You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thybứ ba

Mỗi n3dMJGhgày đềuqctaRq 3dMJGhlặng lẽx4sKhj trô3dMJGhi qqctaRqua tybheo cá3dMJGhi qctaRqđịnh líyb 3dMJGhvốn ybđã x4sKhjđược tybuân ybtheo nhx4sKhjư qctaRqmột vòn3dMJGhg luâx4sKhjn hồiqctaRq củax4sKhj thời3dMJGh giqctaRqan, x4sKhjvà cuộc3dMJGh sốnybg vx4sKhjẫn luôn3dMJGh vqctaRqề x4sKhjđúng x4sKhjcái 3dMJGhvị ybtrí vybốn c3dMJGhó 3dMJGhcủa nó.

Đã byba ng3dMJGhày, nx4sKhjỗi đau3dMJGh mấtqctaRq ybmát tronybg qctaRqlòng 3dMJGhÁi HqctaRqy đãyb v3dMJGhơi đix4sKhj phầnqctaRq nào,3dMJGh nhqctaRqưng ybvẫn còqctaRqn vươqctaRqng vấ3dMJGhn nơx4sKhji x4sKhjvết thươ3dMJGhng chưax4sKhj lx4sKhjành 3dMJGhhẳn mộtx4sKhj nqctaRqỗi t3dMJGhhất vọng3dMJGh 3dMJGhtột cù3dMJGhng 3dMJGhdành rix4sKhjêng cybho Min3dMJGhh Vỹ.

Tại sybao chuyệ3dMJGhn x4sKhjnhư thếqctaRq nybày mybà ax4sKhjnh lạx4sKhji khôn3dMJGhg hềyb n3dMJGhói x4sKhjvới x4sKhjÁi x4sKhjHy d3dMJGhù chybỉ một3dMJGh câu,yb hax4sKhjy đybề cậx4sKhjp đếnyb dqctaRqù chqctaRqỉ mộ3dMJGht lần?

Phải chybăng… chqctaRqính aqctaRqnh làx4sKhj kẻ3dMJGh đãx4sKhj qctaRqnhẫn tâ3dMJGhm xuqctaRqống tax4sKhjy vqctaRqới 3dMJGhgia đìybnh cô?

Không thybể ybnào! qctaRqMinh Vỹx4sKhj khô3dMJGhng thểqctaRq làmyb chuyqctaRqện nhx4sKhjư thế3dMJGh được,qctaRq đặcx4sKhj biệtyb là3dMJGh qctaRqchuyện nàyx4sKhj yblại cqctaRqó ảqctaRqnh hưởngyb đếnyb cô!!

 Mệt qctaRqmỏi gụcx4sKhj đầuqctaRq xx4sKhjuống bàybn, những3dMJGh ngybày quqctaRqa thậtyb sựyb Áybi Hyby 3dMJGhđã 3dMJGhsuy nghĩyb rấtyb nybhiều, nhưybng ybsuy cx4sKhjho cùngx4sKhj cũnqctaRqg khx4sKhjông thểqctaRq tx4sKhjha tybhứ c3dMJGhho Minx4sKhjh 3dMJGhVỹ một3dMJGh cácx4sKhjh ybdễ dàx4sKhjng nhưyb thế.

Mất máqctaRqt lầqctaRqn qctaRqnày thậtqctaRq sựx4sKhj quáqctaRq l3dMJGhớn, cx4sKhjhỉ t3dMJGhrong mqctaRqột k3dMJGhhoảng thờybi gix4sKhjan ngắnqctaRq mx4sKhjà ybcô x4sKhjđã đá3dMJGhnh mấtqctaRq trọybn vẹnqctaRq 3dMJGhhai chx4sKhjữ “giayb đình”.

Ding dongyb… dybing dong…

Giây phútyb Áix4sKhj Hx4sKhjy ybluôn c3dMJGhhờ đợiqctaRq đãqctaRq đến,x4sKhj nhưqctaRqng tx4sKhjại sax4sKhjo nhữnqctaRqg qctaRqngày ybgần đqctaRqây nóqctaRq hx4sKhjoàn ybtoàn k3dMJGhhông hềx4sKhj ybcó 3dMJGhsức ảx4sKhjnh hưởnybg ybđến cô.

Lúc nybày, th3dMJGhứ ybcô thqctaRqật sựyb cầnqctaRq 3dMJGhlà sựqctaRq 3dMJGhyên tĩ3dMJGhnh, chỉx4sKhj cầnx4sKhj như3dMJGh thqctaRqế qctaRqđể qqctaRquên ybđi tấqctaRqt cả.

“Này nàyyb, mèoqctaRq con!”x4sKhj Một3dMJGh giọngx4sKhj n3dMJGham dễyb nqctaRqghe cất3dMJGh qctaRqlên, thqctaRqật gầnqctaRq và3dMJGh cũng3dMJGh qctaRqthật qux4sKhjen thx4sKhjuộc 3dMJGhnhưng lybại nqctaRqhanh chx4sKhjóng ch3dMJGhìm vàx4sKhjo qu3dMJGhên lãng.

Thật kỳx4sKhj lạqctaRq, qctaRqtại saybo ngx4sKhjoài qctaRqgiọng ybnam qctaRqđó 3dMJGhra lạix4sKhj khôngyb cóqctaRq thqctaRqêm bấybt ybkỳ ybthứ âx4sKhjm tqctaRqhanh nào3dMJGh khác?

Nhưng cqctaRqô vẫnx4sKhj gục3dMJGh xuybống bàybn, chẳng3dMJGh màybng đểqctaRq tqctaRqâm đếnx4sKhj nhữybng việx4sKhjc đan3dMJGhg x3dMJGhảy r3dMJGha xybung quanh.

“Mèo co3dMJGhn!” Giọ3dMJGhng ybnam kix4sKhja lạiyb một3dMJGh lầnx4sKhj nữyba qctaRqcất cax4sKhjo gqctaRqiọng, ybmột bqctaRqàn ybtay đưqctaRqa lênyb lqctaRqay lax4sKhjy ngưx4sKhjời cô.

Dường n3dMJGhhư t3dMJGhên k3dMJGhia đanybg ybgọi ybcô thqctaRqì phải?!

Cô x4sKhjtừ tx4sKhjừ qctaRqngước mặx4sKhjt lênqctaRq, đậ3dMJGhp vàoqctaRq mắtqctaRq 3dMJGhlà gươnx4sKhjg ybmặt khybó ưayb của3dMJGh tênqctaRq Dươn3dMJGhg ybHạo Thần.

“Em khô3dMJGhng n3dMJGhghe ha3dMJGhy giả3dMJGh x4sKhjvờ khô3dMJGhng x4sKhjnghe th

ế?

” x4sKhjHạo TqctaRqhần đưayb x4sKhjtay về3dMJGh phíx4sKhja mặqctaRqt Áx4sKhji qctaRqHy, nhưx4sKhjng bqctaRqàn t3dMJGhay ấyyb lập3dMJGh tứcx4sKhj bịyb gybạt 3dMJGhra mộtx4sKhj cáx4sKhjch cháqctaRqn ghét.

“Tôi l3dMJGhà mè3dMJGho cybon t3dMJGhừ bx4sKhjao giờ?”3dMJGh Cô3dMJGh khóqctaRq chybịu 3dMJGhtrả lời,x4sKhj ybđúng l3dMJGhà c3dMJGhái biệt3dMJGh d3dMJGhanh 3dMJGhngớ nx4sKhjgẩn, qctaRqkhi khôngx4sKhj lx4sKhjại ví3dMJGh ngườiyb vớ3dMJGhi mèo!

“Từ kx4sKhjhi tqctaRqôi qctaRqnhìn tx4sKhjhấy emx4sKhj!” Một3dMJGh nụ3dMJGh cybười tqctaRqhân thiệqctaRqn tựax4sKhj như3dMJGh áybnh 3dMJGhmặt trờx4sKhji b3dMJGhuổi x4sKhjsớm lạqctaRqi nởx4sKhj nênqctaRq đx4sKhjôi mô3dMJGhi kiyba, ybnhưng x4sKhjÁi 3dMJGhHy l3dMJGhại cx4sKhjảm thấyqctaRq trox4sKhjng nụ3dMJGh cười3dMJGh đó3dMJGh đax4sKhjng chứaqctaRq đựng3dMJGh qctaRqsát khí.

“Thế tybhì qctaRqtôi gọiqctaRq ybanh lqctaRqà ybđồ ybngớ nybgẩn nhé3dMJGh!” Cô3dMJGh đậqctaRqp bybàn đứng3dMJGh dybậy qctaRqvà qctaRqquay nqctaRqgười bỏyb đi.

Nhưng bằngx4sKhj phảnqctaRq ybxạ n3dMJGhhanh nhất,x4sKhj Hạo3dMJGh Thầnyb l3dMJGhập x4sKhjtức 3dMJGhnâng ngườiqctaRq Áiyb Hyby l3dMJGhên v3dMJGhà vác3dMJGh đix4sKhj nhybư mybột 3dMJGhmón h3dMJGhàng hoá.

Đến t3dMJGhận lúcx4sKhj nybày, cqctaRqô vẫn3dMJGh chưayb kịpyb địnhqctaRq thần3dMJGh lybấy m3dMJGhột giybây ybvà hoà3dMJGhn toàn3dMJGh b3dMJGhị c3dMJGhậu đưax4sKhj qctaRqđi, 3dMJGhchỉ k3dMJGhịp trôngqctaRq thấyx4sKhj cảyb chụcyb án3dMJGhh 3dMJGhmắt từqctaRq tronx4sKhjg lớx4sKhjp manybg một3dMJGh ybánh nhìnqctaRq ybnảy lửqctaRqa qctaRqchiếu thẳngyb qctaRqvào mình.

Thì rx4sKhja tqctaRqừ nãyx4sKhj đếx4sKhjn giờ,qctaRq khqctaRqông chỉqctaRq ybcó riqctaRqêng cảqctaRq hybai t3dMJGhồn tqctaRqại trybong lqctaRqớp, n3dMJGhhưng x4sKhjtại sybao ybcô lại3dMJGh k3dMJGhhông h3dMJGhề nx4sKhjhận ybbiết ybđược nx4sKhjhững gươnqctaRqg mặtyb ấy.

“Này, tên3dMJGh ngớ3dMJGh ngẩ3dMJGhn kx4sKhjia, thảyb tô3dMJGhi xuống!”qctaRq 3dMJGhÁi qctaRqHy tx4sKhjức qctaRqgiận đậ3dMJGhp đx4sKhjập tayby x4sKhjvào lưnybg củaqctaRq 3dMJGhHạo ThầnqctaRq, nhữngqctaRq x4sKhjánh mắybt khácqctaRq 3dMJGhnhau lạiqctaRq liê3dMJGhn tục3dMJGh cybhiếu thẳn3dMJGhg vàox4sKhj cqctaRqô kqctaRqhi mỗix4sKhj bướx4sKhjc qctaRqchân củaqctaRq HạoqctaRq Tx4sKhjhần bướcqctaRq quyba từnqctaRqg dãyqctaRq hà3dMJGhnh lang.

Nhưng c3dMJGhậu hyboàn toànyb phx4sKhjớt qctaRqlờ cx4sKhjô, cứqctaRq ybtiếp tụcyb bybước đi.

“Này! Tê3dMJGhn kx4sKhjhốn! ybTôi bảoyb x4sKhjthả qctaRqtôi xuống!”qctaRq Áx4sKhji ybHy nx4sKhjgừng qctaRqkhông đ3dMJGhập ta3dMJGhy vàoqctaRq l3dMJGhưng Hạybo Thx4sKhjần nữqctaRqa, phảqctaRqi dybùng biệnqctaRq px4sKhjháp mạnhx4sKhj thôi!

Cô h3dMJGhít mộqctaRqt hơx4sKhji thậtyb sâu…x4sKhj x4sKhjnhắm qctaRqmắt lại…

Những bướcx4sKhj c3dMJGhhân cx4sKhjủa Hạybo ybThần vẫn3dMJGh đybều đều,3dMJGh ch3dMJGhậm rybãi d3dMJGhi chuyqctaRqển trên3dMJGh 3dMJGhdãy hàn3dMJGhh lang.

Này tx4sKhjhì “mèox4sKhj con”!

Ái H3dMJGhy lạ3dMJGhi sửx4sKhj dụngx4sKhj “tuyệt3dMJGh chqctaRqiêu ybngàn nămqctaRq”, phập3dMJGh mộqctaRqt cqctaRqái vàx4sKhjo vqctaRqai Hạoyb Thần.

Cả ngườiqctaRq HạoqctaRq Th3dMJGhần rqctaRqun lênqctaRq, bước3dMJGh cqctaRqhân khựnqctaRqg lại…

Và 3dMJGhtất cảyb qctaRqsinh vx4sKhjiên trêybn 3dMJGhdãy hybành 3dMJGhlang cybũng dừnybg bước!!

“Em khôn3dMJGhg qctaRqphải mybèo con!x4sKhj” HqctaRqạo qctaRqThần buybông mx4sKhjột cx4sKhjâu 3dMJGhnói khẳn3dMJGhg địybnh, gươngqctaRq mặt3dMJGh x4sKhjcậu dầnyb tố3dMJGhi sybầm lại.

“Gì 3dMJGhcơ?” ÁqctaRqi qctaRqHy ngx4sKhjơ n3dMJGhgác hx4sKhjỏi, tựqctaRq dưnqctaRqg lạ3dMJGhi pqctaRqhủ địqctaRqnh chínx4sKhjh biệtx4sKhj daqctaRqnh củayb ybmình đặtqctaRq qctaRqra làyb qctaRqthế nào?

“Em làqctaRq mèox4sKhj hoangx4sKhj!” 3dMJGhLại thêqctaRqm mộ3dMJGht câqctaRqu khẳngqctaRq địnhqctaRq cựcx4sKhj ybkỳ “tầ3dMJGhm cỡx4sKhj”, c3dMJGhó kqctaRqhả năqctaRqng đánhx4sKhj qctaRqgục 3dMJGhý chybí phả3dMJGhn qctaRqkháng củyba côqctaRq. “qctaRqChỉ cóqctaRq mqctaRqèo hoax4sKhjng mới3dMJGh cắnqctaRq ngườqctaRqi nhqctaRqư thế!”

Ái Hx4sKhjy trò3dMJGhn mắt,qctaRq qctaRqvẫn kh3dMJGhông thểyb qctaRqtin đqctaRqược mình3dMJGh vừa3dMJGh ngqctaRqhe thấyx4sKhj gì.

Cảm gx4sKhjiác vềyb Hạox4sKhj Tybhần 3dMJGhlúc này3dMJGh c3dMJGhủa cx4sKhjô c3dMJGhhỉ cqctaRqó thểx4sKhj mix4sKhjêu tả3dMJGh bằngqctaRq hx4sKhjai chữ…yb ybngớ ngẩn!

“Này, khôn3dMJGhg m3dMJGhuốn tôix4sKhj ybcắn aqctaRqnh nữa3dMJGh 3dMJGhthì bx4sKhjỏ tybôi xuố3dMJGhng!” Á3dMJGhi qctaRqHy cốyb gắngqctaRq giữ3dMJGh bqctaRqình x4sKhjtĩnh, gằ3dMJGhn x4sKhjgiọng đex4sKhj doạ.

Ngay saybu đó,yb 3dMJGhÁi HqctaRqy ybđược Hạx4sKhjo ybThần x4sKhjđặt xuốnybg đất.

Không qctaRqlẽ qctaRqhắn t3dMJGha qctaRqsợ 3dMJGhbị cắn?

Nhưng lập3dMJGh tức,yb x4sKhjcô lại3dMJGh đượcqctaRq Hạybo Th3dMJGhần nhấx4sKhjc bổngx4sKhj lx4sKhjên, vqctaRqà x4sKhjbế điyb nhưyb mybột 3dMJGhnàng 3dMJGhcông chúa.

Shock 3dMJGhtoàn tập!

Trong tìnybh tqctaRqrạng hx4sKhjiện gx4sKhjiờ, côyb x4sKhjcó mux4sKhjốn phybản khángqctaRq cũybng khqctaRqông được.

Bóng dángx4sKhj c3dMJGhả haqctaRqi ybkhuất sx4sKhjau hànybh yblang, mộqctaRqt đôi3dMJGh mybắt màux4sKhj h3dMJGhổ pháqctaRqch đan3dMJGhg ybcó nhữ3dMJGhng tybia qctaRqnhìn t3dMJGhức giận.

*Canteen*

“Ăn ybđi mèoyb con!3dMJGh” Hạo3dMJGh Thầx4sKhjn đẩyby đẩ3dMJGhy kybhay đồ3dMJGh 3dMJGhăn vqctaRqề x4sKhjphía Áx4sKhji Hx4sKhjy, x4sKhjtrông cứqctaRq nhx4sKhjư đqctaRqang chă3dMJGhm sqctaRqóc thx4sKhjú 3dMJGhcưng vậy.

“Anh đix4sKhj qctaRqmà ă3dMJGhn mộybt mình!x4sKhj” Á3dMJGhi 3dMJGhHy hấtx4sKhj mặtx4sKhj sanqctaRqg hưqctaRqớng khác3dMJGh, cố3dMJGh t3dMJGhình tỏqctaRq vybẻ qctaRqkhinh x4sKhjkhi vớiyb Hạ3dMJGho Thần.

Thật chẳ3dMJGhng hiybểu n3dMJGhổi hắ3dMJGhn tax4sKhj, đã3dMJGh cốqctaRq tqctaRqình gx4sKhjây sựqctaRq ybvới 3dMJGhcô mqctaRqà giờ3dMJGh đqctaRqây lx4sKhjại tx4sKhjỏ vẻx4sKhj như3dMJGh thâx4sKhjn thiếtqctaRq lắm…x4sKhj hắn3dMJGh có3dMJGh bịx4sKhj thybần kix4sKhjnh ybkhông nhỉ?

“Em khôngyb thích3dMJGh n3dMJGhhững mónx4sKhj nàyx4sKhj àyb?” Hạo3dMJGh Thầx4sKhjn liqctaRqếc 3dMJGhnhìn một3dMJGh lqctaRqoạt cáx4sKhjc lo3dMJGhại x4sKhjbánh 3dMJGhtráng miệ3dMJGhng kx4sKhjhác nqctaRqhau t3dMJGhrên khax4sKhjy đồx4sKhj ăn,qctaRq cư3dMJGhời khẩy.x4sKhj “Kx4sKhjhông lẽqctaRq eqctaRqm qctaRqmuốn ă3dMJGhn x4sKhjxương cá?”

Ái qctaRqHy khônx4sKhjg t3dMJGhhèm trảx4sKhj lybời, 3dMJGhvì tr3dMJGhả lờiyb vqctaRqới tqctaRqên này3dMJGh chỉyb toybàn tybự cqctaRqhuốc thêx4sKhjm rắcqctaRq rối.

Vết th3dMJGhương ởqctaRq vx4sKhjai ybdạo gầnx4sKhj đâyqctaRq vẫ3dMJGhn khôngyb ngừnybg x4sKhjđau đớn,qctaRq phảqctaRqi chybăng Ái3dMJGh x4sKhjHy đx4sKhjã quyben chịuqctaRq đựngyb mqctaRqỗi k3dMJGhhi vết3dMJGh thybương yblên cơn3dMJGh đax4sKhju nhức3dMJGh từng3dMJGh đợtx4sKhj 3dMJGhnên sx4sKhjắc tháiyb biểx4sKhju c3dMJGhảm vẫnx4sKhj khqctaRqá hơx4sKhjn lú3dMJGhc trưybớc, 3dMJGhmặc x4sKhjdù mộtx4sKhj bêybn vaqctaRqi vẫnyb cảybm thấqctaRqy rất3dMJGh đau.

Gương 3dMJGhmặt cybô trở3dMJGh nqctaRqên nhợybt nhạybt, nhữngx4sKhj gybiọt 3dMJGhmồ hôx4sKhji qctaRqtrên tránx4sKhj cx4sKhjũng bắybt đầuqctaRq 3dMJGhxuất hiện.

Chịu đựngqctaRq, 3dMJGhphải chqctaRqịu đựng!

Hạo Thần3dMJGh n3dMJGhhíu 3dMJGhmày nhì3dMJGhn Áix4sKhj qctaRqHy, qctaRqsau đóqctaRq lại3dMJGh tiếpx4sKhj tụcyb đẩyyb đẩyqctaRq kybhay đồyb ăqctaRqn vềx4sKhj phybía “mèo”3dMJGh x4sKhjcủa mình.

Những ánhqctaRq 3dMJGhmắt nảyyb lửyba củaqctaRq cx4sKhjác 3dMJGhcô gáybi tr3dMJGhong cantee3dMJGhn dườngqctaRq nhybư 3dMJGhđều khôybng hx4sKhjẹn m3dMJGhà x4sKhjchiếu thybẳng vybào cô.

“Cô t3dMJGha ybnghĩ mình3dMJGh x4sKhjlà x4sKhjai chứ?3dMJGh Chẳngx4sKhj qx4sKhjua chqctaRqỉ l3dMJGhà ngybười đượcyb ybHàn Mx4sKhjinh Vỹx4sKhj chqctaRqọn màx4sKhj cx4sKhjứ thíchqctaRq g3dMJGhiở ybtrò q3dMJGhuyến rx4sKhjũ ngườ3dMJGhi khác!”

“Tới 3dMJGhcả qctaRqHạo ybThần 3dMJGhcũng đổqctaRq vìx4sKhj 3dMJGhcô 3dMJGhta sao?”

“Lâu lâux4sKhj Thầnx4sKhj mới3dMJGh đến3dMJGh ybtrường x4sKhjmột lầnx4sKhj, chưx4sKhja gìyb đãyb thấy3dMJGh x4sKhjanh ấyyb thx4sKhjân x4sKhjmật với3dMJGh x4sKhjcon hồ3dMJGh lqctaRqy x4sKhjđó rồi.”

Dù kqctaRqhông mybuốn ybnghe, nhybưng nhữngqctaRq lờix4sKhj t3dMJGhhan t3dMJGhhở x4sKhjlẫn trác3dMJGhh mx4sKhjóc qctaRqcứ ybliên tụx4sKhjc lx4sKhjọt x4sKhjvào qctaRqtai cô.

Khó ch3dMJGhịu quá!

Ở đybây thêm3dMJGh ybvài phúx4sKhjt nữa,yb cybó lẽqctaRq ybcô sẽqctaRq cybhết ybvì bịqctaRq “ngộyb x4sKhjđộc” nqctaRqhững lờx4sKhji qctaRqnói áqctaRqc qctaRqý ki3dMJGha mất!!

Ái x4sKhjHy ybkéo 3dMJGhghế đứngyb dậyby, vàx4sKhj cũnx4sKhjg mộtqctaRq b3dMJGhàn tax4sKhjy kqctaRqéo x4sKhjcô vềyb phía3dMJGh mình.

Cuối ybcùng chqctaRqồng yêqctaRqu x4sKhjmafia cũx4sKhjng xuybất hiện!!

Minh VỹqctaRq lạqctaRqnh lùngqctaRq liếcqctaRq nhqctaRqìn Hạoyb Thần,3dMJGh sx4sKhjau x4sKhjđó nắm3dMJGh t3dMJGhay Á3dMJGhi HqctaRqy ké3dMJGho đi.

Cô 3dMJGhcũng cx4sKhjhẳng hềx4sKhj x4sKhjphản ybkháng, đểx4sKhj mybặc a3dMJGhnh lôi3dMJGh mìnybh đi.

Và đíchx4sKhj 3dMJGhđến lầnqctaRq qctaRqnày vẫnyb là3dMJGh phòngyb qctaRqy tế!

Ông báybc sĩx4sKhj đãyb đưybợc Miybnh x4sKhjVỹ ybcử ngườx4sKhji đưx4sKhja đếnqctaRq 3dMJGhtận trường,3dMJGh vìqctaRq ybtình trybạng Áybi HqctaRqy hiệqctaRqn gybiờ đaybng chuyểqctaRqn biếx4sKhjn 3dMJGhtheo hưx4sKhjớng không3dMJGh tốt.

Chỉ một3dMJGh lx4sKhjí qctaRqdo qctaRqđơn gix4sKhjản, x4sKhjÁi 3dMJGhHy ybđã đượcqctaRq báybc sqctaRqĩ chybẩn đoánx4sKhj qctaRqbị m3dMJGhắc chứ3dMJGhng ybkháng thuốc!

Thuốc giảmqctaRq đ3dMJGhau loạix4sKhj tiêybm dư3dMJGhờng qctaRqnhư khôngx4sKhj thểx4sKhj phqctaRqát hu3dMJGhy tybác dụnx4sKhjg ybvới cx4sKhjơ tx4sKhjhể của3dMJGh ybcô, bx4sKhjằng chứybng lybà sax4sKhju ybkhi tqctaRqiêm thuybốc cơqctaRqn đauyb đx4sKhjớn vẫqctaRqn k3dMJGhéo x4sKhjdài, thậmyb chíyb cò3dMJGhn tr3dMJGhở 3dMJGhnên ybđau hơn.

Nhưng nếuqctaRq dùng3dMJGh thuốqctaRqc giảm3dMJGh đax4sKhju lyboại ux4sKhjống x4sKhjquá nhiềuqctaRq, sqctaRqẽ 3dMJGhảnh hybưởng đx4sKhjến qctaRqvấn đề3dMJGh sx4sKhjức kho3dMJGhẻ v3dMJGhà dx4sKhjễ dà3dMJGhng kx4sKhjhiến côqctaRq d3dMJGhễ dybàng bịx4sKhj cx4sKhjơn buồnx4sKhj ngủ3dMJGh đybánh gụ3dMJGhc ybtrong mọix4sKhj tìnhqctaRq huống.

“Cô Vương,qctaRq côqctaRq đừ3dMJGhng qctaRqđến trườngqctaRq nữyba, hybãy ởx4sKhj nhqctaRqà t3dMJGhĩnh dưỡx4sKhjng ybcho đến3dMJGh khqctaRqi vếtx4sKhj thươngx4sKhj yblành qctaRqhẳn!” Ông3dMJGh báx4sKhjc s3dMJGhĩ khx4sKhjẽ thở3dMJGh dx4sKhjài kx4sKhjhi thấyyb nybét mặt3dMJGh củax4sKhj Áx4sKhji qctaRqHy, m3dMJGhột qctaRqbên v3dMJGhai áqctaRqo đãyb thqctaRqấm chúqctaRqt sắ3dMJGhc màuyb củax4sKhj máu.

Ông t3dMJGha lqctaRqấy t3dMJGhrong hộpyb dụng3dMJGh 3dMJGhcụ qctaRqra mộ3dMJGht ống3dMJGh tix4sKhjêm ybđậm sắc,x4sKhj qctaRqnhẹ nhàn3dMJGhg mx4sKhjở nắpyb vàyb tiybêm qctaRqcho cô.

“Cứ dùn3dMJGhg thuốybc t3dMJGhiêm lyboại mybạnh x4sKhjnhư th3dMJGhế nàqctaRqy khônx4sKhjg phảix4sKhj là3dMJGh qctaRqcách ybhay, x4sKhjcó khảx4sKhj năngx4sKhj nx4sKhjó sybẽ kéybo dàiyb thờiyb gi3dMJGhan chữa3dMJGh trị.”x4sKhj ÔngqctaRq x4sKhjbác sqctaRqĩ bấtx4sKhj g3dMJGhiác t3dMJGhhở dàiqctaRq, mặcqctaRq dù3dMJGh đx4sKhjã hếtqctaRq lờx4sKhji k3dMJGhhuyên ngă3dMJGhn nqctaRqhưng cô3dMJGh vẫnyb ngoqctaRqan x4sKhjcố qctaRqmột mựcqctaRq đòqctaRqi đến3dMJGh trường.

Đây làx4sKhj b3dMJGhiện 3dMJGhpháp dx4sKhjuy nhấtx4sKhj đểqctaRq khốn3dMJGhg chếqctaRq nqctaRqỗi đybau đanx4sKhjg ngybự trị3dMJGh x4sKhjtrên vaybi ÁiqctaRq Hy.

Minh V3dMJGhỹ vẫnx4sKhj đ3dMJGhứng yybên nhì3dMJGhn mqctaRqũi ti3dMJGhêm nhẹx4sKhj nh3dMJGhàng rú3dMJGht r3dMJGha khỏix4sKhj t3dMJGhay 3dMJGhcô, bấtyb giáqctaRqc mộtqctaRq câu3dMJGh hỏqctaRqi 3dMJGhnghi vấqctaRqn lạybi đượ3dMJGhc cấtyb lên.

“Em qctaRqvà tênyb đóyb c3dMJGhó qctaRqquan ybhệ gì?”

“Bạn!” ybÁi 3dMJGhHy tqctaRqrả lx4sKhjời lịcqctaRqh sự,3dMJGh cốqctaRq gắngqctaRq lx4sKhjàm nx4sKhjgắn gọn3dMJGh câx4sKhju ybnói hết3dMJGh sybức x4sKhjcó thể.

Dường nhưqctaRq anybh khô3dMJGhng mấy3dMJGh hàqctaRqi x4sKhjlòng về3dMJGh câu3dMJGh trả3dMJGh lờix4sKhj củqctaRqa x4sKhjcô, hybai hànx4sKhjg lônybg qctaRqmày c3dMJGhàng nhybíu c3dMJGhhặt hơn.

“Mèo ybcon!” HạqctaRqo ThầqctaRqn đứx4sKhjng trướ3dMJGhc cửaqctaRq phòn3dMJGhg yby tế,qctaRq cấtx4sKhj tiếngqctaRq gọ3dMJGhi cáix4sKhj bqctaRqiệt daqctaRqnh mx4sKhjà m3dMJGhình đãyb tqctaRqự ybý đặ3dMJGht c3dMJGhho qctaRqÁi Hy.

Dĩ 3dMJGhnhiên khôybng cầnqctaRq n3dMJGhhìn ÁqctaRqi Hyby cũnqctaRqg bqctaRqiết chủx4sKhj nhybân củyba giybọng nóiyb ấy3dMJGh 3dMJGhlà ai!

Hạo Thầ3dMJGhn t3dMJGhừ ybtừ tiếqctaRqn 3dMJGhvào, nhìybn qctaRqcô qctaRqlo lắng.

“Mèo co3dMJGhn, e3dMJGhm qctaRqbị qctaRqthương à?”

“Không ybcần 3dMJGhanh 3dMJGhquan tâx4sKhjm!” x4sKhjÁi HqctaRqy lậpqctaRq tứcx4sKhj đứngqctaRq thybẳng dậy,x4sKhj x4sKhjbước ryba khỏx4sKhji cửa.

“Này, x4sKhjem lạnh3dMJGh lù3dMJGhng thx4sKhjế!” Hx4sKhjạo Thx4sKhjần 3dMJGhlập tứcyb đuổix4sKhj thqctaRqeo, ybkhông ybquên “tặn3dMJGhg” cybho 3dMJGhMinh Vỹ3dMJGh mộtx4sKhj nqctaRqụ cườix4sKhj ybđắc thắng.

Bàn qctaRqtay đaqctaRqng buôqctaRqng 3dMJGhthõng x4sKhjcủa MiqctaRqnh Vybỹ dybần siếtx4sKhj chặt3dMJGh lại,qctaRq x4sKhjnhưng nétx4sKhj mặtqctaRq ybvẫn lqctaRqạnh lx4sKhjùng vàyb ybvô cảm.

Ái qctaRqHy bướx4sKhjc vàybo lớybp, HạoqctaRq ThqctaRqần cũ3dMJGhng bướcx4sKhj theqctaRqo x4sKhjsau, lậpqctaRq tứ3dMJGhc cácyb bạnx4sKhj nữyb trx4sKhjong l3dMJGhớp nybhanh chóngyb vâx4sKhjy q3dMJGhuanh ybThần, tx4sKhjrên t3dMJGhay x4sKhjmỗi ngườiyb qctaRqcầm mộtyb qx4sKhjuyển tạybp chí.

“Thần, aybnh kybí tênyb vàybo đâyqctaRq c3dMJGhho ex4sKhjm nhé!”yb MqctaRqột qctaRqcô ybbạn g3dMJGhái c3dMJGhhớp x4sKhjchớp mắt,x4sKhj đưx4sKhja cuybốn tạqctaRqp chí3dMJGh vx4sKhjề phybía Hạo3dMJGh Thầx4sKhjn vàyb kèm3dMJGh 3dMJGhtheo mộtx4sKhj 3dMJGhcây bút.

Dĩ nhiêqctaRqn trêx4sKhjn gương3dMJGh qctaRqmặt x4sKhjkia lạiyb nở3dMJGh mộqctaRqt 3dMJGhnụ cưx4sKhjời sáqctaRqt gái.

Đám cx4sKhjon gybái kqctaRqia gybần n3dMJGhhư 3dMJGhvây kíybn Hybạo TqctaRqhần, kh3dMJGhông ch3dMJGhừa bybất kqctaRqỳ x4sKhjmột x4sKhjlối x4sKhjthoát nào.

Lúc nqctaRqày, dườybng nhybư ngoà3dMJGhi Áiyb HqctaRqy, chỉx4sKhj c3dMJGhòn x4sKhjmỗi x4sKhjcô bạnqctaRq Tịn3dMJGhh Nhx4sKhji ngồiyb kybế bêx4sKhjn 3dMJGhlà khybông tha3dMJGhm ybgia qctaRqvào đybám x4sKhjcon qctaRqgái 3dMJGhmê traybi kia.

“Tịnh NhqctaRqi, saqctaRqo hắnx4sKhj 3dMJGhta lạybi đượcx4sKhj qctaRqxin chữyb ký?x4sKhj” Côx4sKhj ybnhìn Tịn3dMJGhh Nx4sKhjhi đax4sKhjng cầmqctaRq trqctaRqên taqctaRqy mộtyb cuốn3dMJGh qctaRqsách kháyb ybdày, x4sKhjbất giácx4sKhj lx4sKhjên tqctaRqiếng hỏi.

Tịnh Nx4sKhjhi chuyểybn sqctaRqự tậybp truybng tx4sKhjừ quybyển s3dMJGhách qctaRqsang Áybi x4sKhjHy, mỉmqctaRq cưx4sKhjời thânx4sKhj t3dMJGhhiện đáp:

“Bạn x4sKhjkhông biếtyb à3dMJGh? 3dMJGhAnh ybấy làqctaRq qctaRqca sx4sKhjĩ thầqctaRqn 3dMJGhtượng rqctaRqất được3dMJGh mến3dMJGh mộ,x4sKhj thường3dMJGh thìyb rấtyb ít3dMJGh khybi 3dMJGhanh ấy3dMJGh đếnyb trường.”

Shock tậ3dMJGhp hai!

“Ca sybĩ ư?”x4sKhj ybÁi Hyby lx4sKhjẩm bẩm,3dMJGh tx4sKhjhật 3dMJGhsự khôybng thểqctaRq ybtin 3dMJGhđược x4sKhjmột tx4sKhjên quáybi đảnqctaRq nhưqctaRq thếyb lybại làx4sKhj mộybt cyba sybĩ nổi3dMJGh tiếng.

Haizz… Phiềybn phx4sKhjức thật!!

Chap 28

Mất kiểmx4sKhj soát

Trước cổngyb tr3dMJGhường, vẫybn qctaRqnhư ybmọi ngày3dMJGh, ha3dMJGhi qctaRqchiếc xx4sKhje qctaRqBMW đybã qctaRqđậu sẵnyb ởqctaRq cổng.

Minh Vỹ3dMJGh tựaqctaRq 3dMJGhngười vàx4sKhjo x4sKhjmột chiếc3dMJGh xx4sKhje, đ3dMJGhôi mắtqctaRq anqctaRqh 3dMJGhsở hữuqctaRq mộtyb hướngyb nhìqctaRqn qctaRqvô địn3dMJGhh, nhưnx4sKhjg dưqctaRqờng qctaRqnhư 3dMJGhtrong ánx4sKhjh nhìn3dMJGh đóx4sKhj vẫx4sKhjn qctaRqđủ đểyb nhậnx4sKhj ryba mộqctaRqt x4sKhjbóng dánx4sKhjg qux4sKhjen t3dMJGhhuộc đangqctaRq mỗ3dMJGhi l3dMJGhúc mộtqctaRq ybtiến gần.

Động tácx4sKhj tựyba ngườiqctaRq vàybo chiếcqctaRq BMqctaRqW ki3dMJGha lậpx4sKhj tứcx4sKhj ybđược tha3dMJGhy t3dMJGhhế bx4sKhjằng m3dMJGhột qctaRqtư thếyb đứngqctaRq thẳngyb dậy,qctaRq anybh chx4sKhjo x4sKhjhai ta3dMJGhy qctaRqvào túi3dMJGh, bx4sKhjắt đx4sKhjầu tiếnqctaRq v3dMJGhề phqctaRqía ÁqctaRqi Hy.

“Tôi px4sKhjhải đến3dMJGh tybổ chứcqctaRq, ngườqctaRqi x4sKhjcủa ybtôi sẽ3dMJGh đqctaRqưa x4sKhjem x4sKhjvề.” Dybường qctaRqnhư Minx4sKhjh Vỹx4sKhj 3dMJGhđang 3dMJGhcố gx4sKhjắng dịuyb giọngqctaRq 3dMJGhhết mức3dMJGh cóx4sKhj thqctaRqể, nybhưng vẫn3dMJGh kh3dMJGhông x4sKhjthể nà3dMJGho lqctaRqàm tqctaRqan biếx4sKhjn đx4sKhji 3dMJGhcái chấ3dMJGht giọx4sKhjng nx4sKhjgạo mạn3dMJGh vqctaRqốn có.

Như đãqctaRq qctaRqbiết trướcx4sKhj ax4sKhjnh v3dMJGhẫn sẽqctaRq lặqctaRqp lại3dMJGh qctaRqcâu nóiqctaRq nàqctaRqy, c3dMJGhô x4sKhjchẳng tỏyb bấtyb cqctaRqứ mqctaRqột tháiyb qctaRqđộ nà3dMJGho khqctaRqác ngoàybi dửngx4sKhj dưngyb khôngx4sKhj qqctaRquan x4sKhjtâm, đô3dMJGhi m3dMJGhôi mấpqctaRq máyqctaRq chuẩ3dMJGhn bịx4sKhj x4sKhjlên tiếngyb trảqctaRq lời.

“Mèo x4sKhjcon 3dMJGhsẽ 3dMJGhđi 3dMJGhvới tôi!”qctaRq Giọybng 3dMJGhnói x4sKhjcủa 3dMJGhkẻ thứ3dMJGh x4sKhjba cắybt x4sKhjngang ýyb địqctaRqnh x4sKhjcủa qctaRqÁi HqctaRqy, Hạx4sKhjo Thx4sKhjần 3dMJGhđang t3dMJGhừ qctaRqtừ tiếnqctaRq đếnx4sKhj, vòybng ybtay ké3dMJGho cqctaRqô vềyb phía3dMJGh mybình, ghybé s3dMJGhát tx4sKhjai cx4sKhjô th3dMJGhì thầm.yb “Chỉx4sKhj 3dMJGhcần x4sKhjem đi3dMJGh tx4sKhjheo tybôi, tôiqctaRq sẽx4sKhj đáybp ứngyb mọiyb qctaRqcâu hỏix4sKhj qctaRqcủa eybm qctaRqvề nhữ3dMJGhng chx4sKhjuyện rắc3dMJGh rối3dMJGh đan3dMJGhg xảyx4sKhj ra.”

Dĩ nx4sKhjhiên cx4sKhjâu nybói s3dMJGhau củax4sKhj HạoqctaRq Tx4sKhjhần đủyb sứybc k3dMJGhhiến x4sKhjÁi Hyby ngạcqctaRq nhiênqctaRq hybết x4sKhjmức, trqctaRqòn mybắt 3dMJGhquay ybsang nhìx4sKhjn chybằm c3dMJGhhặp kẻyb 3dMJGhkế bên.

Có nên3dMJGh đặtqctaRq qctaRqlòng tiybn vào3dMJGh mộtyb tênqctaRq qctaRqnhư qctaRqHạo Thần?

Thôi m3dMJGhặc kybệ, tix4sKhjn một3dMJGh lầnx4sKhj ybcũng khônybg sao!

“Em qctaRqđi vớqctaRqi hắn?”qctaRq x4sKhjMinh Vỹ3dMJGh nqctaRqhíu mqctaRqày nhìqctaRqn Áiyb Hy3dMJGh, đangx4sKhj chờyb mộtx4sKhj sybự khẳnqctaRqg địnhyb từqctaRq nx4sKhjgười cqctaRqon 3dMJGhgái trưqctaRqớc mặt.

Và ngybay saqctaRqu cx4sKhjâu hybỏi ấy,3dMJGh ÁqctaRqi HqctaRqy qctaRqgật đầu.

Gương x4sKhjmặt Minybh Vỹx4sKhj tx4sKhjhấp ybthoáng 3dMJGhmột nụx4sKhj cườix4sKhj nhqctaRqạt, đôix4sKhj 3dMJGhmắt màx4sKhju h3dMJGhổ qctaRqphách đa3dMJGhng dầnx4sKhj tốix4sKhj sầqctaRqm x4sKhjlại. LầnqctaRq đầ3dMJGhu tiqctaRqên Á3dMJGhi Hyby trôybng thấx4sKhjy qctaRqvẻ mqctaRqặt đqctaRqó từyb ax4sKhjnh… v3dMJGhẻ mybặt cqctaRqủa mộqctaRqt kẻyb b3dMJGhị bybỏ rơi!

Cũng c3dMJGhhính vàoyb qctaRqkhoảnh kh3dMJGhắc ấy,x4sKhj tr3dMJGhái tiqctaRqm cô3dMJGh qctaRqchợt tqctaRqhắt lx4sKhjại, nơx4sKhji khoqctaRqé mắ3dMJGht cảybm x4sKhjthấy cayby cay.

Minh Vỹyb kybhông ybnói thx4sKhjêm qctaRqbất cứ3dMJGh điềybu gx4sKhjì nx4sKhjữa, cybhỉ l3dMJGhặng lx4sKhjẽ ybquay ngư3dMJGhời bướqctaRqc 3dMJGhđi. bóqctaRqng dángqctaRq tqctaRqừ qctaRqphía sa3dMJGhu đaqctaRqng ybvô qctaRqcùng cqctaRqô đx4sKhjộc. VqctaRqốn dqctaRqĩ ybanh khôybng hx4sKhjề biếtx4sKhj cáchyb c3dMJGhhiều cqctaRqhuộng v3dMJGhà n3dMJGhhẫn nqctaRqại qctaRqngười kháx4sKhjc, nhưnybg ybcó lx4sKhjẽ lầx4sKhjn n3dMJGhày x4sKhjanh đã3dMJGh thx4sKhjật sựx4sKhj bỏ3dMJGh qux4sKhja 3dMJGhcho Hạox4sKhj Thầx4sKhjn 3dMJGhvì cô.

Hai cx4sKhjhiếc xqctaRqe BMqctaRqW la3dMJGho vútqctaRq 3dMJGhtrên ybdòng đưx4sKhjờng nh3dMJGhẵn qctaRqbóng, nhybưng lạix4sKhj qctaRqngược hx4sKhjướng nhau.

Ánh qctaRqsáng màqctaRqu vàngx4sKhj rựcx4sKhj x4sKhjcủa hoànybg ybhôn 3dMJGhnhẹ nhàngqctaRq phủqctaRq kíybn khôn3dMJGhg gix4sKhjan trêybn ybbãi bi3dMJGhển, 3dMJGhtừng đợt3dMJGh sóng3dMJGh cứyb vôx4sKhj tìnybh vỗyb vàoqctaRq x4sKhjbờ, cuốnyb trx4sKhjôi đi3dMJGh qctaRqtất cả.

Ái H3dMJGhy nqctaRqgồi trqctaRqên bờyb, đưqctaRqa qctaRqđôi ybmắt vôyb cảmqctaRq nhìx4sKhjn vềyb px4sKhjhía xyba qctaRqtận chânqctaRq trời.yb Nế3dMJGhu nybhững cơx4sKhjn sóng3dMJGh ki3dMJGha cybó qctaRqthể cuốnyb trôx4sKhji đx4sKhji tấybt 3dMJGhcả nhữngqctaRq đx4sKhjau đớn3dMJGh cùn3dMJGhg cybực ybmà c3dMJGhô qctaRqđã x4sKhjvà đ3dMJGhang phải3dMJGh gánhx4sKhj chịuqctaRq 3dMJGhthì hqctaRqay b3dMJGhiết mấy.

Hạo Thầnx4sKhj cũngqctaRq ngồiqctaRq xuốnqctaRqg bybên cx4sKhjạnh cô,qctaRq đôiyb mắt3dMJGh x4sKhjdán c3dMJGhhặt v3dMJGhào “mèqctaRqo cybon” khônx4sKhjg rời.

“Tại x4sKhjsao ybem lạiqctaRq mux4sKhjốn đếnx4sKhj đâyyb?” B3dMJGhầu k3dMJGhhông 3dMJGhkhí dư3dMJGhờng nhưx4sKhj 3dMJGhđang qux4sKhjá gượn3dMJGhg gạoqctaRq, Hạox4sKhj Thầnyb đànybh pybhải l3dMJGhên tiếybng pháyb taqctaRqn trạng3dMJGh thqctaRqái qctaRqcăng thẳngqctaRq hiệx4sKhjn giờ.

Một khoảng3dMJGh yênx4sKhj lặng…

“Ai lqctaRqà 3dMJGhkẻ hx4sKhjại x4sKhjchết gqctaRqia đìnhyb tx4sKhjôi?” Giọn3dMJGhg x4sKhjnói x4sKhjÁi HqctaRqy đềuyb đều,qctaRq đâyx4sKhj vốqctaRqn 3dMJGhdĩ là3dMJGh 3dMJGhcâu hỏiqctaRq ngh3dMJGhi hoặcx4sKhj yblớn nhybất qctaRqtrong đầu3dMJGh cô,x4sKhj vybà c3dMJGhâu h3dMJGhỏi nàyby hx4sKhjoàn toàn3dMJGh không3dMJGh hx4sKhjề ă3dMJGhn nhập3dMJGh gì3dMJGh 3dMJGhvới 3dMJGhcâu hỏix4sKhj cx4sKhjủa ybHạo Thần.

“Câu khx4sKhjác, tôiyb khôx4sKhjng trảyb lờx4sKhji qctaRqcâu hỏiqctaRq qctaRqnày củayb ex4sKhjm ybđược.” Hạo3dMJGh ThầnqctaRq nhúqctaRqn nhúnyb qctaRqvai t3dMJGhỏ ybvẻ không3dMJGh thểqctaRq làybm gx4sKhjì hx4sKhjơn, 3dMJGhtrả lờx4sKhji vớix4sKhj chqctaRqất giọngqctaRq bìnhqctaRq thảnyb nybhất x4sKhjcó thể.

“Không x4sKhjphải a3dMJGhnh đãqctaRq bqctaRqảo ybsẽ trảx4sKhj lờybi mọ3dMJGhi thắc3dMJGh mắc3dMJGh củaqctaRq tôi?qctaRq” CôqctaRq q3dMJGhuay x4sKhjsang HạoqctaRq TqctaRqhần tx4sKhjức giậx4sKhjn ybgắt lêybn, đ3dMJGhúng làyb x4sKhjsai yblầm khybi 3dMJGhtin t3dMJGhưởng tx4sKhjên này.

“Tôi cx4sKhjhỉ 3dMJGhcó qctaRqthể trqctaRqả yblời 3dMJGhnhững câux4sKhj 3dMJGhhỏi nằmyb x4sKhjtrong mộ3dMJGht phqctaRqạm vx4sKhji nhấ3dMJGht định.”yb Hạo3dMJGh Thầnyb kx4sKhjhoát kx4sKhjhoát qctaRqtay vớqctaRqi ÁqctaRqi Hyx4sKhj, tix4sKhjếp tụqctaRqc g3dMJGhiữ nguybyên cqctaRqhất giybọng b3dMJGhan nãy.

“Phạm vi?”qctaRq x4sKhjCô nqctaRqhíu mx4sKhjày, qctaRqtên nàyx4sKhj toàqctaRqn nóix4sKhj qctaRqnhững x4sKhjlời khóqctaRq hiểu.

“Tôi chqctaRqỉ ybcó thểx4sKhj chqctaRqo ex4sKhjm biết3dMJGh 3dMJGhmột phqctaRqần sựqctaRq việc,x4sKhj qctaRqkhông ybthể nói3dMJGh c3dMJGhụ thể.”3dMJGh Hạ3dMJGho Thx4sKhjần 3dMJGhnhẫn ybnại giảybi thqctaRqích, ngướcqctaRq mặqctaRqt lê3dMJGhn trờiqctaRq quyban sátx4sKhj mànyb đêm3dMJGh dầnqctaRq b3dMJGhuông xuống.

Dù sx4sKhjao đâyqctaRq cũngyb x4sKhjlà nhữngx4sKhj điềux4sKhj qctaRqnhỏ nhặt,yb cybó 3dMJGhcho Ái3dMJGh Hx4sKhjy biếtqctaRq cũngyb chẳngqctaRq sao.

“Vậy còn3dMJGh ybThy Thyby? Anybh cqctaRqó biếx4sKhjt x4sKhjnhững chuyện3dMJGh lqctaRqiên quax4sKhjn tớx4sKhji ThqctaRqy Thx4sKhjy?” BấtqctaRq gx4sKhjiác câqctaRqu hỏix4sKhj tqctaRqiếp thybeo lạ3dMJGhi d3dMJGhành riênqctaRqg cx4sKhjho Tybhy qctaRqThy, thậx4sKhjt qctaRqsự côqctaRq rấtx4sKhj tòqctaRq qctaRqmò về3dMJGh ngườiyb cx4sKhjon gái3dMJGh bí3dMJGh qctaRqẩn này.

“Thy Tx4sKhjhy yblà e3dMJGhm 3dMJGhcùng ch3dMJGha khybác mẹqctaRq củqctaRqa Hànyb MiqctaRqnh Vỹ…”x4sKhj Áx4sKhjnh m3dMJGhắt Hạybo Tx4sKhjhần trx4sKhjở x4sKhjnên vybô cùnx4sKhjg x4sKhjkỳ lạ,qctaRq sâqctaRqu thăm3dMJGh thẳmx4sKhj, khôngqctaRq ybthể x4sKhjđịnh rqctaRqõ được3dMJGh áybnh mắtx4sKhj đóyb 3dMJGhlà gìyb, độtx4sKhj ngộx4sKhjt g3dMJGhiọng cậu3dMJGh tx4sKhjrầm xuống,3dMJGh “…yb ybvà lx4sKhjà 3dMJGhem cùnx4sKhjg 3dMJGhmẹ x4sKhjkhác qctaRqcha củayb tôi!”

Có vx4sKhjẻ Hạybo x4sKhjThần ybrất khóqctaRq khx4sKhjăn kx4sKhjhi nóybi ryba chuybyện 3dMJGhnày, ÁqctaRqi x4sKhjHy qctaRqcũng cốyb gqctaRqắng dịx4sKhju gix4sKhjọng, trqctaRqánh là3dMJGhm kẻ3dMJGh trướcqctaRq mặt3dMJGh tqctaRqổn thương.

“Chuyện x4sKhjnày qctaRqanh cóqctaRq thể3dMJGh ybkể cybhi tiếtx4sKhj 3dMJGhcho tôix4sKhj?” Thậtx4sKhj sựqctaRq Áiyb x4sKhjHy b3dMJGhắt đầux4sKhj nh3dMJGhận địx4sKhjnh 3dMJGhra mức3dMJGh 3dMJGhđộ nghiêmx4sKhj trọngx4sKhj củ3dMJGha sựyb việcx4sKhj hx4sKhjai nămqctaRq v3dMJGhề x4sKhjtrước, cybó lybẽ Hạox4sKhj TqctaRqhần cũnqctaRqg lybà mqctaRqột tr3dMJGhong những3dMJGh ngưybời khôn3dMJGhg tqctaRqhể thiếu3dMJGh tron3dMJGhg sybự việcx4sKhj lầnqctaRq đó.

“Hàn Mx4sKhjinh Vỹx4sKhj vàqctaRq ThqctaRqy qctaRqThy đãyb chấx4sKhjp nhậnyb phạx4sKhjm ybđến ybtội lỗiyb 3dMJGhkhông thể3dMJGh thqctaRqa t3dMJGhhứ 3dMJGhvì khônybg thểyb dybứt 3dMJGhbỏ đượcx4sKhj tìnybh cả3dMJGhm cx4sKhjá x4sKhjnhân, vybà cũx4sKhjng qctaRqchính vybì thế3dMJGh màyb nx4sKhjhững ngườiyb trybong cuộcx4sKhj đềux4sKhj x4sKhjphải trx4sKhjả một3dMJGh 3dMJGhcái gix4sKhjá quáqctaRq ybđắt.” Bấtx4sKhj giáqctaRqc Hạox4sKhj Tybhần nybở mộtyb nụx4sKhj cườybi cx4sKhjay đắng,yb x4sKhjcả người3dMJGh rx4sKhjun lêx4sKhjn ybdường nhx4sKhjư đa3dMJGhng qctaRqcố gắngqctaRq qctaRqkìm nén.

“Có t3dMJGhhể qctaRqcho tôx4sKhji b3dMJGhiết ybnhững người3dMJGh trybong cuộ3dMJGhc?” Á3dMJGhi Hx4sKhjy tiếpqctaRq qctaRqtục gặnqctaRqg hỏi,qctaRq quê3dMJGhn mấtyb ybmình x4sKhjđang vqctaRqô ýx4sKhj x4sKhjxé toạcyb nỗ3dMJGhi ybđau cybhưa làqctaRqnh x4sKhjcủa ngườix4sKhj khác.

“Hàn Minx4sKhjh x4sKhjVỹ, bx4sKhjà Hàx4sKhjn, Từx4sKhj 3dMJGhThy 3dMJGhThy, tôqctaRqi và…”x4sKhj L3dMJGhại mộtqctaRq lần3dMJGh qctaRqnữa HạqctaRqo 3dMJGhThần lấp3dMJGh lửnybg câ3dMJGhu nói3dMJGh, khiếnqctaRq Ái3dMJGh ybHy 3dMJGhlại tx4sKhjiếp tụcx4sKhj gặngx4sKhj hỏi.

“Và?” Tráiyb ti3dMJGhm 3dMJGhÁi qctaRqHy b3dMJGhắt đầuyb 3dMJGhđập ybloạn cybả 3dMJGhlên, cáix4sKhj 3dMJGhtên cuốiqctaRq cùngqctaRq sẽx4sKhj làyb ai?

“… Đix4sKhjền Huân.”x4sKhj Ha3dMJGhi ybtừ cx4sKhjuối cùnqctaRqg khóyb 3dMJGhnhọc phá3dMJGht x4sKhjra từqctaRq miệngqctaRq Hạox4sKhj Thần,x4sKhj ybcó lx4sKhjẽ t3dMJGhên Đi3dMJGhền HqctaRquân x4sKhjnày đóngyb vaybi chín3dMJGhh tronqctaRqg 3dMJGhvở kybịch ybbi thư3dMJGhơng h3dMJGhai nămyb 3dMJGhvề trước.

“Đã hếqctaRqt phybạm vx4sKhji x4sKhjcho pqctaRqhép chư3dMJGha?” 3dMJGhÁi ybHy mởqctaRq ybto đôqctaRqi mắtyb nâqctaRqu qctaRqcủa m3dMJGhình nhybìn thẳybng vào3dMJGh Hạo3dMJGh Thầnyb, m3dMJGhột qctaRqánh n3dMJGhhìn kybiên định.

Và câqctaRqu hỏi3dMJGh củaqctaRq côqctaRq khiếnyb Hạo3dMJGh 3dMJGhThần x4sKhjbật cười.

“Ừ, ybhết rồi.”yb HạoqctaRq ThầqctaRqn cx4sKhjố gắngx4sKhj nhịnyb cườix4sKhj, q3dMJGhuay saybng Áx4sKhji qctaRqHy khẳybng địnx4sKhjh. “qctaRqĐừng qctaRqlo, sybớm 3dMJGhmuộn x4sKhjgì tx4sKhjhì 3dMJGhem cqctaRqũng ybsẽ biếtqctaRq mà.”

Bất x4sKhjgiác Hx4sKhjạo x4sKhjThần đưaqctaRq tqctaRqay ybxoa xo3dMJGha 3dMJGhđầu Ái3dMJGh 3dMJGhHy, đâyx4sKhj làqctaRq động3dMJGh táybc x4sKhjmà T3dMJGhhần x4sKhjthường làm3dMJGh vx4sKhjới Tybhy x4sKhjThy –yb côyb ex4sKhjm 3dMJGhgái đáng3dMJGh yêux4sKhj củx4sKhja mình.

“Em cò3dMJGhn thắcyb mắcyb x4sKhjgì không?yb” Hạoyb ThầqctaRqn nângx4sKhj mặtx4sKhj cqctaRqô lênx4sKhj, ybnhưng gươngyb x4sKhjmặt vẫqctaRqn c3dMJGhòn lư3dMJGhu 3dMJGhlại 3dMJGhnụ cườix4sKhj bax4sKhjn nãy.

“Anh cóqctaRq biếtx4sKhj anx4sKhjh Trx4sKhjiết D3dMJGhạ?” 3dMJGhĐây chắcyb ybchắn sẽx4sKhj lybà câuyb ybhỏi 3dMJGhnghi vấn3dMJGh cuốix4sKhj cùnx4sKhjg màx4sKhj ybcô cx4sKhjần đượqctaRqc giảix4sKhj đáp.

“Ừ.” Vx4sKhjà Hạx4sKhjo Thầ3dMJGhn l3dMJGhại 3dMJGhtiếp 3dMJGhtục trảqctaRq lời.

“Anh ấx4sKhjy mqctaRqất r3dMJGhồi?” Lần3dMJGh này3dMJGh, ngườiyb ruqctaRqn lx4sKhjên ybkhi nx4sKhjhắc đếnyb nỗybi x4sKhjđau lại3dMJGh làyb Á3dMJGhi Hy.

“Ừ, hybắn lx4sKhjà ânqctaRq nhâx4sKhjn củax4sKhj qctaRqem x4sKhjđấy!” 3dMJGhNụ cườqctaRqi trê3dMJGhn qctaRqmôi 3dMJGhHạo Thầnyb dx4sKhjần biếnx4sKhj mất,3dMJGh khqctaRqông đợiqctaRq ÁiqctaRq HqctaRqy đặtqctaRq thêybm ybcâu x4sKhjhỏi, ybHạo ThầnqctaRq yblại tiế3dMJGhp tụcyb nóix4sKhj. “Hếtx4sKhj phạm3dMJGh vqctaRqi cx4sKhjho câqctaRqu hỏix4sKhj nàyx4sKhj rồi.”

Ân nhân?

Tại sybao ax4sKhjnh trx4sKhjai TriqctaRqết x4sKhjDạ x4sKhjlại lybà ânqctaRq nhân?

Nhưng cqctaRqó 3dMJGhlẽ cybô chybỉ biế3dMJGht đượx4sKhjc đến3dMJGh m3dMJGhức ybđó màx4sKhj thôi…

Cô cúqctaRqi gằmyb mặt3dMJGh xuốqctaRqng, 3dMJGhche giấux4sKhj đybi đôiyb mắtqctaRq đãqctaRq thấqctaRqm qctaRqđẫm nướqctaRqc mắtx4sKhj, nqctaRqhanh ybtay gạt3dMJGh vộix4sKhj nh3dMJGhững qctaRqgiọt nư3dMJGhớc ybđáng ghétyb đó.

“Em khôngyb hybỏi tybôi qctaRqlà ngybười nhybư t3dMJGhhế nx4sKhjào sao?”3dMJGh Đôix4sKhj mắt3dMJGh Hạoyb Thầ3dMJGhn chămx4sKhj ybchú quyban sá3dMJGht Áiyb 3dMJGhHy, qctaRqmột câuyb h3dMJGhỏi màx4sKhj chínhyb cậux4sKhj đặtx4sKhj ra.

“Không, vìqctaRq tạx4sKhjm thờiqctaRq tybôi 3dMJGhsẽ xeybm x4sKhjanh l3dMJGhà mộtyb ngưx4sKhjời tốt.”x4sKhj Áix4sKhj x4sKhjHy ngư3dMJGhớc mặ3dMJGht lênqctaRq, đôqctaRqi mắt3dMJGh vẫnqctaRq ybcòn hyboe đỏqctaRq nở3dMJGh mộqctaRqt nụyb cườix4sKhj dịux4sKhj 3dMJGhdàng vx4sKhjới Hx4sKhjạo Thần,3dMJGh qctaRqsau đ3dMJGhó đứnybg dậx4sKhjy. “Làmx4sKhj phiqctaRqền 3dMJGhanh rồx4sKhji, cqctaRqảm ơ3dMJGhn vì3dMJGh tất3dMJGh cả.”

Ái 3dMJGhHy chậmqctaRq rãix4sKhj bư3dMJGhớc đi,x4sKhj qctaRqlướt qx4sKhjua từng3dMJGh bqctaRqóng ngưqctaRqời trybên bãiyb bqctaRqiển qctaRqvà khuybất hẳx4sKhjn 3dMJGhsau 3dMJGhmàn đêm.

“Người tốt?qctaRq x4sKhjMèo conqctaRq, cóqctaRq lẽyb e3dMJGhm 3dMJGhđang hix4sKhjểu qctaRqlầm rồi.”

Trên đườqctaRqng đi,qctaRq ÁqctaRqi 3dMJGhHy x4sKhjcầm m3dMJGhột chiế3dMJGhc đồnybg hồqctaRq x4sKhjcát nhỏyb xx4sKhjíu x4sKhjmàu hồngqctaRq pybhấn, liênx4sKhj x4sKhjtục yblật x4sKhjngược nó3dMJGh lại.

Cô 3dMJGhđang cybố gybắng tựyb mybình là3dMJGhm mìnhyb vơybi bớqctaRqt nx4sKhjỗi đau.

Ái 3dMJGhHy mqctaRqệt mỏiqctaRq 3dMJGhbước vềyb n3dMJGhhà, x4sKhjchiếc balqctaRqo nx4sKhjặng nx4sKhjề chybỉ cóqctaRq thểqctaRq 3dMJGhđeo mộtx4sKhj bên3dMJGh vai3dMJGh, nx4sKhjên càqctaRqng khiếqctaRqn bybên vx4sKhjai phqctaRqải củayb cô3dMJGh nhqctaRqức 3dMJGhmỏi vx4sKhjì phybải manqctaRqg mộx4sKhjt t3dMJGhrọng lựcx4sKhj quá3dMJGh nặng.

Về x4sKhjnhà vớx4sKhji trạ3dMJGhng ybthái kh3dMJGhông mấyqctaRq 3dMJGhvui vẻqctaRq, 3dMJGhÁi x4sKhjHy ybtiếp tụcqctaRq l3dMJGhê bước3dMJGh vềx4sKhj phybòng, cybhẳng mx4sKhjàng qctaRqđể tâqctaRqm đếnqctaRq sựyb q3dMJGhuan x4sKhjtâm t3dMJGhhái qctaRqquá ybcủa mấyx4sKhj tênqctaRq cậnx4sKhj vệqctaRq v3dMJGhì đybã quáqctaRq qx4sKhjuen thuộybc vớiqctaRq cáqctaRqi cảnx4sKhjh ybnày rồi.

Đôi lúc3dMJGh 3dMJGhcô 3dMJGhlại ngh3dMJGhĩ sốnx4sKhjg trox4sKhjng một3dMJGh că3dMJGhn x4sKhjbiệt thqctaRqự 3dMJGhrộng 3dMJGhlớn nx4sKhjhư th3dMJGhế nx4sKhjày thậtqctaRq phiề3dMJGhn tox4sKhjái, tư3dMJGhơng tựyb nhx4sKhjư lx4sKhjúc nà3dMJGhy phảix4sKhj lê3dMJGhn x4sKhjtận l3dMJGhầu byba đểqctaRq vềqctaRq phòng.

Hai châybn cũnqctaRqg không3dMJGh qctaRqthể tybrụ đybược lx4sKhjâu hơ3dMJGhn nữa3dMJGh, nhưngqctaRq vừyba bướcx4sKhj ybđến gầybn qctaRqcửa pybhòng ybthì đ3dMJGhập qctaRqvào mqctaRqắt Áx4sKhji ybHy x4sKhjlà x4sKhjhai tên3dMJGh cậnqctaRq ybvệ 3dMJGhmặc vex4sKhjst ybđen vàqctaRq cybô hybầu gáiqctaRq qctaRqAn Aybn cũngx4sKhj đangyb đứybng trướcqctaRq cửax4sKhj phònybg vớix4sKhj qctaRqtrạng t3dMJGhhái 3dMJGhcực kybỳ yblo lắng.

Cô ca3dMJGhu 3dMJGhmày, bưx4sKhjớc qctaRqchân vybẫn cx4sKhjhậm rãiyb ybđến phòx4sKhjng MinqctaRqh Vỹ.

Dừng chybân, Áiyb ybHy khôngx4sKhj hềyb mx4sKhjở miệngqctaRq gặngqctaRq hỏiyb tại3dMJGh saybo họx4sKhj lạiyb x4sKhjcư xử3dMJGh khác3dMJGh thườngx4sKhj nhưyb thybế, ch3dMJGhỉ đưax4sKhj tx4sKhjay qctaRqđịnh ybmở cửa.

“Cô cx4sKhjhủ, yblúc nàyby thìqctaRq… côyb khôngx4sKhj nênx4sKhj vào.”yb Mx4sKhjột têx4sKhjn c3dMJGhận vệ3dMJGh đưaqctaRq tayby chắnyb ngan3dMJGhg Áybi Hyyb, lúngqctaRq tx4sKhjúng 3dMJGhtrả l3dMJGhời, nhìnyb Ái3dMJGh x4sKhjHy áix4sKhj ngại.

“Sao lạix4sKhj khônx4sKhjg nqctaRqên?” Áybi qctaRqHy cảmx4sKhj thybấy bắqctaRqt đybầu khóqctaRq 3dMJGhchịu, tạ3dMJGhi 3dMJGhsao vqctaRqào phòn3dMJGhg qctaRqmà cũngyb 3dMJGhkhông đx4sKhjược vào?

“Ơ… qctaRqà… t3dMJGhhiếu gix4sKhja đang…qctaRq cô3dMJGh đybừng nêqctaRqn 3dMJGhvào ph3dMJGhòng lx4sKhjúc này.3dMJGh” Tênx4sKhj cậybn vx4sKhjệ x4sKhjkia c3dMJGhứ ấpx4sKhj ybúng 3dMJGhmãi, 3dMJGhcuối cqctaRqùng lại3dMJGh l3dMJGhà 3dMJGhmột lqctaRqời yêuyb cầu.

“Tránh rax4sKhj!” Dườnybg nhybư Áx4sKhji Hyby đãqctaRq cybảm nx4sKhjhận qctaRqđược mộtqctaRq điềux4sKhj gqctaRqì đóqctaRq bybất thường,3dMJGh và3dMJGh cóqctaRq qctaRqvẻ chx4sKhjuyện ybnày đybang lx4sKhjiên qux4sKhjan đx4sKhjến Minybh Vỹ.

Cô x4sKhjgằn giọnx4sKhjg, gạtqctaRq qctaRqmạnh ybtay củ3dMJGha qctaRqtên c3dMJGhận vệx4sKhj ryba rybồi mởx4sKhj nhaqctaRqnh ybcánh 3dMJGhcửa gỗ.

Cánh cửa3dMJGh mởqctaRq rax4sKhj, vybà saybu đóqctaRq cũnybg nha3dMJGhnh chóngqctaRq đónqctaRqg lại.

Minh Vybỹ đybang ngồiyb ybdưới sàn,3dMJGh tựax4sKhj vx4sKhjào tường,3dMJGh qctaRqxung quan3dMJGhh x4sKhjlà v3dMJGhô s3dMJGhố n3dMJGhhững chybai rượuyb rỗngyb khôngqctaRq, mùiyb rưybợu qctaRqnồng nqctaRqặc laqctaRqn to3dMJGhả khắpqctaRq phòng.

Nét m3dMJGhặt Áiyb 3dMJGhHy qctaRqdần đx4sKhjanh yblại, Miybnh Vỹx4sKhj tybiếp tụx4sKhjc cầx4sKhjm mộtyb chaybi rqctaRqượu lênyb uống3dMJGh. LậpqctaRq tức3dMJGh cybô nybém mạnqctaRqh baqctaRqlo lx4sKhjên giường,x4sKhj tiqctaRqến ybđến 3dMJGhgiằng lấy3dMJGh cha3dMJGhi rượx4sKhju tron3dMJGhg tayby anh.

“Anh làx4sKhjm 3dMJGhcái trqctaRqò 3dMJGhgì th

ế?”

“Đừng quaybn tâm3dMJGh, đx4sKhjưa đây!”x4sKhj ybMinh Vỹ3dMJGh vớiqctaRq x4sKhjtay vx4sKhjề pqctaRqhía Áiyb Hx4sKhjy, dườnqctaRqg như3dMJGh muốnyb lx4sKhjấy lại3dMJGh chaybi rượuqctaRq màx4sKhj qctaRqcô vừa3dMJGh giànybh lấy.

“Không đưa3dMJGh, anybh uốnx4sKhjg baybo nqctaRqhiêu cybhai rồ3dMJGhi hả?”yb ÁiqctaRq Hx4sKhjy tqctaRqức 3dMJGhgiận 3dMJGhquát lêybn, đ3dMJGhặt chaybi rưx4sKhjợu đã3dMJGh đqctaRqược khuqctaRqi nắpqctaRq 3dMJGhra s3dMJGhau 3dMJGhlưng, nh3dMJGhìn mộtyb lượybt cácx4sKhj qctaRqchai rượqctaRqu xuqctaRqng ybquanh ybMinh Vỹ3dMJGh ybvà bắtyb đybầu đếm.

Một… x4sKhjhai… 3dMJGhba… bảyx4sKhj chai!

Bảy cx4sKhjhai rượybu rỗnqctaRqg khx4sKhjông đanybg nằmqctaRq l3dMJGhăn lqctaRqóc trê3dMJGhn sàybn qctaRqnhà mộtqctaRq cybách bừaqctaRq ybbãi, côqctaRq bắqctaRqt 3dMJGhđầu nổix4sKhj giậx4sKhjn thậx4sKhjt sựyb k3dMJGhhi thqctaRqấy aybnh đứx4sKhjng l3dMJGhên vàx4sKhj ybcó ý3dMJGh địnhyb lấ3dMJGhy tx4sKhjừ t3dMJGhrong tybủ kínybh mộx4sKhjt cha3dMJGhi rượu3dMJGh khác.

“Anh muốqctaRqn ybuống chứqctaRq gì,yb được!yb Tôiyb qctaRquống vớix4sKhj anh!”yb Á3dMJGhi x4sKhjHy x4sKhjtức giậx4sKhjn qqctaRquát lên.

Đôi mắt3dMJGh m3dMJGhàu hx4sKhjổ qctaRqphách ybcủa 3dMJGhMinh Vỹyb dường3dMJGh nx4sKhjhư đã3dMJGh chuyể3dMJGhn x4sKhjsự chú3dMJGh qctaRqý sanybg cô.

Cô cầmqctaRq cha3dMJGhi rượuqctaRq sax4sKhju lưnybg lênyb, sax4sKhju đóyb kềqctaRq lêqctaRqn miệ3dMJGhng uốnx4sKhjg lấyqctaRq mộtqctaRq hơx4sKhji qctaRqdài. T3dMJGhhứ nưybớc uố3dMJGhng thậ3dMJGht 3dMJGhđắng ybnhưng lại3dMJGh manx4sKhjg mộqctaRqt vịyb nồnx4sKhjg nồngx4sKhj quảx4sKhj thậtx4sKhj kh3dMJGhiến cox4sKhjn nqctaRqgười x4sKhjta qu3dMJGhên bẵngqctaRq h3dMJGhết nh3dMJGhững 3dMJGhbuồn phiềnqctaRq, đax4sKhju đớqctaRqn 3dMJGhtrong lòng.

Gương mặt3dMJGh Áiyb H3dMJGhy x4sKhjbắt đầu3dMJGh đỏ3dMJGh lên,qctaRq x4sKhjcô đưax4sKhj đôi3dMJGh mắtyb thqctaRqẫn tybhờ x4sKhjnhìn c3dMJGhhai rượu3dMJGh tqctaRqrong 3dMJGhtay, tiế3dMJGhp tụcqctaRq nx4sKhjâng l3dMJGhên vàx4sKhj uốngyb hx4sKhjết sốyb cqctaRqòn lại.

Về phx4sKhjần MqctaRqinh Vỹx4sKhj, a3dMJGhnh chỉyb đứngx4sKhj yênqctaRq nhìx4sKhjn cybô uybống qctaRqhết cảyb ybchai rượu3dMJGh loại3dMJGh m3dMJGhạnh đó.x4sKhj C3dMJGhô 3dMJGhđặt cybhai 3dMJGhrượu rỗn3dMJGhg khqctaRqông xuốngyb s3dMJGhàn, tiếpqctaRq tqctaRqheo đứqctaRqng dybậy đẩ3dMJGhy anybh ryba, vư3dMJGhơn tax4sKhjy qctaRqvề phqctaRqía tybủ kybính l3dMJGhấy mộtx4sKhj x4sKhjchai rượux4sKhj giống3dMJGh qctaRqhệt x4sKhjlúc nã3dMJGhy xuống.

“Em lybàm gìyb vậy?”yb Đế3dMJGhn ybmức nx4sKhjày thìyb M3dMJGhinh Vỹ3dMJGh cũ3dMJGhng khôqctaRqng thểx4sKhj đứnybg yênx4sKhj nhqctaRqìn đượcyb nqctaRqữa, đưaqctaRq 3dMJGhtay giqctaRqật lấyyb chaybi rượuqctaRq từx4sKhj cô.

Rõ ràqctaRqng gương3dMJGh mặtx4sKhj ÁqctaRqi HqctaRqy 3dMJGhđã đỏyb 3dMJGhhết mybức cx4sKhjó thể!

Chợt ybÁi H3dMJGhy quybay sanqctaRqg x4sKhjMinh x4sKhjVỹ vybà… mỉ3dMJGhm cười!

“Này Mi3dMJGhnh Vỹ3dMJGh, ax4sKhjnh qctaRqcó biqctaRqết cáybi cybảm gqctaRqiác mất3dMJGh mx4sKhjột 3dMJGhngười 3dMJGhquan trọng3dMJGh là3dMJGh qctaRqnhư x4sKhjthế nx4sKhjào không?”yb Á3dMJGhi ybHy vẫnyb mỉybm cười,yb ybnhưng qctaRqtrong n3dMJGhụ cườqctaRqi qctaRqđó lybà mx4sKhjột qctaRqvết thx4sKhjương 3dMJGhkhông thqctaRqể xyboá 3dMJGhđi bằngx4sKhj thờiyb giyban vàx4sKhj nưqctaRqớc mắt.

Giọng nóybi côyb qctaRqtrở nêqctaRqn ybnhẹ nhàqctaRqng hơx4sKhjn, nhưn3dMJGhg 3dMJGhdường 3dMJGhnhư 3dMJGhtừng chữyb vàx4sKhj từngyb qctaRqlời x4sKhjnhư ybthể đa3dMJGhng tqctaRqrách mqctaRqóc anh.

“Hẳn 3dMJGhanh cũngx4sKhj biếtx4sKhj chứyb nhỉ,x4sKhj ybvì Th3dMJGhy Thx4sKhjy đánybg yx4sKhjêu x4sKhjcủa a3dMJGhnh cũ3dMJGhng đybã mybất qctaRqrồi 3dMJGhmà, hyba hx4sKhja. Nhưn3dMJGhg tybôi… ybtôi đánhyb mấtqctaRq cả3dMJGh x4sKhjgia đình!”

Minh Vỹx4sKhj dường3dMJGh nhqctaRqư vẫnyb c3dMJGhòn đqctaRqủ 3dMJGhtỉnh x4sKhjtáo đểyb lắng3dMJGh ngybhe x4sKhjnhững lờix4sKhj qctaRqnói của3dMJGh x4sKhjcô, nhưn3dMJGhg tấtqctaRq cảx4sKhj nybhững gìqctaRq ybanh cóqctaRq thx4sKhjể qctaRqlàm lúybc nybày l3dMJGhà iqctaRqm lặng.

“Đồng hqctaRqồ cáx4sKhjt xoqctaRqa dịux4sKhj nỗiqctaRq đybau? 3dMJGhNực cư3dMJGhời! Nếu3dMJGh thậ3dMJGht sựx4sKhj nqctaRqó cybó 3dMJGhthể xox4sKhja dịuqctaRq qctaRqbớt phầnyb nàx4sKhjo nỗiqctaRq đauyb c3dMJGhủa tôi,x4sKhj tybại saybo qctaRqlật ngượx4sKhjc nhữn3dMJGhg mộybt tqctaRqrăm t3dMJGhám mươqctaRqi lx4sKhjần vẫ3dMJGhn k3dMJGhhông hqctaRqề ybmất đ3dMJGhi mộx4sKhjt chútqctaRq cảybm giá3dMJGhc đaqctaRqu đớybn x4sKhjnào? Tx4sKhjại sao?”yb 3dMJGhÁi Hx4sKhjy ybnhư tựx4sKhj ybnói vqctaRqới chínhyb x4sKhjmình, x4sKhjlần nàyby cô3dMJGh b3dMJGhật cqctaRqười thànhqctaRq tiếng.

Đôi x4sKhjmắt ướ3dMJGht lệ,yb côx4sKhj đưax4sKhj ybtay gạx4sKhjt gqctaRqiọt nưqctaRqớc x4sKhjmắt x4sKhjkhông đáybng rơix4sKhj trên3dMJGh ybgò mqctaRqá rồybi lạ3dMJGhi tiếpqctaRq tụcx4sKhj tựyb độqctaRqc thoại.

“Bây gix4sKhjờ thybì ybhết rồi3dMJGh, c3dMJGhả qctaRqba vàyb mẹyb, cảyb 3dMJGhanh Triếtx4sKhj Dx4sKhjạ 3dMJGhluôn y3dMJGhêu x4sKhjthương tx4sKhjôi đề3dMJGhu đqctaRqi rồi,3dMJGh điqctaRq x4sKhjđến mộtyb nơqctaRqi màqctaRq tybôi khôn3dMJGhg thểyb nàox4sKhj 3dMJGhchạm đến,3dMJGh trừqctaRq kqctaRqhi tô3dMJGhi điqctaRq tqctaRqheo họ!qctaRq ybVà ybngay ybcả aqctaRqnh cũng3dMJGh chqctaRqỉ qctaRqdùng 3dMJGhtôi nhybư x4sKhjmột ybcon búpyb x4sKhjbê đqctaRqể 3dMJGhthay thếqctaRq chybo 3dMJGhThy Thy.”

Minh Vỹx4sKhj vx4sKhjẫn ix4sKhjm lặng,x4sKhj 3dMJGhđôi mắtx4sKhj ybmàu qctaRqhổ phác3dMJGhh ybsáng lênqctaRq, ybdường nhx4sKhjư x4sKhjanh đqctaRqã c3dMJGhó ybthể cảmyb nhậx4sKhjn đượcx4sKhj nỗiqctaRq đybau x4sKhjmà 3dMJGhcô đaqctaRqng phải3dMJGh gánybh qctaRqchịu đaqctaRqu đến3dMJGh mứcx4sKhj nào.

Ái ybHy bướybc về3dMJGh phí3dMJGha tủqctaRq qu3dMJGhần x4sKhjáo màqctaRq Min3dMJGhh Vỹx4sKhj dàqctaRqnh rix4sKhjêng c3dMJGhho mìnx4sKhjh x4sKhjmở qctaRqra, lx4sKhjấy ybra mộtyb chiếcx4sKhj lqctaRqọ thuỷqctaRq qctaRqtinh troybng suốqctaRqt, tr3dMJGhong đếnyb nỗ3dMJGhi cóqctaRq thểyb nhìnyb t3dMJGhhấy vx4sKhjô 3dMJGhsố nhữybng chiếcx4sKhj đồqctaRqng qctaRqhồ cátyb nqctaRqhỏ x4sKhjxinh mybang nhiềybu màux4sKhj x4sKhjsắc khybác nhybau 3dMJGhđang n3dMJGhằm tybrong lọ.

Tiếp ybtheo, cqctaRqô lybấy từ3dMJGh troqctaRqng lybọ ryba mộtx4sKhj cáx4sKhji đx4sKhjồng hx4sKhjồ cáybt mx4sKhjàu ybđỏ, đưaqctaRq tayby qctaRqra khx4sKhjông qctaRqtrung vàx4sKhj thảqctaRq nx4sKhjó qctaRqrơi tx4sKhjự do.

“Rơi này!”

Ái HqctaRqy dưqctaRqờng 3dMJGhnhư đx4sKhjang cựcqctaRq kx4sKhjỳ hứn3dMJGhg thybú v3dMJGhới viqctaRqệc mìqctaRqnh 3dMJGhđang làybm, trêx4sKhjn 3dMJGhmôi 3dMJGhvẫn gix4sKhjữ ngx4sKhjuyên nụx4sKhj qctaRqcười cax4sKhjy đắng.

Chiếc đồngqctaRq hồx4sKhj ybđó rơx4sKhji xu3dMJGhống đấtqctaRq qctaRqvỡ ybtan, qctaRqtạo nên3dMJGh qctaRqvô sốx4sKhj nhữngqctaRq m3dMJGhảnh thu3dMJGhỷ tix4sKhjnh cự3dMJGhc ybnhỏ x4sKhjnằm trqctaRqên sàqctaRqn nhà,yb và3dMJGh nhữngyb hx4sKhjạt x4sKhjcát ybli 3dMJGhti qctaRqcũng x4sKhjhoà lẫnyb 3dMJGhvào nhữngqctaRq mảnh3dMJGh thuỷqctaRq tx4sKhjinh lấpqctaRq láx4sKhjnh ấy.

Rồi lạ3dMJGhi thybêm mộtx4sKhj c3dMJGhái đồx4sKhjng x4sKhjhồ nqctaRqữa… ybthêm qctaRqmột cái3dMJGh nữa…yb x4sKhjvà tx4sKhjhêm mybột cái…

Cứ lầnx4sKhj lượt,qctaRq cô3dMJGh yblặp lạiqctaRq động3dMJGh 3dMJGhtác đóqctaRq khôybng x4sKhjbiết ybbao nhiêybu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vỹyb gọybi tx4sKhjên Ái3dMJGh Hx4sKhjy, đôqctaRqi mắtx4sKhj x4sKhjanh 3dMJGhtràn ngập3dMJGh vqctaRqẻ xybót xa.

Nhìn thqctaRqấy cx4sKhjô n3dMJGhhư th3dMJGhế 3dMJGhnày, qctaRqtrái ti3dMJGhm anqctaRqh nh3dMJGhư dầqctaRqn mấtyb điyb nhịpx4sKhj đập,qctaRq qctaRqsau qctaRqđó ngừngx4sKhj 3dMJGhđập hẳn.

Ái Hx4sKhjy kybhông hềqctaRq qx4sKhjuay lạybi nhìn3dMJGh x4sKhjanh, lầybn nqctaRqày làqctaRq x4sKhjđưa cảqctaRq x4sKhjchiếc lọyb tybhuỷ tinybh rqctaRqa, rồiqctaRq lại3dMJGh 3dMJGhthả 3dMJGhcả 3dMJGhlọ rớtx4sKhj xybuống đybất… qctaRqthứ âx4sKhjm thax4sKhjnh qctaRqva chx4sKhjạm mạqctaRqnh vaybng lênqctaRq, hàqctaRqng ngx4sKhjhìn mảnx4sKhjh thuỷx4sKhj tinqctaRqh lấybp lx4sKhjánh nằmqctaRq x4sKhjdưới x4sKhjsàn, mqctaRqột x4sKhjkhung qctaRqcảnh x4sKhjđẹp đếybn ybđau đớn!

“Vỡ x4sKhjhết rồx4sKhji! 3dMJGhKhông cybòn gybì đểx4sKhj xyboa x4sKhjdịu n3dMJGhỗi đx4sKhjau cả!”qctaRq x4sKhjÁi HqctaRqy l3dMJGhại qctaRqbật cườiqctaRq thànhqctaRq tiếng,yb đưqctaRqa mộtyb tx4sKhjay ôybm lấx4sKhjy mặtx4sKhj, nhưnybg nqctaRqhững gqctaRqiọt ybnước mắtqctaRq ybkia vẫnyb x4sKhjlọt q3dMJGhua khybẽ tqctaRqay vàyb tạoqctaRq rqctaRqa nhữngqctaRq x4sKhjvệt dqctaRqài hoànx4sKhj mỹ3dMJGh trqctaRqong khx4sKhjông tqctaRqrung. “KhôqctaRqng còn,yb khqctaRqông còybn gìqctaRq cả!”

Minh Vỹyb bướcx4sKhj đqctaRqến qctaRqvà qctaRqcúi xuốnybg nângqctaRq qctaRqngười côx4sKhj lên,yb đặtqctaRq x4sKhjcô nx4sKhjgồi yblên giường.

Bàn chybân ÁqctaRqi H3dMJGhy ybbị nhữ3dMJGhng mx4sKhjảnh thuybỷ tix4sKhjnh x4sKhjkia yblàm 3dMJGhxây xướcyb rấybt nhiều.

“Minh Vỹ,yb tôybi và3dMJGh Th3dMJGhy Tx4sKhjhy x4sKhjai qybuan trọngx4sKhj hơqctaRqn?” Áybi qctaRqHy tr3dMJGhong x4sKhjbộ dybạng nửayb tỉnhqctaRq nửaqctaRq qctaRqmê, bấtyb giá3dMJGhc lạybi lênyb tiếnx4sKhjg hỏi.

“Thy Thyyb.” Mộtyb câu3dMJGh tqctaRqrả lx4sKhjời qctaRqdứt khoybát qctaRqvang yblên, đủ3dMJGh đqctaRqể ybÁi Hx4sKhjy nhậnqctaRq thqctaRqức đượcyb cybâu trảqctaRq lời3dMJGh đó3dMJGh đan3dMJGhg cqctaRqó uyby lực3dMJGh lớnqctaRq t3dMJGhhế nàoqctaRq qctaRqđối vớiyb tráiqctaRq tybim ybđang chếtyb dx4sKhjần 3dMJGhmòn vìyb qctaRqđau đớn.

Đôi ybmôi xx4sKhjinh xắn3dMJGh 3dMJGhkia 3dMJGhmím chặ3dMJGht lại…x4sKhj qctaRqđúng nhưx4sKhj 3dMJGhcô ngybhĩ, côx4sKhj chỉ3dMJGh lx4sKhjà thax4sKhjy thế!

“Thy 3dMJGhThy ngoqctaRqan ngoãnx4sKhj, x3dMJGhinh đẹpx4sKhj qctaRqhơn ex4sKhjm rấtyb nybhiều.” ĐôqctaRqi môiyb Mybinh V3dMJGhỹ bật3dMJGh ryba nhữngx4sKhj lờiqctaRq phátyb qctaRqngôn vôyb tình,yb mybặc kệqctaRq nóx4sKhj 3dMJGhcó làmyb tổnqctaRq thươqctaRqng ÁqctaRqi ybHy 3dMJGhhay khôn3dMJGhg, ax4sKhjnh vẫnx4sKhj ngoaybn cốyb tiếybp tục3dMJGh bqctaRquông nhữngqctaRq lờybi x4sKhjnói ybtừ tậnqctaRq sqctaRqâu trx4sKhjái t3dMJGhim mình…qctaRq vìyb, anx4sKhjh khôx4sKhjng th3dMJGhể c3dMJGhhe giybấu được3dMJGh n3dMJGhữa rồi.x4sKhj “Th3dMJGhy TqctaRqhy lx4sKhjà hạnhyb pqctaRqhúc, 3dMJGhcòn ex4sKhjm chỉx4sKhj mx4sKhjang đybến chybo 3dMJGhtôi sựx4sKhj đ3dMJGhau đớn.”

“Thy ThqctaRqy từn3dMJGhg yblà tấtyb cảx4sKhj vớiyb tôi…”

Từng ybcâu x4sKhjnói d3dMJGho chybính miệnx4sKhjg MiqctaRqnh Vỹyb bậqctaRqt ybra n3dMJGhhư ybxé tx4sKhjoạc vết3dMJGh thx4sKhjương lòn3dMJGhg chx4sKhjưa x4sKhjlành hx4sKhjẳn củayb ÁqctaRqi H3dMJGhy, cô3dMJGh qctaRqbiết màqctaRq… ybcô chqctaRqẳng làx4sKhj gìyb cả!

Hai bàqctaRqn qctaRqtay rybun lênx4sKhj khqctaRqông n3dMJGhgường, tx4sKhjrước mx4sKhjắt côyb cũnybg n3dMJGhhoà qctaRqđi vìx4sKhj nướcx4sKhj mắybt, c3dMJGhô ybđưa tx4sKhjay ghqctaRqì c3dMJGhhặt taqctaRqy ybvà kíchqctaRq độnx4sKhjg h3dMJGhét lên.

“Không cầx4sKhjn ybanh 3dMJGhnói nữyba, tôiyb khônqctaRqg muốnyb qctaRqnghe, lạix4sKhj cànybg khônqctaRqg ybmuốn aybnh ybđem tôqctaRqi 3dMJGhso sánhqctaRq ybvới ngườqctaRqi coqctaRqn x4sKhjgái khác3dMJGh! Tôybi b3dMJGhiết tô3dMJGhi qctaRqkhông l3dMJGhà ybgì 3dMJGhcả, nêybn aybnh qctaRqcũng k3dMJGhhông cybần hạ3dMJGh nx4sKhjhục tôiyb đếnqctaRq mức3dMJGh này.”qctaRq x4sKhjNước mắtx4sKhj chạyyb dybài, 3dMJGhrạch đườngx4sKhj nướcyb 3dMJGhpha lêqctaRq theqctaRqo gybò qctaRqmá màyb rơiyb x4sKhjvào k3dMJGhhông trung.

Minh 3dMJGhVỹ nhì3dMJGhn cô,3dMJGh ybkhông ybnói gybì cả,x4sKhj đưax4sKhj x4sKhjtay ybsiết chặt3dMJGh x4sKhjtay 3dMJGhcô k3dMJGhéo ryba, ybanh đang3dMJGh épyb ybbuộc cô3dMJGh phảiqctaRq x4sKhjtiếp 3dMJGhtục 3dMJGhlắng ngh3dMJGhe anqctaRqh nói.

“Tôi kh3dMJGhông x4sKhjcần nx4sKhjgười coybn g3dMJGhái khá3dMJGhc x4sKhjthay 3dMJGhthế vịyb tqctaRqrí qctaRqcô ấy3dMJGh tr3dMJGhong lqctaRqòng t3dMJGhôi. Vớix4sKhj tybôi, x4sKhjThy T3dMJGhhy chybỉ 3dMJGhcó mqctaRqột… khôn3dMJGhg thqctaRqể thayby thế!”

Ái H3dMJGhy tix4sKhjếp tụybc giằngyb ybtay, ybmím môqctaRqi đểyb qctaRqtừng qctaRqcâu n3dMJGhói nhẫnx4sKhj tqctaRqâm lọtyb vàox4sKhj thínx4sKhjh giác3dMJGh vqctaRqà được3dMJGh 3dMJGhlưu 3dMJGhtrữ x4sKhjtrong tâ3dMJGhm trí.

Cô khônx4sKhjg muốybn ybnghe… thựcyb sựqctaRq kqctaRqhông m3dMJGhuốn nghe!

“Em rất3dMJGh phiềnyb p3dMJGhhức, r3dMJGhất bưqctaRqớng bỉqctaRqnh, khôx4sKhjng 3dMJGhbiết ngybhe lời!”

“Đối với3dMJGh eybm, qctaRqtôi chẳnx4sKhjg làyb gì3dMJGh ybcả… ybem sẵnqctaRq 3dMJGhsàng đqctaRqi tybheo hắnyb mybà 3dMJGhbỏ mặcyb tôi.”

“Nhưng 3dMJGhnếu đượcqctaRq lựaqctaRq x4sKhjchọn gi3dMJGhữa ex4sKhjm vàyb Tybhy Tx4sKhjhy, tôiyb sẽ3dMJGh chọnx4sKhj 3dMJGhem. TqctaRqhy 3dMJGhThy r3dMJGhất q3dMJGhuan trọng…yb nhx4sKhjưng Tybhy Th3dMJGhy thx4sKhjuộc ybvề qqctaRquá khqctaRqứ. qctaRqCòn hix4sKhjện x4sKhjtại, ex4sKhjm làyb người3dMJGh 3dMJGhquan tx4sKhjrọng nx4sKhjhất đốx4sKhji với3dMJGh tôi!”3dMJGh Minybh Vỹ3dMJGh qctaRqnới lỏqctaRqng tayby, ybsau đóyb buôx4sKhjng hẳnqctaRq tayby cybô ra.

Cúi đầuyb xybem xé3dMJGht nhữngqctaRq vybết th3dMJGhương trênqctaRq bqctaRqàn châ3dMJGhn cybủa ybngười đốix4sKhj diệqctaRqn, 3dMJGhanh x4sKhjđẩy x4sKhjnhẹ Áx4sKhji 3dMJGhHy đểqctaRq c3dMJGhô nx4sKhjằm x3dMJGhuống giường.

“Minh Vx4sKhjỹ!” Đôiyb mắtyb cybô dần3dMJGh nhắqctaRqm lạix4sKhj, đưx4sKhja tx4sKhjay ybchạm nx4sKhjhẹ vàoqctaRq qctaRqgương mặqctaRqt củax4sKhj anh.

Đây l3dMJGhà lầ3dMJGhn đầuqctaRq x4sKhjtiên 3dMJGhcô chạmyb vqctaRqào aybnh mộtyb các3dMJGhh thâybn mậtx4sKhj nybhư thế.

Ái Hx4sKhjy tybiếp tụx4sKhjc mỉmyb cười,yb b3dMJGhàn tx4sKhjay qctaRqbuông thõqctaRqng xuống3dMJGh nhybanh 3dMJGhchóng chìmyb x4sKhjvà giqctaRqấc ngủ.

Còn vqctaRqề x4sKhjphần x4sKhjMinh V3dMJGhỹ, đôqctaRqi ybmắt mx4sKhjàu hqctaRqổ pybhách cũn3dMJGhg sáng3dMJGh rựcyb lx4sKhjên, khẽ3dMJGh n3dMJGhâng bàybn tx4sKhjay nhybỏ ybbé kix4sKhja 3dMJGhlên vqctaRqà đặtyb một3dMJGh nụqctaRq x4sKhjhôn thậybt dịybu dàng.

“Tôi… yêqctaRqu em!”