TẬP 01 - NHẬT KÝ CÔNG CHÚA

“Dù điều gì xảy ra” - Cô ấy nói - “cũng không thể thay đổi một điều. Nếu tôi là một nàng công chúa ăn mặc rách rưới tả tơi, thì tôi có thể là một nàng công chúa từ bên trong con người tôi. Sẽ thật là dễ dàng để là công chúa nếu tôi được mặc quần áo bằng vàng bạc, nhưng luôn luôn là một nàng công chúa ngay cả khi chẳng ai biết điều đó mới là chiến thắng tuyệt vời hơn nhiều”.


Trích từ “A Little Princess” Tác giả Frances Hodgson Burnett

Bình luận

Ảnh của nhok_maruko_k33e