You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho e6f5wrKm 6f5wrKmột lốibetTF9 thoát

“Cứ bắnQr nếu9EabxM e6f5wrKm mQruốn.” Không6f5wrK ng9EabxMần ngạiQr tbetTF9rả lờ6f5wrKi, QrMinh 9EabxMVỹ n9EabxMgước 6f5wrKmặt nh9EabxMìn 6f5wrKthẳng vàoQr đôibetTF9 mbetTF9ắt nâbetTF9u trbetTF9ong sánQrg betTF9kia, như9EabxM 9EabxMthể đan9EabxMg mQruốn thậtbetTF9 Qrsự đốibetTF9 Qrdiện vớiQr hiệnbetTF9 tạ6f5wrKi c6f5wrKùng cô.

“Tôi sẽQr không9EabxM bắnQr anhbetTF9, v6f5wrKì 6f5wrKsự l9EabxMựa chọn6f5wrK này6f5wrK khôngbetTF9 nh6f5wrKư t9EabxMôi mon6f5wrKg 9EabxMđợi…” 9EabxMKhẩu súnQrg betTF9kia Qrrời khỏQri trá6f5wrKn QrMinh 9EabxMVỹ, n6f5wrKhưng lạ9EabxMi đ9EabxMược díQr s6f5wrKát 9EabxMvào đ6f5wrKầu Ái9EabxM HbetTF9y đQrầy 9EabxMthách thức,betTF9 “9EabxM… nếu9EabxM Qranh khônbetTF9g r6f5wrKa khỏi6f5wrK đây,Qr tôi6f5wrK sẽ6f5wrK nổ9EabxM súng.”

Anh k9EabxMhông hềQr Qrtrả lời6f5wrK, 9EabxMvì lúcbetTF9 nàybetTF9 thật6f5wrK sựbetTF9 khô9EabxMng thể9EabxM đobetTF9án t6f5wrKrước được6f5wrK 9EabxMcô đabetTF9ng muốn9EabxM lQràm n6f5wrKhững gì…

Gắng betTF9gượng đứn6f5wrKg 6f5wrKdậy, Mi6f5wrKnh V6f5wrKỹ chốnQrg mộ9EabxMt tQray betTF9vào tbetTF9ường, bước9EabxM r9EabxMa Qrphía cửabetTF9 ngoQrài củabetTF9 đạ6f5wrKi sảnhbetTF9. N9EabxMhưng đbetTF9i hết6f5wrK đạ6f5wrKi sảnhQr, betTF9anh bỗ9EabxMng q9EabxMuay người9EabxM lại,Qr 9EabxMtrên sQràn n6f5wrKhà vẫQrn 6f5wrKlưu dấ9EabxMu nhữn6f5wrKg giọt6f5wrK m9EabxMáu t6f5wrKừ betTF9vai tráQri rớt6f5wrK betTF9theo nhữQrng bướbetTF9c Qrchân củbetTF9a anh.

“Chỉ Qrcần 6f5wrKem Qrđưa tôQri khẩubetTF9 súng,6f5wrK 9EabxMtôi 9EabxMsẽ lậpQr Qrtức 6f5wrKrời khbetTF9ỏi đây.”6f5wrK 6f5wrKMinh betTF9Vỹ gằn6f5wrK giọn6f5wrKg, đQrôi mắtQr tựbetTF9a n9EabxMhư mắt9EabxM loài6f5wrK hổQr Qrbáo vẫ6f5wrKn sáng6f5wrK rựQrc Qrtrong ánh6f5wrK chibetTF9ều tà.

Ái 6f5wrKHy né9EabxMm mạnh9EabxM k9EabxMhẩu betTF9súng về6f5wrK phíabetTF9 betTF9anh, nh9EabxMưng ĐiềQrn H9EabxMuân Qrthì l6f5wrKại nhí6f5wrKu m6f5wrKày đầybetTF9 9EabxMkhó chịu.

Minh 6f5wrKVỹ lập9EabxM tQrức cầm6f5wrK Qrlấy khẩu9EabxM sú6f5wrKng kiQra, Qrchĩa th6f5wrKẳng vềbetTF9 phbetTF9ía ĐiềnQr HuânbetTF9, đôQri mắt9EabxM lạnhbetTF9 lùn6f5wrKg đabetTF9ng vbetTF9ằn l6f5wrKên nhữngQr t9EabxMia lửabetTF9 đỏ.

*Đoàng*

Điền H9EabxMuân vẫn6f5wrK chưa6f5wrK hềbetTF9 9EabxMcó 9EabxMthêm b6f5wrKất kỳ6f5wrK phảQrn ứn6f5wrKg nàQro, lậpQr tứcbetTF9 gục9EabxM xuốngQr sa6f5wrKu betTF9phát sQrúng của6f5wrK MiQrnh VỹbetTF9, nhbetTF9ưng chỉ9EabxM ở9EabxM 9EabxMmột vbetTF9ị t6f5wrKrí gầ9EabxMn lồng9EabxM ngựbetTF9c betTF9đang khiến6f5wrK 6f5wrKtrái 6f5wrKtim đbetTF9ập betTF9gấp g9EabxMáp vQrì đau9EabxM đớn.

Ngay c6f5wrKả HạobetTF9 Thầ6f5wrKn cũng6f5wrK đbetTF9ờ ngưQrời, nbetTF9hìn bó6f5wrKng ngườibetTF9 lQruôn tỏ9EabxM rQra Qrnguy h9EabxMiểm ki6f5wrKa ngã6f5wrK betTF9gục hệtbetTF9 nhQrư VĩnQrh K6f5wrKỳ vừaQr rồi,6f5wrK nhưng9EabxM chỉ6f5wrK kbetTF9hác ởQr mQrột điểm…

Điền HuânbetTF9 vbetTF9ẫn chư6f5wrKa ngừngQr thở…Qr n6f5wrKơi kh6f5wrKoé môi6f5wrK xuQrất hiện6f5wrK Qrmột vệQrt Qrmáu dQrài củaQr nộbetTF9i thưQrơng, nh6f5wrKưng Điền6f5wrK HuânbetTF9 vẫn9EabxM cốbetTF9 chấbetTF9p cườiQr khbetTF9inh bỉ.

Bóng dáng9EabxM M9EabxMinh V9EabxMỹ kQrhuất 6f5wrKsau cábetTF9nh cửaQr phò6f5wrKng betTF9đại sảQrnh, 9EabxMtiếp bbetTF9ước chânQr bưbetTF9ớc rQra betTF9khỏi 9EabxMkhu betTF9nhà máy9EabxM bQrỏ hoang.

Đành tQrin tưởng6f5wrK gia6f5wrKo Qrphó mọibetTF9 việcQr cònQr lạbetTF9i chQro HbetTF9ạo Thầ9EabxMn vậy…

Cảnh tQrượng đẫm9EabxM m9EabxMáu củabetTF9 g6f5wrKian đại6f5wrK s9EabxMảnh rbetTF9ộng 6f5wrKlớn Qrkhiến HạoQr Thần9EabxM cảbetTF9m betTF9thấy Qrngạt 6f5wrKthở, xubetTF9ng quQranh c6f5wrKhỉ nặcbetTF9 m6f5wrKùi mábetTF9u tQranh nồng…

Cậu betTF9thở dài,6f5wrK bướbetTF9c đến6f5wrK 9EabxMbên cạnh6f5wrK QrÁi Hy9EabxM, betTF9đặt betTF9tay l6f5wrKên bờ6f5wrK va6f5wrKi nbetTF9hỏ bébetTF9 ấyQr, 9EabxMsau đóbetTF9 Qrđi lướt6f5wrK qbetTF9ua mbetTF9ặt cô9EabxM, quabetTF9y đầuQr lại.

“Em 9EabxMsao t6f5wrKhế, m6f5wrKèo cbetTF9on?” NhQrìn g6f5wrKương mặtbetTF9 kQrỳ l9EabxMạ của9EabxM cô6f5wrK, cậuQr labetTF9y Qrmạnh Qrđôi va9EabxMi ấ6f5wrKy, nhbetTF9ưng betTF9vẫn betTF9không hề9EabxM nhận9EabxM được6f5wrK 9EabxMbất kỳQr phả6f5wrKn ứbetTF9ng 6f5wrKnào cả.

Đột 6f5wrKngột 9EabxMđôi Qrmắt Á9EabxMi H6f5wrKy lại6f5wrK sán6f5wrKg lên,9EabxM đầybetTF9 vẻbetTF9 ngạcQr nhiên9EabxM nhìn9EabxM Hạ6f5wrKo Thần.

Bàn ta9EabxMy 6f5wrKnhỏ b6f5wrKé ấQry Qrlập 6f5wrKtức 6f5wrKkéo Qrmạnh QrHạo betTF9Thần xuốnbetTF9g, d9EabxMùng cả6f5wrK th9EabxMân ngưQrời c9EabxMhe chbetTF9ắn c6f5wrKho cậuQr mộtQr cáchQr gấpQr gáp.

*Bốp*

Một than6f5wrKh gỗ6f5wrK Qrrơi xuốngbetTF9 trướ6f5wrKc mắt6f5wrK 9EabxMHạo ThầnbetTF9, t6f5wrKhân betTF9hình nhỏbetTF9 bébetTF9 kbetTF9ia cũ9EabxMng dầ9EabxMn t9EabxMhả lỏnQrg, s9EabxMau đó9EabxM 9EabxMngất điQr… lạbetTF9i Qrlà T9EabxMịnh 9EabxMNhi… betTF9đôi mắtQr v9EabxMẫn sbetTF9ở hữuQr 6f5wrKnỗi hobetTF9ảng Qrsợ Qrkhông d6f5wrKứt, Qrnhưng lần9EabxM n6f5wrKày lạbetTF9i ma9EabxMng Qrthêm cQrảm giá9EabxMc m6f5wrKặc c6f5wrKảm 9EabxMtội lỗi.

“A… 9EabxMem… e6f5wrKm kQrhông biếtbetTF9 6f5wrKgì cả.Qr” TịQrnh QrNhi qbetTF9uay ngư9EabxMời, chbetTF9ạy 6f5wrKra Qrkhỏi 9EabxMcăn phòng9EabxM đẫm6f5wrK máu.

“Mèo cobetTF9n, Qrem c9EabxMó sbetTF9ao khôQrng?” ĐưQra tabetTF9y đỡ6f5wrK 6f5wrKlấy thâ9EabxMn hìn6f5wrKh kibetTF9a, HạobetTF9 ThầnQr betTF9ôm betTF9chặt 9EabxMÁi HbetTF9y và9EabxMo 6f5wrKlòng, đbetTF9ưa ta6f5wrKy betTF9vỗ 9EabxMvỗ vàQro mặt6f5wrK cô9EabxM liênQr tục.

Thứ Qrsắc đỏ6f5wrK thQrẫm củabetTF9 9EabxMmáu cQrhạy dài9EabxM từ6f5wrK tránbetTF9 6f5wrKÁi 9EabxMHy, dườbetTF9ng 6f5wrKnhư than6f5wrKh gQrỗ 9EabxMkia đãQr đượ9EabxMc tá6f5wrKc độngQr một6f5wrK lựcbetTF9 rấbetTF9t mạnh.

Hạo Thầ9EabxMn đbetTF9ưa nh9EabxManh Qrtay 6f5wrKáo 6f5wrKlau nhbetTF9ẹ betTF9những dòngQr chả9EabxMy 6f5wrKvô hạn6f5wrK 9EabxMtrên mQrặt cô…

Đôi mắtQr Điề9EabxMn HQruân Qrtuy 6f5wrKmờ nhạt,9EabxM nhQrưng vẫQrn đủbetTF9 để9EabxM trQrông thấybetTF9 n9EabxMhững gì9EabxM đang6f5wrK dbetTF9iễn rQra 6f5wrKtrong tầ9EabxMm nhìn.

Gương Qrmặt vQrà Qrdáng vẻbetTF9 kia…9EabxM 9EabxMThy Thy?

Từ hànbetTF9h độbetTF9ng đếbetTF9n 6f5wrKcử chỉQr v6f5wrKà vẻ9EabxM mặt,Qr hệt9EabxM betTF9như đbetTF9ang diễ9EabxMn lạibetTF9 vở9EabxM kịch6f5wrK đẫmbetTF9 máu6f5wrK 9EabxMhai nă9EabxMm về9EabxM trước…

“Nhanh… đQrưa… TQrhy betTF9Thy ra…Qr khỏiQr đây…”6f5wrK Điề9EabxMn Hu6f5wrKân dồnbetTF9 tấbetTF9t cả9EabxM sbetTF9ức lbetTF9ực cuốiQr cùng9EabxM n6f5wrKói tQrrong đứtbetTF9 qubetTF9ãng, từn9EabxMg t9EabxMừ đượcQr ph6f5wrKát 9EabxMra mộbetTF9t 9EabxMcách nặng9EabxM nhọc,9EabxM “…Qr Qrcó… bom…”

Hạo T9EabxMhần ngạcbetTF9 nhQriên nQrhìn vềQr 6f5wrKphía betTF9Điền betTF9Huân, gương6f5wrK 9EabxMmặt lộ6f5wrK rbetTF9õ vbetTF9ẻ sửng9EabxM số6f5wrKt, betTF9vội và6f5wrKng nQrhấc 9EabxMbổng ngườibetTF9 QrÁi H9EabxMy lêbetTF9n, 6f5wrKmở nhan6f5wrKh chibetTF9ếc c6f5wrKửa sbetTF9ổ ở9EabxM góc6f5wrK ph6f5wrKòng, lậpQr tQrức đưa6f5wrK betTF9cô rbetTF9a khbetTF9ỏi khQru 6f5wrKnhà máy6f5wrK 9EabxMbỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điện9EabxM thoạQri 9EabxMtrong 6f5wrKtúi betTF9áo 6f5wrKMinh V9EabxMỹ run9EabxMg lê6f5wrKn không9EabxM ngừng.

Anh ch9EabxMo taQry 6f5wrKvào túi,6f5wrK đ6f5wrKứng tựQra v6f5wrKào chiếbetTF9c BQrMW, đểbetTF9 mbetTF9ặc nhữnQrg tênbetTF9 betTF9cận vệ6f5wrK đangbetTF9 cQrố gắ9EabxMng 6f5wrKsơ cứ6f5wrKu Qrcho vếtQr betTF9thương t9EabxMrên vai.

“Thiếu gQria, Qrbà chQrủ đãbetTF9 tQrự 6f5wrKsát!” Không6f5wrK để6f5wrK Min6f5wrKh Vỹ6f5wrK kị6f5wrKp betTF9lên 6f5wrKtiếng, mộ6f5wrKt chấtQr giọn9EabxMg trầmQr 9EabxMkhàn vabetTF9ng lên,6f5wrK h6f5wrKơi ng9EabxMhẹn l6f5wrKại. “Bện6f5wrKh v6f5wrKiện XY.”

Đầu betTF9dây 9EabxMbên k6f5wrKia dườn6f5wrKg n9EabxMhư đang6f5wrK rơQri vàobetTF9 t9EabxMrạng t6f5wrKhái hoảnQrg loQrạn, 9EabxMnói betTF9vội và9EabxMi câQru Qrrồi betTF9tắt máy.betTF9 Đôi9EabxM betTF9mắt MQrinh V6f5wrKỹ tốbetTF9i lạiQr, gạt6f5wrK đám6f5wrK betTF9cận vệ6f5wrK 9EabxMsang mộtQr Qrbên, lạn9EabxMh lùbetTF9ng 6f5wrKra lệnh.

“Ở đây,6f5wrK bảo9EabxM vệ9EabxM vợ9EabxM tôi.”

Chiếc BM6f5wrKW nQrhanh chQróng betTF9khuất sbetTF9au mànQr betTF9đêm, để6f5wrK l6f5wrKại phQría sa9EabxMu mộtQr nỗibetTF9 betTF9ân hậnQr Qrquá lớn.

“Bà có9EabxM ha9EabxMi sQrự Qrlựa chọn…Qr” ĐiềnbetTF9 Hu6f5wrKân liếQrc nh6f5wrKìn b9EabxMà Hà9EabxMn, 6f5wrKsau 9EabxMđó đặt6f5wrK Qrvào 6f5wrKlòng Qrbàn t9EabxMay củbetTF9a 6f5wrKbà HQràn mộQrt 6f5wrKcon dbetTF9ao s6f5wrKắc nhọn.Qr “…6f5wrK hoặcQr tbetTF9ôi sẽbetTF9 cQrho ngườbetTF9i giết6f5wrK 9EabxMtên Mi9EabxMnh Vỹ6f5wrK, đ6f5wrKứa co9EabxMn t9EabxMrai độcbetTF9 nhấbetTF9t củ6f5wrKa bà…9EabxM hoặc6f5wrK betTF9tự tbetTF9ay bà6f5wrK kếbetTF9t tbetTF9húc cuộcQr sống9EabxM của6f5wrK TQrhy Thy.”

Nếu ĐiQrền 6f5wrKHuân khbetTF9ông cóQr đượcbetTF9 betTF9Thy Th9EabxMy, t9EabxMhì k6f5wrKhông abetTF9i cQró betTF9quyền ấyQr cả!

Thật sự,betTF9 Điền9EabxM Hu9EabxMân kbetTF9hông phbetTF9ục! T6f5wrKại s6f5wrKao cùnbetTF9g huyế9EabxMt 6f5wrKthống, vố9EabxMn 6f5wrKdĩ cảbetTF9 Min6f5wrKh VbetTF9ỹ và6f5wrK TQrhy TQrhy đQrều khôbetTF9ng tQrhể đếnQr 9EabxMvới nhQrau, nhưnbetTF9g tại9EabxM saQro TbetTF9hy Th9EabxMy lạiQr betTF9chọn betTF9Minh VỹQr mQrà khôn6f5wrKg chọ6f5wrKn Điền9EabxM Huân?!

Ăn không6f5wrK được6f5wrK thìbetTF9 đànhbetTF9 betTF9đạp đổ9EabxM vậy…

Dàn d6f5wrKựng một6f5wrK Qrvụ việc9EabxM bắ9EabxMt cQróc đQrơn giản,Qr Qrđúng Qrlà không6f5wrK betTF9quá khóQr vQrới ĐiềQrn Huân.

Mặc Qrkệ 6f5wrKMinh Vỹ9EabxM betTF9và Điền9EabxM Huân6f5wrK đ9EabxMã 9EabxMkề 6f5wrKvai sbetTF9át 6f5wrKcánh hơ6f5wrKn b9EabxMa 9EabxMnăm tbetTF9rời… 9EabxMmặc k9EabxMệ án6f5wrKh nhìbetTF9n oá9EabxMn betTF9hận củ9EabxMa betTF9Thy Thy…9EabxM ĐiềnQr HuânbetTF9 betTF9vẫn sẽ6f5wrK thực6f5wrK hi6f5wrKện kếbetTF9 hoạch.

“Điền Huân6f5wrK, an6f5wrKh b9EabxMị làm6f5wrK saQro vậy9EabxM hQrả?” ThQry 9EabxMThy tức6f5wrK g6f5wrKiận trừn6f5wrKg betTF9mắt nbetTF9hìn ĐiềnQr HbetTF9uân, 6f5wrKtại sabetTF9o ngườbetTF9i mà9EabxM TbetTF9hy ThbetTF9y lubetTF9ôn xbetTF9em 6f5wrKlà an6f5wrKh betTF9trai t9EabxMốt lbetTF9ại 6f5wrKcó th9EabxMể làmQr nhbetTF9ững v6f5wrKiệc 6f5wrKnhư thbetTF9ế này?

Đặt lò9EabxMng 6f5wrKtin vào9EabxM mộtQr ngườibetTF9 Qrđang c9EabxMhìm sbetTF9âu 9EabxMvào nỗibetTF9 th9EabxMù h6f5wrKận betTF9sâu 6f5wrKlắng, liệubetTF9 có9EabxM phảibetTF9 betTF9là 6f5wrKsai lầm?

“Sao? BbetTF9à cóbetTF9 bQra Qrgiây để6f5wrK l6f5wrKựa chọn…”Qr Điền6f5wrK HuânbetTF9 nhìnQr bàbetTF9 H9EabxMàn với6f5wrK 6f5wrKmột ánh9EabxM m9EabxMắt 6f5wrKđầy betTF9thích thú,6f5wrK tiế9EabxMp tQrục dồn6f5wrK b9EabxMà đ9EabxMến đường6f5wrK cbetTF9ùng, “…betTF9 mbetTF9ột… hai…9EabxM ba…”

“Ta… sẽbetTF9 bảo6f5wrK Qrvệ 6f5wrKMinh Vỹ!6f5wrK” CQrả ngưbetTF9ời bà6f5wrK Hà9EabxMn rQrun lên9EabxM, nắm6f5wrK chặtbetTF9 lấy6f5wrK betTF9con d6f5wrKao n9EabxMhỏ 9EabxMbé 6f5wrKnhưng lạbetTF9i betTF9sắc lạbetTF9nh t9EabxMrong tay.

Câu trảQr lờ6f5wrKi hoà9EabxMn tbetTF9oàn đú9EabxMng v6f5wrKới nhữnbetTF9g gì6f5wrK ĐiềnQr HubetTF9ân mbetTF9ong đợi,Qr g6f5wrKương mặbetTF9t ấyQr đang9EabxM nởbetTF9 một9EabxM nụ6f5wrK 9EabxMcười c9EabxMay đắn6f5wrKg trên6f5wrK môi…

“Nếu gbetTF9iết, Qrta s9EabxMẽ giế9EabxMt cQrậu.” ĐbetTF9ột ng6f5wrKột b9EabxMà Hà6f5wrKn 6f5wrKngước mặQrt betTF9lên, ábetTF9nh nhìnQr dứtQr khoátQr vQrà nhaQrnh ch9EabxMóng hbetTF9ướng 9EabxMmũi betTF9dao vềQr 6f5wrKphía 6f5wrKĐiền Huân.

Nhưng mbetTF9ột bóng9EabxM 9EabxMdáng 6f5wrKnhỏ betTF9bé Qrđã lậbetTF9p tức9EabxM đứn9EabxMg chắbetTF9n trướcbetTF9 m6f5wrKặt ĐibetTF9ền 9EabxMHuân, hứng6f5wrK tr6f5wrKọn nh9EabxMát dQrao tàbetTF9n nhẫnbetTF9 c6f5wrKủa bQrà HànbetTF9. 9EabxMCả bàQr HànQr v6f5wrKà QrĐiền Huân6f5wrK đQrều betTF9sững người,betTF9 9EabxMnhìn dòbetTF9ng máu9EabxM đ6f5wrKang th6f5wrKấm 6f5wrKđẫm chiế6f5wrKc vbetTF9áy 9EabxMxinh xbetTF9ắn củ9EabxMa TbetTF9hy TbetTF9hy, 9EabxMvà b6f5wrKóng dáng9EabxM ấy9EabxM 9EabxMcũng gục9EabxM ng6f5wrKã trbetTF9ong đ6f5wrKau đớn.Qr TQrhy TQrhy… khôQrng h6f5wrKề cbetTF9ảm thấybetTF9 6f5wrKtức giận6f5wrK h6f5wrKay o9EabxMán trác6f5wrKh Điền9EabxM Hu6f5wrKân, Qrchỉ 6f5wrKlà nhấQrt Qrthời cảmbetTF9 thấ6f5wrKy khQró chịu9EabxM vớQri nh6f5wrKững hànbetTF9h độ6f5wrKng 6f5wrKthất thưQrờng kia…

Nhưng khQrông betTF9vì thế,9EabxM một9EabxM betTF9Thy QrThy betTF9luôn Qrhết lònbetTF9g 6f5wrKvì ngườ9EabxMi k9EabxMhác betTF9để mặ9EabxMc ĐiềnQr H6f5wrKuân chịu9EabxM nhá9EabxMt da9EabxMo ấy.

Điền HuâQrn vộiQr vàng6f5wrK nânQrg người9EabxM T6f5wrKhy T6f5wrKhy lêbetTF9n, tbetTF9rong đQrôi mắt6f5wrK ki6f5wrKa đbetTF9ang xuấQrt 6f5wrKhiện mQrột 6f5wrKdòng lệQr đ9EabxMau đớn.

“Em… xi9EabxMn lỗi…”

Đôi mắt9EabxM d6f5wrKần khQrép lại,Qr v6f5wrKà khôn9EabxMg betTF9bao giờbetTF9 6f5wrKmở r9EabxMa nữQra. ĐbetTF9ến 6f5wrKtận lú9EabxMc T9EabxMhy Th9EabxMy trú6f5wrKt h6f5wrKơi thở9EabxM cuối9EabxM cùnbetTF9g, MinQrh betTF9Vỹ ch9EabxMỉ kịpQr nhì6f5wrKn ngắmQr gươngQr mặt9EabxM tr9EabxMắng bệc6f5wrKh ấy,6f5wrK k6f5wrKhông q6f5wrKuên tặ6f5wrKng c6f5wrKho người9EabxM đang6f5wrK nắm9EabxM gbetTF9iữ 6f5wrKcon da6f5wrKo đẫmbetTF9 Qrmáu betTF9trong tbetTF9ay một6f5wrK ánh6f5wrK n6f5wrKhìn Qrcăm hậQrn… là6f5wrK Qrbà Hàn!

Bà k6f5wrKhông betTF9hề giải9EabxM thícbetTF9h hbetTF9ay thbetTF9anh mi9EabxMnh 6f5wrKcho Qrbất 6f5wrKcứ điềubetTF9 6f5wrKgì cả…betTF9 vì9EabxM sự6f5wrK tQrhật, c9EabxMhính b6f5wrKà đã6f5wrK hại6f5wrK chết6f5wrK Th9EabxMy Thy.

Nhưng lúQrc MiQrnh VỹbetTF9 đến,betTF9 c6f5wrKũng làQr lúbetTF9c Đi9EabxMền HuânbetTF9 r6f5wrKời đi…

Đại sảnh,betTF9 betTF9từng giâyQr phútbetTF9 betTF9trôi betTF9qua, sốbetTF9 mệ9EabxMnh củ9EabxMa QrĐiền HQruân cũnQrg dần6f5wrK 9EabxMkết thú9EabxMc, trướ9EabxMc betTF9mắt 6f5wrKchỉ còQrn thbetTF9i thểQr đ9EabxMẫm máQru của6f5wrK QrVĩnh Kỳ.

Lần này…9EabxM đãbetTF9 kh9EabxMiến qu9EabxMá nhiều6f5wrK người9EabxM thươnQrg betTF9tổn… betTF9Điền HuâbetTF9n b9EabxMật cười,betTF9 nụ6f5wrK cườ9EabxMi betTF9cay 6f5wrKđắng Qrmột các9EabxMh 6f5wrKđau đớn.

Một âm6f5wrK thbetTF9anh ch6f5wrKấn độngbetTF9 vanbetTF9g l9EabxMên, đồbetTF9ng thời6f5wrK kh9EabxMiến nQrgọn lửbetTF9a betTF9do tá9EabxMc độn9EabxMg mạnhQr bùbetTF9ng cháy6f5wrK, m6f5wrKạnh Qrmẽ vàQr nuốQrt chử6f5wrKng tất6f5wrK cả.

Trong Qrđám ch9EabxMáy sa6f5wrKu 9EabxMvụ nổ,Qr một9EabxM betTF9giọt betTF9nước Qrmắt đầu9EabxM Qrtiên rQrơi xuốngQr từ6f5wrK 9EabxMgương mặ6f5wrKt ĐiQrền Huân…

*Bệnh việ9EabxMn XY*

“Bác betTF9sĩ!” HạQro Th9EabxMần betTF9bế Ái9EabxM 6f5wrKHy Qrtrên ta9EabxMy, xôngQr betTF9vào bệnhQr việnQr v9EabxMới Qrtrạng tbetTF9hái 9EabxMvô cbetTF9ùng hQroảng loạn,9EabxM gQrào lêbetTF9n tronQrg v9EabxMô v9EabxMọng. “L9EabxMàm ơn,6f5wrK Qrcứu betTF9cô 6f5wrKấy! L9EabxMàm ơn!”

“Đặt cô9EabxM ấy9EabxM lênQr Qrđây.” M9EabxMột c6f5wrKô 9EabxMy tá9EabxM trực6f5wrK lập6f5wrK tbetTF9ức đẩbetTF9y ch9EabxMiếc 9EabxMxe đẩy9EabxM màubetTF9 trắn9EabxMg rbetTF9a trưQrớc mbetTF9ặt HQrạo Thần,6f5wrK cấbetTF9t giọ9EabxMng r6f5wrKa lệnh.

Hạo Th6f5wrKần cẩnQr trọ6f5wrKng đbetTF9ặt ÁQri H9EabxMy nằbetTF9m lên9EabxM c9EabxMhiếc 9EabxMxe 9EabxMđẩy ấyQr, cậQru vQrội 6f5wrKvã betTF9nối Qrbước tbetTF9heo cbetTF9hiếc Qrxe đến9EabxM t6f5wrKận kh6f5wrKi khu6f5wrKất hẳbetTF9n sbetTF9au Qrphòng cbetTF9ấp cứu.

Mệt mỏibetTF9 ngồQri xuốngbetTF9 dãQry ghế6f5wrK chờQr ngoàQri phò9EabxMng cQrấp cứu6f5wrK, 6f5wrKHạo TbetTF9hần habetTF9i betTF9tay ôbetTF9m l9EabxMấy đQrầu, c6f5wrKố gắQrng định6f5wrK thầnbetTF9 lại.

Trong khbetTF9i đó…

*Bệnh vibetTF9ện XX*

Minh betTF9Vỹ ngbetTF9ồi tronbetTF9g phòn6f5wrKg 9EabxMcấp cứu9EabxM 9EabxMở bệnh9EabxM viện6f5wrK 6f5wrKlớn betTF9nhất 6f5wrKthành phố,Qr abetTF9nh đã6f5wrK pbetTF9hải mấtQr cbetTF9ả g6f5wrKiờ đồng9EabxM h9EabxMồ mớibetTF9 đếnbetTF9 được9EabxM cá6f5wrKi bệnQrh việnbetTF9 rộng9EabxM lớ9EabxMn này.

Ring… ring…

Điện t6f5wrKhoại lạbetTF9i rung…

“Chuyện gì?”6f5wrK M6f5wrKinh VỹbetTF9 t9EabxMựa betTF9hẳn ngườiQr v9EabxMào chi9EabxMếc ghế6f5wrK ởbetTF9 phòng6f5wrK đbetTF9ợi, cháQrn Qrnản nhấn9EabxM nQrút nhậnbetTF9 betTF9cuộc g9EabxMọi sa9EabxMu đóbetTF9 á9EabxMp đQriện thoạ6f5wrKi 6f5wrKvào tai6f5wrK, đế6f5wrKn tận6f5wrK lúcQr Qrnày a9EabxMnh mới6f5wrK betTF9cảm thấ9EabxMy sựbetTF9 đauQr b6f5wrKuốt đ9EabxMến Qrtê dại6f5wrK 9EabxMở b9EabxMờ vai.

“Thiếu… thi6f5wrKếu gi9EabxMa, betTF9nổ… 9EabxMnổ rồi!”Qr Từ6f5wrK đầu6f5wrK dâbetTF9y bê9EabxMn kiQra, têQrn cQrận vệ6f5wrK Qrlắp bắ9EabxMp n6f5wrKhư đaQrng cbetTF9ực kbetTF9ỳ hoảng9EabxM loạbetTF9n, th6f5wrKở gấp6f5wrK khô9EabxMng ngừng.

“Nổ?” Mi6f5wrKnh 6f5wrKVỹ nhíubetTF9 betTF9mày, lặp6f5wrK lạ6f5wrKi dQruy Qrnhất mộbetTF9t tQrừ 9EabxMnhư đbetTF9ang chờbetTF9 sự9EabxM chứng9EabxM thực9EabxM từQr phbetTF9ía bbetTF9ên kia.

“Khu n6f5wrKhà máyQr… nổQr.” Vừ9EabxMa ng6f5wrKhe thấyQr 6f5wrKcô n9EabxMói gấp6f5wrK betTF9gáp vọnQrg san9EabxMg đbetTF9iện tbetTF9hoại betTF9từ p9EabxMhía bênQr 6f5wrKkia, MiQrnh V9EabxMỹ mới9EabxM k6f5wrKịp nhậbetTF9n thấ9EabxMy từbetTF9 phía6f5wrK bêQrn kQria điệbetTF9n thoạbetTF9i cQró 6f5wrKrất nhiề9EabxMu t9EabxMhứ betTF9âm th6f5wrKanh Qrkhác nhau.

“Chết tbetTF9iệt! CQrô Qrấy Qrra 6f5wrKkhỏi đóbetTF9 6f5wrKchưa?” MbetTF9inh VỹbetTF9 tứQrc giận6f5wrK q6f5wrKuát lê9EabxMn, đôi6f5wrK mắ6f5wrKt đangbetTF9 lộ6f5wrK rQrõ 6f5wrKvẻ l9EabxMo lắng.

Tại 9EabxMsao lúc6f5wrK đấy…9EabxM an9EabxMh không9EabxM ởQr lạbetTF9i 6f5wrKmà lậpQr 9EabxMtức đếnQr betTF9bên betTF9bà 9EabxMta thế6f5wrK này?

“Vẫn… chưa.Qr” GiọbetTF9ng nói6f5wrK bênQr kQria 6f5wrKrất nhỏ,betTF9 dườngbetTF9 nhưbetTF9 đãQr betTF9cố gắng6f5wrK Qrthu hếtQr 9EabxMcan đảmQr 9EabxMđể t6f5wrKrả lời.

Gương mặ6f5wrKt Min6f5wrKh Vỹ6f5wrK betTF9trở nênQr tbetTF9ái nh6f5wrKợt dư9EabxMới án6f5wrKh đènQr 9EabxMchùm tro9EabxMng bệnhbetTF9 Qrviện, cố9EabxM 9EabxMgắng gượQrng người9EabxM đứngQr betTF9dậy, như9EabxMng 6f5wrKsau đbetTF9ó lạQri ngã6f5wrK khuỵuQr xuốbetTF9ng đất.

Vết t9EabxMhương t9EabxMrên v6f5wrKai… đã9EabxM khiến6f5wrK 9EabxManh mấ6f5wrKt betTF9quá nhiềuQr máu.

Đôi mắt6f5wrK an6f5wrKh dần9EabxM betTF9tối lạ6f5wrKi, cảQr ngườiQr d6f5wrKường 9EabxMnhư kbetTF9hông còQrn chútQr s9EabxMức 9EabxMlực nào6f5wrK cQrả. T6f5wrKoàn thân6f5wrK h6f5wrKoàn toànbetTF9 bbetTF9ất động6f5wrK trbetTF9ên betTF9nền 9EabxMđất, MbetTF9inh 6f5wrKVỹ đanbetTF9g cốbetTF9 9EabxMgắng gượng6f5wrK d6f5wrKậy… n6f5wrKhưng tbetTF9ất c6f5wrKả cbetTF9hỉ lQrà v6f5wrKô íchbetTF9. LầbetTF9n này,Qr a6f5wrKnh lại6f5wrK mộtbetTF9 lầnbetTF9 nữa…betTF9 đánh6f5wrK mấ6f5wrKt ngQrười cobetTF9n gái6f5wrK 9EabxMmà betTF9mình yêbetTF9u thương.

Khoé m6f5wrKôi t9EabxMrên gươngQr mặQrt điển6f5wrK tbetTF9rai khẽ9EabxM betTF9nhếch lêbetTF9n, mộtbetTF9 nbetTF9ụ cư9EabxMời nhạt,9EabxM đồngQr 9EabxMlúc đôbetTF9i mắQrt lạnh9EabxM lùn9EabxMg betTF9kia cbetTF9ũng 6f5wrKdần 6f5wrKkhép lại,betTF9 chbetTF9e k9EabxMhuất tầbetTF9m nhì9EabxMn 9EabxMmờ ảo.

Chap 40

Người 6f5wrKem yêuQr là9EabxM anh?

Hạo ThầbetTF9n l9EabxMo lắngQr đứng9EabxM chắnQr trưQrớc 6f5wrKcửa p6f5wrKhòng cấpbetTF9 cứ9EabxMu, 6f5wrKtại sa6f5wrKo vàQro kh9EabxMoảnh khắc6f5wrK qu9EabxMan trọng9EabxM thQrì tbetTF9hời 6f5wrKgian lạ9EabxMi trôbetTF9i chậm6f5wrK thếbetTF9 nà6f5wrKy betTF9cơ chứ?

Ái QrHy củaQr ngày6f5wrK hbetTF9ôm n6f5wrKay… 6f5wrKquả thbetTF9ật rấtQr l6f5wrKạ lẫm,Qr nhưbetTF9ng lạ6f5wrKi v9EabxMô cùng6f5wrK đán6f5wrKg thươngQr tronbetTF9g mắtQr cậu.

Đôi mắt9EabxM kh6f5wrKông lẫ9EabxMn cQrhút 9EabxMtạp niệm9EabxM lbetTF9uôn lQruôn Qránh betTF9lên 6f5wrKnhững tibetTF9a Qrnhìn léQrm lỉn9EabxMh lại9EabxM trở6f5wrK nê6f5wrKn s6f5wrKâu betTF9thẳm khQrông Qrchút h9EabxMạn định,9EabxM Qrvô 9EabxMtri vô6f5wrK giác.

Khoảnh khắcQr đối9EabxM diện9EabxM với9EabxM đôibetTF9 mắbetTF9t vôQr cảmQr ấy6f5wrK, trbetTF9ái tiQrm HạobetTF9 T6f5wrKhần c9EabxMhợt ch6f5wrKùng xuố9EabxMng, tưởng9EabxM chừngbetTF9 nhưbetTF9 đangbetTF9 9EabxMchìm sQrâu Qrvào nỗbetTF9i 6f5wrKđau cQrùng cực.

Nghĩ đến9EabxM vi6f5wrKệc mìbetTF9nh đãQr từng6f5wrK betTF9tiếp tQray 6f5wrKcho Đi9EabxMền HuânbetTF9 thự6f5wrKc hiQrện Qrkế hoạ6f5wrKch Qrtrả thù,Qr 9EabxMHạo TbetTF9hần Qrlại cQrảm thấy9EabxM v9EabxMô cQrùng nhứbetTF9c b9EabxMuốt nQrơi ngựbetTF9c, chỉbetTF9 tr6f5wrKàn ngậpbetTF9 betTF9duy nh6f5wrKất betTF9một thứ6f5wrK cả6f5wrKm betTF9xúc âbetTF9n hận.

Đôi mắtQr trở9EabxM nêQrn thấtQr thần,9EabxM tầ9EabxMm nhìn6f5wrK dầbetTF9n tốbetTF9i lạ6f5wrKi… Lồng9EabxM ngựcbetTF9 hi9EabxMện giờbetTF9 cứ9EabxM nbetTF9hư đQrang Qrbị thiêuQr đốt,betTF9 9EabxMnóng bỏng6f5wrK nhbetTF9ưng lại6f5wrK Qrvô 6f5wrKcùng đQrau rábetTF9t m9EabxMỗi 6f5wrKkhi lạibetTF9 thêmQr mộQrt giâ9EabxMy trôibetTF9 qua.

Làm ơn…6f5wrK ÁiQr 9EabxMHy, đừQrng đểbetTF9 xảybetTF9 c6f5wrKô ấ6f5wrKy rbetTF9a bấ6f5wrKt cứ6f5wrK chuybetTF9ện 6f5wrKgì cả!

*Cạch*

Cánh cửaQr p9EabxMhòng c6f5wrKấp cứ9EabxMu đượcbetTF9 mở9EabxM r6f5wrKa, kèm6f5wrK th9EabxMeo đ6f5wrKộng táQrc gạt6f5wrK 9EabxMHạo TbetTF9hần 9EabxMsang mộbetTF9t bên.

Chiếc Qrxe đbetTF9ẩy betTF9màu trắngQr đbetTF9ang mbetTF9ang th6f5wrKeo một6f5wrK thQriên 6f5wrKsứ mấtQr Qrđi đ9EabxMôi cábetTF9nh, gương6f5wrK m6f5wrKặt nhợt9EabxM nhạQrt 9EabxMkhông chút9EabxM sức6f5wrK sốngbetTF9 nbetTF9hắm nghiềnbetTF9 đôQri mắt,9EabxM trênQr đ9EabxMầu qubetTF9ấn một9EabxM dải6f5wrK bbetTF9ăng trắQrng kbetTF9há mỏ9EabxMng, 9EabxMmái tóQrc màuQr cabetTF9fe sữ6f5wrKa vẫ9EabxMn bồ9EabxMng bbetTF9ềnh vàbetTF9 tbetTF9ôn lênQr vẻ6f5wrK đẹ9EabxMp Qrthuần khiết.

Ái H9EabxMy đư6f5wrKợc Qry tábetTF9 đưa9EabxM 6f5wrKra khỏQri phQròng bbetTF9ằng chi6f5wrKếc betTF9xe đẩy6f5wrK trắn9EabxMg t6f5wrKoát, the9EabxMo Qrsau là9EabxM ôngbetTF9 bQrác sQrĩ tbetTF9rung Qrniên đbetTF9ang cầmbetTF9 t6f5wrKrên tabetTF9y một9EabxM xấpbetTF9 hồQr sơQr bệQrnh án.

Hạo Thầ9EabxMn m9EabxMấp betTF9máy 9EabxMđôi mô9EabxMi, Qrđưa 9EabxMtay nbetTF9hư betTF9muốn níuQr gbetTF9iữ Qrcô l9EabxMại, nhưngQr 9EabxMlại bịbetTF9 một6f5wrK bànbetTF9 ta6f5wrKy c9EabxMhặn n6f5wrKgang 9EabxMhành động9EabxM ấy.

Đôi betTF9mắt 6f5wrKcậu khô9EabxMng nhìQrn 6f5wrKbác 6f5wrKsĩ 6f5wrKlấy mQrột cáiQr, tiếpbetTF9 tụcbetTF9 dõQri the6f5wrKo Qrchiếc xQre đẩbetTF9y đa9EabxMng đưa6f5wrK ngườibetTF9 co6f5wrKn gá6f5wrKi betTF9yếu ớ9EabxMt k6f5wrKia c9EabxMách xQra khỏi9EabxM mình.

“Đã quQra tìQrnh trạng6f5wrK ng6f5wrKuy kịch,9EabxM vếtbetTF9 th9EabxMương 9EabxMtuy khbetTF9ông nặ9EabxMng nbetTF9hưng lạibetTF9 mất6f5wrK betTF9khá Qrnhiều máu,Qr đặc9EabxM biệtbetTF9 cbetTF9ó thể9EabxM để9EabxM lại6f5wrK dQri ch9EabxMứng cQrho côQr ấy.”betTF9 Vị9EabxM bábetTF9c sĩbetTF9 hiềQrn từ9EabxM tr9EabxMước Qrmặt mởQr betTF9lời, Qrvỗ vỗ6f5wrK va6f5wrKi H9EabxMạo Thần6f5wrK 9EabxMnhư đanQrg cố9EabxM gắbetTF9ng 6f5wrKtrấn betTF9an. “CậbetTF9u hãybetTF9 đbetTF9i l9EabxMàm betTF9thủ tQrục nhậ6f5wrKp viện,Qr sbetTF9au betTF9đó betTF9cậu cQró Qrthể v6f5wrKào phòngbetTF9 509EabxM2 betTF9thăm betTF9cô ấ9EabxMy, betTF9nếu có9EabxM b9EabxMất kỳ6f5wrK d6f5wrKấu hiệu9EabxM bất6f5wrK 6f5wrKthường lập6f5wrK 6f5wrKtức gọ6f5wrKi bá9EabxMc sĩ.”

Từ từQr hạbetTF9 t9EabxMay xuống,betTF9 bóngQr vị6f5wrK 9EabxMbác sbetTF9ĩ tr9EabxMong chiếc9EabxM á6f5wrKo b9EabxMlu tbetTF9rắng nhbetTF9anh chón6f5wrKg 9EabxMkhuất Qrsau mộtbetTF9 cQránh 6f5wrKcửa phòQrng gQrần đóbetTF9, tiQrếp 9EabxMtục tbetTF9hực hibetTF9ện nhiệmbetTF9 v9EabxMụ c6f5wrKủa chí9EabxMnh mình.

Di chứng?

Hai betTF9tay H6f5wrKạo TbetTF9hần siết9EabxM chặ9EabxMt lQrại, betTF9cả ngườbetTF9i rubetTF9n nhẹQr l6f5wrKên, để9EabxM lạiQr d6f5wrKi chứng9EabxM sao?

“Dương Hạ9EabxMo QrThần! C9EabxMô g9EabxMái nàQry quaQrn trọngQr đến9EabxM mứ9EabxMc 9EabxMkhiến c9EabxMậu phải6f5wrK bỏbetTF9 cảbetTF9 shoQrw diễn9EabxM 6f5wrKquan betTF9trọng sabetTF9o?” Ta6f5wrKy qubetTF9ản 9EabxMlý riêbetTF9ng của9EabxM QrHạo ThầnbetTF9 t9EabxMức giậ6f5wrKn betTF9đập mạnQrh quy9EabxMển betTF9sổ g9EabxMhi cQrhép lịch9EabxM làm9EabxM việc6f5wrK củabetTF9 Hạo9EabxM ThầnQr lbetTF9ên bàbetTF9n, 6f5wrKtức giậ6f5wrKn qu6f5wrKát lớn.

Đã 6f5wrKmột ngà6f5wrKy trôi6f5wrK qua…

Hạo Thầ6f5wrKn 9EabxMvẫn kh6f5wrKông hề9EabxM 6f5wrKrời khỏiQr phòQrng bệnhQr s9EabxMố 5betTF902 l6f5wrKấy mộtQr gQriây, Qrchỉ Qrlặng nbetTF9gười 9EabxMngắm nhìnbetTF9 ngư9EabxMời co9EabxMn gáQri đ6f5wrKang chìm6f5wrK sâu9EabxM và9EabxMo giấcQr ngủ.

Mọi âbetTF9m thabetTF9nh xQrung qua9EabxMnh dườngQr nhưQr Qrkhông cbetTF9òn 9EabxMtác Qrđộng đế9EabxMn 6f5wrKcậu đượcQr nữa.

Tay qu6f5wrKản l9EabxMý kiQra tứcbetTF9 gi9EabxMận n6f5wrKém trọn6f5wrK Qrđôi mắt6f5wrK oá9EabxMn hậnQr vàbetTF9o cô6f5wrK Qrgái nbetTF9hỏ bébetTF9 đan6f5wrKg betTF9nằm yênQr lặ9EabxMng trQrên chiế9EabxMc betTF9giường t6f5wrKrắng khônQrg c9EabxMhút bụi6f5wrK betTF9bẩn, 6f5wrKhắn l9EabxMại nhì6f5wrKn sambetTF9h HQrạo T6f5wrKhần vẫnbetTF9 đa9EabxMng tiế6f5wrKp tụcbetTF9 yênQr lặn9EabxMg trướcQr ngườibetTF9 Qrcon 6f5wrKgái ấy.

Bất giácbetTF9 tbetTF9hở dà9EabxMi m6f5wrKệt m9EabxMỏi, 6f5wrKhắn Qrta cầbetTF9m quyển6f5wrK sbetTF9ổ Qrvừa đQrược ném6f5wrK mạQrnh lênbetTF9 mặtQr b9EabxMàn của6f5wrK phòQrng Qrbệnh l6f5wrKên, lê9EabxM bước9EabxM Qrra khỏ9EabxMi căbetTF9n phQròng tĩ9EabxMnh lặng.

*Bệnh việnQr XX*

“Tránh rQra!” Mi6f5wrKnh VỹQr gằ9EabxMn Qrgiọng, t6f5wrKức giậnbetTF9 nbetTF9hìn 9EabxMđám 9EabxMcận betTF9vệ đanQrg ch6f5wrKặn ngaQrng tr9EabxMước cửa,betTF9 đ9EabxMôi mắtQr đằn6f5wrKg đằ9EabxMng betTF9sát khí.

“Ông chQrủ Qrcó lện9EabxMh, betTF9thiếu g9EabxMia ph9EabxMải betTF9nghỉ ngbetTF9ơi đếnQr 9EabxMkhi h9EabxMoàn toàn6f5wrK bì9EabxMnh pQrhục.” Một9EabxM t9EabxMên cbetTF9ận Qrvệ 6f5wrKcúi đầuQr, thQrận tbetTF9rọng nóbetTF9i t6f5wrKừng t9EabxMừ mộtbetTF9 cáchbetTF9 máy9EabxM móc,Qr betTF9sau betTF9đó 9EabxMđóng n6f5wrKhanh c9EabxMánh cbetTF9ửa pbetTF9hòng bệ9EabxMnh lại.

“Mẹ k6f5wrKiếp! Mở9EabxM cử9EabxMa!!” MinQrh betTF9Vỹ quQrát lớn,9EabxM dùn6f5wrKg Qrchân đạp6f5wrK thQrẳng betTF9vào c9EabxMánh c9EabxMửa Qrgỗ kia9EabxM, nhưnbetTF9g đám6f5wrK cậnbetTF9 vệ6f5wrK l9EabxMại nhan6f5wrKh chónbetTF9g cQrhặn cửQra Qrngay kh9EabxMi cá6f5wrKnh cửabetTF9 vừa&nQrbsp; bậ9EabxMt 9EabxMra dướiQr lQrực đ9EabxMạp củabetTF9 anh.

Đây rõbetTF9 ràn9EabxMg Qrlà kbetTF9ế hoạch9EabxM củbetTF9a ôn6f5wrKg ta!!

Ông t9EabxMa khôn6f5wrKg m6f5wrKuốn a9EabxMnh đ9EabxMi tQrìm betTF9cô ấy!!

Với 6f5wrKkhả Qrnăng củaQr ô6f5wrKng Hàn,betTF9 biếtbetTF9 9EabxMchuyện ÁQri H6f5wrKy k9EabxMhông hbetTF9ề khbetTF9ó, 6f5wrKđặc 9EabxMbiệt ông9EabxM t6f5wrKa lạiQr cóbetTF9 thể6f5wrK biếtbetTF9 rõQr đQrịa đibetTF9ểm vàQr nhữnQrg Qrgì xảbetTF9y rbetTF9a liêQrn quabetTF9n đbetTF9ến vụ6f5wrK việbetTF9c chấn9EabxM độngbetTF9 vừabetTF9 rồi.

Minh V6f5wrKỹ nghiQrến răng9EabxM, đôi9EabxM mbetTF9ắt aQrnh b6f5wrKị cQrhe 9EabxMphủ bở9EabxMi 6f5wrKmột mbetTF9àn đêm6f5wrK 9EabxMcủa tuyệQrt 6f5wrKvọng, betTF9tiếp tụcQr cố9EabxM gắ6f5wrKng tQrhoát betTF9khỏi betTF9vòng vâ6f5wrKy của6f5wrK đQrám betTF9cận vệ.

Ái HQry, nhấtbetTF9 đ9EabxMịnh Á9EabxMi betTF9Hy sẽ6f5wrK khôQrng s6f5wrKao cả!

… Qrkhông sa6f5wrKo cQrả! CốQr gắngbetTF9 phủ9EabxM địn6f5wrKh 6f5wrKnhững dòngQr su6f5wrKy 9EabxMnghĩ tồ9EabxMi 9EabxMtệ gábetTF9n g6f5wrKhép trận9EabxM betTF9bom k9EabxMia vớ6f5wrKi betTF9sự sống6f5wrK của9EabxM 6f5wrKÁi H6f5wrKy, trá6f5wrKi Qrtim MibetTF9nh VbetTF9ỹ Qrđang đ9EabxMập 6f5wrKgấp gá6f5wrKp hơ6f5wrKn b9EabxMao gQriờ hết.

“Chờ anh6f5wrK, làmQr ơn…”

Phòng bệ6f5wrKnh 502…

Đôi mắtQr betTF9nâu 9EabxMtrong sábetTF9ng Qrtừ t6f5wrKừ mởbetTF9 rQra, la9EabxMy đbetTF9ộng hàbetTF9ng mQri dàQri, 9EabxMsau đóbetTF9 chbetTF9ớp ch9EabxMớp vbetTF9ài cáQri đbetTF9ể thícbetTF9h nghbetTF9i vớ9EabxMi án6f5wrKh sánbetTF9g tro6f5wrKng phòng.

Ái betTF9Hy Qrđưa t6f5wrKay d6f5wrKụi dụibetTF9 mắt,6f5wrK liếcQr nhìbetTF9n gương6f5wrK mbetTF9ặt đan6f5wrKg g6f5wrKục xuốnQrg b9EabxMên cạn6f5wrKh giường6f5wrK, đưaQr một6f5wrK ta9EabxMy n9EabxMắm lấyQr thàQrnh giường9EabxM cốQr gQrắng gượ6f5wrKng dậy.

Hai Qrngày tQrrôi quQra, H6f5wrKạo ThầnQr hbetTF9oàn toà9EabxMn mấtbetTF9 ngủ6f5wrK, 9EabxMđể betTF9rồi gQriờ đâyQr khôn9EabxMg hề9EabxM hQray Qrbiết ngườibetTF9 cQron gái9EabxM đáng6f5wrK betTF9yêu k6f5wrKia đQrã “9EabxMhồi sinh”.

Cô ng6f5wrKhiêng nbetTF9gười 6f5wrKsang mQrột bQrên, cQrố gắng9EabxM t9EabxMhu 6f5wrKgương mặQrt củ9EabxMa nbetTF9gười betTF9ấy và9EabxMo tầQrm nhìn.

Đột ngộtQr 6f5wrKhai h6f5wrKàng betTF9lông betTF9mày từ9EabxM gư9EabxMơng mặtQr ấyQr khẽ9EabxM ca9EabxMu lại,Qr Qrsau đQró mQrệt mỏi9EabxM mởbetTF9 mắ6f5wrKt. ĐậpbetTF9 vào6f5wrK 9EabxMmắt củ9EabxMa Hạo9EabxM betTF9Thần 6f5wrKlà Qrgương mặQrt mơbetTF9 mơ6f5wrK mà6f5wrKng 6f5wrKmàng nQrhư chưaQr Qrtỉnh mộQrng của9EabxM 9EabxMÁi Hy6f5wrK, néQrt mặtbetTF9 cậuQr lộ9EabxM rõ9EabxM vẻbetTF9 ngạ9EabxMc nhiêbetTF9n v6f5wrKà v9EabxMui sướng.

Hạo betTF9Thần 9EabxMngồi th6f5wrKẳng dậy,betTF9 đư9EabxMa một6f5wrK t9EabxMay kéo6f5wrK 9EabxMcô ô6f5wrKm thật9EabxM chặ6f5wrKt vào9EabxM lòng,9EabxM n9EabxMhư đanbetTF9g Qrcố gắng9EabxM chứngbetTF9 9EabxMthực Qrsự t9EabxMồn 6f5wrKtại hiện9EabxM gi9EabxMờ củ9EabxMa cô.

“Mèo con6f5wrK, cuốbetTF9i c9EabxMùng eQrm cũngbetTF9 cQrhịu tỉ6f5wrKnh rồi.”

Căn ph9EabxMòng lạibetTF9 độtQr nQrgột ch9EabxMìm 6f5wrKvào khôngQr g9EabxMian 6f5wrKtĩnh lặbetTF9ng vàbetTF9 betTF9căng thẳQrng, HQrạo ThầnbetTF9 nới6f5wrK Qrlỏng vònbetTF9g ta6f5wrKy, sa6f5wrKu đóQr đ9EabxMẩy ngườibetTF9 ÁibetTF9 H6f5wrKy rbetTF9a, lặng9EabxM 9EabxMlẽ q9EabxMuan 6f5wrKsát t6f5wrKừng c9EabxMử chỉ6f5wrK từbetTF9 pbetTF9hía bêQrn kia.

Cô đa6f5wrKng c6f5wrKhăm ch6f5wrKú nhìn9EabxM H9EabxMạo Thần,6f5wrK án6f5wrKh n6f5wrKhìn thíc9EabxMh Qrthú nbetTF9hư v9EabxMừa tìm6f5wrK r6f5wrKa mộtbetTF9 thứ9EabxM đồ6f5wrK ch9EabxMơi betTF9mới lạ.

Sao từ9EabxM hànQrh độn9EabxMg đếnQr vẻbetTF9 mQrặt lạbetTF9i nbetTF9gơ 9EabxMngơ ngácQr nQrgác th9EabxMế này?

Có 6f5wrKkhi nQrào đúbetTF9ng n6f5wrKhư 6f5wrKlời bácbetTF9 sQrĩ đ6f5wrKã nóibetTF9… vết6f5wrK th9EabxMương ki9EabxMa đãbetTF9 tQrhật sbetTF9ự đbetTF9ể lạibetTF9 d9EabxMi chứng?

“Em… tQrên gì?9EabxM” Hạo9EabxM ThầnbetTF9 b9EabxMất giáQrc cấtbetTF9 lên6f5wrK mộtbetTF9 câbetTF9u hbetTF9ỏi ngbetTF9hi vấQrn, nh9EabxMưng chQrỉ đểQr kiểm6f5wrK tbetTF9ra tì9EabxMnh tQrrạng hiệQrn tại9EabxM củbetTF9a Á9EabxMi Hy.

Từ 6f5wrKphía bên9EabxM kiabetTF9, 9EabxMđôi mbetTF9ôi xiQrnh xắ9EabxMn nở9EabxM mộ9EabxMt Qrnụ cười9EabxM dịu9EabxM dbetTF9àng, đưabetTF9 9EabxMtay 6f5wrKnắm lấ6f5wrKy ta9EabxMy áQro củaQr HạbetTF9o Thần.

“Tên gì?”6f5wrK ChấtbetTF9 gi6f5wrKọng nhẹ9EabxM nbetTF9hàng va6f5wrKng lên,Qr ÁbetTF9i betTF9Hy betTF9dường nhưbetTF9 khônbetTF9g h9EabxMiểu H6f5wrKạo TQrhần đa6f5wrKng hỏi9EabxM gì,6f5wrK cấtQr tiếQrng hỏ6f5wrKi ngược9EabxM lại.

Hạo Thần9EabxM nhe9EabxMo nhe6f5wrKo mắt,Qr đưabetTF9 Qrtay nắmbetTF9 6f5wrKlấy hbetTF9ai 9EabxMbờ Qrvai nhbetTF9ỏ nhắnQr k6f5wrKia, la9EabxMy mạnh.

“Em… biQrết an9EabxMh betTF9là aQri khôn9EabxMg?” TrQrái t9EabxMim cậ9EabxMu đaQrng betTF9đập l6f5wrKoạn cảbetTF9 lên9EabxM, đâ6f5wrKy c9EabxMó lẽ6f5wrK s6f5wrKẽ l9EabxMà sự6f5wrK k9EabxMhẳng địnbetTF9h Qrcuối cùng.

Hạo betTF9Thần betTF9và Á9EabxMi betTF9Hy cQrứ tQrhế nhQrìn 6f5wrKnhau, kbetTF9hông betTF9có thêmQr chútbetTF9 phản6f5wrK betTF9ứng nào6f5wrK kQrhác cả.

Bất giábetTF9c th6f5wrKở dài,Qr Hạo6f5wrK ThầnQr 6f5wrKbuông cô9EabxM 6f5wrKra, đứngbetTF9 dậyQr q9EabxMuay lư9EabxMng bướbetTF9c đi.

Phải gọi9EabxM bá6f5wrKc sĩ…

Một 9EabxMbàn tabetTF9y nbetTF9íu l6f5wrKấy vạt6f5wrK 6f5wrKáo cQrủa HbetTF9ạo Thần9EabxM 9EabxMtừ betTF9phía saubetTF9, đôi9EabxM mbetTF9ắt nâuQr đanQrg chbetTF9ớp mắQrt nQrhìn cậu.

“Minh… Vỹ?”6f5wrK QrÁi 9EabxMHy nghiênbetTF9g betTF9nghiêng đầu,9EabxM 6f5wrKđưa một6f5wrK tabetTF9y lê6f5wrKn m9EabxMiệng 6f5wrKvới 9EabxMvẻ băQrn kQrhoăn vì6f5wrK Qrcâu 9EabxMtrả lQrời 9EabxMcủa chí6f5wrKnh mình.

Minh Vỹ…Qr 9EabxMlà ha6f5wrKi 9EabxMtừ 9EabxMduy nhất6f5wrK đưQrợc khắQrc sâQru vào9EabxM Qrtrái 6f5wrKtim c9EabxMủa cô…

Liệu 9EabxMchàng traQri trướ9EabxMc mặt…betTF9 có9EabxM phảiQr làQr ngbetTF9ười betTF9mang cbetTF9ái t6f5wrKên Mi9EabxMnh Vỹ?

“Em… vừbetTF9a betTF9nói gì?”betTF9 QrĐôi Qrmắt HạobetTF9 Th9EabxMần l9EabxMộ rõ6f5wrK vbetTF9ẻ thấtbetTF9 v6f5wrKọng, betTF9cố gắngbetTF9 gặng9EabxM hỏi9EabxM Ái6f5wrK Hy.

Không thểQr nào6f5wrK! TạibetTF9 sa9EabxMo l9EabxMại làbetTF9 MibetTF9nh Vỹ?

“Minh… MiQrnh VỹbetTF9?” ÁbetTF9i HbetTF9y ng9EabxMượng n6f5wrKgùng cúi6f5wrK mQrặt x9EabxMuống, siếQrt c9EabxMhặt vạ9EabxMt áobetTF9 trobetTF9ng 9EabxMtay hQrơn, lbetTF9ặp lạQri 6f5wrKthêm mộ9EabxMt lầnbetTF9 nữa.

Cả ngưbetTF9ời HạobetTF9 TQrhần lạiQr tiếp9EabxM 6f5wrKtục rQrun lên6f5wrK, q6f5wrKuay ngưbetTF9ời lạibetTF9 n9EabxMhìn th9EabxMẳng vàQro Ái9EabxM Hy…

Cảm gi6f5wrKác ghe9EabxMn tức6f5wrK đQrang Qrlen 6f5wrKlỏi betTF9trong Qrtrái tibetTF9m tràn6f5wrK nQrgập nỗi9EabxM 6f5wrKân hậnQr của9EabxM HbetTF9ạo Thần.

Dù kh6f5wrKông muốn9EabxM t6f5wrKhừa 9EabxMnhận… 6f5wrKnhưng dườ6f5wrKng nh9EabxMư 9EabxMngười coQrn gá6f5wrKi trước9EabxM mặ6f5wrKt đã9EabxM cướp9EabxM mất6f5wrK 6f5wrKtrái Qrtim c9EabxMủa cậu9EabxM mất6f5wrK rồi.

“Ừ, l6f5wrKà an6f5wrKh.” Gấ9EabxMp gábetTF9p ô6f5wrKm Ái6f5wrK H9EabxMy v6f5wrKào lòn6f5wrKg, Hạ6f5wrKo ThbetTF9ần sbetTF9iết chbetTF9ặt 9EabxMvòng betTF9tay hơbetTF9n. “Em…Qr là9EabxM 9EabxMhôn thêbetTF9 củbetTF9a anhQr, Vương6f5wrK 9EabxMÁi Hy.”

Mặc kbetTF9ệ tấtbetTF9 Qrcả… 9EabxMmặc kệ6f5wrK côbetTF9 nhầm9EabxM lbetTF9ẫn Qrmình 9EabxMvới M6f5wrKinh Vỹ…

Chỉ cầnbetTF9 cóQr đượcbetTF9 tráibetTF9 6f5wrKtim cbetTF9ủa cô,9EabxM cậQru sẽ6f5wrK betTF9chấp nhậnQr tất6f5wrK cả!

Kể cả6f5wrK Qrthay th9EabxMế và9EabxM đbetTF9óng Qrvai 6f5wrKkẻ mìn6f5wrKh cQrăm th6f5wrKù nhất!

Ái 9EabxMHy 6f5wrKvô th6f5wrKức đưa9EabxM Qrtay lêQrn, đôiQr mắt9EabxM 9EabxMvô cảmbetTF9 không6f5wrK hạ6f5wrKn đị6f5wrKnh, betTF9từ Qrđôi môi9EabxM Qrxinh xắbetTF9n 9EabxMthốt 6f5wrKra betTF9một câu6f5wrK nbetTF9ói vớbetTF9i 9EabxMâm v6f5wrKực trobetTF9ng 6f5wrKthanh, nhưng9EabxM nhỏQr đbetTF9ến mứ9EabxMc kh6f5wrKông 9EabxMmột 6f5wrKai cbetTF9ó thểbetTF9 ng6f5wrKhe thấy.

“Hôn… t6f5wrKhê… của9EabxM anh…?”