You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 3rfneJvY2 3rfneJvY: A3rfneJvYnh hùng3rfneJvY cứu62dA 3rfneJvYmỹ nhân

« Grrra3rfneJvYao… »3rfneJvY Một3rfneJvY thaBqKTcQZnnh 62dAâm 3rfneJvYđáng sợ62dA van62dAg l62dAên, đằn3rfneJvYg đằn3rfneJvYg 62dAsát 62dAkhí, hẳ3rfneJvYn l62dAà BqKTcQZncủa 62dAcon th62dAú đá3rfneJvYng 3rfneJvYsợ BqKTcQZnnào đó.3rfneJvY Độc3rfneJvY CBqKTcQZnô Kh62dAuynh Thành62dA v62dAốn là3rfneJvY một3rfneJvY BqKTcQZnkẻ BqKTcQZnthông miBqKTcQZnnh BqKTcQZnliền 3rfneJvYmạnh mẽBqKTcQZn mở3rfneJvY 3rfneJvYto mắt.

Một BqKTcQZnđôi 3rfneJvYmắt ph62dAát r3rfneJvYa án62dAh s3rfneJvYáng x62dAanh lục3rfneJvY BqKTcQZnở trướ62dAc mặ3rfneJvYt 3rfneJvYnàng, cách3rfneJvY khoảng62dA nBqKTcQZnăm th3rfneJvYước, á3rfneJvYnh BqKTcQZnmắt 3rfneJvYhoàn to62dAàn kh62dAông 62dAcó hảoBqKTcQZn 62dAý tr62dAừng trừng62dA n62dAgó nà3rfneJvYng, rBqKTcQZnõ r62dAàng 3rfneJvYcoi 62dAnàng làBqKTcQZn bữaBqKTcQZn ănBqKTcQZn đêmBqKTcQZn ngoBqKTcQZnn lành.3rfneJvY TBqKTcQZnoàn th62dAân BqKTcQZnnàng toá3rfneJvYt 62dAmồ 3rfneJvYhôi BqKTcQZnlạnh, n3rfneJvYuốt nướcBqKTcQZn 3rfneJvYmiếng đế62dAn ựcBqKTcQZn m3rfneJvYột cBqKTcQZnái, giưBqKTcQZnơng đôi62dA mắ3rfneJvYt nhỏ3rfneJvY cảnBqKTcQZnh g62dAiác nBqKTcQZnhìn cBqKTcQZnhằm chằ3rfneJvYm coBqKTcQZnn dã62dA thúBqKTcQZn trước3rfneJvY mặt.

Hàn N62dAgự Tuyệt3rfneJvY 3rfneJvYđâu rồi62dA 3rfneJvY? Độ62dAt BqKTcQZnnhiên 3rfneJvYnàng nhớBqKTcQZn rBqKTcQZna còBqKTcQZnn cBqKTcQZnó mộBqKTcQZnt 3rfneJvYngười n62dAữa ki62dAa mà62dA BqKTcQZn? T3rfneJvYên 3rfneJvYchết tiệt3rfneJvY đBqKTcQZnó đ3rfneJvYi đBqKTcQZnâu vậyBqKTcQZn 3rfneJvY? N3rfneJvYàng lặng62dA lẽ62dA BqKTcQZnkín đáo62dA liếc3rfneJvY một3rfneJvY cáBqKTcQZni tới3rfneJvY chỗ3rfneJvY BqKTcQZnlúc nã3rfneJvYy hắnBqKTcQZn vừa62dA 62dAngồi, BqKTcQZnhic, đếBqKTcQZnn mộtBqKTcQZn cáiBqKTcQZn bó62dAng cũng3rfneJvY c62dAòn chảBqKTcQZn có.3rfneJvY Thằn62dAg 62dAcha đáng62dA c3rfneJvYhết 62dAđó tBqKTcQZnhật khô3rfneJvYng cBqKTcQZnó ng3rfneJvYhĩa k3rfneJvYhí mBqKTcQZnà, 3rfneJvYcư nhi3rfneJvYên c3rfneJvYhuồn mấtBqKTcQZn, BqKTcQZnđể lại3rfneJvY 62dAmình nBqKTcQZnàng tặ3rfneJvYng 62dAcho s62dAói 62dAhoang. Nhất3rfneJvY t3rfneJvYhời 62dAnàng dBqKTcQZnục k62dAhóc vô3rfneJvY l3rfneJvYệ (muố3rfneJvYn khó3rfneJvYc mà62dA khBqKTcQZnông r62dAa nước62dA mắBqKTcQZnt), thô3rfneJvYi rồi3rfneJvY LBqKTcQZnượm ơi,BqKTcQZn BqKTcQZnthân gáBqKTcQZni x3rfneJvYinh tươi62dA thàn3rfneJvYh b3rfneJvYữa BqKTcQZnngon 3rfneJvYcho dBqKTcQZnã thú. (Người BqKTcQZnqua đ3rfneJvYường 62dA: 3rfneJvYcô kBqKTcQZnia, thê3rfneJvYm thắ3rfneJvYt gBqKTcQZnì nhiều62dA thế3rfneJvY, bảnBqKTcQZn BqKTcQZngốc nóBqKTcQZn 62dAcó h62dAoa 3rfneJvYlá BqKTcQZncành 3rfneJvYthế BqKTcQZnđâu 3rfneJvY| Lã3rfneJvYnh VânBqKTcQZn 3rfneJvY: kBqKTcQZnịa t62dAui, khôBqKTcQZnng thích62dA 62dAthì đừng3rfneJvY đọcBqKTcQZn 3rfneJvY! =.=)

Khuynh Thà3rfneJvYnh vốn3rfneJvY 62dAlà có62dA luBqKTcQZnyện vBqKTcQZnõ c3rfneJvYông đấy3rfneJvY chứBqKTcQZn, BqKTcQZnhơn BqKTcQZnnữa võBqKTcQZn côn3rfneJvYg khôBqKTcQZnng tồi62dA chút3rfneJvY nà62dAo. 3rfneJvYNhất l62dAà kh62dAinh công,62dA BqKTcQZnhoàn t62dAoàn họ62dAc hết62dA 62dAchân truyềnBqKTcQZn 3rfneJvYcủa phụ62dA thân,3rfneJvY đáng62dA tiếcBqKTcQZn ở62dA thờiBqKTcQZn điểmBqKTcQZn 3rfneJvYmấu BqKTcQZnchốt nh3rfneJvYư thếBqKTcQZn n3rfneJvYày, cô3rfneJvY nà62dAng khô3rfneJvYng c3rfneJvYó BqKTcQZnkinh nghiệm62dA 62dAchiến 62dAđấu ma62dAng tênBqKTcQZn BqKTcQZnKhuynh ThànBqKTcQZnh 3rfneJvYcư nhiBqKTcQZnên bỏBqKTcQZn quên62dA sựBqKTcQZn thBqKTcQZnật rằng62dA mìBqKTcQZnnh 3rfneJvYcó biếtBqKTcQZn 62dAkhinh công.

Hai châ3rfneJvYn trước62dA của62dA co3rfneJvYn 62dAsói 3rfneJvYhoang 62dAcào càBqKTcQZno mặBqKTcQZnt đấ62dAt, chBqKTcQZnờ dịp62dA c62dAhuẩn bBqKTcQZnị phóng3rfneJvY 62dAtới 62dAđây. Kh62dAuynh ThànBqKTcQZnh li62dAên 3rfneJvYtục lBqKTcQZnùi vBqKTcQZnề s62dAau, 3rfneJvYhai chân62dA ru62dAn lẩy62dA bẩy (Người qBqKTcQZnua 3rfneJvYđường BqKTcQZn: m3rfneJvYất cả3rfneJvY ph62dAong phạm62dA củ62dAa c62dAon 62dAgái 3rfneJvYMinh Nguyệt3rfneJvY tiên62dA 62dAtử, ha62dAizzz, nàn62dAg t62dAa mBqKTcQZnà thấy3rfneJvY cảnh62dA nBqKTcQZnày chBqKTcQZnắc 62dAđập đầu62dA vàoBqKTcQZn đậu62dA h3rfneJvYũ tBqKTcQZnự t3rfneJvYử 62dAmất 62dA! 62dA| MBqKTcQZnộ BqKTcQZnDung Ý62dA 62dAVân 3rfneJvY: BqKTcQZn*lườm* 62dA| Người3rfneJvY qu3rfneJvYa đườBqKTcQZnng 3rfneJvY: *r3rfneJvYón rén3rfneJvY chạy*). BqKTcQZnMột b3rfneJvYóng 62dAđen thậtBqKTcQZn BqKTcQZnlớn BqKTcQZnđột nBqKTcQZngột phónBqKTcQZng thẳ3rfneJvYng t3rfneJvYới trướcBqKTcQZn BqKTcQZnmặt nànBqKTcQZng, mấyBqKTcQZn cá62dAi răn62dAg nanBqKTcQZnh đBqKTcQZnã ngắmBqKTcQZn r62dAất ch3rfneJvYuẩn 3rfneJvYvào cá62dAi cổBqKTcQZn tBqKTcQZnrắng ngầnBqKTcQZn n62dAồn n62dAộn BqKTcQZncủa nàng,62dA Khuyn3rfneJvYh Th62dAành trợ62dAn t3rfneJvYo mắt,BqKTcQZn đBqKTcQZnầu ó3rfneJvYc trốngBqKTcQZn r62dAỗng, tr3rfneJvYong đầuBqKTcQZn chBqKTcQZnỉ 62dAcòn mộtBqKTcQZn ý62dA niệm62dA d3rfneJvYuy nhất…BqKTcQZn X62dAong đờiBqKTcQZn rồi.62dA Đú3rfneJvYng lBqKTcQZnúc c3rfneJvYon sói62dA 62dAsắp 62dAbổ nhàoBqKTcQZn và62dAo ng3rfneJvYười nàng3rfneJvY, nBqKTcQZnàng chỉBqKTcQZn cảBqKTcQZnm thấyBqKTcQZn hẫ3rfneJvYng 62dAnhẹ một3rfneJvY cái,3rfneJvY 62dAcả ngưBqKTcQZnời b3rfneJvYay lênBqKTcQZn trời3rfneJvY. BqKTcQZnĐợi nàng62dA khBqKTcQZnôi pBqKTcQZnhục 62dAý thứBqKTcQZnc, mới62dA nhậnBqKTcQZn r62dAa mì3rfneJvYnh 3rfneJvYđã t3rfneJvYựa vào62dA 62dAmột 62dAcái lồBqKTcQZnng ngựcBqKTcQZn BqKTcQZnấm á3rfneJvYp rộnBqKTcQZng BqKTcQZnrãi 62dAtự lúc62dA 3rfneJvYnào. Và3rfneJvY nga62dAy BqKTcQZnsau đ62dAó là3rfneJvY nhận62dA BqKTcQZnra BqKTcQZnmình đBqKTcQZnã bịBqKTcQZn aBqKTcQZni 3rfneJvYđó BqKTcQZnôm lêBqKTcQZnn n3rfneJvYgồi ở62dA BqKTcQZntrên mộtBqKTcQZn nBqKTcQZnhánh cây.

Khuynh BqKTcQZnThành lại62dA nuốtBqKTcQZn nước62dA m3rfneJvYiếng 62dAcái ự3rfneJvYc, rút3rfneJvY BqKTcQZncục cũng62dA BqKTcQZnnhìn r3rfneJvYõ 3rfneJvYai đã62dA cứu62dA nàng.

« N62dAgươi không62dA phả62dAi 3rfneJvYđi rồi3rfneJvY sa62dAo BqKTcQZn? BqKTcQZn» Nàn3rfneJvYg t3rfneJvYrừng mBqKTcQZnắt nhì3rfneJvYn Hàn62dA 3rfneJvYNgự Tuyệt62dA, b62dAộ dáBqKTcQZnng hổnBqKTcQZn 62dAhà hổ62dAn hBqKTcQZnển sợ3rfneJvY hãi.

Hàn Ng62dAự TuyBqKTcQZnệt qu3rfneJvYả thật62dA đã3rfneJvY rờ62dAi 3rfneJvYđi, n62dAhưng n3rfneJvYghe thấy62dA tiếng62dA sói62dA hoaBqKTcQZnng gầm62dA lê3rfneJvYn lBqKTcQZnại ch62dAạy v62dAề nBqKTcQZngó thử,3rfneJvY lBqKTcQZnà 62dAhắn lBqKTcQZno chBqKTcQZno co3rfneJvYn nhóc62dA l3rfneJvYắm miện62dAg kia3rfneJvY. Hắn3rfneJvY từngBqKTcQZn giế3rfneJvYt người62dA BqKTcQZnvô 62dAsố, trước62dA 62dAgiờ ch62dAưa BqKTcQZnbao giờ62dA biết62dA mềm62dA l3rfneJvYòng. VốnBqKTcQZn hắn3rfneJvY c62dAó thBqKTcQZnể tBqKTcQZnrơ mắt3rfneJvY nhBqKTcQZnìn mộBqKTcQZnt người3rfneJvY BqKTcQZnchết dầBqKTcQZnn tr3rfneJvYước BqKTcQZnmắt 62dAmà không3rfneJvY c3rfneJvYứu, hiệBqKTcQZnn BqKTcQZngiờ 3rfneJvYlại 3rfneJvYchỉ vìBqKTcQZn một3rfneJvY 3rfneJvYcon nh62dAa 62dAđầu 3rfneJvYngốc 3rfneJvYnghếch BqKTcQZnlại chBqKTcQZnạy BqKTcQZnvề cứu,BqKTcQZn chắc3rfneJvY hắ62dAn bị62dA ấ62dAm 3rfneJvYđầu rồiBqKTcQZn !

Hàn NgựBqKTcQZn Tuy3rfneJvYệt khẽ3rfneJvY li62dAếc m3rfneJvYắt n3rfneJvYhìn nà62dAng một3rfneJvY cái,3rfneJvY vẫn62dA là3rfneJvY khôn3rfneJvYg BqKTcQZnnói BqKTcQZngì cả.

Khuynh ThàBqKTcQZnnh l3rfneJvYắc đ62dAầu bấtBqKTcQZn đắ3rfneJvYc 3rfneJvYdĩ. «3rfneJvY 3rfneJvYQuên đ62dAi, vớiBqKTcQZn 62dAngươi BqKTcQZnnói chu62dAyện ch3rfneJvYỉ 62dAtổ phí3rfneJvY lời.BqKTcQZn »BqKTcQZn Ch62dAa nà3rfneJvYng 3rfneJvYdù mỗi62dA BqKTcQZncâu hi3rfneJvYếm nh3rfneJvYư vàng62dA, t62dAốt xấu62dA g3rfneJvYì h3rfneJvYỏi BqKTcQZnvẫn BqKTcQZntrả lờBqKTcQZni. CBqKTcQZnòn 62dAgã trướBqKTcQZnc m3rfneJvYắt n3rfneJvYày quả3rfneJvY thật3rfneJvY cùng62dA BqKTcQZnkẻ câBqKTcQZnm điếcBqKTcQZn khBqKTcQZnông khá3rfneJvYc nh62dAau là62dA BqKTcQZnmấy, BqKTcQZnnếu khôn62dAg phBqKTcQZnải h3rfneJvYắn từn62dAg n3rfneJvYhả BqKTcQZnra 3rfneJvYba ch62dAữ tê3rfneJvYn hắn,BqKTcQZn thật62dA đúnBqKTcQZng nànBqKTcQZng 62dAsẽ nBqKTcQZnghĩ hắnBqKTcQZn làBqKTcQZn 3rfneJvYkẻ câm62dA điếc.

« ĐạBqKTcQZni hi62dAệp, v62dAõ 62dAcông ngư62dAơi t3rfneJvYốt lắmBqKTcQZn 3rfneJvYphải kh62dAông 3rfneJvY? XBqKTcQZnin chBqKTcQZno 62dAta đBqKTcQZni BqKTcQZntheo 3rfneJvYngươi đ3rfneJvYi 62dA? BqKTcQZn» Khu62dAynh 62dAThành 62dAtự BqKTcQZnnhủ m3rfneJvYình 62dAđã học3rfneJvY 3rfneJvYhết châBqKTcQZnn trBqKTcQZnuyền c3rfneJvYủa c3rfneJvYha mẹ,62dA thế62dA như62dAng BqKTcQZnso vớiBqKTcQZn 62dAHàn NgựBqKTcQZn BqKTcQZnTuyệt cBqKTcQZnó vẻ3rfneJvY vẫn62dA 3rfneJvYchưa 3rfneJvYthấm thá3rfneJvYp gì. (Người quBqKTcQZna đường3rfneJvY 3rfneJvY: BqKTcQZnÝ Vâ3rfneJvYn BqKTcQZnà 3rfneJvYÝ Vân,BqKTcQZn ĐộcBqKTcQZn 3rfneJvYCô HBqKTcQZnàn ơi62dA ĐBqKTcQZnộc C3rfneJvYô HàBqKTcQZnn, co3rfneJvYn 62dAgái 62dAcác ng3rfneJvYươi c62dAhưa lấy62dA cBqKTcQZnhồng BqKTcQZnđã qu62dAên 62dAcha m3rfneJvYẹ, BqKTcQZnkhông c3rfneJvYoi c62dAác ngươi62dA r3rfneJvYa BqKTcQZngì kBqKTcQZnìa 3rfneJvY| ĐộcBqKTcQZn C3rfneJvYô Hàn62dA BqKTcQZn: *lạnhBqKTcQZn BqKTcQZnlùng liếc3rfneJvY mắBqKTcQZnt* 62dA| Ngư62dAời quBqKTcQZna đường3rfneJvY BqKTcQZn: *ré62dAt lạ62dAnh đónBqKTcQZng băng*)

Không phảnBqKTcQZn ứng.

Khuynh Thà62dAnh gãiBqKTcQZn gãi62dA mũ62dAi. «3rfneJvY U3rfneJvYy, HàBqKTcQZnn N62dAgự 62dATuyệt, 62dAlỗ t62dAai ngươi3rfneJvY cóBqKTcQZn BqKTcQZnvấn đ62dAề khô62dAng hả3rfneJvY 3rfneJvY? 3rfneJvYTa sợBqKTcQZn lại62dA gặp3rfneJvY 62dAphải dBqKTcQZnã thú,3rfneJvY ch3rfneJvYo 62dAta đi62dA the62dAo BqKTcQZnngươi đi3rfneJvY mà3rfneJvY BqKTcQZn? »

Hàn 3rfneJvYNgự Tuy62dAệt buôn3rfneJvYg cán3rfneJvYh ta62dAy đ3rfneJvYang ômBqKTcQZn Khuy62dAnh Thà62dAnh r3rfneJvYa, thản3rfneJvY n62dAhiên khô62dAng tr3rfneJvYả lờ62dAi tiến3rfneJvYg nào.

Khuynh TBqKTcQZnhành bBqKTcQZnĩu bĩBqKTcQZnu mô62dAi. «62dA 3rfneJvYTa 62dAlà m3rfneJvYột cô62dA nương3rfneJvY lBqKTcQZniễu y62dAếu 62dAđào t62dAơ chBqKTcQZnân y62dAếu t3rfneJvYay mềm,BqKTcQZn ngươ3rfneJvYi đành3rfneJvY l62dAòng BqKTcQZnđể t3rfneJvYa bị3rfneJvY s62dAói ăn3rfneJvY thịtBqKTcQZn sBqKTcQZnao BqKTcQZn? »62dA MBqKTcQZnẹ từ62dAng nóiBqKTcQZn, kh3rfneJvYi cần62dA có62dA thBqKTcQZnể BqKTcQZnsử ch62dAiêu làm62dA nũng62dA, ch62dAiêu 62dAnày dùnBqKTcQZng 3rfneJvYvới ch3rfneJvYa nàBqKTcQZnng tBqKTcQZnhực lBqKTcQZnà rấtBqKTcQZn có3rfneJvY 3rfneJvYích, khôBqKTcQZnng biếtBqKTcQZn h3rfneJvYiện tạiBqKTcQZn BqKTcQZncó hữuBqKTcQZn 3rfneJvYdụng hBqKTcQZnay không.

Nàng BqKTcQZnthua hắn3rfneJvY rồi62dA, vẫnBqKTcQZn 3rfneJvYphỗng 62dAra k3rfneJvYhông n62dAói gì.

Khuynh ThànhBqKTcQZn tứcBqKTcQZn muố62dAn h62dAộc máu.BqKTcQZn «BqKTcQZn Ngươi3rfneJvY… T3rfneJvYhôi t62dAa t3rfneJvYhà coBqKTcQZni ngư62dAơi làBqKTcQZn khôBqKTcQZnng khBqKTcQZní ch3rfneJvYo 62dAxong. »

« Có3rfneJvY thểBqKTcQZn 3rfneJvYđi BqKTcQZntheo. »62dA Hắn62dA t3rfneJvYhản nhiê3rfneJvYn nói3rfneJvY, thêmBqKTcQZn 62dAmột c62dAâu. «62dA Chỉ62dA cầ62dAn ngươiBqKTcQZn kh3rfneJvYông s62dAợ là3rfneJvY 3rfneJvYđược. 3rfneJvY» Cu3rfneJvYộc BqKTcQZnsống 62dAcủa hắn62dA ở62dA đaBqKTcQZno kiế3rfneJvYm 3rfneJvYmáu t62dAanh, cBqKTcQZnó 62dAcon nh3rfneJvYóc nà3rfneJvYo dám3rfneJvY BqKTcQZnđi t3rfneJvYheo hắnBqKTcQZn c62dAơ chứ. (Người quBqKTcQZna đường62dA BqKTcQZn: H62dAắn dá3rfneJvYm BqKTcQZncoi n3rfneJvYàng 3rfneJvYlà n3rfneJvYữ hài62dA 62dAtử aBqKTcQZn, trẻ62dA c3rfneJvYon BqKTcQZna, BqKTcQZn… *62dAicon 3rfneJvYtức 3rfneJvYhộc máu*)

Khuynh 62dAThành BqKTcQZnhưng phấnBqKTcQZn thiếu62dA điềuBqKTcQZn nhả3rfneJvYy 3rfneJvYdựng l62dAên, túBqKTcQZnm lấBqKTcQZny ta62dAy BqKTcQZnáo hắn3rfneJvY lắcBqKTcQZn 62dAlắc. BqKTcQZn« T3rfneJvYa s3rfneJvYẽ khôngBqKTcQZn sợ3rfneJvY, 62dAta BqKTcQZnđi th3rfneJvYeo ngươiBqKTcQZn được3rfneJvY rồ3rfneJvYi, n3rfneJvYgươi thBqKTcQZnật s3rfneJvYự 3rfneJvYlà ng3rfneJvYười tốBqKTcQZnt 62dAmà. »

Mặt hắ62dAn BqKTcQZnvẫn khBqKTcQZnông 3rfneJvYcó bi3rfneJvYểu tình,3rfneJvY chỉ3rfneJvY cóBqKTcQZn BqKTcQZnánh mắt3rfneJvY BqKTcQZnlại xẹtBqKTcQZn qBqKTcQZnua mộtBqKTcQZn n62dAét cười62dA khổ,62dA hắnBqKTcQZn 62dAlà người3rfneJvY tố62dAt 3rfneJvYsao 62dA? NếBqKTcQZnu hắn3rfneJvY là62dA ngườ62dAi BqKTcQZntốt, căn62dA BqKTcQZnbản trêBqKTcQZnn 3rfneJvYđời 62dAkhông cóBqKTcQZn a3rfneJvYi là3rfneJvY n62dAgười xấu3rfneJvY hết.BqKTcQZn Tro62dAng gia3rfneJvYng hồ,BqKTcQZn n62dAgười nBqKTcQZnào ng3rfneJvYhe đế3rfneJvYn tên3rfneJvY hắn,62dA kh3rfneJvYông pBqKTcQZnhải BqKTcQZnhận thấBqKTcQZnu BqKTcQZnxương thì62dA cũ3rfneJvYng lBqKTcQZnà BqKTcQZnsợ tá3rfneJvYng 62dAđởm, n62dAha đầu62dA 3rfneJvYnày cBqKTcQZnư n62dAhiên lô3rfneJvYi 62dAkéo ta62dAy 62dAáo 62dAhắn, còn3rfneJvY muố3rfneJvYn đồng3rfneJvY hàn3rfneJvYh 62dAvới hắ3rfneJvYn, điề62dAu k62dAỳ q62dAuái nhất3rfneJvY chín3rfneJvYh 62dAlà c62dAòn nó3rfneJvYi hắn62dA l3rfneJvYà ngBqKTcQZnười tốt,BqKTcQZn xe3rfneJvYm r62dAa l62dAà mBqKTcQZnột đứa62dA nhBqKTcQZna đầu3rfneJvY không3rfneJvY BqKTcQZnhiểu c3rfneJvYhuyện đời.

« 62dAHàn 62dAđại c3rfneJvYa, h62dAuynh tớBqKTcQZni BqKTcQZnnơi này62dA làmBqKTcQZn gìBqKTcQZn 3rfneJvY? »BqKTcQZn Nàng3rfneJvY vốn62dA không62dA hBqKTcQZni 62dAvọng BqKTcQZnhắn trả3rfneJvY lời,BqKTcQZn xBqKTcQZnem 3rfneJvYra chBqKTcQZnỉ mu3rfneJvYốn lầBqKTcQZnm bầ62dAm tự3rfneJvY độc3rfneJvY thoại3rfneJvY thôi.

« T62dAìm 3rfneJvYmột BqKTcQZnthứ nBqKTcQZnày nọBqKTcQZn. »

« Vậy…BqKTcQZn BqKTcQZnÁ 3rfneJvY! »62dA KhBqKTcQZnuynh 62dAThành n3rfneJvYhìn hắnBqKTcQZn, 3rfneJvYvui vẻBqKTcQZn khônBqKTcQZng ti62dAn vàBqKTcQZno 62dAtai 3rfneJvYmình. 62dA« HuyBqKTcQZnnh 62dAcũng trBqKTcQZnả lờiBqKTcQZn 62dAsao 3rfneJvY? »

Hắn kh3rfneJvYông nó3rfneJvYi đượcBqKTcQZn th62dAêm l3rfneJvYời nào62dA, tự62dA nẫu62dA bả62dAn thBqKTcQZnân vì62dA 3rfneJvYcái quá62dAi g62dAì ph3rfneJvYải tố62dAn BqKTcQZnnước bBqKTcQZnọt đấ62dAu võ62dA m3rfneJvYồm với62dA 3rfneJvYcon nh62dAóc này. (Người BqKTcQZnqua đườngBqKTcQZn 62dA: A3rfneJvYnh nóBqKTcQZni đưBqKTcQZnợc b62dAa câu62dA màBqKTcQZn đã3rfneJvY tự3rfneJvY BqKTcQZntrách đi62dA đấuBqKTcQZn 3rfneJvYvõ mồmBqKTcQZn s62dAao BqKTcQZn? Bá62dAi phụBqKTcQZnc 62dA| 62dAHàn đại62dA 3rfneJvYca BqKTcQZn: *lườm*BqKTcQZn 62dA| Ng3rfneJvYười quBqKTcQZna đường62dA 62dA: *rétBqKTcQZn ruBqKTcQZnn lậBqKTcQZnp cập*)

« 62dAHàn đạBqKTcQZni ca3rfneJvY, ba3rfneJvYo giBqKTcQZnờ huyn3rfneJvYh m62dAới lại62dA xuốngBqKTcQZn nú3rfneJvYi 3rfneJvY? BqKTcQZn» NBqKTcQZnàng cBqKTcQZnòn p62dAhải BqKTcQZnđi lập3rfneJvY 3rfneJvYgia BqKTcQZnđình mà.3rfneJvY T__T

« 62dAVội 3rfneJvYlập g62dAia đ3rfneJvYình sa62dAo BqKTcQZn? »BqKTcQZnTrong l3rfneJvYòng 3rfneJvYhắn c3rfneJvYư nh62dAiên cóBqKTcQZn mộBqKTcQZnt loạ3rfneJvYi BqKTcQZncảm BqKTcQZngiác 3rfneJvYkỳ quá3rfneJvYi, k62dAhông muốnBqKTcQZn c62dAon n62dAhóc này3rfneJvY đ62dAi l62dAập g3rfneJvYia đình.

Khuynh ThànBqKTcQZnh lắcBqKTcQZn BqKTcQZnđầu mạnhBqKTcQZn tớ62dAi m3rfneJvYức m62dAuốn v3rfneJvYăng đầuBqKTcQZn r3rfneJvYa BqKTcQZnngoài. 62dA« Khô62dAng hề62dA vộBqKTcQZni khôBqKTcQZnng hBqKTcQZnề vội3rfneJvY, muộ3rfneJvYi khBqKTcQZnông m62dAuốn lấy3rfneJvY chồng.62dA 62dA» 62dANàng BqKTcQZnmới không3rfneJvY cần3rfneJvY 62dAgả c62dAho BqKTcQZncon 3rfneJvYcủa ‘Bệ3rfneJvYnh Thần62dA Kinh’BqKTcQZn thúcBqKTcQZn thúc.

Hàn 3rfneJvYNgự Tuyệt62dA lạnBqKTcQZnh nh3rfneJvYư băng62dA ph62dAun 3rfneJvYra 3rfneJvYhai ch62dAữ. 3rfneJvY« TốtBqKTcQZn lắm.BqKTcQZn »62dA Kỳ62dA 62dAquái, nàngBqKTcQZn khô62dAng BqKTcQZnmuốn lập62dA g62dAia đìnBqKTcQZnh, tr62dAong lòng62dA h3rfneJvYắn c3rfneJvYư BqKTcQZnnhiên có62dA ch3rfneJvYút ca3rfneJvYo h62dAứng. NgBqKTcQZnuyên hắn62dA vẫnBqKTcQZn tưởng62dA bản3rfneJvY th3rfneJvYân sẽBqKTcQZn k62dAhông ba3rfneJvYo gBqKTcQZniờ cóBqKTcQZn hỉ3rfneJvY nBqKTcQZnộ BqKTcQZnái ố3rfneJvY, vậy62dA m62dAà tối3rfneJvY na3rfneJvYy n62dAha đ62dAầu nBqKTcQZngốc 3rfneJvYnày xuất62dA BqKTcQZnhiện, 62dAlại đán62dAh động62dA tới62dA mộtBqKTcQZn t3rfneJvYhứ 62dAgì đ62dAó tậ3rfneJvYn s62dAâu t3rfneJvYrong nội3rfneJvY tâ62dAm của62dA mình.

« TốtBqKTcQZn lắm62dA cái3rfneJvY g3rfneJvYì 3rfneJvY? BqKTcQZn» Khu3rfneJvYynh Thành62dA tBqKTcQZnò m62dAò hỏi.

Hàn Ngự62dA TuyệBqKTcQZnt kh3rfneJvYông đểBqKTcQZn 3rfneJvYý tới62dA nàn62dAg, chỉ3rfneJvY ô3rfneJvYm 62dAnàng nhảy3rfneJvY xuống.3rfneJvY T62dArong 62dAlúc 3rfneJvYbọn họ62dA nBqKTcQZnói chuyện,62dA sói3rfneJvY hoanBqKTcQZng sớm62dA 3rfneJvYđã khô62dAng biết62dA đBqKTcQZni vềBqKTcQZn hướn3rfneJvYg nào62dA. Độ62dAc C3rfneJvYô KhBqKTcQZnuynh T62dAhành nhBqKTcQZnặt lêBqKTcQZnn t3rfneJvYay n3rfneJvYải 3rfneJvYrồi bĩu62dA b62dAĩu môi62dA. «3rfneJvY Còn3rfneJvY tốt3rfneJvY cBqKTcQZnòn tốt62dA, nếu62dA taBqKTcQZny nảiBqKTcQZn c3rfneJvYũng mấ62dAt, bổn62dA cBqKTcQZnô nBqKTcQZnương chỉ3rfneJvY 3rfneJvYcó nưBqKTcQZnớc đi3rfneJvY là62dAm khất62dA 3rfneJvYcái qu62dAa ng3rfneJvYày. »

Hàn NgựBqKTcQZn TuyệtBqKTcQZn lại3rfneJvY 3rfneJvYngồi 3rfneJvYlại vị3rfneJvY trBqKTcQZní 62dAcũ, giống3rfneJvY như3rfneJvY hết3rfneJvY t62dAhảy mBqKTcQZnọi cBqKTcQZnhuyện 62dAchưa từngBqKTcQZn xảy3rfneJvY 3rfneJvYra. BqKTcQZnKhuynh BqKTcQZnThành tiến3rfneJvY đến3rfneJvY bên62dA h62dAắn, cBqKTcQZnười 62dAhì hì.3rfneJvY «BqKTcQZn Lạnh62dA q62dAuá đi…BqKTcQZn Muội…3rfneJvY muôBqKTcQZni 62dAcó th3rfneJvYể BqKTcQZnngủ 62dAcạnh bê62dAn hu62dAynh được62dA 62dAkhông 62dA? » (Người 3rfneJvYqua đBqKTcQZnường 3rfneJvY: Không62dA bi62dAết aBqKTcQZni 62dAchiếm tiện3rfneJvY 62dAnghi củaBqKTcQZn aBqKTcQZni, BqKTcQZnhừ hừ…)

Hàn 62dANgự TuyệtBqKTcQZn khô3rfneJvYng 62dAhề trảBqKTcQZn lời.

Nàng nhếch62dA mé62dAp cườiBqKTcQZn hề3rfneJvY 62dAhề đBqKTcQZnầy gBqKTcQZnian ác.62dA 3rfneJvY« 3rfneJvYKhông đượcBqKTcQZn BqKTcQZnbỏ lạ62dAi muộ3rfneJvYi đâBqKTcQZnu nhé,3rfneJvY m3rfneJvYuội nBqKTcQZngủ đây.BqKTcQZn Huy62dAnh mà62dA bỏBqKTcQZn 62dAlại 3rfneJvYmuội, mBqKTcQZnuội thề62dA sBqKTcQZnẽ 62dAtróc nã3rfneJvY huBqKTcQZnynh tới3rfneJvY châBqKTcQZnn 62dAtrời g62dAóc bểBqKTcQZn ch62dAo coi62dA. »62dA Hắ62dAn n62dAếu BqKTcQZndám bỏ62dA l3rfneJvYại nàn62dAg, nBqKTcQZnàng BqKTcQZnsẽ nhờ62dA lụ62dAc thúc62dA thú62dAc tìm3rfneJvY hắ62dAn 3rfneJvYlôi về,62dA thBqKTcQZniên h3rfneJvYạ k62dAhông 3rfneJvYcó ngườ62dAi n62dAào 3rfneJvYmà Bách62dA Hi3rfneJvYểu ĐườngBqKTcQZn 3rfneJvYtìm khôngBqKTcQZn r3rfneJvYa hết.BqKTcQZn Cả3rfneJvY nhàBqKTcQZn lụcBqKTcQZn thúc62dA BqKTcQZnthúc m62dAỗi lần3rfneJvY tớ62dAi 3rfneJvYthăm gi3rfneJvYa đình3rfneJvY nàn62dAg đều3rfneJvY 62dAkhen nàng62dA đ62dAáng yêuBqKTcQZn. BqKTcQZnLục t62dAhúc 3rfneJvYthúc, lục3rfneJvY t62dAhẩm 3rfneJvYthẩm thậtBqKTcQZn là3rfneJvY yê3rfneJvYu BqKTcQZnthích nànBqKTcQZng, nàng3rfneJvY 62dAcó nhBqKTcQZnờ tìBqKTcQZnm m62dAột ngườ3rfneJvYi, lục3rfneJvY 3rfneJvYthúc BqKTcQZnthúc sBqKTcQZnao lạiBqKTcQZn k62dAhông hỗ62dA t62dArợ 62dAchứ ?

Khuynh Thành62dA ngBqKTcQZnọ nguậyBqKTcQZn m3rfneJvYãi k3rfneJvYhông 62dAtìm t62dAhấy BqKTcQZntư tBqKTcQZnhế ng62dAủ thBqKTcQZních hợp,3rfneJvY 62dAthế l3rfneJvYà tự3rfneJvY n3rfneJvYhiên đe62dAm đầuBqKTcQZn dựa62dA vàBqKTcQZno v62dAai hắn,62dA ôBqKTcQZnm lấyBqKTcQZn cá3rfneJvYnh ta62dAy hắn.62dA Vẫ62dAn l62dAà BqKTcQZnngủ nh3rfneJvYư thBqKTcQZnế BqKTcQZnan t62dAoàn BqKTcQZnhơn, 62dAnếu không62dA hắ3rfneJvYn chạy3rfneJvY mất3rfneJvY thì3rfneJvY 3rfneJvYsao 62dA? N3rfneJvYếu lại3rfneJvY gặBqKTcQZnp sóiBqKTcQZn hBqKTcQZnoang, n3rfneJvYàng liền3rfneJvY xoBqKTcQZnng đ3rfneJvYời rồi.62dA 62dANam 62dAnữ hBqKTcQZnữu b3rfneJvYiệt nàn3rfneJvYg 62dAcó biết62dA ch3rfneJvYớ, BqKTcQZnnhưng lBqKTcQZnà d62dAựa vàoBqKTcQZn m3rfneJvYột c3rfneJvYái BqKTcQZncó l3rfneJvYàm 3rfneJvYsao đâ3rfneJvYu, nàn3rfneJvYg 3rfneJvYlớn 3rfneJvYthế n62dAày r62dAồi, cBqKTcQZnăn bản62dA đểBqKTcQZn ýBqKTcQZn lBqKTcQZnàm gì.62dA Lại62dA nhắcBqKTcQZn nBqKTcQZnàng Độc62dA C3rfneJvYô K3rfneJvYhuynh Thàn3rfneJvYh, nămBqKTcQZn BqKTcQZn16 tuổi62dA xuố3rfneJvYng nú62dAi mẹBqKTcQZn lBqKTcQZniền mBqKTcQZnang nàngBqKTcQZn tới62dA BqKTcQZnkỹ 62dAviện xe3rfneJvYm tBqKTcQZnrộm, 62dA18 tuổiBqKTcQZn xonBqKTcQZng li3rfneJvYền ch62dAo nBqKTcQZnàng xeBqKTcQZnm XuBqKTcQZnân c62dAung đBqKTcQZnồ, còBqKTcQZnn g62dAiảng giảBqKTcQZni rất3rfneJvY nhiều62dA tr62dAi thứ3rfneJvYc 3rfneJvYvề việ3rfneJvYc BqKTcQZnnam nữ3rfneJvY. M3rfneJvYẹ n62dAói đấy3rfneJvY l62dAà giáo3rfneJvY BqKTcQZndục g62dAiới t62dAính c62dAhính quBqKTcQZny, tuyệtBqKTcQZn đốiBqKTcQZn khônBqKTcQZng có62dA tBqKTcQZní 62dAteo nà3rfneJvYo bấtBqKTcQZn l3rfneJvYương hBqKTcQZnết. Thế3rfneJvY 62dAlà 3rfneJvYbởi vì3rfneJvY chBqKTcQZnuyện ‘giáBqKTcQZno dục’BqKTcQZn nàBqKTcQZny, cBqKTcQZnha BqKTcQZnmẹ nàBqKTcQZnng BqKTcQZnliền cãBqKTcQZni n62dAhau t3rfneJvYo. BqKTcQZnKỳ thậtBqKTcQZn BqKTcQZnlà c62dAha nà62dAng BqKTcQZnăn 62dAdấm c3rfneJvYhua, 62dAcha vốnBqKTcQZn BqKTcQZnkhông BqKTcQZncho pBqKTcQZnhép m62dAẹ thấy62dA n62dAam 3rfneJvYnhân BqKTcQZnnào kh62dAác n62dAgoài mìn3rfneJvYh cả.62dA ẤBqKTcQZny vậ3rfneJvYy mBqKTcQZnẹ lạ3rfneJvYi 62dAto g3rfneJvYan lớn62dA m62dAật và62dAo kỹ62dA 62dAviện chơi,3rfneJvY cBqKTcQZnha khBqKTcQZnông tứcBqKTcQZn BqKTcQZngiận mới3rfneJvY l62dAà lạ62dA. 62dABao nhi62dAêu năBqKTcQZnm qua62dA, ch3rfneJvYa mẹ62dA 62dAân âBqKTcQZnn BqKTcQZnái á3rfneJvYi, cBqKTcQZnhỉ có3rfneJvY c3rfneJvYãi nha62dAu m3rfneJvYột lầ3rfneJvYn dBqKTcQZnuy nhấ62dAt đó3rfneJvY. Nàng3rfneJvY cũng3rfneJvY BqKTcQZnthật h62dAâm mộ3rfneJvY bọnBqKTcQZn BqKTcQZnhọ, n62dAàng cũ3rfneJvYng mu3rfneJvYốn 62dAtìm một62dA nBqKTcQZnam nhânBqKTcQZn BqKTcQZnthật tố62dAt nh3rfneJvYư cha.

Hàn Ngự62dA TuyệBqKTcQZnt khôBqKTcQZnng đẩy3rfneJvY n62dAàng r3rfneJvYa mBqKTcQZnà mặcBqKTcQZn nàBqKTcQZnng dựaBqKTcQZn vào3rfneJvY n62dAgười. TBqKTcQZnừ 62dAkhi 62dAcó t62dArí nhớ,62dA sưBqKTcQZn 3rfneJvYphụ hắn3rfneJvY BqKTcQZnđã đem62dA h62dAắn đầu62dA 62dAnhập vàoBqKTcQZn cBqKTcQZnuộc sống3rfneJvY cBqKTcQZnủa bầ3rfneJvYy 62dAđàn d62dAã thúBqKTcQZn, 62dAhắn lớn62dA l62dAên cóBqKTcQZn thBqKTcQZnú 3rfneJvYtính nhưBqKTcQZn d62dAã 62dAthú, thậmBqKTcQZn c62dAhí 62dAdã tBqKTcQZnhú thấ62dAy BqKTcQZnhắn BqKTcQZncòn p62dAhải 3rfneJvYe ngại62dA. Trả3rfneJvYi 62dAqua ba62dAo nhiêu3rfneJvY năBqKTcQZnm BqKTcQZnsóng 3rfneJvYgió, c3rfneJvYả n62dAgười nhuố62dAm đầ3rfneJvYy 3rfneJvYsát khí,BqKTcQZn t62dAhế màBqKTcQZn c3rfneJvYô n62dAàng BqKTcQZnnày c62dAư nhiBqKTcQZnên 3rfneJvYdám dựBqKTcQZna vào62dA ngườBqKTcQZni hắBqKTcQZnn ngủ,BqKTcQZn thậtBqKTcQZn khô62dAng hi62dAểu nBqKTcQZnên nóiBqKTcQZn nàBqKTcQZnng đơn3rfneJvY thu3rfneJvYần hBqKTcQZnay là3rfneJvY ngBqKTcQZnu ngốc62dA 3rfneJvYnữa. Nhìn3rfneJvY thấ62dAy gươn3rfneJvYg BqKTcQZnmặt 3rfneJvYngủ 3rfneJvYsay xBqKTcQZninh đẹp62dA c3rfneJvYủa nàn62dAg, hắnBqKTcQZn 3rfneJvYkhông né62dAn được3rfneJvY vươ62dAn ta3rfneJvYy ô3rfneJvYm lấBqKTcQZny nàng.3rfneJvY C62dAô đơn3rfneJvY 23rfneJvY5 năBqKTcQZnm, l62dAần đầu62dA tiê3rfneJvYn 62dAphát h62dAiện rBqKTcQZna cBqKTcQZnảm BqKTcQZngiác c62dAó ngườBqKTcQZni làm3rfneJvY bạBqKTcQZnn th3rfneJvYật làBqKTcQZn tốt.3rfneJvY NBqKTcQZnàng BqKTcQZncó BqKTcQZnthể cùnBqKTcQZng hắn62dA tới3rfneJvY BqKTcQZnkhi nàBqKTcQZno BqKTcQZn? Nếu62dA n62dAàng bi62dAết 62dAhắn l62dAà aBqKTcQZni tBqKTcQZnhì s3rfneJvYao 3rfneJvY? Liệu62dA nàn3rfneJvYg còn3rfneJvY 62dAlớn ga3rfneJvYn BqKTcQZnnhư vậy62dA BqKTcQZnhay khôn62dAg ?

Sáng 62dAsớm hô3rfneJvYm sau3rfneJvY, KhuyBqKTcQZnnh ThànBqKTcQZnh bị62dA mộ3rfneJvYt luồngBqKTcQZn 3rfneJvYánh sánBqKTcQZng c3rfneJvYhói mắt3rfneJvY làm62dA tBqKTcQZnhức dậy.62dA TớiBqKTcQZn khBqKTcQZni nà3rfneJvYng phátBqKTcQZn hiện3rfneJvY b3rfneJvYản th62dAân cưBqKTcQZn BqKTcQZnnhiên ôm62dA BqKTcQZnôm dự62dAa dựBqKTcQZna và62dAo m3rfneJvYột gãBqKTcQZn n3rfneJvYam nhBqKTcQZnân BqKTcQZnngủ cả62dA đêm,62dA lBqKTcQZniền ngượngBqKTcQZn ng62dAùng cưBqKTcQZnời cười.3rfneJvY BqKTcQZn« T3rfneJvYay hBqKTcQZnuynh k62dAhông bị62dA têBqKTcQZn chBqKTcQZnứ 3rfneJvY? » (Người qBqKTcQZnua đườBqKTcQZnng 62dA: Thi62dAện tâm62dA bộcBqKTcQZn phátBqKTcQZn nhBqKTcQZnư sBqKTcQZnao băn62dAg 62dA| Kh62dAuynh ThànhBqKTcQZn 3rfneJvY: *lườ62dAm* 62dA| Người3rfneJvY 62dAqua đ3rfneJvYường BqKTcQZn: nhầBqKTcQZnm, sá3rfneJvYng láBqKTcQZnng n62dAhư mBqKTcQZnặt trời…3rfneJvY BqKTcQZn= =’)

« Đ62dAi th62dAôi. 62dA» Hà3rfneJvYn Ngự3rfneJvY TuyệtBqKTcQZn kBqKTcQZnhông trả62dA lBqKTcQZnời câu3rfneJvY hỏ3rfneJvYi của62dA nàng.

« BqKTcQZnĐi 62dAđâu BqKTcQZn? 3rfneJvY» Nàng3rfneJvY BqKTcQZnđứng dậy.

« Xu3rfneJvYống núiBqKTcQZn. 3rfneJvY» HBqKTcQZnắn đã62dA 62dAtìm BqKTcQZnở đâ3rfneJvYy cảBqKTcQZn nử62dAa th3rfneJvYáng màBqKTcQZn một62dA chú3rfneJvYt 62dAmanh mối3rfneJvY cũ3rfneJvYng khôn3rfneJvYg 62dAtìm ra62dA. Hắn62dA bắ62dAt đầuBqKTcQZn ho3rfneJvYài nBqKTcQZnghi 62dAcái bảo62dA 3rfneJvYtàng của62dA 62dABách HiBqKTcQZnểu Đườn62dAg kBqKTcQZnia li62dAệu BqKTcQZncó thậ62dAt sựBqKTcQZn tồn62dA BqKTcQZntại 3rfneJvYhay không.

« 3rfneJvYTốt 62dAquá, xuBqKTcQZnống BqKTcQZnnúi thôi.BqKTcQZn BqKTcQZn» K3rfneJvYhuynh T62dAhành khôn3rfneJvYg dấu62dA nổi3rfneJvY khoá62dAi ch3rfneJvYí liề62dAn nắ62dAm 62dAlấy 3rfneJvYáo hắn.

Hàn Ng3rfneJvYự Tuy62dAệt kh3rfneJvYẽ 3rfneJvYliếc mắt3rfneJvY 62dAngó nBqKTcQZnàng mộtBqKTcQZn cái,3rfneJvY nà62dAng lBqKTcQZniền 62dAthức thời62dA bu62dAông hắ3rfneJvYn BqKTcQZnra lặng62dA lẽ3rfneJvY 62dAtụt 62dAlại đBqKTcQZni phía62dA sau.