SÓI &ampG6ALuTSH; DgCVcEZR6ƯƠNG CẦM

Tác ggCVcEZR6iả: DiG6ALuTSHệp LạcgCVcEZR6 cWWvVô Tâm

Biên gCVcEZR6tập: LicWWvly Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi cWWvvừa địG6ALuTSHnh nG6ALuTSHói: CảG6ALuTSHm ơncWWv! TôG6ALuTSHi khgCVcEZR6ông cần.

Vừa ngCVcEZR6âng mG6ALuTSHi mắtcWWv lêncWWv lG6ALuTSHại tG6ALuTSHhấy… HgCVcEZR6àn TrạccWWv cWWvThần đanG6ALuTSHg mcWWvỉm cWWvcười ncWWvhìn tôi.

Sắc mặtcWWv cgCVcEZR6ủa cWWvông tcWWva tgCVcEZR6rông cógCVcEZR6 gCVcEZR6vẻ nhợG6ALuTSHt nhạtcWWv hơG6ALuTSHn thườngcWWv ngG6ALuTSHày, đcWWvôi mắgCVcEZR6t vằncWWv cWWvlên tơG6ALuTSH máu,cWWv G6ALuTSHnhất địnhG6ALuTSH làG6ALuTSH đêcWWvm qgCVcEZR6ua gCVcEZR6ông tcWWva khôncWWvg nggCVcEZR6ủ ngon!

“Sao cWWvem lạiG6ALuTSH G6ALuTSHkhóc?” ÔgCVcEZR6ng gCVcEZR6ta vộgCVcEZR6i vàngG6ALuTSH cúiG6ALuTSH ngườiG6ALuTSH nânggCVcEZR6 tG6ALuTSHôi dG6ALuTSHậy, trêgCVcEZR6n ngưgCVcEZR6ời thoảngcWWv qgCVcEZR6ua mùgCVcEZR6i thuốcWWvc lágCVcEZR6 vàgCVcEZR6 rượu.

Tôi G6ALuTSHlắc đầu.

Ông tcWWva dùngG6ALuTSH tcWWvay áoG6ALuTSH lagCVcEZR6u đigCVcEZR6 nướcG6ALuTSH mắgCVcEZR6t củaG6ALuTSH G6ALuTSHtôi, đôcWWvi lôngCVcEZR6g màcWWvy G6ALuTSHvì gCVcEZR6đau lònG6ALuTSHg G6ALuTSHmà nhíucWWv chcWWvặt: “gCVcEZR6Không phảigCVcEZR6 kếG6ALuTSHt thúcgCVcEZR6 làcWWv hoàcWWvng gCVcEZR6tử vcWWvà côgCVcEZR6ng chG6ALuTSHúa sốG6ALuTSHng hạnhgCVcEZR6 pgCVcEZR6húc cùnggCVcEZR6 nhagCVcEZR6u sao?”

“Nhưng… gCVcEZR6ma qucWWvỷ đgCVcEZR6ã chết!”

Tôi nhgCVcEZR6ìn gCVcEZR6ông tcWWva gầngCVcEZR6 gCVcEZR6trong ganG6ALuTSHg tG6ALuTSHấc, cWWvchỉ gCVcEZR6xa G6ALuTSHnhau cWWvmột đêmgCVcEZR6 G6ALuTSHthôi G6ALuTSHmà tôG6ALuTSHi cgCVcEZR6ó cảcWWvm gG6ALuTSHiác dườnggCVcEZR6 nG6ALuTSHhư mộG6ALuTSHt cWWvnăm đãgCVcEZR6 khôgCVcEZR6ng gặp.

Tôi G6ALuTSHrất mugCVcEZR6ốn ôgCVcEZR6m cG6ALuTSHhặt lấyG6ALuTSH gCVcEZR6ông ta.

Trái tiG6ALuTSHm gCVcEZR6tôi nG6ALuTSHói chgCVcEZR6o tgCVcEZR6ôi biết: Ôm mộtcWWv lầncWWv, dựaG6ALuTSH mộtgCVcEZR6 lầngCVcEZR6. ĐểgCVcEZR6 mìgCVcEZR6nh cWWvcó thcWWvể G6ALuTSHcảm nhậncWWv gCVcEZR6sự ấcWWvm ácWWvp củacWWv G6ALuTSHcái ômcWWv đấG6ALuTSHy, đgCVcEZR6ể mìncWWvh ngCVcEZR6hớ kỹcWWv ticWWvếng tcWWvim đậpcWWv củG6ALuTSHa ngườicWWv ấygCVcEZR6, mìgCVcEZR6nh khônggCVcEZR6 gCVcEZR6tham lacWWvm, mộtcWWv lầgCVcEZR6n gCVcEZR6là đủ.

Lý tríG6ALuTSH tG6ALuTSHôi lạcWWvi gàcWWvo lêgCVcEZR6n giậngCVcEZR6 dữG6ALuTSH vớigCVcEZR6 tôi: Mày khgCVcEZR6ông tG6ALuTSHhể ôG6ALuTSHm ôngCVcEZR6g G6ALuTSHta! cWWvMột lầgCVcEZR6n cũngG6ALuTSH khôngCVcEZR6g thể!

Tôi gCVcEZR6thở dàiG6ALuTSH mG6ALuTSHột hơicWWv, lùgCVcEZR6i vG6ALuTSHề scWWvau từnG6ALuTSHg bưgCVcEZR6ớc, đècWWv gCVcEZR6nén sgCVcEZR6ự cWWvkích độcWWvng tgCVcEZR6ội lỗi.

Chẳng gCVcEZR6nghĩ tớgCVcEZR6i chuyệncWWv ônG6ALuTSHg tgCVcEZR6a lạigCVcEZR6 vươngCVcEZR6 taG6ALuTSHy rG6ALuTSHa ôcWWvm lG6ALuTSHấy cWWvtôi vàgCVcEZR6o lòng.

Trái tcWWvim cWWvông gCVcEZR6ta đG6ALuTSHập vữgCVcEZR6ng vgCVcEZR6àng, êcWWvm tgCVcEZR6ai đếngCVcEZR6 ncWWvhư vậy!

Nếu ngCVcEZR6hư cWWvcó thểG6ALuTSH lcWWvựa ccWWvhọn, cWWvtôi khônggCVcEZR6 muốngCVcEZR6 ôcWWvng tcWWva cWWvphải chết,cWWv thếgCVcEZR6 giớicWWv củG6ALuTSHa tôcWWvi đãgCVcEZR6 khônG6ALuTSHg thểgCVcEZR6 khôcWWvng cWWvcó ngườigCVcEZR6 này!

“Thiên Thiên,G6ALuTSH gCVcEZR6em lcWWvà G6ALuTSHngười ccWWvon G6ALuTSHgái lgCVcEZR6ương tG6ALuTSHhiện nhấcWWvt mgCVcEZR6à tôiG6ALuTSH từngG6ALuTSH gặp!G6ALuTSH” ÔG6ALuTSHng gCVcEZR6ta nhgCVcEZR6ẹ giọnG6ALuTSHg tgCVcEZR6han thở.

Lương thG6ALuTSHiện? ÔncWWvg cWWvta G6ALuTSHsai rồi,G6ALuTSH G6ALuTSHtôi cWWvlà ngườigCVcEZR6 cWWvphụ nữG6ALuTSH xấgCVcEZR6u cWWvxa ncWWvhất trêncWWv đờgCVcEZR6i này.

Ông tcWWva cG6ALuTSHhe chởgCVcEZR6 gCVcEZR6tôi trogCVcEZR6ng lòcWWvng bàncWWv tacWWvy, cWWvcho dcWWvù tgCVcEZR6ôi cóG6ALuTSH làmgCVcEZR6 tổG6ALuTSHn thươngcWWv tráicWWv tiG6ALuTSHm G6ALuTSHông tG6ALuTSHa bgCVcEZR6ao nhigCVcEZR6êu, ôngG6ALuTSH tG6ALuTSHa cWWvvẫn ccWWvòn nhớcWWv dằncWWv dG6ALuTSHò tôicWWv cWWvăn sángCVcEZR6g, nhớgCVcEZR6 scWWvai ngườigCVcEZR6 bgCVcEZR6ảo cWWvvệ gCVcEZR6tôi, tgCVcEZR6rong ngàgCVcEZR6y gCVcEZR6mưa cWWvnhư nàycWWv sẽgCVcEZR6 mG6ALuTSHở ôG6ALuTSH cG6ALuTSHhe chắgCVcEZR6n chgCVcEZR6o tôi.

Những việcG6ALuTSH gCVcEZR6tôi làgCVcEZR6m cWWvvới ôG6ALuTSHng tgCVcEZR6a chỉcWWv cWWvcó căcWWvm ghégCVcEZR6t, lừacWWv dối,cWWv thậgCVcEZR6m gCVcEZR6chí cWWvcó gCVcEZR6thể cgCVcEZR6ó mộcWWvt ngG6ALuTSHày tôcWWvi G6ALuTSHsẽ dùngcWWv dcWWvao đâgCVcEZR6m vàogCVcEZR6 tcWWvrái cWWvtim luG6ALuTSHôn luôncWWv chứagCVcEZR6 đựngcWWv sgCVcEZR6ự cWWvyêu thươngG6ALuTSH bG6ALuTSHao dG6ALuTSHung kia.

Ông gCVcEZR6ta G6ALuTSHthấy cWWvtôi khôgCVcEZR6ng nóicWWv lờicWWv nàogCVcEZR6, chiG6ALuTSHều chuộnggCVcEZR6 vỗG6ALuTSH gCVcEZR6về lưgCVcEZR6ng tôi,G6ALuTSH dịugCVcEZR6 gCVcEZR6dàng dỗG6ALuTSH tôcWWvi: “ĐừngcWWv khG6ALuTSHóc nữa.G6ALuTSH G6ALuTSHMai tcWWvôi mờicWWv ngườcWWvi G6ALuTSHđến digCVcEZR6ễn lạcWWvi cG6ALuTSHho G6ALuTSHem vởG6ALuTSH nàyG6ALuTSH, đểgCVcEZR6 ccWWvông cWWvchúa ycWWvêu G6ALuTSHma quỷG6ALuTSH, đG6ALuTSHể hcWWvoàng gCVcEZR6tử G6ALuTSHyêu thiG6ALuTSHên ngCVcEZR6ga cWWvđen, đểG6ALuTSH côG6ALuTSHng G6ALuTSHchúa sốnggCVcEZR6 hạcWWvnh phúcG6ALuTSH cùngCVcEZR6g G6ALuTSHma quỷG6ALuTSH, đượccWWv không?”

“Công ccWWvhúa G6ALuTSHthiên G6ALuTSHnga cWWvsẽ yêugCVcEZR6 mG6ALuTSHa quỷgCVcEZR6 tàncWWv bạG6ALuTSHo sao?”

“Đương cWWvnhiên gCVcEZR6là cgCVcEZR6ó tcWWvhể! NếcWWvu gCVcEZR6như tG6ALuTSHôi làmG6ALuTSH gCVcEZR6nhà bgCVcEZR6iên kịchgCVcEZR6 thG6ALuTSHì chắG6ALuTSHc chắgCVcEZR6n sgCVcEZR6ẽ thế!”

Tôi thừaG6ALuTSH gCVcEZR6nhận: ĐúnG6ALuTSHg, cWWvông G6ALuTSHta cG6ALuTSHó thể!

“Có phảigCVcEZR6 G6ALuTSHông sẽgCVcEZR6 biếncWWv mcWWva quỷgCVcEZR6 tgCVcEZR6rở ncWWvên tuấcWWvn G6ALuTSHtú, gCVcEZR6còn ccWWvó pháG6ALuTSHp lựcWWvc gCVcEZR6vô biêcWWvn, G6ALuTSHkhông gcWWvì khônG6ALuTSHg lG6ALuTSHàm đgCVcEZR6ược, phG6ALuTSHải không?”

“Trừ nhữncWWvg thgCVcEZR6ứ đóG6ALuTSH racWWv, tôgCVcEZR6i sẽgCVcEZR6 tạogCVcEZR6 gCVcEZR6ra cWWvma quỷG6ALuTSH cG6ALuTSHòn gCVcEZR6si tìnhG6ALuTSH hơgCVcEZR6n cảcWWv hoàG6ALuTSHng tử,gCVcEZR6 kiêG6ALuTSHn quyG6ALuTSHết gCVcEZR6hơn, quyếcWWvn G6ALuTSHrũ hơn…”

“Được! TôiG6ALuTSH sẽgCVcEZR6 đG6ALuTSHợi xem!”

Tôi mG6ALuTSHỉm G6ALuTSHcười, kécWWvo gCVcEZR6cánh tacWWvy G6ALuTSHông tcWWva, nắmgCVcEZR6 lgCVcEZR6ấy mG6ALuTSHa qG6ALuTSHuỷ G6ALuTSHđộng lòngcWWv ngườiG6ALuTSH nhấtgCVcEZR6 gCVcEZR6thế giớigCVcEZR6 này.

Chưa baG6ALuTSHo cWWvgiờ tôgCVcEZR6i cócWWv thểgCVcEZR6 nghG6ALuTSHĩ rằngCVcEZR6g nhữgCVcEZR6ng ngcWWvày mưG6ALuTSHa tcWWvrong gigCVcEZR6ấc gCVcEZR6mơ cG6ALuTSHủa tôgCVcEZR6i lạG6ALuTSHi trG6ALuTSHở tgCVcEZR6hành hiệngCVcEZR6 thực,G6ALuTSH thcWWvật sựcWWv cóG6ALuTSH mgCVcEZR6ột ncWWvgười đànG6ALuTSH ôngCVcEZR6g chcWWve gCVcEZR6ô gCVcEZR6cho cWWvtôi rảcWWvo bướcWWvc trêngCVcEZR6 đường,cWWv ôngCVcEZR6g tG6ALuTSHa gCVcEZR6nắm lấyG6ALuTSH tcWWvay tgCVcEZR6ôi rgCVcEZR6ẽ sgCVcEZR6ang mộtcWWv gCVcEZR6con phốG6ALuTSH khác.

Đáng G6ALuTSHtiếc G6ALuTSHngười cWWvnày lcWWvà kẻgCVcEZR6 gCVcEZR6thù củgCVcEZR6a tôgCVcEZR6i, nhữgCVcEZR6ng cWWvthứ G6ALuTSHmà ôngG6ALuTSH tcWWva mcWWvuốn gCVcEZR6tôi kgCVcEZR6hông thgCVcEZR6ể cG6ALuTSHho gCVcEZR6ông tcWWva đưG6ALuTSHợc, nhưngcWWv thứG6ALuTSH G6ALuTSHmà tôgCVcEZR6i cWWvcó thểgCVcEZR6 G6ALuTSHcho G6ALuTSHông gCVcEZR6ta trướcG6ALuTSH gCVcEZR6sau đềuG6ALuTSH làcWWv thươngG6ALuTSH tổn.

Tôi rgCVcEZR6út bànG6ALuTSH tacWWvy đanggCVcEZR6 G6ALuTSHbị ôG6ALuTSHng gCVcEZR6ta nắG6ALuTSHm lấG6ALuTSHy, bướcG6ALuTSH rcWWva khỏicWWv chiếcG6ALuTSH ôcWWv, lgCVcEZR6ần cWWvthứ gCVcEZR6hai gCVcEZR6ông tgCVcEZR6a đcWWvuổi tG6ALuTSHheo tG6ALuTSHôi, nắcWWvm cWWvlấy tgCVcEZR6ay tôcWWvi, kéG6ALuTSHo tôG6ALuTSHi gCVcEZR6lại bgCVcEZR6ên người.

“Ông bG6ALuTSHuông taG6ALuTSHy đi.gCVcEZR6” TôgCVcEZR6i cWWvđã G6ALuTSHdùng hG6ALuTSHết scWWvức lgCVcEZR6ực toàG6ALuTSHn tgCVcEZR6hân, thcWWvế nhưngCVcEZR6g âcWWvm tcWWvhanh G6ALuTSHvẫn cgCVcEZR6òn cWWvyếu cWWvớt nhưgCVcEZR6 vậygCVcEZR6: “KhôngcWWv cgCVcEZR6ó khảcWWv năG6ALuTSHng tcWWvôi sẽcWWv yêuG6ALuTSH ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng gCVcEZR6ta khG6ALuTSHông G6ALuTSHcó G6ALuTSHkết quảgCVcEZR6 cWWvtốt đâu.”

Ông tgCVcEZR6a G6ALuTSHnhìn cWWvtôi, ánG6ALuTSHh G6ALuTSHmắt hoG6ALuTSHàn toàncWWv ngcWWvang ngược:gCVcEZR6 “CcWWvái ecWWvm gcWWvọi G6ALuTSHlà cWWvkết qugCVcEZR6ả tốtG6ALuTSH lcWWvà G6ALuTSHcái gìcWWv, cWWvem G6ALuTSHcó thgCVcEZR6ể ncWWvói ragCVcEZR6, gCVcEZR6tôi cóG6ALuTSH thểgCVcEZR6 lgCVcEZR6àm được!”

Tôi aG6ALuTSHo gCVcEZR6ước giữacWWv chúngCVcEZR6g cWWvta khôgCVcEZR6ng ccWWvó sựcWWv tG6ALuTSHhù hận,cWWv kG6ALuTSHhông cóG6ALuTSH sựcWWv G6ALuTSHdối gCVcEZR6lừa, cảcWWv đờicWWv G6ALuTSHđều sốcWWvng nhưcWWv bâyG6ALuTSH G6ALuTSHgiờ, gCVcEZR6cho G6ALuTSHdù khcWWvông cWWvyêu, ccWWvũng kcWWvhông phảgCVcEZR6i cWWvxa cách!

Nhưng mgCVcEZR6à nhữG6ALuTSHng thứG6ALuTSH nàygCVcEZR6 ôcWWvng gCVcEZR6ta gCVcEZR6dù cgCVcEZR6ó lcWWvàm cáccWWvh nàcWWvo cũcWWvng khôngcWWv thểG6ALuTSH gCVcEZR6làm được.

Bởi G6ALuTSHvì ôcWWvng tgCVcEZR6a đcWWvã gcWWviết cảG6ALuTSH nhàcWWv tôi.

Tôi thG6ALuTSHở cWWvdài, kcWWvhông muốcWWvn quangCVcEZR6h quẩncWWv tạiG6ALuTSH vcWWvấn đềG6ALuTSH nàgCVcEZR6y nG6ALuTSHữa, G6ALuTSHđổi cgCVcEZR6hủ đềgCVcEZR6. “VìgCVcEZR6 sagCVcEZR6o ônggCVcEZR6 gCVcEZR6lại ởG6ALuTSH đây?”

“Lúc tôicWWv gọicWWv điệncWWv tcWWvhoại chgCVcEZR6o TgCVcEZR6iểu G6ALuTSHLý, nggCVcEZR6he cWWvcậu G6ALuTSHta gCVcEZR6bảo ecWWvm tG6ALuTSHới xegCVcEZR6m múcWWva ballecWWvt, baG6ALuTSHn đầG6ALuTSHu tG6ALuTSHôi gCVcEZR6nghĩ muốnG6ALuTSH cWWvxem cùngcWWv emcWWv, khôngG6ALuTSH lcWWvường đượccWWv rằngcWWv locWWvại sângCVcEZR6 khấcWWvu nàyG6ALuTSH sgCVcEZR6au khcWWvi mởcWWv mànG6ALuTSH sgCVcEZR6ẽ kgCVcEZR6hông chgCVcEZR6o cWWvphép ngườigCVcEZR6 nàgCVcEZR6o G6ALuTSHvào nữa…G6ALuTSH CcWWvhẳng còcWWvn cácG6ALuTSHh gCVcEZR6nào khácgCVcEZR6, tônG6ALuTSH cWWvtrọng G6ALuTSHnghệ thuậtgCVcEZR6 mộtG6ALuTSH chcWWvút vậgCVcEZR6y! gCVcEZR6Tuy rằG6ALuTSHng tG6ALuTSHôi cũngG6ALuTSH kcWWvhông hiểu!”

“Ông vgCVcEZR6ẫn đG6ALuTSHứng đcWWvây đợigCVcEZR6 tôcWWvi suốt?”

Ông tG6ALuTSHa ccWWvười cười,cWWv kG6ALuTSHhoác cáncWWvh tcWWvay lêcWWvn gCVcEZR6vai tgCVcEZR6ôi, ômG6ALuTSH lấygCVcEZR6 tôgCVcEZR6i đicWWv G6ALuTSHvề G6ALuTSHphía tgCVcEZR6rước: gCVcEZR6“Tôi tìcWWvm gCVcEZR6cho cWWvem mộtcWWv cG6ALuTSHô giácWWvo dạygCVcEZR6 dươngG6ALuTSH cầmcWWv kG6ALuTSHhá tốt,gCVcEZR6 kcWWvhi nàG6ALuTSHo cWWvem khôG6ALuTSHng gCVcEZR6muốn đgCVcEZR6i hcWWvọc gCVcEZR6thì tớcWWvi chG6ALuTSHỗ cgCVcEZR6ô ấG6ALuTSHy họgCVcEZR6c gCVcEZR6dương cầm…cWWv ĐưgCVcEZR6ợc rồi,cWWv trướcgCVcEZR6 khgCVcEZR6i đicWWv tgCVcEZR6hì cWWvnhớ gCVcEZR6gọi điệnG6ALuTSH G6ALuTSHthoại hẹnG6ALuTSH trước.”

“Vì sao?”

Vì saG6ALuTSHo ônggCVcEZR6 tgCVcEZR6a lG6ALuTSHại quacWWvn tâcWWvm chăgCVcEZR6m sócG6ALuTSH tcWWvôi đếcWWvn thế.

Tôi khôngG6ALuTSH cầngCVcEZR6 đưaG6ALuTSH rcWWva G6ALuTSHbất kcWWvỳ gCVcEZR6đòi cWWvhỏi gG6ALuTSHì, ôgCVcEZR6ng vcWWvẫn cứcWWv cWWvhiểu tG6ALuTSHôi muốcWWvn cG6ALuTSHái gì.

“Tôi gCVcEZR6có gọgCVcEZR6i điệngCVcEZR6 hỏicWWv thànhG6ALuTSH tíccWWvh củacWWv egCVcEZR6m ởgCVcEZR6 trưcWWvờng, tugCVcEZR6y rằnggCVcEZR6 gCVcEZR6tôi cũG6ALuTSHng khôngcWWv gCVcEZR6trông monG6ALuTSHg tG6ALuTSHhành tíchgCVcEZR6 ccWWvủa egCVcEZR6m xuấgCVcEZR6t G6ALuTSHsắc G6ALuTSHbao nhiêG6ALuTSHu, thG6ALuTSHế nhưngCVcEZR6g khôcWWvng ngCVcEZR6ghĩ tớgCVcEZR6i chỉG6ALuTSH ccWWvó đG6ALuTSHiểm ngCVcEZR6hạc lýcWWv củaG6ALuTSH eG6ALuTSHm trêcWWvn 60.”cWWv ÔnG6ALuTSHg cWWvta gCVcEZR6xoa G6ALuTSHđầu G6ALuTSHtôi, giọnG6ALuTSHg nóG6ALuTSHi gCVcEZR6tràn nggCVcEZR6ập sựcWWv yG6ALuTSHêu chigCVcEZR6ều: “GiấcgCVcEZR6 mG6ALuTSHơ cG6ALuTSHủa mỗcWWvi ngườicWWv đềucWWv cWWvkhác nhgCVcEZR6au, gCVcEZR6tôi khôcWWvng muốncWWv gògCVcEZR6 épG6ALuTSH egCVcEZR6m gCVcEZR6cái gCVcEZR6gì hết!”

Tôi nghcWWvĩ rằncWWvg cWWvông tcWWva vĩngCVcEZR6h viễncWWv khônggCVcEZR6 đoángCVcEZR6 G6ALuTSHra đượcgCVcEZR6 ưG6ALuTSHớc gCVcEZR6mơ gCVcEZR6của tgCVcEZR6ôi lcWWvà gì.

“Ông cWWvcó ướccWWv mơcWWv nàoG6ALuTSH khôngG6ALuTSH?” TôgCVcEZR6i hỏi.

“Có!” ÔG6ALuTSHng cườG6ALuTSHi gicWWvễu cợtgCVcEZR6 chíngCVcEZR6h bảncWWv tgCVcEZR6hân, cWWvnhìn lG6ALuTSHên bầcWWvu trgCVcEZR6ời gCVcEZR6u ámG6ALuTSH: “ƯớcgCVcEZR6 gCVcEZR6mơ củG6ALuTSHa tôgCVcEZR6i chínhgCVcEZR6 làcWWv lG6ALuTSHàm mộtgCVcEZR6 cảngCVcEZR6h sát!”

Một phG6ALuTSHần tửcWWv xấugCVcEZR6 giếG6ALuTSHt nggCVcEZR6ười nhcWWvư khôngCVcEZR6g cWWvcó cWWvcảm gicWWvác nóigCVcEZR6 rằngG6ALuTSH gCVcEZR6ước cWWvmơ ccWWvủa cWWvông cWWvta làgCVcEZR6 G6ALuTSHlàm mộgCVcEZR6t cảngCVcEZR6h sgCVcEZR6át, tG6ALuTSHhật G6ALuTSHsự đG6ALuTSHây gCVcEZR6là chuyệncWWv đángcWWv cườigCVcEZR6 nhấtG6ALuTSH màcWWv gCVcEZR6tôi từngcWWv ncWWvghe qua.

Đi lcWWvượn cWWvqua G6ALuTSHmấy G6ALuTSHcon đườngG6ALuTSH khônG6ALuTSHg cócWWv mụccWWv đích,G6ALuTSH tôicWWv phácWWvt G6ALuTSHhiện rgCVcEZR6a mộtG6ALuTSH gCVcEZR6cái G6ALuTSHposter gCVcEZR6rất đgCVcEZR6ặc biệt:G6ALuTSH “GìcWWv đây?gCVcEZR6 cWWvĐây G6ALuTSHlà phgCVcEZR6im đgCVcEZR6iện ảnhcWWv sao?”

Hình ảnhcWWv trG6ALuTSHên gCVcEZR6poster thậtgCVcEZR6 gCVcEZR6sự rấtgCVcEZR6 đặgCVcEZR6c biệgCVcEZR6t, mộgCVcEZR6t ngườiG6ALuTSH pcWWvhụ G6ALuTSHnữ ngồG6ALuTSHi trcWWvên cáiG6ALuTSH đócWWv cgCVcEZR6ủa ngườG6ALuTSHi G6ALuTSHđàn ôngG6ALuTSH, bàG6ALuTSHn tagCVcEZR6y dugCVcEZR6ỗi gCVcEZR6sau lgCVcEZR6ưng ncWWvắm lấyG6ALuTSH mG6ALuTSHột cWWvthứ ncWWvhìn gcWWviống nhưG6ALuTSH mộtG6ALuTSH loạigCVcEZR6 vũG6ALuTSH khG6ALuTSHí sắcG6ALuTSH béG6ALuTSHn, còcWWvn hcWWvai tacWWvy ngườiG6ALuTSH cWWvđàn gCVcEZR6ông kiG6ALuTSHa gCVcEZR6bị tgCVcEZR6rói vG6ALuTSHào thgCVcEZR6ành giườngCVcEZR6g, vẻgCVcEZR6 mặtG6ALuTSH bừgCVcEZR6ng bừnggCVcEZR6 phấngCVcEZR6 G6ALuTSHkhích, hoàncWWv tgCVcEZR6oàn khônG6ALuTSHg hG6ALuTSHề cóG6ALuTSH sựgCVcEZR6 sợcWWv hãcWWvi gCVcEZR6khi cWWvcái ccWWvhết đcWWvến gần.

Tôi gCVcEZR6đảo mắtcWWv ncWWvhìn qgCVcEZR6ua phầG6ALuTSHn gG6ALuTSHiới cWWvthiệu, bộcWWv G6ALuTSHphim cWWvnày tcWWvên làG6ALuTSH “BảncWWv ngCVcEZR6ăng gốc”[1], hôG6ALuTSHm nacWWvy đúnG6ALuTSHg trocWWvng đgCVcEZR6ợt trìnhcWWv chiếu.

Tôi nhìgCVcEZR6n vcWWvề phíagCVcEZR6 HàgCVcEZR6n TrạcWWvc ThầngCVcEZR6 đG6ALuTSHang khẽgCVcEZR6 nhcWWvíu gCVcEZR6mày: “ÔncWWvg đãgCVcEZR6 tG6ALuTSHừng xeG6ALuTSHm chưa?”

“Đã ngcWWvhe AgCVcEZR6n cWWvDĩ PhoncWWvg nóiG6ALuTSH G6ALuTSHqua mgCVcEZR6ột chút…”

“Tôi muốG6ALuTSHn xem!”

Không thấgCVcEZR6y ônggCVcEZR6 gCVcEZR6ta tcWWvrả lời,gCVcEZR6 tôigCVcEZR6 quaG6ALuTSHy đầuG6ALuTSH lạG6ALuTSHi nhìnG6ALuTSH, tG6ALuTSHhấy ôngCVcEZR6g cWWvta đanG6ALuTSHg dùnG6ALuTSHg G6ALuTSHngón trỏcWWv vgCVcEZR6à ngóncWWv cáicWWv G6ALuTSHgiật giậtgCVcEZR6 vcWWvùng dcWWva gCVcEZR6giữa G6ALuTSHhai lôngcWWv màgCVcEZR6y, cgCVcEZR6ó vgCVcEZR6ẻ nhưG6ALuTSH đaG6ALuTSHng gCVcEZR6suy xégCVcEZR6t kỹG6ALuTSH lưỡnggCVcEZR6 cáicWWv gCVcEZR6gì đó.

Tôi cG6ALuTSHho G6ALuTSHrằng ônggCVcEZR6 tcWWva G6ALuTSHkhông nghG6ALuTSHe đượcgCVcEZR6 nhữngG6ALuTSH lờiG6ALuTSH cWWvtôi nG6ALuTSHói, gCVcEZR6nhắc lạicWWv mcWWvột lầnG6ALuTSH: “gCVcEZR6Tôi gCVcEZR6muốn xcWWvem bộG6ALuTSH phG6ALuTSHim này!”

“Được G6ALuTSHrồi!” cWWvÔng tgCVcEZR6a cugCVcEZR6ối cG6ALuTSHùng cWWvcũng gCVcEZR6nghe gCVcEZR6thấy G6ALuTSHđược: “TôiG6ALuTSH đigCVcEZR6 mcWWvua vé.”

Không bigCVcEZR6ết vìcWWv sagCVcEZR6o vẻcWWv mặtcWWv củagCVcEZR6 ônggCVcEZR6 gCVcEZR6ta lG6ALuTSHàm tôiG6ALuTSH cảmcWWv thấcWWvy ôG6ALuTSHng tgCVcEZR6a khôngCVcEZR6g cagCVcEZR6m lòG6ALuTSHng, gCVcEZR6không tìnhG6ALuTSH nguyện!

Người G6ALuTSHphụ ncWWvữ bágCVcEZR6n végCVcEZR6 nghgCVcEZR6iêng mắtgCVcEZR6 nhìG6ALuTSHn G6ALuTSHông tG6ALuTSHa, rồigCVcEZR6 lạcWWvi liG6ALuTSHếc nhìncWWv bộcWWv đcWWvồng phụgCVcEZR6c cWWvtrên cWWvtôi, cWWvkhinh thườngG6ALuTSH lcWWvườm tôicWWv mộgCVcEZR6t cgCVcEZR6ái: “TầnggCVcEZR6 tgCVcEZR6rên haG6ALuTSHy tầcWWvng dưới?”

“Uhm… TầG6ALuTSHng trên!G6ALuTSH” gCVcEZR6Ông tgCVcEZR6a nói.

“Có lgCVcEZR6oại G6ALuTSHhai trăm,gCVcEZR6 cógCVcEZR6 loạicWWv gCVcEZR6bốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộG6ALuTSH pG6ALuTSHhim điệnG6ALuTSH ảnhG6ALuTSH gCVcEZR6tốn tG6ALuTSHận bốcWWvn tG6ALuTSHrăm? gCVcEZR6Sao lạiG6ALuTSH đgCVcEZR6ắt nhưgCVcEZR6 thcWWvế?” RgCVcEZR6ạp chiếgCVcEZR6u pG6ALuTSHhim nàcWWvy G6ALuTSHcũng lcWWviệt vàoG6ALuTSH hạnggCVcEZR6 gCVcEZR6không gCVcEZR6cao cấpG6ALuTSH lắcWWvm, mộtcWWv bộG6ALuTSH phigCVcEZR6m đgCVcEZR6ủ cWWvcho tôcWWvi tigCVcEZR6ền ăG6ALuTSHn trưcWWva G6ALuTSHmột tháng.

“Không cWWvđắt! RấtgCVcEZR6 gCVcEZR6bình thường.”

Đợi đếgCVcEZR6n kcWWvhi lêngCVcEZR6 tầngcWWv, điG6ALuTSH vàogCVcEZR6 giagCVcEZR6n gCVcEZR6nhỏ tôiG6ALuTSH mớgCVcEZR6i gCVcEZR6hiểu gCVcEZR6được cágCVcEZR6i G6ALuTSHgì ggCVcEZR6ọi là: Không đắtcWWv! RgCVcEZR6ất bìngCVcEZR6h thường.

Gian pG6ALuTSHhòng rấtgCVcEZR6 hẹp,G6ALuTSH hcWWvẹp đếnG6ALuTSH G6ALuTSHmức chỉG6ALuTSH cógCVcEZR6 thểcWWv cG6ALuTSHhứa đượcgCVcEZR6 mộtgCVcEZR6 chiếG6ALuTSHc cWWvghế scWWvofa cWWvmàu cWWvhồng hơigCVcEZR6 cG6ALuTSHó phầngCVcEZR6 khocWWva trươngcWWv vG6ALuTSHà mộtgCVcEZR6 chicWWvếc TG6ALuTSHV mG6ALuTSHàu đecWWvn gắncWWv lênG6ALuTSH trcWWvên tưG6ALuTSHờng, khôngCVcEZR6g cgCVcEZR6ó cáG6ALuTSHc thG6ALuTSHiết gCVcEZR6bị G6ALuTSHnào khác.

Thấy thiếtcWWv kếgCVcEZR6 nhưgCVcEZR6 thế,gCVcEZR6 tôG6ALuTSHi cWWvcuối ccWWvùng cWWvcũng hiểuG6ALuTSH rG6ALuTSHõ vẻcWWv mặtgCVcEZR6 tgCVcEZR6rầm tG6ALuTSHư cWWvsuy gCVcEZR6nghĩ kicWWva cG6ALuTSHủa ônggCVcEZR6 tG6ALuTSHa macWWvng ncWWvội dunG6ALuTSHg gì.

Ông tG6ALuTSHa ngồicWWv trêncWWv sofG6ALuTSHa, bậtgCVcEZR6 TG6ALuTSHV lêncWWv: “G6ALuTSHEm cứcWWv tgCVcEZR6ừ từgCVcEZR6 xG6ALuTSHem mộtcWWv mgCVcEZR6ình, tôgCVcEZR6i ngủgCVcEZR6 mộcWWvt G6ALuTSHlúc! KcWWvhi nàoG6ALuTSH hếtG6ALuTSH thìG6ALuTSH đágCVcEZR6nh tG6ALuTSHhức tôi!”

Nói G6ALuTSHxong, ônG6ALuTSHg tgCVcEZR6a cởicWWv áogCVcEZR6 khoáccWWv cWWvra đắpcWWv lêcWWvn gCVcEZR6trên người,gCVcEZR6 ncWWvừa nằmgCVcEZR6 ngCVcEZR6ửa dựG6ALuTSHa trG6ALuTSHên gCVcEZR6sofa, cWWvgối đgCVcEZR6ầu lêgCVcEZR6n tG6ALuTSHhành ghế,G6ALuTSH nhcWWvắm mcWWvắt lại.

“À!” TôG6ALuTSHi ômG6ALuTSH góG6ALuTSHi G6ALuTSHbỏng ngồG6ALuTSHi xuốngCVcEZR6g, gCVcEZR6cố gắngCVcEZR6g hG6ALuTSHết G6ALuTSHsức giữcWWv khoảngCVcEZR6g cáG6ALuTSHch vớicWWv cWWvông tacWWv, dcWWvưa tgCVcEZR6rên G6ALuTSHthành ghcWWvế còngCVcEZR6 lại.

Trong hoàcWWvn cgCVcEZR6ảnh G6ALuTSHnày, cứgCVcEZR6 cWWvnên cWWvcẩn thậnG6ALuTSH mG6ALuTSHột cG6ALuTSHhút tgCVcEZR6hì hơn.

Khi pcWWvhim bắtG6ALuTSH cWWvđầu G6ALuTSHchiếu tôcWWvi mớigCVcEZR6 biếtgCVcEZR6 tìcWWvnh tiếtG6ALuTSH cWWvkhông gCVcEZR6giống ncWWvhư nhữncWWvg gcWWvì cWWvtôi nghĩ.

Tôi chG6ALuTSHo rằngcWWv cWWvđây sẽgCVcEZR6 lgCVcEZR6à gCVcEZR6một bcWWvộ pcWWvhim báocWWv tcWWvhù, moG6ALuTSHng gCVcEZR6đợi ncWWvhân vậtcWWv nữgCVcEZR6 chíG6ALuTSHnh đãgCVcEZR6 từcWWvng trảigCVcEZR6 qugCVcEZR6a ncWWvhững viG6ALuTSHệc giốngG6ALuTSH nhcWWvư tôicWWv, yêgCVcEZR6u kcWWvẻ thcWWvù cG6ALuTSHủa cgCVcEZR6ô ấgCVcEZR6y thếcWWv ngCVcEZR6ên mớigCVcEZR6 G6ALuTSHthân mậG6ALuTSHt vớcWWvi gCVcEZR6người đàG6ALuTSHn ônggCVcEZR6 kG6ALuTSHia nhgCVcEZR6ư thế…

Chỉ gCVcEZR6có điềuG6ALuTSH cG6ALuTSHho dcWWvù khôgCVcEZR6ng cócWWv tG6ALuTSHình G6ALuTSHtiết tươngG6ALuTSH tự,gCVcEZR6 nhcWWvìn cágCVcEZR6ch cG6ALuTSHô ấcWWvy giếtcWWv ngườigCVcEZR6 đàncWWv ônggCVcEZR6 cG6ALuTSHường cWWvtráng kicWWva nhgCVcEZR6ư tG6ALuTSHhế nàgCVcEZR6o cG6ALuTSHũng khcWWvông ucWWvổng côncWWvg tgCVcEZR6ôi xeG6ALuTSHm mộtcWWv lần.

Do đóG6ALuTSH tôG6ALuTSHi xecWWvm cựccWWv kG6ALuTSHỳ chăgCVcEZR6m chúcWWv, nhấtgCVcEZR6 cWWvlà đếnG6ALuTSH thờicWWv điểG6ALuTSHm mấucWWv chốt…

Mặc dgCVcEZR6ù đoG6ALuTSHạn gCVcEZR6dạo G6ALuTSHđầu qcWWvuá dG6ALuTSHài, qucWWvá kịchG6ALuTSH liệt,G6ALuTSH hG6ALuTSHai ngườiG6ALuTSH điêG6ALuTSHn gCVcEZR6cuồng vặG6ALuTSHn vẹogCVcEZR6 cgCVcEZR6ơ tgCVcEZR6hể khôG6ALuTSHng G6ALuTSHdừng, cònG6ALuTSH tgCVcEZR6ôi thìgCVcEZR6 cWWvcắn răngcWWv, nhịn….

Trước đâgCVcEZR6y tôgCVcEZR6i đãgCVcEZR6 từngcWWv xgCVcEZR6em qgCVcEZR6ua gCVcEZR6quá tG6ALuTSHrình cWWvnày khgCVcEZR6i đọccWWv tiểugCVcEZR6 tcWWvhuyết tgCVcEZR6ình cảmcWWv, gCVcEZR6đại G6ALuTSHkhái lcWWvà hiểugCVcEZR6 nhgCVcEZR6ưng khcWWvông G6ALuTSHcó phảiG6ALuTSH cWWvứng ggCVcEZR6ì cWWvquá mứccWWv mãnhgCVcEZR6 liệt.

Hôm ngCVcEZR6ay tgCVcEZR6hấy nG6ALuTSHgười tgCVcEZR6hật G6ALuTSHbiểu diễncWWv tôG6ALuTSHi lạigCVcEZR6 cgCVcEZR6ảm giágCVcEZR6c khôcWWvng cWWvgiống nhưgCVcEZR6 thế,cWWv thấycWWv haG6ALuTSHi gCVcEZR6cơ thgCVcEZR6ể hcWWvai ngG6ALuTSHười dgCVcEZR6ây gCVcEZR6dưa vớigCVcEZR6 cWWvnhau, cWWvtiếng G6ALuTSHthở dgCVcEZR6âm loạgCVcEZR6n, tG6ALuTSHiếng thétgCVcEZR6 pcWWvhóng đãnggCVcEZR6, lòngCVcEZR6g tgCVcEZR6ôi cWWvcũng nổG6ALuTSHi G6ALuTSHlên từncWWvg cơcWWvn hoảncWWvg loạcWWvn, mcWWvặt màycWWv gCVcEZR6tựa ngCVcEZR6hư G6ALuTSHđang phátcWWv sốt.

Chỉ cóG6ALuTSH gCVcEZR6điều vìgCVcEZR6 gCVcEZR6chờ đợgCVcEZR6i đếncWWv tìnG6ALuTSHh tiếG6ALuTSHt tgCVcEZR6hen cWWvchốt, cWWvtôi nhịn!

Cuối cũngCVcEZR6g cũngcWWv thgCVcEZR6ấy ngưgCVcEZR6ời phụgCVcEZR6 nữgCVcEZR6 kG6ALuTSHia G6ALuTSHtừ từG6ALuTSH buộG6ALuTSHc ngườG6ALuTSHi gCVcEZR6đàn ônggCVcEZR6 vgCVcEZR6ào thànhG6ALuTSH giường,G6ALuTSH tôcWWvi ngừcWWvng gCVcEZR6thở gCVcEZR6chờ đcWWvợi cWWvcô ấgCVcEZR6y lgCVcEZR6ấy rgCVcEZR6a cáG6ALuTSHi dG6ALuTSHùi đụcG6ALuTSH từgCVcEZR6 ncWWvơi nào.

“Có thgCVcEZR6ể tậgCVcEZR6p gCVcEZR6trung xegCVcEZR6m gCVcEZR6đến mG6ALuTSHức G6ALuTSHnhư tG6ALuTSHhế saoG6ALuTSH?” GióG6ALuTSHng nógCVcEZR6i củagCVcEZR6 HànG6ALuTSH TrG6ALuTSHạc ThầcWWvn làcWWvm gCVcEZR6tôi giậtgCVcEZR6 cWWvmình, nếgCVcEZR6u cWWvông gCVcEZR6ta cWWvkhông nóG6ALuTSHi tG6ALuTSHôi gầncWWv nhcWWvư gCVcEZR6quên mG6ALuTSHất sựcWWv tG6ALuTSHồn tạiG6ALuTSH củcWWva ônG6ALuTSHg ta.

“Ớ.. uhm…”gCVcEZR6 TôcWWvi cógCVcEZR6 cWWvcảm giáccWWv nhgCVcEZR6ư G6ALuTSHmình G6ALuTSHlà mgCVcEZR6ột đứaG6ALuTSH trẻcWWv gCVcEZR6con xcWWvem trộcWWvm phgCVcEZR6im ngườG6ALuTSHi lớgCVcEZR6n G6ALuTSHbị ngườgCVcEZR6i kG6ALuTSHhác bắtcWWv gặp,gCVcEZR6 nhấcWWvt làcWWv G6ALuTSHlại bịcWWv ôcWWvng cWWvta trôncWWvg thấy,G6ALuTSH tôigCVcEZR6 lạiG6ALuTSH càngCVcEZR6g chágCVcEZR6n ngCVcEZR6ản hơngCVcEZR6, gCVcEZR6đồng tG6ALuTSHhời cWWvcòn bấG6ALuTSHt acWWvn rụgCVcEZR6t rè:G6ALuTSH “KhôngG6ALuTSH pG6ALuTSHhải gCVcEZR6ông đãcWWv ngủG6ALuTSH sao?”

“Bị đánhG6ALuTSH thức…”gCVcEZR6 ÔG6ALuTSHng G6ALuTSHta chốnG6ALuTSHg tacWWvy lêG6ALuTSHn sgCVcEZR6ofa rồcWWvi gCVcEZR6ngồi xuốgCVcEZR6ng, dạtcWWv dàcWWvo hứngG6ALuTSH thúG6ALuTSH ncWWvhìn tôi:cWWv gCVcEZR6“Có hứG6ALuTSHng thgCVcEZR6ú à?”

Tôi đoánG6ALuTSH chắcG6ALuTSH G6ALuTSHrằng khuG6ALuTSHôn cWWvmặt tôG6ALuTSHi bâyG6ALuTSH gG6ALuTSHiờ cgCVcEZR6ó G6ALuTSHthể đugCVcEZR6n sG6ALuTSHôi mG6ALuTSHột hồG6ALuTSH nước,G6ALuTSH vộicWWv G6ALuTSHvàng dgCVcEZR6ùng mcWWvu bàgCVcEZR6n taG6ALuTSHy làG6ALuTSHm cWWvgiảm nhiệtG6ALuTSH cWWvđộ. cWWv“Tôi cG6ALuTSHhỉ mG6ALuTSHuốn nhìngCVcEZR6 mcWWvột chcWWvút thôi…”

Nhớ tớicWWv mụcWWvc đíchG6ALuTSH củaG6ALuTSH mìncWWvh, tôigCVcEZR6 cWWvvội gCVcEZR6vàng ngẩngCVcEZR6g cWWvđầu xeG6ALuTSHm tgCVcEZR6iếp, đánggCVcEZR6 gCVcEZR6tiếc cWWvlà cWWvđã bG6ALuTSHỏ lỡgCVcEZR6 G6ALuTSHmất thờicWWv đicWWvểm G6ALuTSHmấu chốtgCVcEZR6, ngườgCVcEZR6i pG6ALuTSHhụ gCVcEZR6nữ kigCVcEZR6a kcWWvhông biếG6ALuTSHt G6ALuTSHđã gCVcEZR6lấy tG6ALuTSHừ đâucWWv rgCVcEZR6a cáG6ALuTSHi mũicWWv cWWvdùi, đâcWWvm cWWvvào G6ALuTSHngực ngườgCVcEZR6i đànG6ALuTSH ôgCVcEZR6ng đấy!

Thật đácWWvng tiếG6ALuTSHng lG6ALuTSHà khôngcWWv cWWvthấy rõ!

“Trông ecWWvm cógCVcEZR6 vcWWvẻ nG6ALuTSHhư đancWWvg thcWWvất vọngG6ALuTSH, cgCVcEZR6ó muốgCVcEZR6n tôicWWv gCVcEZR6tua lạicWWv chgCVcEZR6o cWWvem G6ALuTSHnhìn kỹcWWv tG6ALuTSHhêm cWWvlần gCVcEZR6nữa không.”

Không đcWWvợi tôiG6ALuTSH trảcWWv gCVcEZR6lời, ôngG6ALuTSH cWWvta đãG6ALuTSH G6ALuTSHtua lgCVcEZR6ại mộtG6ALuTSH chút,cWWv G6ALuTSHtôi lạG6ALuTSHi G6ALuTSHcàng ngCVcEZR6gượng ngùnG6ALuTSHg cWWvhơn, cWWvtay cgCVcEZR6hân khôngG6ALuTSH biếtgCVcEZR6 đgCVcEZR6ặt đâugCVcEZR6 hết.

“Tôi cócWWv thG6ALuTSHể hỏG6ALuTSHi ôG6ALuTSHng mộtcWWv cWWvvấn đG6ALuTSHề kcWWvhông.” TôigCVcEZR6 thửcWWv tìmgCVcEZR6 cáchcWWv đổG6ALuTSHi chủG6ALuTSH đềG6ALuTSH câuG6ALuTSH chuG6ALuTSHyện, cWWvdời điG6ALuTSH sựG6ALuTSH G6ALuTSHngượng ngùG6ALuTSHng củaG6ALuTSH chcWWvính mìnhgCVcEZR6. “ÔncWWvg G6ALuTSHcó thG6ALuTSHể đểgCVcEZR6 pcWWvhụ nữgCVcEZR6 cgCVcEZR6ột ôngCVcEZR6g G6ALuTSHvào thàG6ALuTSHnh giườngcWWv không?”

“Trừ G6ALuTSHkhi gCVcEZR6tôi G6ALuTSHkhông muốncWWv sốG6ALuTSHng nữa!”

Tôi cũcWWvng nghĩgCVcEZR6 ncWWvhư vG6ALuTSHậy, cgCVcEZR6ái loạiG6ALuTSH ngG6ALuTSHười tínhG6ALuTSH cáchG6ALuTSH cWWvtrời gCVcEZR6sinh gCVcEZR6đa nG6ALuTSHghi nhG6ALuTSHư ôgCVcEZR6ng tcWWva làmG6ALuTSH sagCVcEZR6o cgCVcEZR6ó thểcWWv đcWWvể pG6ALuTSHhụ ngCVcEZR6ữ gCVcEZR6có cgCVcEZR6ơ cWWvhội nG6ALuTSHhư thế.

Tôi cWWvsuy nghĩcWWv tgCVcEZR6hêm gCVcEZR6một lát,gCVcEZR6 hỏicWWv gCVcEZR6dò: “Vậy…gCVcEZR6 NếugCVcEZR6 làgCVcEZR6 tôigCVcEZR6 tcWWvhì sgCVcEZR6ao? G6ALuTSHKhông phảiG6ALuTSH ônggCVcEZR6 đcWWvã nóicWWv tôigCVcEZR6 làcWWv cWWvngười sgCVcEZR6uy nhấtG6ALuTSH ôcWWvng tigCVcEZR6n G6ALuTSHtưởng sao…”

Đến lúG6ALuTSHc tôcWWvi trcWWvông thgCVcEZR6ấy sG6ALuTSHự hcWWvưng pgCVcEZR6hấn khgCVcEZR6ó G6ALuTSHcó thểgCVcEZR6 đG6ALuTSHè négCVcEZR6n cWWvđược cWWvtrong mgCVcEZR6ắt ôcWWvng tcWWva, tôcWWvi mớigCVcEZR6 cWWvý thứcG6ALuTSH đượccWWv rằnggCVcEZR6 cWWvcâu hỏigCVcEZR6 cgCVcEZR6ủa mìcWWvnh cG6ALuTSHó baG6ALuTSHo nhgCVcEZR6iêu mờcWWv ám…

Đây làgCVcEZR6 kếtG6ALuTSH gCVcEZR6quả củaG6ALuTSH vG6ALuTSHiệc khôngcWWv giG6ALuTSHỏi tG6ALuTSHoán, kgCVcEZR6hi gicWWvả scWWvử… mệnhG6ALuTSH đềG6ALuTSH cWWvban đầcWWvu đãgCVcEZR6 xuấtgCVcEZR6 hiệngCVcEZR6 sựG6ALuTSH scWWvai lầmgCVcEZR6 vôgCVcEZR6 cùngcWWv nghiG6ALuTSHêm trọng!

Cơ thểgCVcEZR6 củgCVcEZR6a gCVcEZR6ông tG6ALuTSHa nghiêcWWvng vềgCVcEZR6 phgCVcEZR6ía tôG6ALuTSHi, hgCVcEZR6ai cácWWvnh tacWWvy đặtcWWv G6ALuTSHbên sườngCVcEZR6 tcWWvôi, vừagCVcEZR6 vặngCVcEZR6 qucWWvây tgCVcEZR6ôi lạgCVcEZR6i cWWvtrong khcWWvông cWWvgian nG6ALuTSHhỏ hẹp.

Khuôn cWWvmặt củcWWva ôngCVcEZR6g tcWWva tớG6ALuTSHi gầncWWv G6ALuTSHbên gCVcEZR6tai tôG6ALuTSHi, dùngcWWv giọnggCVcEZR6 gCVcEZR6nói gG6ALuTSHợi cảmG6ALuTSH gCVcEZR6hơi mangCVcEZR6g theG6ALuTSHo G6ALuTSHý cườcWWvi gCVcEZR6nói: “NcWWvếu nhưG6ALuTSH cgCVcEZR6ứ thcWWveo lờiG6ALuTSH ecWWvm nói…cWWv tôicWWv cWWvlại cgCVcEZR6àng muốngCVcEZR6 tróG6ALuTSHi ecWWvm gCVcEZR6lại trgCVcEZR6ên gicWWvường, gCVcEZR6nghe G6ALuTSHem ccWWvầu cWWvxin tcWWvôi… ChuyệcWWvn đấyG6ALuTSH quảcWWv gCVcEZR6thật cWWvrất kíG6ALuTSHch thích…”

Khi ôngCVcEZR6g G6ALuTSHta ncWWvói, hơG6ALuTSHi nócWWvng phcWWve cWWvphẩy sagCVcEZR6u tagCVcEZR6i G6ALuTSHtôi, cWWvcánh tacWWvy tgCVcEZR6ôi cG6ALuTSHứng lại,cWWv G6ALuTSHgói G6ALuTSHbỏng G6ALuTSHtrên cWWvtay rơicWWv xuống,G6ALuTSHvung vãcWWvi khắG6ALuTSHp mặtG6ALuTSH đất.

Không chgCVcEZR6ỉ G6ALuTSHcó giọnggCVcEZR6 nógCVcEZR6i cWWvcủa ôngCVcEZR6g tcWWva biếG6ALuTSHn đcWWvổi, ánhG6ALuTSH mắcWWvt cgCVcEZR6ũng rấcWWvt bấtgCVcEZR6 thườcWWvng, trocWWvng mắtcWWv lcWWvóe lêncWWv nhữngcWWv đốmcWWv G6ALuTSHsáng ncWWvhư lửa,G6ALuTSH trcWWvàn ngậpgCVcEZR6 sựgCVcEZR6 G6ALuTSHđiên cWWvcuồng chiếG6ALuTSHm gigCVcEZR6ữ vG6ALuTSHà cWWvcướp đoạt.

Nhưng cWWvsự khácgCVcEZR6 thườngcWWv nhấtcWWv gCVcEZR6chính làgCVcEZR6 ônggCVcEZR6 cWWvta dcWWvùng đầuG6ALuTSH lưcWWvỡi lgCVcEZR6iếm scWWvau tgCVcEZR6ai tG6ALuTSHôi, cảmG6ALuTSH gcWWviác trgCVcEZR6ơn trợG6ALuTSHt cWWvẩm ướtcWWv kéG6ALuTSHo cWWvtheo G6ALuTSHnhững xúcWWvc cảmgCVcEZR6 khônggCVcEZR6 G6ALuTSHdự đoánG6ALuTSH trướgCVcEZR6c đượcG6ALuTSH củgCVcEZR6a cgCVcEZR6ơ thgCVcEZR6ể, tG6ALuTSHôi sợgCVcEZR6 đếnG6ALuTSH nỗcWWvi lG6ALuTSHùi mcWWvình lẩgCVcEZR6n G6ALuTSHtránh, tgCVcEZR6hế nhưnggCVcEZR6 đằngG6ALuTSH sG6ALuTSHau cWWvđã chạmG6ALuTSH gCVcEZR6vào tG6ALuTSHay vịnG6ALuTSH sofG6ALuTSHa, khônggCVcEZR6 gCVcEZR6còn đườngG6ALuTSH gCVcEZR6trốn thoát!

Tôi bịgCVcEZR6 độngCVcEZR6g G6ALuTSHtác ccWWvủa cWWvông gCVcEZR6ta dọagCVcEZR6 đếncWWv gCVcEZR6ngây ngcWWvẩn cảgCVcEZR6 ngưG6ALuTSHời, G6ALuTSHhoàn toàcWWvn kcWWvhông biếtgCVcEZR6 nêngCVcEZR6 gCVcEZR6làm cáiG6ALuTSH gìcWWv gCVcEZR6bây giờ!

Đôi cWWvmôi G6ALuTSHông tG6ALuTSHa hôngCVcEZR6 tG6ALuTSHừ cWWvsau tagCVcEZR6i tG6ALuTSHôi dọcG6ALuTSH tG6ALuTSHheo cầgCVcEZR6n cổ,cWWv cWWvtrằn tcWWvrọc trêG6ALuTSHn cWWvlàn G6ALuTSHda đgCVcEZR6ang lộgCVcEZR6 gCVcEZR6ra ngoàgCVcEZR6i áocWWv, ncWWvhẹ ngCVcEZR6hàng mG6ALuTSHút lấy,cWWv nụcWWv hôcWWvn lúcWWvc nhẹG6ALuTSH lcWWvúc G6ALuTSHsâu, lG6ALuTSHúc nhacWWvnh lúcWWvc chậm,G6ALuTSH đôiG6ALuTSH G6ALuTSHkhi còG6ALuTSHn cgCVcEZR6ó thểG6ALuTSH G6ALuTSHdùng hcWWvàm rcWWvăng khẽgCVcEZR6 cắcWWvn, G6ALuTSHcơ thgCVcEZR6ể đanggCVcEZR6 ccWWvăng gCVcEZR6cứng gCVcEZR6vì sợgCVcEZR6 cG6ALuTSHủa tôcWWvi dầnG6ALuTSH dcWWvần tG6ALuTSHrở nêG6ALuTSHn bủngCVcEZR6 rủn,cWWv cWWvkhông cG6ALuTSHòn G6ALuTSHsức lực…

Trước đâygCVcEZR6 cWWvkhi đọgCVcEZR6c tiểugCVcEZR6 thuyG6ALuTSHết viết,gCVcEZR6 G6ALuTSHsau khG6ALuTSHi pgCVcEZR6hụ ncWWvữ thcWWvân mậtgCVcEZR6 vớicWWv đàngCVcEZR6 ôncWWvg, trêG6ALuTSHn ncWWvgười scWWvẽ gCVcEZR6lưu G6ALuTSHlại nhiềcWWvu dấucWWv hG6ALuTSHôn, tôG6ALuTSHi khôncWWvg hgCVcEZR6iểu vìgCVcEZR6 sG6ALuTSHao đànG6ALuTSH ôngG6ALuTSH lạG6ALuTSHi phảiG6ALuTSH tgCVcEZR6hô lG6ALuTSHỗ nG6ALuTSHhư tgCVcEZR6hế, hgCVcEZR6iện giờG6ALuTSH tôG6ALuTSHi G6ALuTSHmới higCVcEZR6ểu được,gCVcEZR6 sgCVcEZR6ự đaugCVcEZR6 đớncWWv kiểgCVcEZR6u nG6ALuTSHày sẽcWWv làgCVcEZR6m ngcWWvười G6ALuTSHta cóG6ALuTSH loạcWWvi gCVcEZR6cảm gigCVcEZR6ác hưởngcWWv tgCVcEZR6hụ đặcG6ALuTSH bicWWvệt, thâncWWv thG6ALuTSHể bắtcWWv đầuG6ALuTSH dấG6ALuTSHy lêcWWvn nhigCVcEZR6ệt độG6ALuTSH làgCVcEZR6m tcWWvôi kcWWvinh hoảng!

Hưởng thụ!cWWv NghgCVcEZR6ĩ đG6ALuTSHến mộtG6ALuTSH tícWWvnh từcWWv G6ALuTSHnhư vậygCVcEZR6, gCVcEZR6trái ticWWvm gCVcEZR6tôi lạicWWv cànG6ALuTSHg kigCVcEZR6nh hogCVcEZR6àng thêm.

Tôi gCVcEZR6vừa cWWvmuốn gCVcEZR6ra sgCVcEZR6ức đẩycWWv ôngG6ALuTSH tagCVcEZR6, gàoG6ALuTSH lên: Đừng!

Chợt ngCVcEZR6ghe thấgCVcEZR6y giacWWvn phòcWWvng sgCVcEZR6át vágCVcEZR6ch vọcWWvng đG6ALuTSHến tiếnggCVcEZR6 rG6ALuTSHên nũnG6ALuTSHg nịG6ALuTSHu củG6ALuTSHa mộtgCVcEZR6 phụcWWv nữgCVcEZR6: “ĐừnggCVcEZR6 mà!”

Cái ccWWvhữ tôicWWv vừagCVcEZR6 gCVcEZR6muốn hG6ALuTSHét rcWWva cWWvbị G6ALuTSHkẹt lG6ALuTSHại cWWvtrong G6ALuTSHcổ họncWWvg, khôgCVcEZR6ng hétgCVcEZR6 đưG6ALuTSHợc nữa.

Ngay G6ALuTSHcả bcWWvàn tgCVcEZR6ay G6ALuTSHcủa tG6ALuTSHôi đgCVcEZR6ặt G6ALuTSHtrong ngCVcEZR6gực ôngG6ALuTSH tacWWv, cũcWWvng bcWWvắt đầucWWv cWWvbị ôngG6ALuTSH cWWvta đècWWv chặt.

Trời ơi,G6ALuTSH nơicWWv gCVcEZR6này sgCVcEZR6uy cG6ALuTSHho cùncWWvg làG6ALuTSH cG6ALuTSHhốn ncWWvào hả!

Tôi đâG6ALuTSHy khôG6ALuTSHng phảG6ALuTSHi G6ALuTSHtự mìnhG6ALuTSH chcWWvủ đgCVcEZR6ộng dgCVcEZR6âng G6ALuTSHđến miệG6ALuTSHng ngườicWWv G6ALuTSHta sao?

“Muốn thửcWWv không?”

Khóe cWWvmiệng ôG6ALuTSHng tcWWva thoánggCVcEZR6 nG6ALuTSHhếch lêngCVcEZR6, mcWWvi mắtG6ALuTSH chớcWWvp độnggCVcEZR6, cWWvý cườG6ALuTSHi gCVcEZR6kia mG6ALuTSHang thegCVcEZR6o ccWWvhút G6ALuTSHtà cWWvác mịgCVcEZR6 hoặc,cWWv tôcWWvi G6ALuTSHnghĩ rằcWWvng ngagCVcEZR6y cảG6ALuTSH cWWvAn G6ALuTSHDĩ PG6ALuTSHhong cũngcWWv phảicWWv gCVcEZR6cảm thấgCVcEZR6y xấucWWv gCVcEZR6hổ muốncWWv G6ALuTSHchui đầugCVcEZR6 xgCVcEZR6uống đgCVcEZR6ất, cWWvtự thấygCVcEZR6 khôngCVcEZR6g bằng!

“Yên tâm,gCVcEZR6 tôcWWvi G6ALuTSHsẽ rấgCVcEZR6t dịucWWv dàG6ALuTSHng, khôG6ALuTSHng làmG6ALuTSH đcWWvau gCVcEZR6em đâu…”

Tôi ngCVcEZR6uốt mG6ALuTSHột ngG6ALuTSHụm nưgCVcEZR6ớc bọt,gCVcEZR6 G6ALuTSHhô hcWWvấp bG6ALuTSHắt đcWWvầu khôgCVcEZR6ng câcWWvn bằngCVcEZR6g, thgCVcEZR6ấy rõcWWv cWWvngực mìnhG6ALuTSH bắtgCVcEZR6 đầugCVcEZR6 phậpgCVcEZR6 phG6ALuTSHồng kG6ALuTSHhông G6ALuTSHtheo G6ALuTSHquy luật,G6ALuTSH G6ALuTSHcơ thểcWWv bấgCVcEZR6t giáccWWv tcWWvrở nêG6ALuTSHn nóG6ALuTSHng bỏng.

Tôi bắtG6ALuTSH đầuG6ALuTSH nghiG6ALuTSHêm túgCVcEZR6c sucWWvy nggCVcEZR6hĩ lcWWvời ôgCVcEZR6ng G6ALuTSHta nói,gCVcEZR6 tgCVcEZR6hật gCVcEZR6là G6ALuTSHsẽ khôngcWWv đauG6ALuTSH không?

Tôi lcWWvắc đầu,gCVcEZR6 vG6ALuTSHấn đềgCVcEZR6 cầcWWvn sugCVcEZR6y nghĩgCVcEZR6 lúcgCVcEZR6 nàgCVcEZR6y khônG6ALuTSHg phcWWvải đaG6ALuTSHu cWWvhay khônggCVcEZR6 đacWWvu, mcWWvà lG6ALuTSHà hgCVcEZR6ình nhưcWWv G6ALuTSHông tcWWva thậG6ALuTSHt G6ALuTSHsự muốncWWv làmG6ALuTSH gCVcEZR6những chucWWvyện khôG6ALuTSHng bằnG6ALuTSHg cầmgCVcEZR6 tgCVcEZR6hú gCVcEZR6với tôi.

Không thểG6ALuTSH, G6ALuTSHnếu ngCVcEZR6hư ngagCVcEZR6y G6ALuTSHcả cgCVcEZR6ơ thểG6ALuTSH tôicWWv cũnggCVcEZR6 dângG6ALuTSH chG6ALuTSHo ôngG6ALuTSH G6ALuTSHta, tấtG6ALuTSH cảcWWv mọigCVcEZR6 cWWvthứ sẽG6ALuTSH G6ALuTSHkhông cògCVcEZR6n gCVcEZR6kiểm scWWvoát đượcgCVcEZR6 nữa.

“Tôi nghG6ALuTSHĩ G6ALuTSHcó thểgCVcEZR6 cWWvông đagCVcEZR6ng higCVcEZR6ểu lầmgCVcEZR6 G6ALuTSHý củgCVcEZR6a tôgCVcEZR6i…” TôigCVcEZR6 đangG6ALuTSH ncWWvghĩ cácWWvch làmgCVcEZR6 thếG6ALuTSH nàogCVcEZR6 cWWvđể ggCVcEZR6iải thíccWWvh, gCVcEZR6ông cWWvta ngCVcEZR6ghiêng ngcWWvười nG6ALuTSHằm xuốnggCVcEZR6 bêncWWv ngưgCVcEZR6ời tôi,cWWv mộtcWWv cWWvtay ôgCVcEZR6m lấyG6ALuTSH vagCVcEZR6i tôG6ALuTSHi, kéocWWv chcWWvặt tôiG6ALuTSH gCVcEZR6vào tgCVcEZR6rong lồnG6ALuTSHg ngG6ALuTSHực, cWWvtay kigCVcEZR6a nânG6ALuTSHg lêngCVcEZR6 chgCVcEZR6ân G6ALuTSHtôi đặtcWWv trgCVcEZR6ên sG6ALuTSHofa, cWWvdùng ngcWWvón tG6ALuTSHay nhẹcWWv nhànG6ALuTSHg tgCVcEZR6rượt dọcG6ALuTSH theG6ALuTSHo chcWWvân tgCVcEZR6ôi đếncWWv bắcWWvp gCVcEZR6đùi, tiếpcWWv tgCVcEZR6ục G6ALuTSHlần vàoG6ALuTSH gCVcEZR6bên gCVcEZR6trong, thămcWWv dgCVcEZR6ò vàoG6ALuTSH bêcWWvn gCVcEZR6trong chiG6ALuTSHếc vgCVcEZR6áy cWWvtôi, lựcG6ALuTSH taG6ALuTSHy gCVcEZR6vừa đủgCVcEZR6 khiG6ALuTSHến ngườicWWv tcWWva cóG6ALuTSH cảgCVcEZR6m giáG6ALuTSHc tgCVcEZR6ê ncWWvgứa tcWWvới tG6ALuTSHừng khớpG6ALuTSH xương.

Sự kícWWvch độnggCVcEZR6 trcWWvong gCVcEZR6TV lạigCVcEZR6 bắtcWWv đầu,gCVcEZR6 nhG6ALuTSHân vậtcWWv nữG6ALuTSH chgCVcEZR6ính thởG6ALuTSH dốc,gCVcEZR6 rgCVcEZR6ên rỉ,gCVcEZR6 ngưgCVcEZR6ời gCVcEZR6đàn ônG6ALuTSHg thétgCVcEZR6 lêcWWvn gCVcEZR6một tiếcWWvng rồcWWvi G6ALuTSHlại mộtG6ALuTSH tiếnggCVcEZR6 càngcWWv trầmcWWv luângCVcEZR6 hơn.

Cách váchcWWv còG6ALuTSHn vọngG6ALuTSH tớiG6ALuTSH G6ALuTSHmột tiếcWWvng G6ALuTSHkêu cWWvcòn ưcWWvớt áG6ALuTSHt G6ALuTSHhơn cảgCVcEZR6 trêcWWvn TVcWWv: “MacWWvu lênG6ALuTSH mộtG6ALuTSH G6ALuTSHchút, cWWvmau nữa…”

Ông gCVcEZR6ta cWWvthản G6ALuTSHnhiên cưgCVcEZR6ời, G6ALuTSHngón tacWWvy dàigCVcEZR6 cWWvlại ccWWvhầm chậmgCVcEZR6 lướtG6ALuTSH G6ALuTSHtrên cWWvđùi gCVcEZR6tôi, tựgCVcEZR6a nhưG6ALuTSH cWWvcó sG6ALuTSHức qucWWvyến rG6ALuTSHũ kG6ALuTSHỳ gCVcEZR6lạ, khiếgCVcEZR6n cWWvcơ cWWvthể cWWvtôi gCVcEZR6run rgCVcEZR6ẩy G6ALuTSHtừng cơn.

“Đừng…” GiG6ALuTSHọng ngCVcEZR6ói cWWvnày G6ALuTSHbật G6ALuTSHra, tcWWvôi mớiG6ALuTSH pgCVcEZR6hát hiệncWWv gCVcEZR6ra rằngG6ALuTSH độgCVcEZR6 ưgCVcEZR6ớt áG6ALuTSHt sG6ALuTSHo vớicWWv G6ALuTSHngười gCVcEZR6phụ gCVcEZR6nữ cáchgCVcEZR6 vácgCVcEZR6h dườngG6ALuTSH nhưgCVcEZR6 chcWWvỉ cWWvcó hơgCVcEZR6n cG6ALuTSHhứ kG6ALuTSHhông cócWWv kém.

“Mẫn G6ALuTSHcảm tgCVcEZR6hế sagCVcEZR6o…” ÔG6ALuTSHng tG6ALuTSHa tựG6ALuTSHa hồgCVcEZR6 nhcWWvư cànG6ALuTSHg gCVcEZR6lúc G6ALuTSHcàng tcWWvhích thG6ALuTSHú, hcWWvôn nG6ALuTSHhẹ lêG6ALuTSHn môcWWvi tôcWWvi: cWWv“Như tcWWvhế thcWWvì G6ALuTSHchúng tcWWva cG6ALuTSHứ G6ALuTSHtừ từgCVcEZR6 gCVcEZR6mà G6ALuTSHlàm làG6ALuTSH đượcWWvc rồi.”

Ngón tagCVcEZR6y lG6ALuTSHinh hoạtcWWv củgCVcEZR6a ôngcWWv tG6ALuTSHa mâcWWvm mêcWWv luồG6ALuTSHn vcWWvào gCVcEZR6trong đồnggCVcEZR6 phcWWvục củagCVcEZR6 tôgCVcEZR6i, gCVcEZR6lực tG6ALuTSHay cùnggCVcEZR6 tG6ALuTSHốc đgCVcEZR6ộ rcWWvất chậgCVcEZR6m khiếnG6ALuTSH tôiG6ALuTSH khônggCVcEZR6 gCVcEZR6nhịn đượcWWvc hcWWvít mộtgCVcEZR6 hơi.

Tay ôngG6ALuTSH gCVcEZR6ta cáccWWvh mộG6ALuTSHt lớpcWWv gCVcEZR6áo nắmG6ALuTSH gCVcEZR6lấy nggCVcEZR6ực tôigCVcEZR6, đầcWWvu nG6ALuTSHgón tacWWvy xgCVcEZR6oay vògCVcEZR6ng G6ALuTSHtrên vịG6ALuTSH trgCVcEZR6í gCVcEZR6mẫn cảmgCVcEZR6 nhất,cWWv vG6ALuTSHờn quanh.

Tôi pG6ALuTSHhải cắncWWv chG6ALuTSHặt môicWWv mgCVcEZR6ới gCVcEZR6có G6ALuTSHthể G6ALuTSHkhông bấtgCVcEZR6 gCVcEZR6ra tiếngcWWv rcWWvên khiếngCVcEZR6 ngườiG6ALuTSH gCVcEZR6ta cảmgCVcEZR6 thấycWWv mấtgCVcEZR6 tcWWvhể diệnG6ALuTSH kia.

Dục gCVcEZR6vọng mgCVcEZR6à tôcWWvi muốnG6ALuTSH cWWvcự tuyệcWWvt dầgCVcEZR6n dầngCVcEZR6 tcWWvrở nêG6ALuTSHn mãnhG6ALuTSH liệtG6ALuTSH dần….

Ông G6ALuTSHta dườngcWWv ncWWvhư pG6ALuTSHhát hiệncWWv rG6ALuTSHa tôG6ALuTSHi khôngcWWv mcWWvuốn bậtcWWv rG6ALuTSHa thànhgCVcEZR6 G6ALuTSHtiếng, liềcWWvn hgCVcEZR6ôn lêcWWvn đôigCVcEZR6 mG6ALuTSHôi, dùngG6ALuTSH cWWvlưỡi đẩcWWvy gCVcEZR6ra gCVcEZR6hàm răngG6ALuTSH đangG6ALuTSH cWWvcắn chặtgCVcEZR6 cWWvlấy môiG6ALuTSH, đicWWv sâuG6ALuTSH vàcWWvo dòcWWv xG6ALuTSHét bêG6ALuTSHn trgCVcEZR6ong, cWWvnuốt G6ALuTSHhết tiếnggCVcEZR6 kêcWWvu rêcWWvn củaG6ALuTSH tôi.

Trong lúccWWv triG6ALuTSHền miG6ALuTSHên điG6ALuTSHên cuồng,gCVcEZR6 sG6ALuTSHư cWWvkhó G6ALuTSHchịu G6ALuTSHcủa cơgCVcEZR6 cWWvthể đượcgCVcEZR6 giảmgCVcEZR6 G6ALuTSHđi cWWvđôi ccWWvhút, khG6ALuTSHi mgCVcEZR6ôi cWWvlưỡi dâcWWvy gCVcEZR6dưa tigCVcEZR6ếng kêG6ALuTSHu rêcWWvn cũngG6ALuTSH cWWvcó tcWWvhể gCVcEZR6không cầngCVcEZR6 phảigCVcEZR6 gCVcEZR6kìm cWWvchế, cứG6ALuTSH cWWvmặc ncWWvó bậtG6ALuTSH ra…

Tôi thởcWWv gấpG6ALuTSH gG6ALuTSHáp, tgCVcEZR6ận mộtG6ALuTSH gCVcEZR6chỗ gCVcEZR6sâu ngCVcEZR6ào đóG6ALuTSH tG6ALuTSHrong cG6ALuTSHơ thG6ALuTSHể bắtcWWv G6ALuTSHđầu nócWWvng gCVcEZR6lên, nóncWWvg lên,cWWv gCVcEZR6vô cWWvthức khagCVcEZR6o cWWvkhát mG6ALuTSHong cWWvmuốn nhiềugCVcEZR6 hơG6ALuTSHn cágCVcEZR6i gìG6ALuTSH đó.

Bàn tacWWvy G6ALuTSHtôi đặtgCVcEZR6 trêG6ALuTSHn ngựcG6ALuTSH ôcWWvng tG6ALuTSHa dầnG6ALuTSH dầcWWvn chuygCVcEZR6ển cWWvqua gCVcEZR6sau lưngG6ALuTSH ngườicWWv ấy,G6ALuTSH hcWWvôn trG6ALuTSHả gCVcEZR6lại ôcWWvng tagCVcEZR6, hcWWvọc gCVcEZR6cách kcWWvhi ôngcWWv tG6ALuTSHa cWWvlần đgCVcEZR6ầu gCVcEZR6tiên hôcWWvn tôi,G6ALuTSH đầgCVcEZR6u lgCVcEZR6ưỡi duyG6ALuTSHện lcWWvấy lcWWvưỡi G6ALuTSHông tagCVcEZR6, mútgCVcEZR6 cWWvlấy mG6ALuTSHôi cgCVcEZR6ủa ngưG6ALuTSHời ấy.

Trong cG6ALuTSHổ họngCVcEZR6g ôG6ALuTSHng tcWWva bậtcWWv rgCVcEZR6a mgCVcEZR6ột G6ALuTSHtiếng gCVcEZR6than trầmgCVcEZR6 đụccWWv, xoG6ALuTSHay ngưcWWvời cWWvđè G6ALuTSHtôi G6ALuTSHxuống, cWWvmột vịG6ALuTSH gCVcEZR6trí ncWWvào gCVcEZR6đó gCVcEZR6của cgCVcEZR6ơ thểcWWv cG6ALuTSHố gắngcWWv đG6ALuTSHặt tcWWvrên bgCVcEZR6ắp đùG6ALuTSHi tôi…

“Suy chG6ALuTSHo cùngcWWv G6ALuTSHem lG6ALuTSHà thcWWviên sG6ALuTSHứ G6ALuTSHhay làG6ALuTSH yG6ALuTSHêu tcWWvinh gCVcEZR6hả!” GiọG6ALuTSHng nócWWvi cWWvcủa G6ALuTSHông cWWvta gCVcEZR6khàn đặcgCVcEZR6 mgCVcEZR6à khôgCVcEZR6 gCVcEZR6khốc, hgCVcEZR6ô hấgCVcEZR6p nặngcWWv nề,cWWv hỗncWWv loạn.

Ông gCVcEZR6ta kcWWvhông hềgCVcEZR6 dịucWWv dàng,gCVcEZR6 rúcWWvt bG6ALuTSHàn cWWvtay đancWWvg đặtG6ALuTSH G6ALuTSHtrên ngựcG6ALuTSH tôiG6ALuTSH rG6ALuTSHa, rấgCVcEZR6t nhG6ALuTSHanh chcWWvóng mởgCVcEZR6 G6ALuTSHtừng cWWvcúc áocWWv củagCVcEZR6 tcWWvôi cWWvra, luồncWWv tgCVcEZR6ay vgCVcEZR6ào troG6ALuTSHng áogCVcEZR6 lót,gCVcEZR6 cảG6ALuTSHm giáccWWv G6ALuTSHmát lgCVcEZR6ạnh củaG6ALuTSH G6ALuTSHngón cWWvtay ônG6ALuTSHg tG6ALuTSHa maG6ALuTSHng thgCVcEZR6eo cảmgCVcEZR6 gigCVcEZR6ác kígCVcEZR6ch độngG6ALuTSH đặgCVcEZR6c thù,gCVcEZR6 gCVcEZR6tôi muốG6ALuTSHn tG6ALuTSHránh né,gCVcEZR6 gCVcEZR6cơ thểG6ALuTSH dướiG6ALuTSH ngCVcEZR6gười ôcWWvng cWWvta vặncWWv vG6ALuTSHẹo khôngcWWv yên.

Ông tgCVcEZR6a rútG6ALuTSH lạgCVcEZR6i bàgCVcEZR6n tcWWvay ôG6ALuTSHm G6ALuTSHlấy vcWWvai gCVcEZR6tôi, vỗG6ALuTSH vcWWvề cWWvdọc thegCVcEZR6o đầugCVcEZR6 gốG6ALuTSHi, hướnggCVcEZR6 vêcWWv nơigCVcEZR6 bíG6ALuTSH ẩG6ALuTSHn mcWWvềm mạigCVcEZR6 nhất…

Tôi khG6ALuTSHông G6ALuTSHcó cáccWWvh nàogCVcEZR6 độnggCVcEZR6 đậy,cWWv cG6ALuTSHhỉ cócWWv thểG6ALuTSH lấycWWv ngcWWvón taG6ALuTSHy gCVcEZR6giữ chặtG6ALuTSH lG6ALuTSHấy áoG6ALuTSH gCVcEZR6sơ G6ALuTSHmi gCVcEZR6của ôncWWvg G6ALuTSHta, đểG6ALuTSH G6ALuTSHkệ cWWvbàn gCVcEZR6tay ônG6ALuTSHg tcWWva dcWWvi chuyểncWWv tgCVcEZR6rên tgCVcEZR6oàn thânG6ALuTSH tgCVcEZR6hôi, G6ALuTSHkhuấy đcWWvộng tG6ALuTSHrong tcWWvôi G6ALuTSHmột logCVcEZR6ại dG6ALuTSHục vọgCVcEZR6ng gCVcEZR6tội lỗi…

Cơ thểcWWv cWWvcủa tôG6ALuTSHi hoàngCVcEZR6 toàcWWvn bcWWvị ônG6ALuTSHg cWWvta cG6ALuTSHhinh phG6ALuTSHục, nhG6ALuTSHắm mắtcWWv lại,gCVcEZR6 tgCVcEZR6ìm kG6ALuTSHiếm đcWWvòi hỏgCVcEZR6i nụgCVcEZR6 hôG6ALuTSHn cG6ALuTSHủa cWWvông cWWvta, cG6ALuTSHùng ôngG6ALuTSH tgCVcEZR6a sG6ALuTSHa vàcWWvo cG6ALuTSHảm cWWvgiác kíG6ALuTSHch tcWWvhích cG6ALuTSHùng gCVcEZR6vực sâucWWv dụgCVcEZR6c vọng…


[1] Phim Bản nănG6ALuTSHg gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làcWWv mộtG6ALuTSH bcWWvộ phigCVcEZR6m hG6ALuTSHồi G6ALuTSHhộp của điệngCVcEZR6 ảG6ALuTSHnh Mỹ đượG6ALuTSHc sgCVcEZR6ản G6ALuTSHxuất cWWvnăm 1G6ALuTSH992. PhiG6ALuTSHm đượcWWvc PaugCVcEZR6l VerhocWWveven đạocWWv diễcWWvn cWWvvà vG6ALuTSHiết kịgCVcEZR6ch bảncWWv bởigCVcEZR6 gCVcEZR6Joe EszgCVcEZR6terhas, cG6ALuTSHác dcWWviễn gCVcEZR6viên cG6ALuTSHhính thagCVcEZR6m giG6ALuTSHa phiG6ALuTSHm là&nbsG6ALuTSHp;Sharon Stone,cWWv Michael Douglas,G6ALuTSH Jeanne TricWWvpplehorn và George DzundzcWWva. BộG6ALuTSH cWWvphim xoG6ALuTSHay gCVcEZR6quanh nhâgCVcEZR6n vậtcWWv thgCVcEZR6ám tgCVcEZR6ử gCVcEZR6Nick CurrgCVcEZR6an (DouglagCVcEZR6s), ngườigCVcEZR6 phụgCVcEZR6 tráccWWvh G6ALuTSHđiều tG6ALuTSHra cWWvvề mG6ALuTSHột G6ALuTSHvụ giếcWWvt ngườiG6ALuTSH magCVcEZR6n rợgCVcEZR6 cWWvmà ngCVcEZR6ạn nhâncWWv cWWvlà cWWvmột cWWvcựu cgCVcEZR6a G6ALuTSHsĩ giàgCVcEZR6u cógCVcEZR6,một nhàG6ALuTSH văG6ALuTSHn qugCVcEZR6yến rũgCVcEZR6 gG6ALuTSHiàu G6ALuTSHsang G6ALuTSHtên là CagCVcEZR6therine Tramell&ncWWvbsp;(Stone)cũng liênG6ALuTSH qucWWvan đG6ALuTSHến vụG6ALuTSH cWWván vgCVcEZR6à mốiG6ALuTSH quG6ALuTSHan hệcWWv củcWWva cWWvNick CgCVcEZR6urran vG6ALuTSHới ngườcWWvi phcWWvụ nữG6ALuTSH bG6ALuTSHí ẩn. (theo wiki Việt Nam)