You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chương 6Uihr: ÔwcED phốikhTh ngẫu

ChwcEDuyện xấuwcED cmEL6ủa tôimEL6 khThvà KwcEDhang UihrDuật vmEL6ẫn liênwcED tụcmEL6 laUihrn mEL6truyền, kkhThhông nhữngUihr vậkhThy, cUihròn càngnhoT ngwcEDày càwcEDng hnhoTuy hoàng.

Tôi mEL6và hắUihrn đượcUihr thầkhThy khThthể mEL6dục nhoT chnhoTọn đikhTh khThthi ĐạimEL6 hộiwcED thểmEL6 nhoTthao towcEDàn khukhTh, cówcED chếtmEL6 hmEL6ay khThkhông wcEDlại mEL6đạt đmEL6ược nhoT gimEL6ải quUihrán wcEDquân, đinhoTều nàymEL6 kìmEL6 thậtkhTh mEL6cũng nhoTkhông mEL6có gUihrì, mEL6tôi vwcEDốn mEL6học giỏimEL6 thwcEDể nhoT dụnhoTc, vkhThậy màwcED tmEL6ruyền vànhoTo lnhoTớp lạwcEDi thamEL6y đổiwcED bảnUihr chất.

Không biếwcEDt đUihrứa xấwcEDu nhoTxa mEL6nào nóUihri mộtkhTh câwcEDu “ĐâynhoT Uihrlà nhoTsức mạnnhoTh twcEDình yêu.”

Sức mạnhnhoT tìnhoTnh Uihryêu wcEDcái wcEDđầu mày…cáikhTh nmEL6ày lUihrà thựcUihr lựcnhoT cUihrủa tao.

Biết vnhoTậy khThlúc đnhoTó chạnhoTy vềkhTh nhoTchót chUihro rồi.

Khóc-ing.

Ngoài ranhoT, vnhoTì ởkhTh tiếtkhTh văUihrn tôinhoT Uihr từnwcEDg bịUihr khThthầy TônUihr phạtnhoT đUihrứng, nUihrên đểmEL6 tkhThhầy TkhThôn xếUihrp lomEL6ại hạnhUihr kiểnhoTm mEL6vào cuốikhTh khTh kìnhoT nươkhThng Uihrtay cwcEDho Uihrcái tUihrội lỗikhTh nàUihry cwcEDủa khThtôi nênUihr tôiwcED họcnhoT rấtnhoT chkhThăm chwcEDú, trướcUihr nhoT khThkia đwcEDiểm sốmEL6 mmEL6ôn Uihrvăn củmEL6a tkhThôi lUihruôn nằmUihr ởkhTh mEL6phần ekhTho, lUihrần Uihrnày Uihrthi trắcwcED nghiệmUihr khTh lạinhoT đnhoTứng thứkhTh 3wcED, nnhoTgay cUihrả Uihrbản thâUihrn tôwcEDi đềunhoT khnhoTông timEL6n khThđược hanhoTi mắtmEL6 mìnkhThh, khTh còwcEDn rUihrất vkhThui nhoTvẻ, cóUihr mEL6công mmEL6ài sắtwcED cwcEDó Uihrngày nênUihr kikhThm quảnhoT khThnhiên cwcEDhí lí.

khThThầy TUihrôn cũmEL6ng Uihrcho rằnUihrg nhnhoTư wcED vUihrậy, thầwcEDy cwcEDòn nwcEDhớ wcEDcâu Uihrnói màmEL6 KhwcEDang DuậtUihr nhoTtừng nmEL6ói “SmEL6au lưnUihrg mỗiwcED ngườimEL6 phụUihr wcED nkhThữ thàkhThnh côngkhTh Uihrnhất địnhnhoT cwcEDó mwcEDột ngườwcEDi đnhoTàn ôngkhTh thmEL6ành công.”Uihr, lúckhTh giảnmEL6g Uihr bàiwcED cònmEL6 mượnnhoT Uihrcâu nàynhoT mEL6làm vwcEDăn, ởnhoT trướcnhoT mặtkhTh cảwcED lwcEDớp nUihrói phảinhoT nkhThoi wcEDgương tôinhoT nhoT vànhoT KhankhThg DuậtUihr Uihrhọc tậnhoTp, Uihrhọc tậpnhoT chúnmEL6g nhoTtôi giúkhThp khThđỡ lẫnmEL6 nkhThhau, họcwcED tậpmEL6 tmEL6ình wcED wcEDcảm twcEDốt đẹkhThp mEL6của chúnnhoTg tômEL6i, nkhThhư vậUihry mmEL6ới cónhoT Uihrthể làUihrm cUihrho điểmkhTh sốUihr khThnâng cao.

Vì Uihrsao nhoTkêu khThcảm tìkhThnh tnhoTốt, vìmEL6 khTh skhThao kêunhoT giúwcEDp wcEDđỡ khThlẫn nhUihrau, nókhThi tớmEL6i tmEL6ai mấykhTh đnhoTứa tkhThrong lớpmEL6, đổimEL6 wcEDthành mEL6tôi khTh vkhThà mEL6Khang UihrDuật tmEL6hật nhoTân ákhThi, âkhThn Uihrái tớmEL6i khThnỗi khThthành tnhoTích wcEDhọc Uihrtập độtUihr nhiênUihr Uihr tănnhoTg cao.

Vì thế,khTh sứcwcED mạnUihrh tìnhoTnh yêkhThu, tômEL6i trUihrốn thmEL6oát khmEL6ông được,Uihr nkhThhư bwcEDóng vớiUihr khThhình mEL6đi nhoTtheo tôi.

Danh khThhiệu PhúmEL6c TwcEDấn khThnày cmEL6ũng khThbỏ nhoTkhông được,mEL6 twcEDôi sửaUihr nkhThhư thếmEL6 nhoTnào cũwcEDng khThuổng công.

Lại bởikhTh vìkhTh wcEDsự tmEL6iến wcEDbộ cnhoTủa hakhThi mEL6 chúngmEL6 tnhoTôi, thầymEL6 TônwcED cònnhoT nhoTcố ýwcED đềmEL6 nghịmEL6 vwcEDới thầymEL6 chủnhoT nhiệmnhoT chkhTho KhanhoTng mEL6Duật mEL6 lmEL6àm chứcUihr vụkhTh nhoTỦy vinhoTên hUihrọc tậpwcED, thkhThì wcEDra ỦUihry vwcEDiên họcUihr tâpkhTh Uihrcũ mEL6Tông LmEL6ê wcEDQuân nhoT khTh(biệt hiệukhTh TônUihrg DwcEDa) vUihrì nhoTbị bệnmEL6h màkhTh xnhoTin nghỉmEL6 dànhoTi hạnkhTh, chnhoTức vwcEDụ ỦUihry vwcEDiên họcUihr mEL6 khThtập vẫnmEL6 bỏnhoT trwcEDống, lwcEDần nhoTnày đnhoTề ngkhThhị đềunhoT đượcUihr mấynhoT đứUihra cokhThn trkhThai tronmEL6g lUihrớp wcED đồnnhoTg ý.

Cán wcEDbộ lwcEDớp khThtôi, nhoTngoại trừkhTh chứcmEL6 mEL6 vụmEL6 wcEDỦy Uihrviên thểmEL6 nhoTdục cókhTh ítnhoT quyUihrền lmEL6ực nhmEL6ất làmEL6 Uihrcon tnhoTrai làmwcED, cUihròn lạiUihr đềuUihr lkhThà Uihr wcEDcon nhoTgái làm,nhoT KhawcEDng DuậtnhoT họcwcED tậkhThp tốt,nhoT sốUihr lượngmEL6 cwcEDon trwcEDai twcEDrong lkhThớp lạimEL6 Uihr chiếnhoTm mEL6hơn mộtnhoT nửamEL6 nênkhTh hắnmEL6 lậmEL6p twcEDức đượcUihr chọn.

Ủy vkhThiên họckhTh tmEL6ập Uihrlà cáikhTh gì?

Lúc đóUihr ủkhThy viêUihrn wcEDhọc tậpmEL6 chwcEDính lwcEDà trnhoTợ thủnhoT đắwcEDc lựnhoTc củakhTh lớpkhTh trưởng.

Tôi vàwcED KhaUihrng mEL6Duật nwcEDgồi cùnnhoTg bàUihrn cwcEDòn cnhoThưa Uihrtính, bâmEL6y gwcEDiờ cwcEDòn cùngwcED nhawcEDu trmEL6ực ban.

CkhThó nnhoTghĩa mEL6là, khThsau nnhoTày nếukhTh wcEDcó họUihrp hwcEDành gìkhTh, honhoTạt độngwcED tnhoThể thkhThao gmEL6ì, KhaUihrng nhoTDuật Uihrđều đwcEDi thenhoTo khThtôi, thỉnwcEDh thoảngUihr xuUihrất hiUihrện cạnhnhoT tôi.

Thật khThbi khThthảm, tnhoThật bwcEDi thảmnhoT wcEDa Uihra mEL6a nhoTa mEL6a wcEDa mEL6a mEL6a mEL6a mEL6a a!!

Cuối tmEL6háng mườiUihr hakhThi, Uihrsắp mEL6tới wcED kìnhoT khThthi họUihrc kì,wcED khoảwcEDng thờnhoTi gikhThan nkhThày pkhThhỏng chừnmEL6g mEL6là thờUihri khThgian wcEDcác hwcEDọc Uihr mEL6sinh chăkhThm chkhThỉ nhất,Uihr tôimEL6 cũngmEL6 kmEL6hông nmEL6goại lnhoTệ, mEL6tôi lkhThà điểmEL6n hìkhThnh củakhTh kiểuwcED Uihr họcmEL6 sinwcEDh khThnước tớnhoTi cmEL6hân mớmEL6i nhảy,nhoT Uihrvì vậyUihr vừaUihr tớiwcED lúwcEDc nàymEL6 khThtôi liềnnhoT cảmkhTh khTh thấymEL6 mEL6có ámEL6p lực.

Khang DuậtUihr lạimEL6 kkhThhông giốnUihrg vậy,wcED mộkhTht chútmEL6 ákhThp lwcEDực trkhThước wcEDkhi wcEDthi đềukhTh khôngkhTh có,nhoT tkhThan mEL6học hwcEDoặc nhoTlúc ngnhoThỉ tnhoTrưa đềuUihr đUihri đánhoT bóng.

Tôi nhoToán giậnnhoT nha.

Tiết hUihrai khThngày hôwcEDm mEL6đó vmEL6ừa hếmEL6t, Uihr mộtnhoT wcEDtên comEL6n tmEL6rai khThchạy đnhoTến chnhoTỗ KhUihrang DuUihrật hmEL6ỏi bài,khTh anhoTi bUihriểu ngkhThười tkhTha họcUihr nhoT giỏmEL6i đânhoTu, bìnhmEL6 thườwcEDng cUihrũng khThsẵn smEL6àng chỉmEL6 bài,khTh hkhThiện tạimEL6 lạinhoT lwcEDà ỦyUihr viwcEDên Uihrhọc mEL6 tập,khTh ngườimEL6 tìmUihr hắnhoTn hỏikhTh bnhoTài cmEL6ũng nhiềmEL6u hơn.

Thấy mEL6có nhoTngười hỏmEL6i khThbài hắnnhoT, mEL6tôi liềnhoTn đứngwcED mEL6dậy nhưUihrờng chỗ.

TêmEL6n mEL6con wcEDtrai nàyUihr nhoTtên lwcEDà KếwcED nhoT KiệtwcED Hạnh,nhoT rấtmEL6 chămkhTh chỉUihr hwcEDọc mEL6hành, Uihrchúng wcEDtôi đềuUihr gọimEL6 hnhoTắn lnhoTà mwcEDọt Uihrsách, bnhoTởi Uihr vìwcED hắnhoTn wcEDthật wcEDsự thíUihrch đọckhTh skhThách, nhoTkhông hiểukhTh liUihrền hỏikhTh nhoTlà Uihrthói wcEDquen mEL6của Uihr hắn.

Hắn tUihrhấy khThtôi nhkhThường chmEL6ỗ liềmEL6n nwcEDói “khThCảm ơnhoTn lớmEL6p trưởng”

nhoTHắn lànhoT đUihrứa Uihrduy nhấtUihr tronUihrg nhoTlớp khôngmEL6 nướcmEL6 chảywcED bèomEL6 trUihrôi Uihrkêu khThtôi lnhoTà PwcEDhúc Tấn.

Tôi wcEDkích đUihrộng đUihrến mEL6xém khóc,wcED khThN nhoT lâumEL6 kwcEDhông ngmEL6he đượkhThc nUihrgười twcEDa kwcEDêu tkhThôi lwcEDà lớpmEL6 trưwcEDởng, homEL6ài niệmmEL6 –khTh mEL6ing, hảnhoTo nhoT cmEL6ảm đnhoTối vmEL6ới hắnkhTh cũnmEL6g Uihrtăng wcEDtên hUihrai trămnhoT phmEL6ần trăm.

Hắn mởUihr rmEL6a khThsách bwcEDài mEL6tập, wcEDhỏi KhanUihrg khThDuật “KhaUihrng Duật,khTh mìwcEDnh muốnmEL6 Uihrhỏi bạnkhTh bnhoTài này,Uihr mEL6bạn chUihrỉ nhoTmình đi.”

Tôi ởmEL6 mộtkhTh wcEDbên gậtUihr đầu,mEL6 cmEL6ho rằngmEL6 ngườinhoT nhoTtốt nhưUihr nhoTvậy, xákhThc thậtkhTh lmEL6à nênnhoT mEL6giúp đkhThỡ hmEL6ết sức.

Ai ngờUihr KmEL6hang DuậUihrt lnhoTại Uihrbày rUihra mộtmEL6 bộnhoT wcEDmặt nhoTxa cmEL6ách “KhônkhThg rảnh!!”

Tôi nhoTbuồn bực,khTh bìnhwcED thmEL6ường hmEL6ắn cwcEDũng khônwcEDg nhkhThư vậy.

Kế KiệtnhoT HạnhUihr cwcEDòn buồnmEL6 nhoTbực hơwcEDn tôikhTh “TạinhoT sawcEDo vậy?”

khThTôi cũnmEL6g wcEDmuốn khThbiết KhkhThang DwcEDuật bịUihr Uihrgì vUihrậy, vmEL6ì wcEDsao vẻnhoT mặtkhTh khónhoT chịu.

Lúc này,nhoT nhoTTiểu wcEDPhiền lạkhThi nóinhoT khTh vớiwcED tôiUihr “MwcEDiểu MiểuwcED, ngàwcEDy khThkia lànhoT sinhoTnh khThnhật củUihra ĐạikhTh khThSong vàkhTh TinhoTểu SomEL6ng, mEL6 buổiwcED chiềnhoTu tawcEDo vmEL6ới TừmEL6 mEL6Oánh đkhThi mmEL6ua qnhoTuà, màUihry ckhThó đimEL6 không?”

“Sinh nhật?”nhoT twcEDôi nnhoTghĩ mUihrột mEL6 chkhThút, nhớmEL6 lmEL6ại nkhThgày, đúngmEL6 lmEL6à ngàUihry mEL623 thámEL6ng 1Uihr2 wcEDlà sinmEL6h nhậtwcED củnhoTa ĐkhThại SokhThng mEL6 khThvà TiểumEL6 SnhoTong, nhoTvội vàkhThng trảkhTh khThlời “nhoTĐi, đimEL6, khThtao đi!!”

ĐankhThg thảowcED lwcEDuận nóngkhTh bỏng,wcED KkhThế khTh KiệtnhoT HạnUihrh độtmEL6 nhiênnhoT Uihrchạy tớikhTh, đứngnhoT thẳnhoTng tắpwcED, đimEL6ên cuồnkhThg kêumEL6 tkhThôi “PhúckhTh khTh TấUihrn, PhúnhoTc TwcEDấn, PhUihrúc TkhThấn, PnhoThúc Tấn…”

Tôi sửngwcED sUihrốt, đâynhoT làmEL6 wcEDý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớnhoTi Uihrlúc hắnwcED kêUihru wcEDkhoảng khThmười khThmấy wcEDtiếng ‘PhúckhTh TkhThấn’ rkhThồi, wcEDtôi nhìnUihr thấynhoT KhamEL6ng DuậwcEDt vmEL6ẫy vwcEDẫy taUihry vớnhoTi hắn.

Hắn kkhThhông kêwcEDu nữnhoTa, khThngoan ngoUihrãn quamEL6y tkhThrở về.

Tôi mEL6chợt ngmEL6he KhawcEDng DuwcEDật khThnói “ThậtnhoT rUihra bkhThài nnhoTày giảwcEDi nUihrhư vậy…”

Tôi Uihrnghe khômEL6ng khThrõ mEL6nên nhoTtrở lạimEL6 Uihrchỗ khThngồi, Uihrmuốn hỏimEL6 KếUihr KiwcEDệt HạnhoTnh ckhThó Uihrý gì.

Đợi wcEDlàm bàUihri xonkhThg rồi,nhoT hnhoTắn wcEDnhìn thấyUihr tômEL6i, nówcEDi cợtUihr nhUihrả “PhúcUihr Tấn,wcED Uihrta xonmEL6g rồi,nhoT mờikhTh ngàikhTh ngnhoTồi, mờmEL6i ngàmEL6i ngồi.”

Tôi wcEDcàng khôkhThng rwcEDõ, tạiUihr mEL6sao hắkhThn lạwcEDi kmEL6hông Uihrngừng Uihrkêu tômEL6i làwcED khThPhúc Tấn,Uihr mEL6tôi trwcEDừng mắtUihr nhoTnhìn hnhoTắn, mEL6hi vkhThọng hnhoTắn cómEL6 thnhoTể sửmEL6a miệng.

Hắn lUihrại mộtUihr nhoTchút cũnmEL6g kwcEDhông wcED hinhoTểu mEL6được, đạwcEDi khThkhái nnhoTghĩ khThrằng tôimEL6 nUihrgại ngồwcEDi nhoTchỗ hắkhThn khThđã ngồkhThi khThqua, nhoTliền mEL6 lấyUihr taUihry áUihro xomEL6a khThxoa gUihrhế mEL6ngồi, khThcòn nóiUihr thwcEDêm “PhúckhTh Tấn,wcED ngUihrồi a.”

NgồiUihr khThcái nhoTđầu cậu.mEL6 wcEDTôi Uihrcàng wcEDtrừng hắn.

wcEDSửa miệngmEL6 đwcEDi, cậuUihr mEL6là ngưmEL6ời dmEL6uy mEL6nhất gầUihrn mEL6bùn nhoTmà chẳngUihr nhoThôi twcEDanh mEL6mùi bnhoTùn nhaUihr, tUihriếp tụnhoTc pmEL6hát hkhThuy Uihrđi chứ.

khThNhưng hnhoTắn mwcEDột chúUihrt cũnhoTng nhoTkhông wcEDphản ứnmEL6g, Uihrdọn dẹpwcED sUihrách gkhThiáo khkhThoa, vumEL6ốt vuốtmEL6 gáymEL6, nhoTbỏ mEL6đi gUihriống nhkhThư khôngkhTh cUihró việcUihr gì.

Lông mmEL6ày cmEL6ủa nhoTtôi mEL6đều dồnhoTn Uihrthành mwcEDột khThcục, rốiwcED rắm.

Đây làkhTh ýkhTh gì,wcED ýnhoT gnhoTì a.

Tôi nhìkhThn wcEDvề phUihría KnhoThang DumEL6ật, cứUihr cảmUihr tnhoThấy cóUihr gìmEL6 đómEL6 khôngmEL6 bìmEL6nh thường.

Khang DuậtUihr đankhThg nwcEDhàn nhãkhTh wcEDthu khTh dnhoTọn hộpmEL6 bút,mEL6 khômEL6ng mEL6biết nhoTcó mEL6phải tkhThại ảokhTh giáwcEDc củawcED nhoTtôi hnhoTay khônkhThg, khThhắn gimEL6ống Uihr nhưmEL6 thậtmEL6 sunkhThg nhoTsướng, cùnUihrg vẻnhoT mặtUihr khwcEDó cwcEDhịu trướcwcED đwcEDó knhoThác nhamEL6u mộtwcED trờiwcED nhoT mộtwcED vựkhThc, wcEDlộ rkhTha mộwcEDt cỗUihr swcEDảng khoái.

UihrĐại kháiUihr Uihrlà wcEDchú ýkhTh tớwcEDi Uihránh nhoTmắt cmEL6ủa tôiwcED, hắnwcED wcEDquay đầukhTh “LànhoTm nhoTsao vậy?”

“LàmmEL6 saUihro vậy!khTh? TUihrôi cnhoTòn mumEL6ốn biếtkhTh lUihràm Uihrsao vậUihry amEL6?” tnhoTôi nhoTchỉ hướngUihr KếmEL6 KiệtkhTh HạnhmEL6 “CậumEL6 lUihràm gkhThì vớiUihr hắn?”

KkhThhang DuậtnhoT vẻmEL6 Uihrmặt giốngmEL6 Uihrnhư rấnhoTt wcEDvô tộUihri, chớpmEL6 chớpkhTh mắtUihr nhìmEL6n tôikhTh “ChỉUihr bàmEL6i chmEL6o hắmEL6n nha.”

nhoT“Không khThphải khThcái nàwcEDy, vìUihr skhThao hắUihrn gwcEDọi Uihrtôi lànhoT PhúckhTh Tấn.”

Hắn càngmEL6 vnhoTô nhoTtội nhìwcEDn tôkhThi “AiUihr khThcũng mEL6gọi cậmEL6u lnhoTà PhúckhTh TấnnhoT nha.”

“khThKhông pkhThhải…ý tônhoTi khnhoTông phảimEL6 mEL6 vậy,mEL6 mEL6ý tôwcEDi khThlà vừakhTh rwcEDồi hắUihrn mEL6còn khThgọi tkhThôi lmEL6à lớUihrp trưkhThởng, Uihrtại nhoTsao độtnhoT nhnhoTiên Uihr lkhThại sửanhoT miênhoTng.” TrnhoTước wcEDsau cwcEDhỉ khThkém nhamEL6u wcEDcó mấmEL6y khThphút, mwcEDà mấwcEDy Uihrphút khThnày mEL6Kế nhoT KikhThệt HạnhkhTh chnhoTỉ nhoTđứng Uihrở chỗUihr hắn.

Khang DmEL6uật thựcnhoT sựwcED Uihrkhông hiwcEDểu mEL6 gìUihr hwcEDết nhìUihrn tôi,wcED Uihrsau đwcEDó nhoTnói “LàkhThm saUihro tôinhoT biếkhTht được,mEL6 khThtôi cũmEL6ng wcEDkhông phảinhoT Uihr Uihrhắn, nUihrếu khwcEDông khThcậu điwcED hỏiUihr hắnwcED đi.”

Đó lnhoTà mkhThột ýkhTh hay.

Tôi cònwcED nhoTthật tmEL6ính đikhTh hỏiUihr .

Nhưng lwcEDà KnhoTế khThKiệt HạnkhThh vừanhoT nmEL6hìn thấywcED tkhThôi, kUihrhông mEL6đợi tôiwcED hỏi,nhoT khThtựa nhưmEL6 Uihrcon vẹkhTht knhoTêu tôwcEDi PhUihrúc wcEDTấn, wcEDPhúc TấnkhTh, PhúnhoTc Tấn.

PhúcwcED TấnhoTn tớiwcED nỗinhoT mEL6tôi hUihrỏi khônhoTng nổinhoT nữa.

Xám xịwcEDt qmEL6uay vềUihr wcEDchỗ ngồi.

Chuông vàonhoT lớpkhTh vmEL6ang lêwcEDn, khThtôi khTh nhwcEDanh chówcEDng lấnhoTy sánhoTch gUihriáo knhoThoa mEL6ra, tUihrrong khThlòng nhoTrối rắnhoTm nhoT, lạnhoTi mEL6muốn hỏimEL6 Uihr KhanhoTng DuậwcEDt, nhưngnhoT hwcEDắn lạikhTh Uihrbày mEL6ra Uihrvẻ wcEDmặt khThem mEL6bé ngokhThan, mắkhTht đUihren lmEL6úng liUihrếng khTh mEL6to tròkhThn trokhThng snhoTuốt hếtwcED cỡnhoT, giốkhThng mEL6như đwcEDang nói,nhoT mEL6bé làwcED bUihré ngoannhoT, mEL6bé vmEL6ô wcED khThcùng ngoanwcED, chuyệkhThn xấuUihr gUihrì békhTh cũnUihrg khThkhông Uihrcó làm.

Tôi bịmEL6 áUihrnh mắtUihr thuầnhoTn khnhoTiết dwcEDơ bwcEDẩn nhoTnày hkhThoàn Uihrtoàn ckhThản lại.

Tôi tiếpwcED wcEDtục rốiUihr rắmmEL6, lmEL6ại cnhoTứ rnhoTối rắmnhoT nhoTmãi wcEDmà lạimEL6 tìmUihr khôwcEDng rnhoTa đápUihr mEL6án gì.

TimEL6ếp tmEL6heo, chúngmEL6 tôiwcED đốwcEDi mwcEDặt vmEL6ới mEL6kì thUihri mEL6cuối khThkỳ, tôinhoT cũkhThng khThkhông mEL6có cơUihr wcEDhội rốnhoTi rắmmEL6 nwcEDữa, tấtmEL6 cUihrả sukhThy ngkhThhĩ đềumEL6 đnhoTặt Uihrở cuộckhTh thi.

Thi xowcEDng, mEL6tâm trạmEL6ng lạwcEDi khThsung sướnkhThg, hnhoTơn nữawcED tôwcEDi thwcEDi cũngwcED kwcEDhông tUihrệ Uihrlắm, cwcEDhuyện gìkhTh  cũnwcEDg Uihrquăng rkhTha snhoTau đầu.

mEL6Nhưng tớimEL6 trướcwcED nghỉkhTh đôngnhoT, tôinhoT wcEDlại Uihrbắt đầuUihr rốkhThi rắm.

Chúng tnhoTôi vàkhTho thờinhoT đómEL6, hUihrơn wcED99 phnhoTần Uihrtrăm họcUihr sinnhoTh đềnhoTu nhoTsợ khThcùng mộtnhoT thứ.

ĐóUihr lmEL6à –mEL6 swcEDổ nhoTliên lạc.

Đừng wcEDnhìn cáinhoT qkhThuyển sổkhTh màUihru đỏnhoT Uihr (cókhTh đôikhTh khmEL6i khThlà màukhTh xanhUihr) chwcEDỉ khThnhỏ wcEDbằng nhoTbàn wcEDtay nàUihry màwcED mEL6xem thUihrường, lựUihrc ảnhwcED mEL6 hưởngUihr khThcủa nónhoT rấtwcED nhoTkinh wcEDngười .

Trong snhoTổ cwcEDó đkhThiểm sốmEL6 củawcED chwcEDúng wcED tôi,wcED cnhoTòn Uihrcó lờinhoT nhUihrận xémEL6t cnhoTủa gimEL6áo vnhoTiên, lkhThiên qmEL6uan tớUihri chuyệnUihr cwcEDhúng tônhoTi wcED nhoTcó twcEDhể cóUihr nwcEDhững Uihrngày nghwcEDỉ yênUihr bìnhUihr Uihrhay khôngmEL6, tếUihrt ngumEL6yên đkhThán cónhoT thểwcED nnhoThận mEL6 đưUihrợc tiềmEL6n khThlì xnhoTì mEL6hay knhoThông, sâwcEDu wcEDhơn nữakhTh liwcEDên nhoTquan tớinhoT dmEL6a thnhoTịt củkhTha chnhoTúng nhoT tUihrôi, quyếnhoTt khThđịnh xUihrem bnhoTa mnhoTẹ cwcEDhúng tkhThôi ckhThó thmEL6ể lấywcED nhoTchổi mEL6lông gàmEL6, dwcEDép lkhThê howcEDặc mEL6 Uihrđồ dùnkhThg Uihrhằng ngwcEDày lUihràm nhoThung khmEL6í đwcEDể hầuwcED hUihrạ chúnnhoTg tôUihri wcEDhay không.

Vậy mEL6còn chưkhTha tkhThính, ítnhoT rUihra mỗinhoT lớpkhTh cũUihrng sẽwcED cwcEDó mộUihrt Uihrhai đmEL6ứa nUihrgon lành.

Bời wcEDvì côkhTh chủkhTh nhinhoTệm bịmEL6 bệnh,khTh mEL6cô liềnUihr giawcEDo cwcEDho tkhThôi lkhThàm mEL6một chuyệnUihr wcEDvô ckhThùng vôwcED sỉ.

LờikhTh nhậkhThn xmEL6ét trmEL6ong phiểumEL6 liêkhThn lạc,Uihr giaUihro chwcEDo tôikhTh viết.

CònUihr wcEDnói gìkhTh mànhoT, khThem lànhoT lUihrớp nhoT trưởwcEDng, rUihrất hiểuUihr nhoTcác bạnhoTn, wcEDem viếtUihr thíchkhTh hnhoTợp Uihrnhất, bấkhTht nhoTquá ckhThũng khôngkhTh thểwcED wcED vUihrì tmEL6ình mEL6cảm bmEL6ạn bkhThè màUihr làmEL6m rốinhoT knhoTỉ Uihrcương, phảUihri viếtnhoT đúngnhoT vớikhTh wcEDthực tế.

Không mEL6được làmmEL6 rốiwcED khThkỉ cươkhThng twcEDhì côkhTh khThcũng đừngkhTh kêukhTh ekhThm viUihrết nha.

Sau khThkhi tUihran hmEL6ọc, trwcEDong phònmEL6g wcED cwcEDhỉ cnhoTó tôimEL6 vkhThà KmEL6hang DunhoTật, khThhắn mEL6là ỦmEL6y viêmEL6n hwcEDọc tậmEL6p mới,Uihr đươngmEL6 nhikhThên phảikhTh ởwcED khTh lạiwcED gUihriúp tôi,khTh thậtnhoT nhoTra nkhThgay tUihrừ đkhThầu tkhThôi wcEDcũng cảmnhoT thấywcED khmEL6ông wcEDđược tựkhTh mEL6 nhiên.

nhoTNhưng mEL6mà nhìnmEL6 cuUihrốn snhoTổ lmEL6iên lạkhThc khThđang nằmnhoT trkhThên nhoTtay tUihrôi này…

LUihròng tôinhoT lạwcEDi không&nbsmEL6p; cònkhTh wcEDkhông tựwcED nUihrhiên nữa.

TấnhoTt ckhThả đềukhTh lkhThà mànhoTu đỏ,nhoT mEL6điểm khThsố đềmEL6u wcEDtừ Uihr5 tớiUihr 1khTh5, khmEL6ông xewcEDm tkhThên khThcũng binhoTết lnhoTà ai.

ĐạiwcED vươngnhoT lớpnhoT chúwcEDng tôkhThi, bạnkhTh ChmEL6u DũnUihrg Cường.

HwcEDắn cUihró mEL6tiếng làmEL6 họUihrc sinhoTnh wcEDcá Uihr bwcEDiệt, nhoTsuốt ngàkhThy ởwcED trwcEDường đánhUihr nhwcEDau, đwcEDánh trậkhThn nmEL6ào Uihrto khThtrận mEL6nấy, mẹwcED hắnUihr vUihrì mEL6 việcnhoT hmEL6ắn mEL6đánh nhaunhoT, thườwcEDng nhoTbị gọikhTh tớUihri trnhoTường, twcEDuần trướcwcED cònwcED đếnnhoT mUihrột khTh lầnnhoT đâunhoT? NhkhThưng mẹUihr hắnUihr cưnhoTng chiềuwcED hắnmEL6, thnhoTật nhmEL6iều cUihrhuyện cũngUihr khmEL6ông nóikhTh nhoT cmEL6ho bốnhoT hắnUihr, hằnUihrg nwcEDăm nhoTkhông  nhoTcó khThở nhmEL6à, lànhoTm nhoThuấn luyệnUihr viênwcED quyềnhoTn wcEDanh, chmEL6o mEL6 nwcEDên việcUihr nUihrày cmEL6ủa hắn,mEL6 bUihrố nhoThắn cũnkhThg khônkhThg biếtmEL6, đợimEL6 tớiwcED lnhoTúc biếtwcED, nmEL6ăm nhoT trướcmEL6 đánhwcED tớwcEDi nỗimEL6 mặtUihr hắUihrn sưngUihr lên,khTh cònmEL6 mEL6kéo lỗUihr tawcEDi mEL6hắn đếnmEL6 mEL6trường, tnhoTìm wcED mEL6mấy đứakhTh bịmEL6 hắnmEL6 đánkhThh đểmEL6 xmEL6in lỗi.

BốnhoT hắnnhoT lkhThúc đnhoTó mEL6nói cmEL6ứng “ThwcEDành mEL6 tícmEL6h hkhThọc Uihrtập khThkhông tốt,khTh wcEDlà Uihrdo màyUihr khôngmEL6 thôngUihr mwcEDinh, wcEDtao khôngwcED tráchwcED, mEL6 nhưnwcEDg Uihrđể chUihro Uihrtao biếtUihr mànhoTy đánhoTnh ngườiUihr khác,nhoT tanhoTo đánhnhoT nhoTgãy cUihrhân mày.”

Do mẹUihr khThhắn cnhoTưng chiều,mEL6 điệnkhTh khTh thonhoTại cmEL6ố đwcEDịnh lnhoTúc wcEDđó còmEL6n nhoTchưa thômEL6ng dụng,nhoT kkhThhông wcEDthể thưmEL6ờng xUihruyên wcEDliên khTh hệ,wcED bốmEL6 hắnkhTh yêuUihr cầUihru thwcEDầy gimEL6áo cUihruối wcEDkì wcEDmỗi nămwcED liềwcEDn gửinhoT skhThổ wcEDliên lạUihrc trựUihrc mEL6 tiếpwcED tớwcEDi chnhoTỗ ông.

Thành mEL6tích hwcEDọc tậpUihr củawcED hmEL6ắn khTh kwcEDhông khThtốt, bkhThố hắnnhoT mEL6biết ckhThũng khôngkhTh samEL6o, nhưnUihrg mnhoTà lờkhThi nwcEDhận xét…đếnnhoT lúwcEDc đkhThó mEL6 Uihrchắc wcEDbố hắnnhoT đkhThánh gmEL6ãy cUihrhân hnhoTắn luôn.

ĐếnwcED lúcmEL6 wcEDđó, tôUihri wcEDchỉ pmEL6hải wcEDlàm đồngUihr phạm.

Làm lớpkhTh trưởng,Uihr wcEDlàm bwcEDạn hUihrọc, tUihrôi đềwcEDu cmEL6ó ngwcEDhĩa vmEL6ụ bảkhTho vệkhTh nhoTthân thểmEL6 vàwcED sinhoTnh mệnhkhTh cácUihr bạnwcED trUihrong lớp.

Nhưng khThcái mEL6nghĩa vụkhTh mEL6huy hoUihràng nmEL6ày, Uihrlại Uihrlàm khThcho tôiwcED vinhoTết cwcEDái nhoTlời nhmEL6ận xétkhTh nhoTkhỉ gwcEDió nàmEL6y, lạikhTh wcEDcòn phảiwcED viếtnhoT nhoTcho đúngkhTh sựkhTh thậtUihr nữa.

Tôi rnhoTối rUihrắm tớmEL6i nhoTmức bạcmEL6 tóc.

Ánh nhoTmắt xấunhoT xUihra liềnkhTh toáwcEDt ra.

Tôi nhoTnhìn vềwcED phíUihra KhUihrang DuậmEL6t “wcEDCái mEL6này cậuwcED viết.”

Hắn làUihr ỦykhTh viênwcED mEL6học mEL6tập, cũUihrng cmEL6ó quUihryền viếnhoTt Uihrlời nhwcEDận xét.

TôwcEDi vộinhoT vàUihrng némEL6m wcEDcho Uihrhắn, đểwcED khTh hắnUihr buồnUihr rầwcEDu Uihrđi, wcEDtôi mkhThặc kệ,khTh nkhThhanh Uihrnhanh viếmEL6t Uihrmấy cáimEL6 khnhoTác, tôUihri cUihròn muốnUihr khTh nkhThhanh chóngmEL6 vềUihr nhaUihrnh chờmEL6 xenhoTm nhoTĐồng xuânkhTh hUihrỏa diễmUihr a.

Tôi viwcEDết, mwcEDột bmEL6ên cònkhTh nnhoThìn Uihrlén nhoT KkhThhang DuUihrật, thmEL6ấy hắnmEL6 wcEDchíu chặnhoTt mUihrày, mEL6tâm khThtình tôimEL6 thậtwcED sảngnhoT khoái,Uihr nghĩUihr khTh thầmkhTh twcEDrong lòngnhoT, cậukhTh cnhoTũng nhoTcó ngàywcED hômUihr nayUihr, đểkhTh xkhThem cậuwcED viếkhTht nwcEDhư thếkhTh khThnào, mEL6 Uihrhừ hừ!!

KhanmEL6g DuậtnhoT skhThuy nwcEDghĩ trowcEDng cmEL6hốc nhoT khThlát, mEL6thật smEL6ự chỉwcED tUihrrong khThchốc láUihrt, sakhThu đókhTh ckhThầm búkhTht lUihrên, vunUihrg Uihrtay rẹUihrt mEL6rẹt, Uihr vwcEDiết xonUihrg, liềUihrn khThném lạimEL6 chmEL6o tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồi!!Uihr NàUihry tUihrhì xwcEDong rồi.

Việc lUihràm tôiUihr sUihrầu khổnhoT nửamEL6 tinhoTếng, mEL6chỉ mườUihri pkhThhút làwcED xong.

Tôi kkhThhông tnhoTin, bỏkhTh búmEL6t xuống,khTh mởwcED rwcEDa pwcEDhiếu liêmEL6n lkhThạc khThcủa ChmEL6u DũkhThng Cường,wcED lậtUihr tớUihri trankhThg nhoTcó lờkhThi nmEL6hận xét.

UihrTrên nhoTđó cnhoThỉ vikhThết ítmEL6 ỏkhThi mấynhoT cmEL6hữ wcED– BạnkhTh DũkhThng thmEL6ành tíUihrch nhoTổn địnhmEL6, nănwcEDg lựcnhoT Uihrđấm đámEL6 rấtmEL6 mạnh.

Cái khThgì kwcEDêu làmUihr mEL6rối kỉmEL6 cươngwcED tớUihri cUihrảnh giớnhoTi cwcEDao nhất,mEL6 cmEL6hính lànhoT nhoTđây, mEL6làm rốiUihr Uihrkỉ cươUihrng tkhThới mứUihrc wcEDtìm khkhThông mEL6ra chỗUihr nwcEDào khUihrông hợpkhTh lí.

“Như thếmEL6 nwcEDào? ViếtmEL6 khôUihrng đúng?khTh” hắnUihr hỏi.

Tôi nhanhoTnh chókhThng Uihrlắc đầu,wcED mEL6đúng nhoTlà vmEL6iết khônnhoTg nhoTchê nhoTvào đkhThâu được.

“Vậy wcEDmau kímEL6 tên!”

“Ừ, đưmEL6ợc!” Uihrlời nhậnwcED xéUihrt nhoTdo tôkhThi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.