa XrMRnTYdDu GiaZMUFmsD9ng NaXrMRnTYdm đZMUFmsD9ang ngàyXrMRnTYd cDXDfàng nhícZMUFmsD9h lạiDXDf gầnZMUFmsD9 DXDfcô hơnDXDf, côZMUFmsD9 thầmZMUFmsD9 nDXDfghĩ phảZMUFmsD9i néDXDf hắXrMRnTYdn, nhưngXrMRnTYd ZMUFmsD9không hiểDXDfu sDXDfao côZMUFmsD9 XrMRnTYdlại ZMUFmsD9không nhZMUFmsD9úc nhích.
Hai DXDfngười môDXDfi ngàyDXDf càngXrMRnTYd XrMRnTYdgần, DiXrMRnTYdệp ZMUFmsD9Tây HZMUFmsD9i cXrMRnTYdó ZMUFmsD9thể cảDXDfm tXrMRnTYdhấy hXrMRnTYdơi thởZMUFmsD9 củDXDfa hXrMRnTYdắn gầDXDfn kề,XrMRnTYd phảngXrMRnTYd phấtDXDf trênZMUFmsD9 gưZMUFmsD9ơng mặZMUFmsD9t mình.
Ánh mắtXrMRnTYd côZMUFmsD9 tZMUFmsD9hẫn thờ.
NhưnDXDfg ngXrMRnTYday khoảnhZMUFmsD9 kZMUFmsD9hắc đôiDXDf môiXrMRnTYd XrMRnTYdhọ chuẩnDXDf bDXDfị XrMRnTYdchạm vàoXrMRnTYd nhaZMUFmsD9u thXrMRnTYdì DiệXrMRnTYdp TâyDXDf HXrMRnTYdi bỗnXrMRnTYdg XrMRnTYdcảm thấXrMRnTYdy mXrMRnTYdình ZMUFmsD9như bịZMUFmsD9 mộtXrMRnTYd ZMUFmsD9lực kZMUFmsD9éo rấZMUFmsD9t mạnhXrMRnTYd giXrMRnTYdật phắtZMUFmsD9 ra.
Nhất thờiDXDf khXrMRnTYdông kXrMRnTYdhí lãnDXDfg mạnZMUFmsD9 đềZMUFmsD9u biZMUFmsD9ến mZMUFmsD9ất khôngXrMRnTYd ZMUFmsD9còn chúXrMRnTYdt nàDXDfo hết.
“Thật ZMUFmsD9xin ZMUFmsD9lỗi, tôiDXDf ZMUFmsD9tìm cXrMRnTYdô ấyZMUFmsD9 cXrMRnTYdó cDXDfhút việc.”DXDf HạDXDf PhùnDXDfg TuDXDfyền mZMUFmsD9ỉm cườDXDfi giảiXrMRnTYd thích,ZMUFmsD9 thZMUFmsD9ái đXrMRnTYdộ ZMUFmsD9rất nXrMRnTYdho nhZMUFmsD9ã lễZMUFmsD9 độZMUFmsD9 nhưnXrMRnTYdg DiệpDXDf TâDXDfy HDXDfi tựDXDf ZMUFmsD9nhiên dựngDXDf hếDXDft cảZMUFmsD9 tócZMUFmsD9 gDXDfáy lên.
Du GiZMUFmsD9ang ZMUFmsD9Nam ZMUFmsD9không nDXDfói gìXrMRnTYd chỉXrMRnTYd ZMUFmsD9lẳng lXrMRnTYdặng XrMRnTYdnhìn vềDXDf phZMUFmsD9ía HạXrMRnTYd PXrMRnTYdhùng TuyềDXDfn, cZMUFmsD9ó chúDXDft cZMUFmsD9ảnh giác.
XrMRnTYd“Quên XrMRnTYdmất, vDXDfết DXDfthương lZMUFmsD9ần tXrMRnTYdrước tôXrMRnTYdi ZMUFmsD9cắn nXrMRnTYdát tDXDfrên taXrMRnTYdy XrMRnTYdanh đDXDfã khỏiZMUFmsD9 hẳDXDfn cDXDfhưa vXrMRnTYdậy?” HXrMRnTYdạ PXrMRnTYdhùng TuXrMRnTYdyền lXrMRnTYdàm ZMUFmsD9như vôZMUFmsD9 tZMUFmsD9ình hỏi.
“CảmXrMRnTYd DXDfơn sXrMRnTYdự qDXDfuan DXDftâm củaDXDf anh…ZMUFmsD9 ThZMUFmsD9ế chDXDfỗ lầDXDfn trDXDfước bDXDfị nệXrMRnTYdn ghếXrMRnTYd vàoZMUFmsD9 đầuXrMRnTYd củaDXDf aZMUFmsD9nh XrMRnTYdcòn sưngZMUFmsD9 không?DXDf” XrMRnTYdDu GianXrMRnTYdg NXrMRnTYdam khZMUFmsD9ông nDXDfhanh khôngDXDf chậXrMRnTYdm pXrMRnTYdhản kích.
“ĐừngZMUFmsD9 lXrMRnTYdo lắng,XrMRnTYd tZMUFmsD9ội dXrMRnTYdo aXrMRnTYdi làmXrMRnTYd nDXDfgười nấyZMUFmsD9 chXrMRnTYdịu, cDXDfô ấyDXDf đãXrMRnTYd dùZMUFmsD9ng “hànhDXDf độngDXDf thựcXrMRnTYd tếDXDf” đểDXDf sửaXrMRnTYd chXrMRnTYdữa XrMRnTYdlỗi ZMUFmsD9lầm cZMUFmsD9ủa mDXDfình rồi…DXDfEm nóZMUFmsD9i xZMUFmsD9em cZMUFmsD9ó đXrMRnTYdúng không?”DXDf HDXDfạ PDXDfhùng TuyZMUFmsD9ền rấXrMRnTYdt thânDXDf ZMUFmsD9mật ZMUFmsD9ôm hXrMRnTYdai DXDfvai DiXrMRnTYdệp TâDXDfy HZMUFmsD9i, ZMUFmsD9cúi đZMUFmsD9ầu giốngZMUFmsD9 ZMUFmsD9như đangXrMRnTYd hỏiXrMRnTYd côZMUFmsD9 nhưnDXDfg áDXDfnh mắtXrMRnTYd lạiZMUFmsD9 nDXDfhẹ nhànDXDfg liếXrMRnTYdc qZMUFmsD9ua DDXDfu GiDXDfang ZMUFmsD9Nam mộtZMUFmsD9 cái.
DXDfTrong nháyZMUFmsD9 mXrMRnTYdắt, HDXDfạ PDXDfhùng TuyềnZMUFmsD9 nXrMRnTYdhìn XrMRnTYdthấy DDXDfu GZMUFmsD9iang DXDfNam vDXDfai nhZMUFmsD9ư cứngDXDf nDXDfgắc lại.
Hạ PhùDXDfng TuyềnDXDf nhếZMUFmsD9ch mépDXDf cười,XrMRnTYd chẳngZMUFmsD9 DXDfnói chẳngDXDf rằngZMUFmsD9 ZMUFmsD9liền XrMRnTYdkéo DiệpDXDf TâDXDfy HDXDfi xuXrMRnTYdống lầu.
DDXDfiệp TZMUFmsD9ây HDXDfi tXrMRnTYdhấp thỏm,ZMUFmsD9 bởiXrMRnTYd vZMUFmsD9ì mọiXrMRnTYd ngườiXrMRnTYd xDXDfung quaXrMRnTYdnh XrMRnTYdai DXDfai cDXDfũng luôDXDfn miZMUFmsD9ệng nhắcDXDf nXrMRnTYdhở côXrMRnTYd vàXrMRnTYd DDXDfu ZMUFmsD9Giang NaDXDfm khôDXDfng tZMUFmsD9hể cóDXDf bấtZMUFmsD9 kDXDfì DXDfliên quaDXDfn gìZMUFmsD9, màXrMRnTYd rõZMUFmsD9 rànDXDfg côXrMRnTYd cXrMRnTYdũng đXrMRnTYdã gậtZMUFmsD9 ZMUFmsD9đầu XrMRnTYdđồng ýDXDf, nhDXDfưng DXDfmà lúcZMUFmsD9 nãyXrMRnTYd vừaXrMRnTYd vặnDXDf bịDXDf XrMRnTYdHạ PhDXDfùng TDXDfuyền bXrMRnTYdắt ZMUFmsD9gặp rồi,ZMUFmsD9 đâDXDfy gọDXDfi làDXDf cóDXDf tậtXrMRnTYd DXDfgiật mình.
ZMUFmsD9Đồng tZMUFmsD9hời ZMUFmsD9cô cũnZMUFmsD9g cảmZMUFmsD9 DXDfthấy vôXrMRnTYd cùDXDfng hỗXrMRnTYdn DXDfloạn, vDXDfừa nãyZMUFmsD9, vừaXrMRnTYd XrMRnTYdnãy ZMUFmsD9cô ZMUFmsD9và XrMRnTYdDu GZMUFmsD9iang NZMUFmsD9am thiXrMRnTYdếu cXrMRnTYdhút nữZMUFmsD9a DXDfđã XrMRnTYdhôn môi?
Vì ánDXDfh trăng,XrMRnTYd vìXrMRnTYd sựZMUFmsD9 DXDfphân tZMUFmsD9âm cDXDfủa mìnhXrMRnTYd, XrMRnTYdvà còXrMRnTYdn bởiDXDf ZMUFmsD9vì…Du ZMUFmsD9Giang Nam?
Cô hoàXrMRnTYdn tZMUFmsD9oàn kZMUFmsD9hông hiểZMUFmsD9u mìnXrMRnTYdh đaDXDfng nDXDfghĩ gìXrMRnTYd nữa.
DiDXDfệp XrMRnTYdTây DXDfHi DXDfnhư ngườZMUFmsD9i mXrMRnTYdất hồn.
“Sao vậy,DXDf ZMUFmsD9cô ZMUFmsD9còn tiDXDfếc nuốZMUFmsD9i chZMUFmsD9uyện lúcXrMRnTYd nãyDXDf XrMRnTYdà?” HạZMUFmsD9 XrMRnTYdPhùng TuyềnZMUFmsD9 bêXrMRnTYdn cDXDfạnh XrMRnTYdđột nDXDfhiên lZMUFmsD9ên XrMRnTYdtiếng mỉXrMRnTYda mai.
RZMUFmsD9ốt cuộcDXDf tXrMRnTYdhì cZMUFmsD9ũng lXrMRnTYdà cDXDfô đãDXDf làXrMRnTYdm saiZMUFmsD9, DiệpDXDf ZMUFmsD9Tây ZMUFmsD9Hi DXDflo lắnZMUFmsD9g chZMUFmsD9ưa đủDXDf XrMRnTYdhay saXrMRnTYdo DXDfnào, dáXrMRnTYdm mXrMRnTYdở miệZMUFmsD9ng ZMUFmsD9phản bác.
HDXDfạ PXrMRnTYdhùng TuyềnXrMRnTYd nhẹZMUFmsD9 nhàDXDfng ZMUFmsD9liếc XrMRnTYdcô mDXDfột cáXrMRnTYdi: “ĐưZMUFmsD9ợc XrMRnTYdrồi, đDXDfằng nàoXrMRnTYd ZMUFmsD9tối naZMUFmsD9y cZMUFmsD9ũng DXDfkhông chỉDXDf XrMRnTYdmình XrMRnTYdcô ZMUFmsD9vi phạm.”
TốiXrMRnTYd nay?
DiệpZMUFmsD9 XrMRnTYdTây HXrMRnTYdi hoàXrMRnTYdi nghZMUFmsD9i nhXrMRnTYdưng cũnXrMRnTYdg khôngXrMRnTYd dámZMUFmsD9 “bật”DXDf lại.
LúcXrMRnTYd này,ZMUFmsD9 xunZMUFmsD9g quaZMUFmsD9nh bXrMRnTYdỗng nhiZMUFmsD9ên DXDfim lặngZMUFmsD9 XrMRnTYddị thường.
DiDXDfệp TâDXDfy HZMUFmsD9i phXrMRnTYdát hiệXrMRnTYdn mộtZMUFmsD9 ngDXDfười đàZMUFmsD9n ônXrMRnTYdg XrMRnTYdtrung niêXrMRnTYdn đứngZMUFmsD9 giữXrMRnTYda phòngXrMRnTYd dZMUFmsD9áng vẻDXDf XrMRnTYdphi phàm,DXDf phoXrMRnTYdng ZMUFmsD9thái quýDXDf tộZMUFmsD9c, khuDXDfôn XrMRnTYdmặt bZMUFmsD9í hiểm.ZMUFmsD9 ÔnXrMRnTYdg XrMRnTYdta ZMUFmsD9đang đeoXrMRnTYd DXDfcho LiXrMRnTYdễu ZMUFmsD9Vi ZMUFmsD9Quân mộtZMUFmsD9 chXrMRnTYdiếc DXDfvòng cổDXDf ngọDXDfc bích.
Vòng ZMUFmsD9cổ đắtDXDf tiềnZMUFmsD9, DXDfmỹ nDXDfhân XrMRnTYdcao quýXrMRnTYd, haZMUFmsD9i thứDXDf ZMUFmsD9này XrMRnTYdkết hợpZMUFmsD9 XrMRnTYdlại XrMRnTYdcàng XrMRnTYdnổi bậZMUFmsD9t hơn.
“XrMRnTYdChúc eZMUFmsD9m sẽZMUFmsD9 mãZMUFmsD9i DXDfmãi xiDXDfnh XrMRnTYdđẹp nhưDXDf thZMUFmsD9ế nXrMRnTYdày.” NgườDXDfi đànXrMRnTYd ôDXDfng đXrMRnTYdó hDXDfôn lêXrMRnTYdn mXrMRnTYdá LiễuZMUFmsD9 VXrMRnTYdi XrMRnTYdQuân DXDf, tấZMUFmsD9t XrMRnTYdcả XrMRnTYdmọi ngườZMUFmsD9i đZMUFmsD9ều ZMUFmsD9vỗ taXrMRnTYdy DXDfchúc mừng.
DiệpXrMRnTYd TâyXrMRnTYd ZMUFmsD9Hi bừngDXDf tỉXrMRnTYdnh XrMRnTYdchân lý,ZMUFmsD9 XrMRnTYdhoá ZMUFmsD9ra ngườiXrMRnTYd đóXrMRnTYd chínZMUFmsD9h lDXDfà ZMUFmsD9Du TZMUFmsD9ử Vĩ.
Du TửZMUFmsD9 VXrMRnTYdĩ nZMUFmsD9âng cDXDfhén rượuZMUFmsD9 XrMRnTYdlên: “CảZMUFmsD9m DXDfơn tấtZMUFmsD9 cXrMRnTYdả cáZMUFmsD9c vịZMUFmsD9 DXDfkhách qXrMRnTYduý XrMRnTYdcó mặXrMRnTYdt ngàZMUFmsD9y ZMUFmsD9hôm nXrMRnTYday, chúnZMUFmsD9g tDXDfa hãZMUFmsD9y cDXDfùng DXDfăn mừngXrMRnTYd sZMUFmsD9inh nhậZMUFmsD9t cXrMRnTYdủa phDXDfu nhânDXDf tXrMRnTYdôi nàoZMUFmsD9.” NóXrMRnTYdi DXDfxong, ôngDXDf tXrMRnTYda tXrMRnTYdu mộtDXDf hDXDfơi cạnZMUFmsD9 ZMUFmsD9sạch cDXDfhén rượu.
Các vZMUFmsD9ị khXrMRnTYdách DXDfcũng lầnXrMRnTYd lượtXrMRnTYd làmDXDf theo.
TDXDfiếp theZMUFmsD9o, ôXrMRnTYdng lạiZMUFmsD9 rZMUFmsD9ót mộtZMUFmsD9 cZMUFmsD9hén rượDXDfu, bướcXrMRnTYd tớZMUFmsD9i chỗDXDf HạDXDf PhùXrMRnTYdng TZMUFmsD9uyền, nhìnZMUFmsD9 ZMUFmsD9Hạ DXDfPhùng TuyXrMRnTYdền XrMRnTYdvà DiệpXrMRnTYd TâDXDfy HZMUFmsD9i nhaZMUFmsD9m hiểmXrMRnTYd nói:ZMUFmsD9 “HômXrMRnTYd ZMUFmsD9nay tXrMRnTYdôi cảXrMRnTYdm thấyXrMRnTYd đặcDXDf biệDXDft viZMUFmsD9nh hạnDXDfh kXrMRnTYdhi HXrMRnTYdạ ZMUFmsD9Phùng TuyDXDfền tiZMUFmsD9ên sZMUFmsD9inh cZMUFmsD9ó thểXrMRnTYd hXrMRnTYdạ DXDfcố DXDfđến đDXDfây thaZMUFmsD9m dựXrMRnTYd bXrMRnTYdữa tiDXDfệc nhDXDfo nDXDfhỏ nDXDfày…Hạ tiêXrMRnTYdn sinhZMUFmsD9, tôiXrMRnTYd mDXDfuốn mờiXrMRnTYd DXDfanh mộZMUFmsD9t chénDXDf, XrMRnTYdhi vọngZMUFmsD9 ZMUFmsD9có thểXrMRnTYd xoáXrMRnTYd hZMUFmsD9ết mọXrMRnTYdi hiểuZMUFmsD9 DXDflầm giDXDfữa DXDfchúng tDXDfa tZMUFmsD9ừ trướcDXDf tXrMRnTYdới naXrMRnTYdy XrMRnTYdvà thZMUFmsD9ay mặtXrMRnTYd nhữngDXDf kẻZMUFmsD9 tronXrMRnTYdg gDXDfia tộcDXDf chúZMUFmsD9ng tôXrMRnTYdi cóXrMRnTYd nhữnZMUFmsD9g hànXrMRnTYdh độngDXDf vôDXDf lễZMUFmsD9 vZMUFmsD9ới aZMUFmsD9nh tôZMUFmsD9i muốnXrMRnTYd XrMRnTYdxin DXDflỗi anh.”
“KDXDfhông dáDXDfm nhận.”XrMRnTYd HạXrMRnTYd ZMUFmsD9Phùng TuyềnXrMRnTYd kháDXDfch khXrMRnTYdí đáZMUFmsD9p, nânDXDfg cốZMUFmsD9c rượuZMUFmsD9 uXrMRnTYdống luôn.
“NhưXrMRnTYd DXDfvậy bâXrMRnTYdy giờZMUFmsD9, khiXrMRnTYdêu vũZMUFmsD9 bắtDXDf đầuDXDf…” DXDfDu TZMUFmsD9ử VDXDfĩ tZMUFmsD9uyên bố.
“DXDfXin ZMUFmsD9chờ mộtXrMRnTYd chút.”DXDf DXDfHạ PhùXrMRnTYdng TuyềZMUFmsD9n cắtZMUFmsD9 đứDXDft lXrMRnTYdời ôXrMRnTYdng DXDfta “CXrMRnTYdhờ đã,DXDf tZMUFmsD9ôi cònDXDf cóDXDf chuyệnDXDf muDXDfốn tuXrMRnTYdyên bố.”
ÁnZMUFmsD9h XrMRnTYdmắt ZMUFmsD9mọi ngưXrMRnTYdời đềuDXDf ZMUFmsD9đổ ZMUFmsD9dồn XrMRnTYdvề phíZMUFmsD9a DXDfHạ PZMUFmsD9hùng TuyềnZMUFmsD9, baXrMRnTYdo gồmXrMRnTYd cXrMRnTYdả DiệpZMUFmsD9 TâZMUFmsD9y HXrMRnTYdi, ZMUFmsD9cô cDXDfũng đanZMUFmsD9g DXDfôm đầXrMRnTYdy mộZMUFmsD9t bụnXrMRnTYdg bănDXDf khoXrMRnTYdăn XrMRnTYdnhìn hắn.
Lúc XrMRnTYdnày HạZMUFmsD9 PhùnZMUFmsD9g XrMRnTYdTuyền bỗngZMUFmsD9 nZMUFmsD9âng ZMUFmsD9tay DiXrMRnTYdệp DXDfTây XrMRnTYdHi lênDXDf, XrMRnTYdnói: “TôiDXDf DXDfvà DiZMUFmsD9ệp XrMRnTYdTây HDXDfi sẽXrMRnTYd đínhXrMRnTYd hôn.”
“Vốn là,XrMRnTYd chúngZMUFmsD9 tôZMUFmsD9i muốnXrMRnTYd DXDfchờ DXDfmột thờZMUFmsD9i gXrMRnTYdian XrMRnTYdnữa mXrMRnTYdới thôngXrMRnTYd DXDfbáo XrMRnTYdcho mọZMUFmsD9i ngXrMRnTYdười biếtZMUFmsD9 nhưngDXDf vừXrMRnTYda ZMUFmsD9rồi ZMUFmsD9được ZMUFmsD9tận DXDfmắt chứXrMRnTYdng XrMRnTYdkiến XrMRnTYdvợ ZMUFmsD9chồng DZMUFmsD9u DXDflão giXrMRnTYda ZMUFmsD9đây ZMUFmsD9thân mZMUFmsD9ật keDXDfo sơZMUFmsD9n nhưXrMRnTYd tDXDfhế thậtXrMRnTYd sựXrMRnTYd đángDXDf DXDfghen tZMUFmsD9ỵ, ZMUFmsD9cho nZMUFmsD9ên ZMUFmsD9liền quyếZMUFmsD9t đDXDfịnh XrMRnTYdsẽ tuyêZMUFmsD9n ZMUFmsD9bố lZMUFmsD9uôn tạiDXDf DXDfđây.” DXDfHạ PDXDfhùng TuyXrMRnTYdền nóiDXDf dốDXDfi khônDXDfg DXDfchớp mắt.
Cả cănZMUFmsD9 phZMUFmsD9òng đầuZMUFmsD9 tDXDfiên lDXDfà iXrMRnTYdm lặZMUFmsD9ng hXrMRnTYdoàn toàXrMRnTYdn sZMUFmsD9au đóZMUFmsD9 XrMRnTYdlai DXDfvang lZMUFmsD9ên tiếnXrMRnTYdg vỗXrMRnTYd taZMUFmsD9y tánXrMRnTYd thưởZMUFmsD9ng rầZMUFmsD9m trời.
HạXrMRnTYd PhXrMRnTYdùng TuyDXDfền rútZMUFmsD9 ZMUFmsD9ra từZMUFmsD9 tXrMRnTYdúi áoXrMRnTYd lZMUFmsD9ễ phụcZMUFmsD9 mộDXDft chiếZMUFmsD9c XrMRnTYdnhẫn đínXrMRnTYdh hônZMUFmsD9, đeXrMRnTYdo lêZMUFmsD9n bànDXDf taDXDfy pZMUFmsD9hải DXDfđã hXrMRnTYdoá đZMUFmsD9á DXDfcủa DDXDfiệp TâyDXDf HXrMRnTYdi. NhânXrMRnTYd tiệnXrMRnTYd XrMRnTYdcúi đầuXrMRnTYd xuZMUFmsD9ống, véZMUFmsD9n XrMRnTYdtóc XrMRnTYdcô lêZMUFmsD9n, DXDfnhẹ nhXrMRnTYdàng XrMRnTYdghé ZMUFmsD9sát DXDftai côDXDf tDXDfhì tXrMRnTYdhầm đZMUFmsD9e DXDfdoạ: “NếuZMUFmsD9 XrMRnTYdnhư cZMUFmsD9ô dámXrMRnTYd phảZMUFmsD9n đối,DXDf ZMUFmsD9tôi ZMUFmsD9sẽ ngZMUFmsD9ay lậDXDfp XrMRnTYdtức quẳngXrMRnTYd ZMUFmsD9cô lạiXrMRnTYd nDXDfơi nàZMUFmsD9y, DXDftin tôiDXDf đi,XrMRnTYd XrMRnTYdso vớiZMUFmsD9 tZMUFmsD9hủ đZMUFmsD9oạn cDXDfủa DXDfDu TưXrMRnTYd NXrMRnTYdhân thìXrMRnTYd DDXDfu DXDftử VDXDfĩ DXDfcòn độcZMUFmsD9 áXrMRnTYdc hơDXDfn XrMRnTYdrất ZMUFmsD9nhiều… khôZMUFmsD9ng tZMUFmsD9in DXDfthì côDXDf cZMUFmsD9ứ thZMUFmsD9ử xem.”
DiệpZMUFmsD9 TâyZMUFmsD9 XrMRnTYdHi cảmXrMRnTYd thXrMRnTYdấy mìDXDfnh nhưZMUFmsD9 rơiDXDf thẳDXDfng ZMUFmsD9vào DXDfmột ZMUFmsD9hầm băngZMUFmsD9, tZMUFmsD9hật sDXDfự kZMUFmsD9hông ZMUFmsD9bao gZMUFmsD9iờ lườngZMUFmsD9 trướcZMUFmsD9 đượcZMUFmsD9 XrMRnTYdHạ DXDfPhùng TuDXDfyền sẽXrMRnTYd rDXDfa cZMUFmsD9hiêu ZMUFmsD9độc XrMRnTYdnhư XrMRnTYdvậy, lXrMRnTYdập tứZMUFmsD9c làDXDfm cXrMRnTYdho ZMUFmsD9cô đànhXrMRnTYd bDXDfó XrMRnTYdtay chịuXrMRnTYd XrMRnTYdchói ZMUFmsD9câm nXrMRnTYdín XrMRnTYdmà lZMUFmsD9àm theo.
Cô khônZMUFmsD9g biếtZMUFmsD9 chíXrMRnTYdnh ZMUFmsD9xác ZMUFmsD9Hạ PhDXDfùng TuyềnDXDf đanDXDfg nXrMRnTYdghĩ cXrMRnTYdái quáiXrMRnTYd gXrMRnTYdì XrMRnTYdvà XrMRnTYdcũng khônZMUFmsD9g XrMRnTYdbiết rốDXDft cuộcZMUFmsD9 thDXDfì mDXDfình DXDfnên làDXDfm gZMUFmsD9ì bâDXDfy giờ.
ZMUFmsD9Cô XrMRnTYdchỉ biếXrMRnTYdt XrMRnTYdduy ZMUFmsD9nhất DXDfmột điềZMUFmsD9u, đZMUFmsD9ó ZMUFmsD9là DXDfvẻ XrMRnTYdmặt tưZMUFmsD9ơi cưDXDfời hớnDXDf XrMRnTYdhở đốiXrMRnTYd vớDXDfi ZMUFmsD9sự cXrMRnTYdhúc phúcXrMRnTYd củDXDfa cZMUFmsD9ác DXDfvị ZMUFmsD9khác ởZMUFmsD9 đâyDXDf củaZMUFmsD9 mìnhZMUFmsD9 DXDfso vớiZMUFmsD9 kXrMRnTYdhóc cònDXDf ZMUFmsD9khó coXrMRnTYdi hDXDfơn rấtDXDf nhiều.
MXrMRnTYdà DXDflúc ZMUFmsD9đó, DXDfở mDXDfột gócZMUFmsD9 DXDfkhác ZMUFmsD9của căZMUFmsD9n phòDXDfng, mộZMUFmsD9t bónDXDfg ngXrMRnTYdười lDXDfầm lZMUFmsD9ũi từZMUFmsD9 từDXDf bướcDXDf rDXDfa ngoài.
TrZMUFmsD9ên đườngXrMRnTYd ZMUFmsD9về nhXrMRnTYdà, DZMUFmsD9iệp TDXDfây HDXDfi XrMRnTYdtrầm mặcXrMRnTYd hZMUFmsD9ồi XrMRnTYdlâu, rDXDfốt cuộcDXDf cũnXrMRnTYdg nhịnXrMRnTYd khôXrMRnTYdng nổiXrMRnTYd DXDfnữa rồXrMRnTYdi lDXDfiền thDXDfáo ngXrMRnTYday chiếXrMRnTYdc XrMRnTYdnhẫn rZMUFmsD9a trZMUFmsD9ả chDXDfo XrMRnTYdHạ PhùngDXDf Tuyền.
Hạ PhDXDfùng ZMUFmsD9Tuyền cZMUFmsD9ũng chẳngXrMRnTYd thZMUFmsD9èm nZMUFmsD9hìn nóDXDf lấyXrMRnTYd mộDXDft cái,XrMRnTYd XrMRnTYdchỉ nóDXDfi: “SXrMRnTYdau nàyZMUFmsD9, cDXDfô phảiDXDf luôDXDfn luônDXDf đeoDXDf nXrMRnTYdó DXDftrên tDXDfay nghZMUFmsD9e không?”
“ViZMUFmsD9ệc này,XrMRnTYd aDXDfnh ZMUFmsD9đang tiếnXrMRnTYd hànhXrMRnTYd kếZMUFmsD9 hoXrMRnTYdạch DXDfgì vậDXDfy, việcZMUFmsD9 chúnXrMRnTYdg tDXDfa đZMUFmsD9ính hônZMUFmsD9 XrMRnTYdlà mZMUFmsD9ột phầnDXDf DXDfcủa DXDfkế hoDXDfạch đDXDfó, XrMRnTYdđúng khônZMUFmsD9g?” ĐâDXDfy XrMRnTYdlà DXDfđáp ánDXDf duDXDfy nhấtDXDf ZMUFmsD9mà XrMRnTYdDiệp TZMUFmsD9ây XrMRnTYdHi XrMRnTYdsuy nXrMRnTYdghĩ hXrMRnTYdồi lXrMRnTYdâu mDXDfới tìDXDfm rDXDfa đưDXDfợc, cũnDXDfg lXrMRnTYdà đápXrMRnTYd áZMUFmsD9n làmXrMRnTYd cZMUFmsD9ô thấXrMRnTYdy yêDXDfn DXDftâm nhất.
Đáng tiXrMRnTYdếc đápDXDf áXrMRnTYdn nàZMUFmsD9y nDXDfgay lậpZMUFmsD9 tứcXrMRnTYd bịDXDf ZMUFmsD9bác bỏ:DXDf “ChẳngZMUFmsD9 cóXrMRnTYd kếXrMRnTYd DXDfhoạch nZMUFmsD9ào cả.”
“DXDfVậy…tại saZMUFmsD9o chúZMUFmsD9ng tZMUFmsD9a ZMUFmsD9phải đínhZMUFmsD9 hôDXDfn?” DiệZMUFmsD9p TâXrMRnTYdy XrMRnTYdHi thZMUFmsD9ấy lưZMUFmsD9ng mìZMUFmsD9nh đanXrMRnTYdg ZMUFmsD9ròng ròngZMUFmsD9 mồXrMRnTYd hXrMRnTYdôi lạnh.
“BởDXDfi vìDXDf đínhDXDf hôZMUFmsD9n rồZMUFmsD9i mớZMUFmsD9i cóDXDf tZMUFmsD9hể kếtDXDf hônXrMRnTYd.” ZMUFmsD9Hạ ZMUFmsD9Phùng TuyDXDfền nXrMRnTYdhàn nhXrMRnTYdạt giảiDXDf thích.
DDXDfiệp TâXrMRnTYdy XrMRnTYdHi thấDXDfy hìnZMUFmsD9h nhưXrMRnTYd nhiệtZMUFmsD9 độDXDf ZMUFmsD9điều hZMUFmsD9oà trXrMRnTYdong DXDfxe đXrMRnTYdã xDXDfuống ZMUFmsD9quá thấpXrMRnTYd rồi,XrMRnTYd thếXrMRnTYd chXrMRnTYdo nXrMRnTYdên giọZMUFmsD9ng nóiXrMRnTYd cXrMRnTYdủa XrMRnTYdcô mớiXrMRnTYd rZMUFmsD9un DXDfrẩy nhưXrMRnTYd vZMUFmsD9ầy: “Kết…hôn?”
“ZMUFmsD9Đúng vậyZMUFmsD9.” NgườiXrMRnTYd nXrMRnTYdào đóZMUFmsD9 gậtZMUFmsD9 đầu.
“TạXrMRnTYdi XrMRnTYdsao lạiXrMRnTYd phảiZMUFmsD9 XrMRnTYdkết hôn?”XrMRnTYd DiệDXDfp TXrMRnTYdây DXDfHi giựtXrMRnTYd giựtZMUFmsD9 tóDXDfc mìnZMUFmsD9h, mXrMRnTYdột cZMUFmsD9ái, hDXDfai cáiXrMRnTYd, XrMRnTYdba cái…
ZMUFmsD9“Bởi vZMUFmsD9ì tôiZMUFmsD9 khôngXrMRnTYd XrMRnTYdmuốn XrMRnTYdchưa DXDfkết hônZMUFmsD9 đãXrMRnTYd sinXrMRnTYdh coZMUFmsD9n rồi.”
“TạiZMUFmsD9 XrMRnTYdsao lạiDXDf ZMUFmsD9muốn sZMUFmsD9inh con?!”
“BởZMUFmsD9i vXrMRnTYdì chXrMRnTYdúng tXrMRnTYda đãDXDf lênZMUFmsD9 giường.”
“TạiDXDf DXDfsao lạDXDfi pZMUFmsD9hải ZMUFmsD9lên giường???”
“ZMUFmsD9Bởi vZMUFmsD9ì cXrMRnTYdhúng tDXDfa sắpZMUFmsD9 kếtXrMRnTYd hôn.”
“TZMUFmsD9ại ZMUFmsD9sao chúDXDfng XrMRnTYdta DXDflại phZMUFmsD9ải kếtDXDf hôn???!!!!”
DXDf“Bởi ZMUFmsD9vì cXrMRnTYdhúng tDXDfa đãDXDf đíZMUFmsD9nh hôn.”
“…”

ZMUFmsD9Cứ nZMUFmsD9hư vậy,DXDf vDXDfấn DXDfđề nàXrMRnTYdy cứDXDf lDXDfập ZMUFmsD9đi lậpZMUFmsD9 DXDflại vZMUFmsD9ô ZMUFmsD9số lần,DXDf DiệpZMUFmsD9 XrMRnTYdTây HXrMRnTYdi quyếZMUFmsD9t đDXDfịnh đổiZMUFmsD9 phươngXrMRnTYd thứXrMRnTYdc gZMUFmsD9iao tiXrMRnTYdếp, ZMUFmsD9cho nêZMUFmsD9n côZMUFmsD9 vDXDfô cZMUFmsD9ùng thànZMUFmsD9h khẩnDXDf, nghiZMUFmsD9êm ZMUFmsD9túc cựZMUFmsD9c XrMRnTYdđộ nóiZMUFmsD9: ZMUFmsD9“Hạ PhùXrMRnTYdng TuDXDfyền, tôiXrMRnTYd khôngXrMRnTYd muốDXDfn kếtDXDf hôZMUFmsD9n vZMUFmsD9ới anh.”
DXDfHạ ZMUFmsD9Phùng ZMUFmsD9Tuyền cXrMRnTYdũng khXrMRnTYdông cóZMUFmsD9 phảZMUFmsD9n ứZMUFmsD9ng gXrMRnTYdì XrMRnTYddữ ZMUFmsD9dội lXrMRnTYdắm, chỉZMUFmsD9 độtXrMRnTYd nDXDfgột hỏiXrMRnTYd mộtDXDf câDXDfu DXDfhỏi kXrMRnTYdhác: “VZMUFmsD9ậy mỗiDXDf sDXDfáng DXDfcó phảXrMRnTYdi lDXDfà côXrMRnTYd XrMRnTYdcam tâDXDfm DXDftình nguyDXDfện bưZMUFmsD9ng càZMUFmsD9 phêDXDf ZMUFmsD9lên cXrMRnTYdho tDXDfôi không?”
“DXDfKhông đờiXrMRnTYd nào.”XrMRnTYd ZMUFmsD9Diệp TDXDfây HXrMRnTYdi trZMUFmsD9ả lờXrMRnTYdi DXDfchắc nhXrMRnTYdư XrMRnTYdđinh chéZMUFmsD9m sắt.
“XrMRnTYdKhông DXDflà DXDfđược rồi.”
“ThếXrMRnTYd lXrMRnTYdà ZMUFmsD9có ZMUFmsD9ý XrMRnTYdgì hả?”DXDf DXrMRnTYdiệp DXDfTây ZMUFmsD9Hi khôXrMRnTYdng hiểuDXDf XrMRnTYdgì hếtXrMRnTYd trơn.
“ChúngZMUFmsD9 ZMUFmsD9ta kếtDXDf hXrMRnTYdôn XrMRnTYdsau nàXrMRnTYdy cũDXDfng gXrMRnTYdiống nhXrMRnTYdư việcDXDf DXDfcô phảiDXDf bưDXDfng cXrMRnTYdà XrMRnTYdphê mỗiZMUFmsD9 sánDXDfg XrMRnTYdcho tôiXrMRnTYd, DXDfmặc dùXrMRnTYd khôXrMRnTYdng tìDXDfnh nguyệnZMUFmsD9 DXDfnhưng cuốiZMUFmsD9 cùDXDfng côZMUFmsD9 vẫnXrMRnTYd phảXrMRnTYdi làm.”XrMRnTYd HạXrMRnTYd PhXrMRnTYdùng TDXDfuyền ZMUFmsD9dùng mộtDXDf câuXrMRnTYd đơXrMRnTYdn gZMUFmsD9iản kếZMUFmsD9t XrMRnTYdthúc vấXrMRnTYdn đXrMRnTYdề màZMUFmsD9 DiệpZMUFmsD9 TâDXDfy HZMUFmsD9i ZMUFmsD9so sánhXrMRnTYd ZMUFmsD9với hàmZMUFmsD9 DXDfsố toXrMRnTYdán DXDfhọc cònXrMRnTYd khóDXDf XrMRnTYdkhăn hXrMRnTYdơn gấpZMUFmsD9 chXrMRnTYdục lần.
Chapter 24
Diệp TâyDXDf HDXDfi vừaZMUFmsD9 tZMUFmsD9hấy bXrMRnTYdực mìDXDfnh vXrMRnTYdừa buồnXrMRnTYd cười,ZMUFmsD9 khZMUFmsD9ông biếZMUFmsD9t ZMUFmsD9làm saXrMRnTYdo lạiZMUFmsD9 DXDfthốt DXDfra câuZMUFmsD9: “TôiXrMRnTYd cZMUFmsD9ó chếtDXDf cũnZMUFmsD9g khôDXDfng gảXrMRnTYd DXDfcho anh.”
SXrMRnTYdau khZMUFmsD9i nóDXDfi xXrMRnTYdong lạZMUFmsD9i cảXrMRnTYdm DXDfthấy cDXDfó ZMUFmsD9gì đDXDfó kZMUFmsD9hông ổnDXDf, thẳnZMUFmsD9g thắnXrMRnTYd quZMUFmsD9á mZMUFmsD9ức, hơZMUFmsD9n nữXrMRnTYda cZMUFmsD9òn chútDXDf XrMRnTYdnguy hiểmXrMRnTYd—như mấDXDfy XrMRnTYdbộ XrMRnTYdphim trXrMRnTYduyền hìnhDXDf nhXrMRnTYdảm nhíZMUFmsD9 XrMRnTYdấy, nXrMRnTYdhững lờiZMUFmsD9 nàZMUFmsD9y củDXDfa XrMRnTYdnữ chínXrMRnTYdh 1ZMUFmsD90 phầnZMUFmsD9 thìDXDf 8,ZMUFmsD99 phầZMUFmsD9n chắXrMRnTYdc chắnDXDf XrMRnTYdsẽ ZMUFmsD9bị gảXrMRnTYd cXrMRnTYdho nZMUFmsD9am nhâDXDfn ZMUFmsD9mà DXDfnữ chZMUFmsD9ính ghétZMUFmsD9 nDXDfhất DXDfcó chếtDXDf XrMRnTYdcũng kDXDfhông muXrMRnTYdốn lấXrMRnTYdy. ChXrMRnTYdo ZMUFmsD9nên, XrMRnTYdcô vộiDXDf sửDXDfa lạiXrMRnTYd nóiZMUFmsD9: “HayXrMRnTYd lDXDfà nXrMRnTYdói nhưZMUFmsD9 vDXDfậy điXrMRnTYd, tôiZMUFmsD9 ZMUFmsD9cảm giáDXDfc cDXDfơ XrMRnTYdhội mDXDfình gDXDfả cZMUFmsD9ho ZMUFmsD9Du GiZMUFmsD9ang NaDXDfm ZMUFmsD9so vớDXDfi gDXDfả chZMUFmsD9o aXrMRnTYdnh hơXrMRnTYdn… mộtZMUFmsD9 cXrMRnTYdhút xíu.”
VốnXrMRnTYd dĩ,ZMUFmsD9 XrMRnTYdDiệp DXDfTây HXrMRnTYdi địnhZMUFmsD9 nóDXDfi XrMRnTYd“lớn hơn”XrMRnTYd đằnXrMRnTYdg ZMUFmsD9sau cộnDXDfg thêmDXDf DXDfphó XrMRnTYdtừ ZMUFmsD9“rất nhiều”DXDf nhZMUFmsD9ưng sXrMRnTYduy điDXDf tínhDXDf XrMRnTYdlại tZMUFmsD9hì dùXrMRnTYd sXrMRnTYdao haDXDfi ngườiXrMRnTYd cũnXrMRnTYdg đDXDfã XrMRnTYdở mộZMUFmsD9t nhXrMRnTYdà vDXDfới nDXDfhau kZMUFmsD9há lâZMUFmsD9u rồi,DXDf khôXrMRnTYdng thểXrMRnTYd lấyXrMRnTYd XrMRnTYdoán bDXDfáo ân,DXDf qZMUFmsD9uá mứcXrMRnTYd đảZMUFmsD9 kíchZMUFmsD9 tựZMUFmsD9 ZMUFmsD9ái củaDXDf hXrMRnTYdắn vìZMUFmsD9 tXrMRnTYdhế rấtZMUFmsD9 XrMRnTYdhảo tâZMUFmsD9m đổiDXDf lạiDXDf thànhZMUFmsD9 cụmDXDf từDXDf “mộtDXDf XrMRnTYdchút xíu”XrMRnTYd này.

ThDXDfật DXDfkhông nDXDfghĩ XrMRnTYdđến hậDXDfu hoạDXDf ZMUFmsD9sau này,DXDf cDXDfhọc ngZMUFmsD9ay XrMRnTYdvào tổDXDf kiXrMRnTYdến lửaXrMRnTYd, XrMRnTYdtên sóXrMRnTYdi DXDfhỉ nXrMRnTYdộ khônXrMRnTYdg ZMUFmsD9lường đDXDfược bênZMUFmsD9 cạnh.
VừaDXDf ZMUFmsD9dứt lời,DXDf HDXDfạ PhùZMUFmsD9ng TuyDXDfền liềZMUFmsD9n nDXDfắm chDXDfặt lXrMRnTYdấy cổDXDf XrMRnTYdtay cZMUFmsD9ủa côXrMRnTYd, mộtDXDf phDXDfen kéDXDfo ZMUFmsD9lại, thuậnZMUFmsD9 đàZMUFmsD9 kXrMRnTYdéo DXDfcả ngườXrMRnTYdi DiệpZMUFmsD9 TZMUFmsD9ây HZMUFmsD9i ngồiDXDf lZMUFmsD9ên đùiZMUFmsD9 hắn.
DiDXDfệp TâyZMUFmsD9 HXrMRnTYdi DXDftất nhiêDXDfn DXDflà lXrMRnTYdiều mXrMRnTYdạng gDXDfiãy dụaZMUFmsD9 nhưnZMUFmsD9g cXrMRnTYdhẳng ZMUFmsD9ăn tDXDfhua ZMUFmsD9gì, ngàyDXDf DXDfthường DXDfvốn tZMUFmsD9ức giậDXDfn đXrMRnTYdến cựcXrMRnTYd DXDfđiểm, tứcXrMRnTYd đếnXrMRnTYd xXrMRnTYdì khóXrMRnTYdi đốiDXDf vớiZMUFmsD9 hắnDXDf cũXrMRnTYdng vXrMRnTYdô dXrMRnTYdụng rồi.
XrMRnTYdHạ PhùnDXDfg TuyDXDfền mộZMUFmsD9t tXrMRnTYday ZMUFmsD9khoá chặtDXDf haXrMRnTYdi DXDftay ZMUFmsD9của DiệpDXDf ZMUFmsD9Tây HDXDfi, mộtZMUFmsD9 ZMUFmsD9tay giXrMRnTYdữ chặXrMRnTYdt gZMUFmsD9áy cDXDfô, DXDfhung hăZMUFmsD9ng màXrMRnTYd hôn.
CảmDXDf giáZMUFmsD9c lưỡiDXDf ZMUFmsD9Hạ PhXrMRnTYdùng TuyềDXDfn XrMRnTYdđang XrMRnTYddần dầXrMRnTYdn xâmZMUFmsD9 nhậpXrMRnTYd ZMUFmsD9vào tZMUFmsD9rong miệngDXDf mìDXDfnh, DXrMRnTYdiệp TâyDXDf HXrMRnTYdi toàDXDfn thâZMUFmsD9n ZMUFmsD9tê dXrMRnTYdại, cốZMUFmsD9 gắngZMUFmsD9 hếtXrMRnTYd sDXDfức ngậmXrMRnTYd ZMUFmsD9chặt miệnDXDfg ZMUFmsD9lại, kiênZMUFmsD9 cườnDXDfg pZMUFmsD9hòng ZMUFmsD9thủ đếnDXDf cùng.
Hạ XrMRnTYdPhùng TuyềDXDfn mỉmZMUFmsD9 cườiXrMRnTYd nháyZMUFmsD9 mắDXDft mộtXrMRnTYd ZMUFmsD9cái, bZMUFmsD9ỏ mộXrMRnTYdt tDXDfay DXDfra, ZMUFmsD9từ bênZMUFmsD9 ngoàZMUFmsD9i đốDXDfng lễDXDf phụXrMRnTYdc bXrMRnTYdùng ZMUFmsD9nhùng, bàXrMRnTYdn ZMUFmsD9tay hắnZMUFmsD9 nhXrMRnTYdanh nhDXDfẹn luồnDXDf vàoDXDf troZMUFmsD9ng ngườiXrMRnTYd DDXDfiệp TâyXrMRnTYd HXrMRnTYdi, nhZMUFmsD9ẹ nhàngDXDf sờ…
“Á!!!DXDf!” DiệpZMUFmsD9 TDXDfây HXrMRnTYdi ZMUFmsD9hét lên,XrMRnTYd DXDfHạ PhZMUFmsD9ùng TuyZMUFmsD9ền XrMRnTYdnhân cơXrMRnTYd XrMRnTYdhội DXDfđó tiếnXrMRnTYd vàoDXDf, ZMUFmsD9bá đạoZMUFmsD9 hôXrMRnTYdn ZMUFmsD9cô khônZMUFmsD9g DXDfngừng, hZMUFmsD9ai bDXDfên DXDfdây dưa.
Cả ngưDXDfời nónXrMRnTYdg rựDXDfc, hXrMRnTYdắn “cZMUFmsD9hiến đấXrMRnTYdu” rZMUFmsD9ất mạnhDXDf mẽDXDf, làmZMUFmsD9 chZMUFmsD9o DiệpZMUFmsD9 XrMRnTYdTây ZMUFmsD9Hi khZMUFmsD9ông cáDXDfch ZMUFmsD9nào hXrMRnTYdô hấp.
TronDXDfg tìnhZMUFmsD9 thếZMUFmsD9 cấpZMUFmsD9 XrMRnTYdbách XrMRnTYdđó,cô DXDftrên dướiDXDf DXDfkết hZMUFmsD9ợp, cXrMRnTYdắn vXrMRnTYdào môZMUFmsD9i hắDXDfn, lDXDfiền cảZMUFmsD9m thZMUFmsD9ấy vịZMUFmsD9 mZMUFmsD9áu tưXrMRnTYdơi ngọtXrMRnTYd nDXDfgào trZMUFmsD9àn ra.
VốnXrMRnTYd tưởngDXDf rằnZMUFmsD9g hZMUFmsD9ắn sẽZMUFmsD9 ZMUFmsD9ngay lậpXrMRnTYd ZMUFmsD9tức buônXrMRnTYdg mìnZMUFmsD9h raZMUFmsD9, nhưZMUFmsD9ng khônZMUFmsD9g, HạDXDf DXDfPhùng DXDfTuyền hDXDfừ cũnDXDfg ZMUFmsD9không DXDfhừ ZMUFmsD9một DXDftiếng lạZMUFmsD9i ZMUFmsD9ăn miếnDXDfg trảXrMRnTYd miếng,ZMUFmsD9 cũXrMRnTYdng chZMUFmsD9ơi chiXrMRnTYdêu XrMRnTYdấy cắXrMRnTYdn lạZMUFmsD9i môXrMRnTYdi cXrMRnTYdô mộXrMRnTYdt phát.
DiệXrMRnTYdp TZMUFmsD9ây HXrMRnTYdi đaXrMRnTYdu đếZMUFmsD9n ứaXrMRnTYd nưZMUFmsD9ớc DXDfmắt, chXrMRnTYdờ HạXrMRnTYd ZMUFmsD9Phùng TXrMRnTYduyền vDXDfừa DXDfbuông mXrMRnTYdình DXDfra XrMRnTYdđã DXDfvội DXDfvàng XrMRnTYdlui vềZMUFmsD9 mộtXrMRnTYd gDXDfóc DXDfxe cáDXDfch xXrMRnTYda hắn,DXDf rútZMUFmsD9 cZMUFmsD9ái gươngXrMRnTYd rZMUFmsD9a xDXDfem chDXDfút, môXrMRnTYdi dướZMUFmsD9i bịXrMRnTYd DXDfcắn đangXrMRnTYd rươmZMUFmsD9 rướZMUFmsD9m máuDXDf rồi. 

“HạDXDf PhùXrMRnTYdng Tuyền,DXDf aDXDfnh làZMUFmsD9m cáiZMUFmsD9 XrMRnTYdquái gìDXDf thế!”XrMRnTYd DiệpDXDf TâyDXDf HDXDfi nXrMRnTYdộ khíDXDf xuXrMRnTYdng thiên.
“CôZMUFmsD9 cXrMRnTYdắn tôiZMUFmsD9 tấXrMRnTYdt nZMUFmsD9hiên tôZMUFmsD9i sXrMRnTYdẽ đápZMUFmsD9 lXrMRnTYdễ thôi!ZMUFmsD9” HạXrMRnTYd ZMUFmsD9Phùng TXrMRnTYduyền hơiZMUFmsD9 nhXrMRnTYdíu mày.
“Anh…aZMUFmsD9nh đồDXDf biếnXrMRnTYd tZMUFmsD9hái! A!”
DiệpXrMRnTYd TXrMRnTYdây HXrMRnTYdi XrMRnTYdcòn chưXrMRnTYda XrMRnTYdcó mắngXrMRnTYd xongDXDf, lạiZMUFmsD9 bXrMRnTYdị nDXDfgười DXDfnào đóDXDf mộtDXDf pZMUFmsD9hen kéoXrMRnTYd tiếpZMUFmsD9, tiếpXrMRnTYd tụcZMUFmsD9 cưỡngXrMRnTYd ép.
HạDXDf PhùngXrMRnTYd TuDXDfyền tZMUFmsD9iến quânXrMRnTYd thầnZMUFmsD9 tDXDfốc, khônZMUFmsD9g đểXrMRnTYd chZMUFmsD9o côDXDf cZMUFmsD9ó XrMRnTYdbất kDXDfì cơXrMRnTYd hXrMRnTYdội ZMUFmsD9nào đểXrMRnTYd thởZMUFmsD9 nữa,DXDf giốngDXDf nhZMUFmsD9ư cóXrMRnTYd lXrMRnTYdửa đXrMRnTYdốt cháDXDfy ZMUFmsD9cô vậy.
Diệp TâyDXDf XrMRnTYdHi XrMRnTYdcũng ZMUFmsD9không thZMUFmsD9ể nhẫnXrMRnTYd nDXDfhịn ZMUFmsD9chịu tDXDfhua tZMUFmsD9hêm nữXrMRnTYda, oáXrMRnTYdn hậnZMUFmsD9 dùZMUFmsD9ng hếXrMRnTYdt sZMUFmsD9ức bXrMRnTYdình sinXrMRnTYdh cắnDXDf vàoXrMRnTYd cáiXrMRnTYd lưỡiZMUFmsD9 bDXDfá đDXDfạo kXrMRnTYdia mộtZMUFmsD9 cái.
BởiXrMRnTYd vDXDfì tứcZMUFmsD9 giậnZMUFmsD9 nêXrMRnTYdn lZMUFmsD9ực cắnZMUFmsD9 rấDXDft mạnh,ZMUFmsD9 DXDfchỉ giảiDXDf hậnZMUFmsD9 đượcDXDf ZMUFmsD9lúc ấDXDfy ZMUFmsD9nhưng cDXDfhỉ DXDfmột giâyZMUFmsD9 XrMRnTYdsau, DiệXrMRnTYdp TâXrMRnTYdy DXDfHi XrMRnTYdmôi tZMUFmsD9rên ZMUFmsD9lại cảmDXDf thZMUFmsD9ấy vôXrMRnTYd cùZMUFmsD9ng đXrMRnTYdau nhức—lXrMRnTYdại bXrMRnTYdị trZMUFmsD9ả thùXrMRnTYd nữa!!!!!
HZMUFmsD9ạ ZMUFmsD9Phùng TuyềXrMRnTYdn XrMRnTYdbuông côZMUFmsD9 raDXDf, nXrMRnTYdhìn DiệpDXDf TâyDXDf ZMUFmsD9Hi cXrMRnTYdo cảZMUFmsD9 haDXDfi chânXrMRnTYd DXDflên XrMRnTYdlùi vềZMUFmsD9 mộtXrMRnTYd góDXDfc XrMRnTYdxe vừaDXDf giậZMUFmsD9n vừXrMRnTYda sợZMUFmsD9 ZMUFmsD9nhìn mDXDfình chZMUFmsD9ằm chXrMRnTYdằm, ZMUFmsD9hắn nhẹZMUFmsD9 giọngZMUFmsD9 nóiDXDf: “CXrMRnTYdòn muZMUFmsD9ốn DXDfthử nữaZMUFmsD9 không?”
DiXrMRnTYdệp TZMUFmsD9ây HXrMRnTYdi DXDfche mXrMRnTYdôi rướmDXDf máZMUFmsD9u cDXDfủa mìnZMUFmsD9h, liềuXrMRnTYd mạXrMRnTYdng lDXDfắc đầu.
Hạ PhùngZMUFmsD9 TuyDXDfền tZMUFmsD9iến XrMRnTYdlại DXDfgần ZMUFmsD9cô, lôiXrMRnTYd cáiDXDf tXrMRnTYday đDXDfang cDXDfhe ZMUFmsD9miệng cXrMRnTYdủa côXrMRnTYd rDXDfa, khXrMRnTYdẽ DXDfnghiêng đZMUFmsD9ầu, XrMRnTYdtiếp tụcZMUFmsD9 hZMUFmsD9ôn nữa.
DiZMUFmsD9ệp TâXrMRnTYdy ZMUFmsD9Hi XrMRnTYdbị vâyXrMRnTYd DXDfhãm troZMUFmsD9ng mộXrMRnTYdt gócDXDf nhXrMRnTYdỏ, khXrMRnTYdông XrMRnTYdcó đườngXrMRnTYd nàoDXDf đểZMUFmsD9 thoátZMUFmsD9, nụXrMRnTYd hôDXDfn cDXDfủa ZMUFmsD9hắn ZMUFmsD9bá DXDfđạo mXrMRnTYdà cuXrMRnTYdồng nhiDXDfệt, thậtDXDf ZMUFmsD9sự muốDXDfn làXrMRnTYdm DiệpZMUFmsD9 TâXrMRnTYdy ZMUFmsD9Hi nghẹtZMUFmsD9 thởZMUFmsD9 màZMUFmsD9 chZMUFmsD9ết nXrMRnTYdhưng côDXDf ZMUFmsD9không XrMRnTYdcòn dámDXDf phZMUFmsD9ản DXDfkháng XrMRnTYdnữa, cDXDfhỉ cóZMUFmsD9 tZMUFmsD9hể biZMUFmsD9ết điềZMUFmsD9u mộXrMRnTYdt cZMUFmsD9hút đểXrMRnTYd mặDXDfc XrMRnTYdcho hắnXrMRnTYd DXDfmuốn lXrMRnTYdàm XrMRnTYdgì tZMUFmsD9hì làm.
Không biếtDXDf quZMUFmsD9a ZMUFmsD9bao lâDXDfu, HZMUFmsD9ạ PDXDfhùng DXDfTuyền bDXDfá đạoDXDf XrMRnTYdhôn ZMUFmsD9dần nhXrMRnTYdẹ nhànXrMRnTYdg ônZMUFmsD9 nhDXDfu, từngXrMRnTYd chútXrMRnTYd từngZMUFmsD9 chúXrMRnTYdt mộtZMUFmsD9 liếZMUFmsD9m đôiXrMRnTYd ZMUFmsD9môi bDXDfị thươngXrMRnTYd cZMUFmsD9ủa cô,DXDf vXrMRnTYdô cXrMRnTYdùng nhẹZMUFmsD9 nhàXrMRnTYdng vXrMRnTYdà tỉXrMRnTYd mỉ.
“TXrMRnTYdối nayZMUFmsD9, DXrMRnTYdu GXrMRnTYdiang XrMRnTYdNam cònXrMRnTYd DXDfchưa hônXrMRnTYd cô,DXDf XrMRnTYdmà tXrMRnTYdôi, ZMUFmsD9lại hôXrMRnTYdn cZMUFmsD9ô đếnZMUFmsD9 bZMUFmsD9a lần.”XrMRnTYd HạXrMRnTYd DXDfPhùng TuyềnZMUFmsD9 cDXDfúi đầXrMRnTYdu nhìZMUFmsD9n cô,XrMRnTYd ZMUFmsD9ánh mắtXrMRnTYd khDXDfó hiXrMRnTYdểu nóDXDfi: “CănXrMRnTYd XrMRnTYdcứ thZMUFmsD9eo ZMUFmsD9tình huốZMUFmsD9ng XrMRnTYdhiện ZMUFmsD9tại tXrMRnTYdhì cơDXDf hộiXrMRnTYd cDXDfô gảZMUFmsD9 cZMUFmsD9ho tDXDfôi sDXDfo sánZMUFmsD9h DXDfvới gảDXDf chDXDfo XrMRnTYdhắn hìnhZMUFmsD9 nhưZMUFmsD9 lZMUFmsD9à hơn…mộtZMUFmsD9 chútXrMRnTYd xíu.” 
NhZMUFmsD9ưng DiZMUFmsD9ệp TâDXDfy DXDfHi căZMUFmsD9n bảnXrMRnTYd lDXDfà kZMUFmsD9hông cóZMUFmsD9 nghDXDfe HDXDfạ PhùnZMUFmsD9g TuyềnZMUFmsD9 nXrMRnTYdói cZMUFmsD9huyện, cònDXDf đaXrMRnTYdng bậnZMUFmsD9 rXrMRnTYdộn tìmDXDf cáXrMRnTYdch tDXDfhoát khXrMRnTYdỏi ngựcZMUFmsD9 hắnXrMRnTYd, liềuDXDf mXrMRnTYdạng cZMUFmsD9ầm khXrMRnTYdăn giDXDfấy chùXrMRnTYdi môZMUFmsD9i, lạiXrMRnTYd ZMUFmsD9còn khônDXDfg ZMUFmsD9ngừng “Phi,phi,phi”
“AZMUFmsD9nh DXDflà têDXDfn ZMUFmsD9háo sắDXDfc tDXDfhấp kXrMRnTYdém! TạiDXDf saXrMRnTYdo lạiDXDf khônZMUFmsD9g cóXrMRnTYd chDXDfút lịchZMUFmsD9 sựDXDf nàXrMRnTYdo, XrMRnTYdchưa đượDXDfc sựXrMRnTYd ZMUFmsD9đồng ZMUFmsD9ý củaXrMRnTYd ngườiDXDf khDXDfác ZMUFmsD9đã cưỡDXDfng hZMUFmsD9ôn!” DiệDXDfp ZMUFmsD9Tây ZMUFmsD9Hi XrMRnTYdbất ngZMUFmsD9ờ, hDXDfung hănDXDfg mắDXDfng hắn:DXDf DXDf“Đồ thDXDfần kinh!”
“KhDXDfông saXrMRnTYdo, saZMUFmsD9u nàZMUFmsD9y cZMUFmsD9ô sẽXrMRnTYd qZMUFmsD9uen thôi.XrMRnTYd” HạZMUFmsD9 PhDXDfùng ZMUFmsD9Tuyền trởXrMRnTYd lạiXrMRnTYd ZMUFmsD9vị tXrMRnTYdrí ngồiDXDf cXrMRnTYdủa hắZMUFmsD9n, haZMUFmsD9i chZMUFmsD9ân XrMRnTYdđung đưa,XrMRnTYd vừXrMRnTYda ZMUFmsD9cười vừXrMRnTYda XrMRnTYdnhàn nhDXDfã DXDftrả lời.
NZMUFmsD9ếu cóDXDf thểDXDf, DiệDXDfp TZMUFmsD9ây ZMUFmsD9Hi DXDfthực muZMUFmsD9ốn ZMUFmsD9phun máuDXDf trêDXDfn miệngZMUFmsD9 mìDXDfnh vàoZMUFmsD9 mặtDXDf hắn.XrMRnTYd DXDfCô DXDftức giậDXDfn đếnDXDf mứcZMUFmsD9 DXDfcả ngườiXrMRnTYd ZMUFmsD9đều runDXDfg lêXrMRnTYdn bầnXrMRnTYd bật,XrMRnTYd đaDXDfng thở,XrMRnTYd lạiDXDf pháDXDft hiDXDfện rZMUFmsD9a cáZMUFmsD9i nhẫnZMUFmsD9 đZMUFmsD9ính ZMUFmsD9hôn mìZMUFmsD9nh XrMRnTYdvừa DXDftháo rZMUFmsD9a lDXDfúc nãZMUFmsD9y chẳZMUFmsD9ng biZMUFmsD9ết ZMUFmsD9từ lúcXrMRnTYd XrMRnTYdnào đXrMRnTYdã chiễXrMRnTYdm chệZMUFmsD9 vữZMUFmsD9ng DXDfvàng nZMUFmsD9ằm tXrMRnTYdrên nZMUFmsD9gón áDXDfp útZMUFmsD9 củaXrMRnTYd cô.
ChZMUFmsD9iếc nhXrMRnTYdẫn bXrMRnTYdạch ZMUFmsD9kim vớiXrMRnTYd bXrMRnTYda viênDXDf đZMUFmsD9á XrMRnTYdđược cZMUFmsD9ắt gọtXrMRnTYd tinZMUFmsD9h xảo,XrMRnTYd thiếtDXDf kếXrMRnTYd mZMUFmsD9ới mẻ.DXDf NhưnDXDfg DXDfđối vDXDfới DZMUFmsD9iệp TZMUFmsD9ây DXDfHi tZMUFmsD9hì nDXDfó chẳXrMRnTYdng khZMUFmsD9ác gZMUFmsD9ì mộtXrMRnTYd XrMRnTYdcái khoáXrMRnTYd sắtXrMRnTYd, ZMUFmsD9buộc thậZMUFmsD9t DXDfchặt côZMUFmsD9 lại.
Diệp TZMUFmsD9ây HDXDfi đZMUFmsD9ang địnhDXDf tháZMUFmsD9o ZMUFmsD9ra lầDXDfn nữa,XrMRnTYd HXrMRnTYdạ PhùngZMUFmsD9 TZMUFmsD9uyền lDXDfại XrMRnTYddùng giọnZMUFmsD9g nóDXDfi bZMUFmsD9ình tĩnhZMUFmsD9 khôngZMUFmsD9 gợXrMRnTYdn sZMUFmsD9óng chặXrMRnTYdn lạDXDfi: “NếZMUFmsD9u nhDXDfư côXrMRnTYd dámZMUFmsD9 làZMUFmsD9m thế,DXDf tXrMRnTYdôi sẽZMUFmsD9 lDXDfập ZMUFmsD9tức DXDflập lạiXrMRnTYd nhữDXDfng chuyệnZMUFmsD9 vZMUFmsD9ừa XrMRnTYdrồi đXrMRnTYdã lZMUFmsD9àm ZMUFmsD9với cXrMRnTYdô đấy.”
XrMRnTYdDiệp TDXDfây ZMUFmsD9Hi taXrMRnTYdy DXDflập tứcZMUFmsD9 cứngXrMRnTYd đờ.
“SauXrMRnTYd nXrMRnTYdày, bấXrMRnTYdt luậnXrMRnTYd XrMRnTYdlà XrMRnTYdđi tắmZMUFmsD9 haZMUFmsD9y điZMUFmsD9 ngủZMUFmsD9, XrMRnTYdcô đềDXDfu XrMRnTYdphải đeoDXDf nDXDfó ZMUFmsD9ở tXrMRnTYdrên tay.”DXDf DXDfHạ PZMUFmsD9hùng XrMRnTYdTuyền rDXDfa lệnh.
“XiDXDfn hỏi,XrMRnTYd vìXrMRnTYd saZMUFmsD9o ZMUFmsD9tôi phảiZMUFmsD9 ngDXDfhe ZMUFmsD9lời anh?”XrMRnTYd DZMUFmsD9iệp ZMUFmsD9Tây HZMUFmsD9i khôngDXDf phục.
“NDXDfếu khZMUFmsD9ông tiDXDfn, XrMRnTYdcô cDXDfó XrMRnTYdthể thửZMUFmsD9 mộtDXDf cZMUFmsD9hút xeXrMRnTYdm sDXDfao.” HạXrMRnTYd PhùnZMUFmsD9g TuyềnXrMRnTYd XrMRnTYdgõ gXrMRnTYdõ ngDXDfón taZMUFmsD9y trêDXDfn đầuZMUFmsD9 gốiDXDf thDXDfeo tiếtXrMRnTYd tấu,ZMUFmsD9 mỗDXDfi mộtDXDf nhDXDfịp ZMUFmsD9gõ nhưDXDf đánhZMUFmsD9 vàZMUFmsD9o lònZMUFmsD9g DiệpXrMRnTYd TDXDfây HZMUFmsD9i: XrMRnTYd“Tin DXDftôi đDXDfi, XrMRnTYdcô vXrMRnTYdĩnh ZMUFmsD9viễn sXrMRnTYdẽ khôngXrMRnTYd baDXDfo giXrMRnTYdờ đoánZMUFmsD9 trướcXrMRnTYd đưXrMRnTYdợc DXDftôi sDXDfẽ làmZMUFmsD9 nDXDfhững DXDfgì đâu.”
KhZMUFmsD9i ZMUFmsD9hai ngườiZMUFmsD9 tZMUFmsD9rở vềZMUFmsD9 nhàDXDf, ZMUFmsD9A KDXDfhoan pDXDfhát hiXrMRnTYdện môXrMRnTYdi DDXDfiệp ZMUFmsD9Tây XrMRnTYdHi ZMUFmsD9sưng pZMUFmsD9hồng lêZMUFmsD9n, vZMUFmsD9ẻ mặXrMRnTYdt vXrMRnTYdô cùngZMUFmsD9 DXDfkhó cXrMRnTYdhịu chXrMRnTYdo nZMUFmsD9ên lDXDfiền âXrMRnTYdn cầnDXDf hỏiZMUFmsD9 thDXDfăm: “NXrMRnTYdha đầu,DXDf kẻZMUFmsD9 XrMRnTYdnào chọcXrMRnTYd giậnXrMRnTYd muộiZMUFmsD9, làDXDfm sXrMRnTYdao mDXDfà mặXrMRnTYdt nhưZMUFmsD9 DXDfbị DXDftáo bónXrMRnTYd thZMUFmsD9ế này?”
DiệpXrMRnTYd DXDfTây XrMRnTYdHi nghZMUFmsD9iến răngZMUFmsD9 nghiếnXrMRnTYd lXrMRnTYdợi nóDXDfi: “MuộiDXDf bịXrMRnTYd HạXrMRnTYd PhùDXDfng TXrMRnTYduyền éZMUFmsD9p buộc!”
“NgayZMUFmsD9 tDXDfại bữXrMRnTYda tiệcDXDf á?”ZMUFmsD9 DXDfA KhoZMUFmsD9an hDXDfít mộtDXDf hơi,XrMRnTYd bốiXrMRnTYd rối:XrMRnTYd “XongXrMRnTYd rZMUFmsD9ồi, DXDfxong rZMUFmsD9ồi, nhấtXrMRnTYd ZMUFmsD9định làDXDf vDXDfội vXrMRnTYdàng quDXDfá, PhùDXDfng TuyềnZMUFmsD9 chưaDXDf kịpDXDf XrMRnTYdsử dụZMUFmsD9ng bXrMRnTYdiện pZMUFmsD9háp XrMRnTYdan toZMUFmsD9àn đúngXrMRnTYd khDXDfông, nXrMRnTYdói khôDXDfng ZMUFmsD9chừng muộiXrMRnTYd XrMRnTYdmang thDXDfai rXrMRnTYdồi, khôngXrMRnTYd được,ZMUFmsD9 khônZMUFmsD9g được,ZMUFmsD9 huDXDfynh phảDXDfi XrMRnTYdnhanh chXrMRnTYdóng đDXDfi nấuDXDf caDXDfnh tổXrMRnTYd yếnZMUFmsD9, đểZMUFmsD9 muộiZMUFmsD9 bồiDXDf bổXrMRnTYd XrMRnTYdthân thểDXDf mớZMUFmsD9i được!”
“MuộiZMUFmsD9 .DXDfkhông .cóXrMRnTYd. ZMUFmsD9ý .nàyZMUFmsD9!” ZMUFmsD9Diệp DXDfTây HXrMRnTYdi tháiXrMRnTYd dươngDXDf gâXrMRnTYdn xanXrMRnTYdh DXDfnổi lên,DXDf giXrMRnTYdơ ZMUFmsD9tay lênXrMRnTYd, nhìnZMUFmsD9 rõZMUFmsD9 chXrMRnTYdiếc XrMRnTYdnhẫn đínhZMUFmsD9 hZMUFmsD9ôn sánXrMRnTYdg chóXrMRnTYdi kZMUFmsD9ia: “MuộiZMUFmsD9 muốnDXDf nóiDXDf làXrMRnTYd ZMUFmsD9Hạ PhùnDXDfg TuDXDfyền XrMRnTYdép muộiXrMRnTYd đeoDXDf cáiXrMRnTYd này!”
ZMUFmsD9A KhoXrMRnTYdan ngXrMRnTYdhi DXDfngờ: “ChẳngDXDf XrMRnTYdlẽ muộiDXDf kDXDfhông thíXrMRnTYdch kiểuZMUFmsD9 ZMUFmsD9dáng nàyZMUFmsD9 sao?”
“KhôDXDfng phảiXrMRnTYd, kiểXrMRnTYdu XrMRnTYddáng rấtDXDf XrMRnTYdđẹp, nZMUFmsD9hưng mà…”
DXDf“Nhưng ZMUFmsD9mà muDXDfội kXrMRnTYdhông thícDXDfh XrMRnTYdđá ZMUFmsD9nhỏ chứZMUFmsD9 gì?”
“KhZMUFmsD9ông, viêZMUFmsD9n đáXrMRnTYd kícDXDfh thướcXrMRnTYd rấtZMUFmsD9 phùDXDf hZMUFmsD9ợp, nhưnZMUFmsD9g mà…”
“ZMUFmsD9Nhưng XrMRnTYdmà muộiZMUFmsD9 thDXDfích chiếXrMRnTYdc ZMUFmsD9nhẫn khXrMRnTYdác đắtZMUFmsD9 tiềnXrMRnTYd hơXrMRnTYdn hả?”
XrMRnTYd“Hãy nghDXDfe muDXDfội nóDXDfi hếtXrMRnTYd cóZMUFmsD9 đượcZMUFmsD9 không!XrMRnTYd” GZMUFmsD9ân xaDXDfnh nổDXDfi DXDflên nDXDfgày DXDfcàng rDXDfõ, XrMRnTYdtai ZMUFmsD9xì khXrMRnTYdói: “ChiếcZMUFmsD9 nXrMRnTYdhẫn nàZMUFmsD9y chẳXrMRnTYdng cZMUFmsD9ó vấnDXDf đXrMRnTYdề gìDXDf cZMUFmsD9ả, muộiXrMRnTYd chỉDXDf ZMUFmsD9là khôXrMRnTYdng muốDXDfn kếDXDft hXrMRnTYdôn XrMRnTYdcùng hắnXrMRnTYd thôi!”
“À!!”XrMRnTYd ZMUFmsD9A KhoDXDfan DXDfgật gDXDfù, bắtDXDf đầuXrMRnTYd DXDfcúi xuốXrMRnTYdng ZMUFmsD9tiếp tụcXrMRnTYd làXrMRnTYdm việDXDfc củaDXDf mình.
“HDXDfuynh tZMUFmsD9ại ZMUFmsD9sao khXrMRnTYdông XrMRnTYdcó phảDXDfn ứnZMUFmsD9g gXrMRnTYdì vậy?”XrMRnTYd DiZMUFmsD9ệp TâyXrMRnTYd DXDfHi DXDfkhông khDXDfỏi thắcZMUFmsD9 mắc.
“MXrMRnTYduội muốnDXDf huyZMUFmsD9nh ZMUFmsD9phản ứngZMUFmsD9 gìZMUFmsD9 đây?”ZMUFmsD9 XrMRnTYdA KhoaXrMRnTYdn cũngZMUFmsD9 chẳnDXDfg hiểDXDfu nổiDXDf hỏiZMUFmsD9 lại.
“MDXDfuội vừDXDfa mXrMRnTYdới nóDXDfi lXrMRnTYdà muộiZMUFmsD9 khôngDXDf muDXDfốn kếtDXDf hDXDfôn cZMUFmsD9ùng ZMUFmsD9Hạ PXrMRnTYdhùng TuyềnZMUFmsD9 đấy.” 
“DXDfHuynh kDXDfhông muốnDXDf mìnDXDfh ZMUFmsD9chết giàXrMRnTYd màDXDf chưDXDfa cZMUFmsD9ó cháXrMRnTYdu đâu.”
“ThếDXDf ZMUFmsD9là ZMUFmsD9sao chXrMRnTYdứ?” DiệpZMUFmsD9 TXrMRnTYdây XrMRnTYdHi DXDfcự nự.
DXDf“Ý củaXrMRnTYd huynDXDfh DXDfchính làDXDf, khôZMUFmsD9ng giốngZMUFmsD9 nhDXDfư DXDftình ZMUFmsD9yêu ZMUFmsD9của haZMUFmsD9i đứaZMUFmsD9 muDXDfội sẽXrMRnTYd nảZMUFmsD9y nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.