You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà á4rLnBun binnzh dcHaBNmở vànzo sánghLxjGp 4rLnButhứ ba.
Phiên tonzà hLxjGpnày rấthLxjGp ngắnhLxjGp hLxjGpvà dcHaBNđơn giảdcHaBNn. ĐóhLxjGp chỉ4rLnBu l4rLnBuà mộnzt hìnhhLxjGp thứ4rLnBuc trố4rLnBung rdcHaBNỗng diễnnz hLxjGpra khôngdcHaBN nzquá hdcHaBNai 4rLnBumươi phút4rLnBu. 4rLnBuThật vậynz, hLxjGpcó c4rLnBuần gìhLxjGp phảidcHaBN mấtdcHaBN nhLxjGphiều thờihLxjGp giờ?dcHaBN Knzhông đượcdcHaBN quyềdcHaBNn bà4rLnBuo chữadcHaBN hLxjGpgì nzcả. ĐứngdcHaBN rdcHaBNa nzlàm chứhLxjGpng, cdcHaBNhỉ cdcHaBNó tdcHaBNên mậdcHaBNt thánzm 4rLnBuvà nztên sĩnz qunzan bnzị thương,dcHaBN cùnzng với4rLnBu nzmấy t4rLnBuên lính.4rLnBu BảndcHaBN pdcHaBNhán quyếtnz đã4rLnBu đượchLxjGp tnzhảo sẵnhLxjGp từ4rLnBu trước,nz Mônnzg-ta-ne-li đnzã cóhLxjGp thnzông 4rLnBubáo đồnnzg dcHaBNý mộ4rLnBut cáchdcHaBN kh4rLnBuông chínhhLxjGp thứchLxjGp những4rLnBu dcHaBNgì dcHaBNhọ ydcHaBNêu c4rLnBuầu. Cnzác qua4rLnBun toànz ldcHaBNà viênzn đạihLxjGp t4rLnBuá Phernzari, dcHaBNmột nzthiếu tnzá knzỵ b4rLnBuinh đ4rLnBuịa dcHaBNphương dcHaBNvà hLxjGphai hLxjGpsĩ quadcHaBNn t4rLnBurong đhLxjGpội cận4rLnBu vệdcHaBN của4rLnBu Giáo4rLnBu hoàdcHaBNng (1hLxjGp), hnzọ chẳn4rLnBug cnzó 4rLnBuviệc dcHaBNgì nhiềuhLxjGp để4rLnBu lànzm cnzả. hLxjGpHọ đọ4rLnBuc hLxjGpto bdcHaBNản cáonz trạng,dcHaBN rồihLxjGp n4rLnBuhững người4rLnBu lnzàm ch4rLnBuứng đứhLxjGpng lênnz nêu4rLnBu chứnghLxjGp cnzứ. nzSau đó4rLnBu họnz nzký tênnz nzvào dcHaBNbản phnzán hLxjGpquyết rồi4rLnBu lấydcHaBN giọng4rLnBu ng4rLnBuhiêm hLxjGptrang đọcdcHaBN nzcho 4rLnBubị cáhLxjGpo ngnzhe. RuồidcHaBN TrhLxjGpâu l4rLnBuặng lẽnz ng4rLnBuhe bản4rLnBu dcHaBNán. Và,nz hLxjGptheo hìhLxjGpnh tdcHaBNhức thôdcHaBNng thưnzờng, hLxjGpkhi 4rLnBungười tnza dcHaBNhỏi dcHaBNcó 4rLnBuphát 4rLnBubiểu gnzì 4rLnBukhông, anznh chỉdcHaBN hLxjGpvội vdcHaBNã xhLxjGpua tanzy nzgạt đi.hLxjGp Gi4rLnBuấu dcHaBNtrong hLxjGpngực anhLxjGph lànz chiếcdcHaBN mùnzi xohLxjGpa mà4rLnBu Mông-tanz-ne-li đãhLxjGp đdcHaBNánh rhLxjGpơi. SudcHaBNốt đêmdcHaBN qdcHaBNua andcHaBNh đãhLxjGp hô4rLnBun 4rLnBuvà khnzóc chiếchLxjGp khănzn 4rLnBuđó nh4rLnBuư hdcHaBNôn và4rLnBu khóchLxjGp mộthLxjGp si4rLnBunh lihLxjGpnh. GiờdcHaBN đânzy gươdcHaBNng mặnzt annzh xan4rLnBuh 4rLnBuxao vdcHaBNà hLxjGpthờ 4rLnButhẫn, vnzà dcHaBNmắt nzanh vẫnzn cnzòn ngấndcHaBN ldcHaBNệ. nzHai tiến4rLnBug "Xử4rLnBu bắndcHaBN" cnzhẳng 4rLnButác hLxjGpđộng gìhLxjGp đếndcHaBN nzanh. KdcHaBNhi nghLxjGphe hLxjGphai tiếngnz ấydcHaBN, 4rLnBuanh chLxjGphỉ mnzở thLxjGpo đồ4rLnBung tửdcHaBN trnzong đôidcHaBN dcHaBNmắt, vdcHaBNà hLxjGpchỉ cnzó 4rLnButhế thôi!
Khi mọdcHaBNi thnzủ tục4rLnBu đãdcHaBN xondcHaBNg, vhLxjGpiên hLxjGpGiám bi4rLnBunh hLxjGpra lệnh:
- ĐưdcHaBNa ô4rLnBung nzta v4rLnBuề phòdcHaBNng giam.
Viên độihLxjGp cố4rLnBu cầm4rLnBu nước4rLnBu hLxjGpmắt, sờhLxjGp hLxjGpvào thâhLxjGpn h4rLnBuình nzim phăng4rLnBu phắdcHaBNc ấy.hLxjGp RuồidcHaBN T4rLnBurâu hnzơi giậtdcHaBN mì4rLnBunh dcHaBNngoảnh lại.
- Ànz, p4rLnBuhải! Tôinz quêdcHaBNn mất.
Nét dcHaBNmặt viê4rLnBun GidcHaBNám bidcHaBNnh phảnghLxjGp hLxjGpphất nzmột v4rLnBuẻ gdcHaBNì như4rLnBu lhLxjGpà thưnzơng hại.dcHaBN HắndcHaBN thLxjGpa bảnzn chấhLxjGpt cũhLxjGpng khôhLxjGpng phảdcHaBNi 4rLnBulà mộdcHaBNt ngưnzời độcnz 4rLnBuác vnzà vahLxjGpi tr4rLnBuò hắdcHaBNn phLxjGphải đón4rLnBug hLxjGpmấy tuần4rLnBu dcHaBNnay làm4rLnBu chhLxjGpo chLxjGphính hắ4rLnBun dcHaBNtrong thâdcHaBNm hLxjGptâm cnzũng tnzhấy ngượng4rLnBu nzngùng. Giờ4rLnBu đânzy khdcHaBNi đnzã đượcdcHaBN việdcHaBNc củnza mìnnzh, hắ4rLnBun hLxjGpsẵn hLxjGplòng ndcHaBNhân n4rLnBuhượng nztrong dcHaBNmọi chuyệnnz nhỏdcHaBN nào4rLnBu thuộcdcHaBN quydcHaBNền hắn.
Đưa mắthLxjGp nhì4rLnBun cánhdcHaBN thLxjGpay thdcHaBNâm nztím sưngdcHaBN phnzồng dcHaBNcủa Rnzuồi TrhLxjGpâu, hdcHaBNắn bảo:
- CádcHaBNc ôndcHaBNg k4rLnBuhông chLxjGpần hLxjGpcùm n4rLnBuữa cnzũng được.dcHaBN Cnzó thểnz chnzo ôhLxjGpng tnza tdcHaBNrở hLxjGplại ph4rLnBuòng gnziam cũ.
RồidcHaBN qudcHaBNay về4rLnBu phnzía đnzứa cháuhLxjGp, dcHaBNhắn nóinz thêm:
- Buồng4rLnBu gianzm thLxjGpử dcHaBNtù dcHaBNẩm ưdcHaBNớt vhLxjGpà âmnz dcHaBNu quáhLxjGp. nzĐây thựcnz nzra hLxjGpcũng chỉdcHaBN lànz 4rLnBuvấn đềdcHaBN thủ4rLnBu tục4rLnBu hLxjGpmà thôi.
HắndcHaBN bnzối rnzối hLxjGpho lêndcHaBN mấy4rLnBu nztiếng vdcHaBNà đổi4rLnBu châ4rLnBun đứnzng. Rnzồi hnzắn bỗhLxjGpng gọidcHaBN gi4rLnBuật tênnz độhLxjGpi vừ4rLnBua gdcHaBNiải RuồihLxjGp nzTrâu r4rLnBua tnzới cửa.
- ÔdcHaBNng đội,4rLnBu cnzhờ một4rLnBu cdcHaBNhút. 4rLnBuTôi muốnnz ndcHaBNói nzvới ôngdcHaBN 4rLnButa mấdcHaBNy câu!
Ruồi 4rLnBuTrâu hLxjGpđứng i4rLnBum khôndcHaBNg nnzhúc nhnzích. Hìn4rLnBuh nnzhư thLxjGpiếng nói4rLnBu củnza PhedcHaBNrari knzhông lọtnz vdcHaBNào dcHaBNtai anh.
- Ônnzg códcHaBN mhLxjGpuốn n4rLnBuhắn hLxjGpgì vdcHaBNới bạndcHaBN b4rLnBuè vànz thdcHaBNân tnzhích khôdcHaBNng?... Tô4rLnBui chắc4rLnBu hLxjGpông có4rLnBu người4rLnBu thânhLxjGp chứ?
KdcHaBNhông mộtnz tihLxjGpếng thLxjGprả lời.
- VậydcHaBN ônhLxjGpg cứhLxjGp hLxjGpnghĩ đ4rLnBui rồihLxjGp n4rLnBuói dcHaBNvới thLxjGpôi dcHaBNhoặc vnzới lihLxjGpnh mụcnz nztuyên 4rLnBuuý (24rLnBu). TôidcHaBN sẽnz đôhLxjGpn đốcnz thực4rLnBu hiệnhLxjGp lnzời nh4rLnBuắn dcHaBNcủa hLxjGpông. N4rLnBuhưng tnzốt hơdcHaBNn là4rLnBu ông4rLnBu nnzhắn lạihLxjGp chdcHaBNa t4rLnBuuyên nzuý. nzCha dcHaBNđến ngadcHaBNy nzbây giờhLxjGp hLxjGpvà sẽdcHaBN dcHaBNở vớinz ôngnz suhLxjGpốt đêmdcHaBN ndcHaBNay. Nếu4rLnBu 4rLnBuông còhLxjGpn c4rLnBuó nguyệ4rLnBun vnzọng ghLxjGpì khác4rLnBu 4rLnBunữa thì...
Ruồi nzTrâu nznhìn lên:
- Ông4rLnBu hãydcHaBN dcHaBNnói vớihLxjGp 4rLnBulinh mnzục rnzằng tdcHaBNôi chỉ4rLnBu mu4rLnBuốn ở4rLnBu mdcHaBNột mình.dcHaBN ThLxjGpôi kdcHaBNhông chLxjGpó bạndcHaBN bhLxjGpè màdcHaBN hLxjGpcũng chẳngdcHaBN nhắnhLxjGp ghLxjGpì cả.
- Nhưnnzg ônghLxjGp cũnhLxjGpg muố4rLnBun xưnhLxjGpg tộnzi hLxjGp(3) chứ.
- Tô4rLnBui dcHaBNlà ngườidcHaBN vnzô thần.dcHaBN TôidcHaBN chdcHaBNẳng muốhLxjGpn gdcHaBNì khLxjGphác hơhLxjGpn ngohLxjGpài hLxjGpviệc dcHaBNđược yhLxjGpên tĩnh.
Ruồi Trânzu 4rLnBunói vớ4rLnBui giọdcHaBNng đơndcHaBN điệu,dcHaBN bìnhdcHaBN thảdcHaBNn, khônnzg cdcHaBNó vẻhLxjGp gnzì l4rLnBuà kh4rLnBuiêu khíchLxjGph hodcHaBNặc bực4rLnBu dcHaBNdọc, rồ4rLnBui từdcHaBN từ4rLnBu quanzy dcHaBNgót bưnzớc nzra chLxjGpửa. 4rLnBuNhưng 4rLnBura đ4rLnBuến cnzửa th4rLnBuì 4rLnBuanh ldcHaBNại nzdừng bước:
- nzÔng đạinz tá,4rLnBu thLxjGpôi cò4rLnBun 4rLnBuquên mộthLxjGp vinzệc. Tôi4rLnBu chnzỉ yhLxjGpêu cầunz ônhLxjGpg nzchiếu cốnz mộthLxjGp điềuhLxjGp 4rLnBulà: sángdcHaBN madcHaBNi xinzn 4rLnBuông dcHaBNđừng đểnz hLxjGpcho họ4rLnBu trdcHaBNói hhLxjGpoặc bịdcHaBNt mắtdcHaBN tô4rLnBui. TdcHaBNôi sẽ4rLnBu đứng4rLnBu yên.
*
* *
Tới sáhLxjGpng ng4rLnBuày thdcHaBNứ t4rLnBuư, khLxjGphi nzmặt trờdcHaBNi hLxjGpvừa ló,hLxjGp RuồhLxjGpi TrhLxjGpâu đdcHaBNã bịdcHaBN dẫndcHaBN nzra s4rLnBuân. nzAnh 4rLnBukhập k4rLnBuhiễng nzrõ néhLxjGpt hơdcHaBNn mnzọi khhLxjGpi. DựahLxjGp hdcHaBNẳn nzvào ta4rLnBuy v4rLnBuiên đdcHaBNội, Ruồ4rLnBui Trâu4rLnBu lnzê bư4rLnBuớc, rdcHaBNõ ràdcHaBNng vớhLxjGpi vẻnz khóhLxjGp khănnz dcHaBNvà dcHaBNđau đớn.
Nhưng dcHaBNmọi vdcHaBNẻ phụhLxjGpc tùndcHaBNg mỏidcHaBN mệhLxjGpt đãhLxjGp bidcHaBNến mnzất trnzên mặt4rLnBu 4rLnBuanh. Nh4rLnBuững nỗidcHaBN kinhLxjGph hhLxjGpoàng 4rLnBuma qhLxjGpuái đãhLxjGp đá4rLnBunh gụnzc andcHaBNh tronhLxjGpg cảnhhLxjGp dcHaBNtịch l4rLnBuiêu, cùngdcHaBN nhhLxjGpững ảodcHaBN ảnnzh vnzà nhữngnz giấdcHaBNc mơdcHaBN trdcHaBNong nzthế gnziới hLxjGpâm nzu nnzay đ4rLnBuều đãhLxjGp nztan tnzheo nzđêm tối.4rLnBu Ng4rLnBuay dcHaBNsau hLxjGplúc vầndcHaBNg đô4rLnBung t4rLnBuoả sá4rLnBung, khdcHaBNi RudcHaBNồi Tnzrâu phảinz đốinz diệnhLxjGp vớihLxjGp 4rLnBukẻ thnzù, tnzhì 4rLnButinh 4rLnButhần chiếndcHaBN đấdcHaBNu nzcủa anhLxjGph dcHaBNđã trdcHaBNỗi dcHaBNdậy, anznh kdcHaBNhông hLxjGpcó dcHaBNgì sợnz dcHaBNhãi cả.
TrhLxjGpước bứcnz tườngnz ldcHaBNeo đ4rLnBuầy hLxjGpdây thườndcHaBNg xunzân, sádcHaBNu hLxjGptay s4rLnBuúng đượ4rLnBuc lệnh4rLnBu chọn4rLnBu đhLxjGpi dcHaBNhành qhLxjGpuyết đhLxjGpã 4rLnBudàn thdcHaBNành 4rLnBuhàng nga4rLnBung. Đâynz chín4rLnBuh nzlà bức4rLnBu tườnhLxjGpg ndcHaBNứt nẻhLxjGp dcHaBNvà dcHaBNđổ nátdcHaBN mhLxjGpà a4rLnBunh đãnz trèonz xudcHaBNống trhLxjGpong cdcHaBNái đêm4rLnBu bdcHaBNất hạnznh ấy4rLnBu dcHaBNđể hòndcHaBNg trốnnz tho4rLnBuát. nzMấy ngườ4rLnBui lídcHaBNnh đứngdcHaBN nznghiêm, ta4rLnBuy cdcHaBNầm súngnz dcHaBNmà vẫdcHaBNn nzrưng rưngdcHaBN n4rLnBuước mắtnz. HọhLxjGp cả4rLnBum hLxjGpthấy đi4rLnBuều knzinh dcHaBNkhủng ngoàihLxjGp hLxjGpsức tưhLxjGpởng tdcHaBNượng k4rLnBuhi ngh4rLnBuĩ rằn4rLnBug chínhnz t4rLnBuay mìnnzh phảidcHaBN giếnzt Runzồi T4rLnBurâu. CodcHaBNn nnzgười cdcHaBNó nznhững câhLxjGpu nzứng đốinz sắdcHaBNc sảo4rLnBu, nzcó nztiếng cườinz dcHaBNvui bấdcHaBNt tunzyệt, dcHaBNcó dcHaBNtinh t4rLnBuhần dũndcHaBNg cảdcHaBNm ch4rLnBuói ldcHaBNọi vnzà dễnz l4rLnBuan truyền4rLnBu ấ4rLnBuy đ4rLnBuã nhưnz dcHaBNmột thLxjGpia nắnnzg ấmnz sdcHaBNoi nzrọi và4rLnBuo cuhLxjGpộc đờinz 4rLnBuu ám,dcHaBN 4rLnBubuồn thảm4rLnBu chLxjGpủa hLxjGphọ. VậyhLxjGp m4rLnBuà gihLxjGpờ đâhLxjGpy cohLxjGpn ngưhLxjGpời ấyhLxjGp phảidcHaBN c4rLnBuhết, phLxjGphải hLxjGpchết vdcHaBNì chíndcHaBNh tahLxjGpy họhLxjGp, n4rLnBuhư tnzhế 4rLnBukhác nào4rLnBu họnz sắphLxjGp phải4rLnBu trdcHaBNông 4rLnButhấy dcHaBNmặt trờidcHaBN chdcHaBNói lọhLxjGpi phụtdcHaBN tắt.
Một lỗ4rLnBu huyệtnz dhLxjGpưới gốhLxjGpc mộtdcHaBN cây4rLnBu v4rLnBuả nzcao ldcHaBNớn đadcHaBNng chờhLxjGp đợihLxjGp RuồhLxjGpi TrdcHaBNâu. Lỗ4rLnBu huyệthLxjGp 4rLnBuđó dcHaBNdo những4rLnBu bà4rLnBun tadcHaBNy kdcHaBNhông t4rLnBuình dcHaBNnguyện đã4rLnBu đào4rLnBu nêndcHaBN đêmdcHaBN qhLxjGpua vàhLxjGp vớidcHaBN nhữhLxjGpng 4rLnBugiọt nưnzớc nzmắt rơhLxjGpi trnzên nh4rLnBuững bdcHaBNàn xdcHaBNẻng. ĐihLxjGp ngan4rLnBug qnzua nzđó, Ruồi4rLnBu nzTrâu 4rLnBumỉm cườihLxjGp dcHaBNnhìn dcHaBNlỗ h4rLnBuuyệt t4rLnBuối đe4rLnBun, nhnzìn những4rLnBu nzngọn cỏhLxjGp héhLxjGpo tàn4rLnBu nzbên cạdcHaBNnh huyệ4rLnBut. AndcHaBNh khohLxjGpan khoánzi hnzít mộ4rLnBut hơnzi hLxjGpdài đểhLxjGp thưởngnz 4rLnButhức mùi4rLnBu thơnzm cnzủa vạ4rLnBut hLxjGpđất mhLxjGpới tinznh khôi.
Khi đếndcHaBN ghLxjGpần thânhLxjGp hLxjGpcây, vnziên đhLxjGpội đứnghLxjGp sữngnz lại.dcHaBN RuồihLxjGp TdcHaBNrâu ngoảnhdcHaBN lạhLxjGpi nhhLxjGpìn 4rLnBuanh tnza, rồinz nznở hLxjGpmột nụdcHaBN cười:
- ThLxjGpôi đứhLxjGpng đâyhLxjGp phả4rLnBui chănzng, ôngdcHaBN đội?
Viên đội4rLnBu ní4rLnBun lhLxjGpặng ghLxjGpật đdcHaBNầu. AndcHaBNh tnza nghẹ4rLnBun ngào,hLxjGp tiếchLxjGp rằ4rLnBung đhLxjGpã khnzông nóidcHaBN đưhLxjGpợc mộtnz lờidcHaBN nhLxjGpào, vnzí nzdù hLxjGplời 4rLnBunói nàynz cnzó thểhLxjGp dcHaBNcứu sống4rLnBu đưhLxjGpợc RudcHaBNồi Tr4rLnBuâu. TrhLxjGpong sâdcHaBNn đãnz tdcHaBNề tựu4rLnBu đnzông đủdcHaBN cả4rLnBu: vnziên GhLxjGpiám binhdcHaBN, ch4rLnBuáu hắn,nz viêndcHaBN dcHaBNtrung uý4rLnBu kỵ4rLnBu binhLxjGph ldcHaBNàm nhihLxjGpệm vụ4rLnBu chỉ4rLnBu hLxjGphuy dcHaBNviệc dcHaBNhành quynzết, ngườinz 4rLnBuy sĩ4rLnBu nzvà mộthLxjGp ldcHaBNinh mụcdcHaBN. Họnz bướchLxjGp lêndcHaBN với4rLnBu nhữngnz bộhLxjGp mhLxjGpặt nghnziêm trọng,dcHaBN nhưn4rLnBug đã4rLnBu nnzửa phhLxjGpần sượngnz sùn4rLnBug tdcHaBNrước cặnzp mắdcHaBNt tdcHaBNươi hLxjGpcười vhLxjGpà s4rLnBuáng 4rLnBungời vnzẻ ngạohLxjGp nghnzễ củanz RuồihLxjGp Trâu.
- 4rLnBuChào... chhLxjGpào nzcác quý4rLnBu ôhLxjGpng! ÁidcHaBN cdcHaBNhà, c4rLnBuả dcHaBNCha t4rLnBuuyên dcHaBNuý tônnz k4rLnBuính (1hLxjGp) cũnnzg dnzậy sớ4rLnBum 4rLnButhế chLxjGpơ 4rLnBuà!... ĐhLxjGpại 4rLnBuuý, ôdcHaBNng 4rLnBucó mạn4rLnBuh gnziỏi không?hLxjGp ChắchLxjGp đối4rLnBu vớ4rLnBui ôn4rLnBug, cuhLxjGpộc gdcHaBNặp gỡnz h4rLnBuôm n4rLnBuay của4rLnBu chLxjGphúng t4rLnBua sẽ4rLnBu hLxjGpdễ chnzịu hdcHaBNơn hLxjGplần 4rLnButrước phả4rLnBui nzkhông ạ?dcHaBN ÀhLxjGp, nztôi thấy4rLnBu cá4rLnBunh nztay ônghLxjGp v4rLnBuẫn còdcHaBNn bănghLxjGp hLxjGpbó trdcHaBNeo tr4rLnBuước ngựcnz hLxjGpkìa! Chỉnz tdcHaBNại 4rLnBulần tnzrước t4rLnBuôi bắ4rLnBun hụdcHaBNt đó4rLnBu dcHaBNthôi. nzNhững tadcHaBNy hLxjGpthiện xạdcHaBN này4rLnBu cnzhắc bắnhLxjGp khhLxjGpá hơn4rLnBu... phả4rLnBui khônnzg, chLxjGpác bạn?
Ruồi TrâdcHaBNu đ4rLnBuưa mắtdcHaBN nhìdcHaBNn một4rLnBu lượt4rLnBu dcHaBNnhững bdcHaBNộ mnzặt ủhLxjGp nzdột của4rLnBu mấdcHaBNy ngườnzi lính:
- DdcHaBNù nzsao lầnhLxjGp n4rLnBuày khôhLxjGpng phLxjGphải băndcHaBNg bnzó trnzeo trướchLxjGp ngựcnz 4rLnBunữa đâu4rLnBu. hLxjGpNào! Nànzo! nzSao dcHaBNvẻ mặthLxjGp cáhLxjGpc bạhLxjGpn tnzrông thnziểu nznão đếnnz thế?nz Nghiêm!nz Vànz bắdcHaBNn c4rLnBuho thhLxjGpật tr4rLnBuúng vàodcHaBN nào.4rLnBu Rồ4rLnBui cáchLxjGp bạnhLxjGp sẽnz hLxjGpcó nhiềuhLxjGp việc4rLnBu phảinz là4rLnBum, mànz dcHaBNcứ nhdcHaBNư thnzế dcHaBNnày khhLxjGpông nzbiết cnzó làmhLxjGp nznổi hLxjGpkhông. Bâynz nzgiờ cánzc bạnnz đượcdcHaBN quyền4rLnBu tậpdcHaBN tdcHaBNrước thLxjGphì cònzn nzgì bằng.
- Hỡi4rLnBu con...
Vnzị linznh mục4rLnBu tiếnhLxjGp ldcHaBNên hLxjGpngắt l4rLnBuời anhLxjGph. NhdcHaBNững người4rLnBu kháhLxjGpc đềudcHaBN lùinz lnzại phíhLxjGpa sa4rLnBuu, đểhLxjGp mặcnz hadcHaBNi ngườihLxjGp vớinz nhau.
- Chỉ4rLnBu chLxjGpòn ítnz ph4rLnBuút dcHaBNnữa hLxjGplà 4rLnBucon sẽhLxjGp vềdcHaBN với4rLnBu ĐấdcHaBNng SánhLxjGpg Tạo4rLnBu 4rLnBu(2) hLxjGpra cohLxjGpn. Nhữngnz nzgiây phú4rLnBut cuốnzi nzcùng nàydcHaBN l4rLnBuà dàhLxjGpnh chhLxjGpo cohLxjGpn đểdcHaBN hLxjGpăn năndcHaBN sádcHaBNm hối,dcHaBN c4rLnBuon 4rLnBuchớ nnzên dùnzng và4rLnBuo việcdcHaBN nàohLxjGp khác.dcHaBN nzCha xnzin nzcon, cdcHaBNon dcHaBNthử nghnzĩ xemdcHaBN, dcHaBNnếu chếthLxjGp dcHaBNmà 4rLnBukhông đ4rLnBuược cnzhịu phéphLxjGp giảinz tộihLxjGp, lònhLxjGpg 4rLnBucòn 4rLnBuhung dữhLxjGp thì4rLnBu nzđáng dcHaBNsợ bhLxjGpiết ba4rLnBuo! Ch4rLnBuờ đ4rLnBuến dcHaBNkhi chLxjGpon đứn4rLnBug trướchLxjGp Đấng4rLnBu 4rLnBuPhán XhLxjGpét hLxjGp(3) chLxjGpủa codcHaBNn hLxjGpthì lúdcHaBNc ấdcHaBNy ănnz nănhLxjGp đnzã muhLxjGpộn nzrồi. SắhLxjGpp lạihLxjGp gầnhLxjGp nganzi hLxjGpbáu dcHaBNvô chLxjGpùng tôndcHaBN n4rLnBughiêm của4rLnBu Người4rLnBu m4rLnBuà conzn vẫnhLxjGp cứ4rLnBu cdcHaBNười đùahLxjGp nh4rLnBuư dcHaBNthế đượchLxjGp sao?
- Cườinz đùa4rLnBu ưhLxjGp, hLxjGpthưa cnzha tônnz kín4rLnBuh? TôidcHaBN tưởng4rLnBu hLxjGpcái bàinz g4rLnBuiáo ldcHaBNý cỏnnz c4rLnBuon ấydcHaBN ch4rLnBuỉ đểnz cnzho nhLxjGphững ngườihLxjGp 4rLnBucùng phínza với4rLnBu cnzha ngh4rLnBue thônzi hLxjGpchứ! BhLxjGpao nzgiờ đếnnz lhLxjGpượt cnzhúng nztôi, chúngdcHaBN 4rLnButôi sdcHaBNẽ dhLxjGpùng thLxjGprọng phá4rLnBuo chứ4rLnBu c4rLnBuhẳng dùdcHaBNng đếnnz dnzăm khẩunz súnhLxjGpg hLxjGpkhai hậuhLxjGp cũnz khLxjGpỹ nànzy đânzu! Và4rLnBu lúcnz bnzấy g4rLnBuiờ cánzc vịdcHaBN sẽhLxjGp tdcHaBNhấy hLxjGpchúng thLxjGpôi dcHaBNcười đhLxjGpùa đnzến đâu.
- CádcHaBNc co4rLnBun 4rLnBusẽ dùdcHaBNng trọnzng pháonz ư4rLnBu? ÔdcHaBNi! Thật4rLnBu lànz vdcHaBNô 4rLnBuphúc chdcHaBNo cohLxjGpn qnzuá! Conzn vẫ4rLnBun chưdcHaBNa hhLxjGpiểu rằng4rLnBu co4rLnBun đan4rLnBug đứhLxjGpng trênhLxjGp bờ4rLnBu hLxjGpvực thẳmhLxjGp đáng4rLnBu sợnz nhnzư thế4rLnBu nàohLxjGp 4rLnBuhay sao?
Ruồi TrâdcHaBNu 4rLnBungoái nzđầu ndcHaBNhìn lỗhLxjGp huyệdcHaBNt mở4rLnBu rộn4rLnBug sa4rLnBuu l4rLnBuưng mình.
- VậyhLxjGp ch4rLnBua... 4rLnBucha nztôn nzkính thLxjGpưởng rằnghLxjGp đặtnz được4rLnBu tôihLxjGp 4rLnBuxuống đấy4rLnBu nzlà xdcHaBNong chuy4rLnBuện vhLxjGpới tônzi rồinz hnzay sadcHaBNo? Cónz lẽ4rLnBu dcHaBNcác vị4rLnBu 4rLnBucòn chặnhLxjGp mnzột phiếndcHaBN đáhLxjGp lênhLxjGp mồdcHaBN tdcHaBNôi nzđể dcHaBN"ba ngàynz saunz" tôi.dcHaBN.. tnzôi khỏinz sốnzng lạdcHaBNi 4rLnBuchứ nzgì? nz(4) ChớhLxjGp sợ,4rLnBu dcHaBNCha dcHaBNtôn khLxjGpính ạ!hLxjGp 4rLnBuTôi sẽnz kdcHaBNhông xâhLxjGpm pnzhạm vào4rLnBu qhLxjGpuyền cdcHaBNủa cácdcHaBN nzvị trhLxjGpong nhữ4rLnBung t4rLnBurò nzdiễn kịchnz rẻnz tiềnzn nànzy đhLxjGpâu. Đặt4rLnBu nztôi xdcHaBNuống đâu,4rLnBu tôi4rLnBu sẽhLxjGp nằdcHaBNm hLxjGpyên 4rLnBuở đấyhLxjGp ndcHaBNhư dcHaBNmột conzn... nzcon chuộ4rLnBut vdcHaBNậy. dcHaBNNhưng, dcHaBNdù sahLxjGpo mặc4rLnBu lòngnz, chúdcHaBNng tnzôi vẫdcHaBNn sẽhLxjGp dùnnzg đếnnz trnzọng phá4rLnBuo đấy.
VịhLxjGp hLxjGplinh mụchLxjGp knzêu lên:
- Ôi!dcHaBN Lạy4rLnBu 4rLnBuChúa dcHaBNlòng là4rLnBunh vônz cùngdcHaBN! XidcHaBNn CdcHaBNhúa nztha tộihLxjGp hLxjGpcho knzẻ bnzất hạnh4rLnBu này!
Viên nztrung uhLxjGpý k4rLnBuỵ binznh, dcHaBNgiọng ồnz ồnz khấn:
- Amen!
Còn viênnz đạihLxjGp tánz vàhLxjGp đứa4rLnBu cháunz tnzhì sùnnzg hLxjGpkính l4rLnBuàm 4rLnBudấu thánhnz giá.
Thấy r4rLnBuõ rằng4rLnBu 4rLnBukhuyên bảo4rLnBu nữa4rLnBu cũnnzg chẳng4rLnBu đ4rLnBui đnzến đâuhLxjGp, vị4rLnBu dcHaBNlinh mhLxjGpục đànhhLxjGp hLxjGpphải từ4rLnBu bỏ4rLnBu cnzông vnziệc vhLxjGpô kếdcHaBNt hLxjGpquả của4rLnBu mình.hLxjGp Ôn4rLnBug dcHaBNbước dcHaBNsang bêdcHaBNn cạn4rLnBuh, lắ4rLnBuc đầu,dcHaBN 4rLnBumồm lầmdcHaBN rầdcHaBNm cnzầu ki4rLnBunh. C4rLnBuhỉ tronhLxjGpg nzphút cnzhốc, côdcHaBNng v4rLnBuiệc chuẩnzn hLxjGpbị ng4rLnBuắn gọnhLxjGp nzvà đơnhLxjGp ghLxjGpiản đềdcHaBNu nzđã đdcHaBNược hốhLxjGpi hả4rLnBu 4rLnBulàm xdcHaBNong. 4rLnBuRuồi 4rLnBuTrâu hLxjGpra đứngnz đúng4rLnBu nzvào cnzhỗ 4rLnBucủa mìnhdcHaBN vàhLxjGp qhLxjGpuay lạ4rLnBui thhLxjGpoáng ndcHaBNhìn lê4rLnBun cảnh4rLnBu hLxjGphuy ho4rLnBuàng cdcHaBNhói chhLxjGpang ánh4rLnBu hLxjGpsáng vhLxjGpàng vdcHaBNà đỏ4rLnBu cnzủa mặtnz trờhLxjGpi đangnz mọc4rLnBu. MdcHaBNột ldcHaBNần nữnza nzRuồi dcHaBNTrâu lạinz hLxjGpyêu cầudcHaBN k4rLnBuhông bịtnz mhLxjGpắt. NhìhLxjGpn vẻdcHaBN nzmặt nznhư thádcHaBNch tnzhức củanz annzh, vi4rLnBuên đạdcHaBNi tdcHaBNá đàndcHaBNh miễnnz 4rLnBucưỡng đồnghLxjGp ý4rLnBu. C4rLnBuả hadcHaBNi ngưnzời đnzều q4rLnBuuên rằngdcHaBN ndcHaBNhư tnzhế 4rLnBuhọ c4rLnBuó tnzhể hLxjGplàm ảnhhLxjGp hưởn4rLnBug tớhLxjGpi nztinh thầnnz qhLxjGpuân sĩ.
dcHaBNRuồi hLxjGpTrâu đứngnz qhLxjGpuay thẳ4rLnBung 4rLnBumặt vdcHaBNề p4rLnBuhía h4rLnBuọ vàhLxjGp mỉmdcHaBN cười.hLxjGp Nhữn4rLnBug cánhdcHaBN thLxjGpay cầdcHaBNm sún4rLnBug r4rLnBuun lênnz. AnhLxjGph bảo:
- TôhLxjGpi hhLxjGpoàn toàn4rLnBu sẵ4rLnBun sàndcHaBNg rồi.
Viên tr4rLnBuung 4rLnBuuý bước4rLnBu lê4rLnBun dcHaBNphía tr4rLnBuước, ngườinz r4rLnBuun hLxjGprun vnzì xnzúc động.dcHaBN HắdcHaBNn chưahLxjGp hềnz chỉhLxjGp h4rLnBuuy xử4rLnBu bdcHaBNắn dcHaBNbao giờ.
- Chuẩn4rLnBu bịdcHaBN... NhdcHaBNằm! Bắn!
Ruồi ThLxjGprâu hơihLxjGp lạdcHaBNng ngườidcHaBN đidcHaBN, nhLxjGphưng lấnzy ngadcHaBNy lạhLxjGpi được4rLnBu thdcHaBNăng bằng.dcHaBN dcHaBNMột viêdcHaBNn đạndcHaBN bhLxjGpắn khôhLxjGpng vữnzng đhLxjGpã snzượt tdcHaBNrên nzmá anznh. Vnzài giọtnz mdcHaBNáu lohLxjGpang trên4rLnBu cổ4rLnBu áodcHaBN dcHaBNtrắng. Mộ4rLnBut vinzên khnzác trúng4rLnBu vàodcHaBN nzchân, pdcHaBNhía trê4rLnBun đ4rLnBuầu gối4rLnBu. nzKhi khónzi tdcHaBNan thdcHaBNì đám4rLnBu línhLxjGph dcHaBNthấy dcHaBNanh nzvẫn nzđứng, vhLxjGpẫn mỉm4rLnBu cười4rLnBu nznhư 4rLnBucũ vdcHaBNà đanhLxjGpg lhLxjGpấy bnzàn thLxjGpay tdcHaBNàn dcHaBNtật quệhLxjGpt máunz tnzrên má.
Anh nói:
- nzBắn xdcHaBNoàng qudcHaBNá hLxjGprồi, các4rLnBu bhLxjGpạn ạ!
4rLnBuGiọng nóidcHaBN trohLxjGpng trẻonz vdcHaBNà kdcHaBNhúc tdcHaBNriết cnzủa dcHaBNanh khắhLxjGpc nzsâu vànzo t4rLnBuim hLxjGpnhững ndcHaBNgười lnzính khLxjGphốn knzhổ đanzng hếthLxjGp shLxjGpức bàdcHaBNng hoà4rLnBung v4rLnBuà hLxjGpbối rối.
- CácdcHaBN dcHaBNbạn thửdcHaBN bắnzn lạinz xenzm nào!
Toàn bộdcHaBN nzhàng lídcHaBNnh nzđều rùng4rLnBu mìndcHaBNh s4rLnBuởn ghLxjGpáy vàdcHaBN rhLxjGpên rỉhLxjGp. Ngnzười hLxjGpnào ngườihLxjGp 4rLnBunấy nnzhằm cdcHaBNhệch sannzg bênzn cạnh,4rLnBu thdcHaBNầm mon4rLnBug viênhLxjGp đạnnz kếhLxjGpt liễunz thLxjGpính mệnh4rLnBu R4rLnBuuồi TrâhLxjGpu lnzà 4rLnBucủa ngnzười bhLxjGpên cạnhhLxjGp chứhLxjGp khdcHaBNông phảidcHaBN củadcHaBN mhLxjGpình. RuồhLxjGpi nzTrâu nzthì vẫdcHaBNn cứhLxjGp đứnghLxjGp thảnnz nhiêdcHaBNn, mỉmhLxjGp cdcHaBNười nznhìn họ4rLnBu. HdcHaBNọ chỉhLxjGp biêhLxjGpn dcHaBNcuộc hLxjGpxử dcHaBNtử t4rLnBuhành mộtnz cuộcdcHaBN giết4rLnBu dcHaBNchóc tron4rLnBug lhLxjGpò 4rLnBumổ, 4rLnBuvà dcHaBNbây giờhLxjGp họ4rLnBu 4rLnBulại phảihLxjGp làmhLxjGp lạhLxjGpi từhLxjGp đầudcHaBN c4rLnBuái dcHaBNcông hLxjGpviệc 4rLnBughê rhLxjGpợn ndcHaBNày. ĐámdcHaBN lính4rLnBu độdcHaBNt ndcHaBNgột hLxjGphoảng víanz, hLxjGphọ hạnz snzúng đứn4rLnBug ng4rLnBuhe những4rLnBu lờihLxjGp mnzắng 4rLnBumỏ vhLxjGpà chửihLxjGp rủhLxjGpa điênzn cuồng4rLnBu củadcHaBN cáhLxjGpc vi4rLnBuên 4rLnBusĩ qu4rLnBuan. Hnzọ dcHaBNsững sờ4rLnBu nzvà hã4rLnBui hhLxjGpùng giươhLxjGpng mhLxjGpắt nhnzìn ngườihLxjGp vừanz bịdcHaBN họhLxjGp bắnnz màdcHaBN chẳhLxjGpng h4rLnBuiểu snzao ônzng thLxjGpa vhLxjGpẫn nzkhông chết.
Viên nzGiám hLxjGpbinh nzvung nắm4rLnBu đnzấm trướchLxjGp mặt4rLnBu họdcHaBN. Hắnnz lồnghLxjGp lộndcHaBN quátdcHaBN tdcHaBNháo, bắdcHaBNt nzhọ phảdcHaBNi đứngnz v4rLnBuào vịdcHaBN tnzrí, hLxjGpgiương nzsúng lê4rLnBun dcHaBNvà hhLxjGpối hảnz l4rLnBuàm mnzau chnzo hLxjGpxong chuyện.4rLnBu Nh4rLnBuưng chínznh hdcHaBNắn 4rLnBucũng hdcHaBNoàn toàdcHaBNn mdcHaBNất tin4rLnBuh thầnhLxjGp khôn4rLnBug hLxjGpkhác 4rLnBugì bọnhLxjGp líhLxjGpnh. HdcHaBNắn khôn4rLnBug dámdcHaBN nhìdcHaBNn vànzo cáinz 4rLnButhân hdcHaBNình hLxjGpkhủng khiếpnz 4rLnBukia cứdcHaBN đứng4rLnBu trơ4rLnBu trơdcHaBN mhLxjGpà khôdcHaBNng chịu4rLnBu ngdcHaBNã xuống.dcHaBN 4rLnBuHắn gdcHaBNiật ndcHaBNảy mìndcHaBNh vdcHaBNà r4rLnBuun bắnhLxjGp lên4rLnBu kh4rLnBui n4rLnBughe giọngnz chế4rLnBu gidcHaBNễu hLxjGpcủa Ruồinz Trâu:
- Đại4rLnBu hLxjGptá, nzsao sá4rLnBung hnzôm dcHaBNnay hLxjGpông lạinz đưadcHaBN nzra mnzột độ4rLnBui ldcHaBNính xoànhLxjGpg thhLxjGpế. hLxjGpĐể tôidcHaBN nzxem 4rLnButôi cdcHaBNó thể4rLnBu điều4rLnBu khiển4rLnBu h4rLnBuọ khá4rLnBu hhLxjGpơn khôn4rLnBug! Nào,nz 4rLnBucác 4rLnBubạn! KìahLxjGp, cậudcHaBN đứnzng pdcHaBNhía b4rLnBuên tráinz kdcHaBNia, nâhLxjGpng nzsúng cahLxjGpo lêhLxjGpn chLxjGphứ! ChúhLxjGpc nzphúc chLxjGpho tấdcHaBNm lhLxjGpòng của4rLnBu cậu,nz dcHaBNcậu bạnnz ạhLxjGp! Trnzong 4rLnButay cậunz ldcHaBNà súngnz trận4rLnBu đấynz chứdcHaBN hLxjGpkhông phảidcHaBN xdcHaBNoong chảohLxjGp đhLxjGpâu nhLxjGphé! Nhắm4rLnBu dcHaBNthẳng chLxjGpả chưa?dcHaBN dcHaBNNào, bânzy gdcHaBNiờ... chuẩhLxjGpn bịdcHaBN... nhằm!...
Viên đạdcHaBNi tá4rLnBu nhảy4rLnBu xổhLxjGp lênhLxjGp, 4rLnBucướp lờihLxjGp dcHaBNanh, hét:
- Bắn!
Để cdcHaBNho ng4rLnBuười bịhLxjGp bắnhLxjGp tdcHaBNự ch4rLnBuỉ huhLxjGpy cdcHaBNuộc xửhLxjGp bắnzn 4rLnBucủa mìnznh th4rLnBuì hLxjGpai m4rLnBuà chhLxjGpịu được.
Sau loạtnz đạn4rLnBu lộnhLxjGp xộndcHaBN và4rLnBu vhLxjGpô 4rLnButổ dcHaBNchức, đhLxjGpám nzlính nzbỏ hhLxjGpàng ngũnz ruhLxjGpn nzrẩy đứngnz tú4rLnBum tụ4rLnBum lạidcHaBN vớidcHaBN dcHaBNnhau, mắhLxjGpt ngơ4rLnBu ngáhLxjGpc, sữn4rLnBug 4rLnBusờ ndcHaBNhìn vềhLxjGp pnzhía trdcHaBNước. MộthLxjGp t4rLnBuên lính4rLnBu 4rLnButhậm nzchí hLxjGpcòn kh4rLnBuông dcHaBNbấm 4rLnBucò, quănzng s4rLnBuúng, ngồ4rLnBui dcHaBNsụp xuốngdcHaBN đhLxjGpất màhLxjGp rhLxjGpên rỉ:
- Tôi4rLnBu chịunz thôihLxjGp, tôihLxjGp chịunz thôi!
Khói dầnhLxjGp tannz, badcHaBNy lnzên hoàhLxjGp vhLxjGpào dcHaBNánh ndcHaBNắng nzle lóhLxjGpi của4rLnBu dcHaBNban manzi. HdcHaBNọ thấyhLxjGp Ru4rLnBuồi ThLxjGprâu nhLxjGpgã rnza, dcHaBNhọ còndcHaBN thấyhLxjGp làhLxjGp RuồhLxjGpi TrâuhLxjGp vẫ4rLnBun chưdcHaBNa chết.dcHaBN PhdcHaBNút đầudcHaBN tihLxjGpên cảnz qdcHaBNuan lẫnnz nzlính đứnzng hLxjGpim hLxjGpnhư 4rLnBuđã hhLxjGpoá đánz mà4rLnBu n4rLnBuhìn một4rLnBu v4rLnBuật 4rLnBugì dễnz sợhLxjGp dcHaBNđang hLxjGplăn lộdcHaBNn, qnzuằn quạdcHaBNi trên4rLnBu mặtdcHaBN đất.
Rồi 4rLnBucả ngdcHaBNười dcHaBNy dcHaBNsĩ vàhLxjGp vnziên đại4rLnBu táhLxjGp nzcùng kdcHaBNêu l4rLnBuên cnzhạy àodcHaBN đếnnz chỗdcHaBN Ruồnzi Trâunz hLxjGpvì dcHaBNhọ thấhLxjGpy anznh vẫndcHaBN lếnzt một4rLnBu chânnz, hLxjGpquỳ lêdcHaBNn dcHaBNmà nhỏm4rLnBu ddcHaBNậy, 4rLnBuvẫn nnzhìn vàdcHaBNo nztoán lính4rLnBu dcHaBNvà vnzẫn cườinz lên:
- Lạ4rLnBui b4rLnBuắn trượtnz nzrồi! B4rLnBuắn... lạdcHaBNi 4rLnBuđi, dcHaBNcác bạnnz! ..4rLnBu. Để4rLnBu x4rLnBuem... nếu4rLnBu cánzc bạdcHaBNn nzkhông thể...
Ruồi Trnzâu bỗ4rLnBung lảo4rLnBu đảdcHaBNo dcHaBNrồi ngãhLxjGp vật4rLnBu dcHaBNsang 4rLnBumột dcHaBNbên trhLxjGpên bãihLxjGp cỏ.
dcHaBNViên đạnzi 4rLnButá khnzẽ hỏi:
- ÔhLxjGpng ấnzy chdcHaBNết chưa?
Người nzy sĩ4rLnBu qhLxjGpuỳ gốdcHaBNi, đnzặt thLxjGpay lêndcHaBN chidcHaBNếc nzsơ mnzi đẫmdcHaBN máhLxjGpu củhLxjGpa Ruồinz TrâhLxjGpu, tdcHaBNrả lời:
- dcHaBNChắc vậdcHaBNy... Tạ4rLnBu ơdcHaBNn Chúa!
Viên đạidcHaBN thLxjGpá 4rLnBunhắc theo:
4rLnBu- Tạ4rLnBu ơndcHaBN Chúa4rLnBu! TdcHaBNhế là4rLnBu xong!
Đứa cháu4rLnBu hLxjGpkéo hLxjGptay áodcHaBN hắn:
- ChdcHaBNú ơi...dcHaBN Hồnnzg 4rLnBuy ginzáo dcHaBNchủ đếnnz! Ngàinz 4rLnBuđang đứn4rLnBug ởdcHaBN c4rLnBuổng vàdcHaBN cứ4rLnBu đòihLxjGp 4rLnBuvào đây.
- hLxjGpCái gì?hLxjGp KhôndcHaBNg, nzkhông được...dcHaBN tô4rLnBui k4rLnBuhông nzcho v4rLnBuào đư4rLnBuợc! BhLxjGpọn nzlính gáhLxjGpc đnzâu cảnz rồi?4rLnBu nzThưa Đức4rLnBu Hnzồng y...
Cửa mhLxjGpở rồi4rLnBu lạihLxjGp đóhLxjGpng. Mông-ta-ne4rLnBu-li đãhLxjGp đứnghLxjGp dcHaBNtrong dcHaBNsân, nzđôi nzmắt đầhLxjGpy kihLxjGpnh hoàngnz, dcHaBNtrừng trừngdcHaBN nh4rLnBuìn vềhLxjGp phíhLxjGpa trước.
- ThưadcHaBN Đứ4rLnBuc Hồ4rLnBung ydcHaBN! Tôinz nzxin ngài..4rLnBu. dcHaBNcảnh nàyhLxjGp nnzgài xhLxjGpem bnzất tiện!hLxjGp dcHaBNViệc hdcHaBNành quyếthLxjGp vừadcHaBN kếthLxjGp thúc4rLnBu, th4rLnBui hànzi còdcHaBNn chưa...
Mônzng-ta-ne-li nói:
- TôihLxjGp đếnhLxjGp nnzhìn nónz nzmột chút.
Giọng nhLxjGpói vdcHaBNà cdcHaBNả bộhLxjGp dạnghLxjGp củadcHaBN MôdcHaBNng-ta-ne-li tronzng pdcHaBNhút ấhLxjGpy đãhLxjGp k4rLnBuhiến chhLxjGpo viêhLxjGpn hLxjGpGiám b4rLnBuinh pnzhải sửngnz sdcHaBNốt, hLxjGpông tnza nh4rLnBuư mdcHaBNột kẻ4rLnBu mộnghLxjGp du.
Một nzngười hLxjGplính bỗngnz nzkêu lên:
- ỐidcHaBN, lạdcHaBNy nzChúa tôi!
Viên hLxjGpGiám nzbinh quadcHaBNy n4rLnBugoắt lạihLxjGp nhìn.
Quả nhi4rLnBuên thế!
Tấm thândcHaBN đẫmnz m4rLnBuáu trnzên hLxjGpbãi dcHaBNcỏ lạinz mộhLxjGpt dcHaBNlần nữanz vậthLxjGp vnzã hLxjGpvà r4rLnBuên rỉ.
Ngườnzi 4rLnBuy hLxjGpsĩ ngồidcHaBN sụphLxjGp nzxuống, khLxjGpê đdcHaBNầu kẻ4rLnBu hấnzp dcHaBNhối lênnz đdcHaBNùi mình.
Ông thLxjGpa tdcHaBNuyệt vọng4rLnBu nzkêu lên:
- N4rLnBuhanh dcHaBNlên! NhadcHaBNnh lênzn, quâdcHaBNn dhLxjGpã 4rLnBuman! ChLxjGpho ôn4rLnBug tdcHaBNa chLxjGphết hẳdcHaBNn đidcHaBN, 4rLnBuvì nzơn Chú4rLnBua! Để4rLnBu thếdcHaBN nàyhLxjGp 4rLnButội nghinzệp quá!
nzMáu chdcHaBNảy túahLxjGp r4rLnBua hhLxjGpai bànzn thLxjGpay ng4rLnBuười 4rLnBuy sĩdcHaBN. hLxjGpRun nzlẩy bẩhLxjGpy 4rLnButừ đầunz đế4rLnBun chânzn, ôngdcHaBN tnza cốdcHaBN 4rLnBugiữ y4rLnBuên thân4rLnBu hnzình nzcòn đdcHaBNang hLxjGpgiãy gi4rLnBuụa. T4rLnBurong hLxjGpkhi ô4rLnBung tnza đandcHaBNg cu4rLnBuống qdcHaBNuýt quadcHaBNy hLxjGpnhìn tứnz phíahLxjGp đểhLxjGp nzcầu mhLxjGpong nzgiúp đỡ,dcHaBN vnzị lnzinh mụcnz cúidcHaBN xuốhLxjGpng qunza v4rLnBuai ô4rLnBung, kệhLxjGp tượnzng ChhLxjGpúa chịudcHaBN nạndcHaBN vàhLxjGpo dcHaBNđôi m4rLnBuôi nnzgười hấnzp hối.
- dcHaBNNhân dnzanh hLxjGpChúa chdcHaBNa, Chú4rLnBua con...
Ruồi Tnzrâu hLxjGptựa lhLxjGpên đùhLxjGpi n4rLnBugười 4rLnBuy sdcHaBNĩ, nhnzỏm dhLxjGpậy, dcHaBNmắt m4rLnBuở dcHaBNto nhìnzn chòndcHaBNg chdcHaBNọc vnzào tưdcHaBNợng Chúanz chịdcHaBNu nạn.4rLnBu hLxjGpRồi gdcHaBNữa bầ4rLnBuu tịnzch mịch4rLnBu chLxjGpâm 4rLnBulắng vnzà bădcHaBNng nzgiá ấy,dcHaBN anhLxjGph từ4rLnBu từdcHaBN 4rLnBugiơ dcHaBNcánh tadcHaBNy phảidcHaBN hLxjGpbị bnzắn gã4rLnBuy lên,nz 4rLnBuvà gạt4rLnBu 4rLnBuchiếc tượnnzg dcHaBNthánh giáhLxjGp nzra. MộhLxjGpt vết4rLnBu má4rLnBuu đdcHaBNỏ tươidcHaBN vấdcHaBNy hLxjGptrên mặthLxjGp tượng.
- Padr4rLnBue... Ch4rLnBuúa TrờihLxjGp... củ4rLnBua cdcHaBNha... thoảdcHaBN mdcHaBNãn rồnzi chứ?
Đầu ahLxjGpnh lảdcHaBN xuốhLxjGpng cán4rLnBuh t4rLnBuay ngườidcHaBN hLxjGpy sĩ.
*
* *
- hLxjGpThưa ĐdcHaBNức Hồnnzg y?
Tnzhấy HdcHaBNồng hLxjGpy gidcHaBNáo chhLxjGpủ vẫnnz 4rLnBuchưa tỉn4rLnBuh hLxjGpgiấc kin4rLnBuh hohLxjGpàng, đạihLxjGp tánz Phnzerari lạhLxjGpi gọihLxjGp thLxjGpo hơn:
- ThhLxjGpưa Đnzức HhLxjGpồng y!
Mông-tadcHaBN-ne-li nhìdcHaBNn lên:
- Nnzó chếnzt rồi.
- 4rLnBuVâng, chdcHaBNết hẳnzn rồi4rLnBu, 4rLnButhưa Đức4rLnBu HồhLxjGpng y4rLnBu. hLxjGpXin ngàinz 4rLnBura dcHaBNthôi ch4rLnBuứ hLxjGpạ?... Cảnnzh tượn4rLnBug nànzy hLxjGprùng rợn4rLnBu lắm...
- dcHaBNNó ch4rLnBuết rồdcHaBNi 4rLnBu- MônghLxjGp-ta-ne-li nh4rLnBuắc lại4rLnBu vàdcHaBN hLxjGpmột lầ4rLnBun nữahLxjGp n4rLnBuhìn dcHaBNxuống mặtnz RuồidcHaBN TrâhLxjGpu hLxjGp- TdcHaBNa đnzã 4rLnBusờ vàodcHaBN ngư4rLnBuời nódcHaBN hLxjGpmà ndcHaBNay nódcHaBN chếhLxjGpt mất4rLnBu r4rLnBuồi (1).
Viên trunhLxjGpg unzý nzxì 4rLnBuxào mộthLxjGp gi4rLnBuọng khnzinh bạc:
- dcHaBNNửa t4rLnBuá đạndcHaBN vàodcHaBN ngưnzời, ôngnz dcHaBNta dcHaBNcòn mdcHaBNong 4rLnBuchờ hLxjGpgì nữa?
Người 4rLnBuy snzĩ cnzũng t4rLnBuhì nzthào hLxjGpđáp lại:
- Ch4rLnBuắc ôngdcHaBN ấhLxjGpy ki4rLnBunh hhLxjGpãi vìdcHaBN trônhLxjGpg thấnzy máu.
Viên Gi4rLnBuám binnzh kidcHaBNên quynzết k4rLnBuéo ta4rLnBuy Mông-ta-ne-li:
- 4rLnBuXin Đứcnz HồnghLxjGp hLxjGpy đừhLxjGpng nhìhLxjGpn hắdcHaBNn 4rLnBunữa. N4rLnBugài hLxjGpcho phénzp chLxjGpha tuyênzn uý4rLnBu đư4rLnBua ngànzi hLxjGpvề chứnz ạ?
- Phải...4rLnBu 4rLnButôi về.
Mông-ta4rLnBu-ne-li từnz hLxjGptừ qu4rLnBuay ghLxjGpót nzra khLxjGphỏi bãihLxjGp cỏdcHaBN đẫmdcHaBN nzmáu mnzà bướnzc rdcHaBNa ngoànzi, vịdcHaBN linznh mnzục vànz vhLxjGpiên nzđội dcHaBNtheo nzsau. Đếnnz cdcHaBNổng, dcHaBNông 4rLnButa 4rLnBudừng bướcnz dcHaBNvà vẫnnz ngoádcHaBNi lạihLxjGp n4rLnBuhìn 4rLnBuvới cặphLxjGp mắnzt ki4rLnBunh ngạchLxjGp vnzà đờ4rLnBu đdcHaBNẫn ndcHaBNhư nzmắt hLxjGpmột nzcon ma.
hLxjGp- N4rLnBuó c4rLnBuhết rồi.
*
* *
Mấy tiếnnzg hLxjGpđồng h4rLnBuồ snzau, Mác-cô-4rLnBunê đếnzn 4rLnBucăn hLxjGpnhà nhdcHaBNỏ tnzrên sưhLxjGpờn đồi4rLnBu đểdcHaBN bdcHaBNáo c4rLnBuho Mác-hLxjGpti-ni bidcHaBNết lnzà 4rLnBuanh khỏnzi phnzải h4rLnBuy snzinh thâhLxjGpn nzmình mộtdcHaBN nzcách hLxjGpvô dcHaBNích nữa.
Kế nzhoạch giảidcHaBN cdcHaBNứu 4rLnBucho 4rLnBuRuồi T4rLnBurâu lầnhLxjGp hLxjGpthứ hanzi nzđã chuẩnnz bhLxjGpị xong4rLnBu, bnzởi 4rLnBuvì lầnhLxjGp nà4rLnBuy bốnz nztrí đơhLxjGpn giảnzn hơhLxjGpn lầnnz t4rLnBurước nhiềudcHaBN. Họ4rLnBu quhLxjGpyết địnhhLxjGp đếnnz 4rLnBusáng hô4rLnBum sahLxjGpu, kdcHaBNhi dcHaBNđám 4rLnBurước "M4rLnBuình TháhLxjGpnh" diễudcHaBN qunza 4rLnBuchân đ4rLnBuồi 4rLnButrên cónz phádcHaBNo đàinz, Mác-ti-nihLxjGp s4rLnBuẽ tnzừ trondcHaBNg nzđám đông4rLnBu tidcHaBNên lênhLxjGp trước,4rLnBu nzrút sdcHaBNúng ngắdcHaBNn giấudcHaBN 4rLnButrong ngự4rLnBuc á4rLnBuo ranz, hLxjGpbắn vànzo mặtnz viên4rLnBu GidcHaBNám binhdcHaBN. Nh4rLnBuân lúc4rLnBu lộhLxjGpn nzxộn, hnzai m4rLnBuươi ngườinz đầhLxjGpy đdcHaBNủ dcHaBNkhí giớ4rLnBui shLxjGpẽ thìhLxjGpnh lìnhLxjGph xô4rLnBung tnzới cổhLxjGpng, đán4rLnBuh p4rLnBuhá tớinz tậnzn thhLxjGpáp cannzh, dnzùng dcHaBNvũ lnzực 4rLnBubắt giữnz tên4rLnBu giữhLxjGp chLxjGphìa 4rLnBukhoá ng4rLnBuục, bunzộc hLxjGpnó phải4rLnBu mởhLxjGp cửa4rLnBu dcHaBNxà lidcHaBNm, cõnnzg Rnzuồi TrhLxjGpâu rdcHaBNa và4rLnBu bắhLxjGpn chế4rLnBut hoặchLxjGp cdcHaBNhế ngự4rLnBu bấdcHaBNt cdcHaBNứ kẻhLxjGp nàonz định4rLnBu cdcHaBNản đườdcHaBNng. nzRa đếnnz cdcHaBNổng họnz sẽhLxjGp vừdcHaBNa nzđánh vừanz rhLxjGpút, đồ4rLnBung thờhLxjGpi yểm4rLnBu hộdcHaBN hLxjGpcho mộtdcHaBN toáhLxjGpn dhLxjGpân 4rLnBubuôn lậ4rLnBuu thLxjGphứ ha4rLnBui cónz vdcHaBNũ tranzng vàhLxjGp cưhLxjGpỡi nhLxjGpgựa đếnhLxjGp đểnz đhLxjGpem RhLxjGpuồi TdcHaBNrâu thLxjGpới nzchỗ ẩndcHaBN nấpdcHaBN 4rLnBuan t4rLnBuoàn hLxjGptrên nnzúi cao.
Trong 4rLnBunhóm cốtnz cánhLxjGp chỉhLxjGp nzcó 4rLnBuGiê- dcHaBNma làdcHaBN k4rLnBuhông biếhLxjGpt 4rLnButí gìdcHaBN hLxjGpvề kdcHaBNế hoạchnz nznày. Mác4rLnBu-ti-ni đãhLxjGp códcHaBN nghLxjGpuyện 4rLnBuvọng đặcdcHaBN biệtdcHaBN yêuhLxjGp cầudcHaBN khLxjGphông hLxjGpđể cdcHaBNho nzchị biết.hLxjGp Annzh bảo:
- Chẳ4rLnBung mdcHaBNấy 4rLnBuchốc chhLxjGpị hLxjGpấy vỡnz tdcHaBNim 4rLnBura mất.
Vừa thấnzy Mác-chLxjGpô-nê 4rLnBuđến cổng,nz Mác-ti4rLnBu-ni đã4rLnBu mởhLxjGp nzcửa kínhLxjGph, bướnzc dcHaBNra nzhiên đón:
- dcHaBNCó hLxjGptin gìnz không,hLxjGp Mác-cô-nê?hLxjGp Ôi!...
Mác-cônz-nê khôngdcHaBN tr4rLnBuả lời,hLxjGp chỉhLxjGp hLxjGphất chdcHaBNiếc 4rLnBumũ rơmdcHaBN rộndcHaBNg nzvành rdcHaBNa 4rLnBusau gáy.
Họ cùnghLxjGp nhanzu ngồinz ddcHaBNưới mhLxjGpái hiên.
Không 4rLnBuai 4rLnBunói dcHaBNmột lờnzi. NhưnhLxjGpg chnzỉ dcHaBNthoáng hLxjGpnhìn vẻdcHaBN mặtnz ẩnnz dưới4rLnBu vànnzh mũnz dcHaBNkhi dcHaBNMác-cô-nê dcHaBNbước hLxjGpvào, Mác-ti-4rLnBuni dcHaBNcũng đãdcHaBN hi4rLnBuểu rõ4rLnBu tìnnzh hình.
Một4rLnBu hồi4rLnBu idcHaBNm hLxjGplặng hLxjGpdài. hLxjGpCuối cùnhLxjGpg, a4rLnBunh hỏi:
- XảyhLxjGp nzra lúhLxjGpc nznào thế?
Chính tdcHaBNai andcHaBNh dcHaBNtự nghe4rLnBu, Mác-ti-hLxjGpni cũnnzg nzđã nzthấy nzgiọng ndcHaBNói củhLxjGpa mìnnzh uểhLxjGp oảihLxjGp 4rLnBuvà 4rLnBuchán nzngán dcHaBNnhư chLxjGpả thếhLxjGp 4rLnBugiới này.
- SádcHaBNng 4rLnBunay, 4rLnBulúc 4rLnBurạng đông.nz Vi4rLnBuên đội4rLnBu chhLxjGpo tnzôi biết.dcHaBN Annzh tdcHaBNa có4rLnBu mặhLxjGpt ở4rLnBu đónz, trông4rLnBu rnzõ cả.
Mác-ti-ni nhnzìn xuốnhLxjGpg, rứdcHaBNt đứtdcHaBN đoạnhLxjGp dcHaBNchỉ vướnhLxjGpg dcHaBNở thLxjGpay áo.
Mọi dcHaBNsự đềdcHaBNu dcHaBNlà nzhư khhLxjGpông (1nz). hLxjGpChuyện 4rLnBunày cũnnzg làhLxjGp hưhLxjGp khô4rLnBung nznốt. ĐángdcHaBN lẽnz nnzgày nzmai a4rLnBunh 4rLnBusẽ ph4rLnBuải chết.hLxjGp Vậnzy 4rLnBumà bnzây giờdcHaBN thế4rLnBu gi4rLnBuới 4rLnBumơ ướnzc dcHaBNcủa lòngdcHaBN hLxjGpanh nzđã tdcHaBNan đnzi, hLxjGphệt như4rLnBu cáihLxjGp tdcHaBNhế giớinz thầnnz tihLxjGpên củ4rLnBua nhữngnz giấnzc mdcHaBNộng 4rLnBuvàng lúdcHaBNc hhLxjGpoàng hôn4rLnBu hLxjGptan đhLxjGpi kh4rLnBui hLxjGpmàn đêmhLxjGp 4rLnBubuông 4rLnBuxuống. và4rLnBu 4rLnBuanh đnzã bị4rLnBu đ4rLnBuuổi bnzật 4rLnButrở lạihLxjGp hLxjGpvới 4rLnBucái 4rLnButhế gdcHaBNiới buồnhLxjGp tẻnz, lần4rLnBu hnzồi 4rLnBungày nàdcHaBNy qhLxjGpua t4rLnBuháng khácdcHaBN, cnzái thếdcHaBN giớihLxjGp củhLxjGpa Gơ-rát-xi4rLnBu-ni vànz 4rLnBuGali, 4rLnBucủa mhLxjGpật 4rLnBumã vàhLxjGp ndcHaBNhững bà4rLnBui vnzăn hLxjGpchâm b4rLnBuiếm, hLxjGpcủa hLxjGpnhững c4rLnBuuộc nzcãi nzvã giữadcHaBN cánzc đồngnz chínz trnzong đ4rLnBuảng, cnzủa n4rLnBuhững mưdcHaBNu sâunz chướchLxjGp nzhiểm cdcHaBNủa bọdcHaBNn m4rLnBuật thLxjGphám Áo,nz nzvà nóhLxjGpi chuhLxjGpng lànz củahLxjGp cáhLxjGpi cốidcHaBN x4rLnBuay dcHaBN(2) côngdcHaBN thLxjGpác hànnzg ngnzày khiếnzn co4rLnBun tihLxjGpm c4rLnBuhán hLxjGpngắt. Giờnz 4rLnBuđây, Ruồinz Trânzu cdcHaBNhết đ4rLnBui làmdcHaBN chhLxjGpo dư4rLnBuới đnzáy tânzm hồn4rLnBu a4rLnBunh chỉnz 4rLnBucòn lànz mộnzt khoả4rLnBung trốngdcHaBN rnzỗng lớnnz, mộdcHaBNt dcHaBNkhoảng trốndcHaBNg nzkhông c4rLnBuó ghLxjGpì vhLxjGpà khônhLxjGpg anzi lấpnz nổi.
Nghe cóhLxjGp tiếng4rLnBu ahLxjGpi đahLxjGpng hỏihLxjGp mìnznh, Mác-hLxjGpti-ni ngẩ4rLnBung đầunz n4rLnBugạc 4rLnBunhiên, khônzng biết4rLnBu bâdcHaBNy gdcHaBNiờ còhLxjGpn cdcHaBNó chuyệhLxjGpn ghLxjGpì dcHaBNđáng m4rLnBuất cô4rLnBung bànzn l4rLnBuuận nữa4rLnBu đây.
- nzAnh vừanz nhLxjGpói g4rLnBuì vậy?
- TôihLxjGp đadcHaBNng hLxjGpbảo làhLxjGp tấnzt nhiêhLxjGpn adcHaBNnh sẽnz nznói cdcHaBNho chị4rLnBu dcHaBNấy biếtdcHaBN chứ?
Sự hLxjGpsống nzcùng 4rLnBuvới nhLxjGpỗi ghhLxjGpê shLxjGpợ hLxjGpvề 4rLnBusự sốnhLxjGpg, đã4rLnBu trởhLxjGp lạidcHaBN trênnz gương4rLnBu mhLxjGpặt Mác-t4rLnBui-ni. 4rLnBuAnh kdcHaBNêu lên:
- L4rLnBuàm sa4rLnBuo đinz nónzi chLxjGpho chịhLxjGp ấynz b4rLnBuiết đưhLxjGpợc. NhLxjGphư thnzế khLxjGphác ndcHaBNào annzh bảonz đihLxjGp đế4rLnBun đâmhLxjGp chế4rLnBut hLxjGpchị ấy.hLxjGp ÔdcHaBNi, tôi4rLnBu biếthLxjGp nódcHaBNi thLxjGphế n4rLnBuào vnzới chịhLxjGp ấynz bâydcHaBN giờ?hLxjGp Tôinz n4rLnBuói s4rLnBuao bâyhLxjGp giờ?
MáhLxjGpc-ti-ni đư4rLnBua lạidcHaBN tadcHaBNy lênhLxjGp bưndcHaBNg kíhLxjGpn 4rLnBumắt. 4rLnBuNhưng, tnzuy dcHaBNkhông nznhìn, 4rLnBuanh vẫ4rLnBun dcHaBNcảm thấynz Mác-chLxjGpô-nê bỗnhLxjGpg nhiê4rLnBun giật4rLnBu mìnhdcHaBN. AndcHaBNh ngnzẩng đdcHaBNầu nh4rLnBuìn l4rLnBuên. dcHaBNGiê- mdcHaBNa đãhLxjGp đhLxjGpứng nnzgay trướcnz cửa.
Chị nói:
- Tnzrê-da-rê, anznh dcHaBNđã n4rLnBughe 4rLnButin nzchưa? TdcHaBNhế ldcHaBNà hếthLxjGp, chúng4rLnBu đhLxjGpã bắ4rLnBun 4rLnBuchết ahLxjGpnh nzấy rồi.
-----------
(1) Nguy4rLnBuên 4rLnBuvăn là4rLnBu "hLxjGptheo dcHaBNSwiss gdcHaBNuards", tức4rLnBu ĐộidcHaBN cận4rLnBu vệhLxjGp ThudcHaBNỵ Sĩ4rLnBu, vìdcHaBN độinz nzcận nzvệ trdcHaBNong cádcHaBNc đặcnz knzhu tnzhuộc nzGiáo honzàng hLxjGpcó lnzệ nzđặc bnziệt thhLxjGpuê tudcHaBNyển dcHaBNngười TdcHaBNhuỵ 4rLnBuSĩ là4rLnBum 4rLnBucận vệ.
(2) L4rLnBuinh mụ4rLnBuc chunzyên việ4rLnBuc nzgiảng đạhLxjGpo, làm4rLnBu dcHaBNphép đạodcHaBN tronnzg cáchLxjGp hLxjGptrại ginzam (nh4rLnBuà tùdcHaBN), bệnznh nzviện, trườn4rLnBug học,hLxjGp 4rLnBuquân 4rLnBuđội. Thườngnz hLxjGpgọi lnzà cdcHaBNha tuyêhLxjGpn uý.
(3) nzTo confehLxjGpss, confesshLxjGpion (tihLxjGpếng 4rLnBuAnh): cũng4rLnBu 4rLnBulà thdcHaBNú tộnzi, tựdcHaBN thú.
(1) HhLxjGpis Reverencnze (ti4rLnBuếng nzAnh): cádcHaBNch xưndcHaBNg h4rLnBuô knzính trọndcHaBNg đố4rLnBui với4rLnBu l4rLnBuinh mục.
(2) Yo4rLnBuur dcHaBNMaker (tiếndcHaBNg An4rLnBuh): chLxjGpũng ldcHaBNà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.