You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chươ4wAKxeng 4wAKxe6: Ô4wAKxe phố4wAKxei ngẫu

Chuyện hqTAgYxấu c4wAKxeủa c5NVKwtôi 4wAKxevà 4wAKxeKhang Du4wAKxeật hqTAgYvẫn liên2f tụcc5NVKw lac5NVKwn truyền,4wAKxe không4wAKxe nhữn4wAKxeg vậy,c5NVKw chqTAgYòn 4wAKxecàng ngc5NVKwày càngc5NVKw 2fhuy hoàng.

Tôi và4wAKxe hắc5NVKwn đượhqTAgYc t4wAKxehầy thểhqTAgY dụcc5NVKw 4wAKxe 4wAKxechọn đi4wAKxe thqTAgYhi ĐạihqTAgY hộc5NVKwi thểc5NVKw thc5NVKwao 2ftoàn khuc5NVKw, c4wAKxeó ch2fết hc5NVKway 4wAKxekhông lại2f đạt4wAKxe hqTAgYđược hqTAgY gi4wAKxeải 4wAKxequán quc5NVKwân, 2fđiều nc5NVKwày k4wAKxeì thậ4wAKxet 2fcũng khôc5NVKwng cóhqTAgY g2fì, thqTAgYôi vốn4wAKxe họ2fc gihqTAgYỏi thể2f 2f d2fục, vậy4wAKxe màhqTAgY truyền4wAKxe v4wAKxeào lớc5NVKwp lạhqTAgYi thqTAgYhay đổc5NVKwi 2fbản chất.

Không biếtc5NVKw đc5NVKwứa xấuc5NVKw x2fa n4wAKxeào hqTAgYnói mhqTAgYột c2fâu “ĐâhqTAgYy l2fà s2fức c5NVKwmạnh t4wAKxeình yêu.”

Sức 2fmạnh thqTAgYình yê2fu cái4wAKxe đầuhqTAgY mày…cái2f nhqTAgYày là2f thực4wAKxe lực4wAKxe chqTAgYủa tao.

Bc5NVKwiết vậyhqTAgY lú2fc đóc5NVKw chạyhqTAgY vềc5NVKw c5NVKwchót chhqTAgYo rồi.

Khóc-ing.

2fNgoài rac5NVKw, v2fì 2fở tiết4wAKxe vc5NVKwăn tôihqTAgY 4wAKxe c5NVKwtừng 2fbị thầy2f TôhqTAgYn phạ4wAKxet 4wAKxeđứng, hqTAgYnên đểc5NVKw c5NVKwthầy Tc5NVKwôn xế4wAKxep l4wAKxeoại hạnhc5NVKw kiểmc5NVKw vàc5NVKwo c5NVKwcuối hqTAgY kì4wAKxe hqTAgYnương tc5NVKway chc5NVKwo 2fcái tội2f lỗc5NVKwi nà2fy chqTAgYủa c5NVKwtôi n2fên 4wAKxetôi họ2fc 4wAKxerất chăc5NVKwm chú4wAKxe, trước2f 4wAKxe k4wAKxeia điểmc5NVKw 4wAKxesố mô4wAKxen 4wAKxevăn c4wAKxeủa t4wAKxeôi luôn2f nhqTAgYằm c5NVKwở 4wAKxephần c5NVKweo, lầnc5NVKw c5NVKwnày tc5NVKwhi trắchqTAgY nghiệmc5NVKw 2f l4wAKxeại đứ4wAKxeng thức5NVKw 3hqTAgY, 2fngay cả4wAKxe bảnhqTAgY thân2f t2fôi đềuhqTAgY khônc5NVKwg tihqTAgYn đưc5NVKwợc hqTAgYhai mắ2ft c5NVKwmình, c5NVKw hqTAgYcòn 2frất hqTAgYvui vẻ,hqTAgY cc5NVKwó c4wAKxeông mc5NVKwài shqTAgYắt cóhqTAgY ngàc5NVKwy nhqTAgYên c5NVKwkim q2fuả nh4wAKxeiên c2fhí lí.

Thầy T4wAKxeôn chqTAgYũng cc5NVKwho rằn2fg hqTAgYnhư 4wAKxe hqTAgYvậy, th2fầy cònc5NVKw nhớhqTAgY hqTAgYcâu nóic5NVKw m4wAKxeà Kh4wAKxeang Duậtc5NVKw từ4wAKxeng nóic5NVKw “4wAKxeSau l2fưng 4wAKxemỗi ngườic5NVKw phụhqTAgY hqTAgY c5NVKwnữ thànhqTAgYh côn2fg nc5NVKwhất địn2fh cóhqTAgY mc5NVKwột người2f c5NVKwđàn ôn4wAKxeg 2fthành côhqTAgYng.”, hqTAgYlúc giảng2f c5NVKw bài4wAKxe c5NVKwcòn mượ2fn câc5NVKwu nhqTAgYày là4wAKxem 2fvăn, 2fở trướchqTAgY mặ4wAKxet c4wAKxeả c5NVKwlớp nó4wAKxei phảic5NVKw 4wAKxenoi ghqTAgYương tô4wAKxei hqTAgY 4wAKxevà Khanc5NVKwg Du4wAKxeật họcc5NVKw tậhqTAgYp, hhqTAgYọc 2ftập chc5NVKwúng c5NVKwtôi 2fgiúp đỡhqTAgY lẫhqTAgYn nc5NVKwhau, họhqTAgYc tập4wAKxe thqTAgYình hqTAgY cảm4wAKxe tố2ft đẹp2f của4wAKxe chqTAgYhúng c5NVKwtôi, nh4wAKxeư vc5NVKwậy mhqTAgYới cóc5NVKw thqTAgYhể lc5NVKwàm hqTAgYcho 4wAKxeđiểm s2fố nâ4wAKxeng cao.

Vì 2fsao k4wAKxeêu 4wAKxecảm tìnhc5NVKw tốthqTAgY, 2fvì hqTAgY sc5NVKwao k2fêu g4wAKxeiúp 4wAKxeđỡ lẫn4wAKxe 4wAKxenhau, nó4wAKxei tớ2fi tc5NVKwai mấyc5NVKw đứa2f c5NVKwtrong lớc5NVKwp, đổic5NVKw thàhqTAgYnh tôhqTAgYi 2f và2f Kh2fang 4wAKxeDuật t4wAKxehật ânhqTAgY ái4wAKxe, ân2f áic5NVKw tớic5NVKw nỗc5NVKwi th2fành thqTAgYích họ2fc thqTAgYập đột2f c5NVKwnhiên 4wAKxe tăc5NVKwng cao.

Vc5NVKwì thế,c5NVKw sức2f mạc5NVKwnh tìhqTAgYnh y2fêu, tôi2f trốnhqTAgY hqTAgYthoát không4wAKxe đ2fược, hqTAgYnhư bóc5NVKwng vớihqTAgY h4wAKxeình hqTAgYđi the2fo tôi.

DhqTAgYanh hhqTAgYiệu Pc5NVKwhúc hqTAgYTấn n2fày c5NVKwcũng bỏhqTAgY khônhqTAgYg được,2f tc5NVKwôi s2fửa nhc5NVKwư tc5NVKwhế nàhqTAgYo cũn4wAKxeg uổngc5NVKw công.

Lc5NVKwại bởi2f v4wAKxeì sực5NVKw tiếnc5NVKw bộc5NVKw của2f hqTAgYhai c5NVKw chúnghqTAgY thqTAgYôi, thầy2f Tc5NVKwôn hqTAgYcòn c5NVKwcố 2fý 2fđề nghc5NVKwị 4wAKxevới th2fầy hqTAgYchủ nhi2fệm 2fcho Kha4wAKxeng Duc5NVKwật c5NVKw làmhqTAgY chứhqTAgYc vụ2f c5NVKwỦy v4wAKxeiên họ4wAKxec tậhqTAgYp, c5NVKwthì r4wAKxea Ủc5NVKwy viê2fn hc5NVKwọc tâhqTAgYp hqTAgYcũ Tôngc5NVKw Lêc5NVKw Quâ4wAKxen 4wAKxe (bhqTAgYiệt hc5NVKwiệu Tôc5NVKwng 2fDa) vìhqTAgY b4wAKxeị bệnh2f 4wAKxemà xi4wAKxen 4wAKxenghỉ dhqTAgYài hạn,4wAKxe chức5NVKwc vụ4wAKxe 2fỦy viê4wAKxen học2f 4wAKxe tậphqTAgY vc5NVKwẫn bc5NVKwỏ 2ftrống, lầhqTAgYn n4wAKxeày đề4wAKxe nghị2f đề4wAKxeu đưhqTAgYợc 4wAKxemấy đứhqTAgYa hqTAgYcon thqTAgYrai 4wAKxetrong lớ2fp 2f đồn2fg ý.

hqTAgYCán bộhqTAgY lớhqTAgYp tôhqTAgYi, n2fgoại trừ4wAKxe chức2f 4wAKxe vụ2f ỦhqTAgYy viênc5NVKw thể4wAKxe dụhqTAgYc chqTAgYó ít2f quyềc5NVKwn 4wAKxelực nhấtc5NVKw lhqTAgYà coc5NVKwn c5NVKwtrai 2flàm, c2fòn lhqTAgYại đềuc5NVKw lc5NVKwà 2f 2fcon 4wAKxegái làm,hqTAgY Kc5NVKwhang Duậtc5NVKw họcc5NVKw 4wAKxetập tốt,2f 2fsố lượhqTAgYng coc5NVKwn hqTAgYtrai troc5NVKwng lớphqTAgY hqTAgYlại hqTAgY hqTAgYchiếm hơ2fn m2fột nửhqTAgYa n4wAKxeên hắn4wAKxe lậpc5NVKw t2fức đượcc5NVKw chọn.

Ủy vihqTAgYên học4wAKxe t2fập l4wAKxeà 4wAKxecái gì?

Lúc đó2f 2fủy v2fiên họhqTAgYc tậ2fp chínhhqTAgY lhqTAgYà tr2fợ thqTAgYhủ hqTAgYđắc l4wAKxeực của2f lớphqTAgY trưởng.

Tôi vhqTAgYà Khc5NVKwang Dc5NVKwuật ngc5NVKwồi cùnhqTAgYg bc5NVKwàn 2fcòn chưc5NVKwa tính,2f bâ2fy 2fgiờ c2fòn cùnhqTAgYg 2fnhau trực5NVKwc ban.

Có2f nghhqTAgYĩa làhqTAgY, sahqTAgYu hqTAgYnày nếuhqTAgY 4wAKxecó họphqTAgY hà4wAKxenh 4wAKxegì, ho4wAKxeạt độnhqTAgYg th4wAKxeể hqTAgYthao c5NVKwgì, hqTAgYKhang Duậc5NVKwt đhqTAgYều đihqTAgY t2fheo thqTAgYôi, thỉnh4wAKxe thoảnc5NVKwg xuấhqTAgYt c5NVKwhiện cạn4wAKxeh tôi.

Thật bc5NVKwi thảm,c5NVKw hqTAgYthật bc5NVKwi thảmhqTAgY 4wAKxea 4wAKxea 4wAKxea 4wAKxea 4wAKxea 4wAKxea hqTAgYa hqTAgYa hqTAgYa hqTAgYa a!!

Cuối thc5NVKwáng mườihqTAgY h4wAKxeai, s4wAKxeắp tới4wAKxe 4wAKxe kìhqTAgY tc5NVKwhi học5NVKwc 2fkì, khoảnhqTAgYg hqTAgYthời ghqTAgYian nhqTAgYày phỏng2f chừnghqTAgY lc5NVKwà th2fời c5NVKwgian chqTAgYác 2fhọc 2f hqTAgYsinh chc5NVKwăm chỉc5NVKw nhất4wAKxe, tôc5NVKwi cũnhqTAgYg không2f nc5NVKwgoại lệ,hqTAgY tôi4wAKxe làhqTAgY đhqTAgYiển hìnhc5NVKw củhqTAgYa kiể2fu 2f c5NVKwhọc si2fnh n4wAKxeước thqTAgYới 2fchân 2fmới nhảy,4wAKxe vc5NVKwì vậ4wAKxey vừac5NVKw tớihqTAgY lúcc5NVKw nàhqTAgYy tô4wAKxei c5NVKwliền hqTAgYcảm 2f thấyc5NVKw hqTAgYcó áhqTAgYp lực.

Khanc5NVKwg Duậtc5NVKw lc5NVKwại khônghqTAgY c5NVKwgiống v2fậy, hqTAgYmột c5NVKwchút áhqTAgYp lực5NVKwc t2frước hqTAgYkhi t4wAKxehi hqTAgYđều kh2fông có4wAKxe, tac5NVKwn học2f h2foặc 4wAKxelúc ng4wAKxehỉ tc5NVKwrưa đề4wAKxeu 2fđi đc5NVKwá bóng.

Tôi oá2fn c5NVKwgiận nha.

Tiết ha4wAKxei nc5NVKwgày hc5NVKwôm đó4wAKxe vừa2f hết,hqTAgY hqTAgY mộc5NVKwt 2ftên c4wAKxeon t2frai 2fchạy đếnhqTAgY ch2fỗ Kh2fang DuhqTAgYật hc5NVKwỏi bài,c5NVKw 4wAKxeai biểuhqTAgY ngưc5NVKwời 2fta học2f 2f giỏhqTAgYi đ2fâu, bình4wAKxe thường2f chqTAgYũng sẵn2f shqTAgYàng c5NVKwchỉ bàihqTAgY, hqTAgYhiện tạ2fi l2fại làc5NVKw Ủyc5NVKw viê4wAKxen học4wAKxe 2f t4wAKxeập, nghqTAgYười c5NVKwtìm h2fắn hỏ4wAKxei bàic5NVKw cũngc5NVKw nhiềhqTAgYu hơn.

Thấy 2fcó ngườic5NVKw hỏ4wAKxei bàihqTAgY hắn4wAKxe, 2ftôi liề4wAKxen đứngc5NVKw hqTAgYdậy nhườc5NVKwng chỗ.

Tên cohqTAgYn trc5NVKwai nc5NVKwày tê4wAKxen l4wAKxeà Kế2f 2f hqTAgYKiệt HhqTAgYạnh, 2frất chă2fm chỉ2f họchqTAgY hànc5NVKwh, ch2fúng hqTAgYtôi đều2f gọi4wAKxe hắ4wAKxen l2fà mọc5NVKwt sách,hqTAgY bở2fi 2f 4wAKxevì hắnc5NVKw t4wAKxehật sự4wAKxe thhqTAgYích đọcc5NVKw sách,hqTAgY không2f hiểu2f lc5NVKwiền c5NVKwhỏi lc5NVKwà t4wAKxehói quec5NVKwn chqTAgYủa 4wAKxe hắn.

Hắn th2fấy 2ftôi nhườnghqTAgY ch2fỗ lc5NVKwiền nóhqTAgYi “C2fảm ơn4wAKxe lớphqTAgY trưởng”

Hắn l2fà hqTAgYđứa dc5NVKwuy nhc5NVKwất tro2fng l2fớp khôhqTAgYng hqTAgYnước chảyhqTAgY bèc5NVKwo tr2fôi kêhqTAgYu t4wAKxeôi 4wAKxelà 2fPhúc Tấn.

hqTAgYTôi kíchhqTAgY động4wAKxe đếnc5NVKw hqTAgYxém kh2fóc, 4wAKxeN hqTAgY lâc5NVKwu khônghqTAgY ng4wAKxehe đ2fược ngườic5NVKw 2fta k4wAKxeêu tôhqTAgYi lc5NVKwà l4wAKxeớp 2ftrưởng, hoàihqTAgY 4wAKxeniệm 4wAKxe– inghqTAgY, hảc5NVKwo 4wAKxe cảm4wAKxe đốihqTAgY vc5NVKwới hắc5NVKwn cũ2fng tănghqTAgY 4wAKxetên ha4wAKxei tră2fm pc5NVKwhần trăm.

Hắn mởhqTAgY 4wAKxera sáchqTAgYh bàc5NVKwi tậpc5NVKw, hỏ2fi KhqTAgYhang Du2fật 4wAKxe“Khang hqTAgYDuật, mìhqTAgYnh mu4wAKxeốn hỏic5NVKw bạnhqTAgY hqTAgYbài nàc5NVKwy, b2fạn 2fchỉ mình2f đi.”

Tôi ở2f m2fột bê4wAKxen g2fật đầu2f, ch2fo 2frằng ngườihqTAgY tốtc5NVKw n4wAKxehư vậ4wAKxey, 4wAKxexác thhqTAgYật 2flà nêc5NVKwn hqTAgYgiúp đỡ4wAKxe hhqTAgYết sức.

Ai n2fgờ 4wAKxeKhang Duậ2ft lạc5NVKwi bà2fy r2fa mhqTAgYột b2fộ mc5NVKwặt x2fa cc5NVKwách “2fKhông rảnh!!”

Tôi buồnhqTAgY bực,hqTAgY bìnhhqTAgY thườnc5NVKwg hắnhqTAgY c4wAKxeũng hqTAgYkhông n4wAKxehư vậy.

Kế K2fiệt Hạnc5NVKwh còc5NVKwn buồc5NVKwn c5NVKwbực hhqTAgYơn tôhqTAgYi “Tc5NVKwại 2fsao vậy?”

Tôi chqTAgYũng muốnc5NVKw biếhqTAgYt K2fhang Duậc5NVKwt bịhqTAgY 4wAKxegì vậy,2f vìhqTAgY shqTAgYao hqTAgYvẻ m4wAKxeặt khó4wAKxe chịu.

Lúc nàyc5NVKw, Tiể4wAKxeu hqTAgYPhiền lạ4wAKxei nóihqTAgY c5NVKw vhqTAgYới tôihqTAgY “Miểu2f hqTAgYMiểu, ngàyhqTAgY khqTAgYia lhqTAgYà si2fnh nh2fật chqTAgYủa Đạ2fi Soc5NVKwng hqTAgYvà TiểuhqTAgY Sc5NVKwong, 4wAKxe buổic5NVKw chi4wAKxeều tc5NVKwao với4wAKxe TừhqTAgY Oá4wAKxenh hqTAgYđi mc5NVKwua quà,c5NVKw mà4wAKxey có4wAKxe đi2f không?”

“Sinh nh2fật?” tôi2f ngh4wAKxeĩ mhqTAgYột hqTAgY chú2ft, hqTAgYnhớ l4wAKxeại c5NVKwngày, đúng2f lc5NVKwà nhqTAgYgày 2hqTAgY3 hqTAgYtháng 14wAKxe2 là2f sc5NVKwinh nhật2f chqTAgYủa 4wAKxeĐại c5NVKwSong 4wAKxe vc5NVKwà Tiểc5NVKwu Sc5NVKwong, vộic5NVKw 2fvàng trả2f hqTAgYlời c5NVKw“Đi, đ2fi, tc5NVKwao đi!!”

Đang thc5NVKwảo c5NVKwluận n4wAKxeóng bỏng,2f Kếc5NVKw hqTAgY 4wAKxeKiệt HạnhhqTAgY đc5NVKwột 4wAKxenhiên chạyhqTAgY hqTAgYtới, c5NVKwđứng thẳnc5NVKwg tắp,hqTAgY đi4wAKxeên cuồng4wAKxe hqTAgYkêu tôhqTAgYi “Phúcc5NVKw c5NVKw Tấn2f, Phúc4wAKxe hqTAgYTấn, 4wAKxePhúc Tấn2f, Phc5NVKwúc Tấn…”

Tôi shqTAgYửng sốt,c5NVKw đâc5NVKwy c5NVKwlà ý2f gì.

Đồ điên!!

Đợi tc5NVKwới l4wAKxeúc hắn2f 4wAKxekêu khohqTAgYảng mườic5NVKw mấyhqTAgY tiếng4wAKxe ‘Phúc4wAKxe Tc5NVKwấn’ 2frồi, t2fôi nhìc5NVKwn th2fấy Kha2fng 2fDuật v4wAKxeẫy vhqTAgYẫy 4wAKxetay vớc5NVKwi hắn.

Hắn kh2fông kêhqTAgYu n2fữa, ngo4wAKxean ngoãhqTAgYn 4wAKxequay trởc5NVKw về.

Tôi cc5NVKwhợt ngc5NVKwhe Khan2fg 4wAKxeDuật nóc5NVKwi “Thật2f rhqTAgYa bài4wAKxe hqTAgYnày g2fiải nhqTAgYhư vậy…”

Tôi c5NVKwnghe k4wAKxehông rõc5NVKw 4wAKxenên hqTAgYtrở lhqTAgYại ch2fỗ ngồi4wAKxe, muốn4wAKxe hỏc5NVKwi Kếc5NVKw Kiệ4wAKxet HạnhqTAgYh c5NVKwcó ýc5NVKw gì.

Đợi hqTAgYlàm 4wAKxebài xohqTAgYng rồhqTAgYi, hhqTAgYắn nhìnhqTAgY thc5NVKwấy tô2fi, 4wAKxenói cợt2f nhả4wAKxe “Phúc2f Tấn,4wAKxe t4wAKxea 2fxong hqTAgYrồi, hqTAgYmời ngc5NVKwài nghqTAgYồi, mờic5NVKw c5NVKwngài ngồi.”

Tôi c4wAKxeàng khôhqTAgYng r4wAKxeõ, thqTAgYại hqTAgYsao hắ2fn lạic5NVKw khôngc5NVKw ngừng2f kêu4wAKxe tôhqTAgYi lhqTAgYà Phúc4wAKxe Tấn,c5NVKw tôihqTAgY trừng4wAKxe mắt4wAKxe nh2fìn hắn2f, 2fhi vọngc5NVKw hắnc5NVKw c5NVKwcó t2fhể sử2fa miệng.

Hắn l2fại hqTAgYmột chhqTAgYút chqTAgYũng khô2fng 2f hiểuhqTAgY được,2f c5NVKwđại k2fhái n4wAKxeghĩ rằnc5NVKwg thqTAgYôi ngạc5NVKwi nc5NVKwgồi cc5NVKwhỗ hắn4wAKxe đãhqTAgY ngồ2fi qhqTAgYua, liền2f c5NVKw l2fấy t4wAKxeay á2fo 2fxoa x2foa gh2fế 2fngồi, chqTAgYòn nó2fi thêhqTAgYm “4wAKxePhúc Tấ2fn, ng2fồi a.”

NhqTAgYgồi 2fcái c5NVKwđầu cc5NVKwậu. Tôc5NVKwi cà2fng trừ2fng hắn.

SửhqTAgYa miện4wAKxeg đi,4wAKxe cậuhqTAgY làhqTAgY hqTAgYngười duhqTAgYy nhấc5NVKwt gc5NVKwần bù4wAKxen 2fmà chẳngc5NVKw h4wAKxeôi ta2fnh 4wAKxemùi bhqTAgYùn nhhqTAgYa, ti4wAKxeếp tụhqTAgYc phá4wAKxet c5NVKwhuy đhqTAgYi chứ.

hqTAgYNhưng hắnhqTAgY m2fột hqTAgYchút cũ4wAKxeng khôhqTAgYng ph2fản ứn2fg, dọn2f 4wAKxedẹp sác5NVKwch gihqTAgYáo c5NVKwkhoa, vuốtc5NVKw vuốtc5NVKw gáy4wAKxe, bỏ4wAKxe đ2fi gc5NVKwiống c5NVKwnhư 2fkhông có4wAKxe việ4wAKxec gì.

Lông màc5NVKwy củahqTAgY tôi2f đềuc5NVKw dồn4wAKxe t4wAKxehành một2f cục,4wAKxe rốihqTAgY rắm.

ĐâhqTAgYy làc5NVKw ý4wAKxe gì,2f ý4wAKxe 4wAKxegì a.

Tôi hqTAgYnhìn v2fề phc5NVKwía 4wAKxeKhang DuậhqTAgYt, cứ4wAKxe 2fcảm thqTAgYhấy hqTAgYcó gìc5NVKw đc5NVKwó khhqTAgYông bìnhc5NVKw thường.

2fKhang Duật2f đanhqTAgYg nh4wAKxeàn nhã2f th4wAKxeu c5NVKw dọn2f hộ2fp bút,c5NVKw c5NVKwkhông b4wAKxeiết c5NVKwcó phảhqTAgYi hqTAgYtại 2fảo giác2f củac5NVKw 4wAKxetôi ha2fy c5NVKwkhông, h2fắn gi2fống 2f như2f thậ2ft s2fung sư2fớng, c2fùng c5NVKwvẻ hqTAgYmặt k2fhó hqTAgYchịu trướhqTAgYc đc5NVKwó 4wAKxekhác n4wAKxehau c5NVKwmột thqTAgYrời hqTAgY một4wAKxe vực,4wAKxe hqTAgYlộ 4wAKxera mhqTAgYột cỗ4wAKxe s4wAKxeảng khoái.

Đại khc5NVKwái lc5NVKwà chúc5NVKw ýhqTAgY tớhqTAgYi hqTAgYánh mhqTAgYắt củhqTAgYa tc5NVKwôi, hắ4wAKxen c5NVKwquay đầu2f “Làm2f shqTAgYao vậy?”

“Làmc5NVKw s4wAKxeao vậ4wAKxey!? hqTAgYTôi còc5NVKwn muc5NVKwốn biết2f làmhqTAgY sahqTAgYo vậy4wAKxe a?”c5NVKw 4wAKxetôi chỉ2f hhqTAgYướng 4wAKxeKế KiệthqTAgY HhqTAgYạnh “Cậuc5NVKw làc5NVKwm gìhqTAgY vhqTAgYới hắn?”

Khanc5NVKwg 2fDuật vẻ2f m4wAKxeặt giố4wAKxeng nhhqTAgYư r2fất 4wAKxevô t2fội, chớ4wAKxep hqTAgYchớp mắtc5NVKw nhìnc5NVKw tôhqTAgYi “Chỉ4wAKxe 2fbài chhqTAgYo hắnc5NVKw nha.”

“Không phảc5NVKwi cáhqTAgYi nà2fy, v2fì sahqTAgYo h2fắn g4wAKxeọi thqTAgYôi 2flà PhqTAgYhúc Tấn.”

HắnhqTAgY càn2fg vôc5NVKw 2ftội 2fnhìn tô2fi “AihqTAgY cũn4wAKxeg gọi4wAKxe cậ4wAKxeu 2flà Ph4wAKxeúc Tấnc5NVKw nha.”

“c5NVKwKhông phải…ýc5NVKw tôihqTAgY khc5NVKwông phảic5NVKw 2f vậ4wAKxey, ýhqTAgY t4wAKxeôi l4wAKxeà vừa2f rồi2f hắnhqTAgY cc5NVKwòn gọic5NVKw tôi4wAKxe 4wAKxelà lớp2f trưởng4wAKxe, tại4wAKxe sa4wAKxeo độ4wAKxet nhiêhqTAgYn hqTAgY lạihqTAgY sửa4wAKxe miêng.”4wAKxe Trc5NVKwước sc5NVKwau c4wAKxehỉ khqTAgYém nha4wAKxeu c2fó mấhqTAgYy hqTAgYphút, mhqTAgYà mấhqTAgYy phhqTAgYút n2fày K2fế 2f K2fiệt Hc5NVKwạnh chỉ2f đhqTAgYứng c5NVKwở c2fhỗ hắn.

Khang 2fDuật thực5NVKwc sựhqTAgY khôn4wAKxeg hhqTAgYiểu c5NVKw gì4wAKxe hế4wAKxet nc5NVKwhìn tôi,2f shqTAgYau đóc5NVKw nóhqTAgYi “Làc5NVKwm hqTAgYsao hqTAgYtôi biếtc5NVKw được,2f tôc5NVKwi 2fcũng khôn4wAKxeg pc5NVKwhải 2f hắn,2f nế2fu không2f cậu2f đc5NVKwi hỏi2f 2fhắn đi.”

Đó l2fà một4wAKxe 2fý hay.

Tôi cònhqTAgY t2fhật c5NVKwtính đ2fi hỏc5NVKwi .

Nhưng làhqTAgY Kếc5NVKw Kc5NVKwiệt Hạn2fh vừhqTAgYa n2fhìn 4wAKxethấy 4wAKxetôi, khônhqTAgYg đợ2fi tôi4wAKxe hỏc5NVKwi, tựhqTAgYa hqTAgYnhư cohqTAgYn vẹt2f k4wAKxeêu t2fôi PhúchqTAgY Tấn,4wAKxe P2fhúc T4wAKxeấn, P4wAKxehúc Tấn.

Phúc Tấn4wAKxe tớ4wAKxei nỗi2f thqTAgYôi hỏihqTAgY kc5NVKwhông nổic5NVKw nữa.

Xám xịhqTAgYt qc5NVKwuay c5NVKwvề chỗ4wAKxe ngồi.

Chuông vàhqTAgYo lớphqTAgY v2fang lên,c5NVKw tôi2f hqTAgY nha2fnh chóngc5NVKw l4wAKxeấy sá2fch gi2fáo khc5NVKwoa rc5NVKwa, 4wAKxetrong c5NVKwlòng rối2f rắmc5NVKw hqTAgY, lạ2fi muốn4wAKxe hỏi2f 4wAKxe Khan4wAKxeg hqTAgYDuật, nhưc5NVKwng hqTAgYhắn lc5NVKwại bàyc5NVKw hqTAgYra 4wAKxevẻ mặt2f 4wAKxeem bhqTAgYé ngoahqTAgYn, mắtc5NVKw đc5NVKwen lún2fg 4wAKxeliếng hqTAgY t2fo trò2fn 2ftrong su2fốt hết2f c5NVKwcỡ, g2fiống nhc5NVKwư đhqTAgYang nóihqTAgY, c5NVKwbé làc5NVKw 4wAKxebé ngohqTAgYan, béc5NVKw c5NVKwvô 2f cc5NVKwùng ngoa2fn, chuy4wAKxeện xấc5NVKwu 2fgì b2fé cc5NVKwũng 2fkhông có4wAKxe làm.

Tôi bịc5NVKw ánhc5NVKw m2fắt t2fhuần khiết4wAKxe dc5NVKwơ bhqTAgYẩn này2f hoàhqTAgYn toàhqTAgYn 2fcản lại.

Tô4wAKxei ti4wAKxeếp tục4wAKxe rốic5NVKw c5NVKwrắm, l4wAKxeại cứ4wAKxe r4wAKxeối rắm2f mãihqTAgY mà2f lại4wAKxe c5NVKwtìm khhqTAgYông rhqTAgYa đ4wAKxeáp ác5NVKwn gì.

Tiếp theohqTAgY, chhqTAgYúng tôhqTAgYi đố2fi mặ4wAKxet vớc5NVKwi k4wAKxeì t4wAKxehi cuốic5NVKw 4wAKxekỳ, tôic5NVKw chqTAgYũng không2f cóc5NVKw 2fcơ h2fội 2frối rắmc5NVKw nữa,4wAKxe t4wAKxeất cả2f suhqTAgYy n4wAKxeghĩ đềuhqTAgY c5NVKwđặt ở2f 2fcuộc thi.

Thi xonc5NVKwg, tâhqTAgYm trạnc5NVKwg lạic5NVKw 2fsung sướng,c5NVKw c5NVKwhơn nhqTAgYữa tôc5NVKwi thqTAgYhi cũn2fg khônhqTAgYg tệ2f lắm,2f chuyện4wAKxe gì&nb4wAKxesp; c4wAKxeũng quă2fng r4wAKxea shqTAgYau đầu.

N4wAKxehưng tớihqTAgY trưc5NVKwớc nghỉhqTAgY đông,c5NVKw tôic5NVKw lạic5NVKw bắc5NVKwt đầ4wAKxeu rối2f rắm.

Chúng hqTAgYtôi và4wAKxeo thc5NVKwời đó,hqTAgY c5NVKwhơn c5NVKw99 p2fhần trăhqTAgYm hc5NVKwọc sinhqTAgYh hqTAgYđều sợ4wAKxe cùc5NVKwng mộhqTAgYt thứ.

Đó làhqTAgY hqTAgY– sổhqTAgY l2fiên lạc.

Đừng nhqTAgYhìn c5NVKwcái quyểhqTAgYn sổ2f hqTAgYmàu đc5NVKwỏ c5NVKw (có4wAKxe đ4wAKxeôi hqTAgYkhi l4wAKxeà m4wAKxeàu xc5NVKwanh) chqTAgYhỉ nhỏc5NVKw bhqTAgYằng bà4wAKxen ta4wAKxey n4wAKxeày c5NVKwmà x4wAKxeem thườhqTAgYng, 4wAKxelực ả4wAKxenh 4wAKxe hưởn4wAKxeg của2f nóhqTAgY rấhqTAgYt k4wAKxeinh ngườic5NVKw .

TronhqTAgYg sổ4wAKxe cc5NVKwó 2fđiểm sốc5NVKw của2f chúnghqTAgY 2f tôi2f, 4wAKxecòn cóhqTAgY lờihqTAgY 2fnhận xc5NVKwét củ2fa giáo4wAKxe viên,c5NVKw liên4wAKxe q2fuan 4wAKxetới chuhqTAgYyện c4wAKxehúng c5NVKwtôi 2f c4wAKxeó thqTAgYhể chqTAgYó n4wAKxehững c5NVKwngày c5NVKwnghỉ yhqTAgYên bình4wAKxe ha2fy không2f, tết2f nhqTAgYguyên đán4wAKxe chqTAgYó c5NVKwthể nhậnc5NVKw 4wAKxe được4wAKxe ti2fền lì4wAKxe x2fì hahqTAgYy 2fkhông, sâc5NVKwu hơhqTAgYn nữa4wAKxe 2fliên qu2fan thqTAgYới 4wAKxeda thịthqTAgY 2fcủa ch2fúng 2f tôihqTAgY, q4wAKxeuyết hqTAgYđịnh xhqTAgYem bhqTAgYa mẹc5NVKw c4wAKxehúng 4wAKxetôi c5NVKwcó tc5NVKwhể lấy4wAKxe 4wAKxechổi lôhqTAgYng g2fà, dépc5NVKw lc5NVKwê hoặc2f 2f đồc5NVKw dùng2f hằnc5NVKwg ng2fày 4wAKxelàm 4wAKxehung c5NVKwkhí để2f hầuhqTAgY h4wAKxeạ cc5NVKwhúng thqTAgYôi 2fhay không.

hqTAgYVậy cònc5NVKw chư2fa t4wAKxeính, íc5NVKwt c5NVKwra 4wAKxemỗi lớp4wAKxe cũng2f 2fsẽ có4wAKxe m4wAKxeột hac5NVKwi đứahqTAgY ng4wAKxeon lành.

Bời vìhqTAgY côhqTAgY ch4wAKxeủ nhiệmc5NVKw bịhqTAgY bệnh,c5NVKw c2fô liề4wAKxen giac5NVKwo ch4wAKxeo tôic5NVKw làm4wAKxe mộtc5NVKw chuyệnhqTAgY vô4wAKxe cc5NVKwùng vhqTAgYô sỉ.

Lời nh4wAKxeận xét4wAKxe 4wAKxetrong phc5NVKwiểu liê4wAKxen l4wAKxeạc, gihqTAgYao c5NVKwcho t2fôi viết.

Còn2f nóhqTAgYi gìhqTAgY mc5NVKwà, ec5NVKwm l4wAKxeà 4wAKxelớp hqTAgY trưởnhqTAgYg, rấthqTAgY hi2fểu cáhqTAgYc c5NVKwbạn, ec5NVKwm vic5NVKwết thíc4wAKxeh hợ4wAKxep nhất4wAKxe, bấ2ft quá4wAKxe cũ4wAKxeng khônc5NVKwg thểc5NVKw hqTAgY vì4wAKxe tìhqTAgYnh chqTAgYảm b4wAKxeạn b2fè màhqTAgY lc5NVKwàm rố2fi hqTAgYkỉ cưc5NVKwơng, phảihqTAgY viếtc5NVKw đúnc5NVKwg hqTAgYvới tc5NVKwhực tế.

Không đ4wAKxeược làm4wAKxe rối4wAKxe c5NVKwkỉ cươc5NVKwng t2fhì c4wAKxeô 2fcũng 2fđừng 2fkêu c5NVKwem viếtc5NVKw nha.

Sau kh4wAKxei ta2fn học,c5NVKw t4wAKxerong 4wAKxephòng c5NVKw 4wAKxechỉ cc5NVKwó tôc5NVKwi v2fà Kh4wAKxeang Duật,2f hắn4wAKxe lc5NVKwà Ủc5NVKwy viêhqTAgYn c5NVKwhọc c5NVKwtập 4wAKxemới, hqTAgYđương nhiênhqTAgY phải2f ởhqTAgY hqTAgY lại2f giúphqTAgY tc5NVKwôi, 4wAKxethật c5NVKwra ngac5NVKwy tc5NVKwừ đầu4wAKxe 2ftôi 4wAKxecũng 4wAKxecảm thấhqTAgYy kh4wAKxeông được2f tự4wAKxe 4wAKxe nhiên.

Nhưng màc5NVKw nhìn2f c2fuốn sc5NVKwổ lihqTAgYên c5NVKwlạc đang4wAKxe hqTAgYnằm trc5NVKwên 2ftay 2ftôi này…

Lòng tôi4wAKxe lại4wAKxe không 4wAKxe còn2f k4wAKxehông tực5NVKw nhiênhqTAgY nữa.

Tấtc5NVKw c2fả đều2f l2fà màuc5NVKw đỏ,c5NVKw đhqTAgYiểm shqTAgYố đều2f tc5NVKwừ 4wAKxe5 tc5NVKwới 15hqTAgY, kc5NVKwhông hqTAgYxem têhqTAgYn cũnhqTAgYg c5NVKwbiết làc5NVKw ai.

Đại vc5NVKwương lc5NVKwớp chúnc5NVKwg tôhqTAgYi, b2fạn Chc5NVKwu Dũ4wAKxeng Cường.

Hắn có2f tiếngc5NVKw là2f 2fhọc si4wAKxenh chqTAgYá c5NVKw biệt2f, 4wAKxesuốt ngc5NVKwày ở2f trườ4wAKxeng đá2fnh nhahqTAgYu, đán2fh trận4wAKxe nào2f tc5NVKwo trậnhqTAgY nấ4wAKxey, mẹ2f hắhqTAgYn vhqTAgYì c5NVKw việc5NVKwc hhqTAgYắn đánc5NVKwh nh2fau, thườnhqTAgYg hqTAgYbị hqTAgYgọi tới2f trường,c5NVKw tuầc5NVKwn trước2f 4wAKxecòn đến4wAKxe mộ4wAKxet c5NVKw lầnhqTAgY đâhqTAgYu? N2fhưng mẹc5NVKw hắnc5NVKw cưng2f chiềuhqTAgY hắn,4wAKxe thật2f nhiềuc5NVKw chuc5NVKwyện cũ4wAKxeng 4wAKxekhông nóic5NVKw c5NVKw cc5NVKwho bốc5NVKw hắn,2f hằn2fg nă4wAKxem khôngc5NVKw  chqTAgYó ở4wAKxe nh2fà, lc5NVKwàm huc5NVKwấn lu2fyện v4wAKxeiên qhqTAgYuyền hqTAgYanh, ch4wAKxeo 4wAKxe 2fnên vic5NVKwệc nàhqTAgYy hqTAgYcủa hắn,c5NVKw bc5NVKwố 2fhắn c4wAKxeũng khôc5NVKwng b2fiết, đợi4wAKxe t2fới lúhqTAgYc biết,4wAKxe năc5NVKwm c5NVKw trưhqTAgYớc đhqTAgYánh t4wAKxeới nhqTAgYỗi 2fmặt hắn4wAKxe sưnhqTAgYg lên4wAKxe, còn2f 4wAKxekéo l4wAKxeỗ 2ftai hắnhqTAgY đhqTAgYến trường,2f tìm4wAKxe hqTAgY mấy4wAKxe đứa2f b2fị hắnhqTAgY c5NVKwđánh 2fđể xi2fn lỗi.

Bố hắc5NVKwn hqTAgYlúc đó4wAKxe n2fói cứhqTAgYng “Thc5NVKwành 2f tíchhqTAgY học4wAKxe tậpc5NVKw khhqTAgYông tc5NVKwốt, làhqTAgY dc5NVKwo mhqTAgYày không2f thônhqTAgYg minh2f, t4wAKxeao khôn2fg tráhqTAgYch, 2f 4wAKxenhưng đểhqTAgY ch2fo ta4wAKxeo biếthqTAgY mày2f đc5NVKwánh ngườ4wAKxei khác4wAKxe, c5NVKwtao đánhqTAgYh ghqTAgYãy chhqTAgYân mày.”

Do mẹ4wAKxe hắnc5NVKw c2fưng chiềhqTAgYu, 4wAKxeđiện 2f t4wAKxehoại cố2f định4wAKxe hqTAgYlúc đó2f chqTAgYòn chưa2f thqTAgYhông dụng4wAKxe, khô4wAKxeng thểc5NVKw thqTAgYhường xc5NVKwuyên l4wAKxeiên c5NVKw h4wAKxeệ, 2fbố hqTAgYhắn 4wAKxeyêu chqTAgYầu tc5NVKwhầy hqTAgYgiáo cu4wAKxeối hqTAgYkì mỗic5NVKw năc5NVKwm l2fiền gửic5NVKw s2fổ liênc5NVKw lạ4wAKxec trựcc5NVKw hqTAgY tiế4wAKxep tớ2fi chc5NVKwỗ ông.

Th2fành tích2f c5NVKwhọc tậc5NVKwp c2fủa hắ2fn 2f khôn4wAKxeg tốt4wAKxe, bốc5NVKw hắn2f biế4wAKxet chqTAgYũng k2fhông sac5NVKwo, nh4wAKxeưng m4wAKxeà lc5NVKwời 2fnhận xét…4wAKxeđến lúc2f đhqTAgYó hqTAgY chắhqTAgYc bhqTAgYố hắnhqTAgY 4wAKxeđánh gã4wAKxey c2fhân hhqTAgYắn luôn.

Đến 2flúc đó,hqTAgY tôihqTAgY chc5NVKwỉ phải2f làc5NVKwm đồng4wAKxe phạm.

Làm lớc5NVKwp trưởng,hqTAgY hqTAgYlàm bạn4wAKxe h4wAKxeọc, 2ftôi đềuhqTAgY c4wAKxeó ng4wAKxehĩa vụ2f bảoc5NVKw vệc5NVKw c5NVKwthân 2fthể vàc5NVKw s4wAKxeinh m4wAKxeệnh c4wAKxeác bạhqTAgYn troc5NVKwng lớp.

Nhưng hqTAgYcái nghĩ4wAKxea vụ4wAKxe hc5NVKwuy hoànghqTAgY nhqTAgYày, lại4wAKxe c5NVKwlàm chc5NVKwo hqTAgYtôi viết4wAKxe c4wAKxeái lờhqTAgYi hqTAgYnhận c5NVKwxét khhqTAgYỉ gióhqTAgY nà4wAKxey, lạ2fi còn4wAKxe hqTAgYphải vi2fết cc5NVKwho đún4wAKxeg c5NVKwsự th2fật nữa.

Tôi 4wAKxerối rắmhqTAgY tớihqTAgY mc5NVKwức b2fạc tóc.

Ánh c5NVKwmắt c5NVKwxấu x4wAKxea lhqTAgYiền toá4wAKxet ra.

Tôi nhìc5NVKwn 2fvề phía2f Khan2fg hqTAgYDuật “Cá4wAKxei c5NVKwnày cc5NVKwậu viết.”

Hắn làhqTAgY ỦyhqTAgY c5NVKwviên họ2fc tậpc5NVKw, cũ4wAKxeng c5NVKwcó qhqTAgYuyền vihqTAgYết lờic5NVKw n4wAKxehận xét.

Tôi c5NVKwvội vàc5NVKwng c5NVKwném c2fho hắn,2f đểhqTAgY hqTAgY hắnhqTAgY bu2fồn rầc5NVKwu hqTAgYđi, tô2fi mặc2f kệc5NVKw, nc5NVKwhanh nhan4wAKxeh 4wAKxeviết mấyhqTAgY c5NVKwcái 2fkhác, tc5NVKwôi còn2f muốc5NVKwn hqTAgY nhac5NVKwnh chó2fng vềhqTAgY nhahqTAgYnh hqTAgYchờ xec5NVKwm Đồng2f xuân2f h2fỏa diễm4wAKxe a.

Tôi viết2f, mộthqTAgY bê2fn 4wAKxecòn nh2fìn hqTAgYlén 2f KhqTAgYhang DhqTAgYuật, thấy2f hắnc5NVKw chíhqTAgYu chặc5NVKwt mhqTAgYày, tâ4wAKxem tình4wAKxe t2fôi thhqTAgYật sảnc5NVKwg khohqTAgYái, ngc5NVKwhĩ 4wAKxe thầm4wAKxe tro2fng lòn4wAKxeg, cậu4wAKxe cũngc5NVKw cc5NVKwó n2fgày hô2fm n4wAKxeay, 2fđể c5NVKwxem cậu2f v4wAKxeiết như2f hqTAgYthế 2fnào, 2f hừ2f hừ!!

Khang D2fuật s4wAKxeuy nghĩhqTAgY t4wAKxerong chốc5NVKwc 2f l2fát, thậtc5NVKw s2fự c4wAKxehỉ tron4wAKxeg chqTAgYhốc lhqTAgYát, 4wAKxesau đóc5NVKw cầ2fm bhqTAgYút l4wAKxeên, c5NVKwvung ta2fy r2fẹt rẹt,4wAKxe 4wAKxe hqTAgYviết x4wAKxeong, liềnhqTAgY némhqTAgY lhqTAgYại c5NVKwcho tôi.

“Xong rồi!”

Xo2fng rồi!!hqTAgY Nàc5NVKwy thì2f xo4wAKxeng rồi.

Việc4wAKxe làhqTAgYm tô4wAKxei sc5NVKwầu kc5NVKwhổ nử4wAKxea thqTAgYiếng, chqTAgYhỉ mười2f phú2ft làc5NVKw xong.

Tôi khôhqTAgYng 2ftin, bhqTAgYỏ bhqTAgYút xuhqTAgYống, mc5NVKwở rc5NVKwa phhqTAgYiếu c5NVKwliên l4wAKxeạc củahqTAgY c5NVKwChu DũnghqTAgY Cư2fờng, lật2f tớhqTAgYi tranc5NVKwg 4wAKxecó lời4wAKxe nh2fận xét.

Trên đhqTAgYó chc5NVKwỉ viếc5NVKwt ít4wAKxe ỏihqTAgY mấy2f c4wAKxehữ –hqTAgY hqTAgYBạn 2fDũng thàn4wAKxeh 4wAKxetích ổn4wAKxe đị4wAKxenh, n2făng lựcc5NVKw đấmhqTAgY c5NVKwđá rấthqTAgY mạnh.

Cái g2fì hqTAgYkêu làmhqTAgY r2fối 2fkỉ cưhqTAgYơng thqTAgYới cảnhc5NVKw gi2fới chqTAgYao nhấc5NVKwt, c2fhính 2flà 2fđây, là4wAKxem rốihqTAgY 2fkỉ c2fương 4wAKxetới mứchqTAgY thqTAgYìm kc5NVKwhông 2fra c2fhỗ nào2f không4wAKxe hhqTAgYợp lí.

“Như thc5NVKwế nào4wAKxe? Viết2f k2fhông đúng?”4wAKxe hc5NVKwắn hỏi.

Tôic5NVKw nh4wAKxeanh chón2fg c5NVKwlắc đầu,2f đúnghqTAgY hqTAgYlà vihqTAgYết k2fhông ch2fê 4wAKxevào đâu4wAKxe được.

“Vc5NVKwậy hqTAgYmau khqTAgYí tên!”

“Ừ, được!”c5NVKw 4wAKxelời nhậhqTAgYn xc5NVKwét 2fdo tô4wAKxei viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.