You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một DDZzXHgian DDZzXHphòng quDDZzXHán zhQkysbar, LạzhQkysc Trănju, LzhQkysiên ÂzhQkysn, ThẩDDZzXHm HUTMRFuạ DDZzXHThụy, TUTMRFuhất Thjuất DDZzXHxiêu vẹoUTMRFu vắtDDZzXH ngưzhQkysời julên sôUTMRFu pUTMRFuha tánDDZzXH gẫUTMRFuu, hajui cậuDDZzXH DDZzXHấm cDDZzXHa hjuát ởju bêzhQkysn trên,zhQkys hátzhQkys “NhữnUTMRFug bzhQkysông DDZzXHhoa zhQkyskia” củjua Phácju Thụ.

“Thập zhQkysTam, đừngju “la”zhQkys nUTMRFuữa [1]zhQkys, tDDZzXHôi nDDZzXHghe sắpUTMRFu tắzhQkyst DDZzXHthở UTMRFuđây này,UTMRFu đổjui DDZzXHbài nàoju vujui hơzhQkysn đi!”UTMRFu LDDZzXHạc TrăDDZzXHn néDDZzXHm mDDZzXHột DDZzXHcái gốizhQkys ômzhQkys qua.

“Được, vậyju chịzhQkys thUTMRFuích nUTMRFughe bDDZzXHài nàUTMRFuo?” juThập DDZzXHTam kUTMRFuiềm julại giọnjug jucao DDZzXHđã “jula” đếnDDZzXH phzhQkysân UTMRFunửa, nUTMRFuịnh nọtzhQkys hỏiUTMRFu LạcDDZzXH Trăn.

“Tao lạiDDZzXH cảmzhQkys DDZzXHthấy UTMRFurất judễ nUTMRFughe, taUTMRFuo thjuích gUTMRFuiọng zhQkysnày, cáiDDZzXH DDZzXHgì nhDDZzXHỉ, DDZzXHu buồjun, đúDDZzXHng khôngUTMRFu juA Thụy?”

“Đúng, quDDZzXHá đúzhQkysng, chịzhQkys LiênzhQkys nóiUTMRFu đềuDDZzXH đúng!”zhQkys ThẩmzhQkys Hạju ThụyDDZzXH jucười hUTMRFuề hề.

“Tao bảozhQkys nàUTMRFuy ThẩmzhQkys HUTMRFuạ ThụyzhQkys, UTMRFuchân nDDZzXHày DDZzXHcủa màzhQkysy dUTMRFuỡ DDZzXHtừ jutrên DDZzXHthân chóDDZzXH xuốngDDZzXH àUTMRFu, saUTMRFuu đózhQkys lắpUTMRFu UTMRFulên nUTMRFugười mìnhUTMRFu hjuả [2].DDZzXH” Lạjuc TrzhQkysăn UTMRFugiơ chDDZzXHân huUTMRFung hUTMRFuãn chjuọc loạnDDZzXH tjurên đùiDDZzXH cjuủa ThUTMRFuẩm UTMRFuHạ Thụy.

“Ơ hayzhQkys, qzhQkysuấy rốiju tìDDZzXHnh dục.”

“Tao đázhQkysnh mày!”

Hai cậjuu ấmDDZzXH nDDZzXHhìn nhzhQkysau, UTMRFuchủ độngUTMRFu zhQkyschọn mUTMRFuột bjuài tìnzhQkysh zhQkysca hUTMRFuát đôi.

“Nói juđi zhQkysnói lại,”zhQkys LzhQkysiên ÂDDZzXHn nhjuìn DDZzXHvề phUTMRFuía LUTMRFuạc TrăUTMRFun juđang cuộnzhQkys tròzhQkysn jutrên UTMRFusô UTMRFupha đơUTMRFun, “BạchUTMRFu DDZzXHmã củazhQkys UTMRFumày đâuUTMRFu? SDDZzXHao chưzhQkysa ngUTMRFuhe zhQkysmày nhjuắc DDZzXHđến nữDDZzXHa zhQkysnhỉ, trướcUTMRFu DDZzXHđây chẳnjug pzhQkyshải DDZzXHngày nUTMRFuào cũDDZzXHng trejuo zhQkystrên miệjung sao?”

Thẩm HạzhQkys ThUTMRFuụy vừUTMRFua nDDZzXHghe liềUTMRFun cườiUTMRFu hôju hUTMRFuố, “NgườizhQkys juta sớmzhQkys kUTMRFuhông cầjun junó rồzhQkysi, chUTMRFuị Lijuên, chịju cDDZzXHố juý đújung khDDZzXHông?” ThẩzhQkysm HạUTMRFu TzhQkyshụy DDZzXHcòn nUTMRFuhớ mìjunh zhQkysđã kểzhQkys chDDZzXHuyện zhQkysnày chzhQkyso LiêDDZzXHn Ânju, DDZzXHhơn nữUTMRFua cDDZzXHòn jukể rấUTMRFut sốnzhQkysg độnjug hìnhju tượng.

Lạc TrăDDZzXHn lúUTMRFuc nàyju khjuông hUTMRFuô ứnUTMRFug vớUTMRFui zhQkysThẩm HạzhQkys juThụy nữa,DDZzXH ngẩngUTMRFu đầuUTMRFu nhìDDZzXHn tzhQkysrần junhà lộnzhQkysg UTMRFulẫy vàzhQkysng juson, mắtju cUTMRFuhớp chớp.

“Không UTMRFutiếp zhQkystục DDZzXHnữa à?ju” LiUTMRFuên DDZzXHÂn vôju jucùng kiDDZzXHnh ngạc.

“Chị tưởngDDZzXH làDDZzXH tiểDDZzXHu thuyjuết UTMRFunhiều kỳUTMRFu à,zhQkys đềuDDZzXH julà chjuuyện củazhQkys juhai nămzhQkys trướcju, xoDDZzXHng zhQkysxuôi tjuừ lâjuu rồi.”DDZzXH Thẩmju HạUTMRFu ThzhQkysụy DDZzXHnâng lUTMRFuy rượuju zhQkyshướng qDDZzXHua LUTMRFuạc TrănDDZzXH lzhQkysàm đUTMRFuiệu zhQkysbộ juchúc rượu.

“Không đúngDDZzXH,” LiênDDZzXH zhQkysÂn ngUTMRFuồi thzhQkysẳng dậyDDZzXH, cúizhQkys đầuju zhQkystrầm UTMRFutư, “TaoDDZzXH nhDDZzXHớ hzhQkysai năjum tzhQkysrước, cázhQkysi têzhQkysn bạchzhQkys UTMRFumã zhQkysấy chạyzhQkys đếnzhQkys zhQkyshỏi tDDZzXHao zhQkysLạc TrăDDZzXHn xiDDZzXHn hUTMRFuọc trườngju DDZzXHnào, vzhQkysẻ mặtDDZzXH zhQkysrất thànUTMRFuh khẩn,zhQkys rấtzhQkys tzhQkysha UTMRFuthiết, zhQkysrất đaDDZzXHu kUTMRFuhổ, rDDZzXHất tiềzhQkysu tụUTMRFuy, sUTMRFuuýt nữzhQkysa DDZzXHtao cònDDZzXH tưởngUTMRFu LạzhQkysc TUTMRFurăn zhQkysphụ hắn,DDZzXH DDZzXHđương nhiênzhQkys lDDZzXHát zhQkyssau zhQkystao zhQkyslập tứcUTMRFu tỉnhUTMRFu jutáo, nghjuĩ UTMRFucái tzhQkyshằng UTMRFunhóc nhưDDZzXH juhắn, đDDZzXHã bắtDDZzXH nạtDDZzXH zhQkysem gázhQkysi zhQkysnhà DDZzXHtao cònDDZzXH dájum giảUTMRFu bộDDZzXH sDDZzXHi tìjunh trưUTMRFuớc UTMRFumặt cUTMRFuhị đâDDZzXHy, nhDDZzXHào ljuên đánhju cDDZzXHho mộUTMRFut trzhQkysận, kếjut quUTMRFuả —-UTMRFu” LiUTMRFuên DDZzXHÂn njugừng lạUTMRFui juho hồzhQkysi DDZzXHlâu, “BaUTMRFu chiêuzhQkys DDZzXHbị chếzhQkys ngựDDZzXH, DDZzXHsau juđó tzhQkysao juvì thânUTMRFu quênDDZzXH zhQkysnghĩa cUTMRFuho hjuắn UTMRFuđịa DDZzXHchỉ, hắnju liêjun zhQkystục nójui hajui tiếngju cảUTMRFum ơzhQkysn, xUTMRFuong UTMRFuquay ngưDDZzXHời chạyju luôDDZzXHn, tazhQkyso trôjung theUTMRFuo bónzhQkysg julưng zhQkysnôn nónjug ấzhQkysy màju nghĩ,UTMRFu gUTMRFuã đànzhQkys ônDDZzXHg tốtzhQkys thếUTMRFu nàyzhQkys UTMRFuchắc tájum phầnDDZzXH ljuà zhQkysem gzhQkysái mìnjuh hzhQkysiểu lầmDDZzXH rồi.”UTMRFu NzhQkysói đếnDDZzXH đây,zhQkys Liêjun ÂnUTMRFu ngẩDDZzXHng đầuju ánhUTMRFu DDZzXHmắt DDZzXHhung ác,zhQkys “HóaUTMRFu DDZzXHra làDDZzXH hjuỏi đểzhQkys chUTMRFuơi thôiUTMRFu à!”

Lạc UTMRFuTrăn DDZzXHvẫn nhìnzhQkys zhQkyslên trầjun zhQkysnhà, UTMRFukhông hềju độngju đậyUTMRFu, tựaUTMRFu nDDZzXHhư đjuã cứngju đzhQkysờ ra.

“Em UTMRFugái, kDDZzXHhông sDDZzXHao chứ?”UTMRFu ThẩUTMRFum HzhQkysạ UTMRFuThụy nghjue xjuong cũnjug szhQkysững szhQkysờ, đoạnzhQkys hoàjun hồDDZzXHn đázhQkys ngườzhQkysi bênju cạnhzhQkys mộUTMRFut cái.

“không saozhQkys, DDZzXHcó DDZzXHthể cózhQkys chuyệnju gDDZzXHì đượzhQkysc chứ.”UTMRFu LzhQkysạc Tjurăn đứngju dậDDZzXHy, cầUTMRFum UTMRFuchai bizhQkysa trêjun bjuàn tràUTMRFu trútju mộtju ngụmUTMRFu, rồiDDZzXH juđi lêUTMRFun bzhQkysục juhát nhậzhQkysn DDZzXHmicro trênDDZzXH zhQkystay Thậpju Tajum, tươiUTMRFu cưzhQkysời nUTMRFuói, “ĐếDDZzXHn taoUTMRFu, jutụi zhQkysmày zhQkysở dưUTMRFuới mjuà zhQkysnghe, nghjue luônDDZzXH czhQkysho DDZzXHtao nhjuá, bổnju tiểDDZzXHu tDDZzXHhư DDZzXHcống hiDDZzXHến zhQkysca hát,UTMRFu qUTMRFuuán quânju jutop DDZzXH10 daUTMRFunh UTMRFuca củazhQkys trườUTMRFung DDZzXHE tDDZzXHái xzhQkysuất UTMRFulần đầuzhQkys tiêDDZzXHn, nUTMRFughìn vàUTMRFung cũnUTMRFug jukhó cầu.”

“Tao zhQkyscó junói chuyệnzhQkys zhQkysgì zhQkysđáng đểzhQkys vuUTMRFui mừngDDZzXH DDZzXHà?” Lijuên Âjun junghiêng đUTMRFuầu DDZzXHhỏi ThẩmUTMRFu juHạ Thụy.

Thẩm HạDDZzXH ThụzhQkysy nhấpzhQkys njugụm rưUTMRFuợu nhìDDZzXHn lêUTMRFun bzhQkysục, khôzhQkysng lêDDZzXHn tiếng.

Lạc TrzhQkysăn hátju DDZzXHliên tiếpju hjuai bàUTMRFui DDZzXHtiếng anh.

“Không ngờju vẫnUTMRFu cDDZzXHó chUTMRFuút tDDZzXHhực lực.”zhQkys LiênUTMRFu zhQkysÂn đázhQkysnh UTMRFugiá mộUTMRFut cáUTMRFuch jukhách quan.

“Không thzhQkysế tzhQkyshì saDDZzXHo gzhQkysiành qujuán quâDDZzXHn hjuả.” Tjuhẩm HDDZzXHạ TzhQkyshụy mỉzhQkysm cjuười, jucũng zhQkysnhớ lDDZzXHại cuộzhQkysc tjuhi UTMRFuca UTMRFuhát làmzhQkys cUTMRFuho cảzhQkys trưjuờng xôjun xajuo vzhQkysào năzhQkysm tzhQkyshứ bUTMRFua, zhQkyskhi ấjuy LDDZzXHạc TrăUTMRFun cjuó thểUTMRFu tUTMRFuham giDDZzXHa đượcDDZzXH zhQkyslà DDZzXHdo khUTMRFuông cẩnju juthận ngUTMRFuhe njuói juchủ tịchUTMRFu hộizhQkys họcUTMRFu sjuinh Mạjuc UTMRFuHoành DDZzXHlà mộDDZzXHt gizhQkysám kjuhảo jucủa vònDDZzXHg sơUTMRFu loạDDZzXHi, UTMRFumà cáiju cozhQkysn bzhQkysé Lạcju TrzhQkysăn hazhQkysy trêuDDZzXH chọzhQkysc DDZzXHnam UTMRFusinh làmDDZzXH juthú juvui zhQkyscuộc UTMRFusống đjuương njuhiên sẽju khôUTMRFung bởDDZzXH julỡ bấjut cứDDZzXH cjuơ zhQkyshội nDDZzXHào, lảozhQkys đảoju chDDZzXHạy đUTMRFui bjuáo dzhQkysanh, cònju vềUTMRFu UTMRFusau lUTMRFuàm DDZzXHsao ljuại jugiành đượcUTMRFu giDDZzXHải nhấDDZzXHt, ThẩmUTMRFu DDZzXHHạ ThzhQkysụy cũnzhQkysg mDDZzXHơ hUTMRFuồ, thựcju lựcDDZzXH DDZzXHthì khôUTMRFung jukém nUTMRFuhưng chưDDZzXHa đếnDDZzXH mDDZzXHức đDDZzXHược giUTMRFuải nhjuất, DDZzXHtrong đzhQkysó jucó hajui thzhQkysí jusinh côzhQkys tjuhấy czhQkysòn mDDZzXHạnh mẽju DDZzXHhơn cảDDZzXH UTMRFuLạc TrăUTMRFun, zhQkyssau nàzhQkysy zhQkysThẩm Hjuạ ThụDDZzXHy ngzhQkysẫm DDZzXHlại cUTMRFuũng zhQkysđã thôngUTMRFu suốtzhQkys, ljuàm cUTMRFua jusĩ quzhQkysan trọjung junhất lDDZzXHà gìDDZzXH, DDZzXHvẻ bUTMRFuề ngoàUTMRFui! Bềju ngoàjui ổnzhQkys tDDZzXHiếng qUTMRFuuỷ gọiDDZzXH ngườiju UTMRFucũng ngzhQkyshe nzhQkyshư tiếjung trờiDDZzXH, zhQkyscòn nUTMRFugược julại, chỉju cóUTMRFu vềDDZzXH zhQkysnhà hUTMRFuát UTMRFucho mìnjuh njughe thjuôi. Thjuật jura kýDDZzXH juức sâuDDZzXH đjuậm junhất vềzhQkys cUTMRFuuộc thUTMRFui UTMRFuấy chínhUTMRFu làzhQkys lDDZzXHễ tzhQkysrao giải,zhQkys hôUTMRFum đóUTMRFu MạzhQkysc HoUTMRFuành bướczhQkys ljuên tặnDDZzXHg hjuoa, mUTMRFuỉm cUTMRFuười nóDDZzXHi mộtUTMRFu câDDZzXHu vDDZzXHô cùnUTMRFug kiUTMRFunh điển,UTMRFu “NămDDZzXH naDDZzXHy dzhQkysù sajuo cũUTMRFung ngoàiju DDZzXHdự đoáUTMRFun”, toàDDZzXHn trườnUTMRFug xUTMRFuôn xao.

Thẩm Hjuạ ThUTMRFuụy nDDZzXHghĩ đếnju đâyUTMRFu, kUTMRFuhông khỏjui UTMRFucảm thzhQkysán mộtUTMRFu tiếngju, tuổDDZzXHi tUTMRFurẻ juthật nhiềuUTMRFu hUTMRFuoài bão.

Lạc Tjurăn lạzhQkysi DDZzXHhát mộzhQkyst bàjui UTMRFutiếng aDDZzXHnh rồiDDZzXH đizhQkys xuốnzhQkysg, vưDDZzXHơn tjuay đózhQkysn lấyUTMRFu DDZzXHly soUTMRFuda ThẩmDDZzXH HạDDZzXH ThzhQkysụy đưa.

“Chị LạDDZzXHc TrzhQkysăn, chjuị quảDDZzXH zhQkyslà châzhQkysn DDZzXHnhân khôngzhQkys UTMRFulộ cjuhân tướng.”UTMRFu UTMRFuThập TaDDZzXHm vỗzhQkys jutay, mzhQkysắt lấpzhQkys lUTMRFuánh tjuim hồng.

“Tôi còzhQkysn chUTMRFuân thzhQkysật hơUTMRFun nzhQkysữa cơzhQkys, nUTMRFuào lạizhQkys đây,zhQkys uốnUTMRFug rzhQkysượu UTMRFuvới cDDZzXHhị, UTMRFukhông szhQkysay khDDZzXHông về.”

“Vâng, cjuhị nzhQkysói thếDDZzXH nào,ju ThậpzhQkys TDDZzXHam UTMRFucũng thjueo hầu.”

“Thế nàyDDZzXH DDZzXHlà thếUTMRFu nào?ju” LizhQkysên ÂDDZzXHn czhQkysuối UTMRFucùng đãzhQkys UTMRFunhìn rDDZzXHa cUTMRFuhút bấtju thường.

“Thỉnh thojuảng lDDZzXHại pháDDZzXHt tjuác mộDDZzXHt ljuần, juthường thôi.UTMRFu” Thẩmju juHạ Tjuhụy cưUTMRFuời DDZzXHhà hUTMRFuà UTMRFuhai tizhQkysếng, nzhQkysgoảnh đầuju nhìnDDZzXH dUTMRFui DDZzXHđộng cDDZzXHủa Lạcju TrzhQkysăn đặtzhQkys trDDZzXHên bjuàn trzhQkysà lạiDDZzXH DDZzXHđang ruUTMRFung, “CózhQkys zhQkyscần bảDDZzXHo vớiDDZzXH njuó kzhQkyshông, điệnDDZzXH thoạUTMRFui củaUTMRFu DDZzXHnó đzhQkysã jukêu junăm UTMRFulần rUTMRFuồi?” Thẩmju juHạ ThụUTMRFuy cầmUTMRFu dUTMRFui juđộng lên,ju nhíuzhQkys mzhQkysày, “HạUTMRFu ThiêUTMRFun Liên?”

Thẩm Hạju TDDZzXHhụy hấtUTMRFu đầjuu thoánDDZzXHg liếcju UTMRFuqua LDDZzXHạc Trăjun đjuang đuaUTMRFu rượuju cùngDDZzXH ThậzhQkysp TUTMRFuam zhQkysthiếu, UTMRFubỗng nhiêjun mỉmDDZzXH cườiUTMRFu nzhQkysói vUTMRFuới zhQkysLiên Ânju, “Chịju LiênUTMRFu, UTMRFucó mujuốn xjuem trDDZzXHò zhQkysvui không?”

Liên ÂUTMRFun UTMRFunhư zhQkyschìm trjuong jusương mù.

Thẩm HUTMRFuạ ThzhQkysụy lạiju bzhQkysật cườiDDZzXH juha hảUTMRFu, tiếpDDZzXH đUTMRFuó zhQkyslập jutức cúiDDZzXH đjuầu mởju màDDZzXHn hìnDDZzXHh DDZzXHdi độngUTMRFu jucủa Lạcju Trăn,ju gửiUTMRFu zhQkystin nhắzhQkysn, hazhQkysi tin.

Nội DDZzXHdung gijuống nzhQkyshau, đềuDDZzXH lUTMRFuà, DDZzXH[Em uốzhQkysng DDZzXHsay quá,UTMRFu cưngju juà, tớiju đójun juem điUTMRFu.] còzhQkysn bổju sujung thUTMRFuêm địaju chỉDDZzXH cụDDZzXH thể.

—-***—-

[1] BàDDZzXHi zhQkyshát nàDDZzXHy czhQkysó nDDZzXHhiều đoạnzhQkys DDZzXH“la lazhQkys” DDZzXH: ))

[2] DDZzXHý juchỉ chânzhQkys juchó (ju= zhQkysnịnh hót),zhQkys tứcDDZzXH kDDZzXHêu Thjuẩm HạzhQkys ThụyzhQkys jubiết cáczhQkysh nịUTMRFunh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dDDZzXHi độngDDZzXH vanzhQkysg lêjun, pzhQkyshá vỡDDZzXH mDDZzXHột cuDDZzXHộc hộiju UTMRFunghị zhQkysthảo DDZzXHluận nghiêmzhQkys tzhQkysúc. DDZzXHMạc Hjuoành njugồi trênDDZzXH ghếzhQkys chủju tzhQkysọa zhQkyscầm lấyUTMRFu chiếcUTMRFu đjuiện thoạiUTMRFu màjuu đUTMRFuen szhQkysiêu UTMRFumỏng đặtUTMRFu tjurên mDDZzXHép jubàn, haDDZzXHi giâyju sajuu, bàUTMRFun tUTMRFuay nắmzhQkys zhQkysdi độngzhQkys nhUTMRFuất tjuhời UTMRFusiết cjuhặt lại.

Lúc HạzhQkys Thiêjun Liêjun chạyUTMRFu đếnzhQkys phzhQkysòng qujuán bajur đjuã thấUTMRFuy LUTMRFuạc zhQkysTrăn đangUTMRFu nằjum trojung lònUTMRFug mUTMRFuột gDDZzXHã đUTMRFuẹp trDDZzXHai, conDDZzXHg ngườizhQkys khôngzhQkys đượUTMRFuc thojuải máiju, njuhớ lạDDZzXHi DDZzXHkhi DDZzXHnãy mìnhzhQkys vượDDZzXHt juba UTMRFucái đjuèn đDDZzXHỏ liênDDZzXH tiếp,ju khônDDZzXHg UTMRFukhỏi julắc UTMRFuđầu cườizhQkys khổ.

Trên bàDDZzXHn trzhQkysà UTMRFubày zhQkysla liệUTMRFut bijua bọtju cùnDDZzXHg UTMRFumấy juchai rưDDZzXHợu ngoạiUTMRFu DDZzXHcao cUTMRFuấp cjuó DDZzXHniên zhQkysđại lâuDDZzXH đUTMRFuời, tronjug lzhQkysy rượuUTMRFu rUTMRFuót đầyzhQkys nhữngzhQkys loDDZzXHại rượuUTMRFu hỗDDZzXHn tạjup màjuu sắczhQkys jukhông đồjung nhất,UTMRFu hjuắn bjuiết tjuửu lưzhQkysợng cjuủa DDZzXHcô khôjung tUTMRFuồi, jucó thzhQkysể nójui lUTMRFuà cựzhQkysc jukỳ kháju, nhjuưng phzhQkysa rượu,ju khôUTMRFung sajuy DDZzXHcũng zhQkyskhó. HạUTMRFu juThiên zhQkysLiên đứngzhQkys ởUTMRFu cửaDDZzXH jumột lúczhQkys mớiUTMRFu cấtzhQkys bướczhQkys đếnzhQkys bênUTMRFu Lạjuc TzhQkysrăn, hắnDDZzXH giờju DDZzXHnày cjuhỉ hjuy UTMRFuvọng côDDZzXH khjuông mượnDDZzXH rzhQkysượu làDDZzXHm càn.

“Lạc Trăn.”

Không DDZzXHtrả lời.

“Chị Lạcju TrUTMRFuăn uốngju zhQkyssay thườngDDZzXH rDDZzXHất zhQkysyên ổn.”

Hạ ThiêzhQkysn Lijuên nzhQkysgẩng đầuzhQkys nhzhQkysìn gãzhQkys UTMRFutrai thanUTMRFuh tzhQkysú vDDZzXHừa DDZzXHnói chuyện,DDZzXH “Cậuju vDDZzXHất vảUTMRFu quá.”

Thập TazhQkysm UTMRFucười cườUTMRFui, “KhôngUTMRFu saoUTMRFu, đâyzhQkys làDDZzXH jutrách nhijuệm củzhQkysa tôi.”

Hạ ThiênzhQkys Liênju hơzhQkysi nhếcjuh khóUTMRFue miUTMRFuệng, cúiUTMRFu ngườiUTMRFu địnhzhQkys nâzhQkysng LạczhQkys TzhQkysrăn dậy.

“Để chịUTMRFu ấyDDZzXH njugủ mộtDDZzXH lájut đã,UTMRFu nếzhQkysu kDDZzXHhông chịzhQkys ấyju UTMRFusẽ pzhQkyshát cáu.”ju ThzhQkysập TzhQkysam nDDZzXHgăn cjuản, cUTMRFuâu nàyUTMRFu cũUTMRFung zhQkyscoi nhzhQkysư julà thậtDDZzXH lòng.

Hạ ThiUTMRFuên zhQkysLiên ngừnUTMRFug lUTMRFuại, zhQkysgiơ zhQkyscổ tUTMRFuay nhìzhQkysn DDZzXHđồng hồ,ju “NăzhQkysm pjuhút junữa đượUTMRFuc không?”

Thập TaUTMRFum hUTMRFuíp mắt,zhQkys cầmUTMRFu chaUTMRFui biDDZzXHa trênDDZzXH bàUTMRFun uUTMRFuống mấyUTMRFu ngụmju, kDDZzXHhông nzhQkysói gì.

Một látzhQkys sUTMRFuau HạDDZzXH ThiêUTMRFun LiêzhQkysn zhQkysvươn jutay kéoDDZzXH julấy zhQkyseo UTMRFuLạc TDDZzXHrăn, chỉju làDDZzXH UTMRFuvẫn chjuưa DDZzXHđợi hắjun DDZzXHcó độjung tácUTMRFu tijuếp tUTMRFuheo, mộtUTMRFu jubàn DDZzXHtay đUTMRFuột nDDZzXHhiên DDZzXHtách DDZzXHtay hắzhQkysn ra.

“Để tzhQkysôi.” GiọngzhQkys nójui đạmju nhạtzhQkys cUTMRFuó vịzhQkys xUTMRFua zhQkyscách tDDZzXHrời sinh.

Hạ ThiênzhQkys LiDDZzXHên quzhQkysay đầjuu lạiju nhìDDZzXHn, lậUTMRFup tứcju czhQkysười nói,DDZzXH “MạUTMRFuc tijuên DDZzXHsinh, ngDDZzXHưỡng mộzhQkys đzhQkysã lâu.”

Mạc Hjuoành nghiêngju đầu,UTMRFu khẽzhQkys gDDZzXHật, “TôizhQkys czhQkysũng vậy.”

Hạ ThizhQkysên LzhQkysiên cườiju lặngDDZzXH lẽ,DDZzXH “juCó DDZzXHlẽ chúzhQkysng tjua nêzhQkysn ngồUTMRFui xuốngUTMRFu tròDDZzXH chuzhQkysyện mộtju lát.”

“Cần thUTMRFuiết khôjung?” DDZzXHMạc Hoàjunh hDDZzXHỏi, khẩuUTMRFu DDZzXHkhí đjuã chốiDDZzXH từ.

“Chí íUTMRFut chúngUTMRFu tjua cUTMRFuó jucùng mjuột chủzhQkys đề.”

Mạc HoDDZzXHành nhUTMRFuìn ljuại HUTMRFuạ TUTMRFuhiên Liên,UTMRFu vUTMRFuẻ mDDZzXHặt điềmju đạmzhQkys, “DDZzXHTôi khôjung cảzhQkysm thấyzhQkys cầzhQkysn thjuiết phảiju jucó cuộczhQkys đàjum luậnUTMRFu này.”

“Thế ư?DDZzXH” SắczhQkys mUTMRFuặt Hạju juThiên LiênzhQkys chốcUTMRFu zhQkyslát zhQkystrở UTMRFunên nghijuêm túc.

Trong jumê manDDZzXH, giUTMRFuọng DDZzXHnói trầmUTMRFu thzhQkysấp juquen thuộcju khiếjun giấczhQkys ngUTMRFuủ củazhQkys DDZzXHLạc TUTMRFurăn cựcju kjuỳ buồnUTMRFu bực,DDZzXH giữjua lUTMRFuúc ngjuẩn ngơUTMRFu cjuó mDDZzXHột cánjuh taDDZzXHy ôzhQkysm lấyzhQkys eDDZzXHo cô,UTMRFu vDDZzXHững vjuàng đỡDDZzXH DDZzXHcô zhQkysngồi dậyUTMRFu, huUTMRFuyệt tháiju dDDZzXHương juđau junhức, UTMRFudưới chjuân lạiUTMRFu yjuếu ớtUTMRFu DDZzXHvô lựzhQkysc, zhQkyscơ thểUTMRFu UTMRFukhó chịuUTMRFu nhjuư tjuhể bịUTMRFu têDDZzXH liệt.

Lạc juTrăn vưzhQkysơn taUTMRFuy vỗDDZzXH lzhQkysên tráUTMRFun, côju khôngDDZzXH dázhQkysm chzhQkysắc liệuUTMRFu zhQkysmình UTMRFucó phDDZzXHải mơDDZzXH jumơ zhQkysmàng mànjug zhQkystrong UTMRFucơn szhQkysay, vDDZzXHì thzhQkysế DDZzXHlúc zhQkysnày mớiDDZzXH jucảm giáDDZzXHc đưDDZzXHợc ngDDZzXHười đzhQkysang UTMRFuôm zhQkyscô DDZzXHlà MDDZzXHạc HoàzhQkysnh, màDDZzXH cảmUTMRFu xúcju nDDZzXHày khiếDDZzXHn zhQkyscô jubất aUTMRFun mộtUTMRFu cáDDZzXHch khózhQkys hiểu.

“Tránh raju…” LzhQkysạc TzhQkysrăn hơiju zhQkyslộ vẻju mệtju mỏiUTMRFu đẩyzhQkys ngườjui zhQkysbên cạnhDDZzXH zhQkysra, nzhQkysgã vềDDZzXH sDDZzXHô zhQkyspha, thậUTMRFut UTMRFura zhQkyscô rấtDDZzXH muốjun nóiUTMRFu vzhQkysới jungười nàyUTMRFu, khUTMRFuông czhQkysó juviệc zhQkysgì zhQkysthì đừngDDZzXH dUTMRFuùng nhzhQkysãn hiệuzhQkys jusữa tắm,zhQkys dầuzhQkys jugội ấDDZzXHy nữa,ju cDDZzXHho dDDZzXHù muốnUTMRFu dùngju jucũng khôjung juđược tzhQkysỏa rDDZzXHa czhQkysùng DDZzXHmột lojuại cảmzhQkys giác.

“Đừng chạmDDZzXH vàoUTMRFu UTMRFutôi, tôUTMRFui rUTMRFuất khỏe.”DDZzXH Mjuùi juhương queDDZzXHn thuộcDDZzXH đếnUTMRFu gầDDZzXHn, LạcUTMRFu UTMRFuTrăn ljuại đẩyju zhQkysngười muDDZzXHốn đỡju cUTMRFuô mUTMRFuột lầzhQkysn nữa.

Một UTMRFulúc lDDZzXHâu saDDZzXHu, tUTMRFuhanh âzhQkysm ấUTMRFum UTMRFuáp mộcUTMRFu mzhQkysạc vUTMRFuang lzhQkysên, “LạcDDZzXH TrăDDZzXHn, ajunh đjuưa zhQkysem vềju, ejum uốngju UTMRFusay rồi.”

Lạc TrzhQkysăn thấyzhQkys zhQkysquái UTMRFulạ, sUTMRFuao hômzhQkys UTMRFunay đâuzhQkys đUTMRFuâu cũzhQkysng tjuoàn czhQkysảm gijuác czhQkysó ngườiju quenUTMRFu, cjuố gắngzhQkys mởju tjuo hjuai mắtUTMRFu, UTMRFutầm UTMRFunhìn mơUTMRFu juhồ, nUTMRFuhưng rjuõ ràDDZzXHng khDDZzXHuôn UTMRFumặt hiệzhQkysn UTMRFura jutrước mắDDZzXHt chínjuh làUTMRFu Hjuạ ThiêUTMRFun LzhQkysiên, “…UTMRFu HDDZzXHạ ThiênDDZzXH Liên?”

“Ừ.” HạUTMRFu TUTMRFuhiên LiêUTMRFun cườiDDZzXH mộtju cácjuh ýDDZzXH vịzhQkys jumù mịt,UTMRFu nhâjun tiệjun nUTMRFuắm ljuấy tUTMRFuay cô.

“Sao anUTMRFuh lạiDDZzXH ởUTMRFu đâyzhQkys…” ÝDDZzXH thDDZzXHức DDZzXHhãy cDDZzXHòn hơiUTMRFu tỉnhju táo.

“Đến đónUTMRFu em.UTMRFu” Hjuạ Thijuên LiêDDZzXHn zhQkysđỡ lấyju bờUTMRFu DDZzXHvai Lạcju Trăn.

Lạc UTMRFuTrăn DDZzXHđứng dậyUTMRFu, đUTMRFuầu nặngDDZzXH UTMRFunhư đezhQkyso chìDDZzXH, “EmUTMRFu muốnUTMRFu ngủ.”

“Về lạDDZzXHi DDZzXHngủ tiếp,ju nhé?”

Lạc TrăDDZzXHn bỗngzhQkys junhiên DDZzXHbật zhQkyscười hUTMRFuì hì,UTMRFu “HDDZzXHạ Thiêjun Liên,zhQkys anzhQkysh cóju tìnhzhQkys ýDDZzXH vớiju eUTMRFum à?”

Bốn zhQkysphía DDZzXHtĩnh lặnDDZzXHg zhQkysba giâyzhQkys. zhQkys“Ừ, vềUTMRFu điểmzhQkys nzhQkysày UTMRFuanh DDZzXHđã DDZzXHthể hiệnju zhQkysrõ rànDDZzXHg zhQkysrồi.” NgữDDZzXH điệuUTMRFu cjuhứa DDZzXHý cườDDZzXHi chậmUTMRFu rãzhQkysi junói UTMRFura, mUTMRFuang thUTMRFueo sựUTMRFu thzhQkysẳng trắnDDZzXH triệtDDZzXH đểzhQkys hzhQkysiếm thấy.

Lạc TrănzhQkys cújui đầuDDZzXH UTMRFukhẽ cườzhQkysi, “CózhQkys tìDDZzXHnh ý…ju haUTMRFu… juem cũnzhQkysg cảmzhQkys thấyUTMRFu czhQkyson jungười DDZzXHanh rấjut DDZzXHthú vị…”DDZzXH LạUTMRFuc TrăUTMRFun lắcUTMRFu lắjuc đjuầu, UTMRFuđầu cànjug UTMRFunặng, khjuông quảnDDZzXH nổjui zhQkysmạch suzhQkysy nghDDZzXHĩ, vẫnUTMRFu DDZzXHtiếp tụcju ljuẩm jubẩm nóUTMRFui mớ,zhQkys “ĐiUTMRFu thôiju… đưaju bổnzhQkys DDZzXHtiểu thư…DDZzXH vềzhQkys nhUTMRFuà, eDDZzXHm muốnzhQkys ngjuủ…” LồnzhQkysg ngựjuc phiDDZzXHền DDZzXHmuộn khóju chịUTMRFuu, từngDDZzXH đợzhQkyst buồnUTMRFu nôUTMRFun trzhQkysào lên,DDZzXH zhQkysnão bDDZzXHộ zhQkysco rútju nzhQkysgày càzhQkysng sítzhQkys chặt,zhQkys giốnDDZzXHg UTMRFunhư muzhQkysốn nứtDDZzXH zhQkystoác ra.

“Vâng, đạizhQkys tzhQkysiểu thư,UTMRFu DDZzXHlập tứUTMRFuc đưaUTMRFu DDZzXHem vềju nhàzhQkys đây.”zhQkys KhDDZzXHông khỏizhQkys bậDDZzXHt cUTMRFuười, quUTMRFuả DDZzXHthực cáUTMRFu tínjuh hơjui juầm ĩju, nzhQkyshưng hoànDDZzXH tojuàn cóDDZzXH tDDZzXHhể cDDZzXHhấp nhận,ju Hjuạ Tjuhiên LUTMRFuiên ômDDZzXH LạzhQkysc DDZzXHTrăn bướcDDZzXH jura bênUTMRFu ngoài.

Lạc Trjuăn cảmDDZzXH giáUTMRFuc junhư mìnUTMRFuh zhQkysđang zhQkysgiẫm lDDZzXHên bzhQkysọt biểUTMRFun, chỉDDZzXH jucó zhQkysthể yếuDDZzXH ớtju tựaDDZzXH vàUTMRFuo UTMRFuHạ ThiêDDZzXHn LUTMRFuiên, mUTMRFuặc chUTMRFuo hắnUTMRFu kéUTMRFuo đi.

Đôi DDZzXHvợ chồnDDZzXHg zhQkysson DDZzXHdựa sDDZzXHát vjuào nhaDDZzXHu rờizhQkys đjui, tronDDZzXHg UTMRFugian phUTMRFuòng chìUTMRFum vàozhQkys mộtUTMRFu DDZzXHmảnh tĩjunh mzhQkysịch, đếDDZzXHn khjui MDDZzXHạc HoànDDZzXHh zhQkysở mộtUTMRFu bêjun bìzhQkysnh jutĩnh juđứng ljuên, đưDDZzXHa mzhQkysột cjuhiếc tUTMRFuhẻ cjuho ThậpDDZzXH Tam.

Thập Tajum UTMRFuphản UTMRFuứng lạiju liềnzhQkys vộiDDZzXH vjuàng UTMRFuxua taUTMRFuy, “CDDZzXHhi phzhQkysí củaju chDDZzXHị Ljuạc Trănju đềuzhQkys đượcDDZzXH miễnju phíju.” ThầnDDZzXH sắzhQkysc MzhQkysạc HUTMRFuoành juđạm nhạtUTMRFu, nhưngDDZzXH zhQkystia lạnhzhQkys lùnDDZzXHg tiềUTMRFum zhQkysẩn tronjug cojun ngươiDDZzXH lạiju DDZzXHvô cUTMRFuùng rõzhQkys nétju. ThUTMRFuập TUTMRFuam đazhQkysng UTMRFumuốn julên tiếnjug zhQkysnói gDDZzXHì đó,DDZzXH zhQkysMạc juHoành đUTMRFuã đẩyzhQkys cửaju zhQkysra ngoài.

“Quan hệzhQkys taDDZzXHm UTMRFugiác điểnUTMRFu hình,ju UTMRFumột từUTMRFu tDDZzXHhôi, tầjum tzhQkyshường.” TDDZzXHhẩm HzhQkysạ ThụUTMRFuy UTMRFuvẫn UTMRFunép tronjug jugóc UTMRFutối jugặm nửDDZzXHa quzhQkysả dưDDZzXHa hấuzhQkys xUTMRFuong, pUTMRFuhun jura mộtzhQkys tDDZzXHừ trầnzhQkys thuậDDZzXHt manUTMRFug DDZzXHtính tUTMRFuổng kUTMRFuết, ju“Liên ÂnzhQkys, thDDZzXHấy thếUTMRFu nào?”

Liên ÂnDDZzXH ngồiDDZzXH xổjum DDZzXHbên cạUTMRFunh UTMRFusau mộtju ljuúc zhQkysim lặngzhQkys mớiDDZzXH jutrầm zhQkysmặc gậUTMRFut đầu,UTMRFu “CôUTMRFu gzhQkysái thjuì qzhQkysuá tầmju tDDZzXHhường, DDZzXHnhưng đànzhQkys UTMRFuông DDZzXHlại khôngju tjuầm thường,UTMRFu nếUTMRFuu cóDDZzXH thzhQkysể hốtju UTMRFuvào tronzhQkysg quánzhQkys —-”

Hạ ThDDZzXHiên LiênzhQkys judìu UTMRFuLạc DDZzXHTrăn lDDZzXHên zhQkysxe, jugiúp côzhQkys zhQkyscài dâyju zhQkysan toànUTMRFu, “CózhQkys thểju bUTMRFuiến mìnhDDZzXH thànDDZzXHh thếju nàDDZzXHy, zhQkysem cUTMRFuũng lUTMRFuợi hDDZzXHại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiênUTMRFu Liêjun sjuững sDDZzXHờ, DDZzXHngồi trởju lạiju juvị DDZzXHtrí DDZzXHcủa mình,UTMRFu DDZzXHkhẽ cUTMRFuười tUTMRFuhành tiếngzhQkys, “ĐâyzhQkys DDZzXHcó thUTMRFuể cojui nDDZzXHhư DDZzXHmột mũiDDZzXH tênDDZzXH trúngju juhai DDZzXHđích trDDZzXHên zhQkysmột giUTMRFuá UTMRFutrị nàozhQkys đóju không?”

Ngoảnh đầuUTMRFu njuhìn gzhQkysương mặtDDZzXH majung zhQkysvẻ thuầnDDZzXH khiếDDZzXHt zhQkysvô zhQkyscùng tronDDZzXHg UTMRFumê mUTMRFuan, bấtUTMRFu zhQkysđắc DDZzXHdĩ UTMRFuthở DDZzXHdài, “juCố nhjuóc nàyzhQkys quzhQkysả đúngDDZzXH làju mộtju tjuai họa.”zhQkys BDDZzXHất thìnhDDZzXH lìDDZzXHnh, LạczhQkys zhQkysTrăn DDZzXHvươn taUTMRFuy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”