You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho pF7oTpem mộtPvThLA lốipF7oTp thoát

“Cứ bPvThLAắn nếuZg U7ujwoem muốPvThLAn.” KPvThLAhông ngầnPvThLA ngạiU7ujwo trU7ujwoả lời,pF7oTp MinZgh VỹpF7oTp ngưZgớc mặtZg npF7oTphìn thẳZgng vàoPvThLA đôipF7oTp mắtZg nU7ujwoâu troPvThLAng sánPvThLAg kpF7oTpia, nhZgư thểPvThLA PvThLAđang muPvThLAốn Zgthật sựZg đốiZg dpF7oTpiện vớiU7ujwo PvThLAhiện tạZgi cùZgng cô.

“Tôi sẽU7ujwo khôPvThLAng bắnU7ujwo pF7oTpanh, vìZg sựU7ujwo lpF7oTpựa chọnpF7oTp npF7oTpày kU7ujwohông nPvThLAhư tpF7oTpôi mopF7oTpng đợi…”U7ujwo KPvThLAhẩu U7ujwosúng kZgia rờipF7oTp khỏiZg tráPvThLAn MiPvThLAnh Vỹ,Zg PvThLAnhưng lpF7oTpại đượcPvThLA dpF7oTpí sPvThLAát vàZgo đPvThLAầu pF7oTpÁi pF7oTpHy đầZgy tU7ujwohách tU7ujwohức, “…Zg nếupF7oTp aPvThLAnh khPvThLAông PvThLAra khỏiU7ujwo đâU7ujwoy, tPvThLAôi sẽU7ujwo nổU7ujwo súng.”

Anh khôZgng hềZg tU7ujworả lờiPvThLA, PvThLAvì lúU7ujwoc nàpF7oTpy thậU7ujwot Zgsự khôU7ujwong thểPvThLA đZgoán trướcPvThLA đượcPvThLA cU7ujwoô đangU7ujwo pF7oTpmuốn pF7oTplàm nhữPvThLAng gì…

Gắng gượngPvThLA đpF7oTpứng dậy,Zg MinpF7oTph VỹZg cPvThLAhống mộtZg U7ujwotay vàoZg tường,pF7oTp bướcpF7oTp rpF7oTpa phíPvThLAa cửaPvThLA pF7oTpngoài cZgủa đạiPvThLA sảPvThLAnh. NhU7ujwoưng pF7oTpđi hếtpF7oTp Zgđại sU7ujwoảnh, U7ujwoanh Zgbỗng quPvThLAay ngpF7oTpười Zglại, U7ujwotrên sàU7ujwon nZghà vẫnpF7oTp lU7ujwoưu Zgdấu nhU7ujwoững pF7oTpgiọt mU7ujwoáu tPvThLAừ vpF7oTpai trápF7oTpi rpF7oTpớt PvThLAtheo nhữnpF7oTpg bướcPvThLA cpF7oTphân củaPvThLA anh.

“Chỉ PvThLAcần ePvThLAm đưaZg tU7ujwoôi pF7oTpkhẩu súpF7oTpng, tôPvThLAi Zgsẽ Zglập tứpF7oTpc PvThLArời Zgkhỏi đây.”PvThLA MpF7oTpinh VỹU7ujwo gằnU7ujwo giọng,Zg đôiPvThLA mắtZg tựaZg nU7ujwohư mZgắt loàipF7oTp hổZg pF7oTpbáo vU7ujwoẫn pF7oTpsáng Zgrực PvThLAtrong áU7ujwonh chiềuU7ujwo tà.

Ái PvThLAHy Zgném Zgmạnh khẩuZg súngU7ujwo vềU7ujwo Zgphía aU7ujwonh, nhưnPvThLAg ĐiềZgn HuâpF7oTpn tZghì lạpF7oTpi nPvThLAhíu màU7ujwoy đầyPvThLA khU7ujwoó chịu.

Minh VỹZg U7ujwolập tứcZg cPvThLAầm pF7oTplấy khpF7oTpẩu sU7ujwoúng kiaZg, PvThLAchĩa thpF7oTpẳng vềZg phíaZg ĐiềpF7oTpn pF7oTpHuân, đPvThLAôi mắZgt lạPvThLAnh U7ujwolùng đapF7oTpng vằnpF7oTp lêZgn nhữngU7ujwo Zgtia lửaU7ujwo đỏ.

*Đoàng*

Điền HuU7ujwoân vẫnU7ujwo chưaPvThLA pF7oTphề U7ujwocó thêmpF7oTp bấtpF7oTp U7ujwokỳ phảnU7ujwo pF7oTpứng nZgào, lậpU7ujwo tứcZg Zggục xuốnU7ujwog U7ujwosau pPvThLAhát spF7oTpúng cpF7oTpủa MinpF7oTph VỹPvThLA, nhưU7ujwong PvThLAchỉ ởU7ujwo mộtPvThLA vịU7ujwo tpF7oTprí U7ujwogần lpF7oTpồng Zgngực đU7ujwoang PvThLAkhiến trápF7oTpi tiZgm đậpPvThLA gU7ujwoấp gZgáp vpF7oTpì đZgau đớn.

Ngay cảU7ujwo HạU7ujwoo ZgThần cũU7ujwong đờPvThLA ngườZgi, nhZgìn pF7oTpbóng ngưZgời luôpF7oTpn tỏpF7oTp Zgra ngpF7oTpuy hiểmU7ujwo kiU7ujwoa ngãpF7oTp pF7oTpgục hệpF7oTpt Zgnhư VĩU7ujwonh KỳZg U7ujwovừa rồi,U7ujwo nhU7ujwoưng chỉU7ujwo kháPvThLAc ởPvThLA mộpF7oTpt điểm…

Điền U7ujwoHuân vẫU7ujwon cPvThLAhưa ngừnpF7oTpg thở…U7ujwo nơU7ujwoi U7ujwokhoé PvThLAmôi U7ujwoxuất hiệnZg mU7ujwoột U7ujwovệt mPvThLAáu dàU7ujwoi cU7ujwoủa nộPvThLAi thU7ujwoương, nhưPvThLAng ĐiềU7ujwon HuânpF7oTp vPvThLAẫn cốpF7oTp chấpPvThLA cZgười khinZgh bỉ.

Bóng dánU7ujwog ZgMinh VpF7oTpỹ khuZgất sZgau Zgcánh cpF7oTpửa Zgphòng đạiPvThLA Zgsảnh, pF7oTptiếp bưPvThLAớc chânU7ujwo bU7ujwoước U7ujwora khỏiZg Zgkhu nhpF7oTpà mU7ujwoáy bZgỏ hoang.

Đành tipF7oTpn tưởngU7ujwo giaZgo PvThLAphó mọU7ujwoi viPvThLAệc còZgn PvThLAlại chpF7oTpo HạU7ujwoo TpF7oTphần vậy…

Cảnh tượngpF7oTp đẫpF7oTpm máuZg cU7ujwoủa giaU7ujwon đạiPvThLA sảpF7oTpnh rộnpF7oTpg U7ujwolớn khiếpF7oTpn HạopF7oTp TZghần cảmU7ujwo pF7oTpthấy npF7oTpgạt thở,U7ujwo xunpF7oTpg quPvThLAanh cZghỉ nặcU7ujwo pF7oTpmùi máupF7oTp tanpF7oTph nồng…

Cậu thởZg dàPvThLAi, bưpF7oTpớc PvThLAđến Zgbên cạnhU7ujwo ÁU7ujwoi HpF7oTpy, U7ujwođặt taPvThLAy lênU7ujwo bPvThLAờ pF7oTpvai Zgnhỏ béU7ujwo ấZgy, saZgu đpF7oTpó pF7oTpđi lướtpF7oTp qPvThLAua mZgặt côZg, PvThLAquay đầuZg lại.

“Em Zgsao PvThLAthế, mU7ujwoèo con?”PvThLA ZgNhìn gươnpF7oTpg mặPvThLAt kZgỳ lạPvThLA cZgủa cô,PvThLA cậU7ujwou lU7ujwoay mạnhPvThLA đôiZg vZgai ấy,PvThLA nhưpF7oTpng vẫnpF7oTp khôngZg PvThLAhề nhPvThLAận đZgược bấtU7ujwo kZgỳ U7ujwophản ứnpF7oTpg nZgào cả.

Đột ngộpF7oTpt đôpF7oTpi mắU7ujwot U7ujwoÁi HZgy lạPvThLAi spF7oTpáng lêPvThLAn, đầyZg vU7ujwoẻ ngạZgc nhZgiên nhìnpF7oTp HpF7oTpạo Thần.

Bàn taPvThLAy nhpF7oTpỏ Zgbé ấyPvThLA U7ujwolập tứcZg kéoU7ujwo mpF7oTpạnh HạPvThLAo ThầnPvThLA xuốnU7ujwog, dùnU7ujwog cảU7ujwo Zgthân ngườpF7oTpi pF7oTpche PvThLAchắn chU7ujwoo cậuPvThLA mộtPvThLA cáchpF7oTp gấZgp gáp.

*Bốp*

Một thaPvThLAnh pF7oTpgỗ rZgơi xuốngZg trướcPvThLA Zgmắt HạoU7ujwo ThầnU7ujwo, thZgân hìPvThLAnh nhpF7oTpỏ béU7ujwo pF7oTpkia cũngZg dầnU7ujwo thảPvThLA lỏng,Zg sapF7oTpu đóZg nPvThLAgất đipF7oTp… lạZgi lU7ujwoà TU7ujwoịnh Nhi…Zg đôipF7oTp mpF7oTpắt vẫnpF7oTp sởpF7oTp hữZgu nỗiU7ujwo hoảPvThLAng pF7oTpsợ khôngPvThLA dpF7oTpứt, nPvThLAhưng lầnPvThLA nàpF7oTpy lạiZg mPvThLAang thU7ujwoêm Zgcảm giZgác mpF7oTpặc cPvThLAảm tZgội lỗi.

“A… em…Zg eZgm kPvThLAhông biếpF7oTpt gìZg PvThLAcả.” TịPvThLAnh NhU7ujwoi qU7ujwouay người,Zg cU7ujwohạy rZga khỏiZg cU7ujwoăn phòPvThLAng pF7oTpđẫm máu.

“Mèo cPvThLAon, PvThLAem PvThLAcó U7ujwosao khônU7ujwog?” ĐưaZg tapF7oTpy U7ujwođỡ lấyZg Zgthân PvThLAhình kiaZg, HạoU7ujwo U7ujwoThần ômpF7oTp chặU7ujwot ZgÁi HpF7oTpy vàZgo lòU7ujwong, đưaU7ujwo taPvThLAy vỗU7ujwo vỗU7ujwo PvThLAvào U7ujwomặt cZgô U7ujwoliên tục.

Thứ U7ujwosắc đZgỏ thZgẫm củapF7oTp máPvThLAu chạypF7oTp dU7ujwoài tpF7oTpừ tpF7oTprán ÁiZg PvThLAHy, dpF7oTpường npF7oTphư thZganh pF7oTpgỗ kipF7oTpa đãpF7oTp U7ujwođược U7ujwotác độnZgg mộtpF7oTp lpF7oTpực rấPvThLAt mạnh.

Hạo ThầZgn đưaPvThLA nhaU7ujwonh Zgtay áPvThLAo Zglau nhpF7oTpẹ nPvThLAhững dònZgg chảyZg vôU7ujwo hạnpF7oTp trênPvThLA mặtU7ujwo cô…

Đôi mắtU7ujwo ĐiềnPvThLA HuânpF7oTp PvThLAtuy mpF7oTpờ nhạtZg, nZghưng vẫnPvThLA đZgủ đU7ujwoể trôngU7ujwo thấyZg Zgnhững U7ujwogì đaZgng dpF7oTpiễn Zgra Zgtrong tU7ujwoầm nhìn.

Gương mặtPvThLA vàpF7oTp dáZgng pF7oTpvẻ kiapF7oTp… ZgThy Thy?

Từ hàU7ujwonh độngpF7oTp đếnU7ujwo U7ujwocử PvThLAchỉ vàU7ujwo Zgvẻ U7ujwomặt, hệtpF7oTp nPvThLAhư đangU7ujwo diễnPvThLA lạiU7ujwo vởPvThLA kịcU7ujwoh đẫZgm mpF7oTpáu hU7ujwoai npF7oTpăm pF7oTpvề trước…

“Nhanh… đU7ujwoưa… TU7ujwohy PvThLAThy rU7ujwoa… khỏiPvThLA đây…”Zg ĐiềnPvThLA HuPvThLAân dồnpF7oTp U7ujwotất cPvThLAả PvThLAsức lựcPvThLA cuốiU7ujwo U7ujwocùng nU7ujwoói tU7ujworong đứpF7oTpt quãnPvThLAg, từpF7oTpng tU7ujwoừ đưU7ujwoợc pháZgt rpF7oTpa Zgmột cáPvThLAch nặPvThLAng nhU7ujwoọc, “U7ujwo… cpF7oTpó… bom…”

Hạo TZghần ngPvThLAạc nhiêZgn nhìnpF7oTp vềpF7oTp phíaZg ĐiềU7ujwon Huân,U7ujwo PvThLAgương mặU7ujwot lU7ujwoộ rõZg vẻU7ujwo sửngU7ujwo spF7oTpốt, vPvThLAội Zgvàng Zgnhấc bổnU7ujwog ngU7ujwoười ÁU7ujwoi HU7ujwoy lZgên, pF7oTpmở nhPvThLAanh chiU7ujwoếc cửaU7ujwo sổpF7oTp Zgở gpF7oTpóc Zgphòng, lậpU7ujwo tứU7ujwoc U7ujwođưa pF7oTpcô Zgra khU7ujwoỏi khZgu U7ujwonhà PvThLAmáy bỏPvThLA hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệpF7oTpn thoạipF7oTp tronU7ujwog pF7oTptúi ápF7oTpo PvThLAMinh VỹPvThLA ruPvThLAng lêZgn khôngZg ngừng.

Anh chpF7oTpo taPvThLAy Zgvào túipF7oTp, đứpF7oTpng Zgtựa vàU7ujwoo chPvThLAiếc PvThLABMW, đểZg mặcZg nhpF7oTpững tU7ujwoên cậnU7ujwo vệZg đangPvThLA PvThLAcố gU7ujwoắng sZgơ cứuU7ujwo PvThLAcho vếtU7ujwo thươngpF7oTp trZgên vai.

“Thiếu giapF7oTp, bàZg cU7ujwohủ PvThLAđã U7ujwotự sát!”U7ujwo KhôngPvThLA đểU7ujwo MU7ujwoinh VZgỹ Zgkịp lênpF7oTp tiếngZg, mộpF7oTpt cZghất giU7ujwoọng trU7ujwoầm khànPvThLA vU7ujwoang lêPvThLAn, hU7ujwoơi nghẹpF7oTpn lại.PvThLA “BU7ujwoệnh việnPvThLA XY.”

Đầu dâyZg bêZgn U7ujwokia dườngPvThLA nhZgư đanZgg rơiU7ujwo Zgvào trạngPvThLA U7ujwothái pF7oTphoảng loPvThLAạn, nóU7ujwoi vZgội U7ujwovài câU7ujwou rồiU7ujwo tắtU7ujwo mPvThLAáy. ĐôiZg mắpF7oTpt MinpF7oTph VZgỹ tU7ujwoối lạipF7oTp, gPvThLAạt đámPvThLA cpF7oTpận vệPvThLA Zgsang mộPvThLAt bên,pF7oTp lạnhZg lùZgng rpF7oTpa lệnh.

“Ở đây,U7ujwo bảoPvThLA vU7ujwoệ vợZg tôi.”

Chiếc U7ujwoBMW npF7oTphanh chóZgng Zgkhuất Zgsau mpF7oTpàn đêmU7ujwo, PvThLAđể lạZgi phZgía saU7ujwou mPvThLAột Zgnỗi PvThLAân hậnPvThLA qU7ujwouá lớn.

“Bà cóPvThLA hpF7oTpai sựPvThLA PvThLAlựa chọnPvThLA…” U7ujwoĐiền HuâU7ujwon liếU7ujwoc nhìnU7ujwo PvThLAbà pF7oTpHàn, pF7oTpsau pF7oTpđó đặtU7ujwo pF7oTpvào lZgòng bànZg PvThLAtay củpF7oTpa Zgbà HànpF7oTp mộtPvThLA cpF7oTpon dapF7oTpo sắZgc nZghọn. “pF7oTp… pF7oTphoặc tôiZg sẽU7ujwo Zgcho ngườiU7ujwo giếtZg têU7ujwon ZgMinh Vỹ,U7ujwo đứZga coZgn pF7oTptrai đZgộc npF7oTphất củpF7oTpa bà…PvThLA hoặcZg tựpF7oTp taPvThLAy PvThLAbà kếtZg thPvThLAúc PvThLAcuộc sốnU7ujwog củaZg ThpF7oTpy Thy.”

Nếu ĐiềnU7ujwo HuânU7ujwo khôngU7ujwo cpF7oTpó đượcpF7oTp PvThLAThy TPvThLAhy, U7ujwothì kpF7oTphông aU7ujwoi cU7ujwoó quyềnPvThLA ấypF7oTp cả!

Thật sựPvThLA, ĐipF7oTpền U7ujwoHuân khôZgng ppF7oTphục! PvThLATại saPvThLAo Zgcùng hupF7oTpyết thốpF7oTpng, vốPvThLAn dĩU7ujwo cảU7ujwo MPvThLAinh VỹU7ujwo pF7oTpvà ThpF7oTpy ThZgy đềU7ujwou khônPvThLAg thểPvThLA đpF7oTpến vớpF7oTpi nZghau, nhưngPvThLA pF7oTptại sZgao TpF7oTphy ZgThy lạiZg cZghọn ZgMinh VZgỹ màPvThLA pF7oTpkhông cPvThLAhọn ĐPvThLAiền Huân?!

Ăn PvThLAkhông pF7oTpđược tZghì đànhPvThLA đạpF7oTpp đổZg vậy…

Dàn dựnPvThLAg mộtPvThLA vU7ujwoụ việPvThLAc Zgbắt cZgóc đơpF7oTpn giZgản, đúngpF7oTp lZgà pF7oTpkhông qPvThLAuá kU7ujwohó Zgvới ĐiềnPvThLA Huân.

Mặc kệpF7oTp MZginh VỹZg vàpF7oTp ĐiU7ujwoền HZguân đãZg U7ujwokề vU7ujwoai sáU7ujwot Zgcánh hpF7oTpơn Zgba năPvThLAm trời…U7ujwo mPvThLAặc kPvThLAệ ápF7oTpnh nhpF7oTpìn oánZg hậU7ujwon củapF7oTp ThZgy ThypF7oTp… ĐiềnpF7oTp HuZgân Zgvẫn spF7oTpẽ thựcZg hiệnPvThLA U7ujwokế hoạch.

“Điền HupF7oTpân, anZgh bịpF7oTp PvThLAlàm PvThLAsao vậyU7ujwo hả?”PvThLA ThpF7oTpy ThPvThLAy tứcpF7oTp giậZgn trZgừng mpF7oTpắt nhìU7ujwon PvThLAĐiền HupF7oTpân, pF7oTptại U7ujwosao ngườipF7oTp mZgà ThpF7oTpy ThZgy luônZg Zgxem lZgà U7ujwoanh trPvThLAai tốtZg PvThLAlại U7ujwocó tpF7oTphể lpF7oTpàm nhữngPvThLA vipF7oTpệc U7ujwonhư thZgế này?

Đặt lpF7oTpòng tiU7ujwon U7ujwovào PvThLAmột ngườipF7oTp đanPvThLAg PvThLAchìm sâU7ujwou PvThLAvào PvThLAnỗi PvThLAthù hậnZg spF7oTpâu lắpF7oTpng, liZgệu cZgó pU7ujwohải pF7oTplà U7ujwosai lầm?

“Sao? U7ujwoBà cZgó bPvThLAa gipF7oTpây đểZg Zglựa chọU7ujwon…” ĐiềU7ujwon PvThLAHuân nhìpF7oTpn U7ujwobà PvThLAHàn pF7oTpvới mộtU7ujwo ánhZg mU7ujwoắt đZgầy thíchU7ujwo thpF7oTpú, tiếU7ujwop tPvThLAục dồnPvThLA bàpF7oTp đếnZg pF7oTpđường cU7ujwoùng, “…pF7oTp một…PvThLA hai…pF7oTp ba…”

“Ta… sẽPvThLA bU7ujwoảo vệPvThLA MinPvThLAh Vỹ!”pF7oTp U7ujwoCả ngưpF7oTpời bàpF7oTp HànPvThLA ruPvThLAn lZgên, PvThLAnắm PvThLAchặt Zglấy Zgcon Zgdao nhỏPvThLA bépF7oTp nZghưng lạiZg U7ujwosắc PvThLAlạnh tZgrong tay.

Câu trảU7ujwo lPvThLAời hoànPvThLA toZgàn đPvThLAúng vớU7ujwoi nhữPvThLAng PvThLAgì ĐiPvThLAền HupF7oTpân PvThLAmong U7ujwođợi, gươU7ujwong PvThLAmặt ấyPvThLA đZgang nởPvThLA mộPvThLAt U7ujwonụ cườpF7oTpi caZgy đắngpF7oTp tZgrên môi…

“Nếu Zggiết, tpF7oTpa PvThLAsẽ U7ujwogiết cậu.”PvThLA ĐộZgt U7ujwongột pF7oTpbà U7ujwoHàn PvThLAngước mặtpF7oTp lênU7ujwo, ánPvThLAh nhìnpF7oTp dứtpF7oTp kZghoát Zgvà nhU7ujwoanh chPvThLAóng hưU7ujwoớng PvThLAmũi daU7ujwoo vềpF7oTp phíZga ĐiPvThLAền Huân.

Nhưng mộU7ujwot bóngpF7oTp PvThLAdáng nhỏU7ujwo Zgbé đpF7oTpã lậppF7oTp tpF7oTpức đứngPvThLA chắnZg trướcZg mặtZg PvThLAĐiền ZgHuân, hứnpF7oTpg trU7ujwoọn nhpF7oTpát dPvThLAao pF7oTptàn nhẫU7ujwon cZgủa bU7ujwoà HZgàn. CU7ujwoả bU7ujwoà HànpF7oTp PvThLAvà U7ujwoĐiền U7ujwoHuân đềuPvThLA sữnpF7oTpg người,Zg nhìnpF7oTp dòZgng máuZg U7ujwođang thấmZg đẫpF7oTpm chiếZgc vU7ujwoáy U7ujwoxinh xU7ujwoắn củapF7oTp TZghy ThpF7oTpy, vU7ujwoà bónpF7oTpg PvThLAdáng ấypF7oTp cũPvThLAng gụPvThLAc ngpF7oTpã tU7ujworong đaZgu Zgđớn. U7ujwoThy TpF7oTphy… khU7ujwoông hềZg PvThLAcảm tPvThLAhấy tứcZg Zggiận hZgay U7ujwooán trPvThLAách ĐiềnU7ujwo U7ujwoHuân, Zgchỉ U7ujwolà nhấtU7ujwo thU7ujwoời cảZgm pF7oTpthấy khU7ujwoó Zgchịu vớiPvThLA nhữnZgg hàU7ujwonh độngPvThLA tU7ujwohất thườZgng kia…

Nhưng PvThLAkhông vìpF7oTp thZgế, mộU7ujwot ZgThy PvThLAThy luôpF7oTpn U7ujwohết lòU7ujwong vìU7ujwo ngườiPvThLA U7ujwokhác đểZg mặcU7ujwo ĐiềnpF7oTp HuânZg chịuZg npF7oTphát daPvThLAo ấy.

Điền HuZgân vộZgi vU7ujwoàng pF7oTpnâng ngPvThLAười TpF7oTphy ThpF7oTpy lên,Zg trPvThLAong đôipF7oTp mắtPvThLA kiPvThLAa đaZgng xuấZgt hpF7oTpiện mộZgt U7ujwodòng lệPvThLA Zgđau đớn.

“Em… xiPvThLAn lỗi…”

Đôi mắpF7oTpt dầnpF7oTp khéPvThLAp lU7ujwoại, vU7ujwoà khôpF7oTpng baPvThLAo giờpF7oTp mPvThLAở PvThLAra nữa.PvThLA ĐếU7ujwon tậnU7ujwo lúZgc PvThLAThy TPvThLAhy trútU7ujwo hơiPvThLA thởU7ujwo cuốipF7oTp cpF7oTpùng, MiU7ujwonh VỹPvThLA cpF7oTphỉ pF7oTpkịp nhìnU7ujwo ngắmpF7oTp PvThLAgương mặtPvThLA trPvThLAắng bPvThLAệch ấpF7oTpy, khôngU7ujwo quênPvThLA tPvThLAặng PvThLAcho PvThLAngười đanU7ujwog nZgắm gpF7oTpiữ pF7oTpcon dpF7oTpao đẫmPvThLA máupF7oTp tU7ujworong PvThLAtay mộtpF7oTp ánhZg nhPvThLAìn căPvThLAm hậnPvThLA… pF7oTplà Zgbà Hàn!

Bà khôPvThLAng hềZg giảiU7ujwo tU7ujwohích hU7ujwoay thapF7oTpnh miZgnh cPvThLAho bấpF7oTpt cứpF7oTp đipF7oTpều gìZg pF7oTpcả… vpF7oTpì sựZg thpF7oTpật, chU7ujwoính bU7ujwoà đPvThLAã hạPvThLAi chếU7ujwot U7ujwoThy Thy.

Nhưng PvThLAlúc MinPvThLAh ZgVỹ đến,pF7oTp cZgũng pF7oTplà lZgúc ĐiềnU7ujwo HuâU7ujwon rờZgi đi…

Đại sZgảnh, pF7oTptừng giPvThLAây U7ujwophút trôU7ujwoi qZgua, sốU7ujwo mệnZgh củaPvThLA ĐU7ujwoiền HupF7oTpân cũZgng dpF7oTpần kếtZg thPvThLAúc, trướcPvThLA mắZgt chỉZg còU7ujwon pF7oTpthi tPvThLAhể đU7ujwoẫm máZgu củaPvThLA VU7ujwoĩnh Kỳ.

Lần này…Zg đãpF7oTp khiếnZg quPvThLAá nhiềU7ujwou ngpF7oTpười thươZgng tổnPvThLA… ĐiềnZg HuâZgn bZgật cườPvThLAi, U7ujwonụ cưZgời caZgy PvThLAđắng mộtPvThLA cáchpF7oTp đPvThLAau đớn.

Một U7ujwoâm thapF7oTpnh chấU7ujwon Zgđộng vaZgng lên,pF7oTp đồngpF7oTp tU7ujwohời khiếnpF7oTp nU7ujwogọn lZgửa dpF7oTpo tPvThLAác pF7oTpđộng pF7oTpmạnh bùngU7ujwo chPvThLAáy, mạZgnh mẽPvThLA vàpF7oTp nuZgốt chửngU7ujwo U7ujwotất cả.

Trong đZgám chPvThLAáy Zgsau vU7ujwoụ nZgổ, mộtpF7oTp gZgiọt nướcU7ujwo mắtU7ujwo đầupF7oTp PvThLAtiên rơiU7ujwo xuốngpF7oTp từZg gươnU7ujwog mặtU7ujwo pF7oTpĐiền Huân…

*Bệnh việpF7oTpn XY*

“Bác sU7ujwoĩ!” HPvThLAạo U7ujwoThần bếpF7oTp ÁiPvThLA HPvThLAy trênpF7oTp Zgtay, xôngU7ujwo Zgvào bệU7ujwonh việU7ujwon pF7oTpvới tpF7oTprạng tháiZg vU7ujwoô cùngZg hoảngU7ujwo PvThLAloạn, gZgào lZgên troU7ujwong vPvThLAô U7ujwovọng. “LàmU7ujwo U7ujwoơn, cPvThLAứu cpF7oTpô PvThLAấy! LàU7ujwom ơn!”

“Đặt cU7ujwoô pF7oTpấy Zglên đâyU7ujwo.” MộZgt côZg PvThLAy táU7ujwo tU7ujworực lU7ujwoập pF7oTptức đpF7oTpẩy PvThLAchiếc xU7ujwoe PvThLAđẩy mPvThLAàu trắngpF7oTp rZga trưU7ujwoớc mặtZg ZgHạo Thần,Zg cấPvThLAt giọngZg rU7ujwoa lệnh.

Hạo ThầnZg cẩnU7ujwo trPvThLAọng đặtU7ujwo ÁiZg HpF7oTpy npF7oTpằm lêU7ujwon cU7ujwohiếc U7ujwoxe pF7oTpđẩy ấy,Zg cpF7oTpậu vộU7ujwoi pF7oTpvã nU7ujwoối U7ujwobước pF7oTptheo chiếcZg xPvThLAe đếnU7ujwo tậnZg kPvThLAhi kZghuất hẳnPvThLA saZgu Zgphòng cấppF7oTp cứu.

Mệt mpF7oTpỏi ngPvThLAồi xuốnZgg dãZgy ghếZg cPvThLAhờ ngoàZgi ppF7oTphòng pF7oTpcấp cứPvThLAu, PvThLAHạo ThZgần pF7oTphai tapF7oTpy Zgôm lấypF7oTp đU7ujwoầu, cốZg gắngPvThLA địnhPvThLA thầU7ujwon lại.

Trong pF7oTpkhi đó…

*Bệnh việnPvThLA XX*

Minh VỹU7ujwo ngồiU7ujwo troU7ujwong phònU7ujwog cấpZg cZgứu pF7oTpở bệnZgh việnZg lớnPvThLA nhấtPvThLA thPvThLAành phZgố, anPvThLAh PvThLAđã phZgải mấtpF7oTp pF7oTpcả gPvThLAiờ đồpF7oTpng hồPvThLA Zgmới Zgđến đượcZg cápF7oTpi bệnPvThLAh U7ujwoviện PvThLArộng lớnZg này.

Ring… ring…

Điện thU7ujwooại lạPvThLAi rung…

“Chuyện gU7ujwoì?” U7ujwoMinh VpF7oTpỹ tựaPvThLA hẳnpF7oTp ngZgười vpF7oTpào chiếZgc gpF7oTphế Zgở phòngpF7oTp đợi,U7ujwo Zgchán nảnpF7oTp npF7oTphấn pF7oTpnút nU7ujwohận cuộPvThLAc gọpF7oTpi U7ujwosau đóPvThLA ápU7ujwo PvThLAđiện pF7oTpthoại vàopF7oTp tZgai, đếnpF7oTp tậnZg lPvThLAúc PvThLAnày anU7ujwoh mớipF7oTp pF7oTpcảm thấyPvThLA sựU7ujwo đaZgu buốtPvThLA Zgđến U7ujwotê dU7ujwoại ởPvThLA bờpF7oTp vai.

“Thiếu… Zgthiếu pF7oTpgia, nổ…U7ujwo nổPvThLA rồiZg!” TừPvThLA đầPvThLAu pF7oTpdây bênZg PvThLAkia, tpF7oTpên cậnPvThLA vZgệ lắZgp bắppF7oTp Zgnhư đpF7oTpang cZgực kỳU7ujwo hoZgảng U7ujwoloạn, thPvThLAở gấpPvThLA khônPvThLAg ngừng.

“Nổ?” MU7ujwoinh VZgỹ nU7ujwohíu mPvThLAày, Zglặp lạiZg dZguy nhấPvThLAt mZgột từZg Zgnhư đanU7ujwog chờpF7oTp sựZg chứngPvThLA thựpF7oTpc từZg pZghía PvThLAbên kia.

“Khu nhpF7oTpà máy…U7ujwo U7ujwonổ.” ZgVừa nghU7ujwoe thấpF7oTpy PvThLAcô Zgnói gấpU7ujwo PvThLAgáp vọngU7ujwo pF7oTpsang điệnZg thZgoại từPvThLA phíU7ujwoa bênpF7oTp kZgia, MpF7oTpinh VỹpF7oTp mớpF7oTpi kịPvThLAp PvThLAnhận thZgấy từPvThLA phíPvThLAa bêZgn pF7oTpkia điệnpF7oTp thpF7oTpoại cóU7ujwo rấPvThLAt nhPvThLAiều thZgứ âmU7ujwo pF7oTpthanh khZgác nhau.

“Chết PvThLAtiệt! CpF7oTpô ấypF7oTp rU7ujwoa PvThLAkhỏi U7ujwođó chưa?”Zg MpF7oTpinh pF7oTpVỹ tPvThLAức Zggiận qPvThLAuát lênpF7oTp, đôiZg mắtpF7oTp đanZgg lộU7ujwo pF7oTprõ vU7ujwoẻ lpF7oTpo lắng.

Tại saZgo lúZgc đấy…U7ujwo Zganh khPvThLAông ởPvThLA lPvThLAại U7ujwomà U7ujwolập tứcZg đếnPvThLA bêpF7oTpn bàZg tU7ujwoa PvThLAthế này?

“Vẫn… chưa.U7ujwo” GiọU7ujwong nóiU7ujwo U7ujwobên kiPvThLAa rấtpF7oTp nU7ujwohỏ, dPvThLAường U7ujwonhư đãZg cốU7ujwo gắnPvThLAg thU7ujwou hếPvThLAt cPvThLAan đU7ujwoảm đểZg tPvThLArả lời.

Gương mặtPvThLA MiZgnh pF7oTpVỹ tPvThLArở npF7oTpên pF7oTptái nhợPvThLAt dưPvThLAới ánhZg PvThLAđèn cPvThLAhùm PvThLAtrong bpF7oTpệnh việnZg, cZgố gắU7ujwong gượnU7ujwog PvThLAngười đứpF7oTpng dPvThLAậy, nhưnpF7oTpg pF7oTpsau đópF7oTp lạiZg nU7ujwogã khuPvThLAỵu xuốnPvThLAg đất.

Vết thZgương Zgtrên vai…pF7oTp đãpF7oTp khiếpF7oTpn aPvThLAnh PvThLAmất quápF7oTp nhPvThLAiều máu.

Đôi mắtpF7oTp PvThLAanh dầnZg tốpF7oTpi lại,U7ujwo cảPvThLA ngườiU7ujwo dườngZg PvThLAnhư U7ujwokhông cònPvThLA chU7ujwoút sPvThLAức lựcpF7oTp U7ujwonào Zgcả. ToU7ujwoàn thpF7oTpân U7ujwohoàn toàU7ujwon PvThLAbất độngPvThLA trêpF7oTpn nềZgn PvThLAđất, MinZgh VpF7oTpỹ đZgang cốU7ujwo gU7ujwoắng gưpF7oTpợng dậy…Zg nhpF7oTpưng tPvThLAất cZgả chỉpF7oTp lpF7oTpà U7ujwovô ích.Zg LầnU7ujwo nàZgy, Zganh pF7oTplại mộtU7ujwo lầZgn PvThLAnữa… Zgđánh mấPvThLAt nZggười PvThLAcon gáZgi U7ujwomà mìpF7oTpnh pF7oTpyêu thương.

Khoé U7ujwomôi trpF7oTpên gươngPvThLA mZgặt điểnU7ujwo trapF7oTpi khẽZg U7ujwonhếch lên,PvThLA mộtU7ujwo nZgụ cườU7ujwoi nhạt,PvThLA pF7oTpđồng lúcU7ujwo đôiZg mU7ujwoắt lạU7ujwonh lùnZgg kiPvThLAa cũngZg dầnPvThLA khépZg lại,PvThLA cPvThLAhe khuấZgt tầpF7oTpm pF7oTpnhìn mờU7ujwo ảo.

Chap 40

Người ePvThLAm U7ujwoyêu lpF7oTpà anh?

Hạo ThU7ujwoần U7ujwolo lắngpF7oTp đứngPvThLA cPvThLAhắn trU7ujwoước cửU7ujwoa phòngU7ujwo cấpPvThLA U7ujwocứu, tạiU7ujwo sPvThLAao Zgvào khopF7oTpảnh U7ujwokhắc quapF7oTpn tpF7oTprọng thZgì thờiU7ujwo giU7ujwoan lạiZg tpF7oTprôi U7ujwochậm thếPvThLA nàZgy cơPvThLA chứ?

Ái HU7ujwoy cU7ujwoủa PvThLAngày hôU7ujwom nay…PvThLA quZgả U7ujwothật rấtZg pF7oTplạ U7ujwolẫm, nhpF7oTpưng lạpF7oTpi vU7ujwoô cU7ujwoùng đángU7ujwo thươngZg U7ujwotrong U7ujwomắt cậu.

Đôi mắtZg kPvThLAhông lẫZgn chpF7oTpút tạppF7oTp niU7ujwoệm luônpF7oTp pF7oTpluôn ánPvThLAh lênU7ujwo nhữngU7ujwo tPvThLAia U7ujwonhìn lépF7oTpm lPvThLAỉnh lạU7ujwoi trZgở nêZgn sâU7ujwou thpF7oTpẳm khônZgg chPvThLAút PvThLAhạn định,Zg Zgvô U7ujwotri vôPvThLA giác.

Khoảnh khắcU7ujwo đốipF7oTp dU7ujwoiện Zgvới đPvThLAôi mắtZg vU7ujwoô U7ujwocảm ấy,Zg tráiU7ujwo tU7ujwoim HạopF7oTp ThầnZg cU7ujwohợt chùngU7ujwo xuốngPvThLA, tPvThLAưởng pF7oTpchừng nhU7ujwoư đZgang chìZgm sâupF7oTp U7ujwovào nỗPvThLAi đaupF7oTp cùngpF7oTp cực.

Nghĩ đếPvThLAn việcpF7oTp mìZgnh đãpF7oTp pF7oTptừng tiếpU7ujwo taZgy cPvThLAho ZgĐiền HuZgân thựcpF7oTp hiZgện kZgế hoạpF7oTpch pF7oTptrả thùPvThLA, HạopF7oTp pF7oTpThần lPvThLAại cảmpF7oTp thấyPvThLA vPvThLAô cùnpF7oTpg nPvThLAhức Zgbuốt nơZgi nZggực, chỉPvThLA tràU7ujwon Zgngập dZguy nhấpF7oTpt PvThLAmột thứPvThLA pF7oTpcảm xúcU7ujwo PvThLAân hận.

Đôi mắtPvThLA trởU7ujwo nZgên thấtZg thần,U7ujwo tầmpF7oTp nhìnPvThLA dầZgn tốiU7ujwo lại…pF7oTp LồZgng ngựcU7ujwo hiU7ujwoện gipF7oTpờ PvThLAcứ nhưZg đPvThLAang bịPvThLA thiêPvThLAu đốt,pF7oTp nóngPvThLA bỏngPvThLA npF7oTphưng lạZgi vpF7oTpô cZgùng U7ujwođau pF7oTprát mPvThLAỗi khpF7oTpi lPvThLAại tPvThLAhêm mpF7oTpột U7ujwogiây PvThLAtrôi qua.

Làm ơn…Zg pF7oTpÁi HPvThLAy, đừngU7ujwo đểpF7oTp xZgảy pF7oTpcô ấypF7oTp rpF7oTpa bấtPvThLA cứU7ujwo chU7ujwouyện gìPvThLA cả!

*Cạch*

Cánh cửZga phònpF7oTpg cấppF7oTp cZgứu đượcZg mPvThLAở raZg, kèmU7ujwo thpF7oTpeo độngPvThLA táPvThLAc gạtPvThLA PvThLAHạo ThầnpF7oTp sanPvThLAg pF7oTpmột bên.

Chiếc Zgxe đẩyU7ujwo U7ujwomàu trắngZg đangpF7oTp mZgang pF7oTptheo Zgmột thiêPvThLAn spF7oTpứ pF7oTpmất đipF7oTp PvThLAđôi cánhZg, gưZgơng Zgmặt nhợZgt nhạtPvThLA khôngZg chZgút Zgsức sốngpF7oTp nhPvThLAắm ngU7ujwohiền đZgôi mắpF7oTpt, U7ujwotrên đầuU7ujwo quấnpF7oTp U7ujwomột dU7ujwoải băngZg Zgtrắng khU7ujwoá mỏngU7ujwo, máiZg PvThLAtóc PvThLAmàu cpF7oTpafe sữaPvThLA vZgẫn bpF7oTpồng bZgềnh vU7ujwoà tPvThLAôn lPvThLAên vẻpF7oTp đẹpU7ujwo tU7ujwohuần khiết.

Ái ZgHy đưU7ujwoợc pF7oTpy táZg đưaU7ujwo PvThLAra khỏiPvThLA phòU7ujwong Zgbằng cPvThLAhiếc xPvThLAe đẩpF7oTpy trpF7oTpắng toátZg, tZgheo pF7oTpsau làpF7oTp ônPvThLAg bápF7oTpc sPvThLAĩ truZgng PvThLAniên đaPvThLAng cầmpF7oTp trZgên pF7oTptay mộPvThLAt xấpZg hồpF7oTp sơU7ujwo bệZgnh án.

Hạo ThầU7ujwon U7ujwomấp máyZg đôU7ujwoi môpF7oTpi, đưaPvThLA tapF7oTpy nPvThLAhư muốnZg níU7ujwou gU7ujwoiữ cU7ujwoô pF7oTplại, nhưZgng lạU7ujwoi bịZg mPvThLAột U7ujwobàn tPvThLAay cU7ujwohặn U7ujwongang hànZgh độngU7ujwo ấy.

Đôi mắpF7oTpt U7ujwocậu khôpF7oTpng nhU7ujwoìn báPvThLAc sU7ujwoĩ lZgấy mZgột cáiPvThLA, tiếpZg tụcpF7oTp dõZgi tPvThLAheo Zgchiếc xPvThLAe U7ujwođẩy U7ujwođang đưPvThLAa ngưZgời coZgn gU7ujwoái Zgyếu ớtpF7oTp kiZga PvThLAcách xPvThLAa khỏipF7oTp mình.

“Đã qU7ujwoua Zgtình PvThLAtrạng nU7ujwoguy kịch,PvThLA pF7oTpvết thưPvThLAơng U7ujwotuy khôPvThLAng nPvThLAặng nhpF7oTpưng U7ujwolại U7ujwomất khPvThLAá nhiềupF7oTp PvThLAmáu, đặcU7ujwo biPvThLAệt cóZg thPvThLAể đểPvThLA lạiZg U7ujwodi Zgchứng cpF7oTpho cU7ujwoô ấy.”PvThLA PvThLAVị bácZg sZgĩ hipF7oTpền tZgừ trướPvThLAc mpF7oTpặt mZgở lU7ujwoời, vỗU7ujwo vỗZg Zgvai HạZgo TU7ujwohần nhưZg đanU7ujwog cốpF7oTp gắngZg tU7ujworấn aPvThLAn. Zg“Cậu pF7oTphãy đPvThLAi lPvThLAàm thủZg tụcPvThLA nhậpZg việnpF7oTp, saZgu đPvThLAó cậuU7ujwo cópF7oTp thPvThLAể vZgào phònPvThLAg 5Zg02 thPvThLAăm U7ujwocô ấPvThLAy, nếuU7ujwo cópF7oTp bấtpF7oTp kpF7oTpỳ dấuU7ujwo hU7ujwoiệu bấtU7ujwo thpF7oTpường lậZgp Zgtức gọiZg bU7ujwoác sĩ.”

Từ từU7ujwo hạU7ujwo U7ujwotay xuốngPvThLA, pF7oTpbóng Zgvị bácpF7oTp Zgsĩ trpF7oTpong chiếcpF7oTp ápF7oTpo blU7ujwou tZgrắng nhanZgh chóU7ujwong khuấtpF7oTp PvThLAsau mpF7oTpột cánU7ujwoh cửaPvThLA phU7ujwoòng gầnpF7oTp đZgó, Zgtiếp tU7ujwoục tZghực hiZgện nhiệmPvThLA vụPvThLA củpF7oTpa chínhpF7oTp mình.

Di chứng?

Hai tU7ujwoay HạoZg ThPvThLAần siếtpF7oTp cpF7oTphặt lạZgi, cảZg ngườiZg ruU7ujwon nhẹZg lên,pF7oTp đểZg lạiPvThLA dpF7oTpi chứngpF7oTp sao?

“Dương HạopF7oTp ThầnPvThLA! U7ujwoCô Zggái npF7oTpày Zgquan tZgrọng đếnZg mứcpF7oTp khiếnPvThLA cZgậu phảiU7ujwo bỏPvThLA cảU7ujwo shopF7oTpw diễnPvThLA qupF7oTpan tZgrọng saoU7ujwo?” TaZgy quảZgn lýZg riêngPvThLA củaPvThLA HạoPvThLA U7ujwoThần tứZgc gU7ujwoiận đậpZg mạPvThLAnh quU7ujwoyển Zgsổ gpF7oTphi chéZgp lịcpF7oTph làmU7ujwo viPvThLAệc củapF7oTp HPvThLAạo ThầnU7ujwo lZgên bZgàn, tứcPvThLA giậnU7ujwo quápF7oTpt lớn.

Đã mộtZg ngZgày trôiZg qua…

Hạo TPvThLAhần vẫnPvThLA PvThLAkhông hềPvThLA rZgời khỏiPvThLA phPvThLAòng bệnPvThLAh sU7ujwoố 5U7ujwo02 lấypF7oTp mpF7oTpột giâyZg, cU7ujwohỉ lặngpF7oTp Zgngười Zgngắm nhìU7ujwon ngưPvThLAời coZgn gPvThLAái đPvThLAang Zgchìm spF7oTpâu vàoZg giấPvThLAc ngủ.

Mọi PvThLAâm Zgthanh xupF7oTpng pF7oTpquanh dườngU7ujwo nPvThLAhư Zgkhông cònpF7oTp táPvThLAc đZgộng PvThLAđến cậU7ujwou đượcZg nữa.

Tay quảnPvThLA lýU7ujwo Zgkia tứcpF7oTp giậnPvThLA néZgm trọnpF7oTp pF7oTpđôi U7ujwomắt oZgán hậnZg vZgào cPvThLAô gU7ujwoái nhỏU7ujwo pF7oTpbé đaZgng nằmPvThLA yênPvThLA PvThLAlặng tPvThLArên chiếU7ujwoc giườngZg trắZgng khôngPvThLA chútPvThLA bụpF7oTpi bẩU7ujwon, hắnZg lạPvThLAi nhìnPvThLA pF7oTpsamh HạoZg PvThLAThần vU7ujwoẫn đPvThLAang tiếpZg tụcZg yêpF7oTpn lặngPvThLA PvThLAtrước PvThLAngười copF7oTpn gáiZg ấy.

Bất gU7ujwoiác thU7ujwoở dàipF7oTp mệtpF7oTp mZgỏi, PvThLAhắn pF7oTpta cZgầm qU7ujwouyển sổZg vpF7oTpừa đượpF7oTpc PvThLAném mạnhU7ujwo PvThLAlên mặtpF7oTp bànpF7oTp củaZg phònpF7oTpg bU7ujwoệnh pF7oTplên, lêU7ujwo bướZgc PvThLAra khỏiPvThLA căpF7oTpn pU7ujwohòng tĩnpF7oTph lặng.

*Bệnh việnPvThLA XX*

“Tránh raZg!” pF7oTpMinh U7ujwoVỹ gằnZg giọng,PvThLA tU7ujwoức giậnpF7oTp npF7oTphìn đámZg cPvThLAận vệpF7oTp đU7ujwoang chặpF7oTpn nU7ujwogang trướcU7ujwo cửapF7oTp, đôiZg mắtU7ujwo đằngPvThLA đằngZg U7ujwosát khí.

“Ông chủZg cU7ujwoó lU7ujwoệnh, PvThLAthiếu giPvThLAa phảiU7ujwo nghỉpF7oTp ngơU7ujwoi đếpF7oTpn U7ujwokhi hoàU7ujwon toànpF7oTp Zgbình U7ujwophục.” MộtU7ujwo PvThLAtên Zgcận vệpF7oTp Zgcúi đầu,Zg thậPvThLAn pF7oTptrọng Zgnói từngPvThLA Zgtừ mộtZg cáchPvThLA mU7ujwoáy mópF7oTpc, pF7oTpsau đópF7oTp đóngZg PvThLAnhanh pF7oTpcánh cửU7ujwoa pU7ujwohòng bệnhpF7oTp lại.

“Mẹ kiếpZg! pF7oTpMở cửa!pF7oTp!” U7ujwoMinh VU7ujwoỹ quátPvThLA pF7oTplớn, dU7ujwoùng châZgn đạPvThLAp thẳngPvThLA Zgvào cánhPvThLA cửaU7ujwo gỗZg kipF7oTpa, nhưZgng đámU7ujwo Zgcận pF7oTpvệ U7ujwolại U7ujwonhanh chpF7oTpóng chU7ujwoặn cZgửa ngU7ujwoay kZghi pF7oTpcánh cửU7ujwoa vừa&nbpF7oTpsp; bậtU7ujwo rpF7oTpa dướipF7oTp lựU7ujwoc đạPvThLAp củpF7oTpa anh.

Đây rõPvThLA rànU7ujwog U7ujwolà kpF7oTpế hoạchZg củpF7oTpa ôngPvThLA ta!!

Ông tpF7oTpa khônpF7oTpg muốPvThLAn apF7oTpnh đipF7oTp tìpF7oTpm cU7ujwoô ấy!!

Với Zgkhả năZgng củU7ujwoa PvThLAông pF7oTpHàn, U7ujwobiết chPvThLAuyện ÁU7ujwoi pF7oTpHy khZgông hềU7ujwo khU7ujwoó, đpF7oTpặc biệU7ujwot ôngU7ujwo U7ujwota PvThLAlại cóPvThLA thểU7ujwo bZgiết rpF7oTpõ PvThLAđịa điểmPvThLA vàU7ujwo nhữngpF7oTp PvThLAgì xPvThLAảy rPvThLAa pF7oTpliên quZgan đếPvThLAn pF7oTpvụ viU7ujwoệc chấnU7ujwo U7ujwođộng vừapF7oTp rồi.

Minh VỹZg nPvThLAghiến răU7ujwong, đôipF7oTp mZgắt anPvThLAh bịPvThLA PvThLAche phủZg bởiU7ujwo mộZgt màZgn đêmPvThLA củaZg tuyệtZg vọnpF7oTpg, tiếpPvThLA tụcpF7oTp cốPvThLA gắngZg thoáPvThLAt khỏpF7oTpi PvThLAvòng Zgvây củZga Zgđám cậZgn vệ.

Ái HypF7oTp, nhPvThLAất địU7ujwonh ÁZgi HpF7oTpy sPvThLAẽ khônU7ujwog pF7oTpsao cả!

… Zgkhông saPvThLAo cU7ujwoả! CpF7oTpố gắngZg U7ujwophủ địnhZg nhữngPvThLA dpF7oTpòng PvThLAsuy ngZghĩ tồU7ujwoi Zgtệ gáZgn Zgghép tU7ujworận boU7ujwom kiU7ujwoa vU7ujwoới sựU7ujwo sốngPvThLA cPvThLAủa ÁU7ujwoi PvThLAHy, trpF7oTpái tU7ujwoim ZgMinh pF7oTpVỹ đanPvThLAg đZgập gấPvThLAp gáppF7oTp hơnZg bU7ujwoao giờU7ujwo hết.

“Chờ Zganh, làPvThLAm ơn…”

Phòng bệnU7ujwoh 502…

Đôi mắtZg nâupF7oTp tpF7oTprong spF7oTpáng pF7oTptừ từZg U7ujwomở rPvThLAa, laPvThLAy độngpF7oTp hàpF7oTpng mpF7oTpi dàZgi, sU7ujwoau đZgó chU7ujwoớp chớppF7oTp vU7ujwoài cáPvThLAi đểZg pF7oTpthích ngU7ujwohi vớpF7oTpi ánhU7ujwo sángPvThLA tropF7oTpng phòng.

Ái U7ujwoHy đưaPvThLA taU7ujwoy dụipF7oTp U7ujwodụi mắZgt, liZgếc nhìnU7ujwo gươpF7oTpng mặtPvThLA đanPvThLAg gụcU7ujwo xuốngPvThLA bPvThLAên cZgạnh giường,pF7oTp PvThLAđưa mộtU7ujwo taPvThLAy nPvThLAắm lấyZg thàU7ujwonh giườnpF7oTpg cU7ujwoố gắngpF7oTp gượngpF7oTp dậy.

Hai ngàyPvThLA trôPvThLAi U7ujwoqua, HpF7oTpạo ThầnpF7oTp hoàU7ujwon PvThLAtoàn PvThLAmất ngPvThLAủ, đểU7ujwo rZgồi giZgờ đZgây U7ujwokhông Zghề hZgay bpF7oTpiết ngườipF7oTp Zgcon gápF7oTpi đpF7oTpáng ypF7oTpêu PvThLAkia PvThLAđã pF7oTp“hồi sinh”.

Cô nghiêpF7oTpng ngưU7ujwoời sZgang mộtpF7oTp bên,U7ujwo pF7oTpcố gắngPvThLA thPvThLAu gươngU7ujwo mặPvThLAt cZgủa PvThLAngười U7ujwoấy pF7oTpvào tầmpF7oTp nhìn.

Đột ngộtPvThLA haU7ujwoi hànU7ujwog lôngPvThLA mZgày từPvThLA gPvThLAương mZgặt U7ujwoấy khẽPvThLA capF7oTpu lạiZg, saZgu U7ujwođó Zgmệt mZgỏi mZgở Zgmắt. U7ujwoĐập vàPvThLAo mắtU7ujwo cU7ujwoủa HạoPvThLA ZgThần lU7ujwoà gươpF7oTpng mU7ujwoặt U7ujwomơ pF7oTpmơ mpF7oTpàng PvThLAmàng pF7oTpnhư chpF7oTpưa tỉPvThLAnh mU7ujwoộng U7ujwocủa pF7oTpÁi ZgHy, nétpF7oTp mặPvThLAt cậU7ujwou lộZg U7ujworõ pF7oTpvẻ ngpF7oTpạc nhiPvThLAên vàZg pF7oTpvui sướng.

Hạo PvThLAThần pF7oTpngồi thẳU7ujwong dậyPvThLA, đưaZg mộPvThLAt Zgtay PvThLAkéo U7ujwocô ôpF7oTpm thpF7oTpật chặtZg vàpF7oTpo lòPvThLAng, pF7oTpnhư đangpF7oTp cốU7ujwo gắngPvThLA chpF7oTpứng tZghực PvThLAsự tồnpF7oTp tạiZg hiệnPvThLA U7ujwogiờ pF7oTpcủa cô.

“Mèo coZgn, cU7ujwouối cPvThLAùng epF7oTpm PvThLAcũng chịuU7ujwo tỉnhPvThLA rồi.”

Căn phòU7ujwong lạiZg U7ujwođột ngPvThLAột chU7ujwoìm vàpF7oTpo khônPvThLAg giZgan tĩnhU7ujwo lặngU7ujwo Zgvà cănU7ujwog thẳZgng, HạopF7oTp ThầnPvThLA nớipF7oTp lỏnZgg vPvThLAòng tayPvThLA, spF7oTpau đóZg đẩyPvThLA ngưU7ujwoời ÁpF7oTpi U7ujwoHy rPvThLAa, lpF7oTpặng lẽPvThLA qpF7oTpuan sátU7ujwo Zgtừng cửPvThLA chZgỉ tpF7oTpừ phZgía bênpF7oTp kia.

Cô đanpF7oTpg chămU7ujwo chpF7oTpú nhZgìn HạoU7ujwo ThầZgn, ánU7ujwoh nhZgìn thíPvThLAch PvThLAthú nPvThLAhư vừZga tZgìm Zgra mộtU7ujwo tpF7oTphứ đồpF7oTp chpF7oTpơi mớiU7ujwo lạ.

Sao pF7oTptừ hPvThLAành độZgng đếnZg vẻpF7oTp mặZgt Zglại nPvThLAgơ ngZgơ ngU7ujwoác ngácU7ujwo tU7ujwohế này?

Có kU7ujwohi nZgào đúU7ujwong nhưPvThLA lờiU7ujwo Zgbác sĩU7ujwo đãPvThLA nóipF7oTp… vếPvThLAt tZghương Zgkia đãZg PvThLAthật sựpF7oTp đểU7ujwo lạpF7oTpi dZgi chứng?

“Em… tZgên gìU7ujwo?” HạoPvThLA ZgThần bấZgt giáU7ujwoc cU7ujwoất lênpF7oTp U7ujwomột cZgâu hỏipF7oTp ngPvThLAhi vấn,pF7oTp nhưngU7ujwo chỉZg đểU7ujwo kiểmpF7oTp PvThLAtra tìnhpF7oTp trạnpF7oTpg hpF7oTpiện tạPvThLAi củpF7oTpa ZgÁi Hy.

Từ phpF7oTpía bêpF7oTpn kiapF7oTp, pF7oTpđôi môiZg xiPvThLAnh xắnPvThLA nởPvThLA mộtU7ujwo Zgnụ cườZgi dPvThLAịu dZgàng, đZgưa pF7oTptay nắPvThLAm lấypF7oTp taPvThLAy áoU7ujwo PvThLAcủa HạoPvThLA Thần.

“Tên Zggì?” CZghất giU7ujwoọng PvThLAnhẹ PvThLAnhàng vU7ujwoang lPvThLAên, PvThLAÁi HU7ujwoy dườngU7ujwo nhZgư khôPvThLAng hiU7ujwoểu HạopF7oTp ThầnPvThLA Zgđang hỏpF7oTpi gì,Zg cấtZg tiPvThLAếng hZgỏi ngượcPvThLA lại.

Hạo ThầZgn U7ujwonheo U7ujwonheo mZgắt, đưaZg tpF7oTpay U7ujwonắm lấyPvThLA haZgi bờpF7oTp vpF7oTpai U7ujwonhỏ pF7oTpnhắn kiapF7oTp, PvThLAlay mạnh.

“Em… Zgbiết anU7ujwoh PvThLAlà pF7oTpai khôngpF7oTp?” U7ujwoTrái tiU7ujwom PvThLAcậu đangU7ujwo đậpF7oTpp loZgạn cảpF7oTp lên,Zg đâyPvThLA cU7ujwoó lpF7oTpẽ U7ujwosẽ lU7ujwoà sựU7ujwo khẳpF7oTpng địPvThLAnh cuU7ujwoối cùng.

Hạo ThầnPvThLA vPvThLAà ÁZgi ZgHy cứZg thPvThLAế nhìnpF7oTp nhpF7oTpau, khôZgng cóPvThLA thêmpF7oTp chútPvThLA phpF7oTpản Zgứng nàopF7oTp khácPvThLA cả.

Bất giácpF7oTp tPvThLAhở dPvThLAài, HạU7ujwoo ThầU7ujwon buôngpF7oTp cpF7oTpô raU7ujwo, PvThLAđứng dậyU7ujwo PvThLAquay lưnPvThLAg bướcZg đi.

Phải gZgọi bU7ujwoác sĩ…

Một bpF7oTpàn tZgay níuZg lấpF7oTpy Zgvạt áZgo củZga HpF7oTpạo ThầnpF7oTp từZg phU7ujwoía spF7oTpau, đôpF7oTpi Zgmắt pF7oTpnâu đangPvThLA chớppF7oTp mắPvThLAt nZghìn cậu.

“Minh… VpF7oTpỹ?” ÁiPvThLA pF7oTpHy nghiPvThLAêng nghiêpF7oTpng PvThLAđầu, đPvThLAưa mộtPvThLA taU7ujwoy lênZg miệngU7ujwo vớZgi vẻU7ujwo bpF7oTpăn khoănPvThLA vU7ujwoì pF7oTpcâu trảPvThLA lờiU7ujwo pF7oTpcủa chípF7oTpnh mình.

Minh ZgVỹ… làPvThLA hPvThLAai từpF7oTp duPvThLAy nhấU7ujwot đượcPvThLA khU7ujwoắc sâuU7ujwo vàpF7oTpo tZgrái tiZgm cpF7oTpủa cô…

Liệu PvThLAchàng traPvThLAi trướcZg mặt…Zg cU7ujwoó phpF7oTpải lU7ujwoà nU7ujwogười mZgang cáPvThLAi tênPvThLA MinPvThLAh Vỹ?

“Em… U7ujwovừa nZgói gZgì?” ĐU7ujwoôi mắU7ujwot HạopF7oTp pF7oTpThần Zglộ rPvThLAõ Zgvẻ thấtpF7oTp U7ujwovọng, Zgcố gắngZg gặZgng hỏpF7oTpi ÁiZg Hy.

Không tU7ujwohể nàoPvThLA! TU7ujwoại sapF7oTpo lZgại làpF7oTp MiU7ujwonh Vỹ?

“Minh… MinZgh VPvThLAỹ?” pF7oTpÁi HU7ujwoy PvThLAngượng pF7oTpngùng cpF7oTpúi mặtpF7oTp xupF7oTpống, siếZgt chặtZg PvThLAvạt pF7oTpáo troZgng tapF7oTpy PvThLAhơn, lpF7oTpặp lạpF7oTpi thêU7ujwom mộtPvThLA lầnPvThLA nữa.

Cả nU7ujwogười HU7ujwoạo ThầPvThLAn lU7ujwoại tiếpF7oTpp tụcPvThLA ruU7ujwon PvThLAlên, Zgquay ngườipF7oTp lạU7ujwoi nhìZgn thẳpF7oTpng U7ujwovào ÁiZg Hy…

Cảm giácU7ujwo U7ujwoghen tPvThLAức đanPvThLAg lepF7oTpn lỏiPvThLA tronZgg tráZgi tZgim tràU7ujwon U7ujwongập nPvThLAỗi Zgân hậnpF7oTp Zgcủa HZgạo Thần.

Dù pF7oTpkhông pF7oTpmuốn Zgthừa nhận…PvThLA Zgnhưng dưZgờng nhU7ujwoư ngườiZg coPvThLAn U7ujwogái trướcpF7oTp mặtZg đZgã cpF7oTpướp mấtPvThLA tZgrái tipF7oTpm U7ujwocủa cZgậu mấtpF7oTp rồi.

“Ừ, làU7ujwo anhpF7oTp.” GpF7oTpấp gU7ujwoáp ômpF7oTp PvThLAÁi HU7ujwoy vàpF7oTpo lòng,Zg HạoPvThLA ThU7ujwoần sipF7oTpết chặpF7oTpt vòZgng tU7ujwoay hU7ujwoơn. “EZgm… lPvThLAà Zghôn thêZg cU7ujwoủa anU7ujwoh, VU7ujwoương ÁU7ujwoi Hy.”

Mặc kệU7ujwo tấtpF7oTp cảU7ujwo… mặcZg kệU7ujwo côZg nhU7ujwoầm Zglẫn PvThLAmình vớU7ujwoi MipF7oTpnh Vỹ…

Chỉ Zgcần cPvThLAó PvThLAđược tráiPvThLA tiZgm củaPvThLA U7ujwocô, cậuU7ujwo U7ujwosẽ cZghấp nZghận pF7oTptất cả!

Kể cảU7ujwo U7ujwothay tPvThLAhế pF7oTpvà đóPvThLAng PvThLAvai kZgẻ U7ujwomình căU7ujwom thZgù nhất!

Ái pF7oTpHy vôpF7oTp thứpF7oTpc đPvThLAưa pF7oTptay PvThLAlên, đôU7ujwoi mắtZg vôZg U7ujwocảm khôU7ujwong hạnU7ujwo Zgđịnh, tZgừ đôiU7ujwo môU7ujwoi xPvThLAinh xắZgn thốtZg rU7ujwoa mZgột câZgu nóiU7ujwo vớiPvThLA Zgâm vựcZg tpF7oTprong thanpF7oTph, U7ujwonhưng Zgnhỏ Zgđến pF7oTpmức khôZgng mộPvThLAt aU7ujwoi cU7ujwoó thểU7ujwo nghZge thấy.

“Hôn… thZgê… cPvThLAủa anh…?”