You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chương 12gyUa.1: C3TZvuCnGái nàgyUay cgbrrS2z7ó 3TZvuCnGtính l3TZvuCnGà qugbrrS2z7ấy gyUarối gyUatình dục3TZvuCnG gyUacông cộnggyUa kgbrrS2z7hông đấy????

(Bông lộcgbrrS2z7 gyUavừng trgyUaên sân3TZvuCnG 3TZvuCnGthiếu nhi3TZvuCnG, gyUagần h3TZvuCnGồ Hoà3TZvuCnGn gyUaKiếm 25/9/11)
Điện thoại3TZvuCnG tgbrrS2z7rong phòngyUag khgyUaách sạngbrrS2z7 chợgyUat gyUareo. DươgyUang nhgbrrS2z7ấc mágbrrS2z7y nghgbrrS2z7e. CôgyUa n3TZvuCnGhíu màygyUa k3TZvuCnGhi nhângbrrS2z7 v3TZvuCnGiên khách3TZvuCnG gbrrS2z7sạn với3TZvuCnG giọnggbrrS2z7 miền3TZvuCnG TgbrrS2z7rung nhỏgyUa nhẹgbrrS2z7 gbrrS2z7nói gyUacó ngbrrS2z7gười 3TZvuCnGmuốn gặgbrrS2z7p 3TZvuCnGcô. gbrrS2z7Dương lậgyUap tứgyUac ngbrrS2z7ghĩ nga3TZvuCnGy đếngyUa Q3TZvuCnGuân 3TZvuCnGnên lạnhgyUa lùn3TZvuCnGg tgyUarả gbrrS2z7lời 3TZvuCnGlà cgyUaô khôngbrrS2z7g gyUamuốn gặpgbrrS2z7 agbrrS2z7i h3TZvuCnGết, cũn3TZvuCnGg khgbrrS2z7ông quegyUan agyUai ởgyUa đây.gbrrS2z7 Nhưng3TZvuCnG giọgyUang lgyUaễ gyUatân vẫgyUan tigbrrS2z7ếp tụcgbrrS2z7 gbrrS2z7ngọt ngào.

“Dạ, ảnhgbrrS2z7 nhờgbrrS2z7 nó3TZvuCnGi gbrrS2z7ảnh têngyUa ĐịgyUanh ạ!”

Sấm sé3TZvuCnGt ngbrrS2z7ổ đgyUaùng bgbrrS2z7ên tagbrrS2z7i. Định3TZvuCnG sa3TZvuCnGo? KhôgbrrS2z7ng lgyUaí 3TZvuCnGnào gyUacái ngưgyUaời côgbrrS2z7 gbrrS2z7âm thgbrrS2z7ầm ng3TZvuCnGuyền rủagbrrS2z7 nãgyUay gi3TZvuCnGờ lạ3TZvuCnGi lò3TZvuCnG gbrrS2z7dò gyUatới đâygbrrS2z7 tìgyUam cgyUaô chứ3TZvuCnG? MgbrrS2z7à vìgyUa sa3TZvuCnGo a3TZvuCnGnh l3TZvuCnGại biết3TZvuCnG được3TZvuCnG cgbrrS2z7hỗ ph3TZvuCnGòng cgbrrS2z7ô đượcgyUa nhgbrrS2z7ỉ? D3TZvuCnGương ngyUaghĩ đếngyUa gbrrS2z7đủ gyUamọi k3TZvuCnGhả năng,gyUa c3TZvuCnGuối cùn3TZvuCnGg gyUacô tạgbrrS2z7m gyUatìm đượcgyUa gi3TZvuCnGải phgyUaáp hgbrrS2z7ợp lý.gbrrS2z7 ChắgyUac lgbrrS2z7à TgbrrS2z7ân, gbrrS2z7ông mối3TZvuCnG n3TZvuCnGgày 3TZvuCnGxưa gbrrS2z7vẫn khôngbrrS2z7g quêngyUa nhigbrrS2z7ệm vụgyUa củ3TZvuCnGa mình.gyUa ChỉgyUa c3TZvuCnGó TâgyUan mới3TZvuCnG biế3TZvuCnGt phòn3TZvuCnGg 3TZvuCnGcủa gbrrS2z7cô gbrrS2z7ở cáigyUa thànhgyUa phốgbrrS2z7 bgbrrS2z7iển ngbrrS2z7ày, vì &nbs3TZvuCnGp;chính a3TZvuCnGnh gyUatrực tiếgyUap boogbrrS2z7k vé,gbrrS2z7 bogyUaok phògbrrS2z7ng chgyUao gyUacô gyUaở khách3TZvuCnG sạngyUa nàgyUay mà.

Ý ngyUaghĩ ĐịngyUah đgyUaến t3TZvuCnGìm làmgyUa gyUacô q3TZvuCnGuýnh lgyUaên. DươnggyUa hớgbrrS2z7t hảigbrrS2z7 chảgyUai sgbrrS2z7ơ mái3TZvuCnG gbrrS2z7tóc, thagbrrS2z7y chigbrrS2z7ếc ágbrrS2z7o hgyUaai dâygbrrS2z7 v3TZvuCnGà chgyUaiếc qugbrrS2z7ần alib3TZvuCnGaba mà3TZvuCnGu hồng3TZvuCnG tígbrrS2z7m đgyUaiệu đà3TZvuCnG gyUarồi chạy3TZvuCnG nh3TZvuCnGào gyUara cửa.gyUa ĐếgyUan 3TZvuCnGkhi cầmgbrrS2z7 nắm3TZvuCnG gbrrS2z7cửa địngyUah xogbrrS2z7ay, Dương3TZvuCnG mới  sực3TZvuCnG gbrrS2z7nhớ, 3TZvuCnGcô lạgyUai chgyUaạy  bổ gbrrS2z7vào phònggyUa, l3TZvuCnGôi tgbrrS2z7úi 3TZvuCnGra, 3TZvuCnGlấy thỏgbrrS2z7i s3TZvuCnGon 3TZvuCnGmôi qu3TZvuCnGẹt 3TZvuCnGnhanh 3TZvuCnGmột cái.gbrrS2z7 LgbrrS2z7úc nhgbrrS2z7ìn gương,&nbsgbrrS2z7p; mím 3TZvuCnGmím mgbrrS2z7ôi cgyUaho gyUason 3TZvuCnGlan đều,gbrrS2z7 DươngbrrS2z7g mớigyUa giật3TZvuCnG mình.

Ôi, lậpgyUa tr3TZvuCnGường 3TZvuCnGcủa cgbrrS2z7ô chỉgyUa 3TZvuCnGcó th3TZvuCnGế tgyUahôi sagyUao? LỏgyUang lẻogbrrS2z7 đếngbrrS2z7 phátgbrrS2z7 gbrrS2z7sợ. VừgyUaa mới3TZvuCnG quyếgyUat tgyUaâm kgyUahông lgyUaiên qugbrrS2z7an 3TZvuCnGđến cảgbrrS2z7 chú3TZvuCnG c3TZvuCnGháu nhàgyUa agyUanh cgbrrS2z7ơ mà.

Vả lạgbrrS2z7i, gyUaanh đgyUaã 3TZvuCnGcó “mối”.

Bang! BangbrrS2z7g! CáigyUa gbrrS2z7ý nghĩgyUa “ĐịnhgyUa có3TZvuCnG mgbrrS2z7ối” khgbrrS2z7iến cô3TZvuCnG sgbrrS2z7ựng lại,gyUa bỗnggbrrS2z7 d3TZvuCnGưng mgyUauốn chùi3TZvuCnG quácgyUah tgyUaí sgyUaon gbrrS2z7môi đigyUa. NgbrrS2z7hưng gbrrS2z7sau gbrrS2z7nghĩ mìnhgyUa thật3TZvuCnG tgyUarẻ co3TZvuCnGn t3TZvuCnGrẻ mỏgbrrS2z7, mìngbrrS2z7h xigbrrS2z7nh gbrrS2z7đâu pgbrrS2z7hải gbrrS2z7cho gyUaduy n3TZvuCnGhất gbrrS2z7một người3TZvuCnG gbrrS2z7nhìn, tgyUahế làgbrrS2z7 DươnggbrrS2z7 nhgyUae răgbrrS2z7ng cư3TZvuCnGời với3TZvuCnG mìngyUah tr3TZvuCnGong gươgbrrS2z7ng mộgbrrS2z7t cgyUaái, rồigbrrS2z7 tgbrrS2z7rái ngượcgbrrS2z7 v3TZvuCnGới vẻgyUa hớt3TZvuCnG hgyUaải lgyUaúc gyUanãy, gyUacô đủnggyUa đỉnhgbrrS2z7 3TZvuCnGđi rgbrrS2z7a khỏi3TZvuCnG phòng.

Thế nhgbrrS2z7ưng dùgyUa gbrrS2z7ra vgbrrS2z7ẻ bìngyUah tgbrrS2z7hản đgyUaến gbrrS2z7mấy th3TZvuCnGì gyUakhi t3TZvuCnGhang mágyUay “dingyUag” gbrrS2z7một cgyUaái rồigyUa mgbrrS2z7ở ragbrrS2z7, 3TZvuCnGDương gyUavẫn 3TZvuCnGnhận t3TZvuCnGhấy gbrrS2z7tim mìnhgbrrS2z7 đan3TZvuCnGg đậgyUap t3TZvuCnGhình thịch.gbrrS2z7 Cô  tiến3TZvuCnG 3TZvuCnGvề phíagyUa qgbrrS2z7uầy lgyUaễ gbrrS2z7tân 3TZvuCnGcủa k3TZvuCnGhách sạgbrrS2z7n, nhgbrrS2z7ưng chỉ3TZvuCnG gyUathấy ngbrrS2z7hân viêgbrrS2z7n đagbrrS2z7ng gbrrS2z7cắm cú3TZvuCnGi nhậpgbrrS2z7 gyUasổ gbrrS2z7sách. Dương3TZvuCnG lướt3TZvuCnG m3TZvuCnGắt ngyUahìn quangyUah, nhưng&ngyUabsp; cả gbrrS2z7khu tầgbrrS2z7ng trệt3TZvuCnG chỉgbrrS2z7 thấ3TZvuCnGy vài3TZvuCnG gbrrS2z7ba kháchgbrrS2z7 TâgyUay đanggbrrS2z7 gyUađi lạgbrrS2z7i, gbrrS2z7còn đâgyUau khgyUaông thấgbrrS2z7y bgyUaóng dán3TZvuCnGg củagbrrS2z7 kẻgbrrS2z7 chuyêgbrrS2z7n mặc3TZvuCnG gyUasơ mgbrrS2z7i đegyUan gyUaấy đâgbrrS2z7u hếgyUat. gyUaKhông lẽgbrrS2z7 an3TZvuCnGh đợigyUa gbrrS2z7lâu 3TZvuCnGquá gyUađã đgyUai rồi?gbrrS2z7  Dương 3TZvuCnGđi gyUavề phíagyUa lgyUaễ tân3TZvuCnG, đị3TZvuCnGnh hỏigbrrS2z7 hagbrrS2z7n mộtgyUa câgyUau thgyUaì độgyUat ngộtgbrrS2z7 cgbrrS2z7ó bàgbrrS2z7n tagyUay vỗ3TZvuCnG nhgyUaẹ vào3TZvuCnG vgbrrS2z7ai cô.

“Ở đây”.

Dương 3TZvuCnGquay phắgyUat lạgbrrS2z7i ngbrrS2z7hìn. KgyUahông tgyUahể tgyUain được3TZvuCnG v3TZvuCnGào mắtgyUa mìnhgbrrS2z7, trướcgbrrS2z7 mặ3TZvuCnGt cgbrrS2z7ô gyUalà mộtgbrrS2z7 khuôngbrrS2z7 mgbrrS2z7ặt gbrrS2z7mà côgbrrS2z7 chgbrrS2z7ỉ mgyUauốn gyUa… đgbrrS2z7ấm gyUacho mộgyUat nhá3TZvuCnGt. Qu3TZvuCnGân nhưgyUaớn nhướgyUan đôigbrrS2z7 gyUalông mày,gbrrS2z7 3TZvuCnGnhìn cô3TZvuCnG ngbrrS2z7he răgyUang gbrrS2z7ra cười.

“Ô, làmgbrrS2z7 gyUagì nhgbrrS2z7ư muốn3TZvuCnG giết3TZvuCnG n3TZvuCnGgười thếgyUa kia?”

Dương tứcgbrrS2z7 đ3TZvuCnGến m3TZvuCnGức muốgbrrS2z7n xgbrrS2z7ịt khgyUaói lỗgyUa tagbrrS2z7i. TứgbrrS2z7c gbrrS2z7cái tgbrrS2z7hằng tgyUarời đánhgyUa gyUanày mgyUaột, tức3TZvuCnG chgyUaính bgbrrS2z7ản gyUathân gbrrS2z7mình mườgbrrS2z7i. gbrrS2z7Sao cgyUaô có3TZvuCnG gyUathể nggbrrS2z7u gyUasi k3TZvuCnGì diệugbrrS2z7 3TZvuCnGvậy cgyUaơ cgyUahứ, khôgbrrS2z7ng nggyUahĩ đếgbrrS2z7n gyUachiêu gbrrS2z7lừa gbrrS2z7quá gyUamức đơn3TZvuCnG giảgbrrS2z7n nàygyUa. Nh3TZvuCnGưng 3TZvuCnGbiết tức3TZvuCnG tố3TZvuCnGi chỉgyUa tổgbrrS2z7 lgbrrS2z7àm mgyUaình thêmgbrrS2z7 uất,gyUa khôngyUag gigyUaải quyết3TZvuCnG đgbrrS2z7ược ggyUaì ngyUaên gbrrS2z7cô gyUahất mặt.

“Ra  người mugbrrS2z7ốn gặp3TZvuCnG tgbrrS2z7ôi làgyUa cậugyUa đógyUa à?”

Quân g3TZvuCnGật gật3TZvuCnG 3TZvuCnGđầu, còngyUa cưgyUaời gyUatoe rgyUaa vẻgyUa gyUarất ngâgbrrS2z7y thơ.

Dương cườigbrrS2z7 cườigyUa bỡngbrrS2z7 cợtgyUa “Th3TZvuCnGế mớgyUai t3TZvuCnGhay têgbrrS2z7n đổgbrrS2z7i hgyUaộ khgyUaẩu à?”

Quân xịgbrrS2z7t ngbrrS2z7ụ cưgbrrS2z7ời, lgyUaúc sgyUaau  bĩu gyUamôi ấm3TZvuCnG ức.

“Hừ. TgbrrS2z7ức vìgyUa đâygbrrS2z7 mạ3TZvuCnGo dan3TZvuCnGh ch3TZvuCnGú ĐịnhgyUa à?3TZvuCnG NhưngbrrS2z7g đâ3TZvuCnGy khônggyUa nó3TZvuCnGi thếgyUa gyUathì cgyUaó xuốnggyUa không?”

Dương nggyUahiến răng.

“Đồ lágyUau c3TZvuCnGá láu3TZvuCnG tôm”.

“Ôi, gbrrS2z7láu ggyUaì chẳgbrrS2z7ng được,3TZvuCnG gbrrS2z7láu c3TZvuCnGá, gyUaláu tgyUaôm, lágbrrS2z7u ốc3TZvuCnG, lgbrrS2z7áu ếgbrrS2z7ch, lgyUaáu cảgyUa nháigbrrS2z7 b3TZvuCnGén gyUaluôn… gbrrS2z7Ha 3TZvuCnGha “

Thấy mìngbrrS2z7h lạ3TZvuCnGi sắpgyUa phátgyUa điêgbrrS2z7n, Dư3TZvuCnGơng quagyUay phắ3TZvuCnGt ng3TZvuCnGười đi.gyUa gyUaNhưng mộ3TZvuCnGt gbrrS2z7ý 3TZvuCnGnghĩ lgbrrS2z7ướt 3TZvuCnGqua kgyUahiến gyUaDương sự3TZvuCnGng lại.gyUa Cô3TZvuCnG quagbrrS2z7y ngoắtgbrrS2z7 tr3TZvuCnGở lạigbrrS2z7 gbrrS2z7và gyUava thẳnggbrrS2z7 v3TZvuCnGào cágyUai ngườigyUa đan3TZvuCnGg hăgyUam hở3TZvuCnG đigyUa gbrrS2z7đến, k3TZvuCnGhiến 3TZvuCnGcô tốgyUai sầ3TZvuCnGm gyUamặt mũi.

“Làm cáigbrrS2z7 ggyUaì thế3TZvuCnG hả?”

Vừa gbrrS2z7xoa trágyUan DươngbrrS2z7g vừa3TZvuCnG ggyUaắt lê3TZvuCnGn. QuângbrrS2z7 lúnggyUa túgyUang 3TZvuCnGthanh minh.

  “Ai bảogbrrS2z7 đgyUaang 3TZvuCnGđi tgyUaự dưng3TZvuCnG đứnggyUa lại?gbrrS2z7 CógbrrS2z7 gyUalàm sagbrrS2z7o không?”

“Sao tră3TZvuCnGng cáigbrrS2z7 gì.gbrrS2z7 TrgbrrS2z7ả đây?”

Dương trừngbrrS2z7g mắ3TZvuCnGt gyUaxòe 3TZvuCnGtay ra

Quân ngẩngbrrS2z7 gyUangơ nhìgyUan khuôngyUa mặgyUat DgyUaương, rồgyUai l3TZvuCnGại n3TZvuCnGhìn bà3TZvuCnGn ta3TZvuCnGy xgbrrS2z7òe rgyUaa củagbrrS2z7 cô.

“Trả gìgyUa. TrảgbrrS2z7 n3TZvuCnGợ tì3TZvuCnGnh gbrrS2z7xa à?gbrrS2z7 gyUahí hí”

“Còn dgbrrS2z7ám cườigbrrS2z7 hả?3TZvuCnG Trả3TZvuCnG gbrrS2z7chứng mgbrrS2z7inh thưgyUa củgbrrS2z7a tô3TZvuCnGi. CgbrrS2z7ậu cógbrrS2z7 biếgbrrS2z7t tôgbrrS2z7i phải3TZvuCnG 3TZvuCnGmang pgbrrS2z7assport để3TZvuCnG 3TZvuCnGở gyUakhách sạ3TZvuCnGn khgyUaông hả?”

Quân cười3TZvuCnG tí3TZvuCnGt cả3TZvuCnG mắt.

“Có passport&nbs3TZvuCnGp; rồi thgbrrS2z7ì cần3TZvuCnG gì3TZvuCnG chứnggyUa mi3TZvuCnGnh thưgyUa nữagbrrS2z7. ĐểgyUa đâygyUa giữ3TZvuCnG 3TZvuCnGlàm gyUatin cho?”

Hai nắmgyUa đgbrrS2z7ấm gyUacủa DươgyUang 3TZvuCnGđã siết3TZvuCnG chặgyUat, gân3TZvuCnG xangbrrS2z7h chắcgbrrS2z7 gbrrS2z7cũng pgyUahải nổ3TZvuCnGi gbrrS2z7lên cu3TZvuCnGồn cuộn3TZvuCnG, gyUacô trừ3TZvuCnGng trừgyUang mắtgbrrS2z7 ngyUahìn cágyUai kẻgbrrS2z7 mặtgbrrS2z7 gyUađang vô3TZvuCnG c3TZvuCnGùng togyUae toét.

“Tin gyUacái cgbrrS2z7on k3TZvuCnGhỉ! Tó3TZvuCnGm lại3TZvuCnG cậgbrrS2z7u gbrrS2z7có 3TZvuCnGtrả không?”

Quân cườgyUai cười.

“Không 3TZvuCnGtrả. TgyUahích th3TZvuCnGì đgbrrS2z7i gyUamà lấy.3TZvuCnG ỞgyUa gbrrS2z7đây này”.

Vừa nó3TZvuCnGi Quâ3TZvuCnGn vừgbrrS2z7a v3TZvuCnGỗ gbrrS2z7bồm bộ3TZvuCnGp và3TZvuCnGo …gyUa m3TZvuCnGông, nơgyUai ch3TZvuCnGiếc tgbrrS2z7úi 3TZvuCnGquần je3TZvuCnGan gyUaphồng lgbrrS2z7ên 3TZvuCnGbởi mộtgbrrS2z7 chiế3TZvuCnGc vígyUa. Nụ3TZvuCnG cười3TZvuCnG tgyUaự gbrrS2z7tin vìgbrrS2z7 b3TZvuCnGiết côgyUa khôn3TZvuCnGg đờigbrrS2z7 gyUanào dgbrrS2z7ám “mangbrrS2z7h động”gbrrS2z7 gbrrS2z7khiến DươngyUag 3TZvuCnGtức gyUađiên. MộgbrrS2z7t cơgbrrS2z7n bốcgbrrS2z7 đ3TZvuCnGồng bất3TZvuCnG thìnhgbrrS2z7 gyUalình 3TZvuCnGkéo đến,gbrrS2z7 kh3TZvuCnGi màgbrrS2z7 chưgyUaa kịpgbrrS2z7 s3TZvuCnGuy nghgyUaĩ gì3TZvuCnG gyUathêm DươnggyUa 3TZvuCnGđã gyUathấy m3TZvuCnGình chgbrrS2z7ạy rgbrrS2z7a sagbrrS2z7u lưnggbrrS2z7 QuângyUa, gbrrS2z7ra sứ3TZvuCnGc nhét3TZvuCnG gyUatay vào3TZvuCnG gyUatúi quần,gyUa mócgyUa 3TZvuCnGchiếc vígbrrS2z7 ra.

Quân gbrrS2z7choáng, lặnggyUa gyUađi mgyUaột tho3TZvuCnGáng, ngoágbrrS2z7i r3TZvuCnGa đằnggbrrS2z7 sau.

“Oái… NàygyUa… NgbrrS2z7ày… Sờ…3TZvuCnG sgbrrS2z7ờ 3TZvuCnGmông đâ3TZvuCnGy tgbrrS2z7hật đấy3TZvuCnG à…

Dương vẫngyUa gyUanghiến răgbrrS2z7ng rútgyUa cgbrrS2z7ái vgyUaí ra3TZvuCnG, nhưgbrrS2z7ng chiếcgyUa quầngbrrS2z7 3TZvuCnGJean 3TZvuCnGchật khgbrrS2z7iến chiếgbrrS2z7c 3TZvuCnGví mãigyUa gyUakhông kéogbrrS2z7 lgyUaên được.

Một vgbrrS2z7ài vgbrrS2z7ị khá3TZvuCnGch Tâ3TZvuCnGy bắgbrrS2z7t đầu3TZvuCnG hiếu3TZvuCnG kgyUaì qgyUauay gyUara nhgbrrS2z7ìn, n3TZvuCnGhưng Dư3TZvuCnGơng 3TZvuCnGkệ xácgbrrS2z7. gyUaĐang gbrrS2z7trong cơgyUan tức3TZvuCnG tối3TZvuCnG vàgyUa đượcgbrrS2z7 agyUan ủ3TZvuCnGi vớigyUa 3TZvuCnGý ngbrrS2z7ghĩ “đgyUaối mặtgbrrS2z7 gbrrS2z7với những3TZvuCnG th3TZvuCnGằng chgyUaày bửa3TZvuCnG tgyUahì phgyUaải chàgyUay bửgbrrS2z7a hơn3TZvuCnG nó”,gbrrS2z7 nêngyUa Dươ3TZvuCnGng nghgyUaiến 3TZvuCnGrăng r3TZvuCnGút cậgbrrS2z7t gyUalực. ChigyUaếc vígbrrS2z7 vừa3TZvuCnG 3TZvuCnGthò gyUalên gbrrS2z7qua m3TZvuCnGép tú3TZvuCnGi thgbrrS2z7ì 3TZvuCnGQuân lạigbrrS2z7 gyUangọ nguậy.

“Này nàygbrrS2z7, cái3TZvuCnG nà3TZvuCnGy có3TZvuCnG tínhgyUa lgyUaà quấygyUa gyUarối tì3TZvuCnGnh dụgyUac c3TZvuCnGông gyUacộng khôn3TZvuCnGg đấy?”

Vì gbrrS2z7Quân xoa3TZvuCnGy ngưgbrrS2z7ời nêgbrrS2z7n Dươn3TZvuCnGg bịgbrrS2z7 trư3TZvuCnGợt gyUatay 3TZvuCnGra. Cô3TZvuCnG lại3TZvuCnG ph3TZvuCnGải gyUanhào th3TZvuCnGeo, vừa3TZvuCnG cốgyUa kégbrrS2z7o 3TZvuCnGchiếc gbrrS2z7ví rgyUaa, vừa3TZvuCnG 3TZvuCnGhét nhỏ.

“Câm miệgbrrS2z7ng. ĐgbrrS2z7ứng gyUaim đấy”.

Giọng Qu3TZvuCnGân gyUavừa buồ3TZvuCnGn cười3TZvuCnG, vừa3TZvuCnG t3TZvuCnGhiểu não.

“Ôi, gyUachú Định,3TZvuCnG gyUachú chứngbrrS2z7g kigbrrS2z7ến nhágbrrS2z7. RõgyUa gyUalà NhgbrrS2z7ái BéngyUa “dê”gyUa chágbrrS2z7u mà!

Dương 3TZvuCnGhung hăgyUang trừgyUang gbrrS2z7mắt lêgyUan nhìgbrrS2z7n Quân.

“Hừ, đừnggbrrS2z7 3TZvuCnGmà lôigyUa chúgbrrS2z7 cậugyUa r3TZvuCnGa mgbrrS2z7à 3TZvuCnGdọa tgyUaôi. TưởnggbrrS2z7 3TZvuCnGchú cgbrrS2z7ậu gbrrS2z7mà gyUaxi ngyUahê vgyUaới gbrrS2z7tôi hả”?

Mắt QuângyUa lgyUaấp lá3TZvuCnGnh ti3TZvuCnGnh quái.

“Thật k3TZvuCnGhông gbrrS2z7xi ngyUahê chứ?”.

Dương 3TZvuCnGđã 3TZvuCnGrút gbrrS2z7ra đượcgbrrS2z7 chiếcgyUa 3TZvuCnGví qugbrrS2z7ái gbrrS2z7đản 3TZvuCnGra khgbrrS2z7ỏi chiếc3TZvuCnG quầgbrrS2z7n gyUachật mộgbrrS2z7t cgyUaách qgbrrS2z7uái đảngbrrS2z7 ki3TZvuCnGa, gbrrS2z7vội vàn3TZvuCnGg gyUalật gbrrS2z7ra đgbrrS2z7ể gbrrS2z7tìm chứngbrrS2z7g gbrrS2z7minh củagyUa mình.

“Không gyUanói nhiềgbrrS2z7u đ3TZvuCnGau digyUaều. I3TZvuCnGm 3TZvuCnGcho tgbrrS2z7ôi cògyUan tìm…”

Dương lậgbrrS2z7t lậtgyUa 3TZvuCnGmột hồ3TZvuCnGi, thấy3TZvuCnG trogyUang vgbrrS2z7í cgyUaó 3TZvuCnGvài tgbrrS2z7ờ gyUatiền cgyUahẵn, lẻgbrrS2z7 lộngbrrS2z7 xộn.gbrrS2z7 BgbrrS2z7ên 3TZvuCnGngăn k3TZvuCnGhác gbrrS2z7là cgyUaác loại3TZvuCnG giấy3TZvuCnG tờ3TZvuCnG gyUavà gbrrS2z7vài cgbrrS2z7ái gbrrS2z7thẻ. 3TZvuCnGCô gyUatìm thgyUaấy đượgyUac chgbrrS2z7ứng mingbrrS2z7h của3TZvuCnG m3TZvuCnGình gyUaở phgyUaía t3TZvuCnGrong cùng3TZvuCnG 3TZvuCnGcủa chiếgbrrS2z7c vígyUa, đượcgbrrS2z7 kẹp3TZvuCnG bê3TZvuCnGn 3TZvuCnGcạnh tờgbrrS2z7 chứngyUag gbrrS2z7minh thưgbrrS2z7 khácgyUa. DưgbrrS2z7ơng nhagbrrS2z7nh tgbrrS2z7ay kẹpgyUa nggbrrS2z7ay 3TZvuCnGchứng m3TZvuCnGinh của3TZvuCnG gbrrS2z7mình v3TZvuCnGào nác3TZvuCnGh, rồi3TZvuCnG rútgyUa tờgbrrS2z7 gbrrS2z7chứng mgbrrS2z7inh thư3TZvuCnG củagbrrS2z7 QuâgyUan gbrrS2z7ra, ligbrrS2z7ếc nhìgyUan qgbrrS2z7ua. NguyễngbrrS2z7 3TZvuCnGHoàng QuângyUa, s3TZvuCnGinh năm3TZvuCnG 1987…gbrrS2z7 Hừ,3TZvuCnG 3TZvuCnGcái đ3TZvuCnGồ gbrrS2z7oắt cgyUaon lgyUaắm chgyUauyện, gyUasinh năgbrrS2z7m 8gbrrS2z77 gyUamà dágyUam lgyUaèo gbrrS2z7nhèo là3TZvuCnG gbrrS2z7anh 3TZvuCnGđây 2gbrrS2z77 tgyUauổi. CôgyUa nhé3TZvuCnGt trởgyUa gyUalại vàogbrrS2z7 vígbrrS2z7, gbrrS2z7rồi gbrrS2z7đập bốgbrrS2z7p chigbrrS2z7ếc vígbrrS2z7 vàogyUa tagyUay gbrrS2z7của QuâgbrrS2z7n, gbrrS2z7cái kgyUaẻ vẫn3TZvuCnG đangyUag tủmgbrrS2z7 tgbrrS2z7ỉm đứng3TZvuCnG gyUanhìn. LấygbrrS2z7 hế3TZvuCnGt ggbrrS2z7iọng hìn3TZvuCnGh sgbrrS2z7ự cógbrrS2z7 thể,gbrrS2z7 Dương3TZvuCnG 3TZvuCnGhừ mũi.

“Nghe gyUađây. TgyUaừ b3TZvuCnGây ggyUaiờ khôn3TZvuCnGg gyUaxuất gyUahiện trưgbrrS2z7ớc mgyUaặt tôigyUa dướigbrrS2z7 mọgyUai hìnhgbrrS2z7 thức.&ngyUabsp; Tôi nó3TZvuCnGi gyUacó gbrrS2z7tiếng ViệgbrrS2z7t cógyUa dgbrrS2z7ấu 3TZvuCnGđấy, c3TZvuCnGó hgyUaiểu không?

“Hiểu. NhưngbrrS2z7g chỉgyUa mgbrrS2z7uốn gyUahỏi, t3TZvuCnGhế gbrrS2z7chú ĐịnhgyUa có3TZvuCnG thgyUaể xuấ3TZvuCnGt higbrrS2z7ện trongyUag gyUamọi gbrrS2z7hình thức3TZvuCnG không?”

Dương nghigyUaến răn3TZvuCnGg trgyUaèo trẹogbrrS2z7 “Cả3TZvuCnG chgyUaú chágbrrS2z7u nhgbrrS2z7à cậ3TZvuCnGu ph3TZvuCnGắn gyUađi hếtgyUa, hiểugyUa chưa?”

Quân gậtgyUa đgyUaầu, quagyUay ngưgbrrS2z7ời gyUanhìn vềgyUa ph3TZvuCnGía cửa.

“Chú chá3TZvuCnGu mìnhgbrrS2z7 phảgbrrS2z7i phắn3TZvuCnG thgbrrS2z7ôi cgbrrS2z7hú ạgyUa, ng3TZvuCnGhe chừn3TZvuCnGg làgyUa NháigbrrS2z7 BéngbrrS2z7 gyUakiên qugyUayết lắm”

Xì, địngyUah tiếpgbrrS2z7 tụcgyUa lừagbrrS2z7 gyUacô àgyUa? gyUaVừa bgbrrS2z7ĩu môi,3TZvuCnG vừgbrrS2z7a đ3TZvuCnGịnh ch3TZvuCnGâm chọc3TZvuCnG QugyUaân gyUathêm mộtgbrrS2z7 câgbrrS2z7u nữa,gbrrS2z7 ngyUahưng gbrrS2z7mắt DưgyUaơng vgbrrS2z7ô tìgyUanh liếcgbrrS2z7 r3TZvuCnGa 3TZvuCnGcửa mộgbrrS2z7t cái.

Sau c3TZvuCnGái liếcgyUa gyUađó, DươnggyUa đgbrrS2z7ã tgbrrS2z7rở tgbrrS2z7hành “3TZvuCnGlinh gbrrS2z7hồn tượnggbrrS2z7 đá”.

Bởi gbrrS2z7ngay cửgyUaa gbrrS2z7khách s3TZvuCnGạn, ĐịnhgyUa đã3TZvuCnG đứnggbrrS2z7 3TZvuCnGđó 3TZvuCnGtừ lúcgbrrS2z7 nào3TZvuCnG, gyUatay xỏ3TZvuCnG gyUatúi quần,3TZvuCnG nh3TZvuCnGìn về3TZvuCnG gyUaphía cô3TZvuCnG, đôigbrrS2z7 3TZvuCnGmắt đegyUan thẫgyUam gyUakín bưnggyUa, mgbrrS2z7ôi gbrrS2z7điểm ngyUahẹ mộtgbrrS2z7 ngyUaụ cười.

gyUaP/s: Hí3TZvuCnG hí,gyUa nhưgbrrS2z7 gbrrS2z7đã hứa,3TZvuCnG tớgbrrS2z7 gbrrS2z7phải đ3TZvuCnGiều ngyUagay gyUaanh Đị3TZvuCnGnh trgbrrS2z7ở lạigbrrS2z7 ch3TZvuCnGo gbrrS2z7các 3TZvuCnGtình i3TZvuCnGu đỡgbrrS2z7 nhgyUaớ gbrrS2z7anh 3TZvuCnGí rồi3TZvuCnG nhé3TZvuCnG ^^. 

 

Chương gbrrS2z712.2: DgbrrS2z7ường ngyUahư 3TZvuCnGlà 3TZvuCnGcô xgbrrS2z7ấu hổgbrrS2z7. DườngyUag ngbrrS2z7hư lgyUaà cgbrrS2z7ô xấgbrrS2z7u hổ,gbrrS2z7 chỉgbrrS2z7 với3TZvuCnG… anh.
(Ngõ đ3TZvuCnGường HugbrrS2z7ỳnh ThúgyUac Khá3TZvuCnGng, 9/3TZvuCnG2011, photgyUao bgbrrS2z7y Khanhha)Định q3TZvuCnGuan sát3TZvuCnG khuô3TZvuCnGn gbrrS2z7mặt đỏgbrrS2z7 ửgyUang lê3TZvuCnGn gbrrS2z7màu táo3TZvuCnG chíngbrrS2z7, dáng3TZvuCnG đigbrrS2z7ệu ngyUahư g3TZvuCnGà mắ3TZvuCnGc tógyUac cgbrrS2z7ủa Dương,gyUa tro3TZvuCnGng lgbrrS2z7òng nếmgbrrS2z7 trả3TZvuCnGi mộtgbrrS2z7 cảmgbrrS2z7 giácgbrrS2z7 gyUangọt ngàogbrrS2z7. K3TZvuCnGhông gyUahiểu vgyUaì đâu,3TZvuCnG nhữ3TZvuCnGng lầngbrrS2z7 gặp3TZvuCnG gỡ3TZvuCnG DươnggbrrS2z7 luôngbrrS2z7 kìgbrrS2z7 gbrrS2z7quặc, 3TZvuCnGkhi thì3TZvuCnG côgyUa ò3TZvuCnGa khócgyUa trước3TZvuCnG mgyUaặt agyUanh khôngyUag gigyUaấu g3TZvuCnGiếm, kh3TZvuCnGi cgyUaô ng3TZvuCnGã cgyUaái oạchgbrrS2z7 ngagyUay dướigbrrS2z7 ch3TZvuCnGân anh3TZvuCnG, gyUahay nhgbrrS2z7ư bâgyUay ggbrrS2z7iờ, côgyUa 3TZvuCnGnhư hình3TZvuCnG ảgbrrS2z7nh ởgyUa trê3TZvuCnGn mộtgbrrS2z7 videgbrrS2z7o cgbrrS2z7lip gyUađang chuyểngyUa gyUađộng đầygyUa s3TZvuCnGôi nổgbrrS2z7i bỗngbrrS2z7g nhgyUaiên bị3TZvuCnG bấmgyUa núgyUat tạm3TZvuCnG gbrrS2z7dừng vậy.

Dường nhgyUaư là3TZvuCnG cgyUaô xấu3TZvuCnG hổ.gyUa DgbrrS2z7ường nhgbrrS2z7ư là3TZvuCnG gbrrS2z7cô xấugbrrS2z7 3TZvuCnGhổ, chgyUaỉ 3TZvuCnGvới… anh.

Thấy mặgyUat gbrrS2z7cô s3TZvuCnGắp bốgyUac gyUacháy đếngyUa gbrrS2z7nơi, Định3TZvuCnG gbrrS2z7mỉm cườigyUa bìngyUah thản.

“Lâu kgbrrS2z7hông 3TZvuCnGgặp em!”.

Dương mấpgbrrS2z7 gyUamáy môigbrrS2z7 mộ3TZvuCnGt gyUalúc, gbrrS2z7thấy ta3TZvuCnGy chgbrrS2z7ân gbrrS2z7thừa gyUathãi không3TZvuCnG bigbrrS2z7ết 3TZvuCnGlàm g3TZvuCnGì. CgbrrS2z7ô đờ3TZvuCnG gbrrS2z7đẫn đưagyUa gbrrS2z7tay vuốt3TZvuCnG 3TZvuCnGtóc rồigyUa cgbrrS2z7ập rgbrrS2z7ập gbrrS2z7buông xgyUauống, lúgbrrS2z7c sgyUaau mới3TZvuCnG thốt3TZvuCnG lên.

“Sao agbrrS2z7nh lgbrrS2z7ại ở3TZvuCnG đây?”

Định ch3TZvuCnGưa kịgbrrS2z7p tgbrrS2z7rả lời3TZvuCnG, tgyUahì QuâgyUan đgbrrS2z7ã ngbrrS2z7hảy vàgyUao, g3TZvuCnGiọng dàgyUai ra.

“Vừa gbrrS2z7nãy gyUacó gbrrS2z7người bgyUaảo chúgyUa cháugbrrS2z7 mì3TZvuCnGnh cấm3TZvuCnG xuấgbrrS2z7t 3TZvuCnGhiện dgbrrS2z7ưới mọigbrrS2z7 hìnhgbrrS2z7 thứ3TZvuCnGc. C3TZvuCnGó ngườigyUa bảo3TZvuCnG cảgyUa chgyUaú cũngbrrS2z7g chảgyUa x3TZvuCnGi gyUanhê qgyUauái gì&ngbrrS2z7bsp; chú ạ”

Mặc chgbrrS2z7o ĐịnhgyUa gbrrS2z7cố gbrrS2z7nín cười,gyUa QuâgyUan vẫngbrrS2z7 tỉnh3TZvuCnG bgbrrS2z7ơ, 3TZvuCnGcòn vờgyUa gyUathấp 3TZvuCnGgiọng thgbrrS2z7ì thào.

“Có người  vừa  gyUarồi còngbrrS2z7 qugbrrS2z7ấy rốgbrrS2z7i gbrrS2z7… “tờgyUa dờgbrrS2z7” chá3TZvuCnGu. gbrrS2z7Để gbrrS2z7an toàngbrrS2z7 chúgyUa cgyUaháu mìngbrrS2z7h 3TZvuCnGté làgyUa hơn…”

À, gyUanếu bgbrrS2z7ây ggyUaiờ cógbrrS2z7 mộgyUat gyUaque dgyUaiêm đánhgbrrS2z7 3TZvuCnGxòe gyUamột cgyUaái bêngyUa cạnhgbrrS2z7 gyUathì đảmgyUa bảogyUa l3TZvuCnGà mặgyUat 3TZvuCnGcủa DgbrrS2z7ương sẽgbrrS2z7 b3TZvuCnGén 3TZvuCnGlửa nga3TZvuCnGy. CảgyUam ggyUaiác đỏ3TZvuCnG mặtgyUa đếngyUa rágbrrS2z7t bỏnggbrrS2z7 kh3TZvuCnGiến cgyUaô gyUakhông 3TZvuCnGnói n3TZvuCnGên lời.  DưgbrrS2z7ơng ngyUahìn vẻgyUa gbrrS2z7mặt cố3TZvuCnG bgbrrS2z7ình thgyUaản cgyUaủa ĐịnhgyUa v3TZvuCnGà vgyUaẻ lágyUau cgbrrS2z7á củgyUaa QuângyUa khgyUai chi3TZvuCnGếu tướngbrrS2z7g đgyUaược cô,gyUa quyết3TZvuCnG tâgbrrS2z7m lấygyUa lgbrrS2z7ại bìngyUah tĩnhgyUa. C3TZvuCnGô vờ  3TZvuCnGlên giọng3TZvuCnG nạt.

“Hừ, chúgyUa gyUacậu lgyUaà 3TZvuCnGngười 3TZvuCnGlớn, biếtgyUa cgyUahỗ nàogyUa ngyUaói đùgbrrS2z7a c3TZvuCnGhỗ n3TZvuCnGào nóigyUa thgbrrS2z7ật 3TZvuCnGchứ nhỉ3TZvuCnG 3TZvuCnGanh ĐịnhgyUa nhỉ?”

Quân dậm3TZvuCnG gyUachân t3TZvuCnGức tối.

“Ở đâugbrrS2z7 thóigyUa đ3TZvuCnGời nạtgyUa cháu3TZvuCnG nịnh3TZvuCnG gbrrS2z7chú gbrrS2z7là sao?”.

Định v3TZvuCnGỗ vào3TZvuCnG v3TZvuCnGai Quân.

“Thôi đgbrrS2z7i. Đừng3TZvuCnG c3TZvuCnGó gyUachọc 3TZvuCnGngười gyUata nữa”.

Quân thởgbrrS2z7 gbrrS2z7ra 3TZvuCnGai oán.

“Giờ thgyUaói đgbrrS2z7ời lạgbrrS2z7i gyUathành nạtgyUa cháu3TZvuCnG vàgbrrS2z7 nịngyUah ngườ3TZvuCnGi dưng.gyUa TạigyUa sagyUao lạigbrrS2z7 v3TZvuCnGô gbrrS2z7lý gbrrS2z7thế, m3TZvuCnGột gyUathanh niê3TZvuCnGn trgbrrS2z7ai trẻgbrrS2z7 ságyUang ngời3TZvuCnG đầygbrrS2z7 gbrrS2z7sức sgyUaống 3TZvuCnGmà chẳng3TZvuCnG được3TZvuCnG ngbrrS2z7âng nigbrrS2z7u 3TZvuCnGgì cả”

Cả Dươn3TZvuCnGg gbrrS2z7lần ĐgbrrS2z7ịnh đều3TZvuCnG gbrrS2z7phì cười3TZvuCnG v3TZvuCnGì điệugyUa bộ3TZvuCnG khgyUaoa tgbrrS2z7rương gyUacủa QuângbrrS2z7. DươgbrrS2z7ng cũngbrrS2z7g thầmgbrrS2z7 thởgyUa phàogyUa vgyUaì gyUathời đgyUaiểm gyUacăng tgyUahẳng đãgyUa qua3TZvuCnG. Tu3TZvuCnGy nhiêgyUan, khgbrrS2z7i ĐịgbrrS2z7nh 3TZvuCnGhỏi gyUaDương cgyUaó muốngbrrS2z7 đi3TZvuCnG cgyUaafé gbrrS2z7với ch3TZvuCnGú cgyUaháu angyUah khôgyUang thìgbrrS2z7 gbrrS2z7Dương vẫ3TZvuCnGn gyUabán số3TZvuCnGng gbrrS2z7bán gyUachết gyUamà gyUatừ chgbrrS2z7ối. CgbrrS2z7ô không3TZvuCnG mu3TZvuCnGốn gbrrS2z7mình cứgbrrS2z7 pgyUahải 3TZvuCnGâm thgbrrS2z7ầm đgbrrS2z7i tgyUaìm cágbrrS2z7i hgyUaố gbrrS2z7hay cáigbrrS2z7 l3TZvuCnGỗ nẻ3TZvuCnG nàgyUao đ3TZvuCnGể chu3TZvuCnGi xugyUaống vìgyUa những3TZvuCnG 3TZvuCnGtình huốngbrrS2z7g ki3TZvuCnGnh gbrrS2z7dị màgbrrS2z7 cgyUahính cô3TZvuCnG t3TZvuCnGạo n3TZvuCnGên trgyUaước gbrrS2z7mắt anh.

Định lắnggyUa ngh3TZvuCnGe câugyUa từgbrrS2z7 chốigyUa củagbrrS2z7 DưgbrrS2z7ơng vớigbrrS2z7 vẻgbrrS2z7 điềm3TZvuCnG đạgyUam, nhgbrrS2z7ưng QgyUauân thìgbrrS2z7 xgyUaì 3TZvuCnGmột hơigyUa rgyUaõ dài.

“Sao thế,gbrrS2z7 lgbrrS2z7ại s3TZvuCnGợ hágyUa miệgbrrS2z7ng mgbrrS2z7ắc 3TZvuCnGquai à3TZvuCnG, gyUahay xấugbrrS2z7 hổgyUa vì3TZvuCnG mấy3TZvuCnG cgbrrS2z7ái gyUacâu vgyUaừa nãy?”

Cái thằgbrrS2z7ng cgyUahết tiệ3TZvuCnGt nà3TZvuCnGy cứgyUa ngyUahư 3TZvuCnGđi 3TZvuCnGtông 3TZvuCnGlào ởgyUa trongbrrS2z7g lònggyUa cô3TZvuCnG vgyUaậy. DgbrrS2z7ương cườgbrrS2z7i ggyUaượng, nhưgyUang chẳng3TZvuCnG thèmgyUa gbrrS2z7thanh mi3TZvuCnGnh vớgyUai nógbrrS2z7, cô3TZvuCnG qgyUauay san3TZvuCnGg ĐịngbrrS2z7h ngyUaói ngbrrS2z7hư ggyUaiải thích.

“Thật gbrrS2z7ra làgyUa vgyUaì e3TZvuCnGm cgyUaó hẹn3TZvuCnG 3TZvuCnGvới mộtgbrrS2z7 ngườigyUa họ3TZvuCnG hàgbrrS2z7ng gyUaở đgbrrS2z7ây. ThôgbrrS2z7i 3TZvuCnGđành hẹ3TZvuCnGn ch3TZvuCnGú gyUacháu angyUah dgbrrS2z7ịp khác”.

Quân vẻgyUa vẫgyUan kgbrrS2z7hông vừ3TZvuCnGa gbrrS2z7lòng, tgbrrS2z7rước 3TZvuCnGkhi xo3TZvuCnGay ngườigbrrS2z7 đigyUa cgbrrS2z7òn ggyUahé vàgbrrS2z7o tagbrrS2z7i 3TZvuCnGcô thì3TZvuCnG gbrrS2z7thào 3TZvuCnG“Lần sagyUau ngyUaói gbrrS2z7dối th3TZvuCnGì học3TZvuCnG cgbrrS2z7ách đừn3TZvuCnGg cgyUaó mgyUaà chớp3TZvuCnG mgyUaắt loạgyUan lên”

Tưởng nhưgbrrS2z7 khói3TZvuCnG gyUalại gyUaxì rgbrrS2z7a hagyUai gbrrS2z7lỗ tagyUai Dươn3TZvuCnGg. Tạ3TZvuCnGi s3TZvuCnGao 3TZvuCnGthằng gyUaoắt gbrrS2z7con nàgyUay gbrrS2z7không đểgyUa cgbrrS2z7ô nhìngyUa gbrrS2z7nó được3TZvuCnG bgbrrS2z7ình thườ3TZvuCnGng t3TZvuCnGrong vògyUang mgyUaột phút3TZvuCnG chứ?

*****

Cuộc 3TZvuCnGsống đ3TZvuCnGúng lgyUaà gbrrS2z7có nhữngbrrS2z7g bấ3TZvuCnGt gbrrS2z7ngờ ngbrrS2z7gẫu gyUanhiên khi3TZvuCnGến c3TZvuCnGhính DươgyUang pgyUahải kigbrrS2z7nh ngạc.gbrrS2z7 KhgyUai cgyUaô 3TZvuCnGnói đại3TZvuCnG câgbrrS2z7u gặp3TZvuCnG “mộtgyUa ngườigyUa hgyUaọ hànggyUa” gyUacô tuyệtgbrrS2z7 nhi3TZvuCnGên kh3TZvuCnGông th3TZvuCnGể ngh3TZvuCnGĩ r3TZvuCnGằng, 3TZvuCnGcó mgyUaột ngườgyUai gbrrS2z7họ gyUahàng thgyUaật, độtgbrrS2z7 nggbrrS2z7ột gọgbrrS2z7i đgbrrS2z7iện gyUacho cgbrrS2z7ô. MàgyUa đâygbrrS2z7 gyUalại là3TZvuCnG m3TZvuCnGột ngườigyUa cô3TZvuCnG gyUacực gbrrS2z7kì yêgyUau quý.

Giọng 3TZvuCnGcủa gbrrS2z7bác ThụgbrrS2z7 gyUavang lgbrrS2z7ên r3TZvuCnGổn rảng.

“Nấm,  đang ở3TZvuCnG fesivagbrrS2z7l gyUaphải không?”

Dương trò3TZvuCnGn xogbrrS2z7e mắt.

“Dạ, sagbrrS2z7o bác3TZvuCnG bigyUaết ạ?”

“Vậy mớ3TZvuCnGi tàgyUai chgyUaứ. 3TZvuCnGMau mgbrrS2z7au, đigbrrS2z7 r3TZvuCnGa đâygbrrS2z7 gyUaăn với3TZvuCnG bgyUaác. B3TZvuCnGắt t3TZvuCnGaxi r3TZvuCnGa l3TZvuCnGuôn gyUanhà hgyUaàng ThùgbrrS2z7y DươgyUang nhégyUa, cgbrrS2z7ó bi3TZvuCnGết đườn3TZvuCnGg chưgbrrS2z7a? KhônggbrrS2z7 cứ3TZvuCnG bgyUaảo lgbrrS2z7à l3TZvuCnGái xgbrrS2z7e gyUangười tgbrrS2z7a biế3TZvuCnGt đấy”.

“Dạ, 3TZvuCnGcháu bgyUaiết rồi.gbrrS2z7 C3TZvuCnGháu rgyUaa lugbrrS2z7ôn đây”.

Lẳng đigbrrS2z7ện thoại3TZvuCnG xuống3TZvuCnG g3TZvuCnGiường, DươnggbrrS2z7 vgbrrS2z7ừa gấp3TZvuCnG ggbrrS2z7áp thgyUaay đồ,gyUa gyUavừa nggyUahĩ miệgyUang m3TZvuCnGình thigyUaêng qugyUaá đgbrrS2z7i 3TZvuCnGmất. Vừa3TZvuCnG kgbrrS2z7êu cgbrrS2z7ó hgbrrS2z7ẹn họgyUa gbrrS2z7hàng làgyUa ggyUaặp họgyUa hàn3TZvuCnGg luô3TZvuCnGn. Biế3TZvuCnGt vầy3TZvuCnG 3TZvuCnGhồi nã3TZvuCnGy cgbrrS2z7ô ngyUaói gyUasắp gặgbrrS2z7p ngưgbrrS2z7ời gbrrS2z7yêu, gyUacó gbrrS2z7khi c3TZvuCnGô lạgbrrS2z7i ch3TZvuCnGẳng tgyUaúm gbrrS2z7cổ gbrrS2z7được angyUah chà3TZvuCnGng đgyUaẹp 3TZvuCnGtrai, nhàgyUa già3TZvuCnGu gyUaviết ch3TZvuCnGữ bựgyUa ởgbrrS2z7 3TZvuCnGcái thànhgbrrS2z7 pgbrrS2z7hố bigbrrS2z7ển nàygbrrS2z7 ígbrrS2z7 gbrrS2z7chứ ^^

Dương bước3TZvuCnG vgyUaào “Thùy3TZvuCnG Dương”gbrrS2z7, mgyUaột ngyUahà 3TZvuCnGhàng đượcgyUa thiếtgyUa gbrrS2z7kế đgbrrS2z7ể gyUahầu gyUanhư 3TZvuCnGmọi gi3TZvuCnGan phòn3TZvuCnGg đều3TZvuCnG n3TZvuCnGhìn gyUara biểngyUa. Buổ3TZvuCnGi chiềgyUau, ngbrrS2z7ắng sâgyUam sgyUaấp vàgyUang trgbrrS2z7ên mặgbrrS2z7t biểgbrrS2z7n xanh3TZvuCnG, vàigbrrS2z7 dgbrrS2z7ây lgbrrS2z7eo đu3TZvuCnG hgbrrS2z7ờ bê3TZvuCnGn cử3TZvuCnGa sổ,gyUa thậtgbrrS2z7 l3TZvuCnGà th3TZvuCnGời điểmgyUa lãnggbrrS2z7 mạgbrrS2z7n của3TZvuCnG cgyUaác cặpgyUa tìgbrrS2z7nh nh3TZvuCnGân. Từ &ngyUabsp;hành lan3TZvuCnGg 3TZvuCnGđi vàgyUao, Dương3TZvuCnG đãgbrrS2z7 ligyUaếc thấy3TZvuCnG nhữnggbrrS2z7 khô3TZvuCnGng biếtgbrrS2z7 lgbrrS2z7à bgbrrS2z7ao n3TZvuCnGhiêu cặpgyUa đgbrrS2z7ôi đan3TZvuCnGg đứngyUag b3TZvuCnGên nha3TZvuCnGu 3TZvuCnGrì rầmgyUa gbrrS2z7trò chuyện,gyUa hagbrrS2z7y đgyUaút gyUacho gbrrS2z7nhau mgbrrS2z7iếng bán3TZvuCnGh 3TZvuCnGngọt ngàgyUao, 3TZvuCnGhay cầgbrrS2z7m 3TZvuCnGchặt tagbrrS2z7y nhgbrrS2z7au, gyUanhìn rgyUaa biểgyUan lớngyUa… ÂgbrrS2z7y dagyUa, vgyUaậy gyUamà 3TZvuCnGcô lạigbrrS2z7 vào3TZvuCnG chố3TZvuCnGn lãgyUang mạ3TZvuCnGn 3TZvuCnGthế nà3TZvuCnGy đểgbrrS2z7 gbrrS2z7gặp ôgbrrS2z7ng bgyUaác gyUamình cgbrrS2z7ơ chứ.

Theo nhângbrrS2z7 vgyUaiên chỉ3TZvuCnG dẫgbrrS2z7n, D3TZvuCnGương bướcgyUa đếngbrrS2z7 gyUamột bgyUaan công,gbrrS2z7 gyUacó kêgbrrS2z7 chi3TZvuCnGếc bgbrrS2z7àn gyUanhỏ. ĐôigyUa v3TZvuCnGai người3TZvuCnG đ3TZvuCnGàn ôngbrrS2z7g từgbrrS2z7ng tr3TZvuCnGải gbrrS2z7quay lưnggbrrS2z7 gyUalại vềgbrrS2z7 phígyUaa cô,3TZvuCnG máigbrrS2z7 tógyUac gbrrS2z7hoa râmgyUa bagyUay nhẹ3TZvuCnG gbrrS2z7trong gió.

“Bác, bágbrrS2z7c 3TZvuCnGđang nhớ3TZvuCnG bágbrrS2z7c TâgyUam à?”

Ông TgbrrS2z7hụ 3TZvuCnGquay lạ3TZvuCnGi, 3TZvuCnGnhìn đứgyUaa cgbrrS2z7háu gá3TZvuCnGi tgbrrS2z7rong 3TZvuCnGbộ v3TZvuCnGáy h3TZvuCnGoa xigyUanh x3TZvuCnGắn, mỉmgyUa cườigbrrS2z7 rộ3TZvuCnGng mở.

“Nấm gbrrS2z7con, gbrrS2z7mở miệngbrrS2z7g là3TZvuCnG t3TZvuCnGrêu chọcgyUa bá3TZvuCnGc. gbrrS2z7Sao? gyUaThấy nhgyUaà hànggbrrS2z7 nà3TZvuCnGy đẹpgbrrS2z7 không?”

Dương kéogbrrS2z7 ghế3TZvuCnG ngồi3TZvuCnG xuống,gyUa nhagbrrS2z7nh gbrrS2z7tay nhgbrrS2z7ón một3TZvuCnG mi3TZvuCnGếng bgbrrS2z7ánh nhỏgbrrS2z7 tgbrrS2z7rên b3TZvuCnGàn, ăngyUa ngyUagon lành.

“Dạ đ3TZvuCnGẹp. 3TZvuCnGCơ dư3TZvuCnGng 3TZvuCnGmà hơi3TZvuCnG x3TZvuCnGa chỗ3TZvuCnG khágbrrS2z7ch sạgyUan cháugyUa. NhưgbrrS2z7ng gyUasao gbrrS2z7bác biết3TZvuCnG c3TZvuCnGhỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảogbrrS2z7 mắ3TZvuCnGt, cườigyUa 3TZvuCnGvui 3TZvuCnGvẻ gyUa“Cháu đgyUaoán gyUara rgyUaồi, thếgyUa nàgbrrS2z7o chgyUaủ ngyUahà hgbrrS2z7àng nàygyUa cũngyUag 3TZvuCnGlà 3TZvuCnGmột tuyệtgbrrS2z7 3TZvuCnGsắc gi3TZvuCnGai gyUanhân, ha3TZvuCnGi người3TZvuCnG gbrrS2z7từng cógyUa gbrrS2z7một tìgbrrS2z7nh ygyUaêu như3TZvuCnG hgbrrS2z7oa gyUanhư mộn3TZvuCnGg khiếngbrrS2z7 bá3TZvuCnGc khô3TZvuCnGng tgbrrS2z7hể nào3TZvuCnG quêngbrrS2z7 đưgyUaợc….Thế rồi…

Dương c3TZvuCnGhưa nógbrrS2z7i hết,3TZvuCnG ông3TZvuCnG gyUaThụ cgbrrS2z7ười lớn.

“Cái 3TZvuCnGcon bgyUaé nàgbrrS2z7y. gyUaChủ nhgyUaà gyUahàng gyUanày là3TZvuCnG mộ3TZvuCnGt lãogyUa bgbrrS2z7ụng gyUagần rơgyUai xuốnggyUa đầu3TZvuCnG ggyUaối vgyUaà tógyUac thgyUaì lại3TZvuCnG chẳgyUang gyUacòn cọng3TZvuCnG nào3TZvuCnG. gyUaNghe gbrrS2z7có gi3TZvuCnGống m3TZvuCnGột gbrrS2z7tuyệt sắcgyUa gi3TZvuCnGai nhâ3TZvuCnGn không?…”

Dương gbrrS2z7hi hgbrrS2z7i cười.

“Vậy gyUathì đơngbrrS2z7 giảngyUa rgyUaồi. Nhà3TZvuCnG 3TZvuCnGhàng này3TZvuCnG ch3TZvuCnGắc gyUalà 3TZvuCnGdo gyUabác gyUaxây dựnggyUa đúng3TZvuCnG kgyUahông ạ?”.

“Thông migbrrS2z7nh đấygbrrS2z7. gbrrS2z7Nào 3TZvuCnGthích 3TZvuCnGăn g3TZvuCnGì 3TZvuCnGthì gbrrS2z7chọn đ3TZvuCnGi. ĐồgbrrS2z7 ởgyUa đgyUaây đượ3TZvuCnGc lắm3TZvuCnG đó”

Nhân vgyUaiên phụcgyUa gbrrS2z7vụ 3TZvuCnGđi tới,gbrrS2z7 ggyUahi lạgyUai gbrrS2z7vài 3TZvuCnGmón ăgbrrS2z7n  Dương chgbrrS2z7ọn. Ở3TZvuCnG b3TZvuCnGiển thìgyUa tộgbrrS2z7i gìgyUa kgyUahông ăgbrrS2z7n hgyUaải sản3TZvuCnG 3TZvuCnGchứ, gbrrS2z7nhất 3TZvuCnGlà 3TZvuCnGmình 3TZvuCnGlại khôgbrrS2z7ng phảigbrrS2z7 trgyUaả tiềngbrrS2z7, vậy3TZvuCnG nêgbrrS2z7n DươnggyUa h3TZvuCnGỉ hgbrrS2z7ả 3TZvuCnGgọi đĩa3TZvuCnG ggbrrS2z7hẹ hấp,gbrrS2z7 vgyUaà miếngyUa xàogbrrS2z7 cgbrrS2z7ua cùnggyUa mộgbrrS2z7t đ3TZvuCnGĩa salgyUaat miếngbrrS2z7 tôm.

Dương vừa3TZvuCnG định3TZvuCnG gấgyUap cu3TZvuCnGốn menugyUa, đưagbrrS2z7 lgbrrS2z7ại 3TZvuCnGcho n3TZvuCnGhân vigbrrS2z7ên thgbrrS2z7ì ôn3TZvuCnGg gyUaThụ gyUađã vớigyUa gyUatay, lậtgyUa gbrrS2z7cuốn megbrrS2z7nu rgbrrS2z7a tiếp.

“Cứ gbrrS2z7gọi nhiềugbrrS2z7 một3TZvuCnG chú3TZvuCnGt. 3TZvuCnGỞ đâygyUa mógbrrS2z7n tômgyUa nư3TZvuCnGớng h3TZvuCnGay tômgyUa sốtgyUa bơgyUa t3TZvuCnGỏi cgyUaũng đượcgbrrS2z7 lắgyUam. À,gbrrS2z7 cógbrrS2z7 thíc3TZvuCnGh gbrrS2z7tu hài3TZvuCnG không?”.

“Ui gyUacó ha3TZvuCnGi bácgbrrS2z7 chgyUaáu m3TZvuCnGình gọigyUa gyUalàm gbrrS2z7gì nhiều3TZvuCnG ạ”.

Ông Thụ3TZvuCnG mỉmgyUa cười,gbrrS2z7 3TZvuCnGmột chúgbrrS2z7t rangbrrS2z7h mãngyUah dgbrrS2z7âng 3TZvuCnGlên trongbrrS2z7g mắt.

“Có thêm3TZvuCnG mộtgbrrS2z7 3TZvuCnGthằng đệgbrrS2z7 củ3TZvuCnGa bgbrrS2z7ác nữa”.

Có l3TZvuCnGẽ 3TZvuCnGvì quágbrrS2z7 higbrrS2z7ểu ônggbrrS2z7 bácgbrrS2z7 m3TZvuCnGình, gbrrS2z7nên lgyUaập 3TZvuCnGtức 3TZvuCnGDương ngờ3TZvuCnG ngợ.

“Bác. K3TZvuCnGhông phảgyUai bgyUaác vgyUaẫn qgbrrS2z7uyết gyUatâm mốigbrrS2z7 mgyUaai chgbrrS2z7o ch3TZvuCnGáu đấygbrrS2z7 ch3TZvuCnGứ ạ?”

Ông ThgbrrS2z7ụ cưgbrrS2z7ời lớn,3TZvuCnG vgyUaò t3TZvuCnGay xogyUaa 3TZvuCnGđầu Dương.

“Cái cogbrrS2z7n bégyUa nàgyUay… gyUaSao hiể3TZvuCnGu 3TZvuCnGý gyUanhanh thếgbrrS2z7 hả?”

Dương gbrrS2z7đặt pgbrrS2z7hịch tờ3TZvuCnG megbrrS2z7nu 3TZvuCnGxuống, khổgyUa sởgyUa nhìngbrrS2z7 ông.

“Bác, bgbrrS2z7ác bigbrrS2z7ết gbrrS2z7là chgyUaáu khôgbrrS2z7ng tgyUahích mấ3TZvuCnGy tgbrrS2z7rò mốgbrrS2z7i magbrrS2z7i mà”.

Ông ThụgbrrS2z7 nhìngyUa cgyUaô vgbrrS2z7ẻ bgbrrS2z7ao dung.

“Thì cứgyUa gbrrS2z7thử mộgbrrS2z7t lầngyUa xgbrrS2z7em. KhgbrrS2z7ông gyUatin bágbrrS2z7c à?

“Không phả3TZvuCnGi kgbrrS2z7hông tigyUan, gbrrS2z7nhưng mà…”

Dương đangbrrS2z7g 3TZvuCnGnói dởgyUa thgyUaì cgbrrS2z7ó ti3TZvuCnGếng bước3TZvuCnG chângbrrS2z7 đi3TZvuCnG tới.3TZvuCnG gbrrS2z7Cô quagyUay nhìn3TZvuCnG tgbrrS2z7hì gbrrS2z7chợt ngẩngyUa ra3TZvuCnG. NgườigyUa bướcgbrrS2z7 vào3TZvuCnG 3TZvuCnGmặc ch3TZvuCnGiếc s3TZvuCnGơ 3TZvuCnGmi đgbrrS2z7en kẻgyUa gbrrS2z7nhỏ, khugyUaôn mặgyUat tgbrrS2z7rầm n3TZvuCnGgâm, k3TZvuCnGhóe 3TZvuCnGmiệng gyUađang chuẩgyUan gyUabị gbrrS2z7nhướn lêngbrrS2z7 một3TZvuCnG nụ3TZvuCnG cườ3TZvuCnGi chàogbrrS2z7 hỏi.

“Chú ạ.gbrrS2z7 Ch3TZvuCnGáu tớgbrrS2z7i rồi”.

Dương kíngyUa đáo3TZvuCnG cấugyUa vgyUaào t3TZvuCnGay mìnhgyUa mộtgyUa cgbrrS2z7ái, th3TZvuCnGấy đa3TZvuCnGu đ3TZvuCnGau, c3TZvuCnGô mới3TZvuCnG ngước3TZvuCnG l3TZvuCnGên nhìn3TZvuCnG Định,gbrrS2z7 cưgyUaời ngưgyUaợng ngập.

“Lại gặp3TZvuCnG angyUah rồi”.

 

Chương 123TZvuCnG.3: gyUaVô lgyUaí, gbrrS2z7chưa ugbrrS2z7ống mà3TZvuCnG đãgbrrS2z7 t3TZvuCnGhấy tâ3TZvuCnGy gbrrS2z7tây làgbrrS2z7 th3TZvuCnGế n3TZvuCnGào nhỉ?

gbrrS2z7

(Tấm gbrrS2z7“mành tgbrrS2z7reo” gyUagiữa phgyUaố hgyUaôm đi3TZvuCnG bộ3TZvuCnG 25/9)

Một ngườigbrrS2z7 được3TZvuCnG làgyUam mgyUaai 3TZvuCnGcho mìngyUah đến3TZvuCnG 3TZvuCnGhai lần3TZvuCnG thgyUaì cgyUaó phảigyUa là3TZvuCnG cgbrrS2z7ó dgbrrS2z7uyên không? &ngyUabsp;Suy 3TZvuCnGnghĩ gbrrS2z7ấy lgbrrS2z7ướt qgbrrS2z7ua tro3TZvuCnGng đgbrrS2z7ầu Định.

Còn gbrrS2z7suy nghgyUaĩ củgbrrS2z7a Dương3TZvuCnG gbrrS2z7thì lạigyUa là:gbrrS2z7 Mộ3TZvuCnGt người3TZvuCnG đgyUaược l3TZvuCnGàm mgyUaai ch3TZvuCnGo gbrrS2z7mình đ3TZvuCnGến hagbrrS2z7i lầngbrrS2z7 rồ3TZvuCnGi lại3TZvuCnG 3TZvuCnGliên tục3TZvuCnG gyUagặp nhgbrrS2z7au hagbrrS2z7i lần3TZvuCnG tr3TZvuCnGong b3TZvuCnGuổi chiềugyUa gyUaở mộgbrrS2z7t tgbrrS2z7hành phốgyUa x3TZvuCnGa gyUalạ  thì c3TZvuCnGó pgbrrS2z7hải r3TZvuCnGất gyUarất rấtgyUa rấgbrrS2z7t gyUarất rấtgbrrS2z7 gbrrS2z7có du3TZvuCnGyên không????

Vì rấgyUat nhigbrrS2z7ều gbrrS2z7chữ “rất”3TZvuCnG cộnggbrrS2z7 3TZvuCnGthêm chữ3TZvuCnG “duyên3TZvuCnG” tgyUao gbrrS2z7đùng kgbrrS2z7ia gyUamà DươgyUang gbrrS2z7đờ đẫgbrrS2z7n cảgyUa ngbrrS2z7gười. Lạ3TZvuCnGi phá3TZvuCnGt hgbrrS2z7iện cágbrrS2z7i ngườigbrrS2z7 vố3TZvuCnGn điề3TZvuCnGm tĩnhgbrrS2z7 kgbrrS2z7ia gbrrS2z7cũng bgbrrS2z7ất n3TZvuCnGgờ gyUakhông kégyUam ggyUaì m3TZvuCnGình, 3TZvuCnGDương lgbrrS2z7ại càgyUang …3TZvuCnG đ3TZvuCnGờ đẫn!

Quan sgyUaát thgbrrS2z7ằng đệgyUa vàgbrrS2z7 3TZvuCnGcô gbrrS2z7cháu gá3TZvuCnGi m3TZvuCnGắt tgyUaròn gbrrS2z7mắt 3TZvuCnGdẹt nhìgbrrS2z7n nha3TZvuCnGu, ôgbrrS2z7ng TgbrrS2z7hụ cườigyUa sả3TZvuCnGng kgyUahoái, kéo3TZvuCnG Đị3TZvuCnGnh xugbrrS2z7ống cạnhgyUa mình.

“Sao, thếgyUa hgyUaóa rgbrrS2z7a lạgyUai biế3TZvuCnGt c3TZvuCnGon NgbrrS2z7ấm nhgbrrS2z7à gbrrS2z7chú à?”

Định nhgbrrS2z7ìn DươgyUang tủgbrrS2z7m tỉmgyUa “Dạ3TZvuCnG, 3TZvuCnGcháu kgyUahông gbrrS2z7biết Nấm,3TZvuCnG cháu3TZvuCnG gbrrS2z7chỉ bgbrrS2z7iết NhágbrrS2z7i BéngbrrS2z7 thôi”.

Nếu câu3TZvuCnG củagbrrS2z7 ôngbrrS2z7g 3TZvuCnGThụ làmgyUa DươnggbrrS2z7 gyUahá hốgbrrS2z7c mồmgyUa địnhgbrrS2z7 phảngyUa khángyUag gyUathì 3TZvuCnGcâu cgyUaủa Địn3TZvuCnGh gbrrS2z7làm cô &nbspgyUa;không thểgyUa nàogyUa màgbrrS2z7 ngyUagậm miệngyUag đưgbrrS2z7ợc. Ô3TZvuCnGi, cô3TZvuCnG chưagbrrS2z7 từng3TZvuCnG bigyUaết gyUamột ĐịnhgbrrS2z7 thế3TZvuCnG gbrrS2z7này. Kẻ3TZvuCnG mgbrrS2z7ặt 3TZvuCnGsắt 3TZvuCnGđã biếtgyUa 3TZvuCnGnói gbrrS2z7đùa ^3TZvuCnG^. Mà3TZvuCnG câugbrrS2z7 đ3TZvuCnGùa ấygbrrS2z7 gbrrS2z7còn gyUanhắm thẳ3TZvuCnGng và3TZvuCnGo cô.

Ông ThgyUaụ thìgbrrS2z7 gyUahết nhì3TZvuCnGn sagyUang gyUacô gyUacháu gyUagái, lạigyUa nh3TZvuCnGìn s3TZvuCnGang thằng3TZvuCnG đệgyUa t3TZvuCnGử rgyUauột, vgbrrS2z7ẻ như3TZvuCnG gyUachưa hgyUaiểu hết.gyUa “Nh3TZvuCnGái BéngbrrS2z7 ấy3TZvuCnG à?gyUa?? CháugyUa 3TZvuCnGgặp 3TZvuCnGcon bgbrrS2z7é lúc…gyUa lúc3TZvuCnG mặt3TZvuCnG nógyUa xagyUanh nhgyUaư đígbrrS2z7t nhágyUai à???”

AkAkAk. DươnggbrrS2z7 mugyUaốn đigyUa chếgbrrS2z7t quá.gyUa ÔigyUa bácgbrrS2z7 ơigyUa, gbrrS2z7sao bác3TZvuCnG lạigbrrS2z7 có3TZvuCnG cgbrrS2z7ái liêngyUa tưởnggbrrS2z7 “lãnggyUa mạ3TZvuCnGn” thgyUaế 3TZvuCnGcơ chứ3TZvuCnG? ĐịnhgbrrS2z7 vẻgbrrS2z7 nhưgbrrS2z7 c3TZvuCnGũng que3TZvuCnGn vgbrrS2z7ới sựgyUa bỗ3TZvuCnG bgbrrS2z7ã 3TZvuCnGdễ 3TZvuCnGgần 3TZvuCnGcủa ôgbrrS2z7ng, gbrrS2z7môi thogyUaáng nụ3TZvuCnG cười.gbrrS2z7  “Dương là3TZvuCnG hàng3TZvuCnG gyUaxóm cgbrrS2z7ủa cháu”.

Dương t3TZvuCnGhấp gigyUaọng lgyUaàu gbrrS2z7bàu 3TZvuCnG“Nhái Bé3TZvuCnGn lgyUaà dgyUao th3TZvuCnGằng chgyUaáu agbrrS2z7nh ấgbrrS2z7y gọi3TZvuCnG chgyUaáu đấy”.

Ông ThụgyUa 3TZvuCnGngờ ngợgbrrS2z7 nhưgyUa 3TZvuCnGcố nh3TZvuCnGớ “CgyUaháu àgyUa? PhảigyUa c3TZvuCnGái gyUathằng đợtgbrrS2z7 trướ3TZvuCnGc đánh3TZvuCnG ngbrrS2z7hau vào3TZvuCnG 3TZvuCnGbệnh vigyUaện đấy3TZvuCnG không?

“Dạ đúng”.

Định đápgyUa ng3TZvuCnGắn gbrrS2z7gọn. gbrrS2z7Dương thgyUaầm thgyUaở phàogbrrS2z7 khgyUai Đ3TZvuCnGịnh khôn3TZvuCnGg l3TZvuCnGôi chuyệgbrrS2z7n cgyUaô đãgyUa cắp3TZvuCnG gbrrS2z7nách gbrrS2z7thằng ch3TZvuCnGáu gbrrS2z7quý hóagbrrS2z7 c3TZvuCnGủa 3TZvuCnGanh vàogyUa bệnh3TZvuCnG gyUaviện tgbrrS2z7hế nào,3TZvuCnG nếu3TZvuCnG khônggbrrS2z7 gbrrS2z7thế nà3TZvuCnGo bácgyUa ThgbrrS2z7ụ cũnggbrrS2z7 gyUahỏi nàygbrrS2z7 nọ,gyUa dẫngyUa đếngbrrS2z7 ngọngyUa n3TZvuCnGgành c3TZvuCnGơ s3TZvuCnGự. V3TZvuCnGiệc c3TZvuCnGô thỉ3TZvuCnGnh thogbrrS2z7ảng chugyUai rgyUaa cgyUahui v3TZvuCnGào qgbrrS2z7uán gyUabi 3TZvuCnG– 3TZvuCnGa, mặcgbrrS2z7 3TZvuCnGdù chỉgbrrS2z7 chgyUaọc chọ3TZvuCnGc m3TZvuCnGấy gbrrS2z7viên gyUabi tr3TZvuCnGòn trògyUan 3TZvuCnGvô 3TZvuCnGhại, nh3TZvuCnGưng gyUanếu đgbrrS2z7ến ta3TZvuCnGi các3TZvuCnG bậgbrrS2z7c ph3TZvuCnGụ hu3TZvuCnGynh gyUathì 3TZvuCnGvẫn gbrrS2z7là gyUamột chuyệngyUa logyUang trờigyUa 3TZvuCnGlở 3TZvuCnGđất. 3TZvuCnGRằng, cogyUan gágbrrS2z7i co3TZvuCnGn đ3TZvuCnGứa gbrrS2z7phải 3TZvuCnG… tgbrrS2z7hế ngbrrS2z7ào mớigbrrS2z7 cgyUahui 3TZvuCnGvào mấ3TZvuCnGy chỗgyUa tgyUahế gbrrS2z7chứ? RgyUaằng, gyUathôi chgyUaết rồi,gbrrS2z7 gyUahay gbrrS2z7là nógbrrS2z7 khôn3TZvuCnGg gyUacó thằnggyUa ngyUaào thèmgyUa rước,gyUa nê3TZvuCnGn sigyUanh rgyUaa bigyUaến chứnggyUa, mấgbrrS2z7t cgyUaân bgbrrS2z7ằng 3TZvuCnGnày gyUanọ… KhôgbrrS2z7ng thểgbrrS2z7 gyUađể tgyUahế này3TZvuCnG được,gbrrS2z7 gbrrS2z7ta ph3TZvuCnGải kgyUaiếm nggyUaay c3TZvuCnGho ngyUaó mộtgyUa thằ3TZvuCnGng. gbrrS2z7Và gyUathế làgyUa gyUalại cógbrrS2z7 hệgbrrS2z7 qugbrrS2z7ả gyUalà ởgbrrS2z7 quán3TZvuCnG tgbrrS2z7rà ngyUaọ, ởgyUa quágyUan ca3TZvuCnGfé kigbrrS2z7a tro3TZvuCnGng gbrrS2z7cả những3TZvuCnG nggbrrS2z7ày đẹpgbrrS2z7 3TZvuCnGtrời 3TZvuCnGvà n3TZvuCnGhững ngày3TZvuCnG k3TZvuCnGhông đẹpgbrrS2z7 gyUatrời gyUacho lắmgyUa, cógbrrS2z7 gbrrS2z7cô nàngbrrS2z7g gbrrS2z7mặt màygbrrS2z7 dàugbrrS2z7 gyUadàu đi3TZvuCnG gyUaxem mắt.

Thực gyUatế gbrrS2z7chứng gyUaminh, gia3TZvuCnGi ch3TZvuCnGưa vợ3TZvuCnG giờgyUa cũn3TZvuCnGg kgbrrS2z7han hiế3TZvuCnGm lắmgbrrS2z7 rồi.gbrrS2z7 ChgyUao ngyUaên, nhữnggbrrS2z7 ứngyUag gbrrS2z7cử v3TZvuCnGiên th3TZvuCnGậm c3TZvuCnGhí cògbrrS2z7n “gbrrS2z7hai 3TZvuCnGlần trogbrrS2z7ng một3TZvuCnG” nh3TZvuCnGư làgbrrS2z7 ĐịnhgyUa đây3TZvuCnG. CgbrrS2z7ả bgyUaác ThgyUaụ lẫngyUa 3TZvuCnGTân gbrrS2z7đều mgbrrS2z7uốn dấmgbrrS2z7 gyUadúi agyUanh gyUacho cô3TZvuCnG gyUavới lờigyUa qu3TZvuCnGảng gyUacáo “hàngbrrS2z7g Việt3TZvuCnG gbrrS2z7Nam chất3TZvuCnG lượngyUag cao”.gyUa ThậgbrrS2z7t gbrrS2z7ra thgbrrS2z7ì mgyUaắt nh3TZvuCnGìn củagyUa hagbrrS2z7i người3TZvuCnG nàgyUay 3TZvuCnGcô đgyUaều tgbrrS2z7in tưở3TZvuCnGng cả.gyUa gbrrS2z7Thật rgbrrS2z7a hgyUaơn gyUanữa thgbrrS2z7ì chín3TZvuCnGh cgbrrS2z7ô còngbrrS2z7 mgbrrS2z7uốn dấmgyUa dgyUaúi gbrrS2z7anh chgbrrS2z7o 3TZvuCnGmình kigyUaa gyUamà ^^.

Nhân viêgyUan xếpgyUa loạtgyUa đồ3TZvuCnG gbrrS2z7ăn lgyUaên 3TZvuCnGbàn. Đ3TZvuCnGịnh mở3TZvuCnG 3TZvuCnGnút chagbrrS2z7i rượugyUa gyUavang gyUamột cách3TZvuCnG thànhgbrrS2z7 tgbrrS2z7hạo, xgyUaếp m3TZvuCnGấy cgbrrS2z7hiếc gbrrS2z7ly lgbrrS2z7ại rồigbrrS2z7 bắtgbrrS2z7 đầu3TZvuCnG rógbrrS2z7t. Ôn3TZvuCnGg TgbrrS2z7hụ gbrrS2z7nhìn ĐịnhgyUa, lạigbrrS2z7 ngyUahìn vẻgbrrS2z7 mặt3TZvuCnG thoágyUang ửng3TZvuCnG hồn3TZvuCnGg c3TZvuCnGô cháugbrrS2z7 gái,gbrrS2z7 giọngbrrS2z7g 3TZvuCnGvui vẻ.

“Ái chàgbrrS2z7! CogbrrS2z7i nhưgbrrS2z7 bgbrrS2z7ác làmgyUa chugyUayện t3TZvuCnGhừa gyUarồi? gyUaThế angbrrS2z7h gbrrS2z7em hànggyUa gyUaxóm lágyUang gbrrS2z7giềng gyUaláng tỏigyUa chgyUaắc qgyUauý n3TZvuCnGhau chứgyUa hả?”

Bình tĩnhgyUa như3TZvuCnG Định3TZvuCnG gyUamà ch3TZvuCnGai rượgbrrS2z7u gbrrS2z7trong gbrrS2z7tay cũgbrrS2z7ng gbrrS2z7chệch 3TZvuCnGđi, khgbrrS2z7iến rượu  sánhgbrrS2z7 cgbrrS2z7ả r3TZvuCnGa gyUamép ly3TZvuCnG, trongyUag lgyUaúc đó,gyUa 3TZvuCnGDương nh3TZvuCnGư “đứnggyUa hình”.3TZvuCnG gyUaCô rầu3TZvuCnG rĩgyUa nhìngyUa ôn3TZvuCnGg TgbrrS2z7hụ, ngbrrS2z7hăn nhó.

“Trời, 3TZvuCnGbác hỏigyUa gyUagì khógyUa thếgyUa gbrrS2z7ạ. QuýgyUa gyUakiếc gbrrS2z7gì cgyUaơ chứ?”

“Ơ hagbrrS2z7y cogbrrS2z7n b3TZvuCnGé nàygbrrS2z7. HàngyUag gyUaxóm gbrrS2z7thì hoặc3TZvuCnG qugbrrS2z7ý gbrrS2z7nhau h3TZvuCnGoặc ghé3TZvuCnGt nhaugyUa. ThếgyUa gbrrS2z7hai đứagyUa gbrrS2z7chẳng lẽgbrrS2z7 lại3TZvuCnG ghétgbrrS2z7 3TZvuCnGnhau à?

Im lgbrrS2z7ìm. IgyUam lìm.

Dương trộ3TZvuCnGm ngyUahìn sagyUang Định,gbrrS2z7 chỉgyUa thgyUaấy agyUanh cẩgbrrS2z7n trọnggbrrS2z7 đặt3TZvuCnG lgbrrS2z7y rượgyUau gyUaxuống gbrrS2z7trước gyUamặt ôgyUang Thụ,gbrrS2z7 khgbrrS2z7ông c3TZvuCnGó 3TZvuCnGvẻ gìgbrrS2z7 gbrrS2z7là gyUasẽ “phungyUa cgyUahâu 3TZvuCnGnhả ngọcgbrrS2z7” ggbrrS2z7iải đ3TZvuCnGáp thắcgbrrS2z7 3TZvuCnGmắc gyUacho ônggyUa bá3TZvuCnGc mình,gbrrS2z7 thgyUaế ngyUaên  cuối cù3TZvuCnGng cgbrrS2z7ô đgyUaành c3TZvuCnGhép mgyUaiệng, ấpgbrrS2z7 úng.

“Thì cũ3TZvuCnGng hànggbrrS2z7 xógyUam bìngyUah thườnggbrrS2z7 mgbrrS2z7à bác”.

Định hơigbrrS2z7 ngướcgbrrS2z7 nh3TZvuCnGìn 3TZvuCnGcô khgyUaiến DươgbrrS2z7ng lựnggyUa khựng,gyUa nhưngyUag cuố3TZvuCnGi cùnggbrrS2z7 agyUanh cgbrrS2z7hỉ nó3TZvuCnGi nhẹ3TZvuCnG nhàng.

“Em uốngyUag chúgbrrS2z7t 3TZvuCnGvang nhé?”

“Dạ ígbrrS2z7t tgyUahôi ạ!”

Dương cgyUaầm lgyUaấy l3TZvuCnGy rượugbrrS2z7 ĐịnhgbrrS2z7 đưagyUa, thấy3TZvuCnG mà3TZvuCnGu rượu3TZvuCnG sgbrrS2z7óng ságyUanh. H3TZvuCnGình ngbrrS2z7hư trgyUaái gyUatim côgbrrS2z7 cũn3TZvuCnGg đgbrrS2z7ang c3TZvuCnGó chút3TZvuCnG sóngbrrS2z7g gbrrS2z7sánh tròngyUag trà3TZvuCnGnh. VôgyUa lí,gbrrS2z7 chư3TZvuCnGa uốn3TZvuCnGg mà3TZvuCnG 3TZvuCnGđã thấygyUa tgbrrS2z7ây tâygbrrS2z7 làgbrrS2z7 thếgyUa nàgbrrS2z7o nhỉ?

Ông gyUaThụ giơgyUa lgbrrS2z7y rgbrrS2z7ượu l3TZvuCnGên, vu3TZvuCnGi vgbrrS2z7ẻ gbrrS2z7“Nào nào…3TZvuCnG UốgbrrS2z7ng mừnggyUa gyUagặp m3TZvuCnGặt n3TZvuCnGào! HữugyUa duygyUaên thgbrrS2z7ì mới3TZvuCnG năng3TZvuCnG tương3TZvuCnG ngyUagộ. HgbrrS2z7ai đứgbrrS2z7a lạigyUa cò3TZvuCnGn chgbrrS2z7ung váchgbrrS2z7 nữ3TZvuCnGa thgbrrS2z7ì chgbrrS2z7ú khô3TZvuCnGng c3TZvuCnGòn gì3TZvuCnG phgbrrS2z7ải gbrrS2z7lo nữagbrrS2z7 rồi…”

Dương v3TZvuCnGừa gbrrS2z7cụng lgyUay vừa3TZvuCnG n3TZvuCnGhủ thầm3TZvuCnG khô3TZvuCnGng hiể3TZvuCnGu cái3TZvuCnG ýgbrrS2z7 gyUatứ “khôngyUag 3TZvuCnGcòn ggbrrS2z7ì phgbrrS2z7ải lo”củagyUa bácgyUa mgbrrS2z7ình làgyUa sa3TZvuCnGo gbrrS2z7đây? gbrrS2z7Hay bácgyUa nghĩgbrrS2z7 côgbrrS2z7 3TZvuCnGđược lgbrrS2z7àm hànggbrrS2z7 xógbrrS2z7m 3TZvuCnGcủa angyUah làgyUa co3TZvuCnGi ngyUahư 3TZvuCnGchuột s3TZvuCnGa chĩn3TZvuCnGh gạogbrrS2z7 rồi,gbrrS2z7 kgyUahông 3TZvuCnGphải lgbrrS2z7o lắnggyUa gbrrS2z7cho 3TZvuCnGnó nữa.3TZvuCnG gbrrS2z7Ôi, thế3TZvuCnG thì3TZvuCnG chắcgyUa bágbrrS2z7c cô3TZvuCnG lầgbrrS2z7m tgbrrS2z7o m3TZvuCnGất gbrrS2z7rồi. CgyUaô lạigbrrS2z7 liế3TZvuCnGc gyUatrộm ĐịgyUanh gbrrS2z7qua vàgyUanh ly3TZvuCnG. gbrrS2z7Anh gyUanhấp ngụm3TZvuCnG rgbrrS2z7ượu, cũn3TZvuCnGg khônggyUa đgyUaáp lgyUaời củagbrrS2z7 gbrrS2z7ông Thụ3TZvuCnG, ngyUahưng 3TZvuCnGvẻ trầgbrrS2z7m t3TZvuCnGĩnh vàgbrrS2z7 th3TZvuCnGư thái.

Dương vgbrrS2z7ốn gbrrS2z7là gyUangười khô3TZvuCnGng giỏigyUa về3TZvuCnG tâgyUam lgyUaí đ3TZvuCnGàn gbrrS2z7ông. Những3TZvuCnG phágbrrS2z7n đoángyUa củagbrrS2z7 cgbrrS2z7ô lúgyUac gyUanào c3TZvuCnGũng trgyUaật l3TZvuCnGất. Nên3TZvuCnG đôgbrrS2z7i khgyUai t3TZvuCnGrực cảmgbrrS2z7 củagyUa mìgbrrS2z7nh m3TZvuCnGách b3TZvuCnGảo mạnhgyUa mẽgbrrS2z7, DươngbrrS2z7g vgyUaẫn cốgyUa ghìmgyUa nógbrrS2z7 gbrrS2z7xuống, 3TZvuCnGsợ mgbrrS2z7ình l3TZvuCnGại rơgyUai 3TZvuCnGvào tgbrrS2z7ình huốgbrrS2z7ng “chạygbrrS2z7 v3TZvuCnGào rừnggyUa m3TZvuCnGơ bắtgbrrS2z7 cogyUan tưgyUaởng bở”gbrrS2z7. NgbrrS2z7hưng, ligbrrS2z7ệu cógbrrS2z7 sagbrrS2z7i ch3TZvuCnGút nàogyUa kh3TZvuCnGông nhỉ,&nbs3TZvuCnGp; khi côgyUa ngbrrS2z7hận thấygyUa đôigbrrS2z7 gyUalúc ĐịngbrrS2z7h nhìgyUan mìnhgyUa v3TZvuCnGà đôgbrrS2z7i mắtgbrrS2z7 thẫm3TZvuCnG đgyUaen gyUakia thoánggbrrS2z7 chútgbrrS2z7 l3TZvuCnGại l3TZvuCnGấp lánh3TZvuCnG án3TZvuCnGh cười.

Bữa ăn3TZvuCnG vgbrrS2z7ui gbrrS2z7vẻ, ngbrrS2z7hẹ nhàngyUag, bởigbrrS2z7 gyUabác ThụgbrrS2z7 ligyUaên tụgbrrS2z7c pgbrrS2z7ha gyUatrò v3TZvuCnGà “kểgbrrS2z7 xấugbrrS2z7” Dương3TZvuCnG. Sự3TZvuCnG xuềgyUa xòa3TZvuCnG cgbrrS2z7ủa bác3TZvuCnG khiến3TZvuCnG mọigyUa thứgbrrS2z7 tr3TZvuCnGở nêngyUa thâgyUan ái3TZvuCnG, gbrrS2z7dù thỉnhgbrrS2z7 thoảnggbrrS2z7 âmgbrrS2z7 mưugbrrS2z7 gbrrS2z7“gửi gắm”3TZvuCnG gbrrS2z7Dương cgyUaho ĐịngbrrS2z7h bá3TZvuCnGc vẫn3TZvuCnG đểgbrrS2z7 gbrrS2z7lộ rgyUaõ mồngyUa gbrrS2z7một. gyUaỞ 3TZvuCnGbên cgyUaạnh bác3TZvuCnG, Địn3TZvuCnGh dườngbrrS2z7g nhgyUaư cũn3TZvuCnGg c3TZvuCnGởi mở3TZvuCnG hơ3TZvuCnGn, agbrrS2z7nh cườ3TZvuCnGi nhi3TZvuCnGều, nóigbrrS2z7 nhiều3TZvuCnG hơgyUan đgyUaôi chútgyUa. 3TZvuCnGCô gbrrS2z7đặc biệtgyUa thgbrrS2z7ích khgyUai nghgbrrS2z7e ha3TZvuCnGi ngườgbrrS2z7i tra3TZvuCnGo đổgbrrS2z7i gbrrS2z7về cônggyUa việgbrrS2z7c, mặcgyUa gbrrS2z7dù mù3TZvuCnG tịtgyUa khôngyUag hiểu3TZvuCnG gyUatí te3TZvuCnGo gbrrS2z7gì, nhgyUaưng chỉgbrrS2z7 nhìngbrrS2z7 khuô3TZvuCnGn mặtgyUa gbrrS2z7cương gyUanghị gbrrS2z7kia 3TZvuCnGsay sư3TZvuCnGa gbrrS2z7nói vềgyUa b3TZvuCnGê tôgbrrS2z7ng cgyUaốt gyUathép, nó3TZvuCnGi gbrrS2z7về dầgyUam d3TZvuCnGèo mógbrrS2z7ng mángyUah, gyUacô gbrrS2z7cũng thấygbrrS2z7 nhgyUaư gbrrS2z7mình đangbrrS2z7g nghgbrrS2z7e 3TZvuCnGnhững 3TZvuCnGcâu chuyện  ngọgbrrS2z7t ngyUagào gyUanhất trêgbrrS2z7n 3TZvuCnGđời. gyUaCô cũnggbrrS2z7 nhậ3TZvuCnGn ragbrrS2z7, hìngyUah ngyUahư c3TZvuCnGhỉ t3TZvuCnGrong côgbrrS2z7ng vgyUaiệc, ĐịnhgyUa mgyUaới thôigbrrS2z7 tựgyUa kìmgyUa gyUachế mìn3TZvuCnGh, 3TZvuCnGở 3TZvuCnGđó, agyUanh tự3TZvuCnG t3TZvuCnGin, qugyUayết đgyUaoán, gbrrS2z7và khôgyUang cgyUaòn kiệmgbrrS2z7 lgbrrS2z7ời 3TZvuCnGcho lắm.

Bữa c3TZvuCnGơm gyUakéo 3TZvuCnGdài 3TZvuCnGtừ chigyUaều 3TZvuCnGđến khgbrrS2z7i tr3TZvuCnGời sgyUaẩm gbrrS2z7tối. gyUaÁnh ngbrrS2z7ắng chỉ3TZvuCnG còngyUa vàgyUai gyUavệt 3TZvuCnGrớt lại3TZvuCnG ngyUaơi nhữgyUang thềgbrrS2z7m gbrrS2z7cửa lớn.gbrrS2z7 Đâ3TZvuCnGy đgyUaó phụcgbrrS2z7 vụ3TZvuCnG bắt3TZvuCnG gyUađầu gyUabật đèn3TZvuCnG chùgyUam lêgbrrS2z7n. gyUaÔng ThgbrrS2z7ụ v3TZvuCnGà ĐịnhgyUa đgyUaã t3TZvuCnGiêu gbrrS2z7diệt hếtgyUa 3TZvuCnGgần ha3TZvuCnGi cgyUahai vanggbrrS2z7, cògyUan DươnggbrrS2z7 cũn3TZvuCnGg gyUabị gbrrS2z7hơi rgbrrS2z7ượu là3TZvuCnGm cgyUaho gyUaváng vất.3TZvuCnG CgyUaô gbrrS2z7đang địnhgyUa gigbrrS2z7ơ tagbrrS2z7y gbrrS2z7xin hgyUaàng gyUathì đ3TZvuCnGúng lú3TZvuCnGc ấygyUa “tuyệt3TZvuCnG 3TZvuCnGsắc 3TZvuCnGgiai 3TZvuCnGnhân” củagbrrS2z7 bácgyUa ThụgyUa xuấtgbrrS2z7 hgbrrS2z7iện, và3TZvuCnG 3TZvuCnGy 3TZvuCnGhệt ngbrrS2z7hư mgyUaô tả3TZvuCnG củagbrrS2z7 bgyUaác, ngườigbrrS2z7 ngyUaày bụngyUag sgbrrS2z7ắp rơ3TZvuCnGi xgbrrS2z7uống đầugbrrS2z7 gốigbrrS2z7 v3TZvuCnGà tócgyUa c3TZvuCnGhả gyUacó cọnggyUa nào.

Lại mộtgyUa m3TZvuCnGàn chàogbrrS2z7 hỏ3TZvuCnGi tư3TZvuCnGng gyUabừng chgyUaúc tụng,gyUa gbrrS2z7lúc gyUaấy, DươnggyUa gbrrS2z7mới biếgbrrS2z7t ĐịnhgyUa gyUalà ngườgyUai thi3TZvuCnGết kế3TZvuCnG nhgbrrS2z7à hàgyUang nàgbrrS2z7y, cò3TZvuCnGn gbrrS2z7bác Thụ3TZvuCnG trựcgyUa gyUatiếp chỉ3TZvuCnG đạ3TZvuCnGo t3TZvuCnGhi gbrrS2z7công. WowgyUa, thả3TZvuCnGo nàogbrrS2z7 thả3TZvuCnGo 3TZvuCnGnào, ôgbrrS2z7ng chgyUaủ nhgyUaà hàng&nbspgbrrS2z7; này hồgbrrS2z7 h3TZvuCnGởi 3TZvuCnGvới bgbrrS2z7ác cgyUaô vgbrrS2z7à ĐịngbrrS2z7h t3TZvuCnGhế. SagyUau kgbrrS2z7hi vgbrrS2z7ung tgbrrS2z7ay 3TZvuCnGchém mộgyUat câugyUa gyUanhư đgbrrS2z7inh đónggbrrS2z7 cọc3TZvuCnG là3TZvuCnG bữagbrrS2z7 ăgbrrS2z7n nàygyUa hogyUaàn toà3TZvuCnGn 3TZvuCnGfree, ôngbrrS2z7g tgyUaa b3TZvuCnGèn dùn3TZvuCnGg gyUađôi tagbrrS2z7y núgyUang nính3TZvuCnG lôigyUa gyUatuột bgbrrS2z7ác TgbrrS2z7hụ đgyUai 3TZvuCnG“chơi” tăng3TZvuCnG gbrrS2z7hai, lạigyUa c3TZvuCnGòn cười3TZvuCnG 3TZvuCnGha hả3TZvuCnG ngogbrrS2z7ái gbrrS2z7lại bảgyUao pgbrrS2z7hải đigyUa 3TZvuCnGcho gbrrS2z7hai “đứa3TZvuCnG trẻ”gyUa cgyUahúng mgyUaày cgbrrS2z7ó tígbrrS2z7 riên3TZvuCnGg tgbrrS2z7ư chứ.

Tất nhi3TZvuCnGên gbrrS2z7cái “đứagbrrS2z7 trẻ”gyUa gbrrS2z7sơ m3TZvuCnGi đgbrrS2z7en thìgbrrS2z7 chỉgbrrS2z7 3TZvuCnGlặng gbrrS2z7lẽ cườigbrrS2z7 gyUacòn gyUa“đứa tgbrrS2z7rẻ” mặgbrrS2z7c vágbrrS2z7y 3TZvuCnGthì tựgyUa 3TZvuCnGdưng gyUatim đgbrrS2z7ập l3TZvuCnGên thùm3TZvuCnG thụp.

Chương gbrrS2z712.3: V3TZvuCnGô gbrrS2z7lí, chưa3TZvuCnG u3TZvuCnGống mgbrrS2z7à đã3TZvuCnG gyUathấy tâ3TZvuCnGy tâgbrrS2z7y gbrrS2z7là tgbrrS2z7hế gbrrS2z7nào nhỉ?(Tấm “mànhgyUa tr3TZvuCnGeo” giữa3TZvuCnG phốgbrrS2z7 hgyUaôm gyUađi gyUabộ 25/9)

Một ngư3TZvuCnGời đượgyUac làgbrrS2z7m m3TZvuCnGai c3TZvuCnGho mìnhgyUa đến3TZvuCnG gbrrS2z7hai lầ3TZvuCnGn tgyUahì c3TZvuCnGó phải3TZvuCnG l3TZvuCnGà gyUacó 3TZvuCnGduyên không?&nbsgbrrS2z7p; Suy ngyUaghĩ ấgyUay lướgbrrS2z7t 3TZvuCnGqua trogyUang đầugbrrS2z7 Định.

Còn 3TZvuCnGsuy ngyUaghĩ cgbrrS2z7ủa DươnggyUa thgyUaì lại3TZvuCnG là:gyUa MộtgyUa n3TZvuCnGgười đượgbrrS2z7c gyUalàm mgyUaai cgbrrS2z7ho 3TZvuCnGmình đếngyUa hagyUai gyUalần rồgbrrS2z7i lạ3TZvuCnGi 3TZvuCnGliên tục3TZvuCnG gặgyUap 3TZvuCnGnhau ha3TZvuCnGi lầ3TZvuCnGn trogyUang 3TZvuCnGbuổi chiềgbrrS2z7u ởgbrrS2z7 mộgbrrS2z7t thà3TZvuCnGnh pgyUahố gyUaxa lạgyUa  thì có3TZvuCnG pgyUahải rgbrrS2z7ất rấtgbrrS2z7 rấtgbrrS2z7 rấgbrrS2z7t rất3TZvuCnG gyUarất cgyUaó dgbrrS2z7uyên không????

Vì rgyUaất nhiềugyUa 3TZvuCnGchữ “rất”gbrrS2z7 cộnggbrrS2z7 tgyUahêm chữgbrrS2z7 “duyên3TZvuCnG” 3TZvuCnGto đùngyUag k3TZvuCnGia 3TZvuCnGmà DươgbrrS2z7ng 3TZvuCnGđờ 3TZvuCnGđẫn cảgbrrS2z7 người.gbrrS2z7 3TZvuCnGLại phágbrrS2z7t higbrrS2z7ện cgyUaái ng3TZvuCnGười vgyUaốn điề3TZvuCnGm 3TZvuCnGtĩnh gbrrS2z7kia gbrrS2z7cũng bấtgbrrS2z7 ngờgyUa khôgyUang 3TZvuCnGkém 3TZvuCnGgì mìnhgbrrS2z7, gbrrS2z7Dương gbrrS2z7lại cànggbrrS2z7 3TZvuCnG… đờgbrrS2z7 đẫn!

Quan 3TZvuCnGsát thằng3TZvuCnG gyUađệ và3TZvuCnG cgyUaô cháu3TZvuCnG gágbrrS2z7i gyUamắt trògbrrS2z7n mắtgbrrS2z7 dẹtgyUa nhìngyUa ngyUahau, ôgbrrS2z7ng gyUaThụ 3TZvuCnGcười sảnggyUa khgyUaoái, ké3TZvuCnGo 3TZvuCnGĐịnh xuốnggyUa cgbrrS2z7ạnh mình.

“Sao, thgbrrS2z7ế 3TZvuCnGhóa rgyUaa lạgyUai biếtgbrrS2z7 c3TZvuCnGon NgyUaấm nhàgbrrS2z7 chgyUaú à?”

Định nhìgbrrS2z7n Dươ3TZvuCnGng tủ3TZvuCnGm tgbrrS2z7ỉm “D3TZvuCnGạ, chgbrrS2z7áu khôgyUang gyUabiết 3TZvuCnGNấm, chágbrrS2z7u chỉgbrrS2z7 3TZvuCnGbiết NhágbrrS2z7i gbrrS2z7Bén thôi”.

Nếu câgyUau cgbrrS2z7ủa ôgyUang ThgyUaụ gbrrS2z7làm DgbrrS2z7ương hágyUa gbrrS2z7hốc mồm3TZvuCnG đgyUaịnh pgyUahản kh3TZvuCnGáng thgbrrS2z7ì c3TZvuCnGâu củagbrrS2z7 ĐịnhgbrrS2z7 3TZvuCnGlàm cô  khôngbrrS2z7g t3TZvuCnGhể ngbrrS2z7ào màgbrrS2z7 ngậmgyUa mi3TZvuCnGệng gyUađược. Ô3TZvuCnGi, côgbrrS2z7 3TZvuCnGchưa từngbrrS2z7g biếgyUat mộtgbrrS2z7 ĐịgyUanh thếgbrrS2z7 gyUanày. 3TZvuCnGKẻ 3TZvuCnGmặt sắt3TZvuCnG đãgbrrS2z7 biết3TZvuCnG nógyUai gyUađùa gyUa^^. M3TZvuCnGà 3TZvuCnGcâu đùagbrrS2z7 gyUaấy gbrrS2z7còn nhắgyUam gyUathẳng và3TZvuCnGo cô.

Ông gyUaThụ tgyUahì hết3TZvuCnG ngyUahìn sgyUaang cgbrrS2z7ô cháugbrrS2z7 gágbrrS2z7i, lạigbrrS2z7 nhìgbrrS2z7n gyUasang th3TZvuCnGằng đệgyUa gbrrS2z7tử ruộtgyUa, vẻgyUa nh3TZvuCnGư cgbrrS2z7hưa higbrrS2z7ểu hgyUaết. “NhgyUaái B3TZvuCnGén ấgyUay à??3TZvuCnG? CgbrrS2z7háu gặp3TZvuCnG c3TZvuCnGon bgyUaé gbrrS2z7lúc… lgyUaúc m3TZvuCnGặt ngyUaó xgyUaanh ngyUahư đgbrrS2z7ít nhgyUaái à???”

AkAkAk. DưgyUaơng gbrrS2z7muốn đigyUa chếgyUat q3TZvuCnGuá. gbrrS2z7Ôi bgyUaác ơigbrrS2z7, gyUasao gbrrS2z7bác gbrrS2z7lại gbrrS2z7có gbrrS2z7cái gbrrS2z7liên tgbrrS2z7ưởng “gbrrS2z7lãng mạn3TZvuCnG” 3TZvuCnGthế gyUacơ 3TZvuCnGchứ? gbrrS2z7Định vẻgbrrS2z7 gbrrS2z7như cũng3TZvuCnG qgyUauen vớgbrrS2z7i gyUasự bỗ3TZvuCnG gyUabã dễgbrrS2z7 gầgyUan của3TZvuCnG 3TZvuCnGông, 3TZvuCnGmôi thoán3TZvuCnGg ngyUaụ cười. &nbspgbrrS2z7;“Dương gbrrS2z7là hàng3TZvuCnG xómgbrrS2z7 của3TZvuCnG cháu”.

Dương thấp3TZvuCnG gyUagiọng làgbrrS2z7u bàu3TZvuCnG “Nhái3TZvuCnG gyUaBén 3TZvuCnGlà dgbrrS2z7o thgbrrS2z7ằng chágyUau a3TZvuCnGnh gyUaấy gọi3TZvuCnG chágbrrS2z7u đấy”.

Ông ThgyUaụ ngờ3TZvuCnG ngợgyUa gbrrS2z7như cgyUaố nhớ3TZvuCnG “gyUaCháu à?gbrrS2z7 PhảigyUa 3TZvuCnGcái tgyUahằng gyUađợt trước3TZvuCnG đágyUanh n3TZvuCnGhau vgyUaào bệnhgbrrS2z7 gbrrS2z7viện đ3TZvuCnGấy không?

“Dạ đúng”.

Định gbrrS2z7đáp gbrrS2z7ngắn gọn3TZvuCnG. DưgbrrS2z7ơng thầm3TZvuCnG gyUathở phgbrrS2z7ào kgbrrS2z7hi gbrrS2z7Định khôngbrrS2z7g l3TZvuCnGôi chuygyUaện côgbrrS2z7 gyUađã cắpgbrrS2z7 3TZvuCnGnách thằng3TZvuCnG chágbrrS2z7u q3TZvuCnGuý hóa3TZvuCnG c3TZvuCnGủa gyUaanh vàgyUao bgbrrS2z7ệnh vigyUaện gyUathế nào,gbrrS2z7 nếugbrrS2z7 khônggyUa thgyUaế gbrrS2z7nào bác3TZvuCnG ThụgbrrS2z7 cũn3TZvuCnGg hỏigbrrS2z7 ngyUaày nọ,gbrrS2z7 dẫn3TZvuCnG đếgyUan ngọngyUa ngàngyUah cgbrrS2z7ơ sự3TZvuCnG. VgbrrS2z7iệc gyUacô th3TZvuCnGỉnh th3TZvuCnGoảng cgyUahui r3TZvuCnGa chugyUai vàgbrrS2z7o quá3TZvuCnGn b3TZvuCnGi –gbrrS2z7 3TZvuCnGa, gyUamặc gyUadù chgbrrS2z7ỉ gyUachọc chọc3TZvuCnG mấy3TZvuCnG vgyUaiên bgyUai tròngbrrS2z7 tròngyUa gbrrS2z7vô gyUahại, nhưn3TZvuCnGg 3TZvuCnGnếu đế3TZvuCnGn tgbrrS2z7ai gyUacác bgbrrS2z7ậc pgbrrS2z7hụ hu3TZvuCnGynh t3TZvuCnGhì vẫgyUan 3TZvuCnGlà mộtgyUa chuyệngbrrS2z7 lo3TZvuCnGng trờigyUa gyUalở đất.3TZvuCnG gbrrS2z7Rằng, cgbrrS2z7on gbrrS2z7gái gbrrS2z7con đgbrrS2z7ứa phảigyUa …3TZvuCnG thếgbrrS2z7 gyUanào mớgyUai chugbrrS2z7i gbrrS2z7vào mấ3TZvuCnGy chgbrrS2z7ỗ thếgbrrS2z7 chứ?gyUa Rằng,3TZvuCnG thgyUaôi chếtgyUa r3TZvuCnGồi, hgyUaay 3TZvuCnGlà gyUanó khôgbrrS2z7ng có3TZvuCnG gyUathằng n3TZvuCnGào tgyUahèm rướgyUac, nêgbrrS2z7n gbrrS2z7sinh 3TZvuCnGra biếngyUa chứng,gyUa mấ3TZvuCnGt gyUacân 3TZvuCnGbằng gbrrS2z7này gyUanọ… Khôn3TZvuCnGg thểgyUa để3TZvuCnG 3TZvuCnGthế ngbrrS2z7ày được,gyUa t3TZvuCnGa p3TZvuCnGhải kgyUaiếm 3TZvuCnGngay chgbrrS2z7o gyUanó mộtgbrrS2z7 thằng.gyUa VàgyUa thgbrrS2z7ế là3TZvuCnG lgbrrS2z7ại cgbrrS2z7ó hệgyUa gyUaquả là3TZvuCnG ởgyUa qu3TZvuCnGán tràgbrrS2z7 ngbrrS2z7ọ, gbrrS2z7ở qgyUauán café3TZvuCnG kgyUaia trongyUag cgyUaả ngbrrS2z7hững nggyUaày đ3TZvuCnGẹp trờ3TZvuCnGi vàgbrrS2z7 nhữgyUang ngyUagày không3TZvuCnG đ3TZvuCnGẹp trờigbrrS2z7 c3TZvuCnGho gbrrS2z7lắm, cgbrrS2z7ó 3TZvuCnGcô nàgbrrS2z7ng gbrrS2z7mặt mgbrrS2z7ày dgbrrS2z7àu dà3TZvuCnGu đigbrrS2z7 x3TZvuCnGem mắt.

Thực tgyUaế 3TZvuCnGchứng gbrrS2z7minh, 3TZvuCnGgiai chưgyUaa vgyUaợ ggyUaiờ cgyUaũng gyUakhan hi3TZvuCnGếm lgbrrS2z7ắm rồigyUa. 3TZvuCnGCho nên,gyUa nhữnggbrrS2z7 3TZvuCnGứng c3TZvuCnGử gbrrS2z7viên thgbrrS2z7ậm ch3TZvuCnGí gyUacòn “haigbrrS2z7 lần3TZvuCnG tgyUarong một”gyUa như3TZvuCnG 3TZvuCnGlà gbrrS2z7Định đâgyUay. 3TZvuCnGCả b3TZvuCnGác TgbrrS2z7hụ lgbrrS2z7ẫn gbrrS2z7Tân đềugyUa muốn3TZvuCnG dấmgbrrS2z7 dúgbrrS2z7i angyUah gyUacho cgyUaô vớigyUa lgyUaời qugyUaảng cáogbrrS2z7 “hàng3TZvuCnG Việt3TZvuCnG NagyUam chất3TZvuCnG lượnggbrrS2z7 cao”.gbrrS2z7 ThậgbrrS2z7t 3TZvuCnGra thìgyUa 3TZvuCnGmắt nhìgyUan gbrrS2z7của ha3TZvuCnGi ngườ3TZvuCnGi nàygbrrS2z7 cgyUaô đềugbrrS2z7 gyUatin tưgyUaởng cả.3TZvuCnG ThgbrrS2z7ật gyUara hơngbrrS2z7 gyUanữa t3TZvuCnGhì chính3TZvuCnG côgyUa cògyUan 3TZvuCnGmuốn dấm3TZvuCnG dúgbrrS2z7i 3TZvuCnGanh ch3TZvuCnGo 3TZvuCnGmình gyUakia gbrrS2z7mà ^^.

Nhân gbrrS2z7viên x3TZvuCnGếp gbrrS2z7loạt đồgbrrS2z7 ăgyUan lgbrrS2z7ên bà3TZvuCnGn. gyUaĐịnh gyUamở nútgyUa cgyUahai 3TZvuCnGrượu 3TZvuCnGvang 3TZvuCnGmột cách3TZvuCnG thàngyUah thạo,3TZvuCnG xếpgyUa mấygyUa ch3TZvuCnGiếc lgyUay lại3TZvuCnG rồigyUa bắt3TZvuCnG đầugbrrS2z7 rót.gyUa ÔgyUang gbrrS2z7Thụ 3TZvuCnGnhìn Định,gyUa lạgyUai nhìngbrrS2z7 vẻgyUa mgbrrS2z7ặt thoágbrrS2z7ng ửng3TZvuCnG hồ3TZvuCnGng gbrrS2z7cô gyUacháu gágyUai, giọ3TZvuCnGng vgyUaui vẻ.

“Ái cgyUahà! C3TZvuCnGoi như3TZvuCnG gbrrS2z7bác gyUalàm chuyệngyUa thừa3TZvuCnG rồgbrrS2z7i? Thế3TZvuCnG a3TZvuCnGnh gyUaem hàgbrrS2z7ng xógyUam 3TZvuCnGláng ggyUaiềng gbrrS2z7láng tgbrrS2z7ỏi chắc3TZvuCnG quýgyUa nhagyUau chứgbrrS2z7 hả?”

Bình tĩngyUah như3TZvuCnG ĐgbrrS2z7ịnh gyUamà chagbrrS2z7i rượugbrrS2z7 tron3TZvuCnGg tgyUaay cũgbrrS2z7ng chệgbrrS2z7ch gyUađi, khiếngyUa rượu&gyUanbsp; sánh cả3TZvuCnG rgyUaa mé3TZvuCnGp lygbrrS2z7, tgyUarong gbrrS2z7lúc đó,gyUa DươnggbrrS2z7 gyUanhư “đứnggbrrS2z7 hình”.3TZvuCnG 3TZvuCnGCô rầugbrrS2z7 gyUarĩ n3TZvuCnGhìn ô3TZvuCnGng T3TZvuCnGhụ, ngyUahăn nhó.

“Trời, gyUabác hỏgbrrS2z7i gìgbrrS2z7 khógyUa tgyUahế gbrrS2z7ạ. QuýgyUa kgbrrS2z7iếc gìgbrrS2z7 cơgyUa chứ?”

“Ơ hagyUay c3TZvuCnGon gyUabé nàgbrrS2z7y. HànggbrrS2z7 x3TZvuCnGóm thgyUaì hoặcgbrrS2z7 qgyUauý gyUanhau hoặc3TZvuCnG ggbrrS2z7hét nhaugbrrS2z7. ThếgyUa gbrrS2z7hai đứagyUa chẳ3TZvuCnGng lẽgbrrS2z7 gbrrS2z7lại 3TZvuCnGghét gbrrS2z7nhau à?

Im lgyUaìm. 3TZvuCnGIm lìm.

Dương gyUatrộm nhì3TZvuCnGn sagbrrS2z7ng Định3TZvuCnG, chỉgbrrS2z7 thấgyUay agbrrS2z7nh cẩ3TZvuCnGn trọgyUang đặgbrrS2z7t lgbrrS2z7y rượugbrrS2z7 xuốngyUag gyUatrước mặgbrrS2z7t ônggyUa TgyUahụ, gyUakhông gbrrS2z7có vẻ3TZvuCnG gbrrS2z7gì làgbrrS2z7 sgbrrS2z7ẽ “phungyUa ch3TZvuCnGâu gyUanhả ngọc”gyUa giả3TZvuCnGi đápgbrrS2z7 gbrrS2z7thắc 3TZvuCnGmắc 3TZvuCnGcho ông3TZvuCnG b3TZvuCnGác mình,3TZvuCnG 3TZvuCnGthế nên  cuố3TZvuCnGi cùn3TZvuCnGg cgbrrS2z7ô đành3TZvuCnG chgyUaép 3TZvuCnGmiệng, ấpgbrrS2z7 úng.

“Thì cgyUaũng gbrrS2z7hàng x3TZvuCnGóm bìgbrrS2z7nh thườgbrrS2z7ng màgyUa bác”.

Định hgyUaơi gbrrS2z7ngước nhìngyUa cgbrrS2z7ô khiến3TZvuCnG DươnggyUa lựgbrrS2z7ng khựnggbrrS2z7, nhưgyUang gyUacuối cù3TZvuCnGng agyUanh ch3TZvuCnGỉ n3TZvuCnGói nhgbrrS2z7ẹ nhàng.

“Em uốnggyUa cgyUahút v3TZvuCnGang nhé?”

“Dạ ít3TZvuCnG thôgyUai ạ!”

Dương cầgbrrS2z7m lấgyUay 3TZvuCnGly rgyUaượu Định3TZvuCnG đưagbrrS2z7, th3TZvuCnGấy mgyUaàu rgyUaượu sónggbrrS2z7 sgyUaánh. HìgbrrS2z7nh nh3TZvuCnGư tr3TZvuCnGái 3TZvuCnGtim gbrrS2z7cô cũnggbrrS2z7 đgyUaang cógbrrS2z7 chgyUaút són3TZvuCnGg s3TZvuCnGánh tgyUaròng trành.gbrrS2z7 VgyUaô gyUalí, chgyUaưa u3TZvuCnGống màgyUa đgyUaã gbrrS2z7thấy tgyUaây gyUatây làgyUa tgbrrS2z7hế nàgyUao nhỉ?

Ông Thụ3TZvuCnG giơgyUa lgyUay rư3TZvuCnGợu lêngbrrS2z7, 3TZvuCnGvui gbrrS2z7vẻ “NgyUaào nàgyUao… UốnggbrrS2z7 m3TZvuCnGừng g3TZvuCnGặp mặt3TZvuCnG 3TZvuCnGnào! HữgyUau 3TZvuCnGduyên thì3TZvuCnG gyUamới nănggbrrS2z7 gbrrS2z7tương 3TZvuCnGngộ. Ha3TZvuCnGi đứa3TZvuCnG 3TZvuCnGlại còngyUa ch3TZvuCnGung gyUavách n3TZvuCnGữa gbrrS2z7thì cgbrrS2z7hú kh3TZvuCnGông còngbrrS2z7 gyUagì 3TZvuCnGphải l3TZvuCnGo nữagbrrS2z7 rồi…”

Dương vừgbrrS2z7a cụng3TZvuCnG l3TZvuCnGy gbrrS2z7vừa gbrrS2z7nhủ thầ3TZvuCnGm khgyUaông hgbrrS2z7iểu cgbrrS2z7ái gyUaý tứgyUa “3TZvuCnGkhông còn3TZvuCnG gbrrS2z7gì phả3TZvuCnGi gyUalo”của bágyUac gbrrS2z7mình là3TZvuCnG sagyUao đây?gbrrS2z7 3TZvuCnGHay bgbrrS2z7ác nghĩgyUa cô3TZvuCnG đượgbrrS2z7c gbrrS2z7làm hàngyUag xóm3TZvuCnG củgbrrS2z7a gbrrS2z7anh lgyUaà cgbrrS2z7oi ngbrrS2z7hư chuột3TZvuCnG gyUasa chĩnhgbrrS2z7 3TZvuCnGgạo rồi,gyUa gyUakhông phảigbrrS2z7 gyUalo 3TZvuCnGlắng ch3TZvuCnGo 3TZvuCnGnó nữgbrrS2z7a. ÔigyUa, t3TZvuCnGhế thgbrrS2z7ì chgbrrS2z7ắc bácgyUa gyUacô 3TZvuCnGlầm gyUato mất3TZvuCnG rồi.gyUa Cô3TZvuCnG lạigyUa gbrrS2z7liếc trộm3TZvuCnG Định3TZvuCnG qgbrrS2z7ua vgyUaành lgyUay. AgyUanh gbrrS2z7nhấp ngụ3TZvuCnGm rgyUaượu, 3TZvuCnGcũng khôn3TZvuCnGg đágbrrS2z7p lời3TZvuCnG củgbrrS2z7a ônggbrrS2z7 Thụ,gyUa nhưnggbrrS2z7 gbrrS2z7vẻ gbrrS2z7trầm tĩgbrrS2z7nh gyUavà t3TZvuCnGhư thái.

Dương vgyUaốn lgbrrS2z7à ngườigbrrS2z7 khônggbrrS2z7 giỏi3TZvuCnG vềgbrrS2z7 tgbrrS2z7âm gbrrS2z7lí đàn3TZvuCnG ôgyUang. NhữngbrrS2z7g phgyUaán đoángyUa cgyUaủa côgbrrS2z7 3TZvuCnGlúc nàgbrrS2z7o cũngbrrS2z7g tgbrrS2z7rật lất.gyUa NêngyUa đôgbrrS2z7i gbrrS2z7khi trực3TZvuCnG cả3TZvuCnGm 3TZvuCnGcủa mìgbrrS2z7nh mách3TZvuCnG bả3TZvuCnGo mgbrrS2z7ạnh mẽ,gbrrS2z7 DươngbrrS2z7g vẫngbrrS2z7 cố3TZvuCnG gyUaghìm gyUanó xuốngbrrS2z7g, sgyUaợ m3TZvuCnGình lạigyUa rgyUaơi gyUavào tì3TZvuCnGnh gyUahuống “c3TZvuCnGhạy v3TZvuCnGào rừn3TZvuCnGg mgbrrS2z7ơ bắgbrrS2z7t cogbrrS2z7n tư3TZvuCnGởng bở”gyUa. NhưngyUag, liệgyUau gbrrS2z7có sagbrrS2z7i chgyUaút ngyUaào khôngbrrS2z7g nhỉ,  khi3TZvuCnG c3TZvuCnGô 3TZvuCnGnhận thgyUaấy đôigyUa lgyUaúc ĐgbrrS2z7ịnh nhìngyUa mgbrrS2z7ình vgyUaà đôgyUai m3TZvuCnGắt gyUathẫm đengbrrS2z7 kigyUaa thoángyUag chúgbrrS2z7t gyUalại lấpgbrrS2z7 lángyUah gyUaánh cười.

Bữa ăgbrrS2z7n vgbrrS2z7ui gyUavẻ, nhẹgyUa nhàngbrrS2z7g, bở3TZvuCnGi bágbrrS2z7c ThụgbrrS2z7 gbrrS2z7liên tgyUaục pgyUaha tgbrrS2z7rò và3TZvuCnG “kểgbrrS2z7 xấu”3TZvuCnG Dư3TZvuCnGơng. SgyUaự xuềgbrrS2z7 xgbrrS2z7òa c3TZvuCnGủa gyUabác gbrrS2z7khiến mọgyUai gbrrS2z7thứ trgbrrS2z7ở ngyUaên tgbrrS2z7hân á3TZvuCnGi, d3TZvuCnGù thỉngbrrS2z7h t3TZvuCnGhoảng âmgbrrS2z7 mưugbrrS2z7 “g3TZvuCnGửi gbrrS2z7gắm” Dươ3TZvuCnGng cgbrrS2z7ho ĐịnhgyUa bágyUac vẫ3TZvuCnGn đểgyUa gyUalộ gbrrS2z7rõ gyUamồn mộtgyUa. ỞgyUa bên3TZvuCnG cạgbrrS2z7nh bágbrrS2z7c, ĐịnhgbrrS2z7 dưgbrrS2z7ờng nhgyUaư cũnggbrrS2z7 cởigbrrS2z7 m3TZvuCnGở hơngyUa, angbrrS2z7h cười3TZvuCnG gbrrS2z7nhiều, gbrrS2z7nói nhgbrrS2z7iều h3TZvuCnGơn đôgyUai chútgyUa. gyUaCô đặgbrrS2z7c 3TZvuCnGbiệt th3TZvuCnGích k3TZvuCnGhi nggyUahe 3TZvuCnGhai người3TZvuCnG tragbrrS2z7o đgyUaổi gbrrS2z7về côgbrrS2z7ng việc,gyUa mặgbrrS2z7c dgbrrS2z7ù gyUamù gyUatịt k3TZvuCnGhông hiểugyUa gbrrS2z7tí tegyUao g3TZvuCnGì, 3TZvuCnGnhưng cgyUahỉ nhgyUaìn khuôgbrrS2z7n 3TZvuCnGmặt cươnggyUa nghịgbrrS2z7 3TZvuCnGkia sagbrrS2z7y 3TZvuCnGsưa n3TZvuCnGói v3TZvuCnGề gbrrS2z7bê tôngyUag cố3TZvuCnGt gbrrS2z7thép, gbrrS2z7nói vềgyUa 3TZvuCnGdầm d3TZvuCnGèo mó3TZvuCnGng mgbrrS2z7ánh, côgbrrS2z7 cũngyUag gbrrS2z7thấy nhưgbrrS2z7 mình3TZvuCnG đa3TZvuCnGng ngh3TZvuCnGe những3TZvuCnG 3TZvuCnGcâu chuyện  ngọtgbrrS2z7 ngàgbrrS2z7o gyUanhất trêgbrrS2z7n 3TZvuCnGđời. Cô3TZvuCnG cũgbrrS2z7ng nhận3TZvuCnG rgyUaa, hìn3TZvuCnGh gyUanhư chgyUaỉ tro3TZvuCnGng cônggbrrS2z7 việ3TZvuCnGc, ĐịnhgbrrS2z7 mớgbrrS2z7i thôigbrrS2z7 gbrrS2z7tự kìm3TZvuCnG chgyUaế mìn3TZvuCnGh, ở3TZvuCnG gyUađó, gyUaanh 3TZvuCnGtự tigbrrS2z7n, quyết3TZvuCnG đoán,gyUa vàgbrrS2z7 khôngyUag còn3TZvuCnG gbrrS2z7kiệm lời3TZvuCnG gyUacho lắm.

Bữa cgbrrS2z7ơm kgyUaéo dàgyUai gyUatừ chiề3TZvuCnGu đếngyUa k3TZvuCnGhi t3TZvuCnGrời sẩ3TZvuCnGm tối.gbrrS2z7 ÁngyUah gbrrS2z7nắng 3TZvuCnGchỉ còngyUa v3TZvuCnGài vệgyUat rớtgyUa lạigbrrS2z7 nơ3TZvuCnGi ngbrrS2z7hững tgyUahềm gyUacửa lớn.gbrrS2z7 gbrrS2z7Đây đó3TZvuCnG phục3TZvuCnG vụgyUa bắgyUat đầugbrrS2z7 bậ3TZvuCnGt đè3TZvuCnGn 3TZvuCnGchùm gyUalên. ÔngyUag gyUaThụ gbrrS2z7và Định3TZvuCnG gbrrS2z7đã ti3TZvuCnGêu 3TZvuCnGdiệt gyUahết gyUagần hagbrrS2z7i chagbrrS2z7i vanggbrrS2z7, còngbrrS2z7 Dư3TZvuCnGơng cũgbrrS2z7ng 3TZvuCnGbị 3TZvuCnGhơi rượugbrrS2z7 lgbrrS2z7àm cgbrrS2z7ho 3TZvuCnGváng vất.3TZvuCnG gyUaCô đang3TZvuCnG địnhgbrrS2z7 gigbrrS2z7ơ gbrrS2z7tay xi3TZvuCnGn hàng3TZvuCnG tgbrrS2z7hì đúnggbrrS2z7 lú3TZvuCnGc ấygbrrS2z7 “tu3TZvuCnGyệt sắcgyUa gigyUaai nhân”gbrrS2z7 của3TZvuCnG gyUabác T3TZvuCnGhụ xugyUaất hiệgbrrS2z7n, vgbrrS2z7à gbrrS2z7y hệt3TZvuCnG nhưgbrrS2z7 mgbrrS2z7ô tả3TZvuCnG củagyUa bgyUaác, ngườigyUa nàygyUa bgyUaụng sắpgbrrS2z7 rơgyUai xuốgyUang đầu3TZvuCnG gốgbrrS2z7i vgbrrS2z7à tóc3TZvuCnG chgyUaả có3TZvuCnG c3TZvuCnGọng nào.

Lại m3TZvuCnGột gbrrS2z7màn gyUachào hỏgyUai tưngyUag bừngbrrS2z7g c3TZvuCnGhúc tụgyUang, 3TZvuCnGlúc ấy,gyUa Dương3TZvuCnG gbrrS2z7mới biếgbrrS2z7t Địn3TZvuCnGh làgyUa ngưgyUaời gbrrS2z7thiết k3TZvuCnGế ngyUahà hàng3TZvuCnG nàygbrrS2z7, cgyUaòn bágyUac ThụgyUa gbrrS2z7trực tiếgyUap chỉgbrrS2z7 đạ3TZvuCnGo gyUathi côngyUag. Wo3TZvuCnGw, thảogyUa nà3TZvuCnGo thảo3TZvuCnG ngyUaào, gyUaông cgbrrS2z7hủ nhàgyUa hàng&nbsgbrrS2z7p; này hồgbrrS2z7 hởi3TZvuCnG vgbrrS2z7ới bácgyUa côgyUa vàgbrrS2z7 ĐịnhgbrrS2z7 thgbrrS2z7ế. 3TZvuCnGSau khgyUai 3TZvuCnGvung ta3TZvuCnGy gyUachém mộtgyUa câu3TZvuCnG ngbrrS2z7hư đin3TZvuCnGh đóng3TZvuCnG cọcgbrrS2z7 làgyUa bgbrrS2z7ữa 3TZvuCnGăn nàygyUa hoàn3TZvuCnG toàgyUan gyUafree, ônggyUa 3TZvuCnGta bè3TZvuCnGn dùnggbrrS2z7 đ3TZvuCnGôi 3TZvuCnGtay núgyUang 3TZvuCnGnính gyUalôi gbrrS2z7tuột bá3TZvuCnGc ThụgbrrS2z7 đigbrrS2z7 “chơi”gyUa tgyUaăng ha3TZvuCnGi, lạgyUai cgbrrS2z7òn cườigbrrS2z7 h3TZvuCnGa hảgyUa ng3TZvuCnGoái lạigbrrS2z7 bảgyUao phảgbrrS2z7i đ3TZvuCnGi ch3TZvuCnGo hgyUaai “đứagbrrS2z7 trẻgyUa” 3TZvuCnGchúng gyUamày cógbrrS2z7 gyUatí gyUariêng gyUatư chứ.

Tất nhiêngbrrS2z7 cáigbrrS2z7 “gbrrS2z7đứa trẻgyUa” sơgyUa mgyUai đengbrrS2z7 tgbrrS2z7hì chỉgyUa lặ3TZvuCnGng lẽgyUa cườigyUa cgyUaòn “đứagbrrS2z7 trẻ”gyUa gbrrS2z7mặc vgyUaáy gbrrS2z7thì tgbrrS2z7ự dư3TZvuCnGng t3TZvuCnGim gbrrS2z7đập lêngbrrS2z7 thùmgyUa thụp.

 

Chương 1gbrrS2z72.4: Nhẹ3TZvuCnG gbrrS2z7nhàng màgbrrS2z7 rgbrrS2z7át bỏng3TZvuCnG ^^


3TZvuCnG

(Cháu gágyUai gbrrS2z7Bống BangbrrS2z7g củagbrrS2z7 dìgyUa, nggbrrS2z7ười cgyUaó cái3TZvuCnG tên3TZvuCnG ggyUaiống như3TZvuCnG cái3TZvuCnG cgbrrS2z7ô gái3TZvuCnG giàgyUa tro3TZvuCnGng truyệngyUa nàygbrrS2z7, gbrrS2z7he gyUahe hgbrrS2z7e he)
Không gyUagian 3TZvuCnGdần 3TZvuCnGtrở 3TZvuCnGnên lặng3TZvuCnG lgbrrS2z7ẽ kgyUahiến DgyUaương  thấy lúngyUag túng,gbrrS2z7 gbrrS2z7chỉ cgyUaòn cgbrrS2z7ách ngậgbrrS2z7m 3TZvuCnGly rượugbrrS2z7 3TZvuCnGvang, nhấp3TZvuCnG gyUatừng chgyUaút gyUamột. Đị3TZvuCnGnh độtgbrrS2z7 gbrrS2z7nhiên m3TZvuCnGỉm cười.

“Cẩn thậngbrrS2z7 s3TZvuCnGay đó”.

Giọng ngyUaói bấtgyUa c3TZvuCnGhợt 3TZvuCnGdịu dàng3TZvuCnG cgbrrS2z7ủa ĐgbrrS2z7ịnh khiếgyUan DgbrrS2z7ương cògbrrS2z7n thấygbrrS2z7 …gyUa sa3TZvuCnGy gyUahơn lgyUaà rượu.gyUa TrgyUaong chútgyUa miêngyUa gyUaman vánggbrrS2z7 vấ3TZvuCnGt, có3TZvuCnG mộtgyUa sugyUay nggbrrS2z7hĩ gbrrS2z7lướt qgyUaua khiếngbrrS2z7 DươgbrrS2z7ng sgbrrS2z7ực ngyUahớ. 3TZvuCnGKhi tỉnh3TZvuCnG táogyUa côgyUa gbrrS2z7đã 3TZvuCnGlàm đủ3TZvuCnG 3TZvuCnGtrò mấtgbrrS2z7 mặtgyUa gbrrS2z7rồi. CgyUaó tí3TZvuCnG 3TZvuCnGmen vgbrrS2z7ào khônggbrrS2z7 biếgbrrS2z7t cgbrrS2z7ô cgbrrS2z7òn ggyUaây nhữnggbrrS2z7 chuyệ3TZvuCnGn ggyUaì nữa3TZvuCnG. gbrrS2z7Ý gbrrS2z7nghĩ đógbrrS2z7 kgyUahiến Dươn3TZvuCnGg lập3TZvuCnG tứcgyUa thẳ3TZvuCnGng lư3TZvuCnGng, tay &nbspgyUa;cập rậ3TZvuCnGp buôn3TZvuCnGg nggbrrS2z7ay l3TZvuCnGy r3TZvuCnGượu xugbrrS2z7ống bàn.

Định nhgbrrS2z7ìn hànhgbrrS2z7 động3TZvuCnG gbrrS2z7của cô,&nbspgyUa; khóe mô3TZvuCnGi vốn3TZvuCnG đi3TZvuCnGềm đ3TZvuCnGạm cgyUahợt gyUacong khẽgyUa lgbrrS2z7ên trongbrrS2z7g một3TZvuCnG gbrrS2z7nụ cười3TZvuCnG. KhgbrrS2z7i gyUabắt gbrrS2z7gặp cáigyUa nhìgbrrS2z7n ngơgyUa ngácgyUa 3TZvuCnGcủa Dương3TZvuCnG, nụgbrrS2z7 3TZvuCnGcười đgyUaó không3TZvuCnG gyUatắt đigbrrS2z7, tráigbrrS2z7 l3TZvuCnGại, t3TZvuCnGrong đôi3TZvuCnG mắt3TZvuCnG thẫmgyUa tgbrrS2z7ối, lại3TZvuCnG lấ3TZvuCnGp lágbrrS2z7nh nhữnggbrrS2z7 ánh3TZvuCnG ságbrrS2z7ng cgbrrS2z7ó phầgyUan tgbrrS2z7rêu chọgbrrS2z7c. DươngyUag hơ3TZvuCnGi đờgbrrS2z7 rgbrrS2z7a, cgyUaảm gyUagiác gyUacái kgbrrS2z7hông 3TZvuCnGkhí 3TZvuCnGmờ ágbrrS2z7m nàgyUay k3TZvuCnGhiến côgbrrS2z7 có3TZvuCnG chútgbrrS2z7 gbrrS2z7không tựgyUa gbrrS2z7nhiên, tgbrrS2z7ay gyUacô l3TZvuCnGại mugbrrS2z7ốn thògbrrS2z7 r3TZvuCnGa cầmgbrrS2z7 l3TZvuCnGy r3TZvuCnGượu cgyUaho bớgbrrS2z7t t3TZvuCnGhừa thãi,3TZvuCnG nhưngyUag rgyUaồi gyUalại 3TZvuCnGrụt lạgbrrS2z7i khgyUaông dám.

Khi gbrrS2z7những sợ3TZvuCnGi t3TZvuCnGơ c3TZvuCnGảm xgbrrS2z7úc c3TZvuCnGứ giăgyUang mắgyUac gbrrS2z7đâu gyUađó gbrrS2z7quanh h3TZvuCnGai ngbrrS2z7gười, ĐịgyUanh gyUađột ngột3TZvuCnG gbrrS2z7rủ DgyUaương đgbrrS2z7i 3TZvuCnGvòng gbrrS2z7quanh gyUakhu gbrrS2z7nhà hàn3TZvuCnGg. gbrrS2z7Dương đứng3TZvuCnG dậy,gbrrS2z7 3TZvuCnGcả ngườigbrrS2z7 như3TZvuCnG đượgyUac tgbrrS2z7hả gbrrS2z7lỏng, khgbrrS2z7ông gbrrS2z7nén đượcgbrrS2z7 côgyUa gyUathở pgbrrS2z7hào gbrrS2z7một gyUacái, đ3TZvuCnGi gyUatheo Đị3TZvuCnGnh. 3TZvuCnGAnh bgyUaước gbrrS2z7chậm r3TZvuCnGãi, đủgbrrS2z7 để3TZvuCnG gbrrS2z7đôi gigyUaày gbrrS2z75 phâgbrrS2z7n gyUacủa DươnggbrrS2z7 khôgbrrS2z7ng bgyUaị gyUaquá tảigbrrS2z7 3TZvuCnGkhi 3TZvuCnGcô bướcgbrrS2z7 gbrrS2z7theo gyUaanh. Vừa3TZvuCnG 3TZvuCnGđi ĐịnhgbrrS2z7 vừagbrrS2z7 3TZvuCnGchỉ d3TZvuCnGẫn cgyUaho DươgyUang nhữngbrrS2z7g điểmgbrrS2z7 gyUađặc biệt3TZvuCnG nhgbrrS2z7o nhỏ3TZvuCnG củagyUa nhàgyUa hàng3TZvuCnG gyUanày, nhgyUaư kgyUahu hầmgbrrS2z7 rượu,3TZvuCnG “că3TZvuCnGn p3TZvuCnGhòng sagyUao rơi”,3TZvuCnG “hồgbrrS2z7 rgbrrS2z7ửa chân”3TZvuCnG khiếgyUan DươnggbrrS2z7 mắgyUat tròngbrrS2z7 mắtgbrrS2z7 dẹgyUat. KhgbrrS2z7ông kh3TZvuCnGí dần3TZvuCnG trgyUaở lgbrrS2z7ại sựgyUa tựgbrrS2z7 nhgyUaiên, 3TZvuCnGDương gyUacũng vôgyUa 3TZvuCnGtư hỏi3TZvuCnG hagbrrS2z7n đủ3TZvuCnG ch3TZvuCnGuyện. MặcgyUa n3TZvuCnGhững gyUathắc m3TZvuCnGắc 3TZvuCnGngô gyUanghê củgbrrS2z7a côgbrrS2z7, ĐịngbrrS2z7h tgbrrS2z7hong thgbrrS2z7ả trả3TZvuCnG lờigbrrS2z7 cẩngbrrS2z7 thậngyUa từgbrrS2z7ng chútgyUa một.

Nhà hàngyUag đãgyUa gyUalên 3TZvuCnGđèn. DưgbrrS2z7ơng cảmgyUa n3TZvuCnGhận dườngbrrS2z7g n3TZvuCnGhư 3TZvuCnGĐịnh rấgyUat để3TZvuCnG gbrrS2z7tâm đếngbrrS2z7 việcgyUa thgbrrS2z7iết kếgyUa ángyUah sángyUag trongyUag ngbrrS2z7hững cônggbrrS2z7 trìgbrrS2z7nh của3TZvuCnG mìnhgyUa, n3TZvuCnGên từ3TZvuCnG gyUakhu re3TZvuCnGsort RaigbrrS2z7nbow đếngyUa gbrrS2z7nhà hànggbrrS2z7 ngbrrS2z7ày, á3TZvuCnGnh ságbrrS2z7ng đềugbrrS2z7 3TZvuCnGrất 3TZvuCnGđẹp mắgyUat, gyUađều làgyUa thứ3TZvuCnG mà3TZvuCnGu v3TZvuCnGàng ấm3TZvuCnG gyUaáp, sóngyUag sgyUaánh gyUanhư gbrrS2z7mật ong.&ngyUabsp; Từng gbrrS2z7căn 3TZvuCnGphòng ngbrrS2z7hư từnggbrrS2z7 gyUaô 3TZvuCnGnhỏ phátgyUa sá3TZvuCnGng, ngọt3TZvuCnG ngyUagào và3TZvuCnG b3TZvuCnGí gyUamật. Dương3TZvuCnG cứ3TZvuCnG tưởnggbrrS2z7 ĐịngyUah sẽgyUa dắgbrrS2z7t cgyUaô gbrrS2z7vào một3TZvuCnG gbrrS2z7căn p3TZvuCnGhòng ngbrrS2z7ào đó,3TZvuCnG nhưgbrrS2z7ng cugyUaối c3TZvuCnGùng nơigyUa dừgyUang lạ3TZvuCnGi của3TZvuCnG họ3TZvuCnG lạ3TZvuCnGi gbrrS2z7là một3TZvuCnG câgyUay cgyUaầu gỗgyUa nhgyUaỏ 3TZvuCnGnhưng cgbrrS2z7hắc chắn,gbrrS2z7 nằmgyUa b3TZvuCnGên rìgyUaa gbrrS2z7của kh3TZvuCnGu nhgbrrS2z7à hgyUaàng. 3TZvuCnGThấy bãigyUa cát3TZvuCnG dướigyUa 3TZvuCnGchân mịn3TZvuCnG mgyUaàng, Dươ3TZvuCnGng khô3TZvuCnGng ngại3TZvuCnG 3TZvuCnGngần cởi3TZvuCnG giầgyUay 3TZvuCnGra, rgbrrS2z7ồi 3TZvuCnGđi trgyUaên cát.

Trăng nogbrrS2z7n vgbrrS2z7ừa lê3TZvuCnGn. Nhữn3TZvuCnGg bưgyUaớc gyUachân củagyUa DươnggyUa hơigyUa gyUalún gyUaxuống trgbrrS2z7ên gyUanền cát3TZvuCnG gbrrS2z7lấp 3TZvuCnGlánh gbrrS2z7sáng bạcgbrrS2z7 bởgbrrS2z7i ánhgyUa tgyUarăng v3TZvuCnGà ángbrrS2z7h gbrrS2z7điện v3TZvuCnGàng hgbrrS2z7ắt rgyUaa từgyUa kgyUahu gyUanhà 3TZvuCnGlớn. Bên3TZvuCnG cạngbrrS2z7h, Định3TZvuCnG vẫngbrrS2z7 3TZvuCnGđi giầygbrrS2z7, gbrrS2z7anh 3TZvuCnGnhẹ nhànggbrrS2z7 c3TZvuCnGầm lấy3TZvuCnG đôigbrrS2z7 gbrrS2z7giầy t3TZvuCnGrong tgbrrS2z7ay Dư3TZvuCnGơng khiếgyUan cgbrrS2z7ô hơigbrrS2z7 gyUangỡ nggyUaàng vgyUaà gbrrS2z7có gyUachút gbrrS2z7bối gyUarối. Ừ3TZvuCnG thgyUaì thừagyUa nhận3TZvuCnG đ3TZvuCnGi, nh3TZvuCnGững chămgyUa sógyUac cgbrrS2z7ó phầngyUa ngbrrS2z7hỏ bgbrrS2z7é gyUanhư v3TZvuCnGậy kgbrrS2z7hiến cô3TZvuCnG …gbrrS2z7 thícgbrrS2z7h kgyUainh lêgyUan đượcgyUa ^^

Gió biểngyUa man3TZvuCnGg thê3TZvuCnGm mộtgbrrS2z7 3TZvuCnGchút gbrrS2z7lạnh khiế3TZvuCnGn m3TZvuCnGái gbrrS2z7tóc Dươn3TZvuCnGg b3TZvuCnGay lgbrrS2z7òa xòagyUa. 3TZvuCnGỞ mộ3TZvuCnGt 3TZvuCnGnơi khônggyUa kgyUahí gbrrS2z7lãng m3TZvuCnGạn nhgbrrS2z7ư vậy,gbrrS2z7 Dươ3TZvuCnGng rgbrrS2z7ất muốngyUa nógbrrS2z7i đ3TZvuCnGiều gìgyUa đó,3TZvuCnG tựa3TZvuCnG 3TZvuCnGnhư mộgyUat sự3TZvuCnG hỏi3TZvuCnG hgyUaan 3TZvuCnGân cầ3TZvuCnGn, nhgyUaưng rgyUaất s3TZvuCnGợ mìn3TZvuCnGh sẽgyUa gbrrS2z7lại buộtgyUa miệgyUang gbrrS2z7ra mộtgyUa cgyUaâu nói3TZvuCnG vô3TZvuCnG 3TZvuCnGduyên. CgbrrS2z7uối gyUacùng DgbrrS2z7ương chgyUaọn s3TZvuCnGự igyUam lặng.

“Hôm gyUanay DưgyUaơng ítgyUa nó3TZvuCnGi nhỉ?”

Dương ngư3TZvuCnGớc lên,gyUa hơigyUa bấtgyUa 3TZvuCnGngờ vì3TZvuCnG c3TZvuCnGâu gyUanhận xégbrrS2z7t c3TZvuCnGủa Định,3TZvuCnG gyUachỉ địnhgbrrS2z7 nógyUai l3TZvuCnGại mộtgyUa câgyUau đạigbrrS2z7 logbrrS2z7ại gbrrS2z7cô í3TZvuCnGt nóigyUa sgyUaao bằngyUag agyUanh, gyUanhưng 3TZvuCnGcuối cùnggyUa, vẫgbrrS2z7n cứgyUa thấygbrrS2z7 th3TZvuCnGế gyUanào đó,gbrrS2z7 c3TZvuCnGô gyUacười nggyUaượng ngùng.

“Tại egyUam đangbrrS2z7g su3TZvuCnGy nghĩ”

Định khgyUaông gbrrS2z7hỏi tiếp,gyUa m3TZvuCnGà ch3TZvuCnGỉ nhìn3TZvuCnG cgbrrS2z7ô, tựgbrrS2z7a n3TZvuCnGhư đgyUaợi 3TZvuCnGcô nógbrrS2z7i tgbrrS2z7hêm. D3TZvuCnGương gyUabật cười.

“Em gbrrS2z7đang su3TZvuCnGy nghĩgbrrS2z7 gbrrS2z7xem trágbrrS2z7i đấgyUat nàgyUay 3TZvuCnGhẹp đếngbrrS2z7 cgyUaỡ gbrrS2z7nào màgyUa 3TZvuCnGem bgbrrS2z7ị dgbrrS2z7ấm dgbrrS2z7úi ch3TZvuCnGo angyUah nhữngyUag gbrrS2z7hai lần?”

Định chgyUaợt 3TZvuCnGnhìn bân3TZvuCnGg q3TZvuCnGuơ xgyUaa xgyUaa “gyUaÀ, nhưgbrrS2z7 3TZvuCnGchú ThụgbrrS2z7 nói3TZvuCnG, cáigbrrS2z7 đgbrrS2z7ó ngườgyUai gyUata ggyUaọi lgbrrS2z7à “hữu3TZvuCnG duyên””

Dương i3TZvuCnGm bgbrrS2z7ặt. Liếm3TZvuCnG đ3TZvuCnGôi môi3TZvuCnG cảgyUam gi3TZvuCnGác 3TZvuCnGđang khgyUaô đigyUa vgbrrS2z7ì giógyUa 3TZvuCnGbiển, DươgbrrS2z7ng hồigbrrS2z7 hộpgbrrS2z7 nhgyUaìn khuôgbrrS2z7n mặt3TZvuCnG nghigbrrS2z7êng ng3TZvuCnGhiêng củgyUaa ĐịgbrrS2z7nh, nhữnggyUa đườnggyUa nét3TZvuCnG tgbrrS2z7rong sựgbrrS2z7 khắcgbrrS2z7 chạmgbrrS2z7 dịugbrrS2z7 3TZvuCnGdàng cgyUaủa án3TZvuCnGh sáng3TZvuCnG khiến3TZvuCnG l3TZvuCnGòng gbrrS2z7cô bỗnggyUa nhigbrrS2z7ên trào3TZvuCnG dân3TZvuCnGg mộtgbrrS2z7 cgyUaảm giác3TZvuCnG êgbrrS2z7m ảgbrrS2z7 lạ3TZvuCnG lgbrrS2z7ùng. D3TZvuCnGương đang3TZvuCnG tí3TZvuCnGnh hgbrrS2z7ỏi an3TZvuCnGh “hữ3TZvuCnGu duy3TZvuCnGên th3TZvuCnGì sgbrrS2z7ao” nhưngyUag cgbrrS2z7hưa kịpgyUa mgyUaở l3TZvuCnGời, ĐịnhgbrrS2z7 đã3TZvuCnG quagyUay 3TZvuCnGnhìn cô,gbrrS2z7 đôigbrrS2z7 mắ3TZvuCnGt đe3TZvuCnGn bì3TZvuCnGnh tgyUahản hỏi3TZvuCnG mộ3TZvuCnGt câgbrrS2z7u rấtgyUa 3TZvuCnG… k3TZvuCnGhông liê3TZvuCnGn quan.

“Có tgbrrS2z7hật thế3TZvuCnG không?”

Dương sữnggbrrS2z7 rgbrrS2z7a 3TZvuCnGngơ ngágyUac “3TZvuCnGThật gìgbrrS2z7 ạ?”

Định gbrrS2z7đặt đôgbrrS2z7i giầy3TZvuCnG củagbrrS2z7 3TZvuCnGDương xuống3TZvuCnG tgbrrS2z7hành cầgbrrS2z7u, rồi3TZvuCnG xỏgyUa tagbrrS2z7y gyUatúi quầgyUan, ngbrrS2z7ét gbrrS2z7mặt 3TZvuCnGvẫn gbrrS2z7không đổi.

“À chuyệgyUan chiềgyUau ngyUaay. Có3TZvuCnG 3TZvuCnGthật lgbrrS2z7à tôgbrrS2z7i khô3TZvuCnGng 3TZvuCnGcó …3TZvuCnG x3TZvuCnGi gbrrS2z7nhê gìgbrrS2z7 vớigyUa egyUam không?”

Ôi m3TZvuCnGá ơi3TZvuCnG. Cô3TZvuCnG cógyUa gyUanên gbrrS2z7nhảy lgbrrS2z7uôn gyUaxuống biển3TZvuCnG gbrrS2z7cho x3TZvuCnGong đờigyUa khôgbrrS2z7ng? gbrrS2z7Dương bặgbrrS2z7m chgyUaặt môi,3TZvuCnG gyUacố 3TZvuCnGnén cảm3TZvuCnG gyUagiác xấugbrrS2z7 hgyUaổ đế3TZvuCnGn gbrrS2z7tận châgbrrS2z7n tóc.

“Lúc đó…gbrrS2z7 L3TZvuCnGúc đógbrrS2z7 lgbrrS2z7à cháugyUa agyUanh chọcgbrrS2z7 e3TZvuCnGm mà…”

Định vẫgbrrS2z7n kgbrrS2z7hông bu3TZvuCnGông tha.

“Vậy gyUanghĩa gbrrS2z7là tôi3TZvuCnG có…gyUa xgbrrS2z7i 3TZvuCnGnhê à???”

Gì thế3TZvuCnG n3TZvuCnGày? SgbrrS2z7ao gyUacâu ch3TZvuCnGuyện n3TZvuCnGó lgyUaại dẫngbrrS2z7 về3TZvuCnG cágyUai chủgyUa gbrrS2z7đề 3TZvuCnGoái ogyUaăm nàgbrrS2z7y chứ.3TZvuCnG Chẳn3TZvuCnGg lẽ3TZvuCnG cgyUaô gyUalại đigbrrS2z7 …3TZvuCnG ggbrrS2z7ật đầu?gyUa M3TZvuCnGà lắc3TZvuCnG gyUathì thà3TZvuCnG xúi3TZvuCnG gbrrS2z7cô đi…gyUa chếtgbrrS2z7 3TZvuCnGcòn hơn!!!!

Dương cắmgyUa gbrrS2z7mặt xuốngyUag gbrrS2z7đất, nhìngbrrS2z7 xgbrrS2z7uống …gyUa ngóngyUa 3TZvuCnGchân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”