You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho upJTem mộtupJT lốiNzYw4dc8 thoát

“Cứ bắNzYw4dc8n NzYw4dc8nếu xuMibTwMem muốn.”NzYw4dc8 KNzYw4dc8hông ngầNzYw4dc8n ngạxuMibTwMi tupJTrả lờiupJT, NzYw4dc8Minh upJTVỹ ngướcxuMibTwM mặtxuMibTwM nxuMibTwMhìn tNzYw4dc8hẳng vàupJTo đôupJTi upJTmắt nupJTâu tronxuMibTwMg sángxuMibTwM kiaxuMibTwM, NzYw4dc8như thxuMibTwMể đangxuMibTwM muốnNzYw4dc8 thupJTật sựNzYw4dc8 NzYw4dc8đối dixuMibTwMện vNzYw4dc8ới upJThiện tạiNzYw4dc8 cùnNzYw4dc8g cô.

“Tôi sẽxuMibTwM khôupJTng bxuMibTwMắn aNzYw4dc8nh, vupJTì sựxuMibTwM lupJTựa chupJTọn nNzYw4dc8ày khônxuMibTwMg NzYw4dc8như tôixuMibTwM mupJTong đợupJTi…” KupJThẩu súngNzYw4dc8 kxuMibTwMia rờiupJT khỏiNzYw4dc8 tránxuMibTwM upJTMinh Vỹ,xuMibTwM nhưNzYw4dc8ng lupJTại đưupJTợc dxuMibTwMí NzYw4dc8sát vàoxuMibTwM NzYw4dc8đầu ÁNzYw4dc8i xuMibTwMHy đầxuMibTwMy tháchNzYw4dc8 thupJTức, “…NzYw4dc8 nupJTếu NzYw4dc8anh kxuMibTwMhông xuMibTwMra khxuMibTwMỏi đâupJTy, xuMibTwMtôi upJTsẽ NzYw4dc8nổ súng.”

Anh xuMibTwMkhông hềNzYw4dc8 trảupJT lời,upJT upJTvì lúcupJT NzYw4dc8này thậNzYw4dc8t upJTsự khôngxuMibTwM xuMibTwMthể xuMibTwMđoán tNzYw4dc8rước đNzYw4dc8ược NzYw4dc8cô đNzYw4dc8ang muốnupJT lupJTàm nhữngNzYw4dc8 gì…

Gắng gượnupJTg xuMibTwMđứng dậy,NzYw4dc8 MNzYw4dc8inh VỹxuMibTwM xuMibTwMchống NzYw4dc8một taNzYw4dc8y vàupJTo tưupJTờng, bxuMibTwMước xuMibTwMra phíupJTa cửNzYw4dc8a ngoNzYw4dc8ài NzYw4dc8của đNzYw4dc8ại sảnupJTh. NhupJTưng upJTđi hếxuMibTwMt đxuMibTwMại sảnNzYw4dc8h, anNzYw4dc8h upJTbỗng NzYw4dc8quay ngưNzYw4dc8ời lại,NzYw4dc8 NzYw4dc8trên xuMibTwMsàn nNzYw4dc8hà vẫnxuMibTwM lNzYw4dc8ưu dấupJTu nupJThững giọtupJT upJTmáu tupJTừ NzYw4dc8vai tráiNzYw4dc8 NzYw4dc8rớt txuMibTwMheo nNzYw4dc8hững bướcNzYw4dc8 upJTchân củaxuMibTwM anh.

“Chỉ xuMibTwMcần xuMibTwMem đưaxuMibTwM NzYw4dc8tôi khupJTẩu súng,upJT tôixuMibTwM supJTẽ lậxuMibTwMp upJTtức rờxuMibTwMi kxuMibTwMhỏi đây.upJT” MinxuMibTwMh VỹupJT xuMibTwMgằn giọNzYw4dc8ng, NzYw4dc8đôi mắtNzYw4dc8 tựxuMibTwMa xuMibTwMnhư NzYw4dc8mắt loàixuMibTwM xuMibTwMhổ báoNzYw4dc8 NzYw4dc8vẫn sáNzYw4dc8ng rựcupJT upJTtrong ánupJTh chiupJTều tà.

Ái upJTHy xuMibTwMném mupJTạnh khẩxuMibTwMu supJTúng xuMibTwMvề phíaupJT anhupJT, nupJThưng NzYw4dc8Điền xuMibTwMHuân thNzYw4dc8ì lạupJTi nhíuNzYw4dc8 mxuMibTwMày đầyxuMibTwM kNzYw4dc8hó chịu.

Minh xuMibTwMVỹ lậpxuMibTwM NzYw4dc8tức cầNzYw4dc8m lấyxuMibTwM xuMibTwMkhẩu sxuMibTwMúng kxuMibTwMia, chĩxuMibTwMa thẳngNzYw4dc8 vềxuMibTwM phíaxuMibTwM ĐiềnxuMibTwM upJTHuân, xuMibTwMđôi mắtNzYw4dc8 lạnhupJT lùnNzYw4dc8g đangNzYw4dc8 vxuMibTwMằn lêxuMibTwMn nupJThững tiupJTa lxuMibTwMửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HNzYw4dc8uân vẫnNzYw4dc8 chưupJTa hềxuMibTwM upJTcó NzYw4dc8thêm upJTbất upJTkỳ phảupJTn xuMibTwMứng NzYw4dc8nào, xuMibTwMlập tứcNzYw4dc8 gụxuMibTwMc upJTxuống saxuMibTwMu phátxuMibTwM súxuMibTwMng cNzYw4dc8ủa NzYw4dc8Minh Vỹ,NzYw4dc8 nhupJTưng xuMibTwMchỉ ởxuMibTwM mộupJTt xuMibTwMvị NzYw4dc8trí gxuMibTwMần lồnupJTg xuMibTwMngực đaupJTng khiếnxuMibTwM tNzYw4dc8rái tixuMibTwMm đậNzYw4dc8p gấpNzYw4dc8 gxuMibTwMáp vìxuMibTwM xuMibTwMđau đớn.

Ngay cảxuMibTwM HNzYw4dc8ạo TNzYw4dc8hần cxuMibTwMũng đờupJT ngNzYw4dc8ười, nupJThìn bóngNzYw4dc8 NzYw4dc8người luNzYw4dc8ôn tỏupJT upJTra nguxuMibTwMy hupJTiểm kiNzYw4dc8a nxuMibTwMgã gụcxuMibTwM hệtNzYw4dc8 nhưupJT VĩupJTnh KỳupJT vừaNzYw4dc8 rồupJTi, nxuMibTwMhưng upJTchỉ khupJTác ởupJT mộtxuMibTwM điểm…

Điền NzYw4dc8Huân upJTvẫn cxuMibTwMhưa ngNzYw4dc8ừng tNzYw4dc8hở… nNzYw4dc8ơi upJTkhoé upJTmôi xuấNzYw4dc8t hiệnNzYw4dc8 mộtNzYw4dc8 vệNzYw4dc8t máuNzYw4dc8 xuMibTwMdài củaupJT nộiupJT upJTthương, nhưxuMibTwMng ĐiềNzYw4dc8n HuupJTân vupJTẫn cốNzYw4dc8 chấpNzYw4dc8 cNzYw4dc8ười NzYw4dc8khinh bỉ.

Bóng dNzYw4dc8áng upJTMinh VNzYw4dc8ỹ xuMibTwMkhuất supJTau cNzYw4dc8ánh cửaNzYw4dc8 xuMibTwMphòng đạixuMibTwM sảnNzYw4dc8h, tupJTiếp NzYw4dc8bước chânupJT bNzYw4dc8ước NzYw4dc8ra kxuMibTwMhỏi kxuMibTwMhu nupJThà mxuMibTwMáy upJTbỏ hoang.

Đành xuMibTwMtin tưởngNzYw4dc8 giNzYw4dc8ao pxuMibTwMhó mọupJTi việupJTc còupJTn lạixuMibTwM cNzYw4dc8ho HạoupJT ThNzYw4dc8ần vậy…

Cảnh tưupJTợng đẫxuMibTwMm máupJTu upJTcủa giaxuMibTwMn upJTđại sảupJTnh rộngupJT lxuMibTwMớn khiếnupJT HxuMibTwMạo ThầnNzYw4dc8 xuMibTwMcảm tupJThấy upJTngạt thở,xuMibTwM xuNzYw4dc8ng NzYw4dc8quanh cNzYw4dc8hỉ nặcNzYw4dc8 mùNzYw4dc8i máuNzYw4dc8 tanxuMibTwMh nồng…

Cậu thởNzYw4dc8 upJTdài, NzYw4dc8bước đupJTến bNzYw4dc8ên upJTcạnh NzYw4dc8Ái HupJTy, đặtNzYw4dc8 upJTtay NzYw4dc8lên bờNzYw4dc8 vxuMibTwMai nNzYw4dc8hỏ bNzYw4dc8é ấy,xuMibTwM upJTsau đNzYw4dc8ó xuMibTwMđi xuMibTwMlướt quNzYw4dc8a mupJTặt cupJTô, quNzYw4dc8ay đầuupJT lại.

“Em saNzYw4dc8o upJTthế, mxuMibTwMèo coxuMibTwMn?” NhìupJTn gươnxuMibTwMg mặupJTt kupJTỳ xuMibTwMlạ củNzYw4dc8a xuMibTwMcô, cậxuMibTwMu lupJTay mạNzYw4dc8nh xuMibTwMđôi vaNzYw4dc8i ấyNzYw4dc8, nhưngupJT vẫNzYw4dc8n khNzYw4dc8ông upJThề nhậnxuMibTwM đượcNzYw4dc8 bấNzYw4dc8t kỳNzYw4dc8 phupJTản ứnupJTg nàupJTo cả.

Đột ngộtupJT NzYw4dc8đôi mupJTắt upJTÁi HupJTy lạixuMibTwM NzYw4dc8sáng lêNzYw4dc8n, NzYw4dc8đầy vẻupJT ngxuMibTwMạc NzYw4dc8nhiên nhìxuMibTwMn HạoNzYw4dc8 Thần.

Bàn txuMibTwMay xuMibTwMnhỏ bNzYw4dc8é ấupJTy lậpxuMibTwM tứcupJT kxuMibTwMéo mxuMibTwMạnh HạupJTo ThầnupJT xxuMibTwMuống, dùnxuMibTwMg upJTcả thâupJTn ngxuMibTwMười chupJTe upJTchắn xuMibTwMcho xuMibTwMcậu mộNzYw4dc8t NzYw4dc8cách gấpxuMibTwM gáp.

*Bốp*

Một thaNzYw4dc8nh gỗNzYw4dc8 xuMibTwMrơi xuốngNzYw4dc8 txuMibTwMrước mắtNzYw4dc8 HxuMibTwMạo Thần,xuMibTwM upJTthân hNzYw4dc8ình nhỏxuMibTwM béupJT kixuMibTwMa cũngNzYw4dc8 dầupJTn tNzYw4dc8hả lỏng,NzYw4dc8 sNzYw4dc8au đóxuMibTwM ngupJTất đi…NzYw4dc8 NzYw4dc8lại làupJT TịnhupJT Nhi…NzYw4dc8 xuMibTwMđôi mắtNzYw4dc8 vupJTẫn sNzYw4dc8ở hữuupJT nỗiNzYw4dc8 upJThoảng sxuMibTwMợ khôngNzYw4dc8 dứt,NzYw4dc8 nhưngupJT lupJTần NzYw4dc8này lạiupJT manxuMibTwMg tNzYw4dc8hêm upJTcảm NzYw4dc8giác mặxuMibTwMc cNzYw4dc8ảm tộNzYw4dc8i lỗi.

“A… exuMibTwMm… exuMibTwMm upJTkhông biếNzYw4dc8t gìxuMibTwM cả.”xuMibTwM TịupJTnh NNzYw4dc8hi quaNzYw4dc8y người,NzYw4dc8 chNzYw4dc8ạy xuMibTwMra khxuMibTwMỏi cănupJT phòngxuMibTwM đẫmNzYw4dc8 máu.

“Mèo conupJT, eNzYw4dc8m cNzYw4dc8ó xuMibTwMsao không?”NzYw4dc8 ĐưaNzYw4dc8 NzYw4dc8tay đỡNzYw4dc8 lấyxuMibTwM tNzYw4dc8hân hìNzYw4dc8nh kupJTia, HạoxuMibTwM ThầupJTn ômxuMibTwM chặtupJT xuMibTwMÁi HupJTy vàoNzYw4dc8 lupJTòng, đNzYw4dc8ưa taNzYw4dc8y vxuMibTwMỗ vNzYw4dc8ỗ vàoxuMibTwM NzYw4dc8mặt côxuMibTwM upJTliên tục.

Thứ upJTsắc đỏupJT NzYw4dc8thẫm củaNzYw4dc8 máuupJT upJTchạy dàiNzYw4dc8 từNzYw4dc8 trxuMibTwMán ÁupJTi HyupJT, xuMibTwMdường nNzYw4dc8hư thanNzYw4dc8h gỗNzYw4dc8 kiupJTa đãNzYw4dc8 đượcupJT táxuMibTwMc đxuMibTwMộng NzYw4dc8một lupJTực rấupJTt mạnh.

Hạo upJTThần xuMibTwMđưa nhanupJTh upJTtay áxuMibTwMo NzYw4dc8lau nhupJTẹ nhxuMibTwMững dònNzYw4dc8g chảxuMibTwMy NzYw4dc8vô hạnxuMibTwM trupJTên mặtupJT cô…

Đôi mắtNzYw4dc8 ĐiềupJTn HxuMibTwMuân tNzYw4dc8uy mxuMibTwMờ upJTnhạt, nhưngNzYw4dc8 xuMibTwMvẫn xuMibTwMđủ đểupJT trôxuMibTwMng thupJTấy nhữNzYw4dc8ng NzYw4dc8gì đupJTang diễnNzYw4dc8 NzYw4dc8ra xuMibTwMtrong tầmxuMibTwM nhìn.

Gương mặtNzYw4dc8 upJTvà dánupJTg upJTvẻ kiNzYw4dc8a… xuMibTwMThy Thy?

Từ upJThành độngxuMibTwM đếNzYw4dc8n cửxuMibTwM cupJThỉ vNzYw4dc8à xuMibTwMvẻ NzYw4dc8mặt, upJThệt nhupJTư đangupJT dixuMibTwMễn lạixuMibTwM vNzYw4dc8ở kịcxuMibTwMh đẫmupJT mxuMibTwMáu upJThai năupJTm upJTvề trước…

“Nhanh… đưa…xuMibTwM ThupJTy NzYw4dc8Thy ra…NzYw4dc8 khỏiupJT đây…”upJT ĐiềxuMibTwMn HuNzYw4dc8ân dồnupJT tấxuMibTwMt cNzYw4dc8ả supJTức lxuMibTwMực cuNzYw4dc8ối xuMibTwMcùng nóiupJT tupJTrong đứtxuMibTwM xuMibTwMquãng, từnNzYw4dc8g txuMibTwMừ đượcupJT phátxuMibTwM rupJTa mxuMibTwMột cáxuMibTwMch nặupJTng nhupJTọc, upJT“… có…NzYw4dc8 bom…”

Hạo TupJThần xuMibTwMngạc nhiêxuMibTwMn nhìnupJT xuMibTwMvề phíaxuMibTwM upJTĐiền HNzYw4dc8uân, NzYw4dc8gương NzYw4dc8mặt lộxuMibTwM rõupJT NzYw4dc8vẻ sửnxuMibTwMg sốt,xuMibTwM vộiNzYw4dc8 upJTvàng nhấcupJT bổxuMibTwMng ngườixuMibTwM xuMibTwMÁi HNzYw4dc8y lNzYw4dc8ên, mNzYw4dc8ở nxuMibTwMhanh chiếupJTc cửaxuMibTwM sổNzYw4dc8 ởxuMibTwM gupJTóc phòngNzYw4dc8, upJTlập tứcupJT đưaNzYw4dc8 cxuMibTwMô rxuMibTwMa xuMibTwMkhỏi khxuMibTwMu nhàNzYw4dc8 máNzYw4dc8y bỏNzYw4dc8 hoang.

Ring… ring…

Chiếc xuMibTwMđiện thoạiupJT troxuMibTwMng NzYw4dc8túi upJTáo NzYw4dc8Minh VỹNzYw4dc8 upJTrung xuMibTwMlên khupJTông ngừng.

Anh xuMibTwMcho tupJTay vàoNzYw4dc8 txuMibTwMúi, đứnupJTg tựaxuMibTwM vàxuMibTwMo cNzYw4dc8hiếc xuMibTwMBMW, đểxuMibTwM mặupJTc nhữnxuMibTwMg têxuMibTwMn cupJTận upJTvệ đaNzYw4dc8ng NzYw4dc8cố gắngNzYw4dc8 NzYw4dc8sơ cứuupJT xuMibTwMcho vxuMibTwMết txuMibTwMhương trênNzYw4dc8 vai.

“Thiếu giaxuMibTwM, bxuMibTwMà NzYw4dc8chủ đãupJT tựupJT sát!upJT” KhônNzYw4dc8g đểupJT upJTMinh xuMibTwMVỹ kịpupJT NzYw4dc8lên tiếxuMibTwMng, mộtxuMibTwM xuMibTwMchất giọngupJT trầmxuMibTwM kNzYw4dc8hàn vaNzYw4dc8ng lênxuMibTwM, NzYw4dc8hơi ngupJThẹn lạNzYw4dc8i. “BệnhxuMibTwM upJTviện XY.”

Đầu NzYw4dc8dây bêNzYw4dc8n NzYw4dc8kia dườngupJT nhupJTư đxuMibTwMang rơixuMibTwM vàoNzYw4dc8 trxuMibTwMạng tNzYw4dc8hái hoảngxuMibTwM loạNzYw4dc8n, upJTnói vộupJTi vupJTài câxuMibTwMu rồiNzYw4dc8 tắtupJT mxuMibTwMáy. ĐôiupJT mắNzYw4dc8t MNzYw4dc8inh VNzYw4dc8ỹ tốupJTi lạiupJT, gạtxuMibTwM đxuMibTwMám cậnxuMibTwM xuMibTwMvệ supJTang mNzYw4dc8ột bupJTên, lạNzYw4dc8nh lùngupJT rxuMibTwMa lệnh.

“Ở đâyNzYw4dc8, bảoupJT vệNzYw4dc8 NzYw4dc8vợ tôi.”

Chiếc BMupJTW nhanupJTh chNzYw4dc8óng kxuMibTwMhuất sxuMibTwMau mànupJT NzYw4dc8đêm, đểxuMibTwM NzYw4dc8lại phupJTía NzYw4dc8sau mộxuMibTwMt nỗNzYw4dc8i âupJTn hxuMibTwMận quáNzYw4dc8 lớn.

“Bà cupJTó upJThai sựNzYw4dc8 xuMibTwMlựa chọn…”upJT ĐupJTiền NzYw4dc8Huân NzYw4dc8liếc nhxuMibTwMìn xuMibTwMbà Hàn,upJT NzYw4dc8sau đóupJT đNzYw4dc8ặt vNzYw4dc8ào lòupJTng bànxuMibTwM tupJTay củaxuMibTwM xuMibTwMbà HàxuMibTwMn upJTmột coNzYw4dc8n daNzYw4dc8o sắcNzYw4dc8 nhọnupJT. “…upJT upJThoặc tôNzYw4dc8i upJTsẽ cupJTho ngườiNzYw4dc8 gNzYw4dc8iết upJTtên MinxuMibTwMh VxuMibTwMỹ, đứaxuMibTwM xuMibTwMcon traNzYw4dc8i độcupJT nxuMibTwMhất củNzYw4dc8a bxuMibTwMà… hupJToặc tựxuMibTwM taNzYw4dc8y xuMibTwMbà kếxuMibTwMt thxuMibTwMúc cuxuMibTwMộc sốngupJT củaupJT upJTThy Thy.”

Nếu ĐiNzYw4dc8ền HuânNzYw4dc8 khônNzYw4dc8g cNzYw4dc8ó đượupJTc ThxuMibTwMy ThyxuMibTwM, xuMibTwMthì khôNzYw4dc8ng NzYw4dc8ai cxuMibTwMó quyềupJTn ấyupJT cả!

Thật sự,xuMibTwM ĐiềupJTn HuupJTân khôngxuMibTwM xuMibTwMphục! TạiupJT saNzYw4dc8o cùnupJTg huyếxuMibTwMt thupJTống, upJTvốn dĩNzYw4dc8 xuMibTwMcả MiupJTnh VxuMibTwMỹ vupJTà upJTThy ThupJTy đềuxuMibTwM upJTkhông tupJThể đếnNzYw4dc8 vớiNzYw4dc8 nhauxuMibTwM, nhưnNzYw4dc8g upJTtại NzYw4dc8sao ThNzYw4dc8y TxuMibTwMhy lạiupJT chọnNzYw4dc8 MiNzYw4dc8nh xuMibTwMVỹ màNzYw4dc8 upJTkhông NzYw4dc8chọn ĐiềnupJT Huân?!

Ăn khôxuMibTwMng xuMibTwMđược thìupJT đànNzYw4dc8h đạpupJT xuMibTwMđổ vậy…

Dàn dựngxuMibTwM mộtupJT upJTvụ upJTviệc bắtxuMibTwM cupJTóc đơxuMibTwMn giảnxuMibTwM, đúngNzYw4dc8 NzYw4dc8là khônxuMibTwMg quupJTá kNzYw4dc8hó vớiupJT upJTĐiền Huân.

Mặc kupJTệ MNzYw4dc8inh VỹxuMibTwM vàupJT ĐiềupJTn upJTHuân đxuMibTwMã NzYw4dc8kề upJTvai sxuMibTwMát NzYw4dc8cánh hơnupJT bNzYw4dc8a nămupJT trời…upJT mặcNzYw4dc8 kệNzYw4dc8 áxuMibTwMnh nhìNzYw4dc8n oáNzYw4dc8n hậnupJT NzYw4dc8của NzYw4dc8Thy TxuMibTwMhy… ĐxuMibTwMiền HuânNzYw4dc8 vẫnupJT sẽxuMibTwM thựcupJT hiupJTện kếupJT hoạch.

“Điền upJTHuân, xuMibTwManh bịupJT làNzYw4dc8m xuMibTwMsao vậyNzYw4dc8 hả?”NzYw4dc8 TupJThy TxuMibTwMhy tứxuMibTwMc giậnNzYw4dc8 tupJTrừng mắtupJT nhìNzYw4dc8n ĐiềnxuMibTwM upJTHuân, tạNzYw4dc8i sNzYw4dc8ao ngườiNzYw4dc8 NzYw4dc8mà TupJThy NzYw4dc8Thy luônxuMibTwM xuMibTwMxem làupJT anupJTh traupJTi tốupJTt lạiNzYw4dc8 cóupJT thểNzYw4dc8 làNzYw4dc8m nhNzYw4dc8ững viNzYw4dc8ệc xuMibTwMnhư tupJThế này?

Đặt lxuMibTwMòng tiNzYw4dc8n vàoNzYw4dc8 mộtupJT ngườixuMibTwM đaupJTng chNzYw4dc8ìm sâxuMibTwMu xuMibTwMvào nupJTỗi thupJTù hupJTận xuMibTwMsâu lNzYw4dc8ắng, xuMibTwMliệu cóxuMibTwM phảiupJT lupJTà saNzYw4dc8i lầm?

“Sao? BàupJT cóxuMibTwM bNzYw4dc8a gxuMibTwMiây đểxuMibTwM upJTlựa chọn…upJT” ĐiềnupJT HuâupJTn nupJThìn NzYw4dc8bà HupJTàn vớixuMibTwM mộtNzYw4dc8 áupJTnh mắNzYw4dc8t đầyNzYw4dc8 thxuMibTwMích thupJTú, tiếpNzYw4dc8 tupJTục dupJTồn bNzYw4dc8à đếNzYw4dc8n upJTđường NzYw4dc8cùng, “…xuMibTwM mxuMibTwMột… hai…upJT ba…”

“Ta… sẽNzYw4dc8 bảoxuMibTwM xuMibTwMvệ MixuMibTwMnh Vỹ!”NzYw4dc8 xuMibTwMCả ngườxuMibTwMi bupJTà NzYw4dc8Hàn ruxuMibTwMn lupJTên, nNzYw4dc8ắm cNzYw4dc8hặt lấyxuMibTwM coxuMibTwMn dupJTao nhỏNzYw4dc8 upJTbé nhupJTưng NzYw4dc8lại sNzYw4dc8ắc lạnhupJT troxuMibTwMng tay.

Câu trupJTả lờxuMibTwMi hupJToàn txuMibTwMoàn xuMibTwMđúng vớiupJT nhữngxuMibTwM gNzYw4dc8ì ĐiupJTền HxuMibTwMuân moxuMibTwMng đợi,upJT gươngupJT mặtxuMibTwM ấyxuMibTwM NzYw4dc8đang nxuMibTwMở mộupJTt upJTnụ cNzYw4dc8ười NzYw4dc8cay NzYw4dc8đắng trêxuMibTwMn môi…

“Nếu giupJTết, upJTta sẽNzYw4dc8 gNzYw4dc8iết cậu.”NzYw4dc8 upJTĐột ngộtxuMibTwM bupJTà HàupJTn ngNzYw4dc8ước mặtxuMibTwM lên,upJT ánhNzYw4dc8 nhìnupJT dứxuMibTwMt khupJToát vupJTà nhNzYw4dc8anh upJTchóng hưNzYw4dc8ớng mũixuMibTwM daupJTo xuMibTwMvề phupJTía ĐupJTiền Huân.

Nhưng mộtupJT bóupJTng dánNzYw4dc8g nxuMibTwMhỏ xuMibTwMbé upJTđã lậupJTp tứcupJT đứngupJT chắnNzYw4dc8 trướcupJT mặxuMibTwMt ĐiềxuMibTwMn Huân,NzYw4dc8 hNzYw4dc8ứng trọnNzYw4dc8 xuMibTwMnhát upJTdao tàxuMibTwMn nhẫupJTn upJTcủa bxuMibTwMà HàNzYw4dc8n. CảNzYw4dc8 bàNzYw4dc8 HxuMibTwMàn upJTvà ĐxuMibTwMiền HNzYw4dc8uân đềuupJT sữnupJTg người,xuMibTwM NzYw4dc8nhìn dòupJTng máNzYw4dc8u đaupJTng thấmupJT đNzYw4dc8ẫm upJTchiếc vupJTáy upJTxinh xắnNzYw4dc8 củaupJT ThupJTy xuMibTwMThy, vxuMibTwMà xuMibTwMbóng dNzYw4dc8áng ấyupJT cũngxuMibTwM gụcxuMibTwM upJTngã txuMibTwMrong đauxuMibTwM đxuMibTwMớn. TNzYw4dc8hy TNzYw4dc8hy… khupJTông hềNzYw4dc8 cảmNzYw4dc8 thấxuMibTwMy tứcxuMibTwM upJTgiận haupJTy oánxuMibTwM trupJTách ĐiềnxuMibTwM HuxuMibTwMân, xuMibTwMchỉ làNzYw4dc8 nhấtNzYw4dc8 thờNzYw4dc8i cupJTảm thấyxuMibTwM xuMibTwMkhó chxuMibTwMịu NzYw4dc8với nhNzYw4dc8ững NzYw4dc8hành đupJTộng thấtxuMibTwM thườngupJT kia…

Nhưng kNzYw4dc8hông NzYw4dc8vì thếupJT, mộtxuMibTwM NzYw4dc8Thy TxuMibTwMhy NzYw4dc8luôn hếtNzYw4dc8 lòngxuMibTwM vìupJT ngườNzYw4dc8i upJTkhác đxuMibTwMể mặcNzYw4dc8 ĐiềnxuMibTwM HuânNzYw4dc8 chịNzYw4dc8u nhNzYw4dc8át daNzYw4dc8o ấy.

Điền HNzYw4dc8uân vupJTội vànxuMibTwMg nângupJT ngườiupJT upJTThy ThupJTy lên,upJT trNzYw4dc8ong đNzYw4dc8ôi mắNzYw4dc8t kxuMibTwMia đaNzYw4dc8ng xuupJTất hNzYw4dc8iện xuMibTwMmột dòNzYw4dc8ng lNzYw4dc8ệ đauNzYw4dc8 đớn.

“Em… xixuMibTwMn lỗi…”

Đôi mắtNzYw4dc8 dupJTần khépNzYw4dc8 lại,NzYw4dc8 vupJTà khôNzYw4dc8ng NzYw4dc8bao gxuMibTwMiờ mupJTở rxuMibTwMa xuMibTwMnữa. xuMibTwMĐến tậnxuMibTwM lúxuMibTwMc TxuMibTwMhy xuMibTwMThy trúxuMibTwMt hxuMibTwMơi thởNzYw4dc8 cuốiNzYw4dc8 xuMibTwMcùng, NzYw4dc8Minh VỹxuMibTwM chỉNzYw4dc8 kxuMibTwMịp nhxuMibTwMìn ngắmupJT gươngupJT xuMibTwMmặt trắxuMibTwMng bupJTệch upJTấy, xuMibTwMkhông quupJTên tặnxuMibTwMg chxuMibTwMo ngườiNzYw4dc8 đangxuMibTwM nắmupJT giNzYw4dc8ữ upJTcon dNzYw4dc8ao đẫmNzYw4dc8 máuupJT tronxuMibTwMg upJTtay xuMibTwMmột ánhNzYw4dc8 nhìnxuMibTwM xuMibTwMcăm hận…NzYw4dc8 xuMibTwMlà upJTbà Hàn!

Bà khôngupJT hềNzYw4dc8 upJTgiải txuMibTwMhích haupJTy thanupJTh mixuMibTwMnh upJTcho bấtxuMibTwM cxuMibTwMứ điềuNzYw4dc8 gìxuMibTwM cả…xuMibTwM vupJTì sựupJT thậtupJT, chínNzYw4dc8h upJTbà đãxuMibTwM hạupJTi cNzYw4dc8hết TupJThy Thy.

Nhưng lúcupJT MinxuMibTwMh NzYw4dc8Vỹ upJTđến, cũupJTng lNzYw4dc8à lNzYw4dc8úc xuMibTwMĐiền HuânupJT upJTrời đi…

Đại sảnh,NzYw4dc8 từnupJTg giâNzYw4dc8y phúupJTt trxuMibTwMôi quxuMibTwMa, xuMibTwMsố mệnhxuMibTwM củaNzYw4dc8 ĐNzYw4dc8iền HuânxuMibTwM cũxuMibTwMng dầnxuMibTwM kếtxuMibTwM tupJThúc, tNzYw4dc8rước mupJTắt upJTchỉ cònupJT thNzYw4dc8i txuMibTwMhể đẫmxuMibTwM máuxuMibTwM củaxuMibTwM VĩnNzYw4dc8h Kỳ.

Lần này…xuMibTwM đãNzYw4dc8 xuMibTwMkhiến quáupJT nhiềuupJT ngườiNzYw4dc8 tupJThương xuMibTwMtổn… ĐiềnupJT HxuMibTwMuân bxuMibTwMật cười,upJT nụupJT cườupJTi cNzYw4dc8ay đắngxuMibTwM mộtxuMibTwM cácupJTh đauxuMibTwM đớn.

Một âupJTm txuMibTwMhanh cxuMibTwMhấn độNzYw4dc8ng vanNzYw4dc8g NzYw4dc8lên, đồngxuMibTwM thờupJTi khxuMibTwMiến ngọupJTn NzYw4dc8lửa dupJTo táupJTc độnNzYw4dc8g mạnxuMibTwMh bùnNzYw4dc8g chNzYw4dc8áy, mạupJTnh mẽupJT vàxuMibTwM nuốtNzYw4dc8 chửngxuMibTwM tấxuMibTwMt cả.

Trong đupJTám cháyupJT sNzYw4dc8au xuMibTwMvụ upJTnổ, mxuMibTwMột giọtupJT xuMibTwMnước xuMibTwMmắt đầuxuMibTwM tNzYw4dc8iên rNzYw4dc8ơi xuốngNzYw4dc8 txuMibTwMừ gươngupJT NzYw4dc8mặt ĐiềnupJT Huân…

*Bệnh xuMibTwMviện XY*

“Bác sĩ!”NzYw4dc8 upJTHạo ThầnxuMibTwM bếupJT ÁxuMibTwMi xuMibTwMHy NzYw4dc8trên tayxuMibTwM, xôNzYw4dc8ng vàNzYw4dc8o bupJTệnh việnNzYw4dc8 vớiupJT trupJTạng tháixuMibTwM upJTvô cùnNzYw4dc8g hoảngxuMibTwM loạnxuMibTwM, gupJTào lênupJT tNzYw4dc8rong NzYw4dc8vô vọnxuMibTwMg. “NzYw4dc8Làm ơn,xuMibTwM upJTcứu cNzYw4dc8ô ấy!upJT LàmxuMibTwM ơn!”

“Đặt cupJTô ấNzYw4dc8y NzYw4dc8lên đây.”xuMibTwM MộtNzYw4dc8 cxuMibTwMô upJTy táNzYw4dc8 NzYw4dc8trực lậpNzYw4dc8 tứxuMibTwMc đẩyxuMibTwM cxuMibTwMhiếc xNzYw4dc8e đẩxuMibTwMy màupJTu trNzYw4dc8ắng rxuMibTwMa trưxuMibTwMớc NzYw4dc8mặt HạoxuMibTwM Thần,upJT cấxuMibTwMt xuMibTwMgiọng rupJTa lệnh.

Hạo ThầnNzYw4dc8 cxuMibTwMẩn trọngxuMibTwM đặtxuMibTwM ÁNzYw4dc8i NzYw4dc8Hy xuMibTwMnằm lNzYw4dc8ên chiếcupJT xupJTe đẩyxuMibTwM ấupJTy, cậupJTu vxuMibTwMội NzYw4dc8vã nNzYw4dc8ối bướupJTc thxuMibTwMeo chxuMibTwMiếc NzYw4dc8xe đếnNzYw4dc8 tupJTận kupJThi khuấtNzYw4dc8 hẳnupJT xuMibTwMsau xuMibTwMphòng cxuMibTwMấp cứu.

Mệt upJTmỏi xuMibTwMngồi xuốngxuMibTwM dãxuMibTwMy gNzYw4dc8hế chờupJT ngoNzYw4dc8ài phònxuMibTwMg cNzYw4dc8ấp cupJTứu, HạoNzYw4dc8 xuMibTwMThần haNzYw4dc8i NzYw4dc8tay ôxuMibTwMm lấyupJT đầupJTu, NzYw4dc8cố gupJTắng địnhxuMibTwM thầnupJT lại.

Trong xuMibTwMkhi đó…

*Bệnh việnupJT XX*

Minh VỹNzYw4dc8 NzYw4dc8ngồi tronNzYw4dc8g phòNzYw4dc8ng cấpxuMibTwM upJTcứu ởupJT bệNzYw4dc8nh vixuMibTwMện lớnxuMibTwM nhấtNzYw4dc8 thxuMibTwMành phố,xuMibTwM aupJTnh đãNzYw4dc8 phảiupJT mupJTất NzYw4dc8cả upJTgiờ đxuMibTwMồng hxuMibTwMồ mớupJTi upJTđến xuMibTwMđược cNzYw4dc8ái NzYw4dc8bệnh vxuMibTwMiện rộngupJT lớnNzYw4dc8 này.

Ring… ring…

Điện thoạiupJT lạxuMibTwMi rung…

“Chuyện gì?”upJT MiupJTnh VỹxuMibTwM tựaNzYw4dc8 NzYw4dc8hẳn ngưxuMibTwMời vàoxuMibTwM chupJTiếc ghếupJT upJTở NzYw4dc8phòng đợiupJT, NzYw4dc8chán nupJTản upJTnhấn nupJTút nhupJTận cuộcNzYw4dc8 gọxuMibTwMi supJTau đóupJT xuMibTwMáp đixuMibTwMện thoNzYw4dc8ại vxuMibTwMào txuMibTwMai, đếnupJT tậupJTn lúcupJT nàNzYw4dc8y aNzYw4dc8nh mớiupJT upJTcảm txuMibTwMhấy sxuMibTwMự upJTđau buxuMibTwMốt đếnupJT NzYw4dc8tê xuMibTwMdại ởNzYw4dc8 bờxuMibTwM vai.

“Thiếu… thiếuNzYw4dc8 upJTgia, nổ…upJT xuMibTwMnổ rồi!”upJT TupJTừ đầuxuMibTwM dNzYw4dc8ây xuMibTwMbên xuMibTwMkia, xuMibTwMtên cNzYw4dc8ận vệNzYw4dc8 lắNzYw4dc8p bắpxuMibTwM nhxuMibTwMư đanupJTg cựupJTc kỳxuMibTwM hxuMibTwMoảng loạxuMibTwMn, thNzYw4dc8ở gấpNzYw4dc8 kNzYw4dc8hông ngừng.

“Nổ?” MiNzYw4dc8nh VỹupJT nhíuupJT mày,xuMibTwM xuMibTwMlặp lạiupJT duNzYw4dc8y nhupJTất upJTmột tupJTừ nhxuMibTwMư đNzYw4dc8ang upJTchờ sNzYw4dc8ự chứngxuMibTwM xuMibTwMthực từxuMibTwM pxuMibTwMhía bNzYw4dc8ên kia.

“Khu xuMibTwMnhà máy…upJT nổxuMibTwM.” xuMibTwMVừa nNzYw4dc8ghe thấupJTy NzYw4dc8cô nxuMibTwMói xuMibTwMgấp xuMibTwMgáp vọNzYw4dc8ng xuMibTwMsang điệnupJT NzYw4dc8thoại từxuMibTwM pupJThía upJTbên kixuMibTwMa, MixuMibTwMnh upJTVỹ mớixuMibTwM kịupJTp nhậupJTn tupJThấy txuMibTwMừ pupJThía bêNzYw4dc8n xuMibTwMkia đxuMibTwMiện thupJToại xuMibTwMcó rấNzYw4dc8t nhiupJTều thNzYw4dc8ứ âxuMibTwMm thanxuMibTwMh xuMibTwMkhác nhau.

“Chết tixuMibTwMệt! CxuMibTwMô ấupJTy upJTra khỏupJTi đóupJT cNzYw4dc8hưa?” MxuMibTwMinh VỹNzYw4dc8 xuMibTwMtức gixuMibTwMận quupJTát lêNzYw4dc8n, đôxuMibTwMi mắxuMibTwMt đangupJT NzYw4dc8lộ rxuMibTwMõ upJTvẻ xuMibTwMlo lắng.

Tại sNzYw4dc8ao lupJTúc đấyupJT… xuMibTwManh NzYw4dc8không ởxuMibTwM lạiNzYw4dc8 mxuMibTwMà lupJTập tứcupJT đếupJTn bênxuMibTwM xuMibTwMbà NzYw4dc8ta txuMibTwMhế này?

“Vẫn… chưa.”upJT GiọnNzYw4dc8g nóNzYw4dc8i upJTbên kNzYw4dc8ia xuMibTwMrất nhỏ,NzYw4dc8 dườngNzYw4dc8 nNzYw4dc8hư đxuMibTwMã cốupJT gupJTắng txuMibTwMhu hxuMibTwMết cupJTan xuMibTwMđảm đểupJT trảNzYw4dc8 lời.

Gương mặtupJT xuMibTwMMinh xuMibTwMVỹ trởupJT nxuMibTwMên upJTtái nhợxuMibTwMt dưxuMibTwMới áxuMibTwMnh đupJTèn chùmupJT txuMibTwMrong bệnxuMibTwMh viện,NzYw4dc8 upJTcố gắnupJTg gượnupJTg ngưupJTời NzYw4dc8đứng dậyxuMibTwM, nhưngupJT sxuMibTwMau đupJTó upJTlại xuMibTwMngã khNzYw4dc8uỵu xupJTuống đất.

Vết thươngupJT upJTtrên vai…NzYw4dc8 đxuMibTwMã NzYw4dc8khiến xuMibTwManh mấtNzYw4dc8 quáxuMibTwM nhiềupJTu máu.

Đôi mNzYw4dc8ắt xuMibTwManh dầnNzYw4dc8 tupJTối lạiupJT, upJTcả ngưupJTời dườxuMibTwMng nhNzYw4dc8ư khNzYw4dc8ông còxuMibTwMn cupJThút NzYw4dc8sức upJTlực nupJTào cả.upJT ToàupJTn txuMibTwMhân hoànxuMibTwM toxuMibTwMàn bxuMibTwMất đupJTộng trxuMibTwMên NzYw4dc8nền đất,xuMibTwM MixuMibTwMnh upJTVỹ đNzYw4dc8ang cốxuMibTwM gxuMibTwMắng upJTgượng upJTdậy… nhưxuMibTwMng txuMibTwMất upJTcả chỉxuMibTwM lNzYw4dc8à upJTvô íchNzYw4dc8. LxuMibTwMần này,upJT NzYw4dc8anh lạixuMibTwM mộxuMibTwMt lầnxuMibTwM nữa…upJT đánNzYw4dc8h mấNzYw4dc8t ngưupJTời coxuMibTwMn gáxuMibTwMi màupJT mìnhupJT yêuxuMibTwM thương.

Khoé mNzYw4dc8ôi trênNzYw4dc8 gươngupJT mxuMibTwMặt điupJTển NzYw4dc8trai kNzYw4dc8hẽ nhếchupJT xuMibTwMlên, mộtxuMibTwM xuMibTwMnụ upJTcười nhupJTạt, đồngNzYw4dc8 lúcxuMibTwM đôiNzYw4dc8 mắtxuMibTwM lạxuMibTwMnh lùupJTng upJTkia cNzYw4dc8ũng dầnupJT kupJThép lạixuMibTwM, xuMibTwMche xuMibTwMkhuất tNzYw4dc8ầm xuMibTwMnhìn upJTmờ ảo.

Chap 40

Người eNzYw4dc8m yNzYw4dc8êu NzYw4dc8là anh?

Hạo ThầnupJT lxuMibTwMo lắxuMibTwMng đứupJTng chắnNzYw4dc8 trưNzYw4dc8ớc upJTcửa phòNzYw4dc8ng cấxuMibTwMp cứuupJT, tạiupJT upJTsao vàupJTo NzYw4dc8khoảnh NzYw4dc8khắc upJTquan upJTtrọng txuMibTwMhì thupJTời NzYw4dc8gian lạixuMibTwM tupJTrôi chupJTậm NzYw4dc8thế nàupJTy cơxuMibTwM chứ?

Ái upJTHy cNzYw4dc8ủa ngàyNzYw4dc8 upJThôm nayxuMibTwM… quảxuMibTwM NzYw4dc8thật xuMibTwMrất lạNzYw4dc8 lẫm,upJT nhưNzYw4dc8ng lạiNzYw4dc8 NzYw4dc8vô upJTcùng đángupJT NzYw4dc8thương tronNzYw4dc8g mupJTắt cậu.

Đôi mắtxuMibTwM khônNzYw4dc8g lẫnxuMibTwM chútupJT tạpupJT niupJTệm NzYw4dc8luôn luôxuMibTwMn ánxuMibTwMh lênupJT nhữnupJTg tNzYw4dc8ia nhìnxuMibTwM lupJTém lỉnhupJT lạxuMibTwMi NzYw4dc8trở nêupJTn sâxuMibTwMu thẳmxuMibTwM khNzYw4dc8ông cxuMibTwMhút hạNzYw4dc8n NzYw4dc8định, vupJTô trNzYw4dc8i vôNzYw4dc8 giác.

Khoảnh khắxuMibTwMc đốNzYw4dc8i diNzYw4dc8ện vớiupJT đôupJTi mắtNzYw4dc8 vxuMibTwMô cảNzYw4dc8m ấupJTy, trxuMibTwMái upJTtim HạoxuMibTwM NzYw4dc8Thần cupJThợt chùupJTng xuống,NzYw4dc8 tưởngNzYw4dc8 NzYw4dc8chừng nupJThư đangupJT chìupJTm sâuNzYw4dc8 vxuMibTwMào nỗixuMibTwM đNzYw4dc8au upJTcùng cực.

Nghĩ upJTđến NzYw4dc8việc NzYw4dc8mình đãxuMibTwM txuMibTwMừng tiếpupJT taupJTy chNzYw4dc8o ĐiềnupJT NzYw4dc8Huân thựNzYw4dc8c hiệupJTn kếNzYw4dc8 hoạNzYw4dc8ch trupJTả thùxuMibTwM, HạupJTo ThầxuMibTwMn xuMibTwMlại cxuMibTwMảm upJTthấy upJTvô cùnNzYw4dc8g nhứcxuMibTwM buốtNzYw4dc8 nơxuMibTwMi NzYw4dc8ngực, cxuMibTwMhỉ tràupJTn ngậNzYw4dc8p dxuMibTwMuy nhấNzYw4dc8t mNzYw4dc8ột thứxuMibTwM cảmupJT xúxuMibTwMc ânNzYw4dc8 hận.

Đôi mắxuMibTwMt txuMibTwMrở nênNzYw4dc8 thxuMibTwMất thần,xuMibTwM tầmNzYw4dc8 xuMibTwMnhìn dầnupJT tốxuMibTwMi lNzYw4dc8ại… LồnxuMibTwMg nNzYw4dc8gực hiệnupJT xuMibTwMgiờ cứupJT nNzYw4dc8hư đaupJTng bNzYw4dc8ị thiêuupJT đốt,upJT nóxuMibTwMng bỏngxuMibTwM upJTnhưng lạxuMibTwMi xuMibTwMvô cùnupJTg đauupJT upJTrát mỗiNzYw4dc8 xuMibTwMkhi xuMibTwMlại txuMibTwMhêm mupJTột giâxuMibTwMy trôxuMibTwMi qua.

Làm NzYw4dc8ơn… upJTÁi HyNzYw4dc8, đừngNzYw4dc8 đểupJT xảyxuMibTwM côupJT ấupJTy NzYw4dc8ra xuMibTwMbất cứNzYw4dc8 cNzYw4dc8huyện gìxuMibTwM cả!

*Cạch*

Cánh cửaxuMibTwM phòngxuMibTwM NzYw4dc8cấp cứuNzYw4dc8 đượcupJT mởxuMibTwM raxuMibTwM, kupJTèm NzYw4dc8theo độngxuMibTwM NzYw4dc8tác gạtNzYw4dc8 HạoxuMibTwM ThupJTần sNzYw4dc8ang mộNzYw4dc8t bên.

Chiếc xxuMibTwMe đẩyxuMibTwM màupJTu trắngxuMibTwM đaxuMibTwMng manxuMibTwMg xuMibTwMtheo NzYw4dc8một thiêupJTn sứupJT mấtxuMibTwM xuMibTwMđi đôixuMibTwM cáxuMibTwMnh, gươNzYw4dc8ng mặtNzYw4dc8 nhợxuMibTwMt nhạtNzYw4dc8 kupJThông chupJTút sxuMibTwMức xuMibTwMsống nhắmNzYw4dc8 nghxuMibTwMiền NzYw4dc8đôi mắupJTt, trêxuMibTwMn đầxuMibTwMu quấnupJT mộtxuMibTwM dảixuMibTwM băxuMibTwMng tNzYw4dc8rắng khxuMibTwMá mỏng,NzYw4dc8 NzYw4dc8mái tóNzYw4dc8c mxuMibTwMàu caupJTfe xuMibTwMsữa xuMibTwMvẫn bồnupJTg upJTbềnh vupJTà tônxuMibTwM lupJTên upJTvẻ đNzYw4dc8ẹp thuầnupJT khiết.

Ái HupJTy đượcNzYw4dc8 NzYw4dc8y tNzYw4dc8á đưaupJT upJTra khỏNzYw4dc8i phNzYw4dc8òng xuMibTwMbằng xuMibTwMchiếc NzYw4dc8xe đẩyxuMibTwM trắngupJT tNzYw4dc8oát, tNzYw4dc8heo saNzYw4dc8u làxuMibTwM xuMibTwMông bácxuMibTwM sĩxuMibTwM tNzYw4dc8rung niupJTên đupJTang xuMibTwMcầm NzYw4dc8trên taxuMibTwMy mupJTột xấpNzYw4dc8 hồNzYw4dc8 NzYw4dc8sơ NzYw4dc8bệnh án.

Hạo upJTThần mấNzYw4dc8p máxuMibTwMy đôixuMibTwM NzYw4dc8môi, đưxuMibTwMa taupJTy NzYw4dc8như mNzYw4dc8uốn nNzYw4dc8íu giữxuMibTwM côxuMibTwM lại,upJT nhưupJTng lạiupJT bịNzYw4dc8 mộtxuMibTwM bNzYw4dc8àn taupJTy chặupJTn nganupJTg hupJTành độngxuMibTwM ấy.

Đôi mắtupJT cậuNzYw4dc8 xuMibTwMkhông nhìnNzYw4dc8 bácxuMibTwM sĩxuMibTwM lấupJTy mxuMibTwMột cáiupJT, tiếpNzYw4dc8 upJTtục dõiupJT thupJTeo chiếcNzYw4dc8 xxuMibTwMe đẩyupJT đNzYw4dc8ang xuMibTwMđưa ngườiupJT cupJTon gáNzYw4dc8i yNzYw4dc8ếu ớtxuMibTwM kupJTia cáxuMibTwMch xupJTa kupJThỏi mình.

“Đã qupJTua tìNzYw4dc8nh trạngxuMibTwM ngxuMibTwMuy NzYw4dc8kịch, vếtNzYw4dc8 thưxuMibTwMơng upJTtuy kxuMibTwMhông xuMibTwMnặng nhưNzYw4dc8ng NzYw4dc8lại mấtupJT khxuMibTwMá nhupJTiều mupJTáu, đặcupJT upJTbiệt upJTcó txuMibTwMhể đểNzYw4dc8 lạNzYw4dc8i dxuMibTwMi chứngupJT NzYw4dc8cho cupJTô xuMibTwMấy.” VịupJT xuMibTwMbác sxuMibTwMĩ hiupJTền từNzYw4dc8 trướupJTc mặtupJT mNzYw4dc8ở lNzYw4dc8ời, upJTvỗ vupJTỗ NzYw4dc8vai HạoxuMibTwM ThNzYw4dc8ần nxuMibTwMhư đanNzYw4dc8g cupJTố gắngupJT trấNzYw4dc8n aNzYw4dc8n. “CậNzYw4dc8u hãyNzYw4dc8 điNzYw4dc8 lNzYw4dc8àm thxuMibTwMủ tụcupJT nhậNzYw4dc8p vNzYw4dc8iện, sxuMibTwMau đupJTó cậuNzYw4dc8 NzYw4dc8có thểNzYw4dc8 vàoxuMibTwM phxuMibTwMòng 50upJT2 txuMibTwMhăm NzYw4dc8cô ấy,xuMibTwM nếxuMibTwMu xuMibTwMcó bxuMibTwMất kỳxuMibTwM dấuNzYw4dc8 hiệuNzYw4dc8 upJTbất thxuMibTwMường NzYw4dc8lập tứupJTc gọiupJT bupJTác sĩ.”

Từ từupJT hxuMibTwMạ NzYw4dc8tay xxuMibTwMuống, bóNzYw4dc8ng vịupJT bácxuMibTwM upJTsĩ troNzYw4dc8ng upJTchiếc xuMibTwMáo NzYw4dc8blu trắngupJT nhanxuMibTwMh chónNzYw4dc8g khNzYw4dc8uất saxuMibTwMu mộtupJT cánhNzYw4dc8 cửxuMibTwMa phNzYw4dc8òng gNzYw4dc8ần đó,xuMibTwM xuMibTwMtiếp tụNzYw4dc8c thxuMibTwMực hiệupJTn nhiệNzYw4dc8m vụxuMibTwM củaNzYw4dc8 chínhNzYw4dc8 mình.

Di chứng?

Hai tupJTay HạoxuMibTwM ThầnupJT siếNzYw4dc8t upJTchặt lạiNzYw4dc8, xuMibTwMcả ngườiNzYw4dc8 ruNzYw4dc8n nhNzYw4dc8ẹ lên,NzYw4dc8 xuMibTwMđể lxuMibTwMại xuMibTwMdi chứngNzYw4dc8 sao?

“Dương HạoxuMibTwM Thần!xuMibTwM CôupJT gxuMibTwMái nàyxuMibTwM qxuMibTwMuan trọnxuMibTwMg đếnxuMibTwM mứcxuMibTwM khiếNzYw4dc8n cậuxuMibTwM phNzYw4dc8ải upJTbỏ cảNzYw4dc8 xuMibTwMshow diupJTễn quaNzYw4dc8n trupJTọng sao?”xuMibTwM TupJTay upJTquản upJTlý rNzYw4dc8iêng NzYw4dc8của HạoupJT ThxuMibTwMần tứupJTc giậxuMibTwMn đậpNzYw4dc8 mạnhupJT quyểnNzYw4dc8 sổupJT gupJThi chéxuMibTwMp lịcNzYw4dc8h lupJTàm việcxuMibTwM cNzYw4dc8ủa HạxuMibTwMo NzYw4dc8Thần xuMibTwMlên bànxuMibTwM, tứxuMibTwMc gNzYw4dc8iận quáNzYw4dc8t lớn.

Đã mộtxuMibTwM nxuMibTwMgày upJTtrôi qua…

Hạo ThầupJTn vNzYw4dc8ẫn khônxuMibTwMg hềxuMibTwM NzYw4dc8rời khỏxuMibTwMi phòupJTng bệnhupJT sxuMibTwMố 5upJT02 lấyupJT mộtxuMibTwM giâyupJT, chỉNzYw4dc8 lNzYw4dc8ặng ngườiupJT ngắmNzYw4dc8 nhìnxuMibTwM ngườiupJT upJTcon gáixuMibTwM đaxuMibTwMng cNzYw4dc8hìm sxuMibTwMâu vàoupJT giupJTấc ngủ.

Mọi âNzYw4dc8m tNzYw4dc8hanh xunNzYw4dc8g quNzYw4dc8anh dưxuMibTwMờng nhưNzYw4dc8 khôupJTng cònxuMibTwM tupJTác độNzYw4dc8ng đếnupJT cậuupJT đưNzYw4dc8ợc nữa.

Tay quảNzYw4dc8n lýupJT kixuMibTwMa NzYw4dc8tức giậnupJT néNzYw4dc8m upJTtrọn đôupJTi NzYw4dc8mắt oáupJTn hậnupJT vàoNzYw4dc8 xuMibTwMcô NzYw4dc8gái nxuMibTwMhỏ upJTbé đaNzYw4dc8ng nằmxuMibTwM yêupJTn lặngNzYw4dc8 trêxuMibTwMn chiupJTếc giưNzYw4dc8ờng trắngxuMibTwM kNzYw4dc8hông cupJThút bNzYw4dc8ụi bẩn,xuMibTwM hắupJTn lạupJTi nupJThìn saupJTmh HạoNzYw4dc8 TxuMibTwMhần NzYw4dc8vẫn đanupJTg tiếNzYw4dc8p tụcupJT xuMibTwMyên lxuMibTwMặng trướcxuMibTwM nNzYw4dc8gười coNzYw4dc8n gáNzYw4dc8i ấy.

Bất NzYw4dc8giác NzYw4dc8thở xuMibTwMdài upJTmệt mỏi,xuMibTwM upJThắn upJTta cầmupJT quyểnxuMibTwM sổNzYw4dc8 NzYw4dc8vừa đượupJTc néxuMibTwMm xuMibTwMmạnh lêupJTn mặtupJT upJTbàn NzYw4dc8của pNzYw4dc8hòng bệnhNzYw4dc8 lêNzYw4dc8n, NzYw4dc8lê bướcNzYw4dc8 upJTra khỏiupJT cănupJT phòngxuMibTwM tĩnhupJT lặng.

*Bệnh upJTviện XX*

“Tránh rupJTa!” MinupJTh VỹupJT gằnxuMibTwM NzYw4dc8giọng, tứcNzYw4dc8 gxuMibTwMiận xuMibTwMnhìn đNzYw4dc8ám cậxuMibTwMn vệNzYw4dc8 đupJTang NzYw4dc8chặn nupJTgang trướcxuMibTwM cửa,NzYw4dc8 upJTđôi upJTmắt đằngupJT đằupJTng sátNzYw4dc8 khí.

“Ông chủNzYw4dc8 cupJTó lệnhupJT, thiếuNzYw4dc8 upJTgia phxuMibTwMải nghỉxuMibTwM ngơiNzYw4dc8 đếnupJT kxuMibTwMhi upJThoàn tNzYw4dc8oàn bìupJTnh upJTphục.” MộtupJT tênxuMibTwM xuMibTwMcận vupJTệ cxuMibTwMúi đầu,xuMibTwM txuMibTwMhận tNzYw4dc8rọng nóiNzYw4dc8 txuMibTwMừng từupJT mộtupJT cáNzYw4dc8ch upJTmáy mNzYw4dc8óc, saupJTu upJTđó đóxuMibTwMng upJTnhanh xuMibTwMcánh NzYw4dc8cửa xuMibTwMphòng bệxuMibTwMnh lại.

“Mẹ kiếpNzYw4dc8! MupJTở cửa!!”xuMibTwM MiupJTnh VNzYw4dc8ỹ xuMibTwMquát lNzYw4dc8ớn, dùnupJTg cupJThân đạpupJT thupJTẳng vàxuMibTwMo cupJTánh cửxuMibTwMa upJTgỗ kiaupJT, nxuMibTwMhưng đámNzYw4dc8 cậnxuMibTwM vệNzYw4dc8 lạiupJT nhaupJTnh xuMibTwMchóng chặnxuMibTwM cửxuMibTwMa upJTngay xuMibTwMkhi cxuMibTwMánh cupJTửa xuMibTwMvừa  bậtupJT upJTra dNzYw4dc8ưới upJTlực đạupJTp NzYw4dc8của anh.

Đây rõupJT ràngupJT lxuMibTwMà upJTkế xuMibTwMhoạch củaxuMibTwM ôngupJT ta!!

Ông tNzYw4dc8a khônupJTg muốnxuMibTwM anNzYw4dc8h đNzYw4dc8i xuMibTwMtìm upJTcô ấy!!

Với kNzYw4dc8hả nănupJTg upJTcủa ônxuMibTwMg HupJTàn, bixuMibTwMết chNzYw4dc8uyện ÁiNzYw4dc8 HupJTy khôxuMibTwMng hềxuMibTwM xuMibTwMkhó, đặcxuMibTwM biệupJTt ôngupJT tupJTa lạixuMibTwM cóNzYw4dc8 xuMibTwMthể biếxuMibTwMt rupJTõ địaupJT xuMibTwMđiểm NzYw4dc8và nhupJTững gìNzYw4dc8 upJTxảy rupJTa NzYw4dc8liên quupJTan NzYw4dc8đến vụupJT việupJTc chấnxuMibTwM độxuMibTwMng upJTvừa rồi.

Minh VỹupJT nghiếnxuMibTwM rănupJTg, đôiupJT mắtxuMibTwM anupJTh xuMibTwMbị chNzYw4dc8e phủxuMibTwM upJTbởi mộtupJT mànNzYw4dc8 đêmupJT củaupJT tuyupJTệt vọng,NzYw4dc8 tiếpxuMibTwM tụcxuMibTwM cốxuMibTwM gNzYw4dc8ắng thoáNzYw4dc8t kupJThỏi vòngupJT upJTvây cNzYw4dc8ủa đámupJT xuMibTwMcận vệ.

Ái upJTHy, nhNzYw4dc8ất địnhupJT ÁixuMibTwM HupJTy xuMibTwMsẽ xuMibTwMkhông saNzYw4dc8o cả!

… khôngupJT sNzYw4dc8ao cảxuMibTwM! CốxuMibTwM gNzYw4dc8ắng phủupJT upJTđịnh nhữNzYw4dc8ng dòNzYw4dc8ng NzYw4dc8suy nghĩNzYw4dc8 tồupJTi tệupJT gáNzYw4dc8n gxuMibTwMhép trNzYw4dc8ận upJTbom kupJTia vxuMibTwMới sxuMibTwMự sốnNzYw4dc8g củupJTa ÁiupJT HyNzYw4dc8, tráiNzYw4dc8 upJTtim MupJTinh VỹxuMibTwM đaxuMibTwMng đậupJTp upJTgấp xuMibTwMgáp hơnxuMibTwM NzYw4dc8bao giờxuMibTwM hết.

“Chờ anxuMibTwMh, làNzYw4dc8m ơn…”

Phòng bNzYw4dc8ệnh 502…

Đôi NzYw4dc8mắt nNzYw4dc8âu tupJTrong upJTsáng từupJT NzYw4dc8từ mupJTở raxuMibTwM, lNzYw4dc8ay xuMibTwMđộng hàNzYw4dc8ng mxuMibTwMi dài,NzYw4dc8 saxuMibTwMu đNzYw4dc8ó chớpxuMibTwM cNzYw4dc8hớp vxuMibTwMài xuMibTwMcái đxuMibTwMể thxuMibTwMích ngupJThi vxuMibTwMới áupJTnh sánxuMibTwMg tNzYw4dc8rong phòng.

Ái HupJTy đưaxuMibTwM xuMibTwMtay xuMibTwMdụi dụupJTi mắt,upJT lNzYw4dc8iếc nNzYw4dc8hìn gươngxuMibTwM mặtNzYw4dc8 đxuMibTwMang xuMibTwMgục xuMibTwMxuống bêxuMibTwMn cạnhupJT giường,upJT đưaxuMibTwM mupJTột taxuMibTwMy nắxuMibTwMm lNzYw4dc8ấy xuMibTwMthành giườnxuMibTwMg cốxuMibTwM xuMibTwMgắng gượnNzYw4dc8g dậy.

Hai ngàyxuMibTwM trôiupJT xuMibTwMqua, HạNzYw4dc8o ThxuMibTwMần hoànNzYw4dc8 toànNzYw4dc8 mupJTất ngủ,xuMibTwM đNzYw4dc8ể rồiNzYw4dc8 giờxuMibTwM đâyxuMibTwM khônupJTg hềNzYw4dc8 haupJTy biếtupJT ngườiupJT cNzYw4dc8on gáiupJT đángupJT xuMibTwMyêu kixuMibTwMa đxuMibTwMã “hồixuMibTwM sinh”.

Cô nghiêupJTng ngườixuMibTwM sxuMibTwMang mộtNzYw4dc8 bxuMibTwMên, cNzYw4dc8ố gắNzYw4dc8ng NzYw4dc8thu xuMibTwMgương mNzYw4dc8ặt củNzYw4dc8a ngườixuMibTwM ấyupJT vàoupJT tupJTầm nhìn.

Đột ngộupJTt haxuMibTwMi hupJTàng NzYw4dc8lông NzYw4dc8mày từxuMibTwM gươNzYw4dc8ng mặtxuMibTwM upJTấy kxuMibTwMhẽ caupJTu lạxuMibTwMi, NzYw4dc8sau NzYw4dc8đó xuMibTwMmệt xuMibTwMmỏi mupJTở upJTmắt. ĐậpNzYw4dc8 vàoupJT mxuMibTwMắt cupJTủa HạupJTo ThầxuMibTwMn lupJTà gươngNzYw4dc8 mặxuMibTwMt mơupJT mupJTơ màngxuMibTwM mupJTàng upJTnhư chưNzYw4dc8a tỉxuMibTwMnh mNzYw4dc8ộng cupJTủa ÁxuMibTwMi HupJTy, néNzYw4dc8t mặNzYw4dc8t cậuxuMibTwM lNzYw4dc8ộ rõNzYw4dc8 vẻNzYw4dc8 upJTngạc nhiêNzYw4dc8n vàupJT xuMibTwMvui sướng.

Hạo TxuMibTwMhần xuMibTwMngồi thẳnxuMibTwMg dNzYw4dc8ậy, upJTđưa xuMibTwMmột taxuMibTwMy kéxuMibTwMo upJTcô ômupJT upJTthật NzYw4dc8chặt vàupJTo lòxuMibTwMng, nhưxuMibTwM đangNzYw4dc8 cốupJT gắnxuMibTwMg chupJTứng thựxuMibTwMc supJTự tồnNzYw4dc8 tạxuMibTwMi hiệnxuMibTwM giupJTờ cxuMibTwMủa cô.

“Mèo coxuMibTwMn, cuốixuMibTwM cNzYw4dc8ùng eNzYw4dc8m cũupJTng cxuMibTwMhịu tỉnhupJT rồi.”

Căn phòngNzYw4dc8 lạxuMibTwMi độupJTt ngNzYw4dc8ột cupJThìm vàoNzYw4dc8 khNzYw4dc8ông upJTgian tĩnhupJT lxuMibTwMặng xuMibTwMvà cănNzYw4dc8g thẳng,NzYw4dc8 HạoNzYw4dc8 ThầxuMibTwMn nớixuMibTwM lỏngNzYw4dc8 vòngNzYw4dc8 NzYw4dc8tay, sxuMibTwMau NzYw4dc8đó đẩyxuMibTwM ngườupJTi xuMibTwMÁi HxuMibTwMy raupJT, xuMibTwMlặng upJTlẽ quaupJTn xuMibTwMsát từnupJTg cửNzYw4dc8 upJTchỉ txuMibTwMừ pupJThía bênxuMibTwM kia.

Cô xuMibTwMđang chămxuMibTwM chNzYw4dc8ú nhìnNzYw4dc8 HạoupJT TupJThần, ánxuMibTwMh nhìnxuMibTwM tupJThích thúupJT nhupJTư upJTvừa tìmxuMibTwM NzYw4dc8ra mNzYw4dc8ột thxuMibTwMứ đồxuMibTwM chơiNzYw4dc8 mớiupJT lạ.

Sao txuMibTwMừ hànupJTh độnNzYw4dc8g xuMibTwMđến vẻxuMibTwM mxuMibTwMặt lNzYw4dc8ại nxuMibTwMgơ ngơxuMibTwM NzYw4dc8ngác ngxuMibTwMác NzYw4dc8thế này?

Có khupJTi nàupJTo đúngxuMibTwM nhxuMibTwMư xuMibTwMlời xuMibTwMbác sNzYw4dc8ĩ đãNzYw4dc8 nói…NzYw4dc8 vếtupJT thNzYw4dc8ương kNzYw4dc8ia đãxuMibTwM NzYw4dc8thật sựNzYw4dc8 upJTđể lạiupJT dupJTi chứng?

“Em… txuMibTwMên gìxuMibTwM?” HạoxuMibTwM ThầnNzYw4dc8 bấtupJT gixuMibTwMác cNzYw4dc8ất lxuMibTwMên mộupJTt câuNzYw4dc8 hỏupJTi xuMibTwMnghi NzYw4dc8vấn, nNzYw4dc8hưng upJTchỉ xuMibTwMđể kxuMibTwMiểm trNzYw4dc8a upJTtình trupJTạng hiệnupJT tNzYw4dc8ại upJTcủa ÁixuMibTwM Hy.

Từ phxuMibTwMía bêupJTn kupJTia, đxuMibTwMôi xuMibTwMmôi xiNzYw4dc8nh xắnupJT nởupJT xuMibTwMmột nụNzYw4dc8 cưNzYw4dc8ời NzYw4dc8dịu dxuMibTwMàng, đxuMibTwMưa upJTtay nắmxuMibTwM lấxuMibTwMy tupJTay áupJTo cxuMibTwMủa HạoupJT Thần.

“Tên gì?”NzYw4dc8 ChấxuMibTwMt gupJTiọng nhẹNzYw4dc8 NzYw4dc8nhàng vNzYw4dc8ang lêxuMibTwMn, ÁupJTi xuMibTwMHy dườngupJT nNzYw4dc8hư khôupJTng hiểuNzYw4dc8 HạoNzYw4dc8 ThầxuMibTwMn NzYw4dc8đang hỏiupJT gìupJT, cấxuMibTwMt xuMibTwMtiếng hỏixuMibTwM ngượcxuMibTwM lại.

Hạo NzYw4dc8Thần NzYw4dc8nheo nheupJTo NzYw4dc8mắt, upJTđưa taNzYw4dc8y nắmupJT lxuMibTwMấy hxuMibTwMai bờNzYw4dc8 NzYw4dc8vai xuMibTwMnhỏ nhắnNzYw4dc8 upJTkia, lupJTay mạnh.

“Em… upJTbiết NzYw4dc8anh làupJT NzYw4dc8ai xuMibTwMkhông?” TráNzYw4dc8i txuMibTwMim cậuxuMibTwM đangNzYw4dc8 xuMibTwMđập lNzYw4dc8oạn cảxuMibTwM lênupJT, đâupJTy cNzYw4dc8ó lẽxuMibTwM sẽupJT làxuMibTwM sựNzYw4dc8 khẳnxuMibTwMg địnxuMibTwMh cuốupJTi cùng.

Hạo xuMibTwMThần vNzYw4dc8à ÁixuMibTwM HNzYw4dc8y cứxuMibTwM tNzYw4dc8hế nupJThìn upJTnhau, khôngupJT cxuMibTwMó thxuMibTwMêm cNzYw4dc8hút phảnupJT ứngNzYw4dc8 nNzYw4dc8ào kxuMibTwMhác cả.

Bất giáupJTc txuMibTwMhở dàNzYw4dc8i, HạNzYw4dc8o ThầupJTn buNzYw4dc8ông côxuMibTwM raxuMibTwM, đứxuMibTwMng dupJTậy quaxuMibTwMy lưngupJT bưxuMibTwMớc đi.

Phải xuMibTwMgọi bácNzYw4dc8 sĩ…

Một bànxuMibTwM xuMibTwMtay xuMibTwMníu lấxuMibTwMy vạtNzYw4dc8 áNzYw4dc8o NzYw4dc8của HạoupJT ThầnNzYw4dc8 tNzYw4dc8ừ xuMibTwMphía saupJTu, upJTđôi mắNzYw4dc8t nâNzYw4dc8u đxuMibTwMang chớpxuMibTwM mắtupJT NzYw4dc8nhìn cậu.

“Minh… Vỹ?”upJT ÁNzYw4dc8i xuMibTwMHy nghNzYw4dc8iêng nghNzYw4dc8iêng đầupJTu, đxuMibTwMưa mupJTột txuMibTwMay lênupJT miệxuMibTwMng upJTvới vẻupJT bupJTăn khoănxuMibTwM xuMibTwMvì câxuMibTwMu trupJTả upJTlời củaxuMibTwM cxuMibTwMhính mình.

Minh VỹxuMibTwM… làupJT hNzYw4dc8ai xuMibTwMtừ duxuMibTwMy nhấtupJT đượcupJT khắcNzYw4dc8 sâupJTu vàupJTo NzYw4dc8trái tupJTim upJTcủa cô…

Liệu chànupJTg tupJTrai trupJTước mặtNzYw4dc8… cupJTó pxuMibTwMhải lNzYw4dc8à nNzYw4dc8gười upJTmang upJTcái tênupJT MixuMibTwMnh Vỹ?

“Em… vừaupJT nóxuMibTwMi gì?”xuMibTwM xuMibTwMĐôi mắtxuMibTwM HupJTạo upJTThần xuMibTwMlộ rõNzYw4dc8 NzYw4dc8vẻ thNzYw4dc8ất vọxuMibTwMng, cốxuMibTwM gắxuMibTwMng NzYw4dc8gặng upJThỏi upJTÁi Hy.

Không tupJThể nxuMibTwMào! upJTTại saxuMibTwMo lạiupJT upJTlà MupJTinh Vỹ?

“Minh… xuMibTwMMinh xuMibTwMVỹ?” ÁNzYw4dc8i xuMibTwMHy ngượngxuMibTwM upJTngùng cúiNzYw4dc8 mặtupJT xuống,NzYw4dc8 siếtNzYw4dc8 chupJTặt NzYw4dc8vạt áNzYw4dc8o txuMibTwMrong taxuMibTwMy hơNzYw4dc8n, xuMibTwMlặp lạiupJT thêmupJT xuMibTwMmột lNzYw4dc8ần nữa.

Cả ngNzYw4dc8ười HạupJTo xuMibTwMThần lạiupJT tiếxuMibTwMp tụcupJT ruNzYw4dc8n lên,upJT quupJTay ngườNzYw4dc8i lạiupJT nhxuMibTwMìn thNzYw4dc8ẳng vxuMibTwMào ÁiupJT Hy…

Cảm giácNzYw4dc8 gheNzYw4dc8n upJTtức đanNzYw4dc8g leNzYw4dc8n lỏxuMibTwMi tronNzYw4dc8g trupJTái NzYw4dc8tim trupJTàn xuMibTwMngập nỗxuMibTwMi upJTân hậnxuMibTwM củupJTa HNzYw4dc8ạo Thần.

Dù khônNzYw4dc8g muốupJTn NzYw4dc8thừa nhận…upJT nhxuMibTwMưng NzYw4dc8dường nhxuMibTwMư upJTngười cupJTon gáxuMibTwMi tNzYw4dc8rước xuMibTwMmặt NzYw4dc8đã cướpxuMibTwM mấtNzYw4dc8 tráxuMibTwMi NzYw4dc8tim củNzYw4dc8a cậxuMibTwMu mấtupJT rồi.

“Ừ, làNzYw4dc8 xuMibTwManh.” GấNzYw4dc8p gNzYw4dc8áp ômNzYw4dc8 ÁNzYw4dc8i upJTHy vàxuMibTwMo lòngxuMibTwM, HạoxuMibTwM ThầupJTn upJTsiết xuMibTwMchặt xuMibTwMvòng taupJTy hupJTơn. “Em…NzYw4dc8 xuMibTwMlà hôupJTn txuMibTwMhê củaNzYw4dc8 anNzYw4dc8h, VươngNzYw4dc8 ÁxuMibTwMi Hy.”

Mặc kxuMibTwMệ upJTtất cảNzYw4dc8… mặcxuMibTwM kệupJT côupJT nhầmNzYw4dc8 lẫxuMibTwMn mìupJTnh upJTvới MixuMibTwMnh Vỹ…

Chỉ cxuMibTwMần cupJTó đượcxuMibTwM tráiNzYw4dc8 tixuMibTwMm củaNzYw4dc8 cNzYw4dc8ô, cNzYw4dc8ậu sẽupJT chấpxuMibTwM nhậnxuMibTwM tấNzYw4dc8t cả!

Kể upJTcả NzYw4dc8thay thếupJT vàNzYw4dc8 đxuMibTwMóng upJTvai kẻNzYw4dc8 upJTmình căupJTm thùupJT nhất!

Ái NzYw4dc8Hy vôupJT upJTthức upJTđưa upJTtay xuMibTwMlên, đôixuMibTwM mắtupJT xuMibTwMvô cảmxuMibTwM NzYw4dc8không upJThạn địNzYw4dc8nh, từupJT upJTđôi môNzYw4dc8i xinxuMibTwMh NzYw4dc8xắn thNzYw4dc8ốt rxuMibTwMa mộtNzYw4dc8 upJTcâu nxuMibTwMói vớxuMibTwMi xuMibTwMâm vựcNzYw4dc8 trNzYw4dc8ong upJTthanh, nupJThưng nhỏxuMibTwM đếnNzYw4dc8 mứcxuMibTwM khônupJTg mộNzYw4dc8t xuMibTwMai cóNzYw4dc8 thupJTể nghupJTe thấy.

“Hôn… thêNzYw4dc8… cxuMibTwMủa anh…?”