You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương bJ2 QXkBUY: AnbJh hùn5zb3tzg cứubJ mỹqe5Nw4 nhân

« GrrrbJaao… bJ» Một5zb3tz thanqe5Nw4h âqe5Nw4m đ5zb3tzáng s5zb3tzợ vaqe5Nw4ng qe5Nw4lên, đằng5zb3tz bJđằng sátbJ khíQXkBUY, hQXkBUYẳn lqe5Nw4à củabJ qe5Nw4con thúbJ đábJng sợqe5Nw4 5zb3tznào đó5zb3tz. ĐộcbJ CbJô Kqe5Nw4huynh qe5Nw4Thành qe5Nw4vốn QXkBUYlà mộtqe5Nw4 k5zb3tzẻ thqe5Nw4ông m5zb3tzinh l5zb3tziền mạQXkBUYnh 5zb3tzmẽ mở5zb3tz tqe5Nw4o mắt.

Một đôi5zb3tz 5zb3tzmắt 5zb3tzphát 5zb3tzra á5zb3tznh s5zb3tzáng qe5Nw4xanh lụcQXkBUY qe5Nw4ở trướcQXkBUY mặbJt nàngbJ, cábJch kh5zb3tzoảng bJnăm thướbJc, áQXkBUYnh 5zb3tzmắt hoànQXkBUY toà5zb3tzn qe5Nw4không cóqe5Nw4 QXkBUYhảo ý5zb3tz trừ5zb3tzng trừngqe5Nw4 nbJgó nàng,bJ rõqe5Nw4 bJràng QXkBUYcoi nàng5zb3tz qe5Nw4là bữaqe5Nw4 ănQXkBUY đêQXkBUYm ngo5zb3tzn lành.bJ ToàQXkBUYn t5zb3tzhân nàngqe5Nw4 tqe5Nw4oát mồ5zb3tz QXkBUYhôi lạnh5zb3tz, nuốQXkBUYt nướcQXkBUY mqe5Nw4iếng đếnqe5Nw4 ự5zb3tzc mộtbJ cái,QXkBUY bJgiương đôbJi mắQXkBUYt 5zb3tznhỏ cảnhQXkBUY gibJác nhìnQXkBUY ch5zb3tzằm chằmqe5Nw4 bJcon d5zb3tzã qe5Nw4thú trướ5zb3tzc mặt.

Hàn Ng5zb3tzự T5zb3tzuyệt 5zb3tzđâu r5zb3tzồi QXkBUY? 5zb3tzĐột bJnhiên nànQXkBUYg nhớQXkBUY qe5Nw4ra 5zb3tzcòn 5zb3tzcó mbJột người5zb3tz nữa5zb3tz ki5zb3tza màqe5Nw4 bJ? Tqe5Nw4ên cQXkBUYhết tiệt5zb3tz đóbJ đQXkBUYi đâqe5Nw4u vbJậy 5zb3tz? 5zb3tzNàng lặng5zb3tz QXkBUYlẽ kínqe5Nw4 đáobJ liếQXkBUYc một5zb3tz cá5zb3tzi tớibJ chỗQXkBUY QXkBUYlúc nãQXkBUYy hqe5Nw4ắn vừaQXkBUY QXkBUYngồi, hicqe5Nw4, QXkBUYđến mộtqe5Nw4 QXkBUYcái bqe5Nw4óng cbJũng cònqe5Nw4 c5zb3tzhả cóbJ. T5zb3tzhằng c5zb3tzha qe5Nw4đáng 5zb3tzchết QXkBUYđó thậtqe5Nw4 khbJông c5zb3tzó ngqe5Nw4hĩa khQXkBUYí màbJ, cưbJ nhiêQXkBUYn bJchuồn mất,QXkBUY đểqe5Nw4 QXkBUYlại mìqe5Nw4nh nàn5zb3tzg tặnbJg QXkBUYcho 5zb3tzsói ho5zb3tzang. NhấtbJ thờ5zb3tzi nàqe5Nw4ng d5zb3tzục khócbJ vôqe5Nw4 lệQXkBUY (muốbJn khóQXkBUYc mqe5Nw4à khôngqe5Nw4 r5zb3tza nướcQXkBUY qe5Nw4mắt), 5zb3tzthôi rồqe5Nw4i Lqe5Nw4ượm ơiQXkBUY, bJthân gáiqe5Nw4 xinbJh bJtươi thàQXkBUYnh bữa5zb3tz nqe5Nw4gon c5zb3tzho dqe5Nw4ã thú. (Người qu5zb3tza đườngbJ qe5Nw4: bJcô 5zb3tzkia, QXkBUYthêm tqe5Nw4hắt gqe5Nw4ì nhqe5Nw4iều thế,5zb3tz QXkBUYbản bJgốc nóQXkBUY qe5Nw4có ho5zb3tza lQXkBUYá cànqe5Nw4h thqe5Nw4ế đbJâu 5zb3tz| Lqe5Nw4ãnh Vân5zb3tz 5zb3tz: kịaQXkBUY tuQXkBUYi, QXkBUYkhông qe5Nw4thích tbJhì đừng5zb3tz QXkBUYđọc 5zb3tz! =.=)

Khuynh ThQXkBUYành vốnqe5Nw4 làbJ cóbJ lqe5Nw4uyện qe5Nw4võ côn5zb3tzg đấy5zb3tz qe5Nw4chứ, hơnqe5Nw4 nữaqe5Nw4 vqe5Nw4õ 5zb3tzcông khôqe5Nw4ng tồi5zb3tz chú5zb3tzt 5zb3tznào. NhấbJt 5zb3tzlà khiQXkBUYnh cônbJg, hoàqe5Nw4n t5zb3tzoàn họ5zb3tzc hế5zb3tzt châ5zb3tzn truyqe5Nw4ền củQXkBUYa phqe5Nw4ụ thân5zb3tz, đáng5zb3tz tiếcQXkBUY ở5zb3tz thbJời điểmqe5Nw4 mấ5zb3tzu 5zb3tzchốt nh5zb3tzư thếqe5Nw4 này,qe5Nw4 cQXkBUYô nàqe5Nw4ng khônqe5Nw4g cóqe5Nw4 kQXkBUYinh nghiqe5Nw4ệm chiến5zb3tz đấuQXkBUY manqe5Nw4g têQXkBUYn Kqe5Nw4huynh Thành5zb3tz cQXkBUYư nhiêqe5Nw4n bỏ5zb3tz q5zb3tzuên bJsự thQXkBUYật rằngqe5Nw4 mình5zb3tz có5zb3tz biQXkBUYết khiqe5Nw4nh công.

Hai ch5zb3tzân tqe5Nw4rước QXkBUYcủa cbJon sóibJ hoQXkBUYang qe5Nw4cào 5zb3tzcào mặqe5Nw4t đbJất, chờqe5Nw4 QXkBUYdịp chubJẩn bịbJ phóQXkBUYng tớiqe5Nw4 qe5Nw4đây. qe5Nw4Khuynh ThànQXkBUYh liênQXkBUY t5zb3tzục l5zb3tzùi về5zb3tz sauqe5Nw4, hqe5Nw4ai chânqe5Nw4 qe5Nw4run lẩybJ bẩy (Người quQXkBUYa đường5zb3tz QXkBUY: mấqe5Nw4t cảQXkBUY pQXkBUYhong p5zb3tzhạm củQXkBUYa coQXkBUYn gái5zb3tz MinbJh Nguy5zb3tzệt tiên5zb3tz tửqe5Nw4, hai5zb3tzzzz, nàng5zb3tz tQXkBUYa màqe5Nw4 t5zb3tzhấy cảqe5Nw4nh QXkBUYnày chắcqe5Nw4 đập5zb3tz đầuQXkBUY bJvào đqe5Nw4ậu hQXkBUYũ t5zb3tzự bJtử mấQXkBUYt 5zb3tz! qe5Nw4| MộbJ Dqe5Nw4ung bJÝ Vqe5Nw4ân 5zb3tz: *lư5zb3tzờm* qe5Nw4| NbJgười 5zb3tzqua đườngQXkBUY 5zb3tz: *rónqe5Nw4 r5zb3tzén chạy*). MộtQXkBUY bónQXkBUYg đenQXkBUY thậqe5Nw4t lớnQXkBUY qe5Nw4đột ngột5zb3tz ph5zb3tzóng thẳngqe5Nw4 tớqe5Nw4i QXkBUYtrước mặbJt QXkBUYnàng, mqe5Nw4ấy cáQXkBUYi ră5zb3tzng nqe5Nw4anh qe5Nw4đã ngắmbJ rQXkBUYất chu5zb3tzẩn và5zb3tzo cáiqe5Nw4 cổbJ tr5zb3tzắng ngần5zb3tz nồn5zb3tz nqe5Nw4ộn củaQXkBUY QXkBUYnàng, KQXkBUYhuynh QXkBUYThành trợn5zb3tz tQXkBUYo bJmắt, đQXkBUYầu qe5Nw4óc qe5Nw4trống bJrỗng, tron5zb3tzg bJđầu chỉqe5Nw4 qe5Nw4còn qe5Nw4một ýqe5Nw4 niệmqe5Nw4 dubJy nhấtQXkBUY… Xqe5Nw4ong đờ5zb3tzi bJrồi. 5zb3tzĐúng lúcqe5Nw4 cbJon sóiQXkBUY sắqe5Nw4p b5zb3tzổ QXkBUYnhào vqe5Nw4ào ngườiqe5Nw4 nQXkBUYàng, qe5Nw4nàng chQXkBUYỉ cảmbJ thấy5zb3tz hbJẫng 5zb3tznhẹ mbJột cábJi, cả5zb3tz ngqe5Nw4ười bQXkBUYay lQXkBUYên tbJrời. Đợiqe5Nw4 qe5Nw4nàng khqe5Nw4ôi pbJhục ýqe5Nw4 thức,QXkBUY mbJới nhậ5zb3tzn bJra mbJình đãqe5Nw4 tqe5Nw4ựa vbJào mộtbJ cqe5Nw4ái lồn5zb3tzg QXkBUYngực ấQXkBUYm ápQXkBUY rộnbJg rã5zb3tzi tựqe5Nw4 lqe5Nw4úc nàoQXkBUY. bJVà nbJgay QXkBUYsau 5zb3tzđó bJlà bJnhận bJra qe5Nw4mình đQXkBUYã bị5zb3tz 5zb3tzai bJđó ômQXkBUY qe5Nw4lên ngồiQXkBUY ởqe5Nw4 trêbJn QXkBUYmột nhqe5Nw4ánh cây.

Khuynh QXkBUYThành qe5Nw4lại nuqe5Nw4ốt nướcQXkBUY m5zb3tziếng bJcái ực,qe5Nw4 rbJút qe5Nw4cục cũnqe5Nw4g QXkBUYnhìn rõQXkBUY aQXkBUYi đQXkBUYã bJcứu nàng.

« Ngươi5zb3tz khbJông phbJải đi5zb3tz rqe5Nw4ồi sa5zb3tzo QXkBUY? »5zb3tz NàbJng trừqe5Nw4ng QXkBUYmắt nhìbJn 5zb3tzHàn NgQXkBUYự QXkBUYTuyệt, bbJộ dángbJ hổn5zb3tz hàQXkBUY hổnqe5Nw4 hểQXkBUYn sợQXkBUY hãi.

Hàn 5zb3tzNgự TuyệtQXkBUY 5zb3tzquả thậqe5Nw4t 5zb3tzđã qe5Nw4rời điQXkBUY, nhưngQXkBUY 5zb3tznghe thqe5Nw4ấy tiqe5Nw4ếng sqe5Nw4ói hoqe5Nw4ang gqe5Nw4ầm lênbJ lạibJ cQXkBUYhạy về5zb3tz qe5Nw4ngó thửqe5Nw4, lQXkBUYà hqe5Nw4ắn 5zb3tzlo c5zb3tzho coqe5Nw4n nqe5Nw4hóc QXkBUYlắm mQXkBUYiệng kiaQXkBUY. HắnQXkBUY từnQXkBUYg giếbJt nqe5Nw4gười 5zb3tzvô sbJố, trưQXkBUYớc gbJiờ chư5zb3tza 5zb3tzbao giờbJ biqe5Nw4ết QXkBUYmềm lòng.qe5Nw4 bJVốn hắnqe5Nw4 c5zb3tzó thqe5Nw4ể bJtrơ 5zb3tzmắt 5zb3tznhìn QXkBUYmột QXkBUYngười chếQXkBUYt QXkBUYdần bJtrước mắt5zb3tz màQXkBUY khôngbJ cứu,qe5Nw4 hiệQXkBUYn qe5Nw4giờ bJlại 5zb3tzchỉ vqe5Nw4ì mộtQXkBUY cbJon n5zb3tzha đầbJu nQXkBUYgốc nghế5zb3tzch l5zb3tzại chạy5zb3tz vềQXkBUY cbJứu, chắcbJ hắqe5Nw4n bịQXkBUY ấmbJ đầu5zb3tz QXkBUYrồi !

Hàn QXkBUYNgự Tuy5zb3tzệt bJkhẽ li5zb3tzếc mắbJt nhbJìn n5zb3tzàng mqe5Nw4ột cái,5zb3tz bJvẫn QXkBUYlà khôngqe5Nw4 bJnói qe5Nw4gì cả.

Khuynh Tqe5Nw4hành lắc5zb3tz đầuqe5Nw4 bấtbJ qe5Nw4đắc QXkBUYdĩ. QXkBUY« Qu5zb3tzên đi,QXkBUY vớibJ QXkBUYngươi nó5zb3tzi cQXkBUYhuyện c5zb3tzhỉ t5zb3tzổ phQXkBUYí lờiqe5Nw4. »qe5Nw4 CQXkBUYha 5zb3tznàng dùqe5Nw4 qe5Nw4mỗi câQXkBUYu hiế5zb3tzm nqe5Nw4hư v5zb3tzàng, tốtbJ xấuqe5Nw4 gqe5Nw4ì hỏbJi vẫbJn trqe5Nw4ả 5zb3tzlời. CQXkBUYòn 5zb3tzgã trướcbJ mắqe5Nw4t qe5Nw4này quảQXkBUY thqe5Nw4ật cùnQXkBUYg kẻQXkBUY câ5zb3tzm điếcqe5Nw4 khqe5Nw4ông qe5Nw4khác QXkBUYnhau 5zb3tzlà mấy,QXkBUY nếubJ khôngbJ phải5zb3tz hắnbJ từQXkBUYng nhbJả r5zb3tza bqe5Nw4a chữqe5Nw4 tQXkBUYên hắbJn, thật5zb3tz đúngbJ nàngqe5Nw4 bJsẽ nghqe5Nw4ĩ hắnQXkBUY làQXkBUY kẻQXkBUY câ5zb3tzm điếc.

« Đqe5Nw4ại bJhiệp, vQXkBUYõ 5zb3tzcông ngươiQXkBUY tốtqe5Nw4 lắbJm phả5zb3tzi khôQXkBUYng bJ? X5zb3tzin chqe5Nw4o tQXkBUYa đibJ t5zb3tzheo QXkBUYngươi đqe5Nw4i bJ? »bJ KQXkBUYhuynh Thqe5Nw4ành tựbJ nhủQXkBUY mQXkBUYình bJđã họQXkBUYc 5zb3tzhết châqe5Nw4n tQXkBUYruyền củaQXkBUY chbJa mqe5Nw4ẹ, tbJhế qe5Nw4nhưng s5zb3tzo vớiqe5Nw4 HQXkBUYàn 5zb3tzNgự T5zb3tzuyệt 5zb3tzcó QXkBUYvẻ vẫn5zb3tz chưabJ thqe5Nw4ấm t5zb3tzháp gì. (Người qqe5Nw4ua đưbJờng 5zb3tz: Ý5zb3tz VâQXkBUYn à5zb3tz Ýqe5Nw4 bJVân, Độc5zb3tz QXkBUYCô Hà5zb3tzn QXkBUYơi Độcqe5Nw4 Cqe5Nw4ô bJHàn, cbJon gáiQXkBUY cá5zb3tzc nQXkBUYgươi chưabJ lQXkBUYấy cbJhồng đãqe5Nw4 quên5zb3tz cbJha mẹ,qe5Nw4 khqe5Nw4ông coqe5Nw4i c5zb3tzác ng5zb3tzươi bJra qe5Nw4gì kìqe5Nw4a bJ| Độc5zb3tz CbJô HànQXkBUY QXkBUY: *lạnhQXkBUY lùng5zb3tz liếbJc mắtqe5Nw4* 5zb3tz| N5zb3tzgười quQXkBUYa đườngbJ 5zb3tz: *rétqe5Nw4 l5zb3tzạnh đóngbJ băng*)

Không phảQXkBUYn ứng.

Khuynh Thàn5zb3tzh gQXkBUYãi qe5Nw4gãi mqe5Nw4ũi. «bJ Uy5zb3tz, Hànqe5Nw4 Ngựqe5Nw4 TuyệQXkBUYt, lỗ5zb3tz t5zb3tzai ngươi5zb3tz cqe5Nw4ó vấ5zb3tzn đềqe5Nw4 khôngbJ hảqe5Nw4 QXkBUY? QXkBUYTa sợqe5Nw4 lạQXkBUYi gặ5zb3tzp phải5zb3tz d5zb3tzã thú,5zb3tz ch5zb3tzo tQXkBUYa đqe5Nw4i thqe5Nw4eo ngưQXkBUYơi đQXkBUYi mbJà bJ? »

Hàn Ngựqe5Nw4 Tuy5zb3tzệt bubJông cánhbJ tbJay qe5Nw4đang qe5Nw4ôm Khqe5Nw4uynh Thqe5Nw4ành rbJa, tqe5Nw4hản bJnhiên không5zb3tz tqe5Nw4rả lờqe5Nw4i qe5Nw4tiếng nào.

Khuynh Th5zb3tzành bbJĩu b5zb3tzĩu môibJ. bJ« T5zb3tza là5zb3tz m5zb3tzột cbJô nbJương 5zb3tzliễu yếuqe5Nw4 đàoqe5Nw4 5zb3tztơ 5zb3tzchân yQXkBUYếu taQXkBUYy mqe5Nw4ềm, ngươibJ qe5Nw4đành lòngqe5Nw4 đbJể tQXkBUYa qe5Nw4bị só5zb3tzi ănQXkBUY thịtQXkBUY saQXkBUYo bJ? bJ» M5zb3tzẹ tbJừng QXkBUYnói, qe5Nw4khi cần5zb3tz QXkBUYcó tQXkBUYhể sbJử c5zb3tzhiêu bJlàm nũng,bJ chiQXkBUYêu nà5zb3tzy dùqe5Nw4ng v5zb3tzới chQXkBUYa nàn5zb3tzg thựbJc làQXkBUY rấtQXkBUY cóbJ 5zb3tzích, kh5zb3tzông bQXkBUYiết hiện5zb3tz tạQXkBUYi cbJó hữbJu dbJụng QXkBUYhay không.

Nàng tqe5Nw4hua qe5Nw4hắn rồQXkBUYi, vẫn5zb3tz pQXkBUYhỗng rqe5Nw4a khqe5Nw4ông nóbJi gì.

Khuynh ThbJành tứ5zb3tzc mbJuốn QXkBUYhộc máu.QXkBUY «qe5Nw4 NgưbJơi… ThôQXkBUYi tbJa th5zb3tzà QXkBUYcoi ngươiQXkBUY QXkBUYlà khônQXkBUYg kh5zb3tzí cqe5Nw4ho xqe5Nw4ong. »

« CQXkBUYó 5zb3tzthể đqe5Nw4i theoqe5Nw4. 5zb3tz» Hắnqe5Nw4 bJthản nhiêbJn qe5Nw4nói, tbJhêm một5zb3tz câ5zb3tzu. qe5Nw4« ChỉQXkBUY cqe5Nw4ần ngươiQXkBUY khônbJg qe5Nw4sợ làqe5Nw4 đqe5Nw4ược. »bJ CQXkBUYuộc sốngbJ cbJủa QXkBUYhắn ởQXkBUY 5zb3tzđao qe5Nw4kiếm mábJu tanhqe5Nw4, QXkBUYcó cobJn nhbJóc 5zb3tznào qe5Nw4dám đQXkBUYi bJtheo hbJắn cơQXkBUY chứ. (Người qubJa đưbJờng 5zb3tz: HQXkBUYắn dábJm co5zb3tzi bJnàng bJlà nữQXkBUY hàbJi tửbJ aQXkBUY, trqe5Nw4ẻ cbJon qe5Nw4a, …qe5Nw4 QXkBUY*icon tứcQXkBUY qe5Nw4hộc máu*)

Khuynh TQXkBUYhành hbJưng qe5Nw4phấn thiếuqe5Nw4 QXkBUYđiều nhảyQXkBUY dQXkBUYựng lên5zb3tz, tqe5Nw4úm lấbJy QXkBUYtay 5zb3tzáo hắqe5Nw4n 5zb3tzlắc lắc.qe5Nw4 «qe5Nw4 TbJa sẽbJ bJkhông qe5Nw4sợ, bJta điQXkBUY tQXkBUYheo ngươibJ được5zb3tz rồiQXkBUY, ngươiQXkBUY t5zb3tzhật sự5zb3tz là5zb3tz ngưQXkBUYời tốqe5Nw4t m5zb3tzà. »

Mặt QXkBUYhắn vqe5Nw4ẫn khônQXkBUYg cóQXkBUY b5zb3tziểu tqe5Nw4ình, bJchỉ cbJó ánqe5Nw4h mắbJt lạiqe5Nw4 5zb3tzxẹt qQXkBUYua bJmột nétQXkBUY cưbJời QXkBUYkhổ, hắnbJ bJlà ngườ5zb3tzi bJtốt s5zb3tzao QXkBUY? 5zb3tzNếu hắnQXkBUY QXkBUYlà người5zb3tz qe5Nw4tốt, cănqe5Nw4 QXkBUYbản tr5zb3tzên đờiQXkBUY 5zb3tzkhông cqe5Nw4ó qe5Nw4ai l5zb3tzà ngườibJ xấuQXkBUY hếtQXkBUY. Tron5zb3tzg qe5Nw4giang hồ,bJ ngườqe5Nw4i 5zb3tznào qe5Nw4nghe QXkBUYđến têQXkBUYn hQXkBUYắn, bJkhông phảiqe5Nw4 hận5zb3tz thấbJu qe5Nw4xương tQXkBUYhì cũng5zb3tz qe5Nw4là sợqe5Nw4 tángqe5Nw4 bJđởm, nqe5Nw4ha QXkBUYđầu nàQXkBUYy bJcư nh5zb3tziên lôi5zb3tz kéQXkBUYo tqe5Nw4ay áQXkBUYo hqe5Nw4ắn, qe5Nw4còn muốqe5Nw4n đqe5Nw4ồng hqe5Nw4ành v5zb3tzới hắn,bJ điqe5Nw4ều kqe5Nw4ỳ quáQXkBUYi qe5Nw4nhất bJchính lQXkBUYà còbJn nóqe5Nw4i hắbJn bJlà QXkBUYngười qe5Nw4tốt, xe5zb3tzm qe5Nw4ra lqe5Nw4à mộtbJ đ5zb3tzứa nhbJa đqe5Nw4ầu qe5Nw4không hiểu5zb3tz chuyệ5zb3tzn đời.

« H5zb3tzàn đạibJ bJca, huy5zb3tznh tớibJ n5zb3tzơi QXkBUYnày làQXkBUYm gìQXkBUY qe5Nw4? 5zb3tz» qe5Nw4Nàng vốqe5Nw4n kh5zb3tzông hqe5Nw4i vọngqe5Nw4 hắ5zb3tzn bJtrả lbJời, bJxem rQXkBUYa cQXkBUYhỉ mbJuốn qe5Nw4lầm bầQXkBUYm tQXkBUYự 5zb3tzđộc thoạiQXkBUY thôi.

« Tqe5Nw4ìm mộtqe5Nw4 tbJhứ bJnày nqe5Nw4ọ. »

« Vậy…QXkBUY ÁQXkBUY 5zb3tz! bJ» Khuyn5zb3tzh Thànqe5Nw4h nhì5zb3tzn hắnbJ, vuQXkBUYi QXkBUYvẻ kQXkBUYhông tiqe5Nw4n vàobJ bJtai mìnhqe5Nw4. «5zb3tz HuybJnh cũngqe5Nw4 qe5Nw4trả lờiqe5Nw4 sQXkBUYao qe5Nw4? »

Hắn khôngbJ bJnói được5zb3tz thbJêm qe5Nw4lời bJnào, qe5Nw4tự nẫubJ bQXkBUYản tqe5Nw4hân vqe5Nw4ì QXkBUYcái qqe5Nw4uái gbJì phảibJ tốnbJ nướqe5Nw4c bọtqe5Nw4 đấqe5Nw4u võ5zb3tz mbJồm v5zb3tzới cobJn n5zb3tzhóc này. (Người qQXkBUYua đưbJờng 5zb3tz: AbJnh nóqe5Nw4i được5zb3tz bQXkBUYa 5zb3tzcâu màbJ đqe5Nw4ã tự5zb3tz tráqe5Nw4ch bJđi đấu5zb3tz võbJ mồ5zb3tzm sbJao qe5Nw4? BQXkBUYái bJphục bJ| HQXkBUYàn đạQXkBUYi qe5Nw4ca QXkBUY: *lqe5Nw4ườm* QXkBUY| N5zb3tzgười qQXkBUYua đườngqe5Nw4 qe5Nw4: *rbJét QXkBUYrun 5zb3tzlập cập*)

« Hqe5Nw4àn đạqe5Nw4i cabJ, ba5zb3tzo gbJiờ huQXkBUYynh mớbJi lại5zb3tz xuốbJng núqe5Nw4i 5zb3tz? qe5Nw4» NàQXkBUYng QXkBUYcòn ph5zb3tzải QXkBUYđi lậQXkBUYp gi5zb3tza đìQXkBUYnh mà.bJ T__T

« Vội5zb3tz lậqe5Nw4p 5zb3tzgia đìnQXkBUYh 5zb3tzsao bJ? »TrobJng qe5Nw4lòng hắ5zb3tzn cưbJ nhiêbJn cqe5Nw4ó m5zb3tzột loạbJi 5zb3tzcảm giábJc kỳqe5Nw4 quái,qe5Nw4 kh5zb3tzông muốQXkBUYn co5zb3tzn nhó5zb3tzc bJnày đQXkBUYi lqe5Nw4ập gbJia đình.

Khuynh Thànhqe5Nw4 5zb3tzlắc đầubJ bJmạnh tbJới mứcqe5Nw4 muốn5zb3tz 5zb3tzvăng đầubJ rQXkBUYa nQXkBUYgoài. 5zb3tz« Kh5zb3tzông QXkBUYhề vộiQXkBUY khôQXkBUYng hềQXkBUY vội,QXkBUY muộqe5Nw4i khbJông muốnbJ bJlấy chồ5zb3tzng. 5zb3tz» qe5Nw4Nàng 5zb3tzmới khôqe5Nw4ng cầnbJ gảbJ cqe5Nw4ho cqe5Nw4on của5zb3tz ‘BệnhbJ Thần5zb3tz Kinh’5zb3tz bJthúc thúc.

Hàn Nqe5Nw4gự TuyệtQXkBUY lạbJnh QXkBUYnhư băngqe5Nw4 phuQXkBUYn QXkBUYra hbJai chqe5Nw4ữ. bJ« bJTốt lắbJm. »5zb3tz QXkBUYKỳ quá5zb3tzi, nàbJng khqe5Nw4ông muốbJn QXkBUYlập gbJia đình,5zb3tz trqe5Nw4ong lòngbJ hắn5zb3tz bJcư nqe5Nw4hiên cóQXkBUY chút5zb3tz caqe5Nw4o QXkBUYhứng. NgQXkBUYuyên hắbJn vẫnqe5Nw4 tưởngbJ bản5zb3tz thânQXkBUY sẽ5zb3tz khôngQXkBUY bbJao 5zb3tzgiờ có5zb3tz hQXkBUYỉ 5zb3tznộ qe5Nw4ái ốqe5Nw4, vậybJ mqe5Nw4à tối5zb3tz 5zb3tznay qe5Nw4nha đầuqe5Nw4 ngốc5zb3tz nàQXkBUYy xuấtbJ hiệbJn, lqe5Nw4ại đáQXkBUYnh động5zb3tz bJtới mộQXkBUYt thứqe5Nw4 g5zb3tzì qe5Nw4đó tận5zb3tz sqe5Nw4âu tqe5Nw4rong nqe5Nw4ội tQXkBUYâm củaqe5Nw4 mình.

« Tốtqe5Nw4 lbJắm cQXkBUYái gqe5Nw4ì bJ? »5zb3tz KhQXkBUYuynh ThbJành QXkBUYtò mòqe5Nw4 hỏi.

Hàn Ngự5zb3tz qe5Nw4Tuyệt k5zb3tzhông đQXkBUYể bJý tớiQXkBUY qe5Nw4nàng, ch5zb3tzỉ ôqe5Nw4m nàQXkBUYng nhảy5zb3tz xuống.5zb3tz 5zb3tzTrong 5zb3tzlúc bọnqe5Nw4 hbJọ n5zb3tzói chuyện,QXkBUY sóiqe5Nw4 bJhoang bJsớm đãqe5Nw4 khôngqe5Nw4 biếQXkBUYt qe5Nw4đi qe5Nw4về hướnqe5Nw4g nàbJo. ĐộQXkBUYc 5zb3tzCô KhuyQXkBUYnh qe5Nw4Thành qe5Nw4nhặt lêbJn QXkBUYtay nải5zb3tz rồi5zb3tz bĩQXkBUYu bqe5Nw4ĩu mQXkBUYôi. 5zb3tz« CònbJ tố5zb3tzt còbJn bJtốt, nbJếu 5zb3tztay nải5zb3tz cũ5zb3tzng bJmất, bJbổn bJcô bJnương ch5zb3tzỉ cóbJ 5zb3tznước bJđi QXkBUYlàm khbJất cá5zb3tzi qbJua nbJgày. »

Hàn NbJgự bJTuyệt lqe5Nw4ại ngồi5zb3tz bJlại vqe5Nw4ị tríbJ cũbJ, giốbJng QXkBUYnhư hếtqe5Nw4 thqe5Nw4ảy mọibJ chuyQXkBUYện chưabJ t5zb3tzừng xảy5zb3tz qe5Nw4ra. KhubJynh ThàQXkBUYnh tiếnbJ đếnQXkBUY bê5zb3tzn hắnqe5Nw4, cQXkBUYười hìqe5Nw4 hì.5zb3tz bJ« LQXkBUYạnh qqe5Nw4uá điQXkBUY… Muộqe5Nw4i… QXkBUYmuôi QXkBUYcó thbJể nQXkBUYgủ cạnhqe5Nw4 b5zb3tzên huybJnh đượcbJ kh5zb3tzông 5zb3tz? » (Người quqe5Nw4a đưbJờng QXkBUY: 5zb3tzKhông bQXkBUYiết 5zb3tzai cbJhiếm bJtiện ng5zb3tzhi c5zb3tzủa aQXkBUYi, hừqe5Nw4 hừ…)

Hàn Nqe5Nw4gự bJTuyệt khôbJng 5zb3tzhề 5zb3tztrả lời.

Nàng nbJhếch 5zb3tzmép 5zb3tzcười hềQXkBUY hềqe5Nw4 đầbJy giaqe5Nw4n qe5Nw4ác. bJ« Khôqe5Nw4ng đượcqe5Nw4 bbJỏ lạibJ muộiqe5Nw4 đbJâu nhQXkBUYé, muội5zb3tz ngủbJ đây.bJ HuQXkBUYynh màbJ bQXkBUYỏ lạiQXkBUY muội5zb3tz, m5zb3tzuội thqe5Nw4ề sbJẽ qe5Nw4tróc nãqe5Nw4 hbJuynh tớiQXkBUY chQXkBUYân t5zb3tzrời góqe5Nw4c qe5Nw4bể cbJho coibJ. bJ» Hắqe5Nw4n bJnếu dQXkBUYám bỏbJ lqe5Nw4ại nàng,qe5Nw4 nqe5Nw4àng qe5Nw4sẽ nhờ5zb3tz lụcqe5Nw4 thúcQXkBUY bJthúc tìQXkBUYm hắn5zb3tz lô5zb3tzi vqe5Nw4ề, th5zb3tziên hạbJ bJkhông có5zb3tz ngườibJ nqe5Nw4ào mà5zb3tz BábJch Hiểu5zb3tz ĐườngQXkBUY tìmqe5Nw4 khô5zb3tzng r5zb3tza hết.5zb3tz Cảqe5Nw4 nqe5Nw4hà lụ5zb3tzc QXkBUYthúc bJthúc mỗiqe5Nw4 lần5zb3tz tQXkBUYới thăQXkBUYm gQXkBUYia 5zb3tzđình nbJàng đềubJ k5zb3tzhen nqe5Nw4àng đánbJg qe5Nw4yêu. QXkBUYLục tqe5Nw4húc t5zb3tzhúc, qe5Nw4lục thbJẩm thQXkBUYẩm thqe5Nw4ật lbJà yê5zb3tzu thbJích nbJàng, nàngQXkBUY qe5Nw4có nhờbJ bJtìm mộtqe5Nw4 ngườ5zb3tzi, lbJục thú5zb3tzc thúcqe5Nw4 qe5Nw4sao lạiQXkBUY kh5zb3tzông hỗqe5Nw4 trợqe5Nw4 qe5Nw4chứ ?

Khuynh bJThành ngọ5zb3tz nguậy5zb3tz bJmãi kqe5Nw4hông bJtìm th5zb3tzấy tqe5Nw4ư thế5zb3tz nqe5Nw4gủ thíqe5Nw4ch hợp,bJ thQXkBUYế 5zb3tzlà tựqe5Nw4 nhQXkBUYiên đemqe5Nw4 bJđầu dựqe5Nw4a vàoQXkBUY vbJai hắbJn, ôqe5Nw4m lấy5zb3tz cáqe5Nw4nh tqe5Nw4ay hQXkBUYắn. VẫnbJ bJlà bJngủ QXkBUYnhư thếbJ aQXkBUYn toàqe5Nw4n hơn,QXkBUY nếuqe5Nw4 khqe5Nw4ông hắnbJ cbJhạy mQXkBUYất thìbJ sa5zb3tzo QXkBUY? QXkBUYNếu lạiqe5Nw4 gặQXkBUYp sóqe5Nw4i hoa5zb3tzng, nàn5zb3tzg liQXkBUYền xonqe5Nw4g đời5zb3tz rồQXkBUYi. QXkBUYNam n5zb3tzữ h5zb3tzữu bibJệt nànbJg cbJó bi5zb3tzết bJchớ, nhưngQXkBUY QXkBUYlà bJdựa vào5zb3tz mộQXkBUYt cáqe5Nw4i bJcó làm5zb3tz s5zb3tzao đâu,bJ nàngqe5Nw4 lớnQXkBUY thế5zb3tz n5zb3tzày rồi5zb3tz, cQXkBUYăn 5zb3tzbản qe5Nw4để qe5Nw4ý làQXkBUYm gìqe5Nw4. LạibJ QXkBUYnhắc QXkBUYnàng bJĐộc CbJô 5zb3tzKhuynh ThàbJnh, năbJm 5zb3tz16 QXkBUYtuổi xuốngqe5Nw4 núiqe5Nw4 mqe5Nw4ẹ bJliền manbJg QXkBUYnàng tớiqe5Nw4 kbJỹ viện5zb3tz x5zb3tzem trQXkBUYộm, 1bJ8 tuổ5zb3tzi xobJng liềQXkBUYn cQXkBUYho nàngQXkBUY xeqe5Nw4m XuâbJn cun5zb3tzg đồ,qe5Nw4 5zb3tzcòn 5zb3tzgiảng bJgiải rấtbJ nhqe5Nw4iều tbJri thứcqe5Nw4 vQXkBUYề bJviệc QXkBUYnam nữqe5Nw4. 5zb3tzMẹ bJnói qe5Nw4đấy bJlà 5zb3tzgiáo 5zb3tzdục giớ5zb3tzi t5zb3tzính QXkBUYchính quQXkBUYy, tuyQXkBUYệt đốibJ QXkBUYkhông có5zb3tz 5zb3tztí 5zb3tzteo nà5zb3tzo bbJất lươnQXkBUYg hếtQXkBUY. ThếbJ 5zb3tzlà 5zb3tzbởi vìqe5Nw4 chuyện5zb3tz ‘giáo5zb3tz dục’5zb3tz nqe5Nw4ày, chqe5Nw4a m5zb3tzẹ nàQXkBUYng liềnqe5Nw4 qe5Nw4cãi bJnhau toQXkBUY. KQXkBUYỳ thậQXkBUYt làQXkBUY chbJa nàngQXkBUY QXkBUYăn qe5Nw4dấm chua5zb3tz, bJcha vQXkBUYốn kbJhông qe5Nw4cho 5zb3tzphép 5zb3tzmẹ bJthấy naQXkBUYm nQXkBUYhân 5zb3tznào kbJhác n5zb3tzgoài mì5zb3tznh cả.QXkBUY ẤybJ vậybJ mẹqe5Nw4 lạqe5Nw4i bJto 5zb3tzgan l5zb3tzớn mậ5zb3tzt QXkBUYvào kỹQXkBUY qe5Nw4viện chơi,5zb3tz qe5Nw4cha khônQXkBUYg tứcQXkBUY 5zb3tzgiận mớbJi l5zb3tzà qe5Nw4lạ. Bqe5Nw4ao nhiêuQXkBUY năqe5Nw4m qe5Nw4qua, cqe5Nw4ha mẹ5zb3tz ânQXkBUY âbJn QXkBUYái bJái, bJchỉ cqe5Nw4ó qe5Nw4cãi QXkBUYnhau mộqe5Nw4t lầnbJ d5zb3tzuy nhấbJt đóQXkBUY. NàngbJ cũnQXkBUYg tQXkBUYhật hbJâm mQXkBUYộ bQXkBUYọn họ5zb3tz, nqe5Nw4àng cũQXkBUYng 5zb3tzmuốn QXkBUYtìm mộtbJ nbJam nqe5Nw4hân thậtbJ tốtbJ như5zb3tz cha.

Hàn Ngqe5Nw4ự QXkBUYTuyệt khôngQXkBUY đqe5Nw4ẩy QXkBUYnàng 5zb3tzra màbJ mặcbJ nàqe5Nw4ng dựqe5Nw4a vàobJ qe5Nw4người. TừbJ khQXkBUYi cóbJ tríqe5Nw4 nhớ,qe5Nw4 sưQXkBUY phqe5Nw4ụ hắnQXkBUY đã5zb3tz QXkBUYđem hqe5Nw4ắn đầuQXkBUY qe5Nw4nhập vàqe5Nw4o cuộcbJ sbJống củaqe5Nw4 bầQXkBUYy đànQXkBUY dãbJ thQXkBUYú, hắqe5Nw4n lớnqe5Nw4 lênbJ cbJó thQXkBUYú qe5Nw4tính nqe5Nw4hư qe5Nw4dã tqe5Nw4hú, thậm5zb3tz QXkBUYchí dãQXkBUY QXkBUYthú tbJhấy hắbJn còbJn phảiQXkBUY bJe ngạQXkBUYi. Trảiqe5Nw4 bJqua QXkBUYbao nhiêu5zb3tz nămqe5Nw4 sónQXkBUYg gióbJ, c5zb3tzả ngưQXkBUYời QXkBUYnhuốm đầ5zb3tzy sqe5Nw4át k5zb3tzhí, thế5zb3tz qe5Nw4mà bJcô 5zb3tznàng nà5zb3tzy QXkBUYcư nhiêbJn dám5zb3tz dựQXkBUYa bJvào ngườiQXkBUY hbJắn nbJgủ, thQXkBUYật khôngQXkBUY QXkBUYhiểu qe5Nw4nên nóqe5Nw4i QXkBUYnàng đơbJn thuần5zb3tz hQXkBUYay 5zb3tzlà QXkBUYngu 5zb3tzngốc nữaqe5Nw4. NhìnbJ qe5Nw4thấy gươn5zb3tzg mặtQXkBUY bJngủ qe5Nw4say QXkBUYxinh đẹ5zb3tzp cbJủa 5zb3tznàng, hQXkBUYắn 5zb3tzkhông qe5Nw4nén đqe5Nw4ược vươbJn 5zb3tztay ôqe5Nw4m lấy5zb3tz nànQXkBUYg. CôQXkBUY đơnbJ 2bJ5 năm5zb3tz, bJlần qe5Nw4đầu t5zb3tziên phá5zb3tzt hiệnbJ rqe5Nw4a cảmqe5Nw4 giácqe5Nw4 cQXkBUYó ng5zb3tzười làmbJ QXkBUYbạn thậQXkBUYt làQXkBUY tố5zb3tzt. NàngQXkBUY qe5Nw4có thểQXkBUY cù5zb3tzng hắn5zb3tz tQXkBUYới kqe5Nw4hi nà5zb3tzo 5zb3tz? NếuQXkBUY nànQXkBUYg biếQXkBUYt hắ5zb3tzn qe5Nw4là abJi tbJhì sQXkBUYao qe5Nw4? L5zb3tziệu nàqe5Nw4ng cònbJ lớnqe5Nw4 5zb3tzgan nh5zb3tzư vậy5zb3tz 5zb3tzhay QXkBUYkhông ?

Sáng 5zb3tzsớm hôm5zb3tz sabJu, KbJhuynh ThànQXkBUYh bịQXkBUY mộtbJ lqe5Nw4uồng bJánh sángbJ cbJhói mQXkBUYắt lqe5Nw4àm 5zb3tzthức dậyqe5Nw4. QXkBUYTới kqe5Nw4hi qe5Nw4nàng phát5zb3tz QXkBUYhiện bJbản thQXkBUYân cưQXkBUY nhiêbJn ôQXkBUYm ômbJ dựaqe5Nw4 dựqe5Nw4a vQXkBUYào mộbJt gãQXkBUY n5zb3tzam nhâbJn ngủQXkBUY bJcả đêqe5Nw4m, liềbJn ngượng5zb3tz ngùQXkBUYng qe5Nw4cười cườbJi. «qe5Nw4 Ta5zb3tzy qe5Nw4huynh QXkBUYkhông bJbị QXkBUYtê chbJứ qe5Nw4? » (Người qQXkBUYua đườngbJ 5zb3tz: ThiệnbJ tâ5zb3tzm bộbJc phbJát nh5zb3tzư saQXkBUYo băngqe5Nw4 qe5Nw4| KhuQXkBUYynh ThànhbJ 5zb3tz: *lườmbJ* qe5Nw4| Ngư5zb3tzời qu5zb3tza đườngbJ QXkBUY: 5zb3tznhầm, sQXkBUYáng lbJáng nhưqe5Nw4 mặQXkBUYt trqe5Nw4ời… bJ= =’)

« ĐiQXkBUY thôqe5Nw4i. qe5Nw4» HànQXkBUY N5zb3tzgự 5zb3tzTuyệt khôbJng QXkBUYtrả lờqe5Nw4i QXkBUYcâu hỏi5zb3tz củaQXkBUY nàng.

« Điqe5Nw4 đbJâu bJ? »bJ NànQXkBUYg bJđứng dậy.

« Xuốngqe5Nw4 núqe5Nw4i. QXkBUY» Hqe5Nw4ắn đ5zb3tzã tìmbJ ởbJ đâqe5Nw4y cqe5Nw4ả nửaqe5Nw4 tbJháng 5zb3tzmà mộtbJ c5zb3tzhút ma5zb3tznh m5zb3tzối cũQXkBUYng khbJông QXkBUYtìm QXkBUYra. HbJắn bắbJt đầuqe5Nw4 qe5Nw4hoài bJnghi 5zb3tzcái bảo5zb3tz tànQXkBUYg cbJủa bJBách H5zb3tziểu bJĐường ki5zb3tza liệuqe5Nw4 QXkBUYcó thật5zb3tz sự5zb3tz qe5Nw4tồn tqe5Nw4ại 5zb3tzhay không.

« QXkBUYTốt quábJ, xuống5zb3tz nqe5Nw4úi th5zb3tzôi. »QXkBUY KhuybJnh ThbJành kqe5Nw4hông dấu5zb3tz nổiQXkBUY khoá5zb3tzi chíbJ liề5zb3tzn bJnắm lấyqe5Nw4 á5zb3tzo hắn.

Hàn Ngự5zb3tz Tuyệtqe5Nw4 k5zb3tzhẽ liếcqe5Nw4 mắt5zb3tz 5zb3tzngó n5zb3tzàng mộqe5Nw4t cái5zb3tz, nàng5zb3tz liềnbJ tQXkBUYhức qe5Nw4thời bubJông hbJắn qe5Nw4ra lqe5Nw4ặng l5zb3tzẽ tụbJt lại5zb3tz đQXkBUYi phíaQXkBUY sau.