You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươngopwseurP 6TLLi: 5C43pupbÔ phố5C43pupbi ngẫu

Chuyện opwseurPxấu củaopwseurP tTLLiôi 5C43pupbvà KhaTLLing DuậopwseurPt vẫ5C43pupbn TLLiliên tTLLiục lopwseurPan truyền,5C43pupb khôngopwseurP 5C43pupbnhững vậy,TLLi TLLicòn càngopwseurP n5C43pupbgày c5C43pupbàng 5C43pupbhuy hoàng.

Tôi 5C43pupbvà opwseurPhắn đư5C43pupbợc TLLithầy thopwseurPể d5C43pupbục opwseurP chọnopwseurP opwseurPđi TLLithi ĐopwseurPại hTLLiội thể5C43pupb TLLithao toopwseurPàn kh5C43pupbu, có5C43pupb chếtopwseurP haTLLiy k5C43pupbhông lại5C43pupb đạtopwseurP đượcTLLi TLLi giảiopwseurP quáopwseurPn quopwseurPân, opwseurPđiều nàopwseurPy opwseurPkì th5C43pupbật cũnopwseurPg k5C43pupbhông copwseurPó TLLigì, tôTLLii v5C43pupbốn opwseurPhọc giỏ5C43pupbi thể5C43pupb 5C43pupb dục,opwseurP vậTLLiy mopwseurPà truyền5C43pupb opwseurPvào TLLilớp lạ5C43pupbi opwseurPthay đổi5C43pupb opwseurPbản chất.

Khô5C43pupbng bi5C43pupbết đứaopwseurP xấu5C43pupb x5C43pupba nopwseurPào nTLLiói m5C43pupbột c5C43pupbâu “Đây5C43pupb lopwseurPà sức5C43pupb mạ5C43pupbnh 5C43pupbtình yêu.”

Sứ5C43pupbc mạnhopwseurP tìn5C43pupbh y5C43pupbêu cáiopwseurP đ5C43pupbầu màyTLLi…cái 5C43pupbnày 5C43pupblà tTLLihực 5C43pupblực TLLicủa tao.

Biết vậyTLLi lúTLLic 5C43pupbđó opwseurPchạy 5C43pupbvề chóopwseurPt copwseurPho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài 5C43pupbra, vì5C43pupb TLLiở t5C43pupbiết v5C43pupbăn tôiopwseurP 5C43pupb 5C43pupbtừng opwseurPbị thopwseurPầy TôopwseurPn pTLLihạt đTLLiứng, nêTLLin đểopwseurP thầyTLLi TôTLLin xTLLiếp loạ5C43pupbi hạTLLinh kiểmopwseurP TLLivào cuốiopwseurP TLLi kTLLiì nươngTLLi taopwseurPy chopwseurPo cái5C43pupb 5C43pupbtội lỗopwseurPi nopwseurPày của5C43pupb tôiopwseurP nênopwseurP TLLitôi họopwseurPc rấtopwseurP chopwseurPăm chú,TLLi trướcTLLi TLLi 5C43pupbkia điểmopwseurP opwseurPsố mô5C43pupbn TLLivăn củaTLLi tôTLLii 5C43pupbluôn opwseurPnằm 5C43pupbở phTLLiần eoTLLi, lầnTLLi nàyTLLi t5C43pupbhi trắTLLic 5C43pupbnghiệm opwseurP lạopwseurPi đứng5C43pupb t5C43pupbhứ TLLi3, 5C43pupbngay opwseurPcả bản5C43pupb thopwseurPân opwseurPtôi opwseurPđều khôngTLLi ti5C43pupbn đượ5C43pupbc h5C43pupbai mắtopwseurP mì5C43pupbnh, opwseurP cònTLLi rấ5C43pupbt v5C43pupbui vẻ,5C43pupb c5C43pupbó opwseurPcông màiopwseurP sTLLiắt copwseurPó ngàyopwseurP nênopwseurP kopwseurPim quả5C43pupb nopwseurPhiên chíTLLi lí.

Thầy TTLLiôn opwseurPcũng c5C43pupbho rằng5C43pupb n5C43pupbhư TLLi vậopwseurPy, thầyopwseurP cTLLiòn nhopwseurPớ opwseurPcâu nó5C43pupbi 5C43pupbmà opwseurPKhang Du5C43pupbật từngTLLi nTLLiói “SauTLLi lTLLiưng mỗTLLii ngopwseurPười phTLLiụ 5C43pupb TLLinữ th5C43pupbành côn5C43pupbg nhấtopwseurP địnhTLLi cóopwseurP opwseurPmột ngườiopwseurP opwseurPđàn ôngopwseurP opwseurPthành công.”,5C43pupb opwseurPlúc giảng5C43pupb opwseurP opwseurPbài 5C43pupbcòn mượnTLLi câu5C43pupb TLLinày lTLLiàm văn,5C43pupb 5C43pupbở trưopwseurPớc mặ5C43pupbt c5C43pupbả lớopwseurPp n5C43pupbói popwseurPhải opwseurPnoi gưopwseurPơng topwseurPôi opwseurP 5C43pupbvà KhaopwseurPng DuopwseurPật opwseurPhọc tập5C43pupb, họcopwseurP tậpopwseurP chTLLiúng tôiTLLi opwseurPgiúp đỡopwseurP lTLLiẫn nha5C43pupbu, họcopwseurP tập5C43pupb topwseurPình opwseurP cTLLiảm t5C43pupbốt TLLiđẹp củaTLLi chún5C43pupbg tôi,opwseurP nTLLihư v5C43pupbậy TLLimới có5C43pupb th5C43pupbể làmopwseurP cTLLiho điểmTLLi sốopwseurP opwseurPnâng cao.

Vì 5C43pupbsao kêTLLiu TLLicảm 5C43pupbtình tốt5C43pupb, 5C43pupbvì TLLi sa5C43pupbo kTLLiêu giúpTLLi đỡTLLi lẫnTLLi TLLinhau, nóiopwseurP TLLitới opwseurPtai mTLLiấy đ5C43pupbứa tropwseurPong lớp,opwseurP đổiTLLi thànTLLih tôiTLLi opwseurP vopwseurPà Khan5C43pupbg 5C43pupbDuật opwseurPthật âopwseurPn áTLLii, ân5C43pupb áiopwseurP opwseurPtới nTLLiỗi th5C43pupbành tícopwseurPh h5C43pupbọc tậpopwseurP opwseurPđột TLLinhiên opwseurP 5C43pupbtăng cao.

opwseurPVì topwseurPhế, sứcTLLi mạTLLinh 5C43pupbtình 5C43pupbyêu, t5C43pupbôi trốnopwseurP thoáopwseurPt khôTLLing đ5C43pupbược, nhưopwseurP b5C43pupbóng v5C43pupbới TLLihình đTLLii TLLitheo tôi.

Da5C43pupbnh hiệuTLLi PhúcopwseurP TopwseurPấn nàopwseurPy copwseurPũng TLLibỏ khôngopwseurP đượcTLLi, tTLLiôi sửTLLia n5C43pupbhư thếTLLi nàTLLio cũn5C43pupbg uổng5C43pupb công.

Lại bởiTLLi 5C43pupbvì sựopwseurP tiếnTLLi TLLibộ 5C43pupbcủa h5C43pupbai opwseurP c5C43pupbhúng tôiopwseurP, thopwseurPầy TônopwseurP cònTLLi cốTLLi ý5C43pupb đềTLLi 5C43pupbnghị vTLLiới thầyopwseurP chủTLLi nhiệmTLLi c5C43pupbho KTLLihang Duậ5C43pupbt opwseurP làTLLim chứ5C43pupbc 5C43pupbvụ ỦTLLiy opwseurPviên h5C43pupbọc tập,5C43pupb opwseurPthì TLLira opwseurPỦy viêTLLin họcopwseurP topwseurPâp cũTLLi TônopwseurPg opwseurPLê TLLiQuân opwseurP (TLLibiệt opwseurPhiệu Tông5C43pupb DaTLLi) TLLivì bị5C43pupb bệnhopwseurP m5C43pupbà 5C43pupbxin nghỉ5C43pupb dà5C43pupbi h5C43pupbạn, chức5C43pupb vụTLLi ỦopwseurPy viên5C43pupb họcopwseurP TLLi tậ5C43pupbp vẫn5C43pupb bỏTLLi 5C43pupbtrống, lầnTLLi TLLinày đTLLiề ngopwseurPhị đềTLLiu đượopwseurPc mTLLiấy 5C43pupbđứa coopwseurPn traTLLii tTLLirong lớpTLLi 5C43pupb đồTLLing ý.

Cán 5C43pupbbộ lớp5C43pupb topwseurPôi, ngoTLLiại TLLitrừ opwseurPchức opwseurP vụTLLi ỦTLLiy vi5C43pupbên t5C43pupbhể dTLLiục cóTLLi íTLLit qTLLiuyền lực5C43pupb nhTLLiất làTLLi opwseurPcon tropwseurPai l5C43pupbàm, còTLLin lạiopwseurP đềuopwseurP opwseurPlà 5C43pupb copwseurPon 5C43pupbgái làm,TLLi KTLLihang DuậtopwseurP hopwseurPọc opwseurPtập tốt,opwseurP s5C43pupbố lượTLLing opwseurPcon trTLLiai t5C43pupbrong l5C43pupbớp lạiTLLi opwseurP TLLichiếm hơTLLin mộtopwseurP nửa5C43pupb nopwseurPên hắ5C43pupbn l5C43pupbập tứcTLLi đượcopwseurP chọn.

Ủy 5C43pupbviên họopwseurPc tậpopwseurP TLLilà c5C43pupbái gì?

Lúc opwseurPđó ủy5C43pupb vopwseurPiên TLLihọc tậpTLLi chí5C43pupbnh opwseurPlà trợopwseurP TLLithủ đắcTLLi TLLilực củaopwseurP lớopwseurPp trưởng.

Tôi vTLLià KhanopwseurPg DopwseurPuật n5C43pupbgồi cùngTLLi 5C43pupbbàn copwseurPòn chopwseurPưa tí5C43pupbnh, bâyopwseurP gTLLiiờ cònopwseurP 5C43pupbcùng nTLLihau trTLLiực ban.

Có nghĩTLLia là,opwseurP TLLisau này5C43pupb n5C43pupbếu cTLLió họTLLip hà5C43pupbnh TLLigì, hTLLioạt động5C43pupb t5C43pupbhể TLLithao gTLLiì, KhTLLiang Duậ5C43pupbt đều5C43pupb đopwseurPi t5C43pupbheo tôTLLii, thỉnhopwseurP thoảopwseurPng xuấtopwseurP hiệopwseurPn cạnhTLLi tôi.

Thật 5C43pupbbi TLLithảm, tTLLihật bTLLii 5C43pupbthảm 5C43pupba TLLia opwseurPa 5C43pupba opwseurPa opwseurPa 5C43pupba opwseurPa opwseurPa 5C43pupba a!!

Cuối5C43pupb opwseurPtháng mưTLLiời 5C43pupbhai, sắ5C43pupbp tớiopwseurP TLLi k5C43pupbì t5C43pupbhi họcopwseurP kì,TLLi khoảnTLLig TLLithời opwseurPgian n5C43pupbày phỏopwseurPng cTLLihừng l5C43pupbà thờ5C43pupbi giaopwseurPn cácTLLi hopwseurPọc 5C43pupb siopwseurPnh c5C43pupbhăm copwseurPhỉ nhấTLLit, 5C43pupbtôi cũngopwseurP khôn5C43pupbg ngoạiopwseurP lệ,opwseurP tôiopwseurP là5C43pupb điển5C43pupb hìTLLinh củTLLia kiểuopwseurP 5C43pupb 5C43pupbhọc sin5C43pupbh nước5C43pupb tTLLiới chân5C43pupb 5C43pupbmới nhảy,TLLi vì5C43pupb TLLivậy vừaTLLi t5C43pupbới lTLLiúc TLLinày topwseurPôi TLLiliền cảopwseurPm 5C43pupb thấopwseurPy cóTLLi TLLiáp lực.

Khang 5C43pupbDuật lạopwseurPi opwseurPkhông giống5C43pupb vậy,5C43pupb TLLimột ch5C43pupbút áp5C43pupb l5C43pupbực trướ5C43pupbc khopwseurPi thTLLii TLLiđều khôn5C43pupbg có,opwseurP tTLLian họcTLLi hoặcTLLi TLLilúc TLLinghỉ topwseurPrưa đềuTLLi đTLLii TLLiđá bóng.

Tôi opwseurPoán giậnopwseurP nha.

Tiết haTLLii ngà5C43pupby hômTLLi TLLiđó vừaopwseurP hết,opwseurP 5C43pupb mộtopwseurP opwseurPtên 5C43pupbcon tra5C43pupbi chTLLiạy đếnopwseurP chỗTLLi Khan5C43pupbg DuậTLLit h5C43pupbỏi opwseurPbài, opwseurPai TLLibiểu ngườiTLLi topwseurPa h5C43pupbọc 5C43pupb giỏ5C43pupbi đâu,5C43pupb bìnhopwseurP t5C43pupbhường cũnopwseurPg s5C43pupbẵn sànTLLig cTLLihỉ b5C43pupbài, 5C43pupbhiện tạiopwseurP opwseurPlại TLLilà Ủ5C43pupby vTLLiiên TLLihọc TLLi opwseurPtập, ngopwseurPười tìTLLim hắopwseurPn hopwseurPỏi bài5C43pupb opwseurPcũng nhiềuopwseurP hơn.

Thấy có5C43pupb ng5C43pupbười hỏi5C43pupb TLLibài hắ5C43pupbn, tôi5C43pupb liềopwseurPn đứngopwseurP opwseurPdậy n5C43pupbhường chỗ.

Tên copwseurPon trTLLiai nàTLLiy tê5C43pupbn lTLLià Kế5C43pupb opwseurP KTLLiiệt HạnhopwseurP, rấopwseurPt chopwseurPăm c5C43pupbhỉ h5C43pupbọc hành,TLLi chúnopwseurPg opwseurPtôi 5C43pupbđều TLLigọi hắTLLin TLLilà mọtopwseurP sopwseurPách, b5C43pupbởi TLLi vì5C43pupb opwseurPhắn thật5C43pupb sựopwseurP thíchTLLi đọc5C43pupb sáchTLLi, khôTLLing hiểTLLiu liềopwseurPn hỏTLLii opwseurPlà thóiopwseurP q5C43pupbuen của5C43pupb 5C43pupb hắn.

HắopwseurPn thấy5C43pupb 5C43pupbtôi nhopwseurPường copwseurPhỗ TLLiliền nóiTLLi “Cảm5C43pupb ơnTLLi lTLLiớp trưởng”

Hắn lTLLià TLLiđứa dopwseurPuy nopwseurPhất topwseurProng lớp5C43pupb khônopwseurPg nướcTLLi TLLichảy bèopwseurPo tropwseurPôi kopwseurPêu TLLitôi opwseurPlà PhúcopwseurP Tấn.

TôTLLii kí5C43pupbch TLLiđộng đến5C43pupb xém5C43pupb 5C43pupbkhóc, TLLiN TLLi lâopwseurPu khôngopwseurP n5C43pupbghe đượ5C43pupbc 5C43pupbngười topwseurPa k5C43pupbêu tô5C43pupbi lopwseurPà lớp5C43pupb trưởng,5C43pupb TLLihoài opwseurPniệm TLLi– ing5C43pupb, hảo5C43pupb 5C43pupb cảTLLim đốiTLLi vớopwseurPi h5C43pupbắn TLLicũng TLLităng 5C43pupbtên TLLihai trămopwseurP phopwseurPần trăm.

Hắn mTLLiở rTLLia s5C43pupbách bàTLLii t5C43pupbập, hỏiTLLi KhopwseurPang D5C43pupbuật “KhangopwseurP DuậopwseurPt, mìn5C43pupbh 5C43pupbmuốn hỏi5C43pupb bạn5C43pupb TLLibài này5C43pupb, bạn5C43pupb chTLLiỉ mìnTLLih đi.”

Tôi ởTLLi mộtopwseurP bêTLLin gopwseurPật đầu,TLLi chTLLio rằn5C43pupbg ngườopwseurPi tốt5C43pupb như5C43pupb 5C43pupbvậy, 5C43pupbxác thậTLLit l5C43pupbà nênTLLi TLLigiúp đỡTLLi hếtopwseurP sức.

Ai nTLLigờ KTLLihang DTLLiuật opwseurPlại bopwseurPày r5C43pupba mộtTLLi opwseurPbộ mặt5C43pupb x5C43pupba cTLLiách “KhôTLLing rảnh!!”

Tôi buồn5C43pupb bựopwseurPc, b5C43pupbình thường5C43pupb hắopwseurPn cũnTLLig k5C43pupbhông nhTLLiư vậy.

Kế KTLLiiệt Hạnh5C43pupb còopwseurPn buồopwseurPn bựcTLLi h5C43pupbơn 5C43pupbtôi “TạopwseurPi opwseurPsao vậy?”

Tôi cũn5C43pupbg muốn5C43pupb biếopwseurPt TLLiKhang Du5C43pupbật bịopwseurP gì5C43pupb v5C43pupbậy, vìTLLi opwseurPsao v5C43pupbẻ mặtTLLi khopwseurPó chịu.

L5C43pupbúc này5C43pupb, 5C43pupbTiểu PhiềnTLLi lạiopwseurP nóopwseurPi 5C43pupb v5C43pupbới TLLitôi “MiểuTLLi MiểuopwseurP, TLLingày kTLLiia lopwseurPà sinTLLih nhậ5C43pupbt 5C43pupbcủa ĐopwseurPại SonopwseurPg vàTLLi T5C43pupbiểu TLLiSong, 5C43pupb b5C43pupbuổi copwseurPhiều tTLLiao vớ5C43pupbi TừopwseurP 5C43pupbOánh TLLiđi TLLimua qu5C43pupbà, TLLimày copwseurPó đi5C43pupb không?”

“Sinh nhật?”5C43pupb tôiopwseurP nghĩopwseurP mopwseurPột TLLi chúTLLit, nhớTLLi lopwseurPại ngà5C43pupby, đúngopwseurP làopwseurP ngày5C43pupb TLLi23 thángopwseurP 1opwseurP2 lTLLià si5C43pupbnh 5C43pupbnhật c5C43pupbủa ĐạiopwseurP opwseurPSong TLLi vàopwseurP Tiểu5C43pupb SonTLLig, vộ5C43pupbi vàng5C43pupb trảopwseurP lTLLiời “ĐiopwseurP, opwseurPđi, 5C43pupbtao đi!!”

Đang thảTLLio 5C43pupbluận nóngopwseurP bỏnTLLig, K5C43pupbế opwseurP KiTLLiệt HạnhopwseurP 5C43pupbđột nhi5C43pupbên chopwseurPạy tới5C43pupb, 5C43pupbđứng t5C43pupbhẳng tắp,opwseurP điopwseurPên cuồng5C43pupb kêuTLLi tô5C43pupbi “PhopwseurPúc 5C43pupb TopwseurPấn, PopwseurPhúc Tấn5C43pupb, PhúopwseurPc Tấn,opwseurP opwseurPPhúc Tấn…”

TôTLLii sửngTLLi opwseurPsốt, opwseurPđây lTLLià ýopwseurP gì.

Đồ điên!!

ĐopwseurPợi tớopwseurPi lúopwseurPc h5C43pupbắn k5C43pupbêu khoảngopwseurP mườiTLLi mấy5C43pupb tiTLLiếng ‘Phúc5C43pupb Tấn’opwseurP rồTLLii, tTLLiôi nTLLihìn topwseurPhấy KTLLihang DuTLLiật opwseurPvẫy 5C43pupbvẫy t5C43pupbay 5C43pupbvới hắn.

Hắn k5C43pupbhông kTLLiêu nữa,opwseurP opwseurPngoan 5C43pupbngoãn quaopwseurPy topwseurPrở về.

Tôi chopwseurPợt 5C43pupbnghe KhaTLLing TLLiDuật 5C43pupbnói “ThậopwseurPt rTLLia bàopwseurPi nà5C43pupby gi5C43pupbải nh5C43pupbư vậy…”

Tô5C43pupbi ng5C43pupbhe khôngTLLi r5C43pupbõ 5C43pupbnên trởTLLi lTLLiại ch5C43pupbỗ ngồopwseurPi, muố5C43pupbn hỏiopwseurP Kế5C43pupb KiệopwseurPt HạnhopwseurP cóopwseurP ýTLLi gì.

Đợi 5C43pupblàm bàiopwseurP TLLixong rồi,5C43pupb hắn5C43pupb nhìnopwseurP thấ5C43pupby tôi5C43pupb, nó5C43pupbi cợtopwseurP nhảTLLi “P5C43pupbhúc Tấn,TLLi 5C43pupbta xopwseurPong rồi,5C43pupb mờiTLLi ngàTLLii ngồ5C43pupbi, mờopwseurPi opwseurPngài ngồi.”

TopwseurPôi 5C43pupbcàng khôTLLing rõopwseurP, tạopwseurPi sa5C43pupbo TLLihắn lại5C43pupb 5C43pupbkhông ngừngTLLi k5C43pupbêu tôiTLLi opwseurPlà opwseurPPhúc Tấn5C43pupb, tôi5C43pupb trừngTLLi mắt5C43pupb nhì5C43pupbn hắn,opwseurP h5C43pupbi vọnTLLig 5C43pupbhắn opwseurPcó TLLithể 5C43pupbsửa miệng.

Hắn 5C43pupblại mộ5C43pupbt 5C43pupbchút TLLicũng khTLLiông opwseurP hiểopwseurPu đượopwseurPc, đạTLLii 5C43pupbkhái nopwseurPghĩ rằng5C43pupb TLLitôi ngại5C43pupb ngồiopwseurP TLLichỗ hắnTLLi đTLLiã 5C43pupbngồi qu5C43pupba, liopwseurPền TLLi lTLLiấy TLLitay áoopwseurP xopwseurPoa xopwseurPoa ghế5C43pupb 5C43pupbngồi, TLLicòn nóopwseurPi thêopwseurPm “PhúcopwseurP opwseurPTấn, ngồTLLii a.”

NgồopwseurPi cáiopwseurP đopwseurPầu cậu.opwseurP opwseurPTôi cà5C43pupbng tropwseurPừng hắn.

Sửa miopwseurPệng điTLLi, cậTLLiu 5C43pupblà ngườiTLLi 5C43pupbduy nhấtopwseurP gần5C43pupb TLLibùn màTLLi chẳngTLLi hôi5C43pupb ta5C43pupbnh mùTLLii bùnopwseurP opwseurPnha, tiếTLLip opwseurPtục pháopwseurPt h5C43pupbuy điTLLi chứ.

Như5C43pupbng hTLLiắn mTLLiột chút5C43pupb cũngTLLi khôn5C43pupbg p5C43pupbhản ứTLLing, dọn5C43pupb 5C43pupbdẹp sopwseurPách giopwseurPáo kopwseurPhoa, vuốopwseurPt vuốt5C43pupb gáy,TLLi bỏopwseurP đ5C43pupbi 5C43pupbgiống nhTLLiư k5C43pupbhông 5C43pupbcó việc5C43pupb gì.

Lô5C43pupbng opwseurPmày của5C43pupb TLLitôi đềTLLiu opwseurPdồn topwseurPhành opwseurPmột TLLicục, rốopwseurPi rắm.

Đây làopwseurP ýTLLi gì,5C43pupb 5C43pupbý gì5C43pupb a.

TôiopwseurP nh5C43pupbìn vềTLLi phíopwseurPa KhaTLLing DTLLiuật, cTLLiứ 5C43pupbcảm thấyopwseurP 5C43pupbcó gopwseurPì opwseurPđó kh5C43pupbông bình5C43pupb thường.

KhanopwseurPg Duật5C43pupb đa5C43pupbng n5C43pupbhàn nhopwseurPã TLLithu TLLi dọopwseurPn h5C43pupbộp 5C43pupbbút, không5C43pupb biopwseurPết cóTLLi phải5C43pupb topwseurPại ảopwseurPo opwseurPgiác củaTLLi tôiopwseurP 5C43pupbhay kopwseurPhông, hopwseurPắn giốngTLLi opwseurP nopwseurPhư thậopwseurPt sunopwseurPg sướng5C43pupb, 5C43pupbcùng opwseurPvẻ mặ5C43pupbt kh5C43pupbó chị5C43pupbu tr5C43pupbước đ5C43pupbó khác5C43pupb nh5C43pupbau một5C43pupb tTLLirời 5C43pupb 5C43pupbmột vực,TLLi lộ5C43pupb 5C43pupbra một5C43pupb cỗ5C43pupb sảng5C43pupb khoái.

ĐạopwseurPi opwseurPkhái lopwseurPà chúopwseurP 5C43pupbý tớiTLLi á5C43pupbnh m5C43pupbắt opwseurPcủa t5C43pupbôi, hắnTLLi TLLiquay đTLLiầu opwseurP“Làm TLLisao vậy?”

“Làm TLLisao vopwseurPậy!? 5C43pupbTôi cònTLLi muopwseurPốn biTLLiết là5C43pupbm opwseurPsao vậyTLLi a?”opwseurP topwseurPôi chỉ5C43pupb hưopwseurPớng KopwseurPế KiTLLiệt HTLLiạnh “Cậu5C43pupb làm5C43pupb 5C43pupbgì vớ5C43pupbi hắn?”

Khang DopwseurPuật vẻopwseurP mặt5C43pupb giopwseurPống n5C43pupbhư rấtTLLi vopwseurPô tội,opwseurP chớpopwseurP chớp5C43pupb mắ5C43pupbt 5C43pupbnhìn 5C43pupbtôi “ChỉopwseurP bopwseurPài c5C43pupbho hopwseurPắn nha.”

“5C43pupbKhông phopwseurPải cáopwseurPi này,5C43pupb vTLLiì s5C43pupbao hắnopwseurP gọi5C43pupb tôopwseurPi TLLilà PhopwseurPúc Tấn.”

Hắn cà5C43pupbng vô5C43pupb tội5C43pupb nhìnopwseurP t5C43pupbôi “AopwseurPi cũngTLLi opwseurPgọi cậopwseurPu l5C43pupbà PhopwseurPúc Tấ5C43pupbn nha.”

“KhôopwseurPng phải…ýopwseurP tô5C43pupbi khô5C43pupbng phảiopwseurP TLLi vậopwseurPy, TLLiý tôopwseurPi là5C43pupb vừopwseurPa rồiTLLi hắnopwseurP opwseurPcòn gọiopwseurP 5C43pupbtôi TLLilà lớpTLLi trưopwseurPởng, topwseurPại opwseurPsao đột5C43pupb nhiopwseurPên opwseurP lopwseurPại sửaTLLi miên5C43pupbg.” TrướcopwseurP sTLLiau c5C43pupbhỉ kém5C43pupb nhaopwseurPu c5C43pupbó mấyTLLi phút5C43pupb, TLLimà mấTLLiy phúopwseurPt opwseurPnày K5C43pupbế opwseurP KTLLiiệt HạTLLinh opwseurPchỉ đứng5C43pupb ở5C43pupb chỗ5C43pupb hắn.

Khang DTLLiuật thựcopwseurP sự5C43pupb kopwseurPhông hiể5C43pupbu TLLi gìTLLi hếtopwseurP nh5C43pupbìn tôi,5C43pupb s5C43pupbau đóTLLi nóiTLLi “5C43pupbLàm opwseurPsao tôi5C43pupb biết5C43pupb được,TLLi tôiTLLi cũng5C43pupb kh5C43pupbông phopwseurPải opwseurP h5C43pupbắn, nếuopwseurP opwseurPkhông cậuopwseurP đi5C43pupb hỏiopwseurP hắnTLLi đi.”

Đó TLLilà opwseurPmột ýopwseurP hay.

Tôi c5C43pupbòn thTLLiật topwseurPính đi5C43pupb h5C43pupbỏi .

NhưngopwseurP lTLLià TLLiKế Kiệ5C43pupbt HạTLLinh v5C43pupbừa opwseurPnhìn thấTLLiy tôopwseurPi, khôngTLLi đợiopwseurP tôopwseurPi hỏ5C43pupbi, tựTLLia nhưTLLi coTLLin 5C43pupbvẹt kêuopwseurP topwseurPôi PhTLLiúc TLLiTấn, PopwseurPhúc Tấn,TLLi Phúc5C43pupb Tấn.

Phúc opwseurPTấn tới5C43pupb nỗ5C43pupbi 5C43pupbtôi hopwseurPỏi khopwseurPông nổopwseurPi nữa.

Xám xịt5C43pupb quTLLiay về5C43pupb chỗ5C43pupb ngồi.

Chuông vào5C43pupb lTLLiớp vanTLLig lopwseurPên, t5C43pupbôi TLLi nhanTLLih chóngopwseurP lấy5C43pupb 5C43pupbsách giáoTLLi k5C43pupbhoa opwseurPra, tronopwseurPg opwseurPlòng rốiTLLi rắopwseurPm 5C43pupb, lạiopwseurP muốopwseurPn hỏiTLLi 5C43pupb KhaopwseurPng Duật,5C43pupb nhưTLLing hắn5C43pupb lạiopwseurP bàyopwseurP TLLira vopwseurPẻ opwseurPmặt 5C43pupbem opwseurPbé TLLingoan, 5C43pupbmắt đTLLien lú5C43pupbng liếopwseurPng 5C43pupb tTLLio t5C43pupbròn tropwseurPong suopwseurPốt 5C43pupbhết 5C43pupbcỡ, giốngopwseurP nhopwseurPư đang5C43pupb nTLLiói, b5C43pupbé lTLLià TLLibé nTLLigoan, 5C43pupbbé TLLivô 5C43pupb copwseurPùng ngoTLLian, chTLLiuyện x5C43pupbấu opwseurPgì béTLLi cũ5C43pupbng kh5C43pupbông cTLLió làm.

5C43pupbTôi bịTLLi opwseurPánh mắopwseurPt thuầnopwseurP khiếtopwseurP 5C43pupbdơ bẩn5C43pupb opwseurPnày 5C43pupbhoàn tTLLioàn TLLicản lại.

Tôi ti5C43pupbếp tụcopwseurP rốiTLLi TLLirắm, lại5C43pupb 5C43pupbcứ rốiopwseurP rắmopwseurP m5C43pupbãi m5C43pupbà lạTLLii tìmTLLi khôopwseurPng ropwseurPa đáTLLip opwseurPán gì.

Tiếp theopwseurPo, 5C43pupbchúng tôiopwseurP đTLLiối mTLLiặt vớiTLLi 5C43pupbkì TLLithi copwseurPuối kỳTLLi, opwseurPtôi TLLicũng opwseurPkhông có5C43pupb opwseurPcơ hộiTLLi rTLLiối ropwseurPắm 5C43pupbnữa, 5C43pupbtất cTLLiả 5C43pupbsuy ng5C43pupbhĩ đTLLiều đặtTLLi ởTLLi cuộcTLLi thi.

Thi xoopwseurPng, topwseurPâm trạng5C43pupb lạiopwseurP sunopwseurPg sướng,TLLi hopwseurPơn nữaTLLi tôi5C43pupb opwseurPthi TLLicũng khôngTLLi tTLLiệ lắm,TLLi chuyệnTLLi gopwseurPì  cũng5C43pupb quTLLiăng 5C43pupbra TLLisau đầu.

NhưnTLLig TLLitới trướTLLic n5C43pupbghỉ 5C43pupbđông, tTLLiôi lạTLLii bắtopwseurP đầu5C43pupb TLLirối rắm.

Chúng tôi5C43pupb vàoopwseurP thopwseurPời opwseurPđó, 5C43pupbhơn 5C43pupb99 ph5C43pupbần t5C43pupbrăm học5C43pupb sopwseurPinh đopwseurPều sTLLiợ cùng5C43pupb mộtTLLi thứ.

Đó lopwseurPà –TLLi TLLisổ opwseurPliên lạc.

Đừ5C43pupbng nhìTLLin cái5C43pupb quyopwseurPển sổTLLi màopwseurPu đỏ5C43pupb 5C43pupb (opwseurPcó đôi5C43pupb kopwseurPhi lTLLià TLLimàu xanopwseurPh) chỉTLLi nhTLLiỏ bopwseurPằng bàopwseurPn topwseurPay nàopwseurPy màopwseurP xTLLiem thườngTLLi, lTLLiực ảnhTLLi 5C43pupb opwseurPhưởng copwseurPủa opwseurPnó rấopwseurPt kinTLLih ngườiopwseurP .

Trong sổopwseurP cóTLLi đopwseurPiểm sTLLiố 5C43pupbcủa chúnopwseurPg 5C43pupb tô5C43pupbi, còTLLin có5C43pupb lờiopwseurP nhậTLLin 5C43pupbxét củaopwseurP giáoopwseurP viên5C43pupb, l5C43pupbiên q5C43pupbuan tới5C43pupb cTLLihuyện cTLLihúng TLLitôi 5C43pupb cTLLió topwseurPhể copwseurPó nhopwseurPững ngày5C43pupb ngTLLihỉ yê5C43pupbn bìnhopwseurP haopwseurPy khôngopwseurP, tết5C43pupb nguyênTLLi đáopwseurPn có5C43pupb thểopwseurP nhận5C43pupb opwseurP được5C43pupb tiTLLiền lìopwseurP xopwseurPì haopwseurPy khôTLLing, s5C43pupbâu opwseurPhơn nữaTLLi liê5C43pupbn quopwseurPan tới5C43pupb dTLLia thịt5C43pupb TLLicủa chúng5C43pupb 5C43pupb tôiopwseurP, quyếopwseurPt đị5C43pupbnh TLLixem 5C43pupbba m5C43pupbẹ chopwseurPúng topwseurPôi cóopwseurP t5C43pupbhể lấyopwseurP chTLLiổi lôn5C43pupbg gà5C43pupb, opwseurPdép TLLilê hoTLLiặc TLLi đTLLiồ dùnTLLig opwseurPhằng n5C43pupbgày lTLLiàm hunopwseurPg opwseurPkhí đểTLLi opwseurPhầu hạTLLi chúopwseurPng tTLLiôi h5C43pupbay không.

Vậy cò5C43pupbn chưa5C43pupb opwseurPtính, í5C43pupbt ropwseurPa m5C43pupbỗi l5C43pupbớp cũnopwseurPg TLLisẽ TLLicó mộtTLLi haopwseurPi đứa5C43pupb ngTLLion lành.

Bời TLLivì c5C43pupbô opwseurPchủ nhiệmTLLi opwseurPbị bệ5C43pupbnh, côopwseurP liTLLiền giaTLLio c5C43pupbho tô5C43pupbi làmopwseurP một5C43pupb opwseurPchuyện opwseurPvô 5C43pupbcùng 5C43pupbvô sỉ.

Lời nhậnTLLi xopwseurPét TLLitrong p5C43pupbhiểu liênopwseurP l5C43pupbạc, giaTLLio 5C43pupbcho tôiTLLi viết.

Còn opwseurPnói gìopwseurP mà,TLLi 5C43pupbem là5C43pupb opwseurPlớp opwseurP tTLLirưởng, rấtTLLi TLLihiểu cTLLiác bạn,5C43pupb 5C43pupbem vi5C43pupbết thí5C43pupbch hợpTLLi nhất,TLLi bất5C43pupb qu5C43pupbá cũng5C43pupb khônTLLig thể5C43pupb TLLi TLLivì tìnhopwseurP cả5C43pupbm opwseurPbạn bè5C43pupb màopwseurP là5C43pupbm rối5C43pupb 5C43pupbkỉ copwseurPương, pTLLihải viếopwseurPt đún5C43pupbg 5C43pupbvới thựcopwseurP tế.

Không5C43pupb đ5C43pupbược làopwseurPm rối5C43pupb kỉ5C43pupb cươngopwseurP 5C43pupbthì côopwseurP opwseurPcũng đừn5C43pupbg kêuopwseurP e5C43pupbm viTLLiết nha.

Sau opwseurPkhi t5C43pupban họcopwseurP, troopwseurPng phòngopwseurP TLLi chopwseurPỉ opwseurPcó t5C43pupbôi TLLivà KhanopwseurPg Duật,5C43pupb hắn5C43pupb 5C43pupblà ỦyopwseurP viênTLLi h5C43pupbọc TLLitập mới,TLLi đ5C43pupbương nhiênopwseurP ph5C43pupbải 5C43pupbở 5C43pupb opwseurPlại gopwseurPiúp topwseurPôi, thậTLLit rTLLia ngopwseurPay 5C43pupbtừ 5C43pupbđầu tôiopwseurP c5C43pupbũng cảm5C43pupb tTLLihấy khô5C43pupbng đư5C43pupbợc tTLLiự 5C43pupb nhiên.

Nhưng opwseurPmà nTLLihìn cuốnTLLi opwseurPsổ lopwseurPiên lạcopwseurP đopwseurPang nằmopwseurP trTLLiên opwseurPtay tô5C43pupbi này…

Lòng t5C43pupbôi lạiTLLi không&nbopwseurPsp; cònTLLi khôngTLLi tựopwseurP opwseurPnhiên nữa.

Tất cảTLLi đềuopwseurP làopwseurP m5C43pupbàu đỏ,opwseurP điTLLiểm sốTLLi đopwseurPều từTLLi 5C43pupb5 tớiopwseurP 1TLLi5, kh5C43pupbông xeTLLim TLLitên cũTLLing biết5C43pupb 5C43pupblà ai.

ĐạiopwseurP vươnopwseurPg opwseurPlớp chúng5C43pupb tôi5C43pupb, bTLLiạn opwseurPChu D5C43pupbũng Cường.

HắnTLLi copwseurPó tiếngopwseurP 5C43pupblà học5C43pupb opwseurPsinh opwseurPcá TLLi bi5C43pupbệt, opwseurPsuốt ngày5C43pupb ởopwseurP trườnTLLig đánTLLih nTLLihau, đánopwseurPh trậopwseurPn n5C43pupbào 5C43pupbto trậnTLLi nấy,opwseurP TLLimẹ TLLihắn vì5C43pupb TLLi việcopwseurP h5C43pupbắn đánTLLih nopwseurPhau, thường5C43pupb bị5C43pupb gọi5C43pupb tớiopwseurP trường,TLLi tuầTLLin trước5C43pupb còopwseurPn đTLLiến mộtTLLi opwseurP lầnopwseurP đopwseurPâu? NhưTLLing opwseurPmẹ hắnTLLi cưnTLLig ch5C43pupbiều opwseurPhắn, thậTLLit nhiềuopwseurP chuyTLLiện cũ5C43pupbng khônTLLig 5C43pupbnói 5C43pupb c5C43pupbho bốTLLi hắnopwseurP, hằ5C43pupbng opwseurPnăm không&TLLinbsp; TLLicó opwseurPở nhà,TLLi TLLilàm huấnTLLi luy5C43pupbện opwseurPviên opwseurPquyền anTLLih, chopwseurPo opwseurP nênTLLi việopwseurPc nTLLiày củTLLia hắn5C43pupb, bốTLLi hắnTLLi cũnTLLig khTLLiông biếTLLit, 5C43pupbđợi opwseurPtới lúcTLLi biết,5C43pupb nămopwseurP TLLi trước5C43pupb đánhopwseurP 5C43pupbtới TLLinỗi mTLLiặt hắnTLLi sư5C43pupbng lên,opwseurP 5C43pupbcòn opwseurPkéo lỗopwseurP tTLLiai hắn5C43pupb đếTLLin trườngopwseurP, t5C43pupbìm 5C43pupb mấyTLLi opwseurPđứa bịopwseurP hắn5C43pupb đ5C43pupbánh đểopwseurP xopwseurPin lỗi.

Bố hắnTLLi lTLLiúc đ5C43pupbó nTLLiói cứngTLLi “ThànTLLih 5C43pupb tíc5C43pupbh họ5C43pupbc tập5C43pupb khôngTLLi tốt,TLLi 5C43pupblà 5C43pupbdo 5C43pupbmày khôngTLLi thopwseurPông miTLLinh, taTLLio khônTLLig trách,opwseurP 5C43pupb nhưnopwseurPg đểopwseurP c5C43pupbho topwseurPao bi5C43pupbết 5C43pupbmày đánhopwseurP ngườiTLLi kháTLLic, topwseurPao TLLiđánh gãTLLiy chân5C43pupb mày.”

Do 5C43pupbmẹ hTLLiắn cưTLLing chiopwseurPều, TLLiđiện opwseurP thopwseurPoại c5C43pupbố địnhTLLi l5C43pupbúc đó5C43pupb cTLLiòn copwseurPhưa topwseurPhông TLLidụng, khopwseurPông tTLLihể thườngTLLi xuy5C43pupbên liên5C43pupb 5C43pupb hệ,TLLi bốopwseurP 5C43pupbhắn 5C43pupbyêu cầuopwseurP thầyopwseurP giáoopwseurP cuopwseurPối k5C43pupbì mỗiTLLi năopwseurPm li5C43pupbền opwseurPgửi opwseurPsổ liêopwseurPn lạ5C43pupbc TLLitrực opwseurP tiTLLiếp tớopwseurPi 5C43pupbchỗ ông.

Thành tíchTLLi họTLLic tậpopwseurP opwseurPcủa hắopwseurPn 5C43pupb khTLLiông tốt,TLLi bTLLiố hắnTLLi opwseurPbiết cũng5C43pupb khTLLiông TLLisao, nhưn5C43pupbg màTLLi lờ5C43pupbi nhậnopwseurP xét…đTLLiến lTLLiúc 5C43pupbđó 5C43pupb c5C43pupbhắc b5C43pupbố hắopwseurPn đán5C43pupbh g5C43pupbãy cTLLihân hopwseurPắn luôn.

ĐếnTLLi lúcopwseurP đ5C43pupbó, t5C43pupbôi chTLLiỉ phảTLLii opwseurPlàm đồ5C43pupbng phạm.

LàopwseurPm 5C43pupblớp trưởng,5C43pupb làmTLLi bạopwseurPn h5C43pupbọc, topwseurPôi đopwseurPều c5C43pupbó nghĩTLLia opwseurPvụ bảTLLio 5C43pupbvệ thân5C43pupb thể5C43pupb TLLivà siopwseurPnh m5C43pupbệnh cáopwseurPc bạopwseurPn tTLLirong lớp.

NhTLLiưng cáiopwseurP ng5C43pupbhĩa vụ5C43pupb huopwseurPy hTLLioàng này,opwseurP lTLLiại là5C43pupbm c5C43pupbho tôTLLii viếtopwseurP cái5C43pupb lờopwseurPi opwseurPnhận xétTLLi 5C43pupbkhỉ 5C43pupbgió nTLLiày, lạiopwseurP copwseurPòn phảiopwseurP vopwseurPiết chTLLio đún5C43pupbg sopwseurPự 5C43pupbthật nữa.

TLLiTôi rốTLLii opwseurPrắm tớiopwseurP mứcTLLi bạcopwseurP tóc.

Ánh mắtopwseurP xopwseurPấu opwseurPxa TLLiliền to5C43pupbát ra.

TopwseurPôi nhì5C43pupbn opwseurPvề phopwseurPía Kh5C43pupbang Du5C43pupbật “CopwseurPái nàopwseurPy cậuTLLi viết.”

Hắn5C43pupb lopwseurPà Ủy5C43pupb opwseurPviên họcTLLi tập,TLLi c5C43pupbũng c5C43pupbó quyTLLiền viếTLLit lopwseurPời n5C43pupbhận xét.

TTLLiôi vộiopwseurP v5C43pupbàng némTLLi ch5C43pupbo hopwseurPắn, đểopwseurP 5C43pupb hắnopwseurP buồnopwseurP rầuopwseurP opwseurPđi, t5C43pupbôi m5C43pupbặc kệ,5C43pupb nhTLLianh nopwseurPhanh 5C43pupbviết mấyopwseurP TLLicái khá5C43pupbc, tôi5C43pupb còTLLin muốn5C43pupb 5C43pupb nhaTLLinh chóngTLLi vềopwseurP n5C43pupbhanh chờopwseurP xeopwseurPm opwseurPĐồng xuopwseurPân hỏopwseurPa TLLidiễm a.

Tôi 5C43pupbviết, mộTLLit 5C43pupbbên cTLLiòn 5C43pupbnhìn léopwseurPn TLLi Kh5C43pupbang Duật,opwseurP thấTLLiy hopwseurPắn TLLichíu copwseurPhặt màopwseurPy, tâm5C43pupb tìnhTLLi 5C43pupbtôi thậtopwseurP sảngopwseurP khoái,opwseurP ngh5C43pupbĩ opwseurP thTLLiầm troopwseurPng 5C43pupblòng, c5C43pupbậu cũ5C43pupbng cTLLió ngTLLiày hôm5C43pupb naTLLiy, đTLLiể xopwseurPem cậuopwseurP viTLLiết nopwseurPhư thTLLiế nàTLLio, opwseurP TLLihừ hừ!!

Khang DuậtTLLi su5C43pupby nghTLLiĩ troopwseurPng chốopwseurPc opwseurP lTLLiát, thTLLiật sựTLLi chỉ5C43pupb tro5C43pupbng copwseurPhốc lá5C43pupbt, opwseurPsau đó5C43pupb TLLicầm TLLibút TLLilên, vTLLiung taopwseurPy rẹtTLLi opwseurPrẹt, 5C43pupb viết5C43pupb xTLLiong, liềnTLLi nopwseurPém TLLilại copwseurPho tôi.

opwseurP“Xong rồi!”

XTLLiong rồopwseurPi!! NàopwseurPy t5C43pupbhì 5C43pupbxong rồi.

ViệcTLLi lopwseurPàm tôopwseurPi TLLisầu kopwseurPhổ nửaTLLi tiến5C43pupbg, opwseurPchỉ mườiopwseurP phú5C43pupbt opwseurPlà xong.

Tôi kh5C43pupbông tinopwseurP, TLLibỏ bút5C43pupb 5C43pupbxuống, mởopwseurP TLLira phiTLLiếu liêopwseurPn lạTLLic copwseurPủa ChopwseurPu DũnTLLig C5C43pupbường, lậ5C43pupbt tớiTLLi tran5C43pupbg cóopwseurP lTLLiời nhậ5C43pupbn xét.

Trên opwseurPđó TLLichỉ v5C43pupbiết í5C43pupbt ỏiopwseurP mấopwseurPy chữ5C43pupb –opwseurP 5C43pupbBạn opwseurPDũng thànhTLLi topwseurPích ổnTLLi địnhTLLi, năngopwseurP opwseurPlực opwseurPđấm đá5C43pupb rấtopwseurP mạnh.

Cái gopwseurPì kêuopwseurP lopwseurPàm rốiopwseurP 5C43pupbkỉ cư5C43pupbơng tớiopwseurP copwseurPảnh giớiopwseurP opwseurPcao n5C43pupbhất, copwseurPhính làTLLi đ5C43pupbây, l5C43pupbàm rốiTLLi kTLLiỉ cTLLiương tớiTLLi opwseurPmức t5C43pupbìm khôopwseurPng TLLira chopwseurPỗ nàoTLLi khopwseurPông h5C43pupbợp lí.

“Như thếTLLi nào?5C43pupb ViếtopwseurP khTLLiông opwseurPđúng?” hắnopwseurP hỏi.

Tôi nhTLLianh chónTLLig l5C43pupbắc đầu,5C43pupb đúngopwseurP TLLilà v5C43pupbiết khTLLiông copwseurPhê vàopwseurPo đâTLLiu được.

“Vậy mTLLiau opwseurPkí tên!”

“Ừ, được!”opwseurP 5C43pupblời nhậnTLLi xTLLiét dTLLio tôopwseurPi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.