You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủBP, đpWTramến gBPiờ QwnN8Xăn rồiBP.” Mộ4FLtKHt BPcô hầQwnN8Xu bước4FLtKH pWTramvào căQwnN8Xn p4FLtKHhòng bpWTramị bpWTramóng tốQwnN8Xi nupWTramốt chQwnN8Xửng, HQwnN8Xạo ThầQwnN8Xn BPđã hoQwnN8Xàn tBPoàn tácBPh biệ4FLtKHt BPÁi BPHy khBPỏi BPthế giới4FLtKH bênQwnN8X ngoài,4FLtKH gipWTramam pWTramgiữ côQwnN8X tropWTramng căpWTramn phònQwnN8Xg 4FLtKHrộng lớQwnN8Xn đầyQwnN8X đủpWTram tiBPện nghi4FLtKH, nhưngBP lạiBP thiQwnN8Xếu spWTramức sống4FLtKH BPvà hơiBP ấm4FLtKH QwnN8Xcủa pWTramcon người.

Đã QwnN8Xbao lâuBP r4FLtKHồi nhỉ?

Ái QwnN8XHy kpWTramhông pWTrammàng đưaBP mắt4FLtKH nhìpWTramn cQwnN8Xô hầBPu đa4FLtKHng bê4FLtKH khaBPy pWTramthức pWTramăn đặtBP lênpWTram pWTramchiếc bàn4FLtKH pWTramgần mìpWTramnh, vẫn4FLtKH ngQwnN8Xồi ypWTramên lặpWTramng nhìBPn và4FLtKHo kh4FLtKHoảng không…

Mọi v4FLtKHiệc vẫn4FLtKH diQwnN8Xễn 4FLtKHra như4FLtKH mộQwnN8Xt vòQwnN8Xng tuầnBP hoàQwnN8Xn, nBPgày ngBPày vẫnBP cóBP người4FLtKH đBPưa đồQwnN8X 4FLtKHăn đếnBP BPcho BPcô đQwnN8Xúng giờBP, 4FLtKHvẫn cóQwnN8X pWTramngười chă4FLtKHm sócQwnN8X tQwnN8Xhật tBPỉ BPmỉ nhưBP đpWTramang npWTramâng ni4FLtKHu pWTrammột l4FLtKHoài hoBPa BPmỏng mBPanh yếu4FLtKH ớt,4FLtKH nhưnBPg BPvẫn cQwnN8Xó mộtQwnN8X bQwnN8Xức tườQwnN8Xng vôBP hìnQwnN8Xh BPngăn chặnQwnN8X 4FLtKHkhông cpWTramho cQwnN8Xô pWTrambước rBPa khQwnN8Xỏi lồng4FLtKH kín4FLtKHh đang4FLtKH giữ4FLtKH 4FLtKHchân chínhBP mình.

Hạo QwnN8XThần mỗ4FLtKHi ngpWTramày đềuQwnN8X đến4FLtKH cănpWTram phòngBP BPmà mình4FLtKH giQwnN8Xam giữ4FLtKH ÁiBP HyBP, pWTramvẫn pWTramnói chuyện4FLtKH nhQwnN8Xư khô4FLtKHng hề4FLtKH có4FLtKH chuyệnQwnN8X gBPì xảQwnN8Xy ra4FLtKH, nhưng4FLtKH QwnN8Xchỉ dupWTramy nhấQwnN8Xt cậuQwnN8X tựpWTram mìnQwnN8Xh độc4FLtKH thoại.

Từ pWTramngày bịBP giQwnN8Xam lỏ4FLtKHng, BPÁi BPHy kBPhông pWTramhề mpWTramở miệngpWTram nQwnN8Xói dùpWTram cQwnN8Xhỉ mBPột tBPừ, thQwnN8Xậm pWTramchí lạBPi còBPn pWTramtrở nê4FLtKHn khépBP kpWTramín, QwnN8Xnhư kpWTramhông aQwnN8Xi tồnBP tạiBP trpWTramong mắtBP cô.

Cô pWTramvẫn ăpWTramn… vBPẫn sống…

Một pWTramngày, mộpWTramt pWTramtháng, mộBPt năm…

Dù BPcho thờipWTram gi4FLtKHan 4FLtKHcó trôiBP QwnN8Xnhanh đếnQwnN8X mứcQwnN8X nàBPo, đốiQwnN8X vBPới ÁpWTrami pWTramHy, hopWTramàn tBPoàn không4FLtKH cóBP địn4FLtKHh BPnghĩ vềBP ngàyBP tháQwnN8Xng l4FLtKHà pWTramgì cả.

Cô chBPỉ biếtQwnN8X rằng,4FLtKH mìnhBP đ4FLtKHang trảiQwnN8X BPqua mộtpWTram quãn4FLtKHg thờBPi gpWTramian rơipWTram 4FLtKHvào hànBPg vạnBP thiê4FLtKHn niênQwnN8X kỷ,BP đánhBP mấtpWTram QwnN8Xhoàn toàQwnN8Xn hQwnN8Xai từ4FLtKH pWTram“tự do”.

Không 4FLtKHkhóc… khBPông cườiQwnN8X… m4FLtKHột npWTramăm spWTramống trpWTramong thế4FLtKH giới4FLtKH nQwnN8Xhàm chá4FLtKHn, Á4FLtKHi HBPy khôngQwnN8X BPhề rơi4FLtKH t4FLtKHhêm BPbất cứ4FLtKH pWTrammột giọ4FLtKHt nưpWTramớc mắpWTramt nà4FLtKHo cả…BP pWTramvì QwnN8Xdù c4FLtKHho c4FLtKHó khócBP hếQwnN8Xt nBPước mắt,4FLtKH cũBPng khôngQwnN8X QwnN8Xhề có4FLtKH lối4FLtKH thpWTramoát đểpWTram BPcô 4FLtKHtìm vềBP anh.

Nếu nh4FLtKHư tQwnN8Xhế, QwnN8Xthà r4FLtKHằng mì4FLtKHnh phảiBP cQwnN8Xười thậpWTramt 4FLtKHtươi, đểQwnN8X MinpWTramh VỹQwnN8X pWTramở đâ4FLtKHu đpWTramó tpWTramrên th4FLtKHế giớQwnN8Xi BPnày cònQwnN8X QwnN8Xcó th4FLtKHể pWTramsống hạnpWTramh ph4FLtKHúc kh4FLtKHi khôBPng cóBP mình.

Anh đã4FLtKH pWTramcó thể4FLtKH vpWTramượt quBPa nỗipWTram đauQwnN8X mấtpWTram pWTramThy TpWTramhy, tpWTramhì tBPại spWTramao lpWTramại khôngpWTram thểQwnN8X quêpWTramn cô4FLtKH đượcpWTram c4FLtKHơ chứ?

Nhưng pWTramcô vẫBPn khônpWTramg thểBP cư4FLtKHời, vàQwnN8X lạpWTrami cànpWTramg kBPhông pWTramthể BPkhóc, chỉBP QwnN8Xthấy cQwnN8Xõi lòngBP trốngBP 4FLtKHrỗng, khônBPg hềQwnN8X tồpWTramn 4FLtKHtại bấtQwnN8X cứ4FLtKH điềuBP BPgì được4FLtKH chQwnN8Xo BPlà hQwnN8Xạnh phBPúc h4FLtKHay đau4FLtKH đớn.

Ái HQwnN8Xy QwnN8Xthật sQwnN8Xự… thậ4FLtKHt 4FLtKHsự BPkhông thểBP nhBPớ rõ4FLtKH khQwnN8Xuôn mặtQwnN8X lạpWTramnh lBPùng QwnN8Xngạo mBPạn đópWTram nữapWTram… thậtQwnN8X sự4FLtKH pWTramkhông thểpWTram nhớ4FLtKH được!

Tất cả4FLtKH cQwnN8Xhỉ lQwnN8Xà QwnN8Xmột gươQwnN8Xng mặtBP mQwnN8Xờ nhQwnN8Xạt đan4FLtKHg dầnpWTram phQwnN8Xai nhoà4FLtKH tronBPg t4FLtKHâm pWTramtrí cô.

Ngay cảpWTram hpWTramơi ấmpWTram thâBPn thuộ4FLtKHc v4FLtKHà BPcảm 4FLtKHgiác kQwnN8Xhi kề4FLtKH cận4FLtKH bênQwnN8X MiQwnN8Xnh VỹpWTram BPcũng BPhoàn toànQwnN8X biến4FLtKH mất,QwnN8X Á4FLtKHi HBPy khôpWTramng thểQwnN8X cảpWTramm n4FLtKHhận đượcpWTram gì4FLtKH cả…

… không4FLtKH QwnN8Xgì cả.

Cô hầ4FLtKHu cQwnN8Xũng kpWTramhông hpWTramề cảmBP thấyBP lBPạ lẫmBP vì4FLtKH nhữn4FLtKHg hànBPh độngpWTram 4FLtKHthất thườBPng củaQwnN8X ÁpWTrami HyBP, nhanpWTramh chânpWTram bQwnN8Xước pWTramra kh4FLtKHỏi phòng,4FLtKH sBPau đóBP 4FLtKHgài chốtBP khoá.

Cô iBPm lpWTramặng, chìmBP sâ4FLtKHu QwnN8Xvào BPmớ kýBP BPức hỗpWTramn độn…

Không thểpWTram tBPin đưBPợc anpWTramh làBP ngưBPời đãBP nhẫnpWTram QwnN8Xtâm xuốngQwnN8X tapWTramy tpWTramàn pWTramsát pWTramcả giQwnN8Xa đBPình củaBP cô….

Không đâu,BP ngườiQwnN8X nhưBP Mi4FLtKHnh Vỹ4FLtKH, 4FLtKHvẻ bềpWTram ngoàiQwnN8X lạnhBP lùn4FLtKHg QwnN8Xchỉ lpWTramà vỏ4FLtKH bọcpWTram 4FLtKHcho sựBP ấBPm ápWTramp lpWTraman topWTramả bêQwnN8Xn tropWTramng… an4FLtKHh sẽBP khpWTramông QwnN8Xbao giờQwnN8X làQwnN8Xm như4FLtKH thế!

Nhưng khônpWTramg phảiQwnN8X pWTramchính ĐiQwnN8Xền HBPuân đãBP 4FLtKHthừa nhậQwnN8Xn rằ4FLtKHng pWTramhắn l4FLtKHà kQwnN8Xẻ giếtpWTram QwnN8Xgia đìnhpWTram QwnN8Xcô sBPao? N4FLtKHhưng QwnN8Xtại sa4FLtKHo TịnBPh QwnN8XNhi QwnN8Xlại nQwnN8Xói 4FLtKHMinh VỹQwnN8X mớipWTram tBPhực sQwnN8Xự lpWTramà kẻQwnN8X sáBPt nhâBPn QwnN8Xcơ chứ?

Hạo ThầpWTramn pWTrambước vào4FLtKH cănpWTram phòngpWTram phảngpWTram ph4FLtKHất mù4FLtKHi hươBPng BPcủa hQwnN8Xoa pWTramtường BPvi, tiếnBP đếnpWTram gầ4FLtKHn ÁQwnN8Xi H4FLtKHy và4FLtKH ngồBPi lê4FLtKHn cạnhpWTram giường.

“Em chán4FLtKH gh4FLtKHét a4FLtKHnh đQwnN8Xến 4FLtKHmức nàypWTram BPsao?” GươngBP 4FLtKHmặt 4FLtKHlộ rõQwnN8X vẻQwnN8X tQwnN8Xhất vọnBPg, Hạo4FLtKH ThầnQwnN8X dường4FLtKH pWTramnhư đã4FLtKH biếtBP câQwnN8Xu QwnN8Xtrả lờBPi sẽ4FLtKH QwnN8Xlà nhưpWTram tBPhế nào,QwnN8X ti4FLtKHếp t4FLtKHục cất4FLtKH giọngQwnN8X đềuBP đều.QwnN8X “ĐừBPng nBPhư th4FLtKHế nữapWTram, apWTramnh cQwnN8Xó thể4FLtKH khiếnpWTram BPem hạnhBP ppWTramhúc pWTramhơn cBPả hắn.

Cứ tưởngpWTram rằngQwnN8X chỉ4FLtKH cpWTramần gBPiữ ÁBPi HpWTramy 4FLtKHbên cạnhBP, Hạo4FLtKH TpWTramhần BPsẽ 4FLtKHhạnh pWTramphúc sao?

Không hềQwnN8X! HạnhpWTram phúBPc tưởngQwnN8X cpWTramhừng như4FLtKH chỉ4FLtKH thBPoáng q4FLtKHua, npWTramhẹ n4FLtKHhư là4FLtKHn giBPó mQwnN8Xơn QwnN8Xman ngoQwnN8Xài 4FLtKHbầu trờiBP đ4FLtKHơn điệu…

Nhưng đaQwnN8Xu đớ4FLtKHn lại4FLtKH képWTramo dpWTramài, cQwnN8Xhe khBPuất BPthứ áQwnN8Xnh sánBPg BPkhiến cuQwnN8Xộc sốQwnN8Xng pWTramcủa cậ4FLtKHu chupWTramyển BPbiến tBPheo mpWTramột QwnN8Xmàu đBPen tQwnN8Xăm tối.4FLtKH CpWTramứ nhưpWTram pWTramthế này4FLtKH thậ4FLtKHt QwnN8Xsự khQwnN8Xông BPổn chpWTramút nào…BP BPcô vẫn4FLtKH yêpWTramn lpWTramặng, hoànpWTram to4FLtKHàn k4FLtKHhông c4FLtKHó chpWTramút biểupWTram cảQwnN8Xm nàBPo kBPhác ngoBPài 4FLtKHviệc thẫpWTramn tQwnN8Xhờ nhìBPn vàoBP QwnN8Xkhoảng không.

“Theo anh!”QwnN8X HạopWTram pWTramThần mệQwnN8Xt mpWTramỏi ômBP lấy4FLtKH đầu,pWTram 4FLtKHsau đó4FLtKH đứngQwnN8X dậyBP 4FLtKHnắm lấyBP BPtay cpWTramô lô4FLtKHi đi…

Có lẽQwnN8X… đếBPn lBPúc BPphải buônpWTramg t4FLtKHay rBPồi. VìpWTram 4FLtKHnắm giữBP mBPối pWTramtình từ4FLtKH pWTrammột phQwnN8Xía nhBPư tpWTramhế nàyQwnN8X, thậtBP sựQwnN8X chỉBP pWTramkhiến cảBP BPhai BPđau kh4FLtKHổ hơQwnN8Xn m4FLtKHà thôi.

Quãng thời4FLtKH gi4FLtKHan quapWTram, pWTramHạo TBPhần đãpWTram thực4FLtKH sự4FLtKH BPquá ícBPh kỷ,QwnN8X chỉBP bi4FLtKHết pWTramgiữ Ái4FLtKH HBPy chpWTramo BPriêng mì4FLtKHnh QwnN8Xvà BPnghĩ sẽBP BPlàm ng4FLtKHười coBPn QwnN8Xgái nBPày hBPạnh phúc.

Nhưng 4FLtKHhai pWTramchữ “hạnhQwnN8X phúc”BP miễnBP cưỡng4FLtKH BPnày 4FLtKHcó thậtBP BPsự tồn4FLtKH QwnN8Xtại k4FLtKHhông BPkhi 4FLtKHcô vẫn4FLtKH cònBP moQwnN8Xng n4FLtKHhớ hắn?

Cô đểpWTram mpWTramặc HạQwnN8Xo ThầnQwnN8X đưaQwnN8X mìpWTramnh đ4FLtKHi, khôQwnN8Xng hềBP BPcó chú4FLtKHt p4FLtKHhản ứngpWTram 4FLtKHnào gọiQwnN8X là4FLtKH khánpWTramg cự4FLtKH, chỉ4FLtKH vôQwnN8X 4FLtKHthức nối4FLtKH bước4FLtKH QwnN8Xtheo pWTramsau cậBPu, bàBPn 4FLtKHtay còn4FLtKH lạiQwnN8X 4FLtKHsiết chặtBP c4FLtKHon pWTramgấu bônBPg mềmBP m4FLtKHại tpWTramrong tay.

Đây… l4FLtKHà cácBPh dpWTramuy nhấtpWTram HạopWTram ThầBPn kh4FLtKHông muố4FLtKHn sửQwnN8X dụ4FLtKHng… nhưng4FLtKH hếBPt cá4FLtKHch rồi!

Phải khiBPến ÁBPi HpWTramy hQwnN8Xoàn BPtoàn tiQwnN8Xn tQwnN8Xưởng cậuBP v4FLtKHà cpWTramăm hậnpWTram MipWTramnh Vỹ.

“Vẫn chưQwnN8Xa tpWTramìm thBPấy cBPô ấypWTram sao?”QwnN8X MpWTraminh 4FLtKHVỹ BPđấm pWTrammạnh lBPên pWTrambàn 4FLtKHlàm vBPiệc củBPa ôngpWTram Hà4FLtKHn, đôBPi mBPắt anBPh BPtrừng l4FLtKHên nhữngQwnN8X tBPia sQwnN8Xáng BPcủa lử4FLtKHa hận.4FLtKH “MộtpWTram npWTramăm, đãpWTram m4FLtKHột năQwnN8Xm rBPồi đấy4FLtKH ônQwnN8Xg pWTramcó biếtpWTram không?!”

Tìm kiế4FLtKHm rồiBP pWTramlại tìmQwnN8X kiếQwnN8Xm, anpWTramh gần4FLtKH QwnN8Xnhư ch4FLtKHìm pWTramvào QwnN8Xtuyệt vọng…

Muốn bỏQwnN8X cuộc,4FLtKH nBPhưng trpWTramái tipWTramm lạiBP kQwnN8Xhông pWTramcho pQwnN8Xhép anpWTramh làQwnN8Xm thế!

Lẽ nQwnN8Xào BPÁi 4FLtKHHy pWTramđã thựcBP sựBP bpWTramốc hơBPi kQwnN8Xhỏi thếBP giớpWTrami nàQwnN8Xy QwnN8Xrồi ư?

“Đừng đBPòi hỏiBP k4FLtKHhi tBPa đQwnN8Xã 4FLtKHgiúp copWTramn QwnN8Xlàm tấtQwnN8X cảQwnN8X đpWTramể 4FLtKHtìm coQwnN8Xn b4FLtKHé ấQwnN8Xy QwnN8Xnếu copWTramn khôpWTramng mupWTramốn mấtBP nópWTram mQwnN8Xãi mQwnN8Xãi.” ÔpWTramng pWTramHàn đa4FLtKHn BPhai tapWTramy và4FLtKHo nhBPau, tựaQwnN8X lưnQwnN8Xg vào4FLtKH chiếc4FLtKH ghBPế 4FLtKHxoay, trả4FLtKH pWTramlời QwnN8XMinh VpWTramỹ mộtBP cáBPch nghiê4FLtKHm 4FLtKHnghị. “QuênQwnN8X QwnN8Xcon bBPé ấpWTramy đpWTrami, QwnN8Xta sẽQwnN8X BPtìm pWTramcho pWTramcon một4FLtKH ng4FLtKHười BPcon gpWTramái kQwnN8Xhác xBPinh đQwnN8Xẹp vQwnN8Xà tốBPt hơBPn nó.”

Đối vớipWTram ônBPg, hiệQwnN8Xn tại,QwnN8X xeBPm nh4FLtKHư mBPọi chuyện4FLtKH đã4FLtKH đượcBP thBPu xếppWTram ổ4FLtKHn thoảBP, 4FLtKHvà tấtpWTram c4FLtKHả sẽBP lạiBP ổBPn địnhpWTram BPnhư lúcpWTram QwnN8Xban đầu.

“Ý ôBPng là4FLtKH tôQwnN8Xi phpWTramải sốngpWTram tốtpWTram kQwnN8Xhi tQwnN8Xhiếu côpWTram ấBPy BPsao? ThQwnN8Xế cuộcBP sốBPng QwnN8Xcủa ôn4FLtKHg cpWTramó hạnhpWTram phúc4FLtKH BPnếu thpWTramiếu bàQwnN8X tpWTrama khQwnN8Xông? VBPà t4FLtKHôi hiệpWTramn 4FLtKHgiờ là4FLtKH BPnhư QwnN8Xthế đấQwnN8Xy, không4FLtKH cóBP cpWTramô ấyBP, 4FLtKHcoi nhBPư thếpWTram giớpWTrami nàypWTram đối4FLtKH QwnN8Xvới tôipWTram chẳngBP cònpWTram ý4FLtKH nghĩaQwnN8X gBPì cả!pWTram” GươngpWTram mpWTramặt MiBPnh pWTramVỹ QwnN8Xchợt tBPrở nêBPn tBPhật lpWTramạnh lùng4FLtKH BPvà bấQwnN8Xt 4FLtKHcần, nBPhư BPthể pWTramđang monpWTramg m4FLtKHuốn 4FLtKHrời khỏpWTrami thếBP QwnN8Xgiới nà4FLtKHy bấBPt c4FLtKHứ 4FLtKHlúc nào.

Không QwnN8Xchỉ pWTrambất 4FLtKHlực vìpWTram cBPhuyện lpWTramãnh đQwnN8Xạo t4FLtKHổ chứcBP KnigQwnN8Xht, anQwnN8Xh t4FLtKHhật sựQwnN8X đ4FLtKHang rấtQwnN8X mệpWTramt mQwnN8Xỏi 4FLtKHvì pWTramvô vọn4FLtKHg BPtrong v4FLtKHiệc tBPìm kiếpWTramm ÁipWTram Hy.

Đôi mắtQwnN8X chấtpWTram chứaBP ưu4FLtKH BPphiền, MinQwnN8Xh VỹpWTram bưpWTramớc nh4FLtKHanh pWTramra khỏpWTrami BPcăn phQwnN8Xòng đanpWTramg khiế4FLtKHn mQwnN8Xình ngạtpWTram thở,BP QwnN8Xchỉ pWTrammuốn tpWTramìm về4FLtKH pWTramgóc tBPối qQwnN8Xuen thuộcBP màpWTram nhớpWTram đếnQwnN8X ngpWTramười QwnN8Xcon gáiBP ấy.QwnN8X TừBP BPbao giờQwnN8X anQwnN8Xh pWTramlại thảm4FLtKH hạipWTram đếnBP QwnN8Xnhư thếpWTram này4FLtKH cơ4FLtKH chứ?

Hạo ThầQwnN8Xn 4FLtKHnắm lấyBP ta4FLtKHy ÁipWTram HQwnN8Xy, đưa4FLtKH cBPô lêpWTramn t4FLtKHận l4FLtKHầu QwnN8Xba, pWTramsau đópWTram dừn4FLtKHg lpWTramại 4FLtKHtrước mộQwnN8Xt 4FLtKHcăn BPphòng kh4FLtKHá rộn4FLtKHg lớn.

Cô cảmpWTram t4FLtKHhấy QwnN8Xlo sợ,QwnN8X mộtpWTram BPphần QwnN8Xvì hànhQwnN8X 4FLtKHđộng khácpWTram thườngpWTram củaBP HạoQwnN8X Thần,pWTram p4FLtKHhần cBPòn lạQwnN8Xi QwnN8Xlà vpWTramì 4FLtKHbí 4FLtKHmật đ4FLtKHang pWTramẩn pWTramchứa phBPía 4FLtKHsau BPcăn pQwnN8Xhòng đó.

Bước châpWTramn dừngBP lại4FLtKH ởpWTram pWTramcửa phòng4FLtKH, pWTramHạo Thần4FLtKH buBPông tQwnN8Xay QwnN8Xcô rQwnN8Xa, đứnBPg QwnN8Xsang một4FLtKH b4FLtKHên, npWTramhư tpWTramhể đapWTramng m4FLtKHuốn BPcô phải4FLtKH QwnN8Xtự mìn4FLtKHh kh4FLtKHám pháQwnN8X bíQwnN8X m4FLtKHật ẩn4FLtKH chứa4FLtKH bêpWTramn tronpWTramg pWTramcăn QwnN8Xphòng pWTrambí QwnN8Xẩn tBPrước mắt.

Bàn ta4FLtKHy đaQwnN8Xng ômBP coQwnN8Xn gấBPu bBPông BPnới lpWTramỏng BPdần, lBPỏng dần4FLtKH BPrồi 4FLtKHmặc pWTramkệ nó4FLtKH BPrơi xuốnQwnN8Xg đất4FLtKH. Đôi4FLtKH pWTrammắt 4FLtKHÁi 4FLtKHHy pWTramthoáng chpWTramút QwnN8Xlo BPsợ, npWTramhưng bàn4FLtKH tBPay lạ4FLtKHi nBPgoan pWTramcố nắBPm lấpWTramy 4FLtKHtay c4FLtKHầm mở4FLtKH cửa.

Liệu… khBPi c4FLtKHô QwnN8Xmở c4FLtKHửa… M4FLtKHinh VpWTramỹ sẽBP 4FLtKHlà ngưQwnN8Xời QwnN8Xđầu tiQwnN8Xên cBPô đượcQwnN8X trBPông pWTramthấy? BPHay BPlại lpWTramà mQwnN8Xột thảQwnN8Xm kịchBP đangQwnN8X chờpWTram đón4FLtKH cô?

Mặc kệ,BP 4FLtKHcô kh4FLtKHông qpWTramuan tâmQwnN8X pWTramnữa, cô4FLtKH chỉpWTram 4FLtKHcần b4FLtKHiết mìnhBP QwnN8Xđang cầnpWTram phQwnN8Xải g4FLtKHiải BPtoả bpWTramản QwnN8Xtính t4FLtKHò mò4FLtKH BPvốn cpWTramó 4FLtKHcủa mình.

Hạo pWTramThần hoàn4FLtKH toQwnN8Xàn QwnN8Xcâm lặBPng đứngQwnN8X yêBPn bênQwnN8X cạnhpWTram côpWTram, đôipWTram mắBPt cậuQwnN8X nhắpWTramm hờ,BP hànBPg lông4FLtKH 4FLtKHmày pWTramthanh QwnN8Xtú khẽQwnN8X 4FLtKHcau lại4FLtKH, 4FLtKHđôi mQwnN8Xôi mỏn4FLtKHg đangBP QwnN8Xmím lạiBP thật4FLtKH chặt.

Cậu khô4FLtKHng QwnN8Xmuốn mọipWTram chuyệnBP npWTramhư th4FLtKHế này…QwnN8X nhưn4FLtKHg cũngBP không4FLtKH cò4FLtKHn cách4FLtKH npWTramào khácpWTram cả,QwnN8X lQwnN8Xàm 4FLtKHsao BPkìm lạipWTram đượcpWTram 4FLtKHkhi ưBPớc pWTrammuốn cpWTramhiếm hữupWTram ngườQwnN8Xi c4FLtKHon gáiBP kBPia đangQwnN8X dần4FLtKH QwnN8Xtăng capWTramo, đến4FLtKH m4FLtKHức kh4FLtKHông thBPể QwnN8Xkiểm soát4FLtKH đượcBP nữa…

Khiến cpWTramô đBPau đớn4FLtKH, khiếpWTramn QwnN8Xcô chịBPu thươngBP tổn…QwnN8X tấtpWTram pWTramcả ch4FLtKHỉ vpWTramì QwnN8Xsự ícpWTramh kỷpWTram vàpWTram hpWTramam BPmuốn cBPó BPđược cQwnN8Xô màpWTram thôi.

Cậu th4FLtKHực sự4FLtKH hậBPn ÁiBP HpWTramy, hậnQwnN8X côQwnN8X đãQwnN8X khiếnQwnN8X cậupWTram phảiBP 4FLtKHbất chấppWTram pWTramtất cảBP đpWTramể pWTramcó đượcQwnN8X 4FLtKHcô! Nế4FLtKHu c4FLtKHó 4FLtKHđủ caQwnN8Xn BPđảm, HBPạo ThầnpWTram chỉBP muQwnN8Xốn 4FLtKHbóp nátBP tpWTramrái 4FLtKHtim yQwnN8Xếu 4FLtKHớt đangQwnN8X đập4FLtKH BPliên hồipWTram trBPong lòngBP ngực,BP đểQwnN8X nópWTram khBPông còpWTramn loạnBP nBPhịp trư4FLtKHớc cQwnN8Xô nữa.

Bàn ta4FLtKHy nQwnN8Xhỏ bé4FLtKH vặQwnN8Xn nhpWTramẹ t4FLtKHay cầm,pWTram QwnN8Xlập tứcBP mộtpWTram hươngQwnN8X tQwnN8Xhơm dị4FLtKHu dBPàng laQwnN8Xn toBPả QwnN8Xbao phBPủ pWTramkhắp ngưQwnN8Xời BPcô, phảngBP phấtpWTram chúQwnN8Xt sựQwnN8X tàBPn BPđộc tQwnN8Xừ bQwnN8Xóng tố4FLtKHi tộBPi ác.

Hai QwnN8Xbóng ngườiQwnN8X đaQwnN8Xng đứngBP gQwnN8Xiữa gipWTraman phòn4FLtKHg, 4FLtKHánh pWTrammắt sắcBP nhọnpWTram đều4FLtKH cpWTramó pWTramcùng c4FLtKHhung 4FLtKHmột QwnN8Xmục tiêu…

… 4FLtKHlà cô!!

Chap 46

Nếu QwnN8Xem muQwnN8Xốn chết

*Ba nBPăm sau*

Tiếng bướBPc chQwnN8Xân vQwnN8Xồn vpWTramã nQwnN8Xối tpWTramiếp khắpBP BPdãy hành4FLtKH lBPang dọc4FLtKH thBPeo ngôiBP biệpWTramt tBPhự tBPráng lệ,QwnN8X topWTramán npWTramgười mặQwnN8Xc veQwnN8Xst đeQwnN8Xn bặQwnN8Xm trQwnN8Xợn QwnN8Xđang bướBPc pWTramtheo saBPu mộtQwnN8X 4FLtKHbóng ngư4FLtKHời 4FLtKHcao lớn,QwnN8X toápWTramt lênpWTram phoQwnN8Xng tháipWTram 4FLtKHthống lĩnh4FLtKH củaBP 4FLtKHđấng chỉpWTram huy.

Chiếc áQwnN8Xo 4FLtKHsơ 4FLtKHmi trắQwnN8Xng chưQwnN8Xa QwnN8Xcài hếQwnN8Xt khu4FLtKHy đang4FLtKH đượcQwnN8X bàBPn 4FLtKHtay pWTramto lQwnN8Xớn kpWTramhuy lạiBP vộiBP pWTramvã, gQwnN8Xương mặtBP lBPãnh khBPốc đanpWTramg QwnN8Xnhìn mọBPi tpWTramhứ bằng4FLtKH một4FLtKH mpWTramàu sắcBP QwnN8Xđen sẫmBP khBPông QwnN8Xsự sống.

Đôi bàBPn cBPhân vẫnQwnN8X sải4FLtKH bướcBP thật4FLtKH đềupWTram đặn,QwnN8X Mi4FLtKHnh VỹBP cQwnN8Xài lại4FLtKH QwnN8Xngay ngQwnN8Xắn hQwnN8Xàng BPkhuy á4FLtKHo, rồi4FLtKH lQwnN8Xại tiếppWTram tQwnN8Xục khoBPác nhanpWTramh chi4FLtKHếc á4FLtKHo khBPoác đenpWTram đapWTramng cầmBP trpWTramên tayQwnN8X… từBP BPbao g4FLtKHiờ BPanh lạQwnN8Xi sốngBP mộQwnN8Xt cpWTramách máyBP m4FLtKHóc nh4FLtKHư thpWTramế npWTramày BPcơ chứ?

Mọi tQwnN8Xhứ vẫpWTramn diễQwnN8Xn rBPa pWTramthật gấpQwnN8X gáp4FLtKH n4FLtKHhư QwnN8Xlẽ tpWTramự nhiBPên, vpWTramà BPđối v4FLtKHới 4FLtKHanh, tpWTramất BPcả khQwnN8Xông cò4FLtKHn qBPuan trọ4FLtKHng nữa.

Kéo d4FLtKHài sựBP sốnBPg vpWTramà hơiBP thởpWTram BPchỉ để4FLtKH dBPàn xếpBP npWTramhững cuộcQwnN8X ẩuQwnN8X đảpWTram m4FLtKHang tíQwnN8Xnh chấpWTramt bạ4FLtKHo lực,BP nQwnN8Xhưng cơpWTram thểpWTram BPanh vẫQwnN8Xn tiếp4FLtKH tpWTramục hpWTramô hấpWTramp để4FLtKH pWTramduy trìQwnN8X sin4FLtKHh mệnh4FLtKH này.

Bất cầnQwnN8X đờpWTrami… pWTramba pWTramtừ 4FLtKHdùng QwnN8Xđể chỉBP 4FLtKHvề cuộcQwnN8X số4FLtKHng hiện4FLtKH tạiBP củQwnN8Xa anh!!

Nét mặtpWTram 4FLtKHluôn giBPữ tQwnN8Xrạng tháiQwnN8X lạnhpWTram lùngBP hBPơn cả4FLtKH ngàBPy xưQwnN8Xa, gpWTramiờ pWTramđây lBPại QwnN8Xbắt đầuBP lưuBP d4FLtKHấu sự4FLtKH QwnN8Xkhinh pWTramđời củaBP pWTramHàn MinQwnN8Xh Vỹ.

Chiếc QwnN8Xxe BBPMW đBPược đậupWTram 4FLtKHsẵn tpWTramrước BPcổng nhưBP thườngpWTram lệ4FLtKH, chờQwnN8X đợiQwnN8X đưaQwnN8X aQwnN8Xnh thựcQwnN8X tpWTramhi BPnhững 4FLtKHnhiệm vụBP bạQwnN8Xo lQwnN8Xực ph4FLtKHi pháp.

Anh biếBPt cpWTramhứ! NgườiQwnN8X aQwnN8Xnh gQwnN8Xọi lBPà pWTramcha, ônBPg tBPa chỉQwnN8X xeBPm anQwnN8Xh như4FLtKH mpWTramột pWTramthứ côQwnN8Xng cụQwnN8X đểBP lQwnN8Xoại bỏQwnN8X BPtất cảpWTram nhữngpWTram QwnN8Xthứ pWTramcản BPtrở pWTrambước tiếBPn củBPa QwnN8Xông tQwnN8Xa tBPrên tpWTramhương trường.

Chắc hẳnQwnN8X là4FLtKH QwnN8Xsau QwnN8Xkhi đẩy4FLtKH chpWTramo anBPh BPcái tổpWTram chức4FLtKH 4FLtKHnày, ôpWTramng tpWTrama thoảipWTram BPmái lBPắm. ThopWTramải QwnN8Xmái kh4FLtKHi QwnN8Xđã cópWTram ngườiQwnN8X BPthay thBPế 4FLtKHmình lã4FLtKHnh đạoQwnN8X vBPà giúppWTram ôngBP 4FLtKHdọn dẹpQwnN8X spWTramạch pWTramsẽ nhữ4FLtKHng thứ4FLtKH dQwnN8Xơ bẩnQwnN8X đa4FLtKHng chắQwnN8Xn ngaBPng coQwnN8Xn đường4FLtKH tQwnN8Xhành côn4FLtKHg củaBP mình.

Sống tr4FLtKHong mBPột thQwnN8Xế giớipWTram hằngQwnN8X n4FLtKHgày pWTramvẫn BPxảy rQwnN8Xa nhữ4FLtKHng cuộ4FLtKHc xunpWTramg độtpWTram vàQwnN8X ẩ4FLtKHu đảBP vôBP nghĩa4FLtKH, aQwnN8Xnh vẫ4FLtKHn tBPiếp tục4FLtKH BPlàm QwnN8Xtheo lờQwnN8Xi saBPi kQwnN8Xhiến pWTramcủa chpWTrama mìnpWTramh npWTramhư 4FLtKHmột cáiBP máy,4FLtKH ho4FLtKHàn toàBPn k4FLtKHhông 4FLtKHhề kh4FLtKHáng cự.

Đôi mắtBP màuBP hổpWTram phBPách s4FLtKHáng rựcBP đầy4FLtKH QwnN8Xkiêu ngạoBP giờQwnN8X đ4FLtKHây BPlại 4FLtKHđược tpWTramhay thếBP bằnQwnN8Xg sắ4FLtKHc mpWTramàu caBPfe BPđen sBPẫm, anQwnN8Xh tBPrở npWTramên ítpWTram nópWTrami hBPơn 4FLtKHxưa, t4FLtKHhậm chpWTramí pWTramcòn khônQwnN8Xg thèpWTramm mở4FLtKH BPmiệng 4FLtKHra nóiBP mộtpWTram từ4FLtKH 4FLtKHnếu nBPó thậBPt sựQwnN8X khBPông cầnBP thiết.

Anh họcpWTram QwnN8Xcách làmBP queBPn BPvới việcpWTram QwnN8Xsống pWTramđơn độcQwnN8X mộBPt pWTrammình, họQwnN8Xc cáchpWTram 4FLtKHtự kpWTramiểm spWTramoát l4FLtKHý tr4FLtKHí QwnN8Xvà 4FLtKHsuy nBPghĩ mộtQwnN8X cáQwnN8Xch thiế4FLtKHt thpWTramực QwnN8Xhơn, QwnN8Xvà pWTramanh đã4FLtKH dpWTramùng kíQwnN8Xnh BPáp tròngBP đpWTramể c4FLtKHhe giấBPu t4FLtKHhứ mBPàu BPsắc 4FLtKHtuyệt pWTrammỹ pWTramvốn cópWTram QwnN8Xcủa mình.

Từ ngà4FLtKHy thiếpWTramu vắngBP BPbóng hìn4FLtKHh pWTramÁi HyBP, BPanh 4FLtKHtrở nêpWTramn cBPăm gh4FLtKHét tấtQwnN8X cảQwnN8X mọiQwnN8X t4FLtKHhứ BPtrên đờipWTram nàyBP, cảQwnN8X tpWTramhứ màBP côQwnN8X thíchBP QwnN8Xnhất 4FLtKHở aQwnN8Xnh –4FLtKH 4FLtKHmàu mắt!!

Cô đãpWTram pWTramtừng ngắpWTramm pWTramanh tBPhật 4FLtKHlâu, b4FLtKHật cưBPời pWTramvà bảopWTram BPrất thícpWTramh đpWTramôi mắtpWTram –BP t4FLtKHhứ th4FLtKHu h4FLtKHút nhấQwnN8Xt trBPên gưQwnN8Xơng mQwnN8Xặt anh.

Anh đãQwnN8X tậppWTram chị4FLtKHu đQwnN8Xựng BPsự kh4FLtKHó 4FLtKHchịu mQwnN8Xỗi QwnN8Xkhi đeoBP 4FLtKHkính BPáp tròng,BP tậppWTram lBPàm que4FLtKHn vớQwnN8Xi mộpWTramt đôiQwnN8X mắtpWTram đe4FLtKHn sQwnN8Xâu thẳQwnN8Xm nQwnN8Xhư bpWTramao ngườiQwnN8X khBPác m4FLtKHỗi khpWTrami trôn4FLtKHg QwnN8Xthấy hìn4FLtKHh pWTramảnh phảBPn chiếupWTram của4FLtKH mì4FLtKHnh pWTramtrong gương.

Sải 4FLtKHbước thật4FLtKH dứ4FLtKHt khoát,BP M4FLtKHinh VpWTramỹ bưpWTramớc r4FLtKHa khỏipWTram cổng,BP đ4FLtKHôi mắtpWTram vẫnQwnN8X mpWTramông lung4FLtKH, vBPô định.

Mặc dùpWTram khpWTramông hề4FLtKH pWTramđể tâ4FLtKHm đpWTramến nhữnBPg th4FLtKHứ 4FLtKHxung 4FLtKHquanh, nhưngQwnN8X aQwnN8Xnh vẫBPn cảm4FLtKH tpWTramhấy sBPự tQwnN8Xhay BPđổi pWTrambất BPthường ở4FLtKH khunpWTramg QwnN8Xcảnh thpWTramân thuộc4FLtKH mìBPnh vBPẫn trQwnN8Xông thấy4FLtKH vàpWTram bướ4FLtKHc điBP pWTramhằng ngày.

Trái tipWTramm BPđập mạnhQwnN8X BPmột nhịp,4FLtKH a4FLtKHnh cả4FLtKHm thấypWTram cpWTramó chútBP gìBP QwnN8Xđó khóQwnN8X BPthở, dườpWTramng nhưpWTram pWTramanh 4FLtKHvừa bỏpWTram QwnN8Xqua thQwnN8Xứ BPgì BPđó rất4FLtKH BPquan tBPrọng th4FLtKHì phải.

Bước chQwnN8Xân khựngQwnN8X lạ4FLtKHi, Min4FLtKHh VỹpWTram cQwnN8Xứ gpWTramiữ nguyêQwnN8Xn phon4FLtKHg BPthái pWTramlãnh đạmpWTram ấy,BP BPmãi mộtQwnN8X 4FLtKHlúc spWTramau BPmới từBP pWTramtừ qua4FLtKHy đầupWTram lại4FLtKH, đảo4FLtKH mắtBP xBPung pWTramquanh nhưQwnN8X pWTramtìm kiếBPm gìBP đó.

Đôi mpWTramắt an4FLtKHh chợt4FLtKH pWTramdừng lạiBP, hpWTramô pWTramhấp ngưBPng hoạ4FLtKHt động,BP cQwnN8Xả 4FLtKHcơ th4FLtKHể nBPhư rpWTramơi vàQwnN8Xo tQwnN8Xrạng tháipWTram pWTrambất động.

Thứ QwnN8Xanh QwnN8Xđang nhìnpWTram thấy…QwnN8X là4FLtKH ảoQwnN8X ảpWTramnh sao?

Mái t4FLtKHóc nBPâu đượcBP thắtpWTram nơ,QwnN8X cốBP tQwnN8Xình 4FLtKHbuộc lệchpWTram BPsang bêBPn 4FLtKHtrái đapWTramng đượcQwnN8X nhữnpWTramg vạtpWTram nắnpWTramg buổi4FLtKH sớmQwnN8X chBPiếu rọi…

Một bpWTramóng dán4FLtKHg nhỏQwnN8X bé,QwnN8X gầyBP guộQwnN8Xc, lànQwnN8X d4FLtKHa trắQwnN8Xng mỏngpWTram manQwnN8Xh đ4FLtKHang khoác4FLtKH trBPên BPmình chiế4FLtKHc 4FLtKHváy reBPn QwnN8Xđen thậBPt qupWTramen thQwnN8Xuộc đan4FLtKHg ngồipWTram BPbệt dưBPới nềnBP QwnN8Xđất QwnN8Xtrước cổpWTramng nhBPà aQwnN8Xnh k4FLtKHhông hề4FLtKH ngạipWTram nQwnN8Xgùng, đQwnN8Xôi BPbàn pWTramtay pWTramôm QwnN8Xkhư khưQwnN8X mpWTramột 4FLtKHchú gấu4FLtKH bô4FLtKHng kBPhá lớn,QwnN8X QwnN8Xvà pWTramcô gá4FLtKHi đanBPg BPgục mặtpWTram vàoBP nBPhững sợpWTrami tBPơ tQwnN8Xhanh mảnh.

Minh BPVỹ gBPần QwnN8Xnhư khônpWTramg tBPhể t4FLtKHin đ4FLtKHược mìnhBP đBPang thấypWTram QwnN8Xnhững 4FLtKHgì, cảQwnN8X ngườpWTrami khBPẽ ruBPn lênpWTram, sBPau đó4FLtKH pWTramtừ tQwnN8Xừ bướ4FLtKHc đến4FLtKH gầ4FLtKHn cpWTramô g4FLtKHái kỳQwnN8X lạ4FLtKH kia.

Đám c4FLtKHận vBPệ đ4FLtKHến lúBPc n4FLtKHày mớipWTram chBPú BPý đếnQwnN8X sQwnN8Xự hiệnBP diện4FLtKH củapWTram côBP gáiQwnN8X pWTramkia, mặcQwnN8X pWTramdù hơiQwnN8X 4FLtKHngạc nhiênBP trQwnN8Xước thái4FLtKH đ4FLtKHộ củaQwnN8X MinBPh VỹQwnN8X, n4FLtKHhưng họpWTram đQwnN8Xều ní4FLtKHn bặt,QwnN8X đưaBP mắtBP nhBPìn QwnN8Xxem sắpQwnN8X BPcó sự4FLtKH kBPiện pWTramgì xảyQwnN8X ra.

Minh VỹpWTram QwnN8Xbước t4FLtKHhật cBPhậm đếnpWTram gầQwnN8Xn người4FLtKH c4FLtKHon gQwnN8Xái 4FLtKHkia, pWTramsau pWTramđó khu4FLtKHỵu QwnN8Xgối trướBPc mặ4FLtKHt 4FLtKHcô ấy,pWTram đôipWTram 4FLtKHmắt áQwnN8Xnh lênpWTram trạng4FLtKH thá4FLtKHi ưuBP thươpWTramng vôBP độ4FLtKH. G4FLtKHương QwnN8Xmặt aQwnN8Xnh hơi4FLtKH BPnghệch rQwnN8Xa, QwnN8Xnhưng 4FLtKHlại bBPiểu hiệpWTramn 4FLtKHrõ rệpWTramt pWTramsự đBPau lòng…BP cpWTramó pQwnN8Xhải làQwnN8X QwnN8Xcô ấypWTram đâQwnN8Xy không?

Vẫn làQwnN8X bBPóng 4FLtKHdáng khắQwnN8Xc đậmBP pWTramsâu tronpWTramg 4FLtKHtim pWTramanh, QwnN8Xnhưng 4FLtKHtại QwnN8Xsao anpWTramh vẫBPn BPkhông cáBPch nàQwnN8Xo tQwnN8Xin đ4FLtKHược nBPgười 4FLtKHcon gáipWTram npWTramày chQwnN8Xính 4FLtKHlà pWTramÁi Hy?

Đưa bàn4FLtKH taQwnN8Xy vu4FLtKHốt nh4FLtKHẹ BPmái tBPóc caBPfe sữBPa, tQwnN8Xrái t4FLtKHim Min4FLtKHh V4FLtKHỹ nhBPư QwnN8Xmuốn vpWTramỡ tunpWTramg, khôQwnN8Xng thểBP nàopWTram pWTramlà QwnN8XÁi HBPy được!!

Chỉ l4FLtKHà ngườBPi giốngpWTram ngBPười mQwnN8Xà tpWTramhôi, ngườ4FLtKHi giốngBP ngườ4FLtKHi thôi!

Anh vộipWTram QwnN8Xvàng rụtBP tapWTramy BPlại, đứngBP bật4FLtKH d4FLtKHậy, bpWTramất gQwnN8Xiác lạiBP lpWTramắc BPđầu thQwnN8Xật khẽBP QwnN8Xvà tự4FLtKH BPnhủ rpWTramằng… pWTramngười coBPn QwnN8Xgái nà4FLtKHy, khôngBP th4FLtKHể l4FLtKHà QwnN8Xcô ấypWTram được!

Ái BPHy khôngpWTram thểpWTram lạiBP gầBPy gòQwnN8X thiếuBP sứcBP sốngpWTram nhpWTramư thQwnN8Xế này,BP lại4FLtKH cpWTramàng khôngBP t4FLtKHhể đột4FLtKH ngộBPt xu4FLtKHất hiệBPn t4FLtKHrước nhpWTramà 4FLtKHanh bấtBP thQwnN8Xình lìnhBP BPnhư thế…BP pWTramnếu pWTramcó phép4FLtKH màBPu, tạipWTram spWTramao pWTramnó QwnN8Xkhông xảQwnN8Xy rQwnN8Xa QwnN8Xsớm hQwnN8Xơn 4FLtKHcơ chứ?

Đối vớ4FLtKHi 4FLtKHanh pWTrambây g4FLtKHiờ, ppWTramhép màQwnN8Xu chỉ4FLtKH có4FLtKH trpWTramong cổQwnN8X tícpWTramh, mpWTramà cổQwnN8X tícBPh BPthì lQwnN8Xại 4FLtKHkhông hiện4FLtKH hữpWTramu ởBP th4FLtKHực tại.

Đôi ch4FLtKHân an4FLtKHh bước4FLtKH lQwnN8Xùi pWTramvề phí4FLtKHa pWTramsau, BPrồi pWTramquay lưng4FLtKH thậtpWTram dứtBP kh4FLtKHoát pWTramvà 4FLtKHtiếp tQwnN8Xục nốipWTram bước.

Anh BPkhông thQwnN8Xể n4FLtKHán lạpWTrami ởBP đBPây thê4FLtKHm QwnN8Xmột phútBP giâQwnN8Xy nàopWTram nữa,BP BPkhông n4FLtKHên kỳpWTram vọnBPg pWTramvào nh4FLtKHững thBPứ v4FLtKHô vọngBP đ4FLtKHã c4FLtKHhìm pWTramvào quQwnN8Xên lãng.

*Huỵch*

Một th4FLtKHứ âm4FLtKH BPthanh v4FLtKHang lBPên, tBPuy khônQwnN8Xg thểpWTram 4FLtKHkhiến ngườiQwnN8X khácQwnN8X cpWTramhú QwnN8Xý nhưnpWTramg lạipWTram khiếnpWTram bướQwnN8Xc chQwnN8Xân MBPinh VỹQwnN8X dừng4FLtKH lại.

Tất cảQwnN8X 4FLtKHmọi sựpWTram chúQwnN8X ýBP đpWTramều tập4FLtKH truQwnN8Xng v4FLtKHào côpWTram gá4FLtKHi kia!!

Một tropWTramng sốpWTram BPnhững tênBP c4FLtKHận vệ4FLtKH tỏ4FLtKH vẻBP ngạc4FLtKH nhipWTramên, trQwnN8Xòn mắ4FLtKHt nBPhìn cảnhpWTram tượng4FLtKH trưQwnN8Xớc mặt4FLtKH mình.

Minh VỹBP QwnN8Xlại một4FLtKH lần4FLtKH nữaBP ngoảnpWTramh mặtQwnN8X lại…pWTram trướcpWTram mắtpWTram apWTramnh 4FLtKHgiờ BPđây, gươngQwnN8X mặt4FLtKH ẩn4FLtKH gpWTramiấu BPsau cBPhú gpWTramấu bôngpWTram v4FLtKHừa rồiBP đãQwnN8X 4FLtKHđược hiệnQwnN8X rQwnN8Xõ QwnN8Xtrước ánBPh s4FLtKHáng ấpWTramm ápQwnN8X cQwnN8Xủa mặtQwnN8X trờipWTram, đồngQwnN8X BPthời điểmBP mạnhQwnN8X mBPàu pWTramsắc xaQwnN8Xnh xaBPo 4FLtKHtrên khuô4FLtKHn mặtpWTram thiếQwnN8Xu nữBP đ4FLtKHã ngBPã gụ4FLtKHc trQwnN8Xên nQwnN8Xền đất.

Lần nàpWTramy, BPtim 4FLtKHanh khônBPg đậpQwnN8X mạnpWTramh 4FLtKHhơn, cũBPng khpWTramông đậ4FLtKHp QwnN8Xchậm hơnQwnN8X, mà4FLtKH pWTramlà cảm4FLtKH thấy4FLtKH đaBPu nhói!

Người BPcon BPgái troBPng bộ4FLtKH váyQwnN8X re4FLtKHn đpWTramen đaBPng bấQwnN8Xt tỉnhpWTram, ô4FLtKHm ch4FLtKHặt c4FLtKHon gấupWTram bôngQwnN8X BPvào lònpWTramg, đôi4FLtKH 4FLtKHmôi vàpWTram 4FLtKHkhuôn mặQwnN8Xt thiếpWTramu spWTraminh khpWTramí đpWTramến mQwnN8Xức đánQwnN8Xg 4FLtKHngạc nhiên.

Và côBP BPgái ấy…QwnN8X BPchính pWTramlà VBPương Á4FLtKHi Hy!!

Tất cBPả đềuBP sững4FLtKH sờQwnN8X trpWTramước cảnhQwnN8X tượngpWTram vQwnN8Xừa xảypWTram rBPa, 4FLtKHmọi ánpWTramh QwnN8Xmắt đề4FLtKHu tậBPp truBPng vềQwnN8X mộtQwnN8X hướngQwnN8X xpWTramác định.

Vương ÁpWTrami HpWTramy nBPhỏ béBP QwnN8Xvẫn nằmpWTram bất4FLtKH đpWTramộng QwnN8Xtrên mặtQwnN8X đất4FLtKH, hpWTramai hàngpWTram mQwnN8Xi khpWTramép lại,pWTram 4FLtKHche kh4FLtKHuất đ4FLtKHôi đồ4FLtKHng tửpWTram tBProng sáng.

Gương mặQwnN8Xt QwnN8Xthanh nQwnN8Xhã đBPang BPthả lỏngBP hếtBP mứcQwnN8X, dường4FLtKH nhpWTramư côpWTram đBPang cQwnN8Xó pWTrammột giấcQwnN8X 4FLtKHngủ pWTramthật QwnN8Xngon, nhưngQwnN8X khBPông hẳ4FLtKHn là4FLtKH 4FLtKHvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcpWTram châ4FLtKHn 4FLtKHvang lê4FLtKHn tBPhật 4FLtKHgấp pWTramgáp vàpWTram nốpWTrami tiQwnN8Xếp khô4FLtKHng lBPiền bQwnN8Xậc, đBPám cận4FLtKH vBPệ bắpWTramt đQwnN8Xầu tBPỏ QwnN8Xra hốt4FLtKH BPhoảng, bưpWTramớc BPđến 4FLtKHvà vâBPy lấyBP ÁiBP HpWTramy. Cách4FLtKH đópWTram pWTramkhông 4FLtKHxa, MiQwnN8Xnh BPVỹ lạBPi QwnN8Xđứng chô4FLtKHn châQwnN8Xn tBPại BPmột chỗBP, đư4FLtKHa mắtBP lặQwnN8Xng nBPhìn cô.

Anh như4FLtKH khôngpWTram thểQwnN8X tipWTramn v4FLtKHào QwnN8Xmắt mìnhQwnN8X nữa,4FLtKH đô4FLtKHi QwnN8Xmắt BPnhìn cBPô pWTramkhông chớp,4FLtKH nhpWTramư đ4FLtKHang sợ4FLtKH s4FLtKHẽ lại4FLtKH đánpWTramh mấQwnN8Xt ảo4FLtKH gQwnN8Xiác nàyQwnN8X pWTramtrong gpWTramiây lát.

Trái tiQwnN8Xm BPđập nhQwnN8Xanh đếpWTramn mứcQwnN8X khô4FLtKHng tàiBP nàoBP k4FLtKHiểm BPsoát đượcBP npWTramữa, MipWTramnh VỹQwnN8X pWTrammím môi.

Cất bướcBP tiếBPn vềpWTram phípWTrama trư4FLtKHớc, anBPh đanBPg hoànQwnN8X topWTramàn đánhQwnN8X BPmất tấ4FLtKHt cảpWTram cảQwnN8Xm xúcQwnN8X, chỉQwnN8X cầ4FLtKHn bi4FLtKHết ngườiBP cBPon gpWTramái anpWTramh yêuBP đangQwnN8X hiệnQwnN8X dpWTramiện trQwnN8Xong tầ4FLtKHm mắtBP, 4FLtKHvà khBPông thểBP đpWTramánh mBPất QwnN8Xcô thêmQwnN8X mộtBP lầnBP nữa.

“Đừng chạQwnN8Xm vào!!”

Bước ch4FLtKHân aQwnN8Xnh chBPỉ BPcòn BPcách côpWTram 4FLtKHchưa BPđầy m4FLtKHột QwnN8Xmét t4FLtKHhì d4FLtKHừng lại,pWTram BPnghiến QwnN8Xrăng nh4FLtKHìn BPtên QwnN8Xcận vệpWTram đaBPng 4FLtKHcó 4FLtKHđộng tápWTramc nBPâng người4FLtKH cBPô lên,BP đBPôi mắt4FLtKH đeBPn sẫmpWTram đpWTramang 4FLtKHtrừng lênQwnN8X đầy4FLtKH tứQwnN8Xc giận.

Tên cậnQwnN8X 4FLtKHvệ ki4FLtKHa b4FLtKHị anBPh lQwnN8Xàm chQwnN8Xo giQwnN8Xật pWTrammình, vpWTramô pWTramý 4FLtKHlại buBPông pWTramtay kQwnN8Xhiến cảBP nBPgười pWTramÁi QwnN8XHy rơpWTrami tựpWTram d4FLtKHo xuốngpWTram mặtBP đất.

“Biến điQwnN8X.” GiọngQwnN8X nóBPi vừapWTram rồipWTram lpWTramại cấtpWTram BPlên, Min4FLtKHh VỹpWTram QwnN8Xcố gQwnN8Xắng kìBPm chế,4FLtKH BPnói 4FLtKHbằng chBPất pWTramgiọng nhẹpWTram nhBPàng QwnN8Xvà bìnhQwnN8X tĩnBPh nhấQwnN8Xt cQwnN8Xó thể.

Không a4FLtKHi pWTramcó quyềnQwnN8X BPđược làmpWTram côpWTram ấypWTram tổnQwnN8X thương!

Minh VBPỹ trừQwnN8Xng mắtQwnN8X nQwnN8Xhìn đpWTramám cậBPn vệ,BP nQwnN8Xhư đQwnN8Xang thểpWTram BPhiện pWTramtâm BPtrạng QwnN8Xkhó pWTramchịu 4FLtKHcủa mìnhQwnN8X QwnN8Xvề QwnN8Xsự 4FLtKHhiện diệQwnN8Xn c4FLtKHủa họ.

Nhận thấQwnN8Xy BP“tín hBPiệu” 4FLtKHkhông tốtpWTram tBPừ QwnN8X“thiếu gpWTramia đánQwnN8Xg mến”,4FLtKH BPdĩ 4FLtKHnhiên topWTramán cậnpWTram vệpWTram lậ4FLtKHp tứcQwnN8X BPbiến mấtpWTram c4FLtKHhưa đBPầy n4FLtKHăm giây.

Minh VBPỹ vBPẫn đpWTramứng y4FLtKHên trước4FLtKH người4FLtKH c4FLtKHon g4FLtKHái đaBPng nằmpWTram lặnQwnN8Xg pWTramthinh dưới4FLtKH đất,pWTram mpWTramặc kQwnN8Xệ ánhBP nắpWTramng mùaBP hQwnN8Xè npWTramóng BPbức r4FLtKHa BPsức chiBPếu pWTramrọi khắpWTramp ng4FLtKHười cô.

Ông trờipWTram đaBPng BPđùa cợBPt vớiBP QwnN8Xanh à?

Bao nhiê4FLtKHu cBPông sức4FLtKH vàpWTram thờiBP pWTramgian anpWTramh b4FLtKHỏ QwnN8Xra thậtpWTram sựpWTram BPkhông QwnN8Xít đểBP tQwnN8Xìm cpWTramô, QwnN8Xnhưng BPđáp lạiBP chỉQwnN8X làpWTram sự4FLtKH tupWTramyệt vọnBPg kéo4FLtKH dài4FLtKH đằnpWTramg đẵng.

Nhưng đQwnN8Xến kBPhi aBPnh bấtpWTram BPmãn bỏpWTram cuộQwnN8Xc, chấpQwnN8X nhQwnN8Xận tấtpWTram cảBP sQwnN8Xự sắppWTram xếpQwnN8X của4FLtKH ônBPg pWTramHàn nhưQwnN8X 4FLtKHmột cáipWTram m4FLtKHáy… BPcô pWTramlại xuQwnN8Xất hiện!

Đôi môBPi mỏngQwnN8X nhếchpWTram QwnN8Xlên tpWTramừ tpWTramừ, vòBPng QwnN8Xcung BPtrên khpWTramuôn mpWTramặt aQwnN8Xnh tuấnQwnN8X chBPững chạcQwnN8X ch4FLtKHính lpWTramà nụQwnN8X cưpWTramời QwnN8Xkhinh đời!

Anh 4FLtKHcúi ngườiQwnN8X xBPuống, n4FLtKHhẹ nhàQwnN8Xng luồBPn taBPy qQwnN8Xua thBPân ngưpWTramời quBPen thuộ4FLtKHc tron4FLtKHg chiếc4FLtKH váBPy reQwnN8Xn đQwnN8Xen, tQwnN8Xhận trọQwnN8Xng nhấcpWTram b4FLtKHổng pWTramngười cQwnN8Xô lên.

Gương mặtBP apWTramnh pWTramgiãn dần,QwnN8X bớBPt p4FLtKHhần QwnN8Xnào pWTramsự c4FLtKHăng thẳngQwnN8X luônpWTram BPđeo b4FLtKHám 4FLtKHdai dẳnQwnN8Xg… đúngpWTram thậ4FLtKHt QwnN8Xlà VươBPng ÁpWTrami HQwnN8Xy rồi!

Hai bBPàn 4FLtKHtay chợtQwnN8X siếtQwnN8X tBPhật chặt4FLtKH ngườipWTram cpWTramon gBPái tro4FLtKHng taypWTram, MipWTramnh Vỹ4FLtKH cúipWTram tQwnN8Xhấp đầu,QwnN8X đặtpWTram QwnN8Xlên tráBPn BPÁi HBPy mQwnN8Xột BPnụ hô4FLtKHn thật4FLtKH khẽ…

Cuối cùngQwnN8X, cQwnN8Xô đãpWTram trởQwnN8X vpWTramề bpWTramên apWTramnh rồi…

Tại QwnN8Xsao cBPô lạiQwnN8X xuấtQwnN8X hiệnBP tBProng thểpWTram tQwnN8Xrạng ypWTramếu ớBPt nhBPư thế4FLtKH nà4FLtKHy cpWTramơ chứ?

Kỳ lpWTramạ QwnN8Xthật, vốnQwnN8X d4FLtKHĩ cpWTramô pWTramcó 4FLtKHthể vàoBP thpWTramẳng nQwnN8Xhà QwnN8Xđể tBPìm an4FLtKHh 4FLtKHcơ mà,QwnN8X t4FLtKHại sa4FLtKHo lạiQwnN8X pWTramngồi 4FLtKHtrước cửpWTrama, lạ4FLtKHi còpWTramn ôBPm tBPheo gấu4FLtKH bônpWTramg đ4FLtKHể rồi4FLtKH s4FLtKHau pWTramđó ngấtBP xỉu?

Bàn chQwnN8Xân Mi4FLtKHnh VỹQwnN8X nhấcpWTram lên,4FLtKH như4FLtKHng lạBPi hBPạ xuốngpWTram 4FLtKHvì QwnN8Xmột câuBP 4FLtKHnói vpWTramọng tBPừ BPphía sau.

“Trả cQwnN8Xô ấpWTramy lpWTramại 4FLtKHcho anh.”

Theo phBPản xạ,BP MipWTramnh VỹQwnN8X pWTramquay đầupWTram lại…

Từ phíBPa QwnN8Xsau, pWTramHạo ThầnQwnN8X pWTramvòng tQwnN8Xay ngaBPng epWTramo mộtpWTram c4FLtKHô gáipWTram lQwnN8Xạ pWTrammặt, cpWTramười cợt.

“Tôi pWTramchơi chBPán rồi,4FLtKH trpWTramả lại4FLtKH đấy.”

Sau câBPu nópWTrami v4FLtKHô trách4FLtKH nhiBPệm ấyBP, n4FLtKHgười coQwnN8Xn pWTramgái k4FLtKHia cQwnN8Xũng bậBPt cườ4FLtKHi kBPhúc khíBPch, npWTramép đầuBP v4FLtKHào n4FLtKHgực HạoQwnN8X T4FLtKHhần, 4FLtKHra dáng4FLtKH vôpWTram cù4FLtKHng tìBPnh tứ.

Trả BPÁi HQwnN8Xy lBPại cBPho anh?

Minh VỹBP QwnN8Xkhông hềQwnN8X pWTramtỏ bấtBP cứBP tpWTramhái đ4FLtKHộ nà4FLtKHo cpWTramả, anBPh vẫnBP ômQwnN8X ÁpWTrami BPHy pWTramtrong lòng,pWTram đôiBP môBPi mấpQwnN8X máyQwnN8X bậpWTramt thànBPh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không q4FLtKHuan tBPrọng, chBPỉ cầ4FLtKHn côpWTram pWTramtrở v4FLtKHề với4FLtKH anBPh, thQwnN8Xế lpWTramà đủ4FLtKH rồi.

Bóng lưn4FLtKHg pWTramcao lớBPn BPquay l4FLtKHại, thẳngQwnN8X n4FLtKHgười bBPước đi…

Thì r4FLtKHa quãngBP thờiBP QwnN8Xgian côQwnN8X 4FLtKHmất tíchQwnN8X, HạoQwnN8X ThầnBP chín4FLtKHh làBP ngưpWTramời pWTramchăm sóc4FLtKH vpWTramà bBPảo vpWTramệ cô.

Cứ tưởngpWTram nóiBP rQwnN8Xa nhữQwnN8Xng 4FLtKHlời đpWTramó thì4FLtKH anQwnN8Xh sẽBP tpWTramin làQwnN8X hQwnN8Xắn BPta ghépWTramt bỏBP n4FLtKHên 4FLtKHmới trQwnN8Xả BPlại cpWTramô sao?

Nhầm rồi…

Từ bQwnN8Xốn pWTramnăm trướcpWTram chQwnN8Xo đến4FLtKH tậnQwnN8X bâypWTram giBPờ, mỗiBP QwnN8Xkhi an4FLtKHh BPvà Hạo4FLtKH ThầBPn đốpWTrami BPmặt vớipWTram nhauQwnN8X, áBPnh m4FLtKHắt pWTramcủa pWTramhắn 4FLtKHta vẫn4FLtKH kpWTramhông hềpWTram thBPay đổi.

Trong 4FLtKHmắt hắBPn, cBPhỉ tồn4FLtKH tạiQwnN8X dQwnN8Xuy nBPhất ngưQwnN8Xời 4FLtKHcon gáipWTram củ4FLtKHa aQwnN8Xnh vBPà ha4FLtKHm 4FLtKHmuốn đ4FLtKHộc chiếmBP pWTramkhông ngừng.

Bước châBPn nh4FLtKHanh hơpWTramn, MinQwnN8Xh 4FLtKHVỹ bưpWTramớc vàopWTram cổ4FLtKHng nhpWTramà, băngpWTram quQwnN8Xa kpWTramhu vườnQwnN8X rộQwnN8Xng lớ4FLtKHn vàpWTram t4FLtKHiến đếBPn g4FLtKHần h4FLtKHồ bơi.

Dừng lạiBP ở4FLtKH pWTramthành hồQwnN8X QwnN8Xbơi, apWTramnh cBPúi ngpWTramười xuốngQwnN8X, trênpWTram BPtay v4FLtKHẫn QwnN8Xlà 4FLtKHVương QwnN8XÁi HQwnN8Xy đQwnN8Xang 4FLtKHnhắm nghiềBPn đôiBP mắ4FLtKHt BPvà ô4FLtKHm pWTramchặt gấuBP bông.

Đôi BPtay vẫnQwnN8X nBPâng ng4FLtKHười c4FLtKHô, nhưngpWTram an4FLtKHh lạipWTram từ4FLtKH từQwnN8X 4FLtKHhạ pWTramthấp t4FLtKHay, để4FLtKH cả4FLtKH ngBPười BPcô bắQwnN8Xt đầuBP pWTramngập BPtrong nước.

Minh pWTramVỹ cBPàng pWTramhạ tBPhấp ta4FLtKHy, mựQwnN8Xc nướcBP npWTramgang nBPgười c4FLtKHô lạiBP càpWTramng npWTramâng cao.

Thân 4FLtKHthể npWTramhỏ b4FLtKHé QwnN8Xkia k4FLtKHhẽ ru4FLtKHn l4FLtKHên, nhưngQwnN8X 4FLtKHlại cố4FLtKH kQwnN8Xìm BPnén… BPanh cQwnN8Xó pWTramthể thấypWTram rBPõ, BPhai b4FLtKHàn tQwnN8Xay ôpWTramm BPgấu bôBPng đanQwnN8Xg spWTramiết chặtBP lại,BP ngpWTramay cả4FLtKH khuBPôn mặpWTramt côBP pWTramcũng bắQwnN8Xt đầpWTramu pWTramtỏ pWTramra khóQwnN8X chịu.

Đây QwnN8Xchỉ 4FLtKHcó thểBP QwnN8Xlà kếBP hoạcQwnN8Xh pWTramdo HạQwnN8Xo Th4FLtKHần bQwnN8Xày rpWTrama, BPvì pWTramanh biết4FLtKH rBPõ hắn4FLtKH khpWTramông thể4FLtKH BPdễ dàngBP manQwnN8Xg ÁpWTrami HpWTramy trảpWTram lpWTramại chBPo BPanh được.

“Cứ tiế4FLtKHp QwnN8Xtục giả4FLtKH vờ…”QwnN8X ĐôiBP mắtQwnN8X BPđen trpWTramở nê4FLtKHn vô4FLtKH hồ4FLtKHn, apWTramnh lạnBPh l4FLtKHùng gằQwnN8Xn tpWTramừng chữ,4FLtKH “…QwnN8X nếu4FLtKH QwnN8Xem mBPuốn chết.”