You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dxepto đểxept xeptem tnGZHQJsVrở về

Vài nngBfEroyữ nGZHQJsVphục vụxept đxeptang làmngBfEroy nGZHQJsVviệc gầnnGZHQJsV đónGZHQJsV cũngngBfEroy hếtxept sứnGZHQJsVc bấnGZHQJsVt xeptngờ tngBfEroyrước hànnGZHQJsVh độngxept củngBfEroya MnGZHQJsVinh Vỹ,xept xeptdù chngBfEroyo nGZHQJsVhọ khônxeptg xeptbiết xeptchuyện gnGZHQJsVì đngBfEroyang xảynGZHQJsV ra.

Một ngBfEroycô hầuxept dạnnGZHQJsV dĩngBfEroy bướcngBfEroy đến,nGZHQJsV vỗxept nnGZHQJsVhẹ nGZHQJsVvào xeptvai anngBfEroyh, nhưnGZHQJsVng ngBfEroymuốn nGZHQJsVngăn cảngBfEroyn annGZHQJsVh nGZHQJsVđi qxeptuá gngBfEroyiới hxeptạn, đềxept phòngBfEroyng trườngxept hợpxept xấxeptu nhất.

“Thiếu gixepta, đngBfEroyừng… cngBfEroyô ấyxept vẫnxept đannGZHQJsVg bấngBfEroyt txeptỉnh, sẽnGZHQJsV ngBfEroycó ánGZHQJsVn xeptmạng thậtxept đấy!”

Giọng côxept tngBfEroya nhẹnGZHQJsV nxepthàng nhưxept ngBfEroyđang trấxeptn ngBfEroyan mxeptột nGZHQJsVcon thúngBfEroy xeptdữ, đônGZHQJsVi vnGZHQJsVai đnGZHQJsVang rngBfEroyun ngBfEroylên nxepthè nhẹ.

Nhưng đápxept lạinGZHQJsV sxeptự lxepto lắngBfEroyng xeptvà thậnnGZHQJsV txeptrọng củangBfEroy cnGZHQJsVô tngBfEroya, ngBfEroychỉ lnGZHQJsVà mnGZHQJsVột ánhxept mnGZHQJsVắt sắngBfEroyc xeptnhọn… Mixeptnh VỹngBfEroy ngoảnhngBfEroy mặtxept lại,ngBfEroy trừnGZHQJsVng mngBfEroyắt xeptnhìn ngBfEroycô taxept, gằnngBfEroy giọng.

“Biến đinGZHQJsV…” ĐôinGZHQJsV nGZHQJsVmắt angBfEroynh dnGZHQJsVời ngBfEroytừ cxeptô gngBfEroyái kingBfEroya nGZHQJsVsang ÁinGZHQJsV Hxepty, xxeptem thửngBfEroy cnGZHQJsVô cxeptó nGZHQJsVphản ứnngBfEroyg nàongBfEroy kngBfEroyhông, đôngBfEroyi mxeptôi vxeptẫn ngBfEroyphát rnGZHQJsVa từnGZHQJsVng từxept mộngBfEroyt cácnGZHQJsVh chngBfEroyậm rãi,xept “…xept nhnGZHQJsVân ngBfEroytiện bảnGZHQJsVo txeptất cảnGZHQJsV nhữngxept xeptai đangngBfEroy ngBfEroycó mặtngBfEroy ngBfEroytrong cxeptăn biệtxept nGZHQJsVthự nàngBfEroyy lậpngBfEroy tứxeptc xeptra xeptkhỏi đây.”

Ánh mắtnGZHQJsV thxeptống trnGZHQJsVị vngBfEroyà uxepty quynGZHQJsVền củanGZHQJsV anngBfEroyh khnGZHQJsViến cônGZHQJsV gnGZHQJsVái rợxeptn người,xept cngBfEroyô tnGZHQJsVa chỉnGZHQJsV bxeptiết nxepthìn ngườxepti nGZHQJsVcon gáinGZHQJsV xeptđáng txepthương đangnGZHQJsV nằmxept xeptgọn trnGZHQJsVên tangBfEroyy MnGZHQJsVinh ngBfEroyVỹ xeptvà chônnGZHQJsVg chênngBfEroyh gnGZHQJsViữa ngBfEroyhồ nướcxept mênxepth môxeptng mànGZHQJsV lắnGZHQJsVc đầnGZHQJsVu nxeptgán ngẩm…

Một ngBfEroylúc saunGZHQJsV, tiếnngBfEroyg bướxeptc chânngBfEroy vxeptội vnGZHQJsVã nGZHQJsVnối nhngBfEroyau nGZHQJsVra khỏixept cxeptăn bxeptiệt thự.

Nhận xeptthấy tấnGZHQJsVt cảnGZHQJsV đãnGZHQJsV rnGZHQJsVa khỏngBfEroyi nGZHQJsVđây, khônGZHQJsVng cxeptòn anGZHQJsVi lnGZHQJsVàm phinGZHQJsVền đếnnGZHQJsV mngBfEroyình nxeptữa, nGZHQJsVMinh Vxeptỹ bắtngBfEroy đnGZHQJsVầu tiếngBfEroyp tụcngBfEroy hngBfEroyạ thấpxept tay.

Mực nưngBfEroyớc bắtngBfEroy đầungBfEroy vượtngBfEroy quánGZHQJsV giớingBfEroy hạn,xept Minxepth VnGZHQJsVỹ vẫngBfEroyn tixeptếp tụcxept hạnGZHQJsV ngBfEroyđôi txeptay ngBfEroyđang ngBfEroynâng nxeptgười xeptÁi ngBfEroyHy, xeptanh kngBfEroyhông tingBfEroyn làngBfEroy cnGZHQJsVô lxeptại nngBfEroygoan cốngBfEroy đếnxept mngBfEroyức nàynGZHQJsV được!

Tại sxeptao cnGZHQJsVô ấyxept lxeptại thanGZHQJsVm gngBfEroyia vànGZHQJsVo knGZHQJsVế hoạcxepth xeptcủa HạonGZHQJsV ThầnnGZHQJsV cxeptơ chứ?

Ban đầxeptu ngBfEroythực snGZHQJsVự xeptanh đãxept hoànngBfEroy toàxeptn rơingBfEroy vàonGZHQJsV bẫyngBfEroy ngBfEroydo HạongBfEroy Txepthần vàngBfEroy ngBfEroycô đặtnGZHQJsV xeptra, nhưngnGZHQJsV xeptsau ánngBfEroyh mắtnGZHQJsV chnGZHQJsVứa nGZHQJsVđựng đầyxept yêunGZHQJsV ngBfEroythương màxept HngBfEroyạo ThầnngBfEroy đxeptã nngBfEroyhìn cnGZHQJsVô nGZHQJsVvừa nGZHQJsVrồi, xeptanh cngBfEroyó ngBfEroythể nhậngBfEroyn địnnGZHQJsVh nGZHQJsVđược mọingBfEroy chuynGZHQJsVện xeptđang diễxeptn rxepta vôngBfEroy ngBfEroycùng bấtngBfEroy –xept bìxeptnh –ngBfEroy thường!

Hơn cả,xept nGZHQJsVkhi annGZHQJsVh ômngBfEroy Áixept nGZHQJsVHy vnGZHQJsVào lòxeptng, nnGZHQJsVhiệt độxept cơxept nGZHQJsVthể nGZHQJsVcô lnGZHQJsVại vxeptô cùnnGZHQJsVg ấmxept áp,xept kxepthông quángBfEroy lạnngBfEroyh cũnxeptg khngBfEroyông quánGZHQJsV nóng.

Anh đãxept ngngBfEroyhĩ đếnnGZHQJsV trườngxept ngBfEroyhợp cnGZHQJsVô xeptngất dxepto bịxept sxeptay nắngngBfEroy hnGZHQJsVoặc bxeptị cnGZHQJsVảm ngBfEroylạnh, nnGZHQJsVhưng nếunGZHQJsV nhưxept nGZHQJsVvậy thngBfEroyì tạixept sanGZHQJsVo thânxept nhinGZHQJsVệt vôxept vẫnGZHQJsVn xeptở nGZHQJsVmức bìnnGZHQJsVh txepthường cnGZHQJsVơ chứ?

Có lnGZHQJsVẽ ngBfEroycô đngBfEroyã khôngxept đểnGZHQJsV ýnGZHQJsV, nGZHQJsVanh nGZHQJsVđã ngBfEroythử chnGZHQJsVạm nhẹnGZHQJsV vxeptào xeptgương ngBfEroymặt côxept nhngBfEroyư mnGZHQJsVột hnGZHQJsVành độngngBfEroy vngBfEroyô tìnhngBfEroy, thựxeptc chấxeptt mnGZHQJsVục đíchxept xeptcủa anGZHQJsVnh lnGZHQJsVà tnGZHQJsVhử xexeptm snGZHQJsVuy nGZHQJsVđoán nGZHQJsVcủa xeptanh lànGZHQJsV nGZHQJsVđúng hxeptay sai…

Quả nngBfEroyhiên khônnGZHQJsVg nằmnGZHQJsV ngxeptoài dngBfEroyự xeptđoán, bànGZHQJsVn tnGZHQJsVay chxeptạm nGZHQJsVnhẹ vngBfEroyào gươngxept xeptmặt ngBfEroyÁi xeptHy đãngBfEroy nGZHQJsVlưu lạixept mnGZHQJsVột lớnGZHQJsVp phnGZHQJsVấn trngBfEroyang xeptđiểm nhạt…nGZHQJsV rõxept ràngngBfEroy côxept đãxept cốngBfEroy nGZHQJsVtình ngBfEroytrang điểmngBfEroy chxepto sắcngBfEroy mngBfEroyặt mìnxepth táingBfEroy xanxepth nGZHQJsVnhằm thxeptuận lngBfEroyợi ngBfEroycho xeptkế hnGZHQJsVoạch ngBfEroyngất ngBfEroyxỉu trngBfEroyước ngBfEroynhà anxepth ngBfEroynhư xeptmột sựngBfEroy trùngxept hợp.

Tại xeptsao rnGZHQJsVõ rànxeptg Áxepti xeptHy khônngBfEroyg hxeptề bấnGZHQJsVt tỉnh,xept nhưxeptng lạinGZHQJsV cốngBfEroy tìnxepth giảxept xeptvờ nhngBfEroyư thế?

Cô chấngBfEroyp nhậnGZHQJsVn cộngngBfEroy txeptác cùngxept HngBfEroyạo Thầnxept vớinGZHQJsV lýngBfEroy nGZHQJsVdo vàngBfEroy mụcnGZHQJsV nGZHQJsVđích gì?

Lòng ngBfEroyMinh xeptVỹ nxeptgổn ngaxeptng nGZHQJsVbao nGZHQJsVnhiêu cxeptâu hỏxepti ngBfEroychưa đượxeptc giảingBfEroy ngBfEroyđáp, nhưnxeptg nGZHQJsVanh nGZHQJsVđang cốngBfEroy ýngBfEroy vạchxept xepttrần kếnGZHQJsV hxeptoạch củaxept cô.

Mặc kệnGZHQJsV cxeptho cảxept ngườinGZHQJsV côxept đãxept hongBfEroyàn txeptoàn bngBfEroyị ngBfEroydìm dướngBfEroyi nGZHQJsVmặt nước,xept ngườixept coxeptn gánGZHQJsVi tngBfEroyrên tngBfEroyay anngBfEroyh vẫnxept ngBfEroykhông hềnGZHQJsV cxeptó xeptý đnGZHQJsVịnh tựnGZHQJsV cứngBfEroyu ngBfEroythoát chínhxept mình.

Ái nGZHQJsVHy cốxept ngBfEroygắng nínnGZHQJsV txepthở, mặcxept kệxept nGZHQJsVlồng nnGZHQJsVgực khxeptó txepthở ngBfEroyđến mnGZHQJsVức nnGZHQJsVhư muốnngBfEroy nổngBfEroy tung.

Sao độtngBfEroy nhiênxept cxeptô lnGZHQJsVại nhớngBfEroy đếnGZHQJsVn khoảnhnGZHQJsV kngBfEroyhắc xeptlần đầunGZHQJsV tixeptên bịxept axeptnh dnGZHQJsVìm xeptxuống nướxeptc tngBfEroyhế này?

Cảm gixeptác xeptgiống hxeptệt nhưxept kxepthi đnGZHQJsVó, chỉnGZHQJsV knGZHQJsVhác ởxept chngBfEroyỗ côngBfEroy ngBfEroykhông hềngBfEroy xepttỏ bấtngBfEroy cnGZHQJsVứ nGZHQJsVhành độnGZHQJsVng nGZHQJsVnào nGZHQJsVgọi nGZHQJsVlà pxepthản khánnGZHQJsVg cả.

Trái tnGZHQJsVim chngBfEroyất chứangBfEroy đxeptầy txepthù ngBfEroyhận củaxept cngBfEroyô chxeptợt thxeptắt xeptlại… ngBfEroyanh thngBfEroyật sựnGZHQJsV ngBfEroycó xeptý địnhnGZHQJsV giếtngBfEroy côngBfEroy sao?

Nhưng ngBfEroycũng khôngngBfEroy qxeptuan ngBfEroytrọng, sốngnGZHQJsV hangBfEroyy cxepthết đốinGZHQJsV vớingBfEroy cônGZHQJsV đềuxept nhngBfEroyư nhngBfEroyau cảnGZHQJsV thôi.

Cố gắnnGZHQJsVg níxeptn thnGZHQJsVở dùxept ngBfEroycho rấtxept khxeptó xeptchịu, Áxepti ngBfEroyHy vngBfEroyẫn khôngBfEroyng tàingBfEroy nnGZHQJsVào kingBfEroyểm xeptsoát đượcnGZHQJsV sắcngBfEroy nGZHQJsVmặt ngBfEroycủa mình.

Hàng lônngBfEroyg màyngBfEroy dàngBfEroyi ngBfEroythanh nGZHQJsVtú cngBfEroyứ nngBfEroyhíu dầngBfEroyn lxeptại, đôinGZHQJsV môxepti cũngBfEroyng mngBfEroyím chnGZHQJsVặt, cảnGZHQJsV ngườngBfEroyi cnGZHQJsVô cngBfEroyứ cựanGZHQJsV qunGZHQJsVậy khôngxept ngừng.

Minh VỹngBfEroy nhắmnGZHQJsV mắngBfEroyt nGZHQJsVlại, axeptnh kngBfEroyhông nGZHQJsVmuốn tnGZHQJsVrông ngBfEroythấy cônGZHQJsV nnGZHQJsVhư xeptthế này,xept lngBfEroyại càngBfEroyng nGZHQJsVkhông muxeptốn thấyxept chínhxept mnGZHQJsVình đãnGZHQJsV làxept ngBfEroyngười kngBfEroyhiến ngBfEroycô trởnGZHQJsV nêxeptn nnGZHQJsVhư thế.

Đến lúxeptc khônxeptg thểxept chnGZHQJsVịu đựngngBfEroy đượnGZHQJsVc nữa,xept nGZHQJsVanh xeptkéo nngBfEroyhanh ngườinGZHQJsV cngBfEroyô lêngBfEroyn, ôngBfEroym thậtxept chặnGZHQJsVt vànGZHQJsVo lòng.

Cả Áxepti xeptHy xeptcũng nGZHQJsVho txepthành tnGZHQJsViếng, thnGZHQJsVở gấxeptp gánGZHQJsVp kngBfEroyhi hxeptô hngBfEroyấp đngBfEroyược xepthoạt độngxept nGZHQJsVtrở lại.

Anh thngBfEroyua rồi…

Không tnGZHQJsVhể nàonGZHQJsV ngBfEroythắng đượnGZHQJsVc sựxept ươngngBfEroy bướngnGZHQJsV vàngBfEroy cốngBfEroy cxepthấp cnGZHQJsVủa cnGZHQJsVô… vngBfEroyốn dnGZHQJsVĩ từxept trướcngBfEroy đếnxept ginGZHQJsVờ xeptđã xeptlà nhưxept vậy.

Thà xeptrằng xeptcô đừngxept ngBfEroyxuất hiệnnGZHQJsV thngBfEroyêm lầnxept nữngBfEroya trngBfEroyước mngBfEroyắt xeptanh, thìnGZHQJsV nỗxepti đnGZHQJsVau năngBfEroym xeptxưa đãnGZHQJsV khôxeptng đượnGZHQJsVc khơinGZHQJsV dậy,nGZHQJsV mạnhxept mngBfEroyẽ nGZHQJsVvà nGZHQJsVđau đớnngBfEroy nGZHQJsVgấp đôi.

Khoảnh khắcnGZHQJsV ngBfEroynhìn xeptthấy cngBfEroyô trngBfEroyong tầmngBfEroy mắt,ngBfEroy Mixeptnh VỹnGZHQJsV tngBfEroyhực snGZHQJsVự cảnGZHQJsVm nGZHQJsVthấy xepthạnh phúcngBfEroy xeptđến mứcngBfEroy khôngxept thểngBfEroy nGZHQJsVnói thxeptành lờinGZHQJsV, cảngBfEroy bnGZHQJsVầu trờnGZHQJsVi đenngBfEroy ngBfEroytối nhngBfEroyư đượcxept ánhxept xeptsáng chixeptếu rọi…

Hạnh nGZHQJsVphúc đóngBfEroy chưxepta kéngBfEroyo dàngBfEroyi nnGZHQJsVhư mxeptong xeptmuốn, xeptthì tráingBfEroy nGZHQJsVtim xeptanh lạngBfEroyi nhnGZHQJsVư xeptbật mngBfEroyáu kngBfEroyhi nngBfEroyhận xeptra xeptsự nGZHQJsVthật vnGZHQJsVề snGZHQJsVự nGZHQJsVcó mặngBfEroyt củanGZHQJsV cô.

Cô trởxept vnGZHQJsVề xeptbên anh…ngBfEroy chỉnGZHQJsV đểngBfEroy thựxeptc hxeptiện mộtnGZHQJsV âmxept ngBfEroymưu đnGZHQJsVược sắpnGZHQJsV đặtngBfEroy sẵnnGZHQJsV từnGZHQJsV trưngBfEroyớc, đaunGZHQJsV đớnxept thật!

Khuôn mặtxept ngBfEroyanh xeptgục vàongBfEroy thâxeptn ngườingBfEroy mxeptát lạnGZHQJsVnh ngBfEroycủa xeptÁi Hxepty, hngBfEroyai bxeptàn ngBfEroytai sixeptết ngBfEroychặt lạingBfEroy đaxeptng nGZHQJsVrun nGZHQJsVlên kxepthông ngừng.

Anh phảinGZHQJsV lànGZHQJsVm nGZHQJsVsao đây?

Phải xnGZHQJsVem cxeptô xeptlà nGZHQJsVmột ngườingBfEroy muốnngBfEroy xepthãm hạxepti ngBfEroymình, hngBfEroyay lxeptà mặcxept kxeptệ mxeptọi txepthứ, tiếxeptp ngBfEroytục yêungBfEroy txepthương côngBfEroy hếtnGZHQJsV mực?

Khung cngBfEroyảnh xeptim lặngnGZHQJsV đếnnGZHQJsV mứcnGZHQJsV đnGZHQJsVáng xeptsợ, đnGZHQJsVôi mắtnGZHQJsV ngBfEroyto cngBfEroyafe sữngBfEroya đãnGZHQJsV vàngBfEroy đanxeptg mởxept tngBfEroyo nhìxeptn MinnGZHQJsVh VỹnGZHQJsV xeptkhông ngBfEroycảm xúc.

Bàn tnGZHQJsVay mềmngBfEroy ngBfEroymại từnGZHQJsV tngBfEroyừ đẩxepty nhẹngBfEroy ngngBfEroyười ngBfEroyanh ngBfEroyra. Áxepti ngBfEroyHy đứnnGZHQJsVg dậy,nGZHQJsV ánxepth mắtngBfEroy vẫxeptn khnGZHQJsVông rờingBfEroy khỏingBfEroy nGZHQJsVgương mnGZHQJsVặt quenGZHQJsVn thuộcxept mngBfEroyà xeptcô đãngBfEroy nGZHQJsVtừng hếtxept ngBfEroymực yêungBfEroy thương.

Mọi chunGZHQJsVyện đãxept nGZHQJsVđến mứcngBfEroy này,xept tngBfEroyhì cngBfEroyô khônGZHQJsVng ngBfEroycòn lngBfEroyý nGZHQJsVdo nngBfEroyào ngBfEroyđể ngBfEroyđóng kịxeptch nxeptữa, dngBfEroyù sanGZHQJsVo annGZHQJsVh cũnGZHQJsVng biếxeptt rõngBfEroy nGZHQJsVcô đãnGZHQJsV vngBfEroyà đanGZHQJsVng làxeptm gìxept rồi.

Cô xeptđưa mộtnGZHQJsV tangBfEroyy vềngBfEroy pngBfEroyhía anngBfEroyh, nhưngBfEroy muốnnGZHQJsV nGZHQJsVđỡ anngBfEroyh đứngngBfEroy dậynGZHQJsV. NhngBfEroyưng ngBfEroysự xeptphản hồingBfEroy từxept annGZHQJsVh nGZHQJsVkhông đượcngBfEroy nhưnGZHQJsV xeptý cngBfEroyô mnGZHQJsVong muốxeptn, MinnGZHQJsVh nGZHQJsVVỹ chỉxept ngẩxeptn ngườixept nhìxeptn cô,nGZHQJsV khxeptông hềnGZHQJsV xeptcó bấtngBfEroy ngBfEroykỳ hànhxept đngBfEroyộng nxeptào khác.

Ái ngBfEroyHy ngBfEroydạn dxeptĩ đưangBfEroy txeptay chủngBfEroy độnxeptg nắmxept lấynGZHQJsV tngBfEroyay angBfEroynh, nGZHQJsVrồi dùxeptng cxepthút nGZHQJsVsức lựngBfEroyc nhỏnGZHQJsV bnGZHQJsVé knGZHQJsVéo angBfEroynh gnGZHQJsVượng dậy.

“Nói đi…nGZHQJsV” MngBfEroyinh VỹngBfEroy cấtngBfEroy ngBfEroygiọng trngBfEroyầm khàxeptn, nxeptheo mắtnGZHQJsV nngBfEroyhìn cngBfEroyô, “…xept enGZHQJsVm tngBfEroyrở vềnGZHQJsV vớxepti xeptlý xeptdo gì?”

Trước câuxept hỏixept nghngBfEroyi hnGZHQJsVoặc cnGZHQJsVủa xeptanh, cônGZHQJsV lngBfEroyại hoàngBfEroyn tngBfEroyoàn dửnGZHQJsVng dưxeptng, xepttiếp tụcngBfEroy kéngBfEroyo annGZHQJsVh đứngxept lên.

Thật sự…nGZHQJsV xeptcô ngBfEroytrở ngBfEroyvề ngBfEroyvà phảinGZHQJsV gxeptiả vờnGZHQJsV ngBfEroydàn nGZHQJsVdựng ngBfEroymột mngBfEroyàn kxeptịch ngBfEroyđịnh sẵxeptn nhưxept thngBfEroyế lnGZHQJsVà đxeptể làmnGZHQJsV gì?

Đứng đốixept ngBfEroydiện vớnGZHQJsVi ÁinGZHQJsV Hyxept, Minxepth ngBfEroyVỹ vẫnnGZHQJsV kxepthông thểxept khônnGZHQJsVg thắngBfEroyc mắcngBfEroy, bởixept nGZHQJsVtất cảngBfEroy nhnGZHQJsVững xeptgì ngBfEroyđã vxeptà nGZHQJsVđang diễnngBfEroy rnGZHQJsVa khiếnxept anGZHQJsVnh khôngBfEroyng ngBfEroythoát khxeptỏi bàngBfEroyng hoàng.

Cô vẫnxept phớngBfEroyt lờxept câuxept hỏingBfEroy ngBfEroycủa anhngBfEroy, bàxeptn tngBfEroyay đngBfEroyỡ xeptanh đứnxeptg dậynGZHQJsV nhưngBfEroy cnGZHQJsVhưa mungBfEroyốn bxeptuông, vxeptẫn siếtxept lạixept ngBfEroythật chặt.

“Anh vẫnxept snGZHQJsVống tốt…nGZHQJsV phảingBfEroy không?”

Chất giọngxept tronngBfEroyg thxeptanh cấtnGZHQJsV ngBfEroylên, nGZHQJsVnhẹ ngBfEroynhàng nnGZHQJsVhư nGZHQJsVlàn gngBfEroyió nGZHQJsVthoáng xeptqua, nnGZHQJsVhưng lngBfEroyại ngBfEroyvang xeptvọng dưxept âmnGZHQJsV củaxept âmxept vựcxept qngBfEroyuen thuộc.

Đã xeptbao lnGZHQJsVâu xeptrồi angBfEroynh xeptmới nGZHQJsVlại đnGZHQJsVược nngBfEroyghe thấnGZHQJsVy giọngnGZHQJsV nxeptói này?

Cả ngườingBfEroy MinnGZHQJsVh Vỹxept nhngBfEroyư bịnGZHQJsV đôngngBfEroy ngBfEroycứng, annGZHQJsVh ngBfEroynhìn cngBfEroyô ngnGZHQJsVỡ ngànxeptg, đáyngBfEroy mxeptắt ánxepth lênGZHQJsVn nhữngnGZHQJsV xeptxót xeptxa vàxept đxeptau đớn.

Cô nGZHQJsVnghĩ anxepth cóngBfEroy thểngBfEroy snGZHQJsVống tốtxept nGZHQJsVkhi kxepthông xeptcó cxeptô sao?

“Dĩ nhngBfEroyiên lnGZHQJsVà không.”nGZHQJsV xeptMinh VnGZHQJsVỹ đápnGZHQJsV, đôinGZHQJsV mắxeptt anGZHQJsVnh xeptnhắm hờxept lại,ngBfEroy cngBfEroyố gắngnGZHQJsV khôngnGZHQJsV thởnGZHQJsV hắtngBfEroy ra…nGZHQJsV angBfEroynh đangBfEroyng mấngBfEroyt bìnGZHQJsVnh tĩnxepth. “ngBfEroyEm khngBfEroyông cầnngBfEroy xeptphải bậnGZHQJsVn tâm,nGZHQJsV xeptvậy còxeptn nGZHQJsVem? BốnngBfEroy nămnGZHQJsV nGZHQJsVqua xeptem đxeptã ngBfEroyở đâu,nGZHQJsV ngBfEroyđã làngBfEroym gxeptì và…”

Anh bỏngBfEroy xeptlửng cngBfEroyâu hỏi,ngBfEroy mímxept mxeptôi nGZHQJsVthật ngBfEroychặt, nhưnGZHQJsV đangngBfEroy kngBfEroyìm cngBfEroyhế vnGZHQJsVì khngBfEroyông muốngBfEroyn kícnGZHQJsVh xeptđộng trưnGZHQJsVớc ngBfEroymặt cô.

Bao năngBfEroym ngBfEroyqua, anngBfEroyh đxeptã trưởngBfEroyng thnGZHQJsVành vxeptà chữnxeptg ngBfEroychạc nGZHQJsVhơn xeptrất nhiềxeptu, nGZHQJsVdù chnGZHQJsVo ngàyxept xưanGZHQJsV anngBfEroyh vốnxept ngBfEroydĩ đãxept rngBfEroyất hxeptoàn hảongBfEroy trxeptong nGZHQJsVlối sngBfEroyuy ngBfEroynghĩ nGZHQJsVlinh hoạxeptt rồi.

Nhưng nGZHQJsVbây giờ,xept xeptanh họcxept đượcngBfEroy cáchnGZHQJsV ngBfEroytự khốnGZHQJsVng chếnGZHQJsV bảngBfEroyn thnGZHQJsVân, khônxeptg đểxept ngBfEroybất cnGZHQJsVứ nGZHQJsVhành đxeptộng snGZHQJsVơ xuấtngBfEroy nGZHQJsVnào xảxepty rnGZHQJsVa nGZHQJsVcả… xeptvì chỉnGZHQJsV nGZHQJsVnhư ngBfEroythế, ngBfEroyanh mớingBfEroy nGZHQJsVthoát khỏingBfEroy nhữngngBfEroy ngBfEroyý ngngBfEroyhĩ điênGZHQJsVn rồngBfEroy lunGZHQJsVôn vânGZHQJsVy quanxepth txeptrí nGZHQJsVóc nGZHQJsVkhi đánnGZHQJsVh mấnGZHQJsVt cô.

Ái HnGZHQJsVy nGZHQJsVlại tiếpxept tụcngBfEroy ngBfEroychơi nGZHQJsVtrò cânGZHQJsVm lặngngBfEroy, côngBfEroy đưaxept ngBfEroyđôi mắngBfEroyt tronnGZHQJsVg sánnGZHQJsVg vàngBfEroy nGZHQJsVnét mặtngBfEroy xeptdịu xeptdàng nhìngBfEroyn anh.

Bàn xepttay côxept cnGZHQJsVhợt ngBfEroygiằng mạnhxept rxepta khỏinGZHQJsV xeptbàn taxepty nGZHQJsVto nGZHQJsVlớn xeptcủa ngưngBfEroyời đốinGZHQJsV ngBfEroydiện. KhônngBfEroyg nGZHQJsVđể bànngBfEroy xepttay mìxeptnh trốnnGZHQJsVg rỗngnGZHQJsV troxeptng khnGZHQJsVông khíxept, xeptcô nGZHQJsVlại vònnGZHQJsVg tngBfEroyay xeptôm ngxeptang thắtnGZHQJsV lxeptưng anhnGZHQJsV, thậtnGZHQJsV nnGZHQJsVhẹ nhàngxept nGZHQJsVvà ấmnGZHQJsV áp…

Cõi nGZHQJsVlòng nGZHQJsVMinh ngBfEroyVỹ chợtxept cảmngBfEroy thấyxept nGZHQJsVthật dxeptễ cxepthịu, cángBfEroyi cnGZHQJsVảm ginGZHQJsVác hạnhnGZHQJsV pxepthúc ngBfEroymà tngBfEroyưởng chừngBfEroyng anGZHQJsVnh sngBfEroyẽ đngBfEroyánh mấtngBfEroy mãxepti mãingBfEroy nxeptay ngBfEroylại ngBfEroytrở vềxept, lấnngBfEroy ngBfEroychiếm ngBfEroyhoàn ngBfEroytoàn cnGZHQJsVảm gingBfEroyác xeptcủa ngBfEroycơ thể.

Thuận xepttay, axeptnh từngBfEroy từngBfEroy đngBfEroyưa hnGZHQJsVai xepttay xeptlên, vngBfEroyòng ngBfEroyqua nngBfEroygang ngườxepti cô,ngBfEroy nhưxept ngBfEroythể mngBfEroyuốn xeptđáp lạixept xeptcái ômnGZHQJsV tìnhngBfEroy cảmngBfEroy txeptừ nGZHQJsVphía ngBfEroybên kia.

“Sống khôngnGZHQJsV tốt…”

Một cnGZHQJsVâu ngBfEroynói lấxeptp lửngnGZHQJsV ngBfEroyvang lênngBfEroy, hànnGZHQJsVh độngxept cnGZHQJsVủa ngBfEroyMinh VỹngBfEroy dngBfEroyừng lại,nGZHQJsV anxepth vẫnGZHQJsVn cxepthưa hoànnGZHQJsV thànnGZHQJsVh độnnGZHQJsVg nGZHQJsVtác ôxeptm cnGZHQJsVô ngBfEroyvào lòng.

“Sống tnGZHQJsVốt đượcnGZHQJsV saxepto? Kxepthi nGZHQJsVkẻ xeptđã gnGZHQJsViết xeptgia đngBfEroyình ngBfEroytôi vẫnxept còxeptn sống?”

Ngay ngBfEroycả đầuxept ngóxeptn xepttay ngBfEroycũng txeptê cứng,xept đôxepti mxeptắt MinGZHQJsVnh Vxeptỹ đnGZHQJsVang nGZHQJsVdần đánxepth ngBfEroymất tầmnGZHQJsV nhìngBfEroyn… ngBfEroyanh đãngBfEroy ngBfEroycó tnGZHQJsVhể đoánngBfEroy ngBfEroyra xeptphần nàoxept nhngBfEroyững gnGZHQJsVì đanxeptg ngBfEroyxảy rngBfEroya rồi…

Không đểnGZHQJsV axeptnh kịxeptp địnhnGZHQJsV xeptthần, ÁnGZHQJsVi ngBfEroyHy dùxeptng tnGZHQJsVay đẩnGZHQJsVy ngxeptười axeptnh ngBfEroyra xnGZHQJsVa khngBfEroyỏi mìnhxept, tinGZHQJsVếp tụcngBfEroy nGZHQJsVdùng lựngBfEroyc đẩyngBfEroy mạnxepth angBfEroynh thêxeptm mộtngBfEroy ngBfEroylần nữaxept vềngBfEroy phíanGZHQJsV bểngBfEroy bơi.

Mọi việngBfEroyc ngBfEroyxảy rxepta xeptquá nhxeptanh, xeptcả ngườixept MinngBfEroyh VỹnGZHQJsV xeptrơi tngBfEroyự dngBfEroyo xepttheo qxeptuán txeptính, xeptbỗng ngBfEroychốc mọixept ngBfEroyhành độngnGZHQJsV xunxeptg quxeptanh nhngBfEroyư nGZHQJsVđang chậmngBfEroy dngBfEroyần, chậngBfEroym dần…

“Tôi tnGZHQJsVrở về…xept lngBfEroyà đểnGZHQJsV xeptgiết anh!”

Câu nóingBfEroy tàxeptn nngBfEroyhẫn đượngBfEroyc phátxept nGZHQJsVngôn nngBfEroygang tàng,xept ÁngBfEroyi xeptHy nnGZHQJsVgẩng cngBfEroyao xeptmặt, đnGZHQJsVôi mônGZHQJsVi xnGZHQJsVinh xxeptinh đưxeptợc xepttô soxeptn đexeptn nhxeptạt nhếchngBfEroy lênnGZHQJsV, mxeptột nnGZHQJsVụ cxeptười nửangBfEroy miệngxept đượcnGZHQJsV ngBfEroyhình thànnGZHQJsVh xeptmột cngBfEroyách hoàngBfEroyn nGZHQJsVchỉnh nGZHQJsVvà ngBfEroyrõ rệt.

Đây làngBfEroy lầngBfEroyn đầuxept tiêxeptn trngBfEroyong đnGZHQJsVời… xeptcô nởngBfEroy nGZHQJsVnụ cườingBfEroy đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắngBfEroyt nngBfEroyắng, lộngBfEroyng gió…

Thiếu nnGZHQJsVữ troxeptng chinGZHQJsVếc váyxept đenGZHQJsVn đangBfEroyng đứngngBfEroy cạxeptnh bểnGZHQJsV bơnGZHQJsVi tronxeptg ngôixept biệtngBfEroy ngBfEroythự nGZHQJsVhoa lệ…

Ái xeptHy dánngBfEroy chngBfEroyặt tầngBfEroym ngBfEroynhìn vàoxept MnGZHQJsVinh Vỹ,xept nGZHQJsVbàn txeptay nhỏngBfEroy nhắnnGZHQJsV nGZHQJsVtừ từngBfEroy đưangBfEroy lênngBfEroy, nắmnGZHQJsV nGZHQJsVlấy sợixept dângBfEroyy chuyềnnGZHQJsV ởngBfEroy cổ,xept nhẹngBfEroy nngBfEroyhàng cởingBfEroy bỏnGZHQJsV nóxept ra.

Cô qnGZHQJsVuẳng xeptsợi dâxepty nGZHQJsVmột cángBfEroych thảnnGZHQJsV nhiênnGZHQJsV, chnGZHQJsVỉ giữngBfEroy lấyxept chiếcnGZHQJsV mặtngBfEroy dâyxept cnGZHQJsVhuyền hxeptình hnGZHQJsVộp trnGZHQJsVòn, mởngBfEroy nnGZHQJsVắp vànGZHQJsV lấynGZHQJsV nGZHQJsVtừ nGZHQJsVđó ngBfEroymột thứxept cựcxept kxeptỳ nhỏngBfEroy bé.

Đôi mắngBfEroyt côxept xeptvẫn nhnGZHQJsVìn vxeptề phínGZHQJsVa MinGZHQJsVnh VngBfEroyỹ, anngBfEroyh đãngBfEroy nhaxeptnh cnGZHQJsVhóng ngngBfEroyoi lxeptên mặtngBfEroy ngBfEroynước sxeptau nGZHQJsVkhi bịnGZHQJsV côngBfEroy bấnGZHQJsVt ngờngBfEroy ngBfEroyđẩy xxeptuống hồ.

Cả ngxeptười ngBfEroyMinh VỹngBfEroy ướtngBfEroy sũxeptng, ngBfEroyanh ngBfEroyđưa tnGZHQJsVay nGZHQJsVvuốt xeptmặt, gxeptương mặtxept vẫnxept lưunGZHQJsV dấuxept lạingBfEroy sựxept nxeptgạc xeptnhiên vànGZHQJsV đaungBfEroy đớn.

Cuối cùng…ngBfEroy angBfEroynh đãnGZHQJsV biếtxept đxeptược lýngBfEroy dnGZHQJsVo vìnGZHQJsV xeptsao cxeptô trởnGZHQJsV vềngBfEroy, nGZHQJsVvà xepttại sangBfEroyo nGZHQJsVcô nGZHQJsVlại thaxeptm nGZHQJsVgia vàngBfEroyo cángBfEroyi vngBfEroyở kịcnGZHQJsVh khôxeptng xepthoàn chxeptỉnh đó.

Cô cxeptho rằngnGZHQJsV xeptanh lngBfEroyà nGZHQJsVngười giếtngBfEroy xeptgia ngBfEroyđình cnGZHQJsVô ư?

Thì xeptra tronxeptg nGZHQJsVlòng xeptcô, ngBfEroyvị trnGZHQJsVí củangBfEroy axeptnh lxeptà nhưxept thếxept xept– ngBfEroylà mộtngBfEroy kngBfEroyẻ sánGZHQJsVt nGZHQJsVnhân kngBfEroyhông nGZHQJsVhơn khôngnGZHQJsV kém.

Đáy mắnGZHQJsVt trởnGZHQJsV nêngBfEroyn thxeptật ưungBfEroy thươngxept, xeptanh chỉngBfEroy xeptđứng ynGZHQJsVên đốingBfEroy mặtxept vớingBfEroy xeptcô, khôxeptng ngBfEroynói thngBfEroyêm bấtngBfEroy cngBfEroyứ ngBfEroyđiều xeptgì cả.

Ánh mnGZHQJsVặt trờingBfEroy sánxeptg chóngBfEroyi nGZHQJsVđã nngBfEroygừng đxeptem đếnGZHQJsVn nhữnngBfEroyg vạxeptt nxeptắng ấmxept xeptáp, nhưngngBfEroy lngBfEroyại mannGZHQJsVg đếnnGZHQJsV ánnGZHQJsVh sánGZHQJsVng bấtnGZHQJsV tậnxept chiếunGZHQJsV sánngBfEroyg khuônngBfEroy mnGZHQJsVặt anh…

Và mộtnGZHQJsV bnGZHQJsVên mnGZHQJsVắt đanngBfEroyg sxeptở hnGZHQJsVữu mngBfEroyàu hổxept phánGZHQJsVch đngBfEroyang ngBfEroysáng rực,xept vnGZHQJsVà bênnGZHQJsV cònngBfEroy lạixept vẫnngBfEroy xeptlà màxeptu đenngBfEroy thuầnngBfEroy tngBfEroyuý cnGZHQJsVủa kínhxept ápngBfEroy tròng.

Có xeptlẽ kngBfEroyhi ngãngBfEroy xuốnxeptg nướcnGZHQJsV, mộtnGZHQJsV nGZHQJsVbên kínhnGZHQJsV ánGZHQJsVp trnGZHQJsVòng đãngBfEroy rơngBfEroyi xeptra, vngBfEroyà giờnGZHQJsV đâxepty lạxepti khiếnngBfEroy annGZHQJsVh đốinGZHQJsV xeptdiện ngBfEroyvới cxeptô bằngxept đôngBfEroyi mngBfEroyắt ngxeptày xeptxưa đãxept nGZHQJsVtừng lnGZHQJsVà thxeptứ cnGZHQJsVô yêunGZHQJsV thíchxept nhất.

Từ phíaxept đốingBfEroy dngBfEroyiện, đôixept nGZHQJsVmắt ngBfEroyÁi Hxepty xeptvẫn nhxeptìn đămnGZHQJsV đăm&nngBfEroybsp; xeptvề phíanGZHQJsV Mxeptinh Vỹ,ngBfEroy vôxept hnGZHQJsVồn nhưnnGZHQJsVg lạixept cxepthú mnGZHQJsVục xeptvào đnGZHQJsVôi mắtxept anh.

Sống mnGZHQJsVũi cxeptô bắnGZHQJsVt đầungBfEroy cảmngBfEroy xeptthấy cxeptay caxepty, cngBfEroyô ngBfEroyhận nGZHQJsVanh… ngBfEroynhưng ngBfEroycô nGZHQJsVvẫn rấtxept yxeptêu anh.

Hình ảxeptnh Minxepth nGZHQJsVVỹ ngBfEroyđang hiệnngBfEroy diệnngBfEroy nGZHQJsVrõ rệtnGZHQJsV trướcngBfEroy mặtxept, nhưnGZHQJsVng xeptsao lạingBfEroy qnGZHQJsVuá nGZHQJsVxa tầngBfEroym tngBfEroyay với…

Khoé mắtnGZHQJsV Áixept Hxepty nGZHQJsVchạy dàingBfEroy mộtxept dòxeptng lệ,ngBfEroy cnGZHQJsVô nhẹnGZHQJsV nnGZHQJsVhàng bướcnGZHQJsV xxeptuống nGZHQJsVhồ nGZHQJsVbơi, bướcngBfEroy xeptđến xeptthật gầngBfEroyn nGZHQJsVanh, tngBfEroyiện xepttay chngBfEroyo vậtnGZHQJsV thểnGZHQJsV côxept vxeptừa lấnGZHQJsVy rnGZHQJsVa xepttừ xeptmặt ngBfEroydây chuyềnngBfEroy vàongBfEroy miệng.

Mặt nưngBfEroyớc lắngxept đngBfEroyọng vừngBfEroya rnGZHQJsVồi lxeptại ngBfEroybị khuấyngBfEroy đnGZHQJsVộng bởixept thânxept thểngBfEroy nhỏxept bnGZHQJsVé, ÁingBfEroy HnGZHQJsVy đnGZHQJsVang nGZHQJsVdi chuynGZHQJsVển đếnxept xeptgần MinngBfEroyh xeptVỹ mộnGZHQJsVt ngBfEroycách gngBfEroyấp gáp,xept nGZHQJsVnhư sợnGZHQJsV xeptanh sẽxept ngBfEroybiến mấngBfEroyt troxeptng giângBfEroyy lát.

Ngược lạixept xeptvới cô,ngBfEroy MngBfEroyinh VỹnGZHQJsV lạxepti bấtnGZHQJsV động,xept annGZHQJsVh chngBfEroyỉ ngBfEroyim nGZHQJsVlặng cnGZHQJsVảm nhậngBfEroyn snGZHQJsVự ngBfEroyđau đngBfEroyớn ngBfEroytừ tnGZHQJsVận đxeptáy xeptlòng, lạixept nGZHQJsVthêm mộtngBfEroy ngBfEroyphần mnGZHQJsVuốn nGZHQJsVôm cônGZHQJsV thậtnGZHQJsV chặngBfEroyt vàoxept lòng.

Cô hiểngBfEroyu lầm…nGZHQJsV đngBfEroyược! nGZHQJsVAnh cngBfEroyhấp nhận!

Cô muxeptốn giếtnGZHQJsV annGZHQJsVh… annGZHQJsVh sẵngBfEroyn sànxeptg đểnGZHQJsV cngBfEroyô xeptlàm điềxeptu đó!

Nhưng chỉngBfEroy xeptduy nhấtngBfEroy xeptviệc rờingBfEroy bỏngBfEroy axeptnh… annGZHQJsVh thnGZHQJsVực sựxept khôxeptng thểxept cngBfEroyhấp nnGZHQJsVhận được.

Có xeptlẽ cxeptô đãnGZHQJsV khnGZHQJsVông biếnGZHQJsVt knGZHQJsVhi cônGZHQJsV rờxepti ngBfEroyxa axeptnh, annGZHQJsVh đãngBfEroy ngBfEroysuy sngBfEroyụp đnGZHQJsVến mứcngBfEroy nngBfEroyào… ngBfEroyanh cnGZHQJsVòn nhớngBfEroy rõngBfEroy lúxeptc đóngBfEroy mìngBfEroynh đxeptã nhưngBfEroy tnGZHQJsVhế nnGZHQJsVào màxept, troxeptng nGZHQJsVđầu nGZHQJsVanh cngBfEroyhỉ còxeptn dunGZHQJsVy nhấtxept hanGZHQJsVm munGZHQJsVốn giếngBfEroyt tấngBfEroyt cảnGZHQJsV nnGZHQJsVhững kẻxept đãnGZHQJsV cnGZHQJsVả nGZHQJsVgan mannGZHQJsVg côngBfEroy rnGZHQJsVa khỏinGZHQJsV cuộcxept sxeptống, xeptra kngBfEroyhỏi tầmxept xeptnhìn nGZHQJsVvà xeptvòng xepttay cnGZHQJsVủa anh.

Một nGZHQJsVnăm saxeptu khxepti xeptcô ngBfEroyra ngBfEroyđi, nGZHQJsVanh đãnGZHQJsV sngBfEroyống trxeptong sựnGZHQJsV cuồnngBfEroyg loạn,xept mỗingBfEroy ngngBfEroyày chxeptỉ biếnGZHQJsVt ngắnGZHQJsVm xeptnhìn bnGZHQJsVức ảnhnGZHQJsV nơixept xeptgóc pngBfEroyhòng củaxept cô.

Rồi đxeptến nxeptăm ngBfEroythứ hangBfEroyi, lngBfEroyại xeptlà sựxept nGZHQJsVsuy sụpngBfEroy, xeptanh chỉxept binGZHQJsVết hànhnGZHQJsV hngBfEroyạ bảnngBfEroy thânxept mìngBfEroynh… đểnGZHQJsV giảnGZHQJsVi toxeptả sxeptự bứngBfEroyc bốinGZHQJsV vnGZHQJsVà đaunGZHQJsV đnGZHQJsVớn trnGZHQJsVong lòng.

Đến nGZHQJsVnăm nGZHQJsVthứ bxepta, anngBfEroyh bắtngBfEroy đầuxept chíngBfEroynh ngBfEroythức nắmnGZHQJsV nGZHQJsVquyền tổxept ngBfEroychức ngBfEroymafia củanGZHQJsV chngBfEroya mình,xept dùnngBfEroyg vngBfEroyũ lựcngBfEroy đểxept đoxeptạt đượcxept xeptquyền xeptlực tngBfEroyrong cạxeptnh trannGZHQJsVh tngBfEroyhương trườngxept cnGZHQJsVho tnGZHQJsVập đoàn.

Quên đxeptược cônGZHQJsV… nGZHQJsVthật sựnGZHQJsV kngBfEroyhó hxeptơn nGZHQJsVquên TngBfEroyhy Txepthy gxeptấp ngànngBfEroy lần.

Khi angBfEroynh đngBfEroyặt nGZHQJsVThy TngBfEroyhy vàoxept nnGZHQJsVgăn knGZHQJsVéo kýngBfEroy ứcngBfEroy nGZHQJsVtrong ngBfEroytrái timxept, tnGZHQJsVhì tìnnGZHQJsVh ynGZHQJsVêu đóxept cũnxeptg xeptdừng lạnGZHQJsVi nGZHQJsVvà kngBfEroyết thúc.

Nhưng xeptÁi Hxepty, khônnGZHQJsVg nxepthững anngBfEroyh xeptkhông nGZHQJsVthể xeptquên đnGZHQJsVược, mxeptà xeptanh cònngBfEroy khônGZHQJsVng thểxept ngBfEroythôi khôngngBfEroy nhunnGZHQJsVg xeptnhớ ngBfEroyvà ngừnngBfEroyg yêxeptu cô.

Dù chnGZHQJsVo xeptý nnGZHQJsVghĩ cxeptô đnGZHQJsVã chếtnGZHQJsV bangBfEroyo nhiêunGZHQJsV lầnxept loéxept xeptlên trngBfEroyong sxeptuy nngBfEroyghĩ, nhưnxeptg nGZHQJsVanh vẫnGZHQJsVn ngxeptoan cốxept chnGZHQJsVối bỏ…ngBfEroy vìngBfEroy axeptnh chưanGZHQJsV xáxeptc thxeptực đượcxept côngBfEroy còngBfEroyn snGZHQJsVống nGZHQJsVhay chết.

Nhưng nGZHQJsVgiờ đây…xept trxeptước mắtxept angBfEroynh, ÁingBfEroy ngBfEroyHy đãngBfEroy trởnGZHQJsV vềngBfEroy vnGZHQJsVẹn nngBfEroyguyên, vxeptà mxeptang tnGZHQJsVheo mnGZHQJsVột mốingBfEroy ngBfEroythù khôngxept dứt.

Cô trởngBfEroy vềnGZHQJsV ngBfEroylà đểngBfEroy gixeptết anh!

Trong tầngBfEroym mắtxept MingBfEroynh VỹngBfEroy đangngBfEroy ngBfEroythu vnGZHQJsVề hìnngBfEroyh ảnxepth ÁnGZHQJsVi HngBfEroyy mỗinGZHQJsV mộtngBfEroy gầnxept hngBfEroyơn, cxeptho đếngBfEroyn kngBfEroyhi cnGZHQJsVô đứnngBfEroyg đốinGZHQJsV diệngBfEroyn ngBfEroyvới anGZHQJsVnh, mxeptực nngBfEroyước đãngBfEroy lênGZHQJsVn nGZHQJsVquá cnGZHQJsVổ củaxept ngBfEroycô rồi.

Ái xeptHy vònGZHQJsVng xepttay ônGZHQJsVm lấngBfEroyy cổnGZHQJsV Mixeptnh Vxeptỹ ghnGZHQJsVì chặtnGZHQJsV xuốnnGZHQJsVg, xeptcô nhónnGZHQJsV cxepthân, đnGZHQJsVặt lênngBfEroy ngBfEroymôi angBfEroynh mngBfEroyột nụxept hnGZHQJsVôn thngBfEroyật sâxeptu vàngBfEroy dài.

Từ đxeptôi mắtxept txepthanh túngBfEroy vxeptà tnGZHQJsVo sáxeptng vẫnnGZHQJsV nGZHQJsVchạy dàinGZHQJsV dònxeptg ngBfEroylệ đnGZHQJsVau xeptđớn, cngBfEroyả xeptngười côxept ruxeptn lênGZHQJsVn kxepthông ngừng.

Ba năngBfEroym kểxept từngBfEroy cángBfEroyi ngànGZHQJsVy địngBfEroynh nGZHQJsVmệnh đónGZHQJsV… nGZHQJsVcô xeptđã tựngBfEroy nhngBfEroyủ nGZHQJsVphải hxeptận annGZHQJsVh thậtnGZHQJsV nhiềngBfEroyu, phnGZHQJsVải thngBfEroyật lạnngBfEroyh lùxeptng knGZHQJsVhi đốixept xeptdiện vngBfEroyới anhxept… nhngBfEroyư nGZHQJsVthế, cngBfEroyô mnGZHQJsVới cóxept thểnGZHQJsV ngBfEroytrả thùnGZHQJsV cnGZHQJsVho anxepth TringBfEroyết Dạxept, chnGZHQJsVo cảngBfEroy chngBfEroya nGZHQJsVvà mngBfEroyẹ mình.

Từ xepttrước đếnGZHQJsVn ngBfEroygiờ, mxeptỗi knGZHQJsVhi nGZHQJsVhôn nGZHQJsVcô, Minxepth VnGZHQJsVỹ đxeptều nhngBfEroyắm mắngBfEroyt đnGZHQJsVể cảnGZHQJsVm nhậnxept nụxept hôngBfEroyn đầnGZHQJsVy txeptình cảxeptm đxeptó. NhnGZHQJsVưng lnGZHQJsVần nàxepty, đôixept mắtngBfEroy vẫnnGZHQJsV nngBfEroyhìn thẳngxept vềnGZHQJsV phngBfEroyía xngBfEroya xngBfEroyăm mộtnGZHQJsV cáchngBfEroy hngBfEroyờ hững…xept vìngBfEroy ngBfEroyanh xeptbiết rõ,xept xeptnụ nGZHQJsVhôn ngBfEroynày xeptlà cónGZHQJsV chủngBfEroy đích!!

Vòng tngBfEroyay ÁngBfEroyi HngBfEroyy singBfEroyết chngBfEroyặt ngBfEroyhơn, đôngBfEroyi mnGZHQJsVôi mnGZHQJsVỏng đanGZHQJsVng xeptcố gắngngBfEroy chxepto nGZHQJsVmột thxeptứ đãngBfEroy cngBfEroyhuẩn bngBfEroyị trxeptước vxeptào khoannGZHQJsVg miệngnGZHQJsV MingBfEroynh xeptVỹ. DễnGZHQJsV dxeptàng ngBfEroyhơn xeptcô tưởng!!

Anh khôngngBfEroy nhnGZHQJsVững ngBfEroykhông phảnGZHQJsVn xeptkháng, mnGZHQJsVà lạixept nGZHQJsVnuốt xeptluôn xeptvật ngBfEroythể đắngxept ngắngBfEroyt ấyxept, nGZHQJsVnhư thểngBfEroy anxepth đaxeptng muốnxept ngBfEroygiúp cônGZHQJsV thựnGZHQJsVc hxeptiện ngBfEroykế hoạch.

Đôi đồngngBfEroy xepttử xeptchất chứnGZHQJsVa hậnngBfEroy txepthù từngBfEroy từnGZHQJsV mởnGZHQJsV xeptra, lặnGZHQJsVng ngBfEroythầm quanGZHQJsVn sángBfEroyt gưxeptơng mặngBfEroyt từnGZHQJsV ngườingBfEroy đốnGZHQJsVi diện.

Chỉ trongBfEroyng mộngBfEroyt ngBfEroykhoảnh xeptkhắc, trngBfEroyái txeptim côxept cngBfEroyhợt thắtngBfEroy lại…xept đngBfEroyây lxeptà nGZHQJsVlần đầngBfEroyu tiêxeptn… cngBfEroyô xepttrông tngBfEroyhấy nGZHQJsVanh xeptrơi nưnGZHQJsVớc mắt!!

Mọi thnGZHQJsVứ txeptrước mắngBfEroyt đềungBfEroy rõngBfEroy mngBfEroyồn nGZHQJsVmột, tnGZHQJsVuy rằngBfEroyng gươxeptng mnGZHQJsVặt annGZHQJsVh vẫnxept cònxept ướtnGZHQJsV nngBfEroyước, nhưnnGZHQJsVg từngBfEroy đôxepti mắngBfEroyt xeptmang mngBfEroyàu hngBfEroyổ pháchxept đngBfEroyang chạnGZHQJsVy dàinGZHQJsV nGZHQJsVmột dngBfEroyòng nưxeptớc đnGZHQJsVau đớn.

Dù ngBfEroycho đôixept mắnGZHQJsVt hangBfEroyi màxeptu củangBfEroy ngBfEroyanh cxeptũng đannGZHQJsVg nnGZHQJsVhìn ngBfEroycô đầyngBfEroy lạnngBfEroyh gxeptiá, nxepthưng cnGZHQJsVô nGZHQJsVcó tnGZHQJsVhể nhậnngBfEroy thấy…nGZHQJsV nGZHQJsVanh đãngBfEroy rxeptơi nướcngBfEroy mngBfEroyắt vìngBfEroy cô.

Ái nGZHQJsVHy đẩxepty nhẹxept ngườingBfEroy MinGZHQJsVnh Vỹxept raxept, mxeptôi xeptrời mngBfEroyôi, nxepthưng xepthơi ấmngBfEroy vẫnxept tnGZHQJsVồn tại.

Bàn nGZHQJsVtay nGZHQJsVnhỏ nhắngBfEroyn vưnGZHQJsVơn lxeptên, vuốtxept nhẹxept máixept tóxeptc củaxept ngBfEroyanh, rồingBfEroy dnGZHQJsVi chuxeptyển cxepthầm cngBfEroyhậm đnGZHQJsVến bênxept mắngBfEroyt đxepten sẫm.

Rồi ngBfEroycả bàxeptn tanGZHQJsVy kinGZHQJsVa cnGZHQJsVủa cnGZHQJsVô cũnngBfEroyg đưnGZHQJsVa lêxeptn, pxepthối hợpnGZHQJsV ngBfEroythật xeptnhuần nhuyễnnGZHQJsV ngBfEroyvà chunGZHQJsVẩn ngBfEroybị lngBfEroyàm mộngBfEroyt điềuxept gìngBfEroy nGZHQJsVđó mxeptà xeptcô chngBfEroyo lànGZHQJsV quaxeptn trọng.

Minh Vxeptỹ đứnngBfEroyg yêxeptn, cxeptả nGZHQJsVngười nGZHQJsVbắt đầunGZHQJsV mấnGZHQJsVt tngBfEroyhăng bằngnGZHQJsV nhưnngBfEroyg xeptanh xeptvẫn xeptcố gxeptắng đứxeptng vững…xept vìngBfEroy cô!

Ái HnGZHQJsVy xeptnhẹ nhàngngBfEroy xepttháo bênGZHQJsVn kngBfEroyính ápxept trxeptòng nGZHQJsVra khỏngBfEroyi mắnGZHQJsVt tráixept cngBfEroyủa anxepth, tnGZHQJsViếp xepttục thảngBfEroy cxeptho chixeptếc kíngBfEroynh xeptáp tngBfEroyròng rơxepti tựxept nGZHQJsVdo xuốngxept hồnGZHQJsV nướcngBfEroy ảmnGZHQJsV đạm.

Ánh mngBfEroyắt tinnGZHQJsVh tuýxept củanGZHQJsV MingBfEroynh ngBfEroyVỹ hnGZHQJsVơi nhexepto lại,xept vạxeptn vxeptật tngBfEroyrước mắtngBfEroy annGZHQJsVh mnGZHQJsVờ dần…xept mờxept dần.

Người xeptcon gángBfEroyi đnGZHQJsVáng ynGZHQJsVêu đanxeptg nGZHQJsVđứng đốixept dngBfEroyiện đưnGZHQJsVa taxepty đặtxept nhẹnGZHQJsV vnGZHQJsVào nnGZHQJsVgực ngBfEroyanh, đnGZHQJsVôi môngBfEroyi kxepthó nhxeptọc pngBfEroyhát nGZHQJsVra haxepti xepttừ xeptvới ângBfEroym vựnGZHQJsVc cựcnGZHQJsV nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần nGZHQJsVthứ banGZHQJsV, vàngBfEroy cũngBfEroyng lngBfEroyà lxeptần xeptcuối cùng…nGZHQJsV côngBfEroy dùnnGZHQJsVg xeptchính đôngBfEroyi tangBfEroyy nGZHQJsVmình đẩyngBfEroy ngãxept anh!!