You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một 6SCVgian phòg5E2ng 6SCVquán bg5E2ar, Lạc6SCV Trăng5E2, Ln4Xziên Ân,n4Xz Tn4Xzhẩm g5E2Hạ Thụy,6SCV Thất5gNh Thấ5gNht 6SCVxiêu vn4Xzẹo vắtgmVq ngmVqgười lgmVqên sôn4Xz 6SCVpha n4Xztán gẫgmVqu, hgmVqai g5E2cậu ấmgmVq cn4Xza há6SCVt ởgmVq bên4Xzn trênn4Xz, h6SCVát 6SCV“Những bông6SCV hon4Xza 5gNhkia” c5gNhủa Phácn4Xz Thụ.

“Thập Ta6SCVm, đừngn4Xz “lg5E2a” 5gNhnữa [1n4Xz], tôgmVqi ngh5gNhe sắpn4Xz tắtgmVq tg5E2hở đây5gNh ng5E2ày, đổigmVq bài5gNh nàn4Xzo vu5gNhi n4Xzhơn đi!”6SCV Lạcg5E2 TrgmVqăn né5gNhm mộ6SCVt 6SCVcái gg5E2ối ôm6SCV qua.

“Được, vậyg5E2 ch5gNhị thígmVqch n6SCVghe b5gNhài nàgmVqo?” 6SCVThập 5gNhTam kiềmn4Xz lạigmVq giọng6SCV c6SCVao 6SCVđã gmVq“la” đg5E2ến phâ5gNhn nửa,gmVq ngmVqịnh nọtn4Xz hỏigmVq Lạc5gNh Trăn.

“Tao lạg5E2i cảm6SCV thấy6SCV rn4Xzất dễ5gNh n5gNhghe, tagmVqo thín4Xzch giọng5E2g nàygmVq, gmVqcái gìgmVq nhỉ,6SCV n4Xzu buồn,n4Xz đúnggmVq kh6SCVông gmVqA Thụy?”

“Đúng, quá5gNh n4Xzđúng, 6SCVchị Liêng5E2 nó6SCVi đềugmVq đúng!gmVq” Thẩm6SCV Hạ6SCV Thụy6SCV cườig5E2 n4Xzhề hề.

“Tao bảg5E2o g5E2này Thg5E2ẩm HgmVqạ Thụy,6SCV g5E2chân này5gNh của6SCV mà6SCVy dỡ5gNh từn4Xz trê6SCVn 6SCVthân chó5gNh xug5E2ống à,g5E2 sag5E2u đógmVq lắp5gNh lê6SCVn ngườ6SCVi mì6SCVnh hảgmVq 5gNh[2].” Lạcg5E2 Tn4Xzrăn gig5E2ơ n4Xzchân hu5gNhng hãng5E2 n4Xzchọc loạng5E2 trn4Xzên 5gNhđùi củan4Xz Thẩ6SCVm Hg5E2ạ Thụy.

“Ơ hayg5E2, q5gNhuấy gmVqrối gmVqtình dục.”

“Tao đánhn4Xz mày!”

Hai c5gNhậu ấn4Xzm 5gNhnhìn nhagmVqu, chủ6SCV đ5gNhộng cgmVqhọn m5gNhột bàig5E2 tìgmVqnh c6SCVa 5gNhhát đôi.

“Nói đ5gNhi n6SCVói lạgmVqi,” 6SCVLiên Â6SCVn n6SCVhìn về5gNh phígmVqa Lạcg5E2 Trg5E2ăn đn4Xzang cuộngmVq tr6SCVòn trgmVqên sô6SCV pgmVqha đơnn4Xz, “Bạchg5E2 g5E2mã củgmVqa n4Xzmày đâu?n4Xz San4Xzo 6SCVchưa ng6SCVhe mg5E2ày gmVqnhắc n4Xzđến nữa6SCV nhỉ,n4Xz gmVqtrước đây6SCV cn4Xzhẳng ph5gNhải ngg5E2ày nàn4Xzo cũn6SCVg t6SCVreo 6SCVtrên miệngn4Xz sao?”

Thẩm HạgmVq Thụ5gNhy vừan4Xz nggmVqhe ln4Xziền gmVqcười g5E2hô hố,5gNh “NgườigmVq 5gNhta g5E2sớm khônn4Xzg cgmVqần gmVqnó rồi,gmVq n4Xzchị Liên4Xzn, chịgmVq c6SCVố ýn4Xz n4Xzđúng không?”5gNh Thẩg5E2m 5gNhHạ 6SCVThụy gmVqcòn nh5gNhớ n4Xzmình đgmVqã 5gNhkể chuygmVqện nàygmVq ch6SCVo Li6SCVên Ân,5gNh 5gNhhơn nữa5gNh 6SCVcòn kểgmVq rất5gNh sốngg5E2 độgmVqng hìnhgmVq tượng.

Lạc TrăngmVq lú5gNhc ngmVqày kh5gNhông hgmVqô ứng5gNh với6SCV Tg5E2hẩm Hạ5gNh n4XzThụy nữ5gNha, ngẩng5gNh đn4Xzầu nhìn6SCV g5E2trần nhà5gNh n4Xzlộng gmVqlẫy vàng6SCV s6SCVon, mắt5gNh chớ6SCVp chớp.

“Không tiếpn4Xz tụgmVqc nữan4Xz à?”gmVq Liêg5E2n Âg5E2n vgmVqô cùn4Xzng gmVqkinh ngạc.

“Chị tưởnggmVq g5E2là tiểu5gNh th5gNhuyết nhi5gNhều 5gNhkỳ à,g5E2 đềugmVq 6SCVlà chuyện5gNh của6SCV 5gNhhai nn4Xzăm trướg5E2c, xn4Xzong x5gNhuôi gmVqtừ n4Xzlâu rồigmVq.” Thẩmg5E2 H5gNhạ Thụy5gNh n4Xznâng gmVqly rgmVqượu hướg5E2ng qu6SCVa gmVqLạc n4XzTrăn 6SCVlàm điệ6SCVu bộ6SCV chúcn4Xz rượu.

“Không đgmVqúng,” Liêng5E2 6SCVÂn 5gNhngồi thẳ5gNhng dậy,g5E2 cg5E2úi đn4Xzầu trầmg5E2 5gNhtư, “gmVqTao nhớ6SCV hagmVqi gmVqnăm trước,5gNh cáig5E2 tg5E2ên bạch6SCV g5E2mã ấyn4Xz 6SCVchạy đếngmVq hỏg5E2i 6SCVtao LạcgmVq Tr5gNhăn x6SCVin học5gNh trườngn4Xz n6SCVào, vẻgmVq m5gNhặt gmVqrất thàgmVqnh kgmVqhẩn, gmVqrất thn4Xza thiếtgmVq, rấtn4Xz đa6SCVu khổ,gmVq rấtgmVq tiềugmVq tụ6SCVy, g5E2suýt nữan4Xz gmVqtao còn5gNh tưở6SCVng Ln4Xzạc Tră6SCVn phụ6SCV hn4Xzắn, đươngg5E2 nh6SCViên lgmVqát sa5gNhu ta6SCVo lậgmVqp tức6SCV g5E2tỉnh t5gNháo, 5gNhnghĩ 6SCVcái thằn4Xzng ngmVqhóc gmVqnhư hắn,gmVq đãn4Xz gmVqbắt 6SCVnạt eg5E2m gá6SCVi n5gNhhà ta6SCVo còg5E2n dg5E2ám giảgmVq bộ5gNh s6SCVi tìngmVqh trướcn4Xz mặn4Xzt 6SCVchị đ5gNhây, nhà6SCVo lê6SCVn đágmVqnh g5E2cho mộn4Xzt tr5gNhận, kến4Xzt quả6SCV —-”g5E2 Liêg5E2n gmVqÂn 5gNhngừng n4Xzlại h5gNho 5gNhhồi lg5E2âu, “Ba5gNh ch5gNhiêu b6SCVị g5E2chế ngmVqgự, sag5E2u g5E2đó tg5E2ao vìg5E2 thân5gNh q5gNhuên 6SCVnghĩa cg5E2ho hắnn4Xz 5gNhđịa chỉn4Xz, 5gNhhắn liê6SCVn tụn4Xzc nn4Xzói 5gNhhai tiến5gNhg g5E2cảm n4Xzơn, xon5gNhg qugmVqay g5E2người chạyn4Xz luônn4Xz, tn4Xzao trôn5gNhg tg5E2heo b5gNhóng ln4Xzưng nôn6SCV nó5gNhng ấy5gNh n4Xzmà 6SCVnghĩ, g5gNhã đà5gNhn ôn4Xzng tốtgmVq tn4Xzhế nàyg5E2 chắn4Xzc g5E2tám phầgmVqn g5E2là e5gNhm g6SCVái m5gNhình hiể6SCVu lầmn4Xz 6SCVrồi.” Nó6SCVi đến5gNh đn4Xzây, Ln4Xziên Â5gNhn ngẩg5E2ng đầu6SCV ánhgmVq mắt5gNh n4Xzhung 6SCVác, “6SCVHóa rg5E2a n4Xzlà hỏ5gNhi đ5gNhể chơg5E2i g5E2thôi à!”

Lạc TrgmVqăn vẫg5E2n nh5gNhìn lên6SCV trần4Xzn nhà,6SCV khôn5gNhg g5E2hề động6SCV đậygmVq, t6SCVựa n4Xznhư đãgmVq cứnggmVq đg5E2ờ ra.

“Em gn4Xzái, kg5E2hông sg5E2ao chứ?”6SCV Th6SCVẩm gmVqHạ g5E2Thụy ngmVqghe xong5E2g cũngmVqg sg5E2ững sờ,6SCV đoạ6SCVn hoàgmVqn hồng5E2 đgmVqá ngườin4Xz gmVqbên cạn5gNhh mộtg5E2 cái.

“không sag5E2o, n4Xzcó thểgmVq cón4Xz chn4Xzuyện 6SCVgì đượg5E2c chứ.”5gNh Lạn4Xzc T6SCVrăn đứngn4Xz dậy,6SCV cg5E2ầm chan4Xzi 6SCVbia trêg5E2n bg5E2àn trgmVqà 6SCVtrút một6SCV n5gNhgụm, rồin4Xz đig5E2 lê6SCVn bụ5gNhc hátgmVq nhậnn4Xz micg5E2ro trê6SCVn tag5E2y ThậpgmVq Ta6SCVm, tgmVqươi cườigmVq nói,n4Xz “Đến5gNh tag5E2o, tụi6SCV mà6SCVy gmVqở dướ5gNhi m5gNhà nghegmVq, 6SCVnghe luôn4Xzn cn4Xzho 5gNhtao gmVqnhá, bn4Xzổn tiểugmVq tn4Xzhư cg5E2ống hi5gNhến c5gNha hán4Xzt, qug5E2án quâg5E2n 6SCVtop 5gNh10 g5E2danh c6SCVa củ5gNha trườn6SCVg g5E2E tgmVqái xn4Xzuất lần6SCV đầugmVq tiê5gNhn, ngg5E2hìn vàng5E2g cũng6SCV khóg5E2 cầu.”

“Tao 5gNhcó nóigmVq g5E2chuyện gì6SCV đánggmVq 6SCVđể v6SCVui mừng6SCV 6SCVà?” n4XzLiên Ân6SCV nghiên6SCVg đầu6SCV h6SCVỏi gmVqThẩm H5gNhạ Thụy.

Thẩm HgmVqạ Th6SCVụy n5gNhhấp 5gNhngụm rượgmVqu nhg5E2ìn lêgmVqn bụg5E2c, không6SCV lg5E2ên tiếng.

Lạc gmVqTrăn hn4Xzát liênn4Xz g5E2tiếp hagmVqi gmVqbài tiếngmVqg anh.

“Không ngờg5E2 vẫg5E2n 5gNhcó 6SCVchút thựcg5E2 lực.”gmVq Liên4Xzn Ân5gNh đáng5E2h gg5E2iá mộgmVqt cá6SCVch gmVqkhách quan.

“Không thế5gNh th6SCVì sgmVqao gi5gNhành q6SCVuán gmVqquân g5E2hả.” g5E2Thẩm Hn4Xzạ Thụ5gNhy mỉmgmVq cười,gmVq 6SCVcũng nhớ6SCV lạin4Xz cuộcg5E2 th6SCVi 6SCVca hátg5E2 là5gNhm n4Xzcho cgmVqả trường6SCV 5gNhxôn g5E2xao gmVqvào 5gNhnăm th5gNhứ bgmVqa, kh6SCVi ấy6SCV Lg5E2ạc g5E2Trăn cg5E2ó thể5gNh 5gNhtham gi6SCVa đư6SCVợc là6SCV dgmVqo khn4Xzông cẩ6SCVn thận5gNh nggmVqhe n6SCVói chủgmVq tịch5gNh h5gNhội họcn4Xz sinn4Xzh Mạcg5E2 Hoànn4Xzh l5gNhà mgmVqột gig5E2ám khảg5E2o củ5gNha vògmVqng 5gNhsơ loạ6SCVi, m5gNhà cái6SCV 5gNhcon bgmVqé Lạc6SCV Trăng5E2 hn4Xzay trêg5E2u chọcg5E2 gmVqnam sinn4Xzh 6SCVlàm thún4Xz vu5gNhi cuộcgmVq sốnggmVq đươ6SCVng nhiên4Xzn sẽgmVq khôngn4Xz bởg5E2 lỡ6SCV bấ5gNht cgmVqứ 6SCVcơ hộ5gNhi nn4Xzào, lả5gNho đ5gNhảo cg5E2hạy đg5E2i bg5E2áo da5gNhnh, cògmVqn v6SCVề sagmVqu l6SCVàm sag5E2o lạig5E2 gg5E2iành đượn4Xzc giảin4Xz nhgmVqất, Thẩm6SCV Hạ5gNh Thụg5E2y cũngg5E2 mơ6SCV hồ,gmVq thựcgmVq lực6SCV th5gNhì khônggmVq kémn4Xz n5gNhhưng chn4Xzưa đếngmVq m5gNhức được5gNh giải5gNh ngmVqhất, 5gNhtrong n4Xzđó cg5E2ó hagmVqi n4Xzthí sing5E2h côg5E2 n4Xzthấy c6SCVòn mạnhg5E2 n4Xzmẽ 6SCVhơn cản4Xz Lạc6SCV Trăn,g5E2 sag5E2u n4Xznày Thẩn4Xzm Hạ6SCV g5E2Thụy ng5E2gẫm lạig5E2 cũng5E2g đã5gNh th6SCVông 6SCVsuốt, gmVqlàm g5E2ca sĩg5E2 qg5E2uan trọng5gNh nhấtg5E2 làgmVq gì6SCV, vẻn4Xz bềgmVq ngogmVqài! 5gNhBề nn4Xzgoài ổ6SCVn t6SCViếng gmVqquỷ gọigmVq nn4Xzgười 6SCVcũng ngg5E2he nhgmVqư tiếng6SCV trời6SCV, cònn4Xz 6SCVngược lại,6SCV chỉ5gNh cóg5E2 về5gNh nhg5E2à hán4Xzt gmVqcho mình6SCV ngh5gNhe 6SCVthôi. Thậtn4Xz rn4Xza 6SCVký g5E2ức gmVqsâu đậ5gNhm nhấtgmVq n4Xzvề cn4Xzuộc thn4Xzi ấygmVq ch5gNhính lgmVqà lễ6SCV tn4Xzrao gmVqgiải, hn4Xzôm đógmVq M5gNhạc HgmVqoành bưn4Xzớc lgmVqên gmVqtặng hoagmVq, n4Xzmỉm cườig5E2 gmVqnói mộtn4Xz câ6SCVu vg5E2ô gmVqcùng 6SCVkinh 5gNhđiển, “NămgmVq 5gNhnay dùn4Xz sa5gNho g5E2cũng ngg5E2oài 6SCVdự đoán”,5gNh tog5E2àn trườgmVqng xô5gNhn xao.

Thẩm Hạg5E2 5gNhThụy ngmVqghĩ đếngmVq đâygmVq, không5E2g khỏgmVqi cảm6SCV tn4Xzhán mn4Xzột tiến6SCVg, tgmVquổi trẻn4Xz 5gNhthật n4Xznhiều hg5E2oài bão.

Lạc Tr6SCVăn g5E2lại hátn4Xz m6SCVột g5E2bài ti6SCVếng g5E2anh n4Xzrồi đgmVqi xuố5gNhng, vươnn4Xz t6SCVay đó6SCVn lấy6SCV g5E2ly sn4Xzoda Th6SCVẩm Hạ5gNh Tn4Xzhụy đưa.

“Chị LạcgmVq Trăng5E2, chị5gNh quảg5E2 là6SCV cgmVqhân nhâ5gNhn không5gNh lộgmVq châgmVqn tướng.”g5E2 TgmVqhập T6SCVam vỗ5gNh tayg5E2, mắt6SCV ln4Xzấp l5gNhánh tigmVqm hồng.

“Tôi còn6SCV châgmVqn thật6SCV hn4Xzơn nữa5gNh gmVqcơ, ng5E2ào 6SCVlại g5E2đây, ug5E2ống g5E2rượu với5gNh ch5gNhị, khônn4Xzg 6SCVsay không5gNh về.”

“Vâng, n4Xzchị ng5E2ói n4Xzthế nàn4Xzo, Thậpn4Xz 5gNhTam cũgmVqng thn4Xzeo hầu.”

“Thế g5E2này l5gNhà thếgmVq gmVqnào?” Lig5E2ên Ân6SCV cug5E2ối cùn6SCVg đã5gNh nn4Xzhìn rn4Xza ch6SCVút b6SCVất thường.

“Thỉnh thoảg5E2ng lạigmVq phg5E2át t5gNhác 5gNhmột lầ5gNhn, thưg5E2ờng thôi.”gmVq ThgmVqẩm H5gNhạ Thụyg5E2 g5E2cười hg5E2à hà5gNh 5gNhhai tiếngg5E2, ngoảnh6SCV đgmVqầu nh6SCVìn 6SCVdi độngg5E2 củ5gNha Lạc6SCV Tr5gNhăn đặtn4Xz 6SCVtrên bàgmVqn tr5gNhà gmVqlại đgmVqang rg5E2ung, “5gNhCó c6SCVần bảg5E2o g5E2với n4Xznó khôngg5E2, điện6SCV thogmVqại củgmVqa nón4Xz đã6SCV kêu6SCV năg5E2m lầnn4Xz rồg5E2i?” Thẩ6SCVm g5E2Hạ 6SCVThụy cầm5gNh 5gNhdi động5gNh lên,n4Xz nhgmVqíu mày,5gNh “Hạn4Xz Thi6SCVên Liên?”

Thẩm 6SCVHạ n4XzThụy hấn4Xzt đần4Xzu thog5E2áng 6SCVliếc qu5gNha n4XzLạc T6SCVrăn đan5gNhg đun4Xza rượu5gNh cùng6SCV Tn4Xzhập g5E2Tam tgmVqhiếu, bỗgmVqng nhiêng5E2 mỉmgmVq cườ6SCVi nn4Xzói vớigmVq Liên5gNh Ân,5gNh “Chị6SCV L5gNhiên, g5E2có mu5gNhốn x6SCVem tròn4Xz vg5E2ui không?”

Liên g5E2Ân g5E2như chì5gNhm t5gNhrong sươn4Xzng mù.

Thẩm Hạ6SCV Thụyn4Xz lạn4Xzi bật5gNh cg5E2ười 6SCVha hả,6SCV tiế5gNhp gmVqđó lập6SCV tg5E2ức c6SCVúi đầu5gNh mgmVqở mg5E2àn hình5gNh n4Xzdi độngg5E2 củ6SCVa Lạcn4Xz T5gNhrăn, 5gNhgửi tn4Xzin nn4Xzhắn, 5gNhhai tin.

Nội d6SCVung giốngn4Xz nhaug5E2, đều6SCV gmVqlà, g5E2[Em uốn4Xzng s5gNhay qu5gNhá, cưgmVqng à,n4Xz tg5E2ới đóng5E2 e5gNhm đi.g5E2] g5E2còn b5gNhổ su5gNhng 6SCVthêm địa5gNh chỉg5E2 5gNhcụ thể.

—-***—-

[1] Bàn4Xzi 5gNhhát nàyn4Xz c6SCVó nhg5E2iều đoạ5gNhn “la5gNh l6SCVa” 6SCV: ))

[2] gmVqý ch5gNhỉ cn4Xzhân chg5E2ó (gmVq= nịnhn4Xz hó6SCVt), tứ6SCVc kêgmVqu T5gNhhẩm Hạ6SCV gmVqThụy biếtg5E2 c5gNhách nịgmVqnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dg5E2i độngn4Xz vann4Xzg l5gNhên, phá5gNh vỡgmVq gmVqmột cuộ6SCVc 5gNhhội nghn4Xzị thảogmVq n4Xzluận nghi6SCVêm túg5E2c. Mạn4Xzc Ho5gNhành ngồ6SCVi trênn4Xz gmVqghế chủg5E2 t6SCVọa 6SCVcầm lấyn4Xz g5E2chiếc điệnn4Xz thon4Xzại màu6SCV đ6SCVen g5E2siêu mỏn4Xzng đặtg5E2 trêngmVq mn4Xzép bàn,gmVq ha6SCVi ggmVqiây 6SCVsau, bàng5E2 g5E2tay nắmg5E2 dgmVqi động6SCV nhấtg5E2 thờig5E2 siếtgmVq chặtn4Xz lại.

Lúc 6SCVHạ Thiên6SCV Lg5E2iên chạygmVq đế5gNhn phò6SCVng quá6SCVn bg5E2ar đgmVqã thấyg5E2 Lạ6SCVc T6SCVrăn đagmVqng nằgmVqm tro5gNhng lòngg5E2 mộtg5E2 g5E2gã đẹpg5E2 gmVqtrai, n4Xzcong ngườin4Xz kgmVqhông được6SCV thoả6SCVi má5gNhi, nhớg5E2 lạigmVq 5gNhkhi nãg5E2y 6SCVmình vượtg5E2 g5E2ba cágmVqi đèng5E2 đỏg5E2 liêgmVqn tiếpg5E2, khôngmVqg khgmVqỏi lắcg5E2 đầ6SCVu cười5gNh khổ.

Trên bàn5gNh gmVqtrà gmVqbày lg5E2a 6SCVliệt big5E2a bọtn4Xz cùngmVqg mấy6SCV chgmVqai rư6SCVợu ngoạn4Xzi cagmVqo cấpgmVq cón4Xz nn4Xziên đại6SCV lâug5E2 đời,g5E2 trog5E2ng 6SCVly rượu5gNh 6SCVrót đầg5E2y những5gNh gmVqloại rượun4Xz gmVqhỗn n4Xztạp màg5E2u sắg5E2c khgmVqông đồ6SCVng n5gNhhất, h5gNhắn biếtn4Xz tửn4Xzu lượngn4Xz 6SCVcủa c5gNhô khôn4Xzng tgmVqồi, cgmVqó th6SCVể 5gNhnói 6SCVlà n4Xzcực kỳgmVq 5gNhkhá, nh6SCVưng gmVqpha rượ6SCVu, khônggmVq 5gNhsay cũnn4Xzg gmVqkhó. HgmVqạ Thig5E2ên Liê5gNhn đn4Xzứng 6SCVở gmVqcửa mg5E2ột lú6SCVc 5gNhmới 5gNhcất bướ6SCVc đến6SCV bêng5E2 Lạ6SCVc Trănn4Xz, hắn5gNh gmVqgiờ nàyn4Xz chgmVqỉ n4Xzhy vọng6SCV 5gNhcô khôg5E2ng mượ6SCVn 6SCVrượu là6SCVm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảgmVq lời.

“Chị Lạcn4Xz T6SCVrăn u5gNhống g5E2say thgmVqường rgmVqất yênn4Xz ổn.”

Hạ ThgmVqiên LigmVqên ngẩngn4Xz đgmVqầu nhn4Xzìn gã6SCV 6SCVtrai than5gNhh túg5E2 vừa5gNh nó5gNhi cn4Xzhuyện, 6SCV“Cậu vấtgmVq vản4Xz quá.”

Thập 5gNhTam cườin4Xz cườn4Xzi, “Kn4Xzhông saon4Xz, đn4Xzây 6SCVlà 5gNhtrách nhiệg5E2m 6SCVcủa tôi.”

Hạ n4XzThiên LiêgmVqn hn4Xzơi nhếcgmVqh gmVqkhóe gmVqmiệng, c5gNhúi g5E2người địnhgmVq nân4Xzng g5E2Lạc TgmVqrăn dậy.

“Để c6SCVhị ấ5gNhy ngn4Xzủ một6SCV lgmVqát đã,n4Xz gmVqnếu không5gNh chịg5E2 ấ5gNhy sẽ6SCV n4Xzphát cáu.”6SCV Tg5E2hập n4XzTam n4Xzngăn n4Xzcản, câ6SCVu gmVqnày 6SCVcũng cn4Xzoi n4Xznhư g5E2là thậtn4Xz lòng.

Hạ ThiêngmVq Liênn4Xz ngừngg5E2 lạ6SCVi, gn4Xziơ cn4Xzổ tn4Xzay n6SCVhìn đ5gNhồng 6SCVhồ, “N5gNhăm g5E2phút nữa5gNh đượcg5E2 không?”

Thập gmVqTam híg5E2p mắt6SCV, cầmgmVq cgmVqhai big5E2a trêngmVq bàgmVqn uốngg5E2 mấy5gNh ngụm,n4Xz khôgmVqng nóin4Xz gì.

Một n4Xzlát sag5E2u Hạg5E2 gmVqThiên Liênn4Xz vươnn4Xz 5gNhtay kéog5E2 lấyn4Xz 6SCVeo 5gNhLạc Trn4Xzăn, gmVqchỉ ln4Xzà vẫ6SCVn chg5E2ưa đgmVqợi hắng5E2 n4Xzcó 5gNhđộng tg5E2ác tiếp6SCV theo6SCV, mg5E2ột b6SCVàn t6SCVay độtn4Xz nn4Xzhiên n4Xztách tn4Xzay g5E2hắn ra.

“Để tôigmVq.” 5gNhGiọng gmVqnói đạmgmVq ngmVqhạt g5E2có vị5gNh x5gNha g5E2cách trời6SCV sinh.

Hạ T5gNhhiên L6SCViên quagmVqy đgmVqầu lạigmVq gmVqnhìn, lậpgmVq t5gNhức cườ5gNhi nn4Xzói, “Mạ6SCVc tiêgmVqn singmVqh, ngưn4Xzỡng 5gNhmộ gmVqđã lâu.”

Mạc H6SCVoành nghiên5gNhg đầu,g5E2 k6SCVhẽ gậ6SCVt, “Tôi5gNh cũn5gNhg vậy.”

Hạ gmVqThiên L6SCViên n4Xzcười lặngn4Xz lẽ,n4Xz “Có6SCV l5gNhẽ chú6SCVng n4Xzta nêngmVq ngồin4Xz xgmVquống tn4Xzrò chuyện5gNh mộtn4Xz lát.”

“Cần thg5E2iết không?”n4Xz Mạg5E2c HogmVqành hỏi,gmVq n4Xzkhẩu khígmVq đãgmVq chối5gNh từ.

“Chí g5E2ít chg5E2úng tn4Xza g5E2có c5gNhùng 5gNhmột chủgmVq đề.”

Mạc Hoànhn4Xz nhìngmVq lạigmVq HạgmVq Thiên4Xzn 6SCVLiên, g5E2vẻ mặt5gNh g5E2điềm đạm,6SCV “Tôi6SCV 5gNhkhông cả6SCVm t6SCVhấy cầ5gNhn thiết6SCV phảin4Xz cógmVq 6SCVcuộc đàmn4Xz lug5E2ận này.”

“Thế ư6SCV?” Sắcg5E2 mặn4Xzt Hạ6SCV n4XzThiên LiêngmVq chốc6SCV lá5gNht trởgmVq n4Xznên nghin4Xzêm túc.

Trong m6SCVê gmVqman, g5E2giọng 6SCVnói trầgmVqm thấpgmVq qgmVquen thuộc5gNh khiến5gNh giấcn4Xz ngn4Xzủ cgmVqủa Lạc5gNh Trn4Xzăn cực5gNh kỳ5gNh buồnn4Xz bựg5E2c, giữ6SCVa lgmVqúc ngẩn5gNh nggmVqơ c6SCVó mgmVqột cángmVqh 5gNhtay ômgmVq l6SCVấy n4Xzeo c5gNhô, vữngg5E2 n4Xzvàng đỡn4Xz c5gNhô n4Xzngồi d5gNhậy, huyệtg5E2 t6SCVhái dưn4Xzơng đau5gNh nhức,g5E2 n4Xzdưới c6SCVhân ln4Xzại 6SCVyếu ớt5gNh vg5E2ô lực,g5E2 c5gNhơ n4Xzthể khó6SCV chịun4Xz n5gNhhư t6SCVhể bị5gNh t6SCVê liệt.

Lạc Trănn4Xz vgmVqươn 6SCVtay vỗgmVq n4Xzlên tr6SCVán, cô5gNh khôgmVqng dn4Xzám 5gNhchắc g5E2liệu mìnhgmVq có5gNh phảin4Xz 6SCVmơ 5gNhmơ m6SCVàng màgmVqng 6SCVtrong cơ5gNhn 5gNhsay, vìg5E2 tgmVqhế l6SCVúc này6SCV mới5gNh cn4Xzảm ggmVqiác đượcgmVq ngườig5E2 đan5gNhg 5gNhôm cn4Xzô l6SCVà 5gNhMạc HoàngmVqh, gmVqmà 6SCVcảm xú6SCVc n4Xznày khiếnn4Xz cgmVqô bg5E2ất a5gNhn m6SCVột 5gNhcách khgmVqó hiểu.

“Tránh 5gNhra…” Lạc6SCV Tr5gNhăn hơgmVqi n4Xzlộ vẻ6SCV mgmVqệt mỏigmVq đẩyg5E2 6SCVngười 6SCVbên cạng5E2h rn4Xza, nn4Xzgã vền4Xz g5E2sô pha5gNh, thgmVqật g5E2ra cgmVqô rấtgmVq muống5E2 nón4Xzi v6SCVới ngườigmVq g5E2này, khô6SCVng cógmVq vig5E2ệc gmVqgì th5gNhì 6SCVđừng d6SCVùng nhãngmVq hi6SCVệu sữa5gNh tắm,6SCV gmVqdầu ggmVqội ấyg5E2 nữan4Xz, chgmVqo d6SCVù muốn4Xzn dù6SCVng cũng5gNh khôn5gNhg đượcg5E2 tỏ6SCVa 5gNhra 5gNhcùng mg5E2ột loạgmVqi g5E2cảm giác.

“Đừng chạmg5E2 vàogmVq tôin4Xz, tô5gNhi 5gNhrất khỏe.”6SCV Mùn4Xzi hươngmVqg quegmVqn thgmVquộc đếnn4Xz gầ5gNhn, Lạc6SCV TrăngmVq lại5gNh đn4Xzẩy người5gNh n4Xzmuốn đỡg5E2 côg5E2 6SCVmột ln4Xzần nữa.

Một l5gNhúc 5gNhlâu s6SCVau, tgmVqhanh n4Xzâm ấn4Xzm ágmVqp gmVqmộc m6SCVạc gmVqvang lên5gNh, gmVq“Lạc g5E2Trăn, 5gNhanh đưn4Xza en4Xzm về,g5E2 e5gNhm u5gNhống sgmVqay rồi.”

Lạc Trănn4Xz gmVqthấy quái5gNh lạgmVq, sn4Xzao hôgmVqm nan4Xzy đâug5E2 đâg5E2u cũngg5E2 to6SCVàn cả5gNhm ggmVqiác 6SCVcó ngườn4Xzi quen6SCV, cg5E2ố gắnggmVq gmVqmở tn4Xzo ha5gNhi mắt,n4Xz tầmn4Xz nhgmVqìn m6SCVơ 5gNhhồ, n4Xznhưng gmVqrõ 6SCVràng khuôn6SCV g5E2mặt 6SCVhiện rg5E2a trướcn4Xz gmVqmắt chí5gNhnh l6SCVà Hạ5gNh 6SCVThiên Lin4Xzên, “…6SCV Hạg5E2 g5E2Thiên Liên?”

“Ừ.” H5gNhạ ThgmVqiên Liê6SCVn g5E2cười mộtn4Xz cácn4Xzh n4Xzý vịg5E2 mùgmVq mịn4Xzt, nhn4Xzân tg5E2iện n5gNhắm lg5E2ấy ta6SCVy cô.

“Sao angmVqh lạigmVq ở6SCV đây…”6SCV g5E2Ý tg5E2hức hãn4Xzy cò6SCVn hơ6SCVi tỉnh5gNh táo.

“Đến đgmVqón em.”6SCV H5gNhạ Thn4Xziên 6SCVLiên đ5gNhỡ lấyg5E2 b5gNhờ gmVqvai Lạ6SCVc Trăn.

Lạc Tn4Xzrăn đứn4Xzng dậ5gNhy, đ5gNhầu nặn5gNhg ng5E2hư đ5gNheo cn4Xzhì, n4Xz“Em mugmVqốn ngủ.”

“Về n4Xzlại nn4Xzgủ tiếpn4Xz, nhé?”

Lạc Trăng5E2 gmVqbỗng nhgmVqiên g5E2bật 6SCVcười hìgmVq hì6SCV, “Hạg5E2 T5gNhhiên Liên,6SCV an5gNhh gmVqcó tìgmVqnh ýn4Xz 6SCVvới g5E2em à?”

Bốn ph6SCVía tg5E2ĩnh lặnggmVq bg5E2a giây.n4Xz “6SCVỪ, n4Xzvề đi6SCVểm nàygmVq 6SCVanh đgmVqã thểg5E2 hiệg5E2n rn4Xzõ rà5gNhng rồi.”g5E2 Ngg5E2ữ điệugmVq c6SCVhứa 5gNhý cư6SCVời chậ6SCVm rg5E2ãi 5gNhnói 5gNhra, man4Xzng tn4Xzheo s5gNhự thẳ5gNhng trắng5E2 tgmVqriệt đển4Xz h6SCViếm thấy.

Lạc 6SCVTrăn gmVqcúi đầu6SCV khẽ5gNh cười,gmVq “Có5gNh tì5gNhnh 5gNhý… ha…6SCV egmVqm cũgmVqng cgmVqảm 6SCVthấy cg5E2on ng5E2gười agmVqnh r6SCVất thg5E2ú n4Xzvị…” Lạcg5E2 Trăng5E2 lắcgmVq lắc5gNh đầun4Xz, đầugmVq càng5gNh nặngmVqg, k6SCVhông quảng5E2 nổg5E2i mạcg5E2h g5E2suy ngg5E2hĩ, vẫn6SCV tin4Xzếp tụgmVqc lẩ6SCVm bẩm6SCV nógmVqi 5gNhmớ, “Đ5gNhi g5E2thôi… đgmVqưa bổg5E2n g5E2tiểu thư…n4Xz vềg5E2 nhàgmVq, e6SCVm muốngmVq 5gNhngủ…” Lồng6SCV ngự6SCVc 5gNhphiền muộ5gNhn 5gNhkhó gmVqchịu, gmVqtừng đợt6SCV bg5E2uồn n5gNhôn tràgmVqo gmVqlên, nãg5E2o bộgmVq g5E2co rg5E2út n5gNhgày cgmVqàng g5E2sít chặ6SCVt, giốngn4Xz nhưg5E2 6SCVmuốn nứgmVqt tog5E2ác ra.

“Vâng, đạ5gNhi tgmVqiểu tn4Xzhư, 5gNhlập gmVqtức đưa6SCV gmVqem vềgmVq nhn4Xzà đâgmVqy.” K5gNhhông khỏi5gNh g5E2bật cườin4Xz, q5gNhuả thự6SCVc g5E2cá tính6SCV hơ5gNhi ầmn4Xz ĩ6SCV, n4Xznhưng hoànn4Xz toàn6SCV c5gNhó thển4Xz chn4Xzấp nhận6SCV, HạgmVq g5E2Thiên Ln4Xziên ôgmVqm Lạ6SCVc Trăn5gNh bướcgmVq r5gNha bêng5E2 ngoài.

Lạc Trăn4Xzn cản4Xzm gg5E2iác như5gNh mìgmVqnh đang5gNh giẫm6SCV lg5E2ên bọn4Xzt biểg5E2n, g5E2chỉ cg5E2ó g5E2thể yn4Xzếu gmVqớt tựn4Xza vào5gNh HgmVqạ ThiêngmVq LigmVqên, mặgmVqc cgmVqho hắn5gNh gmVqkéo đi.

Đôi vợ6SCV cg5E2hồng s6SCVon dựan4Xz sá5gNht v6SCVào ng5E2hau r6SCVời g5E2đi, trog5E2ng 5gNhgian pn4Xzhòng chg5E2ìm vàogmVq một5gNh mảnn4Xzh tĩnn4Xzh mịchgmVq, đ6SCVến khn4Xzi Mạc5gNh Ho5gNhành n4Xzở mộ5gNht bê5gNhn n4Xzbình t6SCVĩnh đứng5E2g l6SCVên, gmVqđưa mộn4Xzt chiếc5gNh th6SCVẻ cn4Xzho Thập5gNh Tam.

Thập T6SCVam phn4Xzản ứn6SCVg lạ5gNhi liền5gNh g5E2vội vàng6SCV gmVqxua tn4Xzay, “Chi6SCV phígmVq cn4Xzủa chn4Xzị Lg5E2ạc Tr5gNhăn g5E2đều được6SCV miễngmVq phí.”gmVq Tn4Xzhần s6SCVắc Mạ5gNhc Hoànhg5E2 đạgmVqm nhạ5gNht, nhưnggmVq tgmVqia g5E2lạnh gmVqlùng tiềm6SCV ẩg5E2n tr5gNhong 5gNhcon n5gNhgươi l6SCVại vôn4Xz cùng6SCV rõg5E2 ngmVqét. Tn4Xzhập TgmVqam g5E2đang muố5gNhn lênn4Xz tin4Xzếng n4Xznói g6SCVì đó,n4Xz Mạcg5E2 Hoànhg5E2 đn4Xzã đẩy6SCV 6SCVcửa 6SCVra ngoài.

“Quan hện4Xz 5gNhtam gmVqgiác 6SCVđiển hìg5E2nh, n4Xzmột tgmVqừ thôg5E2i, tầmgmVq thường.6SCV” T6SCVhẩm Hn4Xzạ 5gNhThụy gmVqvẫn n6SCVép tron5gNhg 5gNhgóc tgmVqối gặgmVqm nửag5E2 5gNhquả dư6SCVa hgmVqấu xo5gNhng, p5gNhhun rn4Xza mộ5gNht tn4Xzừ t6SCVrần thuậtn4Xz g5E2mang tíngmVqh tổng5gNh kết6SCV, “gmVqLiên ÂgmVqn, th5gNhấy thến4Xz nào?”

Liên gmVqÂn ngồin4Xz xổ6SCVm bg5E2ên cạng5E2h sn4Xzau mộ6SCVt l6SCVúc gmVqim lặnggmVq m6SCVới trầm6SCV mặc5gNh gậtgmVq đn4Xzầu, “Cô6SCV gáin4Xz gmVqthì qn4Xzuá tg5E2ầm thườn4Xzng, nhưg5E2ng đ5gNhàn ôn4Xzng lgmVqại không6SCV tầmn4Xz thường,6SCV nếun4Xz cg5E2ó t6SCVhể hgmVqốt v6SCVào tron4Xzng g5E2quán —-”

Hạ Thi6SCVên Liê5gNhn d5gNhìu Ln4Xzạc Tră6SCVn lên6SCV xen4Xz, gg5E2iúp g5E2cô càn4Xzi dâyg5E2 gmVqan t6SCVoàn, “Cóg5E2 tn4Xzhể biếnn4Xz m6SCVình thànhn4Xz th5gNhế nàgmVqy, e6SCVm cũn6SCVg 5gNhlợi h5gNhại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Thiêng5E2 Liêg5E2n sững5gNh g5E2sờ, ngồn4Xzi trởg5E2 lạn4Xzi vịg5E2 6SCVtrí củan4Xz mì5gNhnh, khẽ5gNh cườin4Xz thàn4Xznh tiếngg5E2, “Đâyn4Xz có6SCV thể6SCV cn4Xzoi nh5gNhư mộgmVqt 5gNhmũi tênn4Xz trúng5gNh n4Xzhai đích6SCV trêg5E2n mộgmVqt gi5gNhá trị6SCV nàon4Xz n4Xzđó không?”

Ngoảnh đn4Xzầu nn4Xzhìn gươg5E2ng mặtg5E2 5gNhmang gmVqvẻ thuầ5gNhn khn4Xziết vôgmVq c6SCVùng tg5E2rong mêg5E2 mann4Xz, bg5E2ất đắ6SCVc dn4Xzĩ t5gNhhở dàn4Xzi, “CốgmVq nhó5gNhc ng5E2ày q5gNhuả đúngn4Xz là6SCV 5gNhmột tagmVqi họa.”n4Xz Bn4Xzất thn4Xzình lìnhg5E2, LgmVqạc Tr6SCVăn vưg5E2ơn tgmVqay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”