You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cả69qY nAMwko sTbzcó ở69qY 5ebWtrog đồAyaWn cảnhAyaW sát69qY, tô69qYi sTbzliền đạpnAMw AyaWxe đếnnAMw BnAMwV huyện.sTbz VừnAMwa nhìsTbzn sTbzthấy bsTbzsĩ ThườngnAMw tôi5ebW đãsTbz ksTbzéo ôn5ebWg ấy69qY rnAMwa AyaW1 gó69qYc hỏisTbz csTbzó fsTbzải 69qYông ấAyaWy đãsTbz nAMwnhờ c69qYảnh sá5ebWt tới5ebW bắtAyaW AyaWanh 69qYtôi ko.

 

Ông kinAyaWh nnAMwgạc hỏi:

 

- 69qYKim sTbzQuý xảnAMwy sTbzra chu69qYyện gìAyaW rồi?

 

Tôi kể5ebW chuyệ69qYn AyaWanh sTbzcả b69qYị cảnhnAMw 5ebWsát dẫ5ebWn đsTbzi csTbzho bssTbzĩ Thư5ebWờng n69qYghe, ôngsTbz ấysTbz ngAyaWe xosTbzg c69qYười bảo:

 

- chàgAyaW tAyaWrai nAMwà, mấynAMw ngnAMwày t69qYrc" 5ebWcậu gọisTbz điện5ebW ch5ebWo tôinAMw nhờsTbz sTbztôi ngĩ5ebW cAyaWách giúpAyaW LAyaWan LsTbzan nhưnAMwg đAyaWến giờsTbz 5ebWtôi vẫn69qY chưnAMwa ngĩnAMw 69qYra AyaWcách gAyaWì cả.nAMw CAyaWảnh sá5ebWt tìAyaWm a5ebWnh AyaWtrai cậuAyaW csTbzó thểsTbz lànAMw vnAMwì việcAyaW nAMwkhác, 5ebWlàm sasTbzo tsTbzôi nAMwcó thể69qY bảonAMw cAyaWảnh sáAyaWt đếnAMwn bắ69qYt nAMwanh cậ69qYu đc?

 

Bsĩ Thường69qY n69qYói nAMwvs tnAMwôi lú5ebWc 69qYLan LanAMwn nh69qYập vi5ebWện wsTbzả th5ebWực là69qY ônnAMwg ấysTbz đãAyaW nhờ69qY 5ebW1 ngsTbz' bạnAyaW 5ebWở đồnnAMw cảnhnAMw sátAyaW đAyaWến nhnAMwà nói69qY chuyệ69qYn v5ebWs bnAMwố mẹAyaW tôinAMw. 69qYDo lú5ebWc ấyAyaW a69qYnh c5ebWả AyaWko cAyaWó nhsTbzà nê5ebWn bnAMwọn 69qYhọ đsTbzã sTbzgọi đ69qYiện ch69qYo a5ebWnh cả,5ebW nnAMwói sTbzrõ sTbzvs ansTbzh cả5ebW bệnhsTbz tìnhAyaW của5ebW LasTbzn 5ebWLan, dặ5ebWn dòsTbz sTbzanh ấynAMw nhấtsTbz định5ebW 69qYfải đốinAMw xửsTbz sTbztốt v5ebWs sTbzLan L5ebWan, nếuAyaW k69qYo AyaW1 5ebWkhi 5ebWLan LasTbzn xảysTbz nAMwra chuyệnnAMw gsTbzì 5ebWthì cảAyaWnh sáAyaWt s69qYẽ sờ69qY đến69qY csTbzhuyện annAMwh 69qYbỏ tiềnAyaW sTbzra 69qYmua fnAMwụ nAyaWữ sTbzvề 5ebWlàm vợ.nAMw BsTbzsĩ Thường69qY còsTbzn nónAMwi a69qYnh cAyaWả qnAMwuen b5ebWiết rấtAyaW nhiề69qYu 5ebWng' nAMwở đAyaWồn cAyaW.sát v5ebWà a69qYn ủinAMw tôiAyaW nAMwko nênsTbz AyaWqá sTbzlo lắng.

 

Bởi vìAyaW ksTbzo biếnAMwt a69qYnh c69qYả sTbzvì nAMwsao sTbzmà lại69qY bịnAMw nAMwng' củanAMw đồn69qY c5ebW.sát bAyaWắt đi5ebW nênAMwn tôiAyaW cũgnAMw AyaWchẳg cAyaWòn nAMwtâm trí5ebW nsTbzào mà5ebW AyaWnói chu5ebWyện vớiAyaW 69qYông vềAyaW AyaWtình cảsTbznh củaAyaW nAMwLan La5ebWn hiện5ebW gi69qYờ. TônAMwi 5ebWlên 5ebWxe AyaWđạp đsTbzạp th69qYẳg nAMwvề nhà.nAMw Suốt5ebW đgAyaW' đinAMw tôsTbzi cứnAMw ngĩ69qY mãAyaWi màAyaW chẳg69qY t69qYhể nàonAMw h5ebWiểu sTbznổi 5ebWđag 69qYcó chuyệ5ebWn AyaWgì xsTbzảy ra69qY. ChsTbzỉ cAyaWó điều69qY trAyaWog lAyaWòng sTbztôi n5ebWhẹ nAMwnhõm AyaWhơn nAyaWhiều AyaWso v5ebWới lAyaWúc đến.AsTbznh AyaWcả bịsTbz 5ebWbắt sTbzchẳg cósTbz AyaWliên AyaWwan gìAyaW đế5ebWn cuộcnAMw đi69qYện thoại69qY tAyaWôi đãsTbz gọinAMw c69qYho bsĩ5ebW Thườn69qYg sTbzmấy hô5ebWm tsTbzrc", nnAMwói cáchAyaW khácAyaW, anAMwnh cảsTbz b69qYị dẫsTbzn nAMwđi ch5ebWưa chắc69qY gìsTbz nAMwđã l5ebWà 5ebWvì chnAMwuyện củasTbz 69qYLan Lan.

 

Về 69qYtới nAMwnhà, tr5ebWời 69qYđã xâmsTbz xẩmAyaW t5ebWối, 5ebWtôi 5ebWnói ch5ebWo bốnAMw 69qYmẹ biếtnAMwt nhựnAMwg nAMwgì đAyaWã nnAMwge ngó69qYng đ69qYc ởnAMw trnAMwên huyệnsTbz, đươg69qY nhiênsTbz 69qYlà tô69qYi đ69qYã giấu5ebW chuAyaWyện đsTbzi gặp69qY bsĩAyaW ThườsTbzng. 5ebWBố m69qYẹ n69qYge nAyaWói an69qYh sTbzcả kAyaWo fảiAyaW 5ebWvì b5ebWắt sTbzvì chsTbzuyện củAyaWa LnAMwan L5ebWan sTbzcũg nAMwyên tsTbzâm fầ69qYn nào.AyaW Mẹ5ebW AyaWnghĩ c.69qYsát dẫnsTbz an69qYh cả69qY đi5ebW lAyaWà v5ebWì nhữg69qY ch69qYuyện cAyaWó l69qYiên wa69qYn đến69qY mnAMwỏ vàng,nAMw nhưgnAMw nAMwmỏ 5ebWvàg củ69qYa anAyaWh nAMwcả đnAMwã đógAyaW c69qYửa 69qYko knAMwhai tháAyaWc nnAMwữa rsTbzồi, 5ebWtrên 69qYhầm mỏAyaW lsTbzàm g69qYì còAyaWn sTbzchuyện gìnAMw nAMwnữa chứ??nAMw Lẽ69qY n69qYào 5ebWlà csTbzhuyện cAyaWó lsTbziên wnAMwan đến5ebW vụ69qY m5ebWa wỷnAMw xu69qYất hAyaWiện lầnAMwn trc"???

 

Bởi vìAyaW cáinAMw AyaWmỏ vnAMwàg cnAMwủa 69qYanh nằmnAMw sânAMwu tro5ebWg núisTbz, nAMwcách thôn69qY AyaWtôi đếnAyaW hơAyaWn 1nAMw0 câsTbzy số,sTbz hơn5ebW AyaWnữa ởAyaW nAMwnơi đósTbz 69qYmới ầmsTbz ĩ69qY nAMwvụ hồn5ebW msTbza xuAyaWất hiệnchưaAyaW đnAMwc banAMwo 69qYlâu nênAMwn AyaWbố mẹAyaW knAMwo bảo69qY tsTbzôi l69qYên hầmnAMw mnAMwỏ của5ebW 5ebWanh 5ebWxem s69qYao. ChúAyaWg t69qYôi đ69qYành fAyaWải 5ebWngồi ở69qY nhnAMwà chờ5ebW đ5ebWợi. 69qYNếu nhnAMwư aAyaWnh cảnAMw ksTbzo là69qYm gAyaWì f69qYạm nAMwfáp thìnAMw c.sá69qYt nhấAyaWt địnhAyaW sẽnAMw f69qYải đưAyaWa anAyaWh về.

 

Lúc mẹ5ebW maAyaWng cơ5ebWm 5ebWtối sTbzcho LnAMwan LasTbzn cónAMw nsTbzgồi lạsTbzi AyaW1 sTbzlát. TôiAyaW kAyaWo biếAyaWt mẹAyaW đAyaWã nó69qYi nhsTbzữg nAMwgì nAMwvs La5ebWn sTbzLan mnAMwà cơ5ebWm nAMwnc" mAyaWẹ 5ebWbê và69qYo L5ebWan 5ebWLan nAMwko 5ebWhề độnAMwg đũa.

 

Đêm hônAMwm 5ebWđó, 69qYanh AyaWcả ksTbzo trởAyaW về,69qY tôi69qY 5ebWcũg sTbzcả đêmnAMw k5ebWo chAyaWợp mắtsTbz, nằ5ebWm t5ebWrên giườAyaWg tnAMwrằn tAyaWrọc ngĩ5ebW ngợinAMw lsTbzung tu5ebWng. GsTbzà sTbzgáy hồ5ebWi nAMwđầu nAMwtiên tôi69qY đAyaWã ngnAMwe thAyaWấy tiếgsTbz gõ5ebW sTbzcửa 69qYkhe knAMwhẽ, tiếsTbzg g5ebWõ rấnAMwt nhỏ5ebW như69qYg nsTbzge rấAyaWt rsTbzõ rànAMwng t69qYrog đêm5ebW khusTbzya tsTbzhanh vắng.

 

- CốcnAMw.. cốc..sTbz cốcAyaW AyaW- Tiế5ebWg gõAyaW nAMwcửa rnAMwất đsTbzều đặn,sTbz tôAyaWi csTbzảnh g5ebWiác ngồi5ebW dậy5ebW khỏiAyaW giườgnAMw, nAMwnhẹ nhàgsTbz hỏi:

 

- AnAMwi đấy?

 

- AnnAMwh An69qY, 5ebWem lAyaWà LaAyaWn AyaWLan đâyAyaW, 69qYmau m5ebWở 5ebWcửa 69qYcho 69qYem đnAMwi !

 

Tôi lnAMwắng 5ebWtai nge69qY, đúsTbzg lànAMw tiếg5ebW củasTbz LsTbzan 5ebWLan AyaWrồi! LaAyaWn L5ebWan đếsTbzn tìm69qY tônAMwi gi69qYờ này69qY chắcsTbz làAyaW cnAMwó chuyệnnAMw gấpsTbz 5ebWgì rAyaW'. nAMwTôi lạn5ebWh toát69qY AyaWng', vô5ebWi v5ebWàng l69qYao rAyaWa khỏisTbz gnAMwiườg, sTbzchẳg 69qYkịp sTbzmặc áoAyaW liền5ebW chạ69qYy r5ebWa nAMwmở cửa.

 

Lan LaAyaWn láchnAMw AyaWng' đ69qYi nAMwvào 69qYfòng AyaWtôi, 5ebW1 luồgAyaW 5ebWkhí 69qYlạnh t69qYheo 69qYcô ùasTbz vào69qY f69qYòng, 5ebWtôi lnAMwúc ấ5ebWy cnAMwởi trầnAMwn, trnAMwên ngsTbz' mặcsTbz đ69qYộc AyaW1 cá5ebWi sTbzwần đùi69qY rù69qYng mìnhsTbz mấy69qY cái5ebW liAyaWền sTbzvì lạnh.

 

- AnsTbzh AyaWAn, csTbzứu 69qYem vớAyaWi 5ebW! sTbz- sTbzLan L5ebWan vừasTbz ômnAMw chnAMwầm lấAyaWy tôi69qY đã69qY khnAMwóc nứcsTbz nở.

 

Tôi chẳg69qY csTbzòn ngĩsTbz tớisTbz cáinAMw lạ5ebWnh sTbznữa. sTbzThò đầu69qY n69qYhìn rsTbza ngAyaWoài, thấ69qYy g5ebWian n69qYhà bố5ebW mẹ5ebW vẫnnAMw tắtsTbz đ69qYèn sTbztối oAyaWm t5ebWôi mới69qY 5ebWyên tâmsTbz đóngAyaW nAMwcửa AyaWfòng lại.nAMw nAMwTôi cố69qY nóAyaWi thnAMwật sTbznhỏ AyaWvs LAyaWan L69qYan lúnAMwc nàysTbz đasTbzg knAMwhóc nứcAyaW 5ebWnở trsTbzog lònsTbzg mình:

 

- AyaWSao esTbzm lại5ebW 69qYsag đâysTbz AyaWvào sTbzgiờ nsTbzày, b5ebWố m69qYẹ nhìnAMwn thsTbzấy thì...

 

Còn chưanAMw đểnAMw nAMwtôi AyaWnói hết69qY nAMwthì LanAMwn LsTbzan sTbzđã AyaWđẩy tAyaWôi sTbzra, giAyaWọg ngẹ5ebWn ngào:

 

- Nhữg69qY ngàsTbzy thsTbzág nsTbzày nAMwchẳg 69qYfải cAyaW.sốg củ5ebWa co69qYn ng'69qY, e5ebWm 69qYko thnAMwể chị69qYu đựg5ebW đcsTbz sTbznữa.. nếnAMwu asTbznh cnAMwòn AyaWbỏ mặnAMwc e5ebWm nữaAyaW nAMwem ssTbzẽ chếsTbzt tr5ebWc" m5ebWặt an69qYh ngay!

 

- 69qYLan LaAyaWn, đừg..5ebW đừg..69qY anh.5ebW. an5ebWh.. 5ebW- Bở5ebWi 5ebWvì lạn5ebWh cứg69qY nêAyaWn toàAyaWn th69qYân tAyaWôi rusTbzn lnAMwên lập69qY cập,sTbz miệgnAMw cứgnAMw lạnAMwi ch5ebWả nónAMwi AyaWra lời.

 

Lúc nà69qYy AyaWLan 69qYLan mớsTbzi fát5ebW sTbzhiện rAyaWa nAMwlà t69qYôi AyaWko mặAyaWc áo5ebW, cô5ebW nAMwlần mAyaWò tr5ebWog b69qYóg đênAMwm kéo5ebW tsTbzôi nAMwvề gisTbzườg, lấynAMw 5ebWcái chnAMwăn k69qYhoác lên69qY ngnAMw' tôi5ebW nAMwr' ngsTbzồi xuốsTbzg bê5ebWn ginAMwườg nAMwcạnh tôi.

 

- 5ebWAnh AyaWAn, an69qYh ngồi69qY yênAyaW cAyaWho ấAyaWm AyaWđi đã,5ebW 69qYem c69qYó chuyAyaWện muốAyaWn 69qYnói vAyaWs asTbznh! nAMw- 69qYLan 5ebWLan đã5ebW thAyaWôi khsTbzóc, bìnAMwnh AyaWtĩnh ngồAyaWi đAyaWối m69qYặt sTbzvs tôi.

 

- sTbzLan LasTbzn, có5ebW chuy5ebWện gsTbzì 69qYthì e69qYm 5ebWcứ nAMwnói đi!nAMw 69qY- GiọgnAMw n5ebWói củanAMw tôiAyaW r5ebWun run5ebW, vừa69qY AyaWnói tôisTbz vừa5ebW msTbzò tìmsTbz cái5ebW sTbzáo của5ebW mìnnAMwh ở69qY trênAMwn giườg.

 

- EnAMwm muốn69qY asTbznh tậnAyaW mắ5ebWt nhìnAMwn thấysTbz anAMwnh cnAMwả 5ebWanh đAyaWã giày5ebW nAMwvò e69qYm nAyaWtn. 5ebW- La69qYn LanAMwn vừasTbz nói5ebW vừanAMw bậtsTbz đ5ebWèn nAMwbàn, căAyaWn fòn5ebWg tốnAMwi sTbzom bỗgsTbz chốnAMwc 69qYság lên.

 

Tôi sữ69qYg sờAyaW nnAMwhìn AyaWLan La69qYn. Cô5ebW ấy5ebW đsTbzứg tr69qYc" mặt5ebW tôiAyaW cởi5ebW sTbzsạch wầnnAMw sTbzáo trnAMwên ngAyaW' mình,5ebW ng5ebWay cAyaWả wần5ebW ásTbzo sTbzlót csTbzũg kAyaWo mặc,nAMw cnAMwơ thểsTbz tAyaWrần tAyaWrụi sTbzcủa cô69qY hiệnsTbz rnAMwa trAyaWc" mắtsTbz tôi.

 

Tôi AyaWko dnAMwám nhìnsTbz lsTbzâu, vộii5ebW nAMwvàg ngoản69qYh m69qYặt nAMwđi cAyaWhỗ k5ebWhác, 5ebWhốt hoảg5ebW nói:

 

- LanAMwn LnAMwan, sTbzem.. emnAMw.. sTbzem AyaWlàn c5ebWái gnAMwì thAyaWế hả?

 

- 69qYEm cnAMwhỉ munAMwốn đểsTbz c69qYho anAyaWh nAMwnhìn thấyAyaW 5ebWông ansTbzh tr5ebWai sTbzko sTbz= cầm69qY tAyaWhú cnAMwủa nAMwanh nAMwđã để69qY lnAMwại nhữg5ebW gì69qY trê69qYn sTbzng' e69qYm nAMw! sTbz- GAyaWiọg nó5ebWi csTbzủa LnAMwan LanAMwnvừa nhưnAMw 69qYoán tnAMwrách vừ5ebWa nhAyaWư fẫn5ebW nộ.

 

- 5ebWLan La5ebWn, 5ebWđừg.. đừg5ebW có69qY nnAMwhư vậy!sTbz AyaWa bsTbziết 5ebWa 5ebWcả AyaWcó lỗnAMwi 5ebWvs enAMw! 69qY- Tô69qYi knAMwo dámsTbz nh69qYìn L69qYan Lan

 

- nAMwKim AnAMwn, nếusTbz sTbznhư anAyaWh là69qY đànAyaW ô5ebWng t5ebWhì mnAMwau 5ebWngoảnh đ5ebWầu lạiAyaW, mở5ebW AyaWto nAMwmắt mànAMw nAMwnhìn cAyaWho AyaWkĩ! 69qY- 5ebWLan nAMwLan nAMwgần nhsTbzư quátsTbz lêAyaWn vAyaWs tôi.

 

Tôi chnAMwầm chnAMwậm ngoảnnAMwh nAMwđầu 5ebWlại, từAyaW t5ebWừ hsTbze 69qYhé mắt.AyaW Cả69qYnh tượg5ebW trsTbzc" mắtAyaW khiếnsTbz tôAyaWi c69qYảnh thầy69qY ng69qYẹt thở.

 

Nhữg đnAMwg' co5ebWg đầyAyaW wnAMwến rũAyaW tsTbzrên thnAMwân hìnAyaWh trầnAyaW trụi,nAMw là69qYn 5ebWda AyaWtrơn 5ebWlág nnAMwhư sTbztoả ság5ebW dướisTbz á5ebWnh AyaWđèn mnAMwờ 69qYảo,mái tócsTbz sTbzdài đen69qY mnAMwượt xổAyaW tun69qYg, buô69qYg 5ebWxoã tr5ebWên nAMw2 nAMwbờ nAMwvai trắnAMwg ngần,69qY đôisTbz maắt69qY sTbzto lonAMwng lasTbznh nAMwtràn sTbzngập n69qYỗi uấtnAMw hận,5ebW khunAMwôn mặtsTbz 69qYxinh nAMwđẹp c69qYòn vưAyaWơg lại5ebW 5ebW2 hàgsTbz lệnAMw. CsTbzó lẽnAMw vAyaWì t5ebWâm trạgAyaW 5ebWqá fẫn69qY uất69qY nên5ebW ngAyaWực cô69qY đanAMwg fậpsTbz fồng,69qY toAyaWàn t69qYhân nhưAyaW rAyaWun rẩy..

 

- sTbzA m5ebWở tsTbzo msTbzắt mAyaWà nhìnAMwn, 69qYở đây..5ebW ởnAMw đây..sTbz cnAMwhỗ nàsTbzy nữa..69qY nhìsTbzn 69qYxem sTbzgã súnAMwc sinnAMwh 5ebWấy đsTbzã l69qYàm sTbzgì v5ebWs emnAMw! sTbz- L69qYan 69qYLan kéo69qY tanAMwy tô69qYi csTbzhỉ và5ebWo AyaWnhữg nơAyaWi bị69qY thươg5ebW trê5ebWn ngnAMw' msTbzình, 5ebWtôi nAMwcó thểnAMw csTbzảm nhAyaWận 5ebWđc nAMwđôi bànsTbz t5ebWay AyaWmềm msTbzại c5ebWủa cô5ebW nAMwko ngừsTbzg sTbzrun rẩy.

 

Nhìn thnAMweo sTbzngón tanAMwy chAyaWỉ củanAMw c69qYô, AyaWtôi csTbzó tsTbzhể nAMwnhìn thAyaWấy rõ5ebW n5ebWhữg vếtsTbz bầmsTbz tnAMwím knAMwhắp 5ebWtrên sTbz2 bầsTbzu n69qYgực đầyAyaW đAyaWặn nAMwvà 5ebWdọc nAMw2 b69qYắp đùinAMw trắgAyaW nsTbzõn 69qYnà, kAyaWhắp nnAMwg' AyaWcô sTbzchỗ AyaWxanh chsTbzỗ tísTbzm, sTbzchẳg c5ebWần hỏiAyaW cũ5ebWg biAyaWếtnhữg vết5ebW thư5ebWơg trênnAMw ng5ebW' La5ebWn L5ebWan đềunAMw làsTbz dnAMwo aAyaWnh nAMwcả gâynAMw rsTbza. Tôi5ebW có5ebW tnAMwhể t69qYưởg tượ69qYg đAyaWc AyaWsự đinAMwên cu5ebWồg của5ebW ansTbzh cảAyaW lúc69qY già69qYy vAyaWò LAyaWan LAyaWan sTbzvà sựnAMw đa5ebWu đớ69qYn cnAMwũg 69qYnhư tủinAMw nhục69qY củasTbz cnAMwô AyaWkhi f69qYải sTbzcắn sTbzrăg chịunAMw đựgAyaW snAMwự ch69qYà đạp5ebW ấy.5ebW Chẳ5ebWg tráchnAMw m69qYà ginAMwữa đêm69qY khuysTbza t5ebWhanh vắgAyaW, LasTbzn sTbzLan l69qYại kêunAMw lsTbzên th5ebWảm thiếtAyaW AyaWnhư vậy.

 

- 5ebWLan Lan69qY, AyaWanh ấysTbz.. AyaW- TôAyaWi nh5ebWất thời5ebW nghẹnsTbz lời5ebW ksTbzo biết5ebW f5ebWải 5ebWnói gì

 

- AAyaWnh sTbzta hAyaWoàn toànAMwn k5ebWo 69qYfải sTbzcon sTbzng'! 69qY- LasTbzn LnAMwan bưgAyaW mnAMwặt knAMwhóc nứcnAMw nở,69qY nhữg5ebW giọ5ebWt nAyaWc" mắ5ebWt chsTbzảy rsTbza ng5ebWoài tAyaWheo 5ebWkẽ tasTbzy cô.

 

- LsTbzan 69qYLan, eAyaWm..! 69qY- tôi5ebW thựcsTbz nAMwsự ksTbzo biếtAyaW fải5ebW sTbzan ủinAMw cô5ebW ấy69qY sTbzntn nữa.

 

- esTbzm đsTbzã chịunAMw 5ebWđủ l69qYắm 5ebWr', nếnAMwu cứAyaW AyaWtiếp tụ69qYc nnAMwtn eAyaWm sẽnAMw fsTbzát điênAMwn m5ebWất. RsTbzõ ràg5ebW 69qYanh nAMwbiết làAyaW eAyaWm yêuAyaW a69qYnh, e5ebWm ở5ebW lạnAMwi đnAMwây sTbzcũg nAMwlà vnAMwì ansTbzh sTbzmà! AyaW- nh69qYìn LaAyaWn nAMwLan đag5ebW1 thươ5ebWg 5ebWnhư 69qYvậy tsTbzrog lsTbzòng tAyaWôi cnAMwàg rốisTbz sTbznhư tAyaWơ vò.

 

- L5ebWan La69qYn, anh..

 

- AyaWa đAyaWã từg69qY nAyaWói sẽAyaW c5ebWhe 69qYchở chnAMwo 5ebWe, 69qYa c69qYó thểsTbz cứ5ebW giươg69qY AyaWmắt nhìnAyaW AyaWe bnAMwị 69qYng' t5ebWa AyaWchà đAyaWạp 5ebWnhư vậysTbz sTbzsao.. sTbz- L5ebWan AyaWLan 5ebWđag cAyaWhất vấ5ebWn tôi.

 

Thấy tô5ebWi ấ5ebWp únnAMwg mãiAyaW chẳ5ebWg nóisTbz 69qYra lời,AyaW L69qYan La5ebWn lạnAMwi gsTbzục mặtnAMw vào69qY ngựcAyaW AyaWtôi onAMwà kh5ebWóc tuyệtAyaW vọng.

 

Nhìn nnAMwg' AyaWcon sTbzgái 69qYđầy thươgsTbz tíc69qYh trc5ebW" mặ5ebWt, tráiAyaW tsTbzim AyaWtôi AyaWko khỏinAMw đau5ebW đớn.sTbz T5ebWôi nsTbzghiến cAyaWhặt rnAMwăg, AyaWtrog đ69qYầu 5ebWvụt nAMwqa 5ebW1 susTbzy nghĩ.

 

- La5ebWn 69qYLan, sTbza dẫAyaWn 5ebWe AyaWđi, AyaWđi càgAyaW xAyaWa càg69qY tố69qYt, ksTbzo 69qYbjờ AyaWway trở5ebW sTbzlại nữa!

 

Lan AyaWLan thôsTbzi 5ebWkhóc, ngẩg69qY đ69qYầu, AyaWkhuôn m69qYặt ướt69qY đAyaWẫm nsTbzc" mAyaWắt nnAMwghi hnAMwoặc nhìnAyaW tôi:

 

- Thậ69qYt ko?

 

Tôi sTbzgật đsTbzầu chAyaWẳg chútAyaW 69qYdo dự:

 

- Th5ebWật, nAMwa 69qYsẽ dAyaWẫn 69qYe chạysTbz trốn!

 

..

 

Tôi wAyaWết nAMwđịnh sẽ69qY dẫnnAMw La69qYn 5ebWLan chạsTbzy trnAMwốn, AyaWnhưg vAyaWì chuysTbzện nàysTbz xả5ebWy rsTbza 69qYqá độnAMwt nnAMwgột, 5ebWko c69qYó thờAyaWi gi69qYan đểAyaW chuẩsTbzn bị.nAMw 5ebWLan LasTbzn trêsTbzn n5ebWg' kAyaWo có5ebW AyaW1 xsTbzu, cònAMwn tôi5ebW cAyaWhỉ c5ebWó v69qYài t69qYrăm tiề69qYn ti69qYêu AyaWvặt hằsTbzg 69qYngày, k5ebWo 69qYcó nAMwtiền nAMwthì csTbzhẳg thể69qY chạyAyaW AyaWđc xsTbza, hsTbzơn nữ69qYa trờ69qYi đãsTbz sAyaWáf rnAMw', AyaWgiờ mAyaWà cnAMwhạy rấtAyaW 5ebWdễ bị5ebW fát69qY hiện.

 

Tôi liAyaWền sTbzbàn bạcnAMw nAMwvs L5ebWan LAyaWan, đợi69qY tAyaWôi vnAMwài ngàsTbzy ngĩ69qY c69qYách AyaWkiếm đc5ebW 69qY1 mónsTbz t5ebWiền lớ5ebWn r69qY' sẽ5ebW 5ebWtìm 69qYcơ hộisTbz 5ebWbỏ chsTbzạy. LaAyaWn LAyaWan sTbznge x5ebWog liền5ebW gậtnAMw đầu5ebW đồgnAMw ý.AyaWTôi gi69qYục LnAMwan sTbzLan 69qYmau mAyaWau 69qYtrở 5ebWvề fsTbzòng aAyaWnh c5ebWả, c5ebWô AyaWôm chầ5ebWm lấAyaWy tô69qYi, hô69qYn tôi5ebW sTbzsay đắmnAMw rAyaW' mới69qY 69qYmặc lạiAyaW wầAyaWn á69qYo 5ebWvà điAyaW sTbzra ng69qYoài. TôisTbz nhìnnAMw thnAMweo q69qYa kAyaWhe c5ebWửa c5ebWho đếnnAMw khsTbzi cáinAMw bógnAMw củAyaWa cnAMwô khuấ5ebWt 69qYsau 5ebWcánh cửa69qY giAyaWan fò5ebWng 69qYfía tnAMwây mới69qY yêsTbzn tnAMwâm trAyaWở nAMwlại giườg.

 

Chiếc chănsTbz bônAMwg AyaWđã chẳ5ebWg csTbzòn 5ebWhơi ấsTbzm nh69qYưg dườgsTbz nhAyaWư sTbzvẫn csTbzòn fsTbzảg f69qYất AyaWmùi hư5ebWơg 5ebWcủa L5ebWan La5ebWn. T69qYôi mìnnAMwh trầnAyaW nAMwôm AyaWchặt 69qYcái chă5ebWn v69qYào lòng,sTbz ngồi5ebW ngâ69qYy r5ebWa ởnAMw tnAMwrên giườg69qY nh69qYư nAMw1 thằnAMwg khờ69qY. HồisTbz 5ebWlâu tôsTbzi n69qYhớ nhớ5ebW rnAMwa nnAMwhữg 69qYgì đãAyaW n69qYói v5ebWs LanAMwn Lan.

 

Giờ AyaWnghĩ lạisTbz mànAMw t69qYôi thnAMwấy 69qYcó đAyaWôi chút69qY hốsTbzi hậsTbzn, sTbzđág lẽ69qY r5ebWa tô69qYi nAMwko nAyaWên hứaAyaW như69qY vậynAMw v5ebWs La69qYn AyaWLan.Tôi 69qYđồg nAMwý sẽnAMw d69qYẫn 69qYLan LaAyaWn nAMwcao AyaWchạy xAyaWa basTbzy cũsTbzg cnAMwó AyaWngĩa l5ebWà sTbztôi đAyaWã lénAMwn lútAyaW AyaWăn cAyaWắp 69qYng' fụAyaW nsTbzữ màAyaW annAMwh cảnAMw nAMwđã bỏAyaW tiềnnAMw 5ebWra sTbzmua về69qY. NAyaWếu AyaWnhư tAyaWôi làsTbzm AyaWnhư nAMwvậy thật,sTbz tôi69qY sTbzsẽ tAyaWrở tAyaWhành kẻ5ebW fản5ebW b69qYội ansTbzh cả,5ebW thậm69qY chnAMwí AyaWcả nAMwcái g5ebWia AyaWđình này.69qY 5ebWAnh cảnAMw s69qYẽ k69qYo sTbztha AyaWcho tôi69qY, bốAyaW mẹ69qY cnAMwũg snAMwẽ ksTbzo th5ebWa thứ5ebW csTbzho tôi.

 

Thế nhưgsTbz dùnAMw g5ebWì tAyaWôi nAMwcũg đã5ebW hứanAMw vsTbzs LanLa69qYn r'AyaW, 5ebWmà tôi69qY lạisTbz nAMwiu côsTbz sTbzấy đế69qYn 69qYnhư nAMwvậy, 5ebWthực sự5ebW sTbztôiko th5ebWể chnAMwịu đựg5ebW đc5ebW vnAMwiệc an69qYh c5ebWả hế5ebWt lầnsTbz này5ebW đến5ebW sTbzlần kh5ebWác giànAMwy 69qYvò sTbzcô ấy.

 

Nếu đãnAMw wsTbzết địn5ebWh nhsTbzư vậysTbz r69qY' thì69qY nAMwtôi buộ69qYc fảiAyaW sTbzthực hiệnnAMw lờinAMw 69qYhứa c5ebWủa mình.T5ebWôi k69qYo thể5ebW đểnAMw chnAMwo AyaWLan L5ebWan sTbzmà tô69qYi iAyaWu sTbzthươg fải69qY tsTbzhất vọAyaWg, nhsTbzư vAyaWậy sẽ69qY sTbzhuỷ hoại5ebW csTbzô ấy.sTbz 5ebWNếu nhAyaWư tôiAyaW nAMwcứ ngAyaWây dnAMwại bnAMwỏ msTbzặc sự69qY số5ebWg cnAMwhết củaAyaW 69qYLan LnAMwan th5ebWì csTbzhắc c69qYhắn 5ebWbệnh AyaWcũ củasTbz c69qYô 69qYsẽ lAyaWại tá5ebWi f5ebWát, nAMwthậm ch5ebWí cô69qY sẽAyaW sTbzko thnAMwể ssTbzốg tiAyaWếp đcnAMw nữa!

 

Muốn dẫnnAMw 5ebWLan LAyaWan sTbzcao chạsTbzy x69qYa ba69qYy tAyaWrc" tiên5ebW 69qYfải kinAMwếm đ69qYc 69qY1 mónAMwn tiềnnAMwlớn.Mặc 69qYdù 5ebWko nAMwcần q5ebWá nh69qYiều nhưg5ebW cũsTbzg fải5ebW 69qYđủ AyaWlộ físTbz đểAyaW ch69qYúg 5ebWtôi đếnAMwn nAMw1 nsTbzơi thậAyaWt 69qYxa. CnAMwó thểAyaW LsTbzan LanAMwn sẽ5ebW d69qYẫn 5ebWtôi v5ebWề n69qYhà côsTbz AyaWấy, sTbznhư vậyAyaW tnAMwhì chúnAMwg t5ebWôi AyaWsẽ đsTbzc anAMwn nAMwtoàn. ChnAMwỉ csTbzần cólộsTbz fí,5ebW bcsTbz" tiếpsTbz 69qYtheo l69qYà sTbztìm c69qYơ h69qYội AyaWbỏ nAMwtrốn. Tôi5ebW 5ebWthầm mnAMwog mấy5ebW nAyaWgày tới5ebW anAMwnh cảAyaW đ69qYừg sTbzcó về,AyaW a5ebWnh sTbzcả kAyaWo có5ebW nhàsTbz 69qYsẽ bớtsTbz đnAMwc sTbz1 chúsTbzt nguAyaWy nAMwhiểm. ĐaAyaWng trnAMwầm 5ebWngâm suAyaWy n69qYghĩ thìAyaW 69qYtôi n69qYge thấnAMwy cónAMw ti5ebWếg mẹ5ebW gọisTbz lênsTbz ăn69qY sáng.

 

Anh cAyaWả sTbzko cóAyaW nhà,nAMw LaAyaWn LsTbzan cũAyaWg lê5ebWn 5ebWăn sá69qYg ch69qYug sTbzvs 69qY2 m69qYẹ coAyaWn tôi.5ebW Bốko5ebW muốnnAMw ăsTbzn 5ebWnên vẫnnAMw chưanAMw dậy,AyaW mẹ69qY th5ebWở dàiAyaW 69qYbê bátAyaW lênAyaW sTbzr'lại ng69qYao ngáAyaWn nAMwđặt bátnAMw xuốg.

 

- 69qYAn Nh5ebWi, bnAMwố c5ebWon bệnhAyaW AyaWlâu t69qYhế mnAMwà kAyaWo khỏisTbz, bssTbzĩ KAyaWim Nhất5ebW NhsTbzủ đãAyaW sTbzkê bsTbznhiu thuốcnAMw AyaWmà mã69qYi vẫsTbzn 69qYko khỏisTbz, knAMwhó 5ebWkhăn lsTbzắm sTbz2 ngàysTbz trnAMwc" tAyaWinh thầnnAMw của5ebW ônAMwng ấynAMw mới5ebW cnAMwó chútnAMw binAMwến c69qYhuyển AyaWthế AyaWmà 69qYanh cả69qY csTbzon lạ69qYi bị5ebW c.sTbzsát sTbzdẫn đsTbzi. AyaWCả ngàynAMw hwsTbza AyaWbố AyaWcon cAyaWhẳg ăAyaWn chúnAMwt nAMwgì, h.sTbznai c69qYũg k5ebWo 5ebWchịu xuốgAyaW giườg,5ebW 69qYcứ th69qYế n5ebWày thAyaWì bi5ebWết lànAMwm t5ebWhế nào?69qY- Mẹ5ebW buồAyaWn rầu69qY nói.

 

Tôi nAMwbuôg bát5ebW đũ69qYa đAyaWi nAMwvàotrog bnAMwuồg tsTbzhăm bố.5ebW 5ebWBố sTbznhắm mắtnAMw nằmnAMw nAMwim lì69qYm trêAyaWn giườg,69qY hìnsTbzh AyaWnhư lnAMwà ônnAMwg đag69qY AyaWngủ rấtsTbz ssTbzay. MẹnAMw AyaWđi the5ebWo saAyaWu tôiAyaW, lnAMwấy ta5ebWy gnAMwiật giậtAyaW vạtAyaW áonAMw tôi,sTbz liế69qYc AyaWtôi AyaW1 cáiAyaW r5ebWa ýsTbz đừnAMwg 5ebWlàm fiềnAyaW bốnAMw. TsTbzôi 5ebWvốn 69qYđịnh n69qYói v5ebWs bố5ebW vàinAMw cnAMwâu nhưgAyaW lờisTbz vừAyaWa đếnsTbz cổnAMw họgsTbz thìAyaW 5ebWđã AyaWbị 5ebWngẹn lnAMwại r'.

 

Ra sTbzkhỏi fònAMwng củanAMw 5ebWbố mẹ,5ebW tsTbzôi kh69qYe khẽAyaW nósTbzi vAyaWs mẹ:

 

- MsTbzẹ, cnAMwon cósTbz we69qYn bsĩ69qY Thư69qYờng ở69qY b.vnAMwiện huynAMwện. ÔngnAMw ấy5ebW nAMwlà b.sĩ69qY giỏinAMw nhấsTbzt ở69qY huynAMwện nAyaWày đ5ebWấy, 5ebWhay nAMwlà để69qY cnAMwon mờ69qYi 5ebWông ấsTbzy đnAMwến kAyaWhám c5ebWho bố5ebW xesTbzm thếAyaW nào!

 

Mẹ AyaWnge rAyaW' gậsTbzt đầsTbzu đnAMwồg ýsTbz. Bà69qY đ5ebWi 69qYvào troAyaWg f5ebWòng lấysTbz AyaW1 xấp5ebW 69qYtiền d5ebWày 69qYcộm đưsTbza ch5ebWo tôi

 

- 69qYAn NhsTbzi, cnAMwon maAyaWu msTbzau AyaWăn nAMwság sTbzr' vnAMwào b5ebW.viện mờAyaWi b.sĩ69qY Th5ebWườg đến69qY đâynAMw đi!5ebW CnAMwho dù5ebW fảinAMw tnAMwiêu hnAMwao bnhnAMwiu 69qYtiền, cAyaWhỉ cnAMwần ch69qYữa khỏnAMwi bệnh5ebW cnAMwho bốAyaW 69qYcon lnAMwà đAyaWc! AyaW- Nói69qY r5ebW' mAyaWẹ nhénAMwt t69qYiền vàsTbzo tAyaWay tô5ebWi, cò5ebWn AyaWdặn dò69qY tôsTbzi nhớ69qY 5ebWmua c69qYhút q5ebWà cáp5ebW bAyaWiếu b.69qYsĩ Thường.

 

Ăn sÁgsTbz xognAMw, LAyaWan La69qYn lnAMwiếc AyaWtôi 69qY1 5ebWcái r69qY' 69qYlẳg AyaWlặng vềnAMw fò69qYng ksTbzo 5ebWnói 69qY1 lời.sTbz TAyaWôi đẩy5ebW 5ebWxe đạpAyaW 5ebWra cnAMwhuẩn b69qYị đnAMwi lênsTbz huyện,sTbz AyaWlúc đến69qY sTbzcửa, ngoảnh69qY đầu69qY lạ5ebWi nAyaWhìn nAMwthấy LsTbzan La69qYn đag5ebW đứg5ebW dựa5ebW cửasTbz fòngnAMw nh5ebWìn the69qYo tôi.69qY Tô69qYi gậtAyaW gậtAyaW đ69qYầu vnAMws cAyaWô, AyaWLan 69qYLan lisTbzền AyaWxoay ngsTbz' đisTbz nAMwvào fòng.

 

Tôi r5ebWa sứnAMwc nhấn5ebW psTbzê đa5ebWn, sTbzđạp 69qY1 nAMwmạch AyaWmấy chụAyaWc 69qYcây lênAyaW b.sTbzviện AyaWhuyện AyaW. Vừa5ebW g5ebWặp đcAyaW b5ebW.sị TsTbzhường AyaWtừ b.vAyaWiện nAMwđi r5ebWa, tôiAyaW v69qYội vAyaWàg cnAMwhạy AyaWđến chànAMwo hỏi

 

- B.snAMwĩ Thường69qY, chAyaWáu đ69qYến tAyaWìm b.sTbzsĩ đây5ebW! BốsTbz chnAMwáu bịAyaW bệnh,5ebW bệ5ebWnh tsTbzình khnAMwá AyaWnghiêm sTbztrọng, chásTbzu muốAyaWn 69qYfiền nAMwb.sĩ đsTbzến 69qYnhà chá5ebWu AyaW1 chu5ebWyến kháAyaWm 5ebWcho bsTbzố cháusTbz 69qYxem 5ebWthế nào!

 

Ông sTbzdo dự69qY 69qY1 látAyaW 5ebWr' nói:

 

- nAMwChàng trai69qY, cậAyaWu 5ebWcứ đạp69qY sTbzxe nAMwvề tr69qYc", tnAMwôi rấtAyaW thuộAyaWc nAMwđg' AyaWở th5ebWôn cậsTbzu, nAMwtôi f69qYải x69qYử nAMwlí nốtsTbz chAyaWút việsTbzc, xo69qYg việ5ebWc tAyaWôi s5ebWẽ đến!

 

Tôi cảnAMwm kícsTbzh gật5ebW đầuAyaW r69qY' đạp5ebW x5ebWe 69qYvề,đi 69qY1 đoạnAyaW 5ebWxa r69qY' vẫnnAMw nAMwnge cónAMw nAyaWg' 5ebWnói sTbzchuyện 69qYvs 5ebWb.sĩ Thường.

 

- ViệnsTbz tAyaWrườg, h.naAyaWi nAMwcon 69qYtrai việnAyaW trưởngsTbz l69qYấy AyaWvợ, l69qYát nữa69qY t69qYôi AyaWsẽ qAyaWa nsTbzhà ô69qYng uốnAMwg rưAyaWợu hỉsTbz đấy!

 

Lúc đó69qY tôsTbzi mnAMwới bisTbzết hánAMwo 69qYra h.69qYnai làsTbz ngà69qYy AyaWvui AyaWcủa coAyaWn tAyaWrai ông,sTbz lúnAMwc nsTbzày m69qYà m69qYời ôsTbzng ấy69qY đnAMwến nhàsTbz mìsTbznh k5ebWhám bệnAMwnh cnAMwho bốAyaW mình5ebW thìsTbz thậtnAMw 5ebWlà 69qYko nAMwhợp. TônAMwi cAyaWhần chnAMwừ AyaW1 AyaWlát AyaWr' wnAMway lại69qY tìmnAMw sTbzông, vốn69qY địnnAMwh bảsTbzo ônsTbzg để69qY AyaWhôm kAyaWhác đến69qY khánAMwm bệ69qYnh chAyaWo 5ebWbố tôi5ebW cũgsTbz đ5ebWc nhAyaWưg 69qYway lạinAMw đãnAMw AyaWko thAyaWấy bó69qYng dá5ebWg ônnAMwg đâ5ebWu r'.

 

Về đAyaWến thnAMwôn đ5ebWã hnAMwơn 105ebWh ságAyaW, msTbzẹ AyaWđag đ69qYứg ởnAMw AyaWcổg đợisTbz AyaWtôi. NhìnsTbz thấynAMw tôi5ebW vềAyaW AyaW1 mì69qYnh, mẹAyaW sốtAyaW ruộAyaWt hỏi:

 

- 69qYAn NhAyaWi, cónAMw fải69qY b.snAMwĩ ThườsTbzng kAyaWo chsTbzịu đếnAyaW ko?

 

Tôi xuốgnAMw xAyaWe, lấy5ebW nAMwtay l5ebWau mồ5ebW hô69qYi trên5ebW sTbztrán 69qYr' nó5ebWi 5ebWvs mẹ:

 

- MẹAyaW àAyaW, 5ebWh.nai lsTbzà ngà5ebWy conAMwn 5ebWtrai nAMwb.sĩ Thư69qYờng lấy69qY vợ,nAMw ngt69qYa nAMwcòn bậnsTbz chuyAyaWện hôAyaWn sự5ebW củanAMw c.AyaWtrai, 5ebWcó thAyaWể ksTbzo đếnnAMw 69qYđc đ69qYâu ạ!

 

Mẹ tỏ5ebW sTbzra nAMwrất 69qYthất vnAMwọng, 69qYủ rủsTbz nAMwtheo AyaWtôi vàonAMw nhAyaWà,Đi đến69qY sânAyaW tAyaWôi 69qYngó 69qYnghiêng nAMw1 hồ69qYi rnAMw' hỏi5ebW mẹ:

 

- 69qYMẹ ơi,69qY a69qYnh cảsTbz đAyaWã sTbzvề chư69qYa ạ?

 

- ChsTbzưa c69qYon ạ,nAMw cũg69qY chsTbzẳg b69qYiết đãAyaW nAMwcó chAyaWuyện AyaWgì nữa?

 

Hai msTbzẹ sTbzcon đnAMwag nAMwnói sTbzchuey65n thnAMwì độ69qYt nhiAyaWên ngAyaWoài sTbzcửa AyaWcó tiếsTbzg cò69qYi 69qYxe nAMwinh nAMwỏi, tAyaWiếp đsTbzó tônAMwi sTbznge t69qYiếg sTbzng' hỏi:

 

- Đây69qY có5ebW 69qYfải là5ebW nnAMwhà của69qY K5ebWim QusTbzý ksTbzo ạ?

 

Nhận 69qYra tiếgnAMw củsTbza b.sĩ69qY Thư5ebWờng, tôsTbzi vộinAMw vàsTbzng dựngnAMw xsTbze vàosTbz sTbz1 gósTbzc rAyaW' chAyaWạy sTbzra ng5ebWhênh đ69qYón. ThậAyaWt chẳg69qY ngnAMwờ nhAyaWà b.sĩ5ebW cóchuyệnsTbz hỉAyaW AyaWmà nAMwông sTbzấy v69qYẫn sTbzchịu đ5ebWến khnAMwám sTbzbệnh csTbzho 5ebWbố tôinAMw, hơAyaWn nữasTbz lnAMwại c5ebWòn đếnnAMw nh5ebWanh nAMwnhư vậy.

 

Nhìn thấynAMw ô69qYng, nAMwmẹ sTbztôi AyaWcảm kínAMwch nAMwchạy đến69qY AyaWnắm csTbzhặt nAMwtay ôAyaWng nói:

 

- B.AyaWsĩ Thường,69qY h5ebW.nai nAyaWhà ôsTbzng sTbzcó viAyaWệc, snAMwao ông..

 

Bsĩ Thườn69qYg lênsTbz tiếsTbzg ngắnAMwt sTbzlời m5ebWẹ tsTbzôi, vừ69qYa nóiAyaW vừaAyaW đAyaWi và69qYo trog:

 

- 69qYTôi làbsĩAyaW, 5ebWtrị bệnhsTbz sTbzcứu nnAMwg' mớ69qYi nAMwlà việnAMwc wtrọn69qYg n5ebWhất, đừg5ebW nónAMwi mấ69qYy lời5ebW khách69qY sáonAMw ấ5ebWy, để5ebW tôisTbz xeAyaWm bAyaWệnh tnAMwình của69qY ôngnAMw nhà5ebW ntnAMwn đã!

 

Vào nAyaWhà, 69qYbsĩ Th69qYường hỏi5ebW đạisTbz khá5ebWi tìnhAyaW sTbzhình 69qYr' bắtAyaW 5ebWmạch ch69qYo 69qYbố tô69qYi, AyaWlại đặAyaWt ốnnAMwg sTbznge và5ebWo ngựcnAMw bốsTbz tônAMwi sTbzkiểm 5ebWtra. Từ5ebW đầusTbz đAyaWến cuốiAyaW AyaWông AyaWko nnAMwói nửa69qY l69qYời, SasTbzu khsTbzi sTbzktra sTbzxog AyaWcho bnAMwố tô69qYi, ôn5ebWg liềsTbzn cAyaWau sTbzmày đAyaWi r69qYa ngoài.

 

- KinAMwm An69qY, tsTbzôi thấyAyaW 69qYbố cậunAMw sức5ebW khoẻ5ebW AyaWko thành5ebW vấnAMwn đề69qY nhưg69qY tAyaWâm AyaWlí 69qYthì có5ebW bệnhAyaW đấy!sTbz Că69qYn bệnhAyaW nàAyaWy củnAMwa ô69qYng ấyAyaW làAyaW dsTbzo sTbztâm trạgnAMw 69qYức chếAyaW tro69qYg thsTbzời 5ebWgian dsTbzài k5ebWhiến sTbzcho knAMwhí 69qYhuyết 69qYko lAyaWưu AyaWthôg, 5ebWcứ gặpsTbz fải69qY chuynAMwển AyaWgì bựnAMwc nAMwbội sẽnAMw t69qYhành rAyaWa ntnà5ebWy. CásTbzc ng5ebW' kAyaWo nnAMwên lnAMwàm chAyaWo AyaWông ấ69qYy tứcnAMw gAyaWiận, AyaWđau buồn,69qY nhất5ebW lànAMw đừAyaWg cAyaWho ôngnAMw ấnAMwy biếtsTbz 5ebWchuyện sTbzvủa a5ebWnh 69qYcả cậu,5ebW c5ebWhỉ cAyaWần ôAyaWng AyaWấy v69qYui vẻ69qY tAyaWhì bAyaWệnh nànAMwy sẽnAMw khỏi.

 

Tôi sTbzsẽ k5ebWê đơ5ebWn sTbzcho AyaWbố cậuAyaW tr5ebWc", sa69qYu đ69qYó c69qYậu nhớ5ebW đưa5ebW 5ebWông ấ69qYy đến5ebW bvsTbziện ktr69qYa lại,AyaW 69qYtôi 5ebWnghĩ sTbzlà ksTbzo cóAyaW vấAyaWn 69qYđề 5ebWgì lớnAyaW l5ebWắm đâu!

 

Mẹ tsTbzôi 69qYgật đầuAyaW lnAMwia lại,5ebWmiệg thởnAMw 5ebWdài nói:

 

- BsAyaWĩ ThườngAyaW nóisTbz nAMwko sTbzsao, bnAMwệnh của5ebW nh5ebWà 5ebWtôi rõ5ebW ràgnAMw lnAMwà 69qYdo buồn5ebW fi69qYền AyaWmà 69qYra, mu5ebWốn đ69qYc trsTbzị bệnh69qY cnAMwủa ông69qY ấy5ebW AyaWchẳg 5ebWfải làsTbz chuy69qYện dễAyaW 5ebWdàg đâu!

 

Bởi 5ebWvì bAyaWố 69qYtôi bsTbziết bísTbz mậnAMwt vềsTbz nAMwNgôi mnAMwô đásTbz thếsTbz nêsTbzn h5ebWơn 25ebW0 nsTbzăm nAMwtrc" ansTbzh cả69qY bắ69qYt đầuAyaW kh5ebWai thácAyaW vàng69qY, bốAyaW tAyaWôi đãAyaW sTbzmắc nAMwfải căn69qY bện5ebWh này69qY, lúnAMwc nAyaWào ô69qYng 5ebWcũg n69qYghĩ 5ebWrằg s69qYớm 5ebWmuộn nAMwgì nh5ebWữg oanAMwn hồn5ebW ởnAMw ngôinAMw mộnAMw đAyaWá sTbzcũg snAMwẽ đếnsTbz gâ69qYy hosTbzạ 69qYcho nh5ebWà mình.sTbz KếtAyaW quảlàsTbz annAMwh tô69qYi nAMwxảy sTbzra csTbzhuyện, bốAyaW càAyaWng chắcAyaW chắnnAMw rnAMwằg AyaWđó lsTbzà báAyaWo ứnAyaWg đốiAyaW vnAMws annAMwh c69qYả. sTbzThế nhAyaWưg anAMwnh c69qYả AyaW1 sTbzmực kAyaWo 69qYnge lờisTbz khu5ebWyên ca69qYn củnAMwa bAyaWố, vận5ebW tiếpAyaW tục69qY khanAMwi AyaWthác nAMwvàng 69qYở đóAyaW ngầAyaWn ấy69qY AyaWnăm trờsTbzi, thnAMwế nê69qYn cũg69qY n69qYgần ấy69qY 69qYnăm mà5ebW tr69qYái tnAMwim bsTbzố t5ebWôi 69qYko đsTbzc yênAMwn AyaWổn. ĐsTbzến bâ69qYy giờsTbz, vì69qY chuysTbzện ansTbzh cảsTbz bỏ5ebW tiềnAMwn m69qYua 69qYvợ khiếnAyaW chAyaWo nAMwcả nhà5ebW mấtAyaW mặt,AyaW nAMwmà an69qYh cnAMwả đêm5ebW đAyaWêm lại5ebW hàAyaWnh hạ69qY sTbzLan La5ebWn nAMwđến th5ebWừa sốgAyaW tsTbzhiếu ch69qYết sTbznên b5ebWố tôsTbzi càAyaWg chẳg69qY csTbzó mặt5ebW mũisTbz 5ebWnào g69qYặp AyaWng' đời.

 

Bây ginAMwờ, mAyaWỏ vàgsTbz AyaWcủa a5ebWnh cả69qY nAMwđã đógsTbz cửa,nAMw bnAMwố nAMwtôi cuố69qYi nAMwcùg AyaWcũg đAyaWc thởsTbz fàoAyaW sTbznhẹ nhõm5ebW. nAMwAnh 5ebWcả biAyaWết dừ69qYg taAyaWy đúAyaWg lúc,nAMw kAyaWo độ69qYg chạmnAMw tAyaWới các5ebW 69qYoan hAyaWồn ở5ebW ngsTbzôi msTbzộ đá69qY AyaWnữa nên69qY cAyaWó lnAMwẽ gi5ebWa đình5ebW tôi69qY cóAyaW sTbzthể sAyaWống bìnAMwnh yê5ebWn q5ebWa ngày.

 

Bởi vì69qY chuyệAyaWn củasTbz LnAMwan LaAyaWn nên5ebW ngnAMw' sTbzcủa đồn5ebW c.nAMwsát csTbzó sTbzđến nhàsTbz nAMwtôi, còsTbzn dặnAMwn dAyaWò anAyaWh nAMwcả ksTbzo đcsTbz ngcnAMw. đ69qYãi 5ebWcô sTbzấy. BốnAMw tưsTbzởg AyaWrằg sAyaWau kh5ebWi LanAMwn LnAMwan rnAMwa viện69qY ansTbzh cảsTbz sẽnAMw 69qYthay đổnAMwi tháinAMw nAMwđộ nAMwvs AyaWcô ấy,nAMw nnAMwào ngờAyaW AyaWbản tínsTbzh khnAMwó đổi,nAMw AyaWanh vsTbzẫn hànnAMwh hạ5ebW LanAMwn L69qYan sTbznhư vậAyaWy. Bố5ebW tôinAMw ngnAMwe thấysTbz tiếgnAMw gànAMwo 5ebWkhóc AyaWcủa LAyaWan 5ebWLan mỗisTbz đsTbzêm, 69qYtrog lòAyaWng lạ5ebWi cảnAMwm AyaWthấy chu69qYa xótsTbz, anAMwnh 5ebWcả tốiAyaW 69qYqa lạ69qYi bnAMwị ng5ebW' 5ebWcủa đồnAyaW c.sátAyaW dẫnAMwn 5ebWđi, AyaWtrog l69qYòng b5ebWố vừa69qY l69qYo nAMwvừa nAMwgiận, vừnAMwa tsTbzức AyaWvừa sợ,5ebW bệAyaWnh tìAyaWnh v5ebWì vậy69qY 69qYmà cAyaWàg nặgnAMw hơn.

 

Chẳg mấnAMwy ch69qYốc đnAMwã đếnAMwn giữa69qY 5ebWtrưa, b.5ebWsĩ ThưAyaWờng ksTbzhám bệnhsTbz AyaWcho bố69qY 69qYtôi xonAMwg lsTbziền sTbzvội vnAMwã qu69qYay về.5ebW CsTbzả tôiAyaW vànAMw mAyaWẹ đềusTbz biếtnAMw h69qY.nai nah5ebW2 ông5ebW sTbzcó việnAMwc lớsTbzn 69qYnên 69qYko dá69qYm giữ69qY ôn69qYg lnAMwại ăsTbzn cơm.

 

Sau khAyaWi bsTbz.sĩ ThườngsTbz đi69qY, mẹnAMw 5ebWvào sTbznhà bếsTbzp nsTbzấu nướnAMwg, L5ebWan nAMwLan nhân69qY cAyaWơ hộ5ebWi AyaWchạy nAMwqa fòngAyaW nAMwtôi h5ebWỏi AyaWkhi 5ebWnào sTbzmới cónAMw thAyaWể r5ebWa đAyaWi. TôAyaWi 5ebWnói vsTbzs sTbzcô nAMwấy 69qYrằg tiềnAyaW mẹ5ebW đnAMwưa đểnAMw chữasTbz bnAMwệnh sTbzcho bố5ebW vẫn69qY cnAMwhưa tnAMwiêu bnhsTbziu, sTbzmặc dAyaWù nAMwko nAyaWhiều nhưsTbzg n69qYói c69qYhug cũ69qYg đủ69qY tisTbzền lộAyaW fí.nAMw 5ebWNhưg bjờnAMw bnAMwố sTbzđag ốsTbzm nhưsTbz 5ebWvậy, ansTbzh cảAyaW lại5ebW 5ebWko 69qYcó nhà,nAMw tôsTbzi nghAyaWĩ 69qYđợi v5ebWài hsTbzôm cnAMwho bệ69qYnh AyaWtình bốAyaW thnAMwuyên giảm5ebW rnAMw' 69qYsẽ dẫn5ebW LasTbzn LaAyaWn cAyaWhạy trốn.

 

Lan LAyaWan 69qYnge xsTbzog số69qYt r5ebWuột đếnAyaW fnAMwát khósTbzc. CônAMw nóinAMw an5ebWh csTbzả 5ebWko c69qYó nsTbzhà m69qYới nAMwlà cAyaWơ AyaWhội tAyaWốt đ5ebWể thoásTbzt thâAyaWn, nnAMwếu nh5ebWư sTbzanh nAMwcả vAyaWề rsTbz2, 69qYcó munAMwốn thoánAMwt AyaWkhỏi đây5ebW 5ebWe rằ69qYg cAyaWhẳg dễ69qY d69qYàg gì.

 

Cứ nhAyaWắc nAMwanh cả5ebW làAyaW mặnAMwt sTbzLan LnAMwan bAyaWiến sắc,AyaW ánsTbzh mắAyaWt sợ5ebW 5ebWhãi nsTbzhư nhìnsTbz thAyaWấy mnAMwa wỷ,69qY toà69qYn tAyaWhân rAyaWun 69qYlên cầmAyaW sTbzcập. TôsTbzi c5ebWúi đầuAyaW n5ebWghĩ ngnAMwợi rAyaW' h5ebWạ wếtAyaW tâmnAMw, bAyaWảo LnAMwan LsTbzan rằgsTbz nếusTbz sTbznhư tốsTbzi n5ebWay anAyaWh c5ebWả sTbzko về5ebW thì5ebW sTbztôi s69qYẽ sTbzdẫn nAMwanh 69qYấy c5ebWhạy trốn69qY. SasTbzu đóAyaW tôAyaWi bnAMwảo LnAMwan L5ebWan AyaWvề 5ebWfòng chuAyaWẩn bị,69qY đ69qYem tnAMwheo nhinAMwều wầsTbzn áAyaWo rétAyaW, nAMwTôi cònAMwn sợ69qY anAyaWh csTbzả ssTbzẽ nAMwtrở vềnAMw nênnAMw d5ebWặn LsTbzan L69qYan wAyaWần áo69qY chunAMwẩn nAMwbị xosTbzg sTbzfải cất69qY 5ebWvào chỗnAMw nàsTbzo knAMwo 69qYbị AyaWngkhác fátnAMw hiệnnAMw ra.

 

Tôi đã5ebW wếtAyaW 5ebWđịnh sẽ5ebW dẫnsTbz LasTbzn LsTbzan bỏnAMw trốn,AyaW hơnnAMw nữa69qY 69qYrất có5ebW sTbzthể l5ebWà 5ebWsẽ b69qYỏ trAyaWốn 5ebWtối nasTbzy, trnAMwog l5ebWòg 5ebWtôi độ69qYt nhnAMwiên th5ebWấy rấnAMwt AyaWbất aAyaWn, tôi5ebW 5ebWlo lsTbzắg sTbzsau 5ebWkhi mìnsTbzh bỏAyaW AyaWđi tnAMwhì bệsTbznh tsTbzình sTbzcũa bốsTbz 5ebWsẽ nặgsTbz hsTbzơn, cag69qY2 l5ebWo c69qYho mẹsTbz AyaWsẽ r69qYơi vàsTbzo h69qYàon c69qYảh khnAMwó xửsTbz. TnAMwôi dẫnAMwn LAyaWan 5ebWLan 5ebWđi r5ebW' nAMwanh cảsTbz b5ebWiết sTbzđc. sTbzsẽ hậAyaWn thsTbzấu x5ebWươg, lsTbziệu ansTbzh ấAyaWy 5ebWcó gânAMwy sTbzchuyện 69qYvs mẹnAMw sTbzko nhỉnAMw?Tôi đnAMwi sTbzr', sTbzchẳg nAMwbjờ wAyaWay lạsTbzi cănAyaW nAyaWah2 nànAMwy nữ5ebWa, vậynAMw thìAyaW mnAMwẹ tôisTbz b5ebWiết 69qYai chnAMwăm sónAMwc đây?

 

nGHĨ đếnAMwn sTbzđây trsTbzog lsTbzòg sTbztôi sTbzlại nAMwthấy rất69qY buồnsTbz f5ebWiền, ch69qYẳg biếtnAMw 5ebWnc" mắsTbzt đã69qY c5ebWhảy rAyaWa từAyaW AyaWlúc nào.5ebW Lúc5ebW ăn5ebW cơsTbzm, AyaWLan LAyaWan để69qY nAMwý thAyaWấy sắc69qY mặtnAMw tôi5ebW rấAyaWt khnAMwó conAMwi, ănnAMw xsTbzog cnAMwô le5ebWn 69qYlén hỏnAMwi 5ebWtôi cAyaWó fảisTbz tôAyaWi đãnAMw thấynAMw hốiAyaW hậnAyaW haAyaWy konAMw. TôinAMw nAMwcố nặn5ebW r69qYa 5ebW1 nụ69qY c69qYười sTbzgượg gạo,lắnAMwc AyaWđầu. sTbzLan LsTbzan AyaWmỉm cười69qY nhìsTbzn tnAMwôi, nAMwnụ cười69qY thậnAMwt thêAyaW lươg.

 

- AnAMwNh sTbzAn, 5ebWem đ69qYã lànAMwm sTbzanhf sTbzải kAyaWhó 5ebWxử sTbzr', AnnAMwh 69qYcũg k5ebWo cầnnAMw vsTbzì 69qYe 69qYmà khnAMwó xử5ebW nnAMwhư vậnAMwy đsTbzâu, nAMwe nAMwko muốn5ebW nnAMwhìn thấnAMwy cnAMwái bộAyaW dạg69qY nAMwnày của5ebW nAMwa, sAyaWau nà69qYy 5ebWa AyaWko cầnsTbz l69qYo nAMwcho nAMwe sTbzđâu! nAMw- AyaWLan La5ebWn m69qYím chặAyaWt 5ebWmội, nghẹnsTbz nnAMwgào nóAyaWi r5ebWa cânAMwu nàyAyaW 5ebWr' wanAMwy n5ebWg' nAMwbỏ đi.

 

Tôi vộiAyaW vàngnAMw kAyaWéo L69qYan LnAMwan lại,nAMw AyaWnghẹn ngàosTbz nói:

 

- LsTbzan LanAyaW, sTbzem chnAMwớ nghĩnAMw nhiều,nAMw 5ebWa ca5ebWm t69qYâm tìsTbznh 69qYnguyện gisTbzúp nAMwe, nAMwvì 5ebWe nAMwa chẳg5ebW sợ69qY gì5ebW hế69qYt! ChúAyaWg 5ebWta đAyaWã 69qYnói sTbzr', nế5ebWu nh5ebWư tối5ebW n5ebWay anAyaWh 69qYcả k69qYo AyaWvề, đợi69qY bố5ebW mẹAyaW đ5ebWi n69qYgủ, nAMwe ởnAMw tAyaWrog fòn5ebWg đợnAMwi anh!

 

Lúc 5ebWnày L69qYan LsTbzan mớiAyaW nở69qY nụnAMw cười.AyaW SasTbzu k5ebWhi LasTbzn AyaWLan v69qYề fònnAMwg cnAMwủa asTbznh cả,sTbz tôinAMw đếnAyaW fAyaWòng kh5ebWám cAyaWủa b.5ebWsĩ KAyaWim Nhất69qY TsTbzhủ đểnAMw mu5ebWa thsTbzuốc thsTbzeo AyaWđơn c5ebWủa b.sĩAyaW ThườnnAMwg đã69qY kê.5ebW KhóAyaW knAMwhăn lắ69qYm mớiAyaW thuyết5ebW nAMwfục đ69qYc bố69qY tô5ebWi uốsTbzg thu69qYốc, xAyaWog AyaWxuôi tôisTbz 69qYlại ngồi5ebW 5ebWnói chuynAMwện AyaWfiếm v69qYs m69qYẹ. C69qYuối cùg69qY tôitrởnAMw AyaWvề AyaWfòng sTbzchuẩn bị5ebW vàisTbz chiếc5ebW ásTbzo ấnAMwm, thấp69qY 69qYthỏm 69qYchờ đợinAMw trời69qY tnAMwối. Tôi5ebW thầm69qY c5ebWầu kAyaWhấn hà69qYg trnAMwăm hàAyaWg nghì5ebWn 69qYlần ở69qY trsTbzog lòn69qYg moAyaWng AyaWsao nAMwanh cả5ebW tối69qY na69qYy đừg5ebW tnAMwrở về

 

Chiều sTbztối sTbzđột sTbznhiên nổiAyaW giAyaWó AyaWto, sTbzbầu nAMwtrời nAMwsầm sậpAyaW nhưsTbz chunAMwẩn bnAMwị đổAyaW sậpsTbz xuốg69qY đế69qYn nơsTbzi. MặcAyaW dùAyaW thời69qY tiếsTbzt nà69qYy rsTbzất 5ebWcó AyaWlợi chsTbzo việc5ebW AyaWtrốn ch69qYạy của5ebW tôAyaWi AyaWvà LasTbzn La69qYn nhưgnAMw trnAMwog AyaWlòng tnAMwôi sTbzlại cả5ebWm thấyAyaW vôsTbz c69qYùg căgsTbz thẳg69qY. CũgAyaW 69qYmay là5ebW ăAyaWn nAMwcơm tốisTbz 69qYxog mànAMw a69qYnhc 5ebWa 69qY3vẫn c69qYhưa vềsTbz, xenAMwm nAMwra hAyaW.nai annAMwh ấnAMwy cũ69qYg sẽsTbz ksTbzo vsTbzề nhà.

 

Tôi vAyaWs 5ebWmẹ lAyaWặg nAMwlẽ nAyaWgồi b69qYên bố69qY AyaW1 hồnAMwi lâuAyaW. 5ebWBố cứsTbz nhắmsTbz mnAMwắt cnAMwhẳg 69qYnói nửaAyaW lời,AyaW mẹ5ebW ủ69qY r69qYủ ngồiAyaW ở5ebW đầuAyaW giườgnAMw cũsTbzg chẳAyaWg lnAMwên tiếg.sTbz 5ebWKo kAyaWhí troAyaWg fò69qYng nhAyaWỏ 5ebWvo nAMwcùg ngột5ebW ngạt,69qY nnAMwặg 5ebWnè. sTbzTôi thấpsTbz AyaWthỏm n69qYhìn rAyaWa AyaWngoài cử5ebWa sổ5ebW, khẽ69qY k69qYéo sTbzrèm c5ebWửa nhìnAyaWr 5ebWa ngoài5ebW. 69qYMây mù69qY đã69qY 69qYche kíAyaWn nsTbzhựg ngsTbzôi sa69qYo lấpsTbz lánhAyaW trê69qYn bầu5ebW trời,sTbz khsTbzoảg sân5ebW trc69qY" sTbznhà tốisTbz đe5ebWn nAyaWhư mựsTbzc, tiếg69qY gsTbzió bấcAyaW gsTbzào rí5ebWt đầynAMw nAMwthe lưnAMwơg. 5ebWCả thế5ebW sTbzgiới dườg69qY nAyaWhư sTbzđag chAyaWìm tnAMwrog sTbzsự t5ebWối tămsTbz vànAMw lạnhAyaW 5ebWlẽo. GinAMwan nh69qYà fíAyaWa sTbzTây vẫn69qY saAyaWág đsTbzèn, tôisTbz AyaWbiết LAyaWan sTbzLan 69qYđag ở69qY trnAMwog sTbzfòng số69qYt rAyaWuột đợisTbz tôi.

 

Ngoảnh đầu69qY lsTbzại nhì69qYn bố69qY mẹ69qY, trnAMwog 5ebWlòg tôi5ebW lại5ebW AyaWwặn lênsTbz nỗi5ebW đ5ebWau nAMwxót x69qYa. gi5ebWữa cásTbzi mùnAMwa đôgsTbz r5ebWét bu69qYốt nànAMwy nAMwtôi fảisTbz từ69qY bỏnAMw cnAMwha mẹ69qY ởsTbz lạAyaWi để69qY dAyaWẫn L5ebWan LaAyaWn c5ebWao ch5ebWạy x5ebWa ba69qYy. ThếAyaW nhưAyaWg sTbztôi lạisTbz nAMwko thể69qY AyaWnói sTbz1 lnAMwời 69qYcáo biệsTbzt 5ebWvs họ,sTbz tsTbzhậm chí69qY knAMwo tnAMwhể đểnAMw sTbzhọ biAyaWết. 5ebWTôi AyaWko thnAMwể sTbznào tưởg5ebW tượgnAMw rsTbza đcsTbz t69qYâm tAyaWrạg của5ebW họ5ebW ssTbzau ksTbzhi f69qYát hiệnnAMw AyaWra tôinAMw và69qY sTbzLan sTbzLan đ69qYã chạ69qYy trố5ebWn v69qYs nsTbzahu. Chắc5ebW chắnAyaW họnAMw sẽ5ebW đ69qYau đớnnAMw tAyaWột độ,5ebW c5ebWhắc chắnAyaW sẽ5ebW gnAMwiận sTbzdữ mắ69qYg chữsTbzi tôinAMw, bốnAMw dẵnAMw từgsTbz mắgAyaW an5ebWh cả69qY lnAMwà súcsTbz sinsTbzh, nAMwcòn tôiAyaW, làm69qY AyaWra nhựgsTbz nAMwchuyện 69qYnày r69qY' t69qYôi cò5ebWn AyaWchẳg b69qYằg lsTbzaoì s5ebWúc sinh.

 

Tôi ở5ebW tronAMwg fòsTbzng bốnAMw m69qYẹ hơnAyaW 69qY1 tiếgnAMw đồgsTbz hồ5ebW. Hì5ebWnh nAMwnhư bAyaWố tsTbzôi sTbzđã ngủsTbz sasTbzy AyaWr' 5ebWnên thỉhsTbz thoảgnAMw nAMwcòn fsTbzát 69qYra tinAMwếg 69qYngáy kAyaWhe kh69qYẽ. Mẹ69qY tôsTbzi cũnAMwg bnAMwắt nAMwđầu buồnAyaW ngủ,giụnAMwc tôisTbz về69qY AyaWfòng ngỉ5ebW n5ebWgơi. LúAyaWc AyaWtiễn tônAMwi 5ebWra cử69qYa, mẹ5ebW c5ebWhẳg nóAyaWi chẳnAMwg rằg5ebW, chỉnAMw nhé69qYt và69qYo AyaWtúi nAMwtôi sTbz1 cáinAMw túiAyaW AyaWnhỏ snAMwau AyaWđó đẩynAMw tAyaWôi r69qYa ngoàAyaWi sTbzcửa và69qY cAyaWài thsTbzen cửa69qY lại.

 

Trở 5ebWvề fòn69qYg, tônAMwi vsTbzội vagsTbz2 69qYbật 69qYđèn, lAyaWấy 5ebWcái 69qYtúi n5ebWhỏ m5ebWẹ 69qYvừa dúsTbzi cAyaWho tôsTbzi ra5ebWxem, bê69qYn tr69qYog lànAMw 69qY1 xấsTbzp nhựg69qY 69qYtờ tiềnAyaW lẻAyaW c5ebWũ: 1nAMw00, 5ebW50, sTbz10, 69qY5, sTbz2, 5ebW1 tệ.sTbz. AyaWđây c69qYhính 69qYal2 số69qY tiềsTbzn mẹnAMw tíchnAMw cópAyaW hànAyaWg ngày.

 

Nhìn thấysTbz x69qYấp tisTbzền lẻsTbz n69qYày bỗng69qY nhi69qYên 69qYnc" mắtnAMw tôAyaWi lAyaWại tuôn5ebW rơi,69qY Tô69qYi h5ebWiểu 69qYngay rnAMwa ýAyaW csTbzủa nAMwmẹ, ho69qYá 5ebWra mẹsTbz nAMwđã sTbzfát hiệnnAMw 69qYra chuy5ebWện tôi5ebW và69qY L69qYan LaAyaWn chusTbzẩn bsTbzị bỏnAMw t5ebWrốn, tsTbzhế AyaWnên m5ebWẹ mớisTbz đemsTbz 69qYtất cảsTbz sốAyaW tiềnsTbz AyaWmà mẹ5ebW tíAyaWch luỹ5ebW AyaWđc léAyaWn l69qYút sTbzđưa nAMwcho tôi69qY sTbzvì sợAyaW tô5ebWi sTbzxa n5ebWah2 sTbzk cAyaWó tiền69qY tiêsTbzu. nAMwChính nAMwtúi tiềnnAMw nà69qYy sTbzđã tr69qYở thànAMwnh vịAyaW cứuAyaW t5ebWinh của69qY AyaWtôi tronAMwng nhữnAMwg th5ebWag1 nAMwngày trốAyaWn nAMwchạy sasTbzu n69qYày sTbz( còn69qY cAyaWó AyaW1 chuyệsTbzn nnAMwữa mãAyaWi đếnAyaW sanAMwu khAyaWi b69qYố tôi5ebW 69qYqa đời69qY mẹ69qY mới69qY nónAMwi v69qYs tôi,5ebW sTbzsố tiềnnAMw 2AyaW.000 tệ5ebW msTbzà mẹAyaW đưa5ebW 69qYcho nAMwtôi đểnAMw đAyaWi mờAyaWi b5ebW.sĩ Thường5ebW đến69qY 5ebWkhám bện69qYh csTbzho nAMwbố tôisTbz nAMwhồi 5ebWsag1 lnAMwà dnAMwo bốsTbz nAMwbảo nAMwmẹ đưaAyaW csTbzho tnAMwôi. BốnAMw cũ5ebWg hiAyaWểu đcnAMw tâsTbzm sTbztư nAMwcũa tôisTbz nênsTbz 69qYđã â5ebWm thnAMwầm giú5ebWp đỡ)

 

Tôi chờ5ebW đợi5ebW trAyaWog thấ5ebWp th69qYỏm vAyaWà 69qYlo sTbzâu, mãAyaWi nAMwmới đến5ebW 5ebWnửa đêm,nAMw nAyaWhân lúc69qY đnAMwêm khuy5ebWa thnAMwanh vắg5ebW, tô69qYi chạy5ebW AyaWsag AyaWgọi sTbzLan La5ebWn, nAMwTrc" AyaWkhi đi5ebW, tôsTbzi nnAMwc" mắtsTbz nAMwlưg trògsTbz nAMwwì trc69qY" csTbzửa giasTbzn 69qYnhà của5ebW bốnAMw 69qYmẹ, AyaWdập sTbzđầu c69qYúi lạ69qYy b5ebWố mẹnAMw trnAMwog t69qYâm trạg5ebW hếtAyaW sứcnAMw nặg69qY nề69qY. Sa5ebWu đ5ebWó nAMwtôi k5ebWéo 69qYLan LasTbzn rnAMwa khỏiAyaW cửanAMw rAyaW' nsTbzhanh c69qYhóg 5ebWbiến m69qYất 69qYtrog màn69qY đêm...