You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 12CSv9

2CSvMắt nóTwySugT6 dưTwySugT6ờng n2CSvhư kBSbxmTJvo đóngTwySugT6 lạBSbxmTJvi đcBSbxmTJv! NTwySugT6ó chỉBSbxmTJv 2CSvmở tBSbxmTJvo thật2CSv TwySugT6to nh2CSvìn hắn!!!

Bị……….bị phát2CSv hiBSbxmTJvện r2CSvồi 2CSvsao? troBSbxmTJvng phBSbxmTJvút chBSbxmTJvốc, gươ2CSvng mặBSbxmTJvt nó2CSv TwySugT6ko còn2CSv BSbxmTJvgiọt mTwySugT6áu!! HắBSbxmTJvn…………hắn ph2CSvát BSbxmTJvhiện TwySugT6ra thìBSbxmTJv sTwySugT6ẽ l2CSvàm 2CSvj TwySugT6nó đâ2CSvy? HắnBSbxmTJv s2CSvẽ tứTwySugT6c giận,2CSv giế2CSvt nTwySugT6ó, h2CSvành hạTwySugT6 2CSvnó, u2CSvy BSbxmTJvhiếp nóTwySugT6!!!! BSbxmTJvmà …TwySugT6…… mà……..ởTwySugT6 BSbxmTJvkhoảng cácTwySugT6h nàyBSbxmTJv……………lỡ thú2CSv tínhTwySugT6 tronBSbxmTJvg BSbxmTJvngười hTwySugT6ắn nổiBSbxmTJv lTwySugT6ên TwySugT6thì saoTwySugT6? BSbxmTJvah!! Nó……….nóBSbxmTJv BSbxmTJvko biTwySugT6k đâu!!

“sao…………….TwySugT6sao cTwySugT6ậu……” n2CSvó lắTwySugT6p bTwySugT6ắp, từBSbxmTJv “biết”BSbxmTJv chưaBSbxmTJv đTwySugT6c nóiTwySugT6 rTwySugT6a thìBSbxmTJv hắnTwySugT6 lBSbxmTJviền lấy2CSv ngóBSbxmTJvn t2CSvay đặtBSbxmTJv lênBSbxmTJv môBSbxmTJvi nó!

HắnTwySugT6 thTwySugT6ở dTwySugT6ài v2CSvô tậnTwySugT6 r2CSvồi BSbxmTJvquay lưng2CSv vềBSbxmTJv phíaBSbxmTJv TwySugT6nó, TwySugT6nó vBSbxmTJvẫn đứnBSbxmTJvg kBSbxmTJvhép nBSbxmTJvép v2CSvào bứ2CSvc tBSbxmTJvường, chỉ2CSv moBSbxmTJvng bứcTwySugT6 tTwySugT6ường 2CSvcó cáBSbxmTJvi đường2CSv hầBSbxmTJvm 2CSvbí mTwySugT6ật TwySugT6j TwySugT6j đóBSbxmTJv BSbxmTJvđể nóBSbxmTJv c2CSvhui 2CSvvào nh2CSvư t2CSvrong pTwySugT6him mBSbxmTJvà nTwySugT6ó haBSbxmTJvy xem!

Hắn2CSv BSbxmTJvxoa xBSbxmTJvoa tháBSbxmTJvi dươnTwySugT6g, 2CSvhết nhăBSbxmTJvn mặtBSbxmTJv rồiBSbxmTJv cốTwySugT6 BSbxmTJvgắng giTwySugT6ãn mặtBSbxmTJv BSbxmTJvra hếtBSbxmTJv cTwySugT6ỡ, hắnBSbxmTJv ngTwySugT6hĩ BSbxmTJvj mBSbxmTJvà lại2CSv hỏiTwySugT6 một2CSv thằnTwySugT6g coTwySugT6n 2CSvtrai câTwySugT6u đBSbxmTJvó chứ2CSv? LBSbxmTJvỡ nóTwySugT6 giậ2CSvn thìBSbxmTJv sao?

Cậu cườ2CSvi xòBSbxmTJva, qBSbxmTJvuay lạiBSbxmTJv TwySugT6xoa đầuBSbxmTJv nó,2CSv TwySugT6nhìn nTwySugT6ó đầyBSbxmTJv â2CSvn hận!

BSbxmTJv“xin lỗ2CSvi!! BSbxmTJvtôi BSbxmTJvchỉ giỡTwySugT6n thôi!!BSbxmTJv CậuBSbxmTJv l2CSvàm TwySugT6j BSbxmTJvmà làBSbxmTJv co2CSvn gáTwySugT6i chứ?BSbxmTJv” rồ2CSvi 2CSvhắn TwySugT6lắc đầu,BSbxmTJv vơ2CSv đTwySugT6ại mộBSbxmTJvt cTwySugT6ái á2CSvo, 2CSvđi thTwySugT6ẳng vàoBSbxmTJv nhà2CSv WC!

Nó nTwySugT6gẩn ngơ2CSv, nó……………hắn2CSv nóTwySugT6i vTwySugT6ậy bộBSbxmTJv 2CSvnó k2CSvo BSbxmTJvthể TwySugT6là coTwySugT6n gBSbxmTJvái saoTwySugT6? n2CSvó nTwySugT6ên TwySugT6vui 2CSvhay tứTwySugT6c giậBSbxmTJvn 2CSvkhi n2CSvghe TwySugT6hắn nói2CSv c2CSvâu đóTwySugT6 chứ?

Tiế2CSvng nướcBSbxmTJv 2CSvvang TwySugT6ra troTwySugT6ng nhà2CSv tBSbxmTJvắm là2CSvm nóTwySugT6 bừng2CSv tỉBSbxmTJvnh! nTwySugT6ó bắtBSbxmTJv đBSbxmTJvầu tBSbxmTJvhở, hồ2CSvi nãyTwySugT6 k2CSvo hBSbxmTJvỉu 2CSvsao nóBSbxmTJv lạiBSbxmTJv nTwySugT6gưng thở,BSbxmTJv thờiTwySugT6 giaBSbxmTJvn nhTwySugT6ư bấtTwySugT6 tận,2CSv n2CSvó BSbxmTJvcảm thấy2CSv thờ2CSvi gi2CSvan 2CSvnhư ngừngBSbxmTJv TwySugT6trôi! CTwySugT6hỉ BSbxmTJvcó ti2CSvếng tiBSbxmTJvm TwySugT6đập mớ2CSvi chBSbxmTJvo nóTwySugT6 b2CSviết làBSbxmTJv nBSbxmTJvó cònBSbxmTJv sống!

Nó quỵBSbxmTJv xuống2CSv giường,BSbxmTJv 2CSvnằm sTwySugT6ấp xuống2CSv đó!2CSv nBSbxmTJvó lấyTwySugT6 cBSbxmTJvái gối,TwySugT6 ch2CSve đầuTwySugT6 TwySugT6mình mBSbxmTJvong BSbxmTJvtìm BSbxmTJvđc BSbxmTJvcảm BSbxmTJvgiác aTwySugT6n toànTwySugT6! NTwySugT6hưng cá2CSvi cảmBSbxmTJv gBSbxmTJviác BSbxmTJvan toTwySugT6àn đâuBSbxmTJv k2CSvo thấyBSbxmTJv, c2CSvhỉ thTwySugT6ấy ngạtTwySugT6 th2CSvở hơnTwySugT6, nTwySugT6ó 2CSvđổi tưTwySugT6 thTwySugT6ế, nằmTwySugT6 đốiBSbxmTJv diệnBSbxmTJv vớ2CSvi trBSbxmTJvần nhà!2CSv! Ch2CSvưa ba2CSvo giTwySugT6ờ nBSbxmTJvó bốiBSbxmTJv rố2CSvi đếnTwySugT6 vậy2CSv! BSbxmTJvnó bBSbxmTJvắt đầu2CSv TwySugT6nghĩ TwySugT6tới việc………TwySugT6…lỡ hắnBSbxmTJv phBSbxmTJvát BSbxmTJvhiện TwySugT6nó làTwySugT6 cTwySugT6on gáiBSbxmTJv t2CSvhì saoBSbxmTJv? liBSbxmTJvệu 2CSvhắn 2CSvcó cười,BSbxmTJv rồ2CSvi nói2CSv l2CSvà hắnBSbxmTJv 2CSvgiỡn nBSbxmTJvếu trBSbxmTJvong tươngBSbxmTJv la2CSvi BSbxmTJvhắn lạ2CSvi hBSbxmTJvỏi nóTwySugT6 câuBSbxmTJv đó!

2CSvLàm 2CSvsao đây?BSbxmTJv BâBSbxmTJvy giờTwySugT6 2CSvmới cảmTwySugT6 BSbxmTJvgiác n2CSvó BSbxmTJvđang sốngBSbxmTJv trBSbxmTJvong 2CSvđống lửa!!

“ting…2CSv……………. BSbxmTJvtang …………ting!!”TwySugT6 đtBSbxmTJv TwySugT6nó vBSbxmTJvang lênBSbxmTJv, nó2CSv TwySugT6giật mìBSbxmTJvnh, vụBSbxmTJvng TwySugT6về l2CSvấy cá2CSvi đt!!

“a….alo!”

2CSv“chị! STwySugT6ao hôTwySugT6m naTwySugT6y TwySugT6chị nghỉTwySugT6 BSbxmTJvhọc vậy?2CSv” đầuBSbxmTJv dâTwySugT6y bêBSbxmTJvn kia2CSv, BSbxmTJvem nóTwySugT6-HUY nóiBSbxmTJv vBSbxmTJvới giọn2CSvg đầyTwySugT6 lTwySugT6o lắng!!

“ah!!TwySugT6 Chị2CSv BSbxmTJvhơi mTwySugT6ệt! mà2CSv cóTwySugT6 BSbxmTJvj ko?”BSbxmTJv 2CSvnó hTwySugT6ỏi ngưBSbxmTJvợc lại2CSv! nhBSbxmTJvưng kBSbxmTJvo quêBSbxmTJvn nó2CSvi cựcTwySugT6 nh2CSvỏ để2CSv hắTwySugT6n khỏBSbxmTJvi nghe!

“ngày m2CSvai 2CSvchúng taBSbxmTJvz sTwySugT6ẽ về2CSv 2CSvnhà, t2CSvới BSbxmTJvhạn TwySugT63 thánBSbxmTJvg BSbxmTJvrồi! 2CSvchị TwySugT6ko nTwySugT6hớ à?”TwySugT6 TwySugT6em nTwySugT6ó nói!

Nó ngạcTwySugT6 nhiêTwySugT6n, tớ2CSvi h2CSvạn rồiBSbxmTJv sao2CSv? nhưngTwySugT6 cũng2CSv kBSbxmTJvo sa2CSvo! mBSbxmTJvai mớTwySugT6i đ2CSvi mà,2CSv g2CSviờ cBSbxmTJvhuẩn b2CSvị cò2CSvn kịp2CSv chán!

NTwySugT6ó nTwySugT6ghĩ vậBSbxmTJvy, TwySugT6cười 2CSvtươi m2CSvặc d2CSvù eBSbxmTJvm nTwySugT6ó kBSbxmTJvo cBSbxmTJvó TwySugT6ở đây!

“okTwySugT6!! MBSbxmTJvai xBSbxmTJvuất p2CSvhát phảiTwySugT6 kBSbxmTJvo! sTwySugT6ao c2CSvhị q2CSvuên chứ!2CSv! ThôiTwySugT6! BSbxmTJvEm chuẩn2CSv BSbxmTJvbị rBSbxmTJvồi ngủ2CSv đi!”TwySugT6 BSbxmTJvnó khuyBSbxmTJvên BSbxmTJvem nó!

“dạ!TwySugT6 cTwySugT6hị 2CSvngủ ngTwySugT6on!” H2CSvUY tBSbxmTJvrả lờTwySugT6i lại!

“ok! NTwySugT6gủ ngonTwySugT6!” nóTwySugT6 nTwySugT6ói xonTwySugT6g tắTwySugT6t đt!TwySugT6 Cười2CSv BSbxmTJvkhì BSbxmTJvmột cái!

“jTwySugT6 vậy?”BSbxmTJv hBSbxmTJvắn t2CSvừ nTwySugT6hà 2CSvtắm bước2CSv r2CSva, t2CSvrên nBSbxmTJvgười ch2CSvỉ độcBSbxmTJv nhTwySugT6ất mộtTwySugT6 cBSbxmTJvái khắnBSbxmTJv quấTwySugT6n dư2CSvới bụnTwySugT6g! ta2CSvy 2CSvhất hất2CSv cáBSbxmTJvi má2CSvi 2CSvtóc đangTwySugT6 ướtTwySugT6 nhẹp!!

“cậu………….cậu!!”2CSv nó2CSv tBSbxmTJvròn mắt,BSbxmTJv lTwySugT6ắp bắp2CSv, t2CSvay cBSbxmTJvhỉ vềTwySugT6 phía2CSv hắn!

“TwySugT6tôi sao?”2CSv hBSbxmTJvắn nhướnBSbxmTJv màTwySugT6y nhTwySugT6ìn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

BSbxmTJv“ah!! MìTwySugT6nh hồTwySugT6i nã2CSvy lấyBSbxmTJv lộBSbxmTJvn c2CSvái áBSbxmTJvo BSbxmTJvdơ!! LạiTwySugT6 k2CSvo cBSbxmTJvó quầnBSbxmTJv nữ2CSva!!khì!! dạo2CSv n2CSvày 2CSvhay quênTwySugT6!” BSbxmTJvrồi hBSbxmTJvắn “v2CSvô t2CSvư” cởi2CSv cái2CSv 2CSvkhăn r2CSva, xỏ2CSv quần2CSv vào!

Nó đ2CSvơ mặt,2CSv lặn2CSvg lBSbxmTJvẽ qTwySugT6uay s2CSvang hướn2CSvg khác2CSv!! NTwySugT6ó khóTwySugT6c tTwySugT6hầm! sao……TwySugT6…sao mBSbxmTJvà nBSbxmTJvó chịu2CSv nBSbxmTJvổi đây!!

AaaaaBSbxmTJvaaaaaa!! ThâBSbxmTJvn hìnBSbxmTJvh cBSbxmTJvực đẹpTwySugT6 củaTwySugT6 hắn…………..TwySugT6sao 2CSvmà chịu2CSv nổ2CSvi đ2CSvc chứBSbxmTJv? NóBSbxmTJv mTwySugT6uốn ănTwySugT6 đậuBSbxmTJv hủ!TwySugT6! đậTwySugT6u hủ!!

Nhưn2CSvg rồTwySugT6i BSbxmTJvnó đỏ2CSv mặBSbxmTJvt vớiBSbxmTJv BSbxmTJvcái 2CSvsuy nghĩ2CSv đầy2CSv bệnhBSbxmTJv hoạ2CSvn củaBSbxmTJv TwySugT6nó!! nóTwySugT6 lấyTwySugT6 gBSbxmTJvối TwySugT6đập lBSbxmTJviên 2CSvtíp v2CSvào TwySugT6mặt!! BSbxmTJvnhanh chBSbxmTJvóng, BSbxmTJvnó ngưng2CSv đTwySugT6ộng tácBSbxmTJv đó,2CSv thTwySugT6iết nBSbxmTJvghĩ TwySugT6tên đBSbxmTJvó 2CSvbị BSbxmTJvăn đậuTwySugT6 TwySugT6hủ BSbxmTJvcũng tạiTwySugT6 h2CSvắn thôBSbxmTJvi! A2CSvi bỉuTwySugT6 hắnTwySugT6 tBSbxmTJvhay đồ2CSv trBSbxmTJvước mTwySugT6ặt nBSbxmTJvó!! mTwySugT6à nh2CSvìn 2CSvchắc cũBSbxmTJvng BSbxmTJvko sao!

NTwySugT6ghĩ BSbxmTJvvậy, nó2CSv quaTwySugT6y mTwySugT6ặt 2CSvlại, thBSbxmTJvì phBSbxmTJvát 2CSvhiện hắnBSbxmTJv đãBSbxmTJv thaTwySugT6y xon2CSvg đBSbxmTJvồ TwySugT6rồi!! nTwySugT6ó xụTwySugT6 mặt,2CSv tTwySugT6iếc nuối!!

2CSv*á!! TwySugT6J vậ2CSvy n2CSvè!! Oa!TwySugT6! TTwySugT6ui đanTwySugT6g nghTwySugT6ĩ TwySugT6j vTwySugT6ậy nè!!!TwySugT6 KTwySugT6o 2CSvđc!! Về2CSv nhBSbxmTJvà pBSbxmTJvhải tĩnhTwySugT6 tBSbxmTJvâm l2CSvại tBSbxmTJvhôi!!* 2CSvnó mím2CSv mTwySugT6ôi, lTwySugT6ấy 2CSvtay gõ2CSv 2CSvlên đầBSbxmTJvu đầyBSbxmTJv TwySugT6tội lỗi!!

“cậBSbxmTJvu bịTwySugT6 2CSvj à?”2CSv thấ2CSvy 2CSvhành động2CSv k2CSvì l2CSvạ cTwySugT6ủa nóBSbxmTJv, hắ2CSvn liền2CSv 2CSvhỏi thăm!!

“ash!!! 2CSvCó 2CSvj đBSbxmTJvâu!” n2CSvó BSbxmTJvxụ mặt,BSbxmTJv ch2CSvu mỏ!

“ha haTwySugT6!! N2CSvếu BSbxmTJvcậu TwySugT6có sởBSbxmTJv t2CSvhích tựTwySugT6 BSbxmTJvđánh TwySugT6đầu nhưBSbxmTJv vậTwySugT6y tTwySugT6hì …………..”BSbxmTJv hắnTwySugT6 giơ2CSv taTwySugT6y lêBSbxmTJvn! “tôiTwySugT6 s2CSvẽ giúpBSbxmTJv cậu!”BSbxmTJv TwySugT6hắn cườiBSbxmTJv nh2CSvam hiểmTwySugT6, rồiBSbxmTJv BSbxmTJvlao lên2CSv vịTwySugT6n đTwySugT6ầu nBSbxmTJvó l2CSvại, x2CSvoa m2CSvạnh lBSbxmTJvàm BSbxmTJvtóc BSbxmTJvnó rối2CSv bTwySugT6ù lên!

NBSbxmTJvó TwySugT6la oBSbxmTJvang oanBSbxmTJvg làmTwySugT6 căBSbxmTJvn phòngBSbxmTJv đaBSbxmTJvng yênBSbxmTJv tĩnhBSbxmTJv bỗngTwySugT6 cBSbxmTJvhốc đầyTwySugT6 hTwySugT6ỗn loạ2CSvn! BSbxmTJvhắn thìBSbxmTJv cànBSbxmTJvg thí2CSvch thTwySugT6ú, BSbxmTJvcàng mạnhBSbxmTJv tay!

“chịu tBSbxmTJvhua chưBSbxmTJva?” TwySugT6hắn ghTwySugT6ì cTwySugT6ổ nó!

“ah!........từ….từ!!2CSv cóTwySugT6 BSbxmTJvj nóTwySugT6i chuTwySugT6yện nhaz!BSbxmTJv!! BSbxmTJvTui vớBSbxmTJvi cTwySugT6ậu cTwySugT6ó th2CSvi BSbxmTJvj đâuTwySugT6 mTwySugT6à đòiBSbxmTJv 2CSvthắng với2CSv thTwySugT6ua?!” 2CSvnó TwySugT6cố g2CSvắng gBSbxmTJvỡ BSbxmTJvtay hắTwySugT6n r2CSva, nóiBSbxmTJv mộTwySugT6t cTwySugT6ách BSbxmTJvkhó nhọc!

“sao BSbxmTJvko chứ?BSbxmTJv BSbxmTJvCậu đanBSbxmTJvg đ2CSvọ sứcTwySugT6 vớBSbxmTJvi tôi2CSv mBSbxmTJvà!” hTwySugT6ắn BSbxmTJvnói thản2CSv nhiên!

“ưm………cóBSbxmTJv đâu2CSv?” TwySugT6nó típTwySugT6 tục2CSv g2CSvân BSbxmTJvcổ cãi!

“ chịu2CSv thuTwySugT6a TwySugT6chưa?” BSbxmTJvhắn hỏiBSbxmTJv lại,BSbxmTJv đô2CSvi màyBSbxmTJv khẽTwySugT6 nhướnBSbxmTJv lên!!

Chịu2CSv hế2CSvt nổi,BSbxmTJv nó2CSv 2CSvlấy h2CSvết sứcBSbxmTJv nói!

2CSv“ah!! ThTwySugT6ua t2CSvhua!! TuBSbxmTJvi thua!BSbxmTJv! Thả2CSv rTwySugT6a!!! BSbxmTJvKhó thởBSbxmTJv quá!!”

Nghe nói2CSv vậTwySugT6y, hắnTwySugT6 liề2CSvn bTwySugT6uông raTwySugT6, n2CSvó ngaTwySugT6y lậTwySugT6p tứBSbxmTJvc nằmBSbxmTJv BSbxmTJvtrườn xuốngBSbxmTJv giườ2CSvng! chTwySugT6ưa BSbxmTJvbao gTwySugT6iờ nó2CSv thấyTwySugT6 mệtBSbxmTJv tới2CSv vậy!

HắnBSbxmTJv nh2CSvìn nó,2CSv cườBSbxmTJvi BSbxmTJvkhì! GươnBSbxmTJvg mặTwySugT6t n2CSvó đBSbxmTJvỏ gTwySugT6ấc TwySugT6, BSbxmTJvmiệng t2CSvhì đanBSbxmTJvg 2CSvmở rBSbxmTJva đểBSbxmTJv thở!!2CSv TwySugT6Bỗng BSbxmTJvchốc hắnTwySugT6 thBSbxmTJvấy BSbxmTJvtim mìnhTwySugT6 BSbxmTJvđập TwySugT6mạnh, mặtBSbxmTJv hắnBSbxmTJv TwySugT6nóng BSbxmTJvran!!! 2CSvAh!! HBSbxmTJvắn BSbxmTJvbị BSbxmTJvj vậy2CSv? BSbxmTJvsao lạ2CSvi đTwySugT6ỏ mặtBSbxmTJv chứ?

Hắn liTwySugT6ền BSbxmTJvvơ c2CSvái kTwySugT6hắn, tTwySugT6rùm lênTwySugT6 đBSbxmTJvầu giTwySugT6ả bBSbxmTJvộ giBSbxmTJvũ tóc2CSv đTwySugT6ể c2CSvhe TwySugT6đi gươngBSbxmTJv mBSbxmTJvặt đanTwySugT6g đỏBSbxmTJv lự2CSvng của2CSv mình!!

“tôi TwySugT6hơi đói!!2CSv! CậuBSbxmTJv điBSbxmTJv 2CSvăn 2CSvko?” h2CSvắn lTwySugT6ên tiếng!!

“hở….hả? ah!TwySugT6!! CậBSbxmTJvu baoBSbxmTJv! TBSbxmTJvui ăn!”BSbxmTJv nó2CSv ngBSbxmTJvóc đBSbxmTJvầu dậy,2CSv đ2CSvôi 2CSvmắt khẽBSbxmTJv sáBSbxmTJvng lên2CSv kBSbxmTJvhi 2CSvnghe tớ2CSvi vBSbxmTJviệc ăn!TwySugT6! NhưTwySugT6ng kTwySugT6o qBSbxmTJvuên bắtTwySugT6 hTwySugT6ắn tTwySugT6rả tiền!

“TwySugT6ờ!!” h2CSvắn gật2CSv đầu!!

“ok!!2CSv ĐợiBSbxmTJv tu2CSvi tTwySugT6í!! TTwySugT6ui điBSbxmTJv BSbxmTJvtắm!” nTwySugT6ó nha2CSvnh chónBSbxmTJvg q2CSvuên cơ2CSvn mệ2CSvt m2CSvỏi hồiBSbxmTJv nã2CSvy, BSbxmTJvđứng BSbxmTJvdậy TwySugT6, đBSbxmTJvi thẳngBSbxmTJv v2CSvô nBSbxmTJvhà tắm!!

HBSbxmTJvắn từBSbxmTJv tTwySugT6ừ BSbxmTJvbuông TwySugT6tay, chTwySugT6o c2CSvái khăBSbxmTJvn tắm2CSv 2CSvrơi xuốngBSbxmTJv sBSbxmTJvàn!! GiBSbxmTJvống? n2CSvó giống2CSv TRANTwySugT6G THƯ2CSv ởBSbxmTJv đTwySugT6iểm BSbxmTJvnào? BSbxmTJvSao cứTwySugT6 TwySugT6phải đỏ2CSv 2CSvmặt, rồi2CSv bối2CSv BSbxmTJvrối trướcTwySugT6 mặt2CSv 2CSvnó tBSbxmTJvới vậy2CSv? n2CSvếu cTwySugT6ứ 2CSvcái đà2CSv này……………TwySugT6chắc hBSbxmTJvắn chTwySugT6ết mất!

Hắn2CSv n2CSvgồi xuốngTwySugT6 giường2CSv su2CSvy nghBSbxmTJvĩ!! Cá2CSvi BSbxmTJvcô gáTwySugT6i tên2CSv TRAN2CSvG THTwySugT6Ư ki2CSva 2CSvcó TwySugT6j đ2CSvặc biệTwySugT6t chứBSbxmTJv? SaTwySugT6o 2CSvlại cuTwySugT6ốn 2CSvhút hTwySugT6ắn 2CSvtới vậy?BSbxmTJv tro2CSvng khTwySugT6i cậTwySugT6u cTwySugT6hỉ mớBSbxmTJvi 2CSvgặp TwySugT6cô 2CSvta cóBSbxmTJv 2CSv2 TwySugT6lần, nhBSbxmTJvưng sTwySugT6ao lạiTwySugT6 cTwySugT6ó cảmBSbxmTJv giTwySugT6ác rấ2CSvt 2CSvlà th2CSvân qTwySugT6uen! HắnTwySugT6 BSbxmTJvcảm 2CSvthấy rBSbxmTJvối thậtTwySugT6 sự!!!BSbxmTJv giốngTwySugT6 nhưTwySugT6 BSbxmTJvmột 2CSvcuộn lTwySugT6en r2CSvối rămTwySugT6!!! Có2CSv lBSbxmTJvẽ hắBSbxmTJvn bệnTwySugT6h TwySugT6thật rồiTwySugT6!!! cảmBSbxmTJv giác2CSv vTwySugT6ới BSbxmTJvmột BSbxmTJvthằng cBSbxmTJvon tra2CSvi sBSbxmTJvao lạiBSbxmTJv giốnTwySugT6g 2CSvcảm giáTwySugT6c BSbxmTJvvới BSbxmTJvmột đứaTwySugT6 c2CSvon gáTwySugT6i chBSbxmTJvứ? ChắcTwySugT6 BSbxmTJvmai hắnTwySugT6 TwySugT6phải đ2CSvi khBSbxmTJvám lạiBSbxmTJv thôi!BSbxmTJv!

Chap TwySugT620

Ban đêmBSbxmTJv gió2CSv t2CSvhật lạ2CSvnh, trBSbxmTJvên 2CSvvỉa BSbxmTJvhè vắnTwySugT6g, BSbxmTJvbóng BSbxmTJvhắn vTwySugT6à nóBSbxmTJv i2CSvn TwySugT6dài trêBSbxmTJvn mặtTwySugT6 đườn2CSvg!!! l2CSvâu lâ2CSvu c2CSvó vàiTwySugT6 côBSbxmTJv gáTwySugT6i đ2CSvi ngTwySugT6ang BSbxmTJvqua cười2CSv đTwySugT6ầy ẩnTwySugT6 ý!!!

KhỏiTwySugT6 nó2CSvi nhữngBSbxmTJv lầBSbxmTJvn nhBSbxmTJvư vậyBSbxmTJv 2CSvkhiến nó2CSv nổiTwySugT6 BSbxmTJvda g2CSvà, cònTwySugT6 2CSvhắn tBSbxmTJvhì 2CSvnhư vôBSbxmTJv cảBSbxmTJvm, cứTwySugT6 mBSbxmTJviên maBSbxmTJvn sTwySugT6uy nTwySugT6ghĩ l2CSvinh tBSbxmTJvinh tr2CSvong đầ2CSvu, khiếBSbxmTJvn 2CSvánh mắtTwySugT6 BSbxmTJvlắng xu2CSvống, g2CSvương 2CSvmặt tTwySugT6rầm 2CSvtư tạTwySugT6o nê2CSvn 2CSvvẻ đẹpTwySugT6 BSbxmTJvkiên định!!!

nó thì2CSv hơ2CSvi chá2CSvn, n2CSvói chuyện2CSv 2CSv, nhưTwySugT6ng cái2CSv BSbxmTJvtên bênTwySugT6 cạnhTwySugT6 2CSvlại 2CSvko nTwySugT6ói TwySugT6j! rồi2CSv h2CSvát một2CSv mìBSbxmTJvnh, lâBSbxmTJvu lâuBSbxmTJv TwySugT6lấy BSbxmTJv2 n2CSvgón BSbxmTJvtay cBSbxmTJvái chỉTwySugT6a BSbxmTJvqua chTwySugT6ỉa lạiTwySugT6!!! nhưngTwySugT6 cBSbxmTJvuối BSbxmTJvcùng TwySugT6sự t2CSvập truBSbxmTJvng 2CSvcủa nó2CSv cũngBSbxmTJv dồnBSbxmTJv vBSbxmTJvào hắn!!!

“nè!!!2CSv!!!!!! ĐTwySugT6i đâu2CSv vậy?TwySugT6 s2CSvao phải2CSv điBSbxmTJv bộBSbxmTJv chứBSbxmTJv? BSbxmTJvĐi tBSbxmTJvaxi BSbxmTJvcũng BSbxmTJvđc mà!2CSv!!” n2CSvó ch2CSvu môTwySugT6i rTwySugT6a, nhBSbxmTJvìn 2CSvhắn 2CSvvới ánBSbxmTJvh mắtTwySugT6 TwySugT6tội ngiệpBSbxmTJv!!! như2CSvng hTwySugT6ắn TwySugT6vẫn kTwySugT6o BSbxmTJvnói j!

“BSbxmTJvhaizzzzz!!! Đi2CSv vớiBSbxmTJv cậBSbxmTJvu chTwySugT6án TwySugT6quá hàTwySugT6!!!” nóBSbxmTJv 2CSvnhìn xuốnTwySugT6g BSbxmTJvmặt đườngTwySugT6 2CSv, đưaTwySugT6 2CSvra mộtTwySugT6 TwySugT6câu nh2CSvận xét2CSv, nhưngBSbxmTJv đ2CSvôi chânTwySugT6 vẫTwySugT6n bướcTwySugT6 sBSbxmTJvau hTwySugT6ắn bở2CSvi nóTwySugT6 kTwySugT6o thể2CSv bỏTwySugT6 qTwySugT6ua 2CSvđc m2CSvột bữBSbxmTJva 2CSvăn BSbxmTJvmiễn phí!

Ko khBSbxmTJví bBSbxmTJvắt đầTwySugT6u ồn2CSv ào2CSv!!! Đ2CSvôi mBSbxmTJvắt nó2CSv bắtBSbxmTJv đầu2CSv 2CSvthay đổi2CSv 2CSvmàu sắBSbxmTJvc 2CSvtheo 2CSvánh đènTwySugT6 đườngBSbxmTJv nhộn2CSv nhịp!

BSbxmTJv“WOW” nTwySugT6ó 2CSvthốt lên!!!2CSv Trước2CSv mBSbxmTJvặt nóTwySugT6 TwySugT6là TwySugT6một cTwySugT6on đường,TwySugT6 2CSv2 BSbxmTJvven BSbxmTJvđường bá2CSvn đầy2CSv BSbxmTJvđồ ăBSbxmTJvn BSbxmTJvthức uống!

“2CSvnày!!!” TwySugT6nó chỉ2CSv vàoBSbxmTJv 2CSvmặt hắn!TwySugT6!! “thBSbxmTJviên đường2CSv thứcBSbxmTJv 2CSvăn TwySugT6mà cậuBSbxmTJv n2CSvói l2CSvà TwySugT6đây hTwySugT6ả?” BSbxmTJvnó chớpBSbxmTJv chớp2CSv mBSbxmTJvắt nhì2CSvn hắnBSbxmTJv 2CSvchờ đợi!

Hắn2CSv như2CSv bừngBSbxmTJv tỉnTwySugT6h, nBSbxmTJvhìn n2CSvó rồi2CSv gậBSbxmTJvt 2CSvgật đầu!

“oa2CSv~~~~~!!! CậuBSbxmTJv nóBSbxmTJvi lBSbxmTJvà BSbxmTJvcậu tBSbxmTJvrả tiềnBSbxmTJv nTwySugT6ha!!! BSbxmTJvTui kTwySugT6o khácBSbxmTJvh sáBSbxmTJvo TwySugT6đâu!” nóTwySugT6 nóBSbxmTJvi BSbxmTJvmà BSbxmTJvmắt d2CSván v2CSvề mấyTwySugT6 giaBSbxmTJvn bán2CSv đồ2CSv nướTwySugT6ng, rồiBSbxmTJv laTwySugT6o vTwySugT6ề phíaTwySugT6 chúng!!

Hắn2CSv khẽTwySugT6 lắcBSbxmTJv đầu,2CSv nBSbxmTJvhếch méTwySugT6p rồiTwySugT6 2CSvcũng đi2CSv sBSbxmTJvau nó!!!!

Kh2CSvu phố2CSv TwySugT6sầm uấTwySugT6t BSbxmTJvvới nhưngBSbxmTJv 2CSvmón đồBSbxmTJv TwySugT6nướng thơmBSbxmTJv nTwySugT6gon khiếnBSbxmTJv BSbxmTJvnó cứ2CSv hếtTwySugT6 c2CSvhạy s2CSvang đâyTwySugT6, rồBSbxmTJvi TwySugT6chạy s2CSvang kia!TwySugT6!! làmTwySugT6 hắn2CSv mệtTwySugT6 BSbxmTJvmỏi BSbxmTJvko kém!

“hứTwySugT6c……..no qBSbxmTJvuá!!! Hức….BSbxmTJv.!” vìTwySugT6 ănBSbxmTJv vộTwySugT6i nêBSbxmTJvn nTwySugT6ó bịBSbxmTJv nấBSbxmTJvc cục!TwySugT6!! kBSbxmTJvo nhTwySugT6ững vậy!TwySugT6 gươBSbxmTJvng mặ2CSvt c2CSvòn đỏ2CSv ửngTwySugT6 l2CSvên vì2CSv mBSbxmTJvấy lầnBSbxmTJv xémTwySugT6 TwySugT6mắc nghẹn!

HắnTwySugT6 nhăTwySugT6n mặtBSbxmTJv 2CSv, nhTwySugT6ìn nó!

“cậuBSbxmTJv BSbxmTJvăn nhưBSbxmTJv he2CSvo vậy!TwySugT6 đểTwySugT6 t2CSvôi điBSbxmTJv 2CSvmua nướcBSbxmTJv 2CSvcho cậu!”2CSv hTwySugT6ắn nóiTwySugT6 xTwySugT6ong, liềnBSbxmTJv bướcBSbxmTJv nTwySugT6hanh qBSbxmTJvua cTwySugT6ửa hànBSbxmTJvg nước!

“bán2CSv 2CSvcháu BSbxmTJvmột chBSbxmTJvai TwySugT6nước sâm!”2CSv hắBSbxmTJvn nTwySugT6ói 2CSv, kháTwySugT6 từTwySugT6 tốnBSbxmTJv vBSbxmTJvới TwySugT6bà lã2CSvo trướcTwySugT6 mặt!

BàTwySugT6 lBSbxmTJvão đó2CSv 2CSvkhẽ nh2CSvăn mặtBSbxmTJv, nhíu2CSv màTwySugT6y nhìTwySugT6n TwySugT6kĩ hắn!!!

“cháu KTwySugT6HOA phải2CSv ko?”TwySugT6 bàTwySugT6 TwySugT6lão tTwySugT6hốt lên2CSv, gi2CSvọng tỏ2CSv vẻBSbxmTJv TwySugT6vui mừng!

Hắn 2CSvcười BSbxmTJvhiền “dạ!”

“aBSbxmTJvh!!! Cháu2CSv lớ2CSvn hơTwySugT6n rTwySugT6ồi TwySugT6nhaz!!! BSbxmTJvRồi …………….TwySugT6 BSbxmTJvcon DI2CSvỆP 2CSvđâu? BSbxmTJvSao bTwySugT6à kTwySugT6o th2CSvấy vậ2CSvy cháu?”TwySugT6 bàTwySugT6 TwySugT6lão đưaTwySugT6 mắt2CSv 2CSvnhìn p2CSvhía sTwySugT6au hắn!!

Gương mBSbxmTJvặt hắnTwySugT6 đBSbxmTJvanh lại,BSbxmTJv đôBSbxmTJvi mắt2CSv 2CSvthoáng n2CSvét TwySugT6u sBSbxmTJvầu, BSbxmTJvnhìn xBSbxmTJvuống TwySugT6mấy TwySugT6chai nướcBSbxmTJv trBSbxmTJvên BSbxmTJvkệ hànTwySugT6g, rồTwySugT6i nhì2CSvn bàTwySugT6 lão!

“dạ!!2CSv cBSbxmTJvô ấy2CSv đi2CSv nướcBSbxmTJv ngoàiBSbxmTJv 2CSvrồi ạ!”BSbxmTJv hắTwySugT6n nBSbxmTJvói buồn!

“vTwySugT6ậy àBSbxmTJv? 2CSvTốt nhỉ!2CSv! điBSbxmTJv 2CSvdu 2CSvhọc nữa2CSv c2CSvơ đấy!!”TwySugT6 bàTwySugT6 lãBSbxmTJvo cườBSbxmTJvi xBSbxmTJvòa, rồTwySugT6i 2CSvquay TwySugT6lưng, BSbxmTJvlom kTwySugT6hom BSbxmTJvlấy chaTwySugT6i nướcBSbxmTJv c2CSvho hắn!

Hắn2CSv đúTwySugT6t tTwySugT6ay BSbxmTJvvào túTwySugT6i q2CSvuần, nh2CSvìn qu2CSvanh khTwySugT6u v2CSvực!!! nơiTwySugT6 đâBSbxmTJvy đúnTwySugT6g lTwySugT6à k2CSvo TwySugT6khác 2CSvj mấy,BSbxmTJv 2CSvcó kTwySugT6hác tTwySugT6hì ch2CSvỉ k2CSvhác ởBSbxmTJv ch2CSvỗ làTwySugT6 nBSbxmTJvơi đâBSbxmTJvy án2CSvh đèBSbxmTJvn quáTwySugT6 nhìu!!!

HắTwySugT6n TwySugT6nhắm mắtBSbxmTJv lạBSbxmTJvi, gặm2CSv nhắmTwySugT6 quáBSbxmTJv khứ!!

TwySugT6Hắn, s2CSvinh BSbxmTJvra 2CSvlà đ2CSvã manBSbxmTJvg TwySugT62 cTwySugT6hữ giàuBSbxmTJv 2CSvcó!! Là2CSvm 2CSvj bBSbxmTJviết nơiBSbxmTJv đâyTwySugT6 chBSbxmTJvứ? 2CSvChính DIỆPTwySugT6 BSbxmTJvlà ngTwySugT6ười đãBSbxmTJv chỉTwySugT6 cBSbxmTJvho cậuTwySugT6 2CSvnơi nà2CSvy!! cô2CSv nó2CSvi mọiTwySugT6 TwySugT6người TwySugT6buôn báBSbxmTJvn ởTwySugT6 đâTwySugT6y tốt2CSv lắm!!TwySugT6 TwySugT6họ kTwySugT6o nhì2CSvn 2CSvcon ngườTwySugT6i qBSbxmTJvua tBSbxmTJviền bBSbxmTJvạc cũTwySugT6ng nhTwySugT6ư kTwySugT6o hBSbxmTJvam lợiBSbxmTJv nhuậTwySugT6n TwySugT6cao màBSbxmTJv 2CSvgian lận2CSv tr2CSvong bu2CSvôn bBSbxmTJván!! TwySugT6Họ TwySugT6là nhữnTwySugT6g ngườiBSbxmTJv t2CSvốt bụng!2CSv!! họTwySugT6 TwySugT6sẵn sàngBSbxmTJv 2CSvcho nTwySugT6hững kẻ2CSv BSbxmTJvăn mà2CSvy ngoài2CSv đườngBSbxmTJv mộBSbxmTJvt đốn2CSvg thứcBSbxmTJv 2CSvăn mà2CSv k2CSvo l2CSvấy BSbxmTJv1 xu!!2CSv! BSbxmTJvHắn c2CSvũng TwySugT6nhớ DIỆP2CSv rấ2CSvt thíBSbxmTJvch ănBSbxmTJv bTwySugT6ánh 2CSvkẹo tạiBSbxmTJv một2CSv c2CSvửa hànTwySugT6g nhỏBSbxmTJv trênTwySugT6 BSbxmTJvtại coTwySugT6n phố2CSv nàu!!TwySugT6 NhTwySugT6ưng hBSbxmTJvình nhBSbxmTJvư BSbxmTJvhọ BSbxmTJvko cònBSbxmTJv b2CSván nữaTwySugT6 thTwySugT6ì phải!!!!

BSbxmTJvCậu nhớBSbxmTJv nụ2CSv cưTwySugT6ời BSbxmTJvcủa DBSbxmTJvIỆP, nhớTwySugT6 đô2CSvi mắtBSbxmTJv mặc2CSv BSbxmTJvdù kBSbxmTJvo nBSbxmTJvhìn BSbxmTJvthấy jTwySugT6, nhưBSbxmTJvng lạiBSbxmTJv l2CSvung lin2CSvh BSbxmTJvhơn khTwySugT6i cTwySugT6ười! TwySugT6nhớ m2CSvái tóBSbxmTJvc đ2CSven nháBSbxmTJvnh, nhớ2CSv bà2CSvn TwySugT6tay kTwySugT6hi cầmTwySugT6 câyBSbxmTJv kẹo,………………………..

“bao nhiBSbxmTJvu tiền2CSv vậy2CSv bà?”

2CSvHắn nh2CSvư bừnBSbxmTJvg BSbxmTJvtỉnh TwySugT6khi n2CSvghe tiế2CSvng nó!!TwySugT6 mTwySugT6ở BSbxmTJvmắt r2CSva BSbxmTJvđã thấBSbxmTJvy nTwySugT6ó đangBSbxmTJv cBSbxmTJvầm cha2CSvi TwySugT6nước BSbxmTJvtrên tay!!

“hừBSbxmTJv!!! cậu2CSv BSbxmTJvđi………..hức…………đi mu2CSva nướcBSbxmTJv ki2CSvểu TwySugT6j mà…………..hức………lâuTwySugT6 qTwySugT6uá vậy……………..hức………..hả?”2CSv nóTwySugT6 nhìn2CSv hắn2CSv với2CSv á2CSvnh 2CSvmắt giận2CSv dữ,2CSv TwySugT6cầm cha2CSvi nướBSbxmTJvc t2CSvu hết2CSv BSbxmTJvnguyên 2CSvmột chai!!!

“khà!!!2CSv 2CSvĐã ghê!!BSbxmTJv! HếtTwySugT6 nấcBSbxmTJv c2CSvục rồiBSbxmTJv nè!!TwySugT6 2CSvĐi ăn2CSv nữaTwySugT6 th2CSvôi!!!” 2CSvnó đónBSbxmTJvg chaTwySugT6i nước2CSv lạBSbxmTJvi, bỏBSbxmTJv BSbxmTJvvào thùnBSbxmTJvg rBSbxmTJvác, BSbxmTJvrồi t2CSvíp tụcTwySugT6 đi!!!

ĐanTwySugT6g đ2CSvi, chợtTwySugT6 nBSbxmTJvó khBSbxmTJvựng lại!!

“sao phảiBSbxmTJv nóiBSbxmTJv TwySugT6dối hảBSbxmTJv?” nóBSbxmTJv nBSbxmTJvói, BSbxmTJvvẫn quTwySugT6ay BSbxmTJvlưng về2CSv phíaBSbxmTJv hắn!

Hắ2CSvn ngạBSbxmTJvc nhiên,2CSv BSbxmTJvnó BSbxmTJvđang BSbxmTJvnói BSbxmTJvj vậy?TwySugT6 s2CSvao lạTwySugT6i bi2CSvk hắnTwySugT6 BSbxmTJvnói dối!!!

“hì!!2CSv 2CSvTui 2CSvko hỏTwySugT6i TwySugT6nữa!! đTwySugT6i đi!2CSv!” nTwySugT6ó quaTwySugT6y đầuTwySugT6 BSbxmTJvlại, cTwySugT6ười xòa!

“khoanBSbxmTJv!! Cậu…………TwySugT6….biết TwySugT6j rồi!”TwySugT6 h2CSvắn TwySugT6nắm t2CSvay 2CSvnó, TwySugT6quay TwySugT6ngược lTwySugT6ại hỏi!

“biết 2CSvhết!” nóBSbxmTJv nhún2CSv vài!!!

“làTwySugT6 2CSvtên 2CSvLÂM nó2CSvi?” hTwySugT6ắn nhướnTwySugT6 mày!

“ừm!” BSbxmTJvnó BSbxmTJvgật đầuBSbxmTJv chắc2CSv nịch!

Hắ2CSvn TwySugT6nổi giận,2CSv hấtTwySugT6 taBSbxmTJvy BSbxmTJvnó rBSbxmTJvồi bướcTwySugT6 BSbxmTJvđi 2CSvnhanh chóng!!

NóBSbxmTJv nBSbxmTJvhìn TwySugT6theo b2CSvóng hắnBSbxmTJv, chạyBSbxmTJv theo!!

“này!! cậu2CSv bịTwySugT6 2CSvj vậy?”TwySugT6 nó2CSv hét2CSv lớn!

H2CSvắn TwySugT6ngừng lại2CSv độtBSbxmTJv ngột2CSv lBSbxmTJvàm mặt2CSv n2CSvó TwySugT6đâm sầm2CSv và2CSvo BSbxmTJvlưng hắn!

“c2CSvậu cBSbxmTJvó xeTwySugT6m tôiBSbxmTJv lBSbxmTJvà bạnBSbxmTJv koTwySugT6? s2CSvao lạ2CSvi TwySugT6chơi vớiTwySugT6 2CSvtên đ2CSvó?” hắn2CSv nó2CSvi một2CSv cácTwySugT6h gTwySugT6iận dữ!

NóBSbxmTJv lấBSbxmTJvy BSbxmTJv2 tBSbxmTJvay xoBSbxmTJva BSbxmTJvxoa cáiBSbxmTJv mũi!

“còn2CSv cậu2CSv thìBSbxmTJv saTwySugT6o? ítBSbxmTJv nhTwySugT6ất BSbxmTJvlà LÂMTwySugT6 cò2CSvn tâBSbxmTJvm 2CSvsự v2CSvới BSbxmTJvtôi! CòBSbxmTJvn cậTwySugT6u cBSbxmTJvái BSbxmTJvj BSbxmTJvcũng gi2CSvấu!” nóBSbxmTJv BSbxmTJvnói!! RồTwySugT6i TwySugT6lầm bầm2CSv “t2CSvự nhiêTwySugT6n nổiBSbxmTJv giận!!!”

Chap 21

2CSv“tôi…….tôi x2CSvin 2CSvlỗi!” hắTwySugT6n c2CSvhợt lúngBSbxmTJv BSbxmTJvtúng 2CSvtrước BSbxmTJvnó!! k2CSvo phảBSbxmTJvi TwySugT6vì cáTwySugT6i cTwySugT6âu 2CSvnó nóiBSbxmTJv, màBSbxmTJv là2CSv TwySugT6vì hàBSbxmTJvnh đBSbxmTJvộng đánBSbxmTJvg TwySugT6iu TwySugT6của nó2CSv bTwySugT6ây giờ!!!TwySugT6 TwySugT6Đôi BSbxmTJvmôi BSbxmTJvhồng 2CSvhào c2CSvứ chTwySugT6u raBSbxmTJv, gươngBSbxmTJv m2CSvặt phụ2CSvng ph2CSvịu!! nTwySugT6ói tBSbxmTJvúm g2CSvọn nếuBSbxmTJv 2CSvnó màTwySugT6 là2CSv coBSbxmTJvn gáBSbxmTJvi 2CSvthì chBSbxmTJvắc chắnBSbxmTJv hBSbxmTJvắn 2CSvsẽ chạyTwySugT6 lạiBSbxmTJv ômBSbxmTJv nó!!

“2CSvble'!!! k2CSvo BSbxmTJvchơi với2CSv cậTwySugT6u nữa!!”BSbxmTJv nóTwySugT6 2CSvlè lTwySugT6ưỡi, 2CSvxong bỏBSbxmTJv đi!!!

KHO2CSvA 2CSvđơ ng2CSvười mộtBSbxmTJv hồi,BSbxmTJv rồi2CSv BSbxmTJvchân bắt2CSv đầuBSbxmTJv chTwySugT6ạy tBSbxmTJvheo nó!

“này!! BSbxmTJvtôi BSbxmTJvxin BSbxmTJvlỗi rồBSbxmTJvi mà!!”TwySugT6 hắnBSbxmTJv nhTwySugT6ăn mTwySugT6ặt nóiBSbxmTJv, 2CSvtay n2CSvắm lấyBSbxmTJv ta2CSvy nó!!

“tuBSbxmTJvi 2CSvko chấpBSbxmTJv nhận!”BSbxmTJv nBSbxmTJvó 2CSvđứng BSbxmTJvlại, hấ2CSvt mặt!!

“ko chTwySugT6ấp nhậBSbxmTJvn?” KHTwySugT6OA hỏiBSbxmTJv TwySugT6lại, BSbxmTJvnếu n2CSvó nTwySugT6hìn thấBSbxmTJvy mặtTwySugT6 KTwySugT6HOA lúTwySugT6c n2CSvày t2CSvhì chắ2CSvc chắn2CSv BSbxmTJvsẽ phát2CSv hiệ2CSvn 2CSvnụ cBSbxmTJvười ran2CSvh BSbxmTJvmãnh c2CSvủa cậu!

“đúBSbxmTJvng!! 2CSvKo chấpBSbxmTJv nh2CSvận!!” nó2CSv vẫnBSbxmTJv gi2CSvữ n2CSvguyên bộBSbxmTJv mặtTwySugT6 tự2CSv kBSbxmTJviêu củaBSbxmTJv mình!!!

BấtBSbxmTJv chBSbxmTJvợt, nó2CSv thấBSbxmTJvy cBSbxmTJvơ t2CSvhể bBSbxmTJvị nhBSbxmTJvấc bổng!!

“2CSvah!!! CậuTwySugT6 là2CSvm TwySugT6j vTwySugT6ậy!! TwySugT6tui t2CSvé bTwySugT6ây giờ!!!2CSv Bỏ2CSv tTwySugT6ui xuống2CSv coi!!BSbxmTJv” nó2CSv vBSbxmTJvừa TwySugT6vùng 2CSvvẫy, 2CSvvừa cốTwySugT6 2CSvgiữ BSbxmTJvthăng 2CSvbằng TwySugT6cho kBSbxmTJvhỏi ngã!

“h2CSvaizzzzz!! Tôi2CSv 2CSvko bi2CSvk TwySugT6phải làmBSbxmTJv s2CSvao để2CSv cậu2CSv chấTwySugT6p nhậ2CSvn TwySugT6lời xiBSbxmTJvn l2CSvỗi củaTwySugT6 2CSvtôi, nBSbxmTJvên đành2CSv uTwySugT6y hiếpBSbxmTJv vậy!!”TwySugT6 hắTwySugT6n cườiBSbxmTJv rTwySugT6anh mãnh!!

“oa~~ chón2CSvg mặ2CSvt quTwySugT6á!! Ch2CSvo 2CSvtui xuTwySugT6ống!!” nTwySugT6ó bỏTwySugT6 cuTwySugT6ộc, kBSbxmTJvo chốTwySugT6ng cự2CSv TwySugT6nữa, bTwySugT6ắt đầuTwySugT6 TwySugT6nài nỉ!!

2CSv“chưa đTwySugT6c!! TwySugT6Tôi mTwySugT6ún TwySugT6cậu đến2CSv TwySugT6nơi TwySugT6này!!” hắn2CSv tíTwySugT6p tTwySugT6ục bưTwySugT6ớc đi,2CSv vừaTwySugT6 BSbxmTJvđi TwySugT6vừa nói!

“điTwySugT6 đâu?2CSv NhưnBSbxmTJvg m2CSvà cũngBSbxmTJv ph2CSvải cTwySugT6ho tTwySugT6ui xBSbxmTJvuống chứ!!TwySugT6 NgườTwySugT6i TwySugT6ta BSbxmTJvnhìn!” nóBSbxmTJv 2CSvđỏ mặtBSbxmTJv, nói!!

TwySugT6Đúng BSbxmTJvlà ngườiTwySugT6 điTwySugT6 đườngBSbxmTJv nhBSbxmTJvìn nBSbxmTJvó và2CSv h2CSvắn rấ2CSvt TwySugT6nhìu, BSbxmTJvcòn chBSbxmTJvỉ c2CSvhỏ lun2CSvg tung!BSbxmTJv!! 2CSvAi cBSbxmTJvũng BSbxmTJvnói 2CSv2 đTwySugT6ứa 2CSvlà …………………………….gay!!!!2CSv nhì2CSvu côBSbxmTJv gá2CSvi ch2CSvép BSbxmTJvmiệng, đẹpTwySugT6 tra2CSvi mTwySugT6à lại…………!!

“kệ họ!!TwySugT6” 2CSvhắn vẫBSbxmTJvn bướcTwySugT6 đi2CSv, lạBSbxmTJvnh lùnBSbxmTJvg nói!!

NóTwySugT6 TwySugT6ko 2CSvý kiTwySugT6ến BSbxmTJvj nữa!!2CSv TwySugT6nó bBSbxmTJvỏ c2CSvuộc rồi!TwySugT6! hắnBSbxmTJv thBSbxmTJvì cứBSbxmTJv BSbxmTJvbước 2CSv, cBSbxmTJvàng lTwySugT6úc càng2CSv nhanh!

Đi BSbxmTJvđc mBSbxmTJvột hồi,TwySugT6 nBSbxmTJvó bắ2CSvt BSbxmTJvđầu n2CSvghe tBSbxmTJviếng nhạc2CSv ầ2CSvm ĩ!!!TwySugT6 TheBSbxmTJvo nóBSbxmTJv b2CSvik thì……………đây2CSv chẳngBSbxmTJv phảiBSbxmTJv TwySugT6là quá2CSvn baBSbxmTJvr ha2CSvy sBSbxmTJvao? sTwySugT6ao hTwySugT6ắn lTwySugT6ại đưBSbxmTJva BSbxmTJvnó tớBSbxmTJvi đây?

“phịBSbxmTJvch!!” hắnBSbxmTJv đặtTwySugT6 TwySugT6nó xuốngTwySugT6 TwySugT6một c2CSvái ghBSbxmTJvế sofa2CSv!! MTwySugT6áu dồ2CSvn lên2CSv nTwySugT6ão nTwySugT6ãy giờ2CSv nêBSbxmTJvn nóTwySugT6 hTwySugT6ơi chóngTwySugT6 2CSvmặt, BSbxmTJvmắt TwySugT6nó tạm2CSv thờ2CSvi kBSbxmTJvo tBSbxmTJvhấy đcBSbxmTJv TwySugT6j hết!TwySugT6! đếnTwySugT6 TwySugT6khi nh2CSvìn 2CSvđc l2CSvà đTwySugT6ã thấyTwySugT6 mì2CSvnh ngồiTwySugT6 trTwySugT6ên mBSbxmTJvột cáTwySugT6i ghTwySugT6ế!! BêTwySugT6n phảiTwySugT6 là2CSv KHOA!BSbxmTJv! CòTwySugT6n bênTwySugT6 cạTwySugT6nh l2CSvà mấyBSbxmTJv thBSbxmTJvằng BSbxmTJvmà nóTwySugT6 kBSbxmTJvo queTwySugT6n bikBSbxmTJv!! HTwySugT6ình nhưBSbxmTJv là2CSv TwySugT6đàn e2CSvm 2CSvcủa hTwySugT6ắn! 2CSvChỉ 2CSvduy nhấtTwySugT6 BSbxmTJvcó mộtBSbxmTJv người2CSv TwySugT6mà n2CSvó bik……..đó2CSv TwySugT6là DUY!BSbxmTJv! BSbxmTJvMặt nó2CSv tối2CSv sầmBSbxmTJv 2CSvlại!! cáBSbxmTJvi bản2CSv mặt2CSv của2CSv DUBSbxmTJvY thậBSbxmTJvt đáng2CSv TwySugT6ghét kBSbxmTJvhi nhìnTwySugT6 tBSbxmTJvhấy nó!2CSv! TwySugT6cực kì2CSv n2CSvham hiểBSbxmTJvm!! BSbxmTJvash nóBSbxmTJv TwySugT6ghét caBSbxmTJvy ghétTwySugT6 đ2CSvắng tBSbxmTJvên 2CSvnày nhaz!!!!

BSbxmTJvDUY ng2CSvạc nBSbxmTJvhiên vìBSbxmTJv sựTwySugT6 xuấtBSbxmTJv hiTwySugT6ện cTwySugT6ủa nó!BSbxmTJv! cả2CSv cáchTwySugT6 mà2CSv nó2CSv xuBSbxmTJvất TwySugT6hiện tronTwySugT6g quáTwySugT6n b2CSvar nàBSbxmTJvy cBSbxmTJvũng rấtBSbxmTJv BSbxmTJvkì lạ!!TwySugT6 lúTwySugT6c vàBSbxmTJvo TwySugT6nó đc2CSv TwySugT6KHOA vácTwySugT6 trê2CSvn TwySugT6vai cBSbxmTJvứ 2CSvnhư TwySugT6bao gạo!!TwySugT6 KHTwySugT6OA c2CSvó bTwySugT6ao gBSbxmTJviờ làm2CSv m2CSvấy cBSbxmTJvái chuyệnTwySugT6 trẻTwySugT6 BSbxmTJvcon nTwySugT6ày đâu2CSv chớ?

N2CSvhưng cTwySugT6ó vTwySugT6ẻ nhưBSbxmTJv nóTwySugT6 rấtTwySugT6 ghétBSbxmTJv k2CSvhi nhìnBSbxmTJv thấyBSbxmTJv TwySugT6cậu, vì2CSv 2CSvvậy màTwySugT6 D2CSvUY c2CSvhe sựBSbxmTJv ng2CSvạc nhiTwySugT6ên củaTwySugT6 mình,2CSv 2CSvkhẽ nhếch2CSv mô2CSvi!! ĐươngBSbxmTJv 2CSvnhiên cậu2CSv biế2CSvt điềuTwySugT6 đBSbxmTJvó 2CSvlàm 2CSvcho nóTwySugT6 tứcTwySugT6 tốiTwySugT6 đến2CSv mBSbxmTJvức nào!!

“nàyBSbxmTJv!!” KH2CSvOA TwySugT6hét BSbxmTJvlớn, 2CSvđưa 2CSvtrước mặ2CSvt 2CSvnó TwySugT6một lBSbxmTJvy rượu!

Nó lưỡng2CSv lự,TwySugT6 cầ2CSvm 2CSvli rượu,2CSv 2CSvrồi nóiBSbxmTJv lớn!

“tui BSbxmTJvko biếTwySugT6t uốngBSbxmTJv rượu!”

BSbxmTJvKHOA nghiêngTwySugT6 đầTwySugT6u nhìnTwySugT6 TwySugT6nó, nửBSbxmTJva 2CSvtin nửa2CSv ko2CSv!! như2CSvng mộtBSbxmTJv đứa2CSv gTwySugT6iống 2CSvcon nítBSbxmTJv nhưBSbxmTJv 2CSvno nóiTwySugT6 2CSvko bTwySugT6iết uố2CSvng rượ2CSvu cTwySugT6ó lBSbxmTJvẽ 2CSvlà thật!!

KHOA BSbxmTJvnhún vaBSbxmTJvi, nhế2CSvch BSbxmTJvmép, rồi2CSv uốn2CSvg cạnTwySugT6 lBSbxmTJvy 2CSvrượu trTwySugT6ên tay!!

Ch2CSvợt BSbxmTJvKHOA khTwySugT6oác v2CSvai nTwySugT6ó, nóiTwySugT6! VớiTwySugT6 mọiBSbxmTJv người!

“đây l2CSvà HẢI,2CSv bạn2CSv cTwySugT6ủa tôi!TwySugT6! TTwySugT6ôi tuyê2CSvn b2CSvố, 2CSvtừ đTwySugT6ây trTwySugT6ở đi,BSbxmTJv TwySugT6nếu 2CSvai gâyTwySugT6 sựBSbxmTJv vớ2CSvi BSbxmTJvHẢI, tTwySugT6hì coBSbxmTJvi nhưBSbxmTJv lTwySugT6à gây2CSv s2CSvự với2CSv KBSbxmTJvHOA nàyTwySugT6!!” TwySugT6ánh mắtTwySugT6 K2CSvHOA TwySugT6quét mộtTwySugT6 BSbxmTJvlượt đàmTwySugT6 eTwySugT6m xunTwySugT6g quaTwySugT6nh, TwySugT6bọn chTwySugT6úng lBSbxmTJvúc đ2CSvầu 2CSvngây TwySugT6người nBSbxmTJvhìn KHOA!2CSv! NhưnBSbxmTJvg 2CSvlát sBSbxmTJvau cũngTwySugT6 hôTwySugT6 tTwySugT6o TwySugT6, 2CSvrồi nângTwySugT6 rưBSbxmTJvợu lêTwySugT6n uống!!

Chỉ2CSv nBSbxmTJvgoại TwySugT6trừ BSbxmTJvmấy 2CSvtên BSbxmTJvbị nTwySugT6ó đánTwySugT6h BSbxmTJvlần trước,2CSv cả2CSv 2CSvDUY nữa!BSbxmTJv! bBSbxmTJvọn ch2CSvúng biếBSbxmTJvt nó2CSv, n2CSvhưng vTwySugT6ì nghTwySugT6e l2CSvời DU2CSvY nTwySugT6ên TwySugT6ko dáTwySugT6m lTwySugT6àm 2CSvj, ch2CSvỉ ức2CSv chếBSbxmTJv cầmTwySugT6 rượTwySugT6u uốn2CSvg theo!!

“cậu 2CSvlà bạTwySugT6n củaTwySugT6 KBSbxmTJvHOA, xe2CSvm như2CSv BSbxmTJvcũng TwySugT6là bạn2CSv c2CSvủa tôiTwySugT6!! ChàoBSbxmTJv ngườiTwySugT6 anTwySugT6h 2CSvem mớiTwySugT6!” chợt2CSv DUTwySugT6Y bướBSbxmTJvc đếnTwySugT6 t2CSvrước TwySugT6nó, chìaTwySugT6 ta2CSvy BSbxmTJvra đểTwySugT6 bắTwySugT6t taTwySugT6y TwySugT6với nó!!

NóBSbxmTJv nhTwySugT6ìn DUTwySugT6Y v2CSvới 2CSvánh BSbxmTJvmắt hBSbxmTJvình viêTwySugT6n đạnTwySugT6! chỉBSbxmTJv hậ2CSvn BSbxmTJvko th2CSvể laTwySugT6o l2CSvên BSbxmTJvđánh 2CSvtên nà2CSvy 2CSvvì KHBSbxmTJvOA đanTwySugT6g ởBSbxmTJv đây!!

NBSbxmTJvó miBSbxmTJvễn cưỡngBSbxmTJv đưBSbxmTJva 2CSvtay r2CSva, bắtBSbxmTJv BSbxmTJvtay vớiTwySugT6 DBSbxmTJvUY!! 2CSvTay DUTwySugT6Y nắmTwySugT6 chặtTwySugT6 BSbxmTJvtay nó2CSv! đ2CSvau! BSbxmTJvNhưng TwySugT6nó vTwySugT6ẫn để2CSv gBSbxmTJvương mặtTwySugT6 b2CSvình 2CSvthản!!! cònBSbxmTJv cười2CSv nữa!

BTwySugT6ên cạTwySugT6nh, KHOTwySugT6A nhTwySugT6ìn 2CSv2 ngưBSbxmTJvời màTwySugT6 cười!BSbxmTJv BSbxmTJvrồi cậuTwySugT6 t2CSvíp tục2CSv uống2CSv TwySugT6li BSbxmTJvthứ 2!

“as2CSvh!! S2CSvao nTwySugT6ặng 2CSvvậy nè!!”BSbxmTJv nBSbxmTJvó nhBSbxmTJvăn mặt,BSbxmTJv mBSbxmTJvở cBSbxmTJvửa, rồTwySugT6i lôiTwySugT6 KTwySugT6HOA v2CSvào phTwySugT6òng!! Nó2CSv đTwySugT6á vàTwySugT6o châ2CSvn KTwySugT6HOA 2CSvmột cáiTwySugT6 2CSvnhư trảTwySugT6 thù!2CSv! ABSbxmTJvi bi2CSvểu uốn2CSvg n2CSvhìu quTwySugT6á làTwySugT6m BSbxmTJvj, đểBSbxmTJv giờTwySugT6 nóBSbxmTJv BSbxmTJvphải vác2CSv củaBSbxmTJv nợBSbxmTJv nàTwySugT6y BSbxmTJvvề!! nTwySugT6ó ứcBSbxmTJv cBSbxmTJvhế n2CSvhất là2CSv TwySugT6tên DUY!2CSv! ĐúnTwySugT6g lTwySugT6à lấTwySugT6y chuyệTwySugT6n côBSbxmTJvng tBSbxmTJvrả th2CSvù t2CSvư BSbxmTJvmà!! KBSbxmTJvHOA sTwySugT6ay xTwySugT6ỉn, pBSbxmTJvhận đàTwySugT6n eBSbxmTJvm cBSbxmTJvũng cóTwySugT6 thểBSbxmTJv BSbxmTJvvác đạiTwySugT6 k2CSva vềBSbxmTJv chứ!!BSbxmTJv 2CSvVậy mBSbxmTJvà tên2CSv đóBSbxmTJv cBSbxmTJvhỉ n2CSvói mộBSbxmTJvt tiếng2CSv “TwySugT6HẢI l2CSvà bạnTwySugT6 TwySugT6cùng 2CSvphòng v2CSvới BSbxmTJvKHOA!! BSbxmTJvNên TwySugT6cho c2CSvậu BSbxmTJvấy dTwySugT6ẫn K2CSvHOA v2CSvề làBSbxmTJv đc2CSv nhất!!”BSbxmTJv rồi2CSv cá2CSvi 2CSvbọn kiBSbxmTJva cũn2CSvg g2CSvật gậtTwySugT6 BSbxmTJvcái đầTwySugT6u xTwySugT6ong ngồi2CSv xuBSbxmTJvống tíBSbxmTJvp tBSbxmTJvục BSbxmTJvuống rượ2CSvu!! ứcBSbxmTJv chếBSbxmTJv kTwySugT6o chTwySugT6ứ? Cù2CSvng phBSbxmTJvòng TwySugT6thì liTwySugT6ên qua2CSvn 2CSvj hảTwySugT6? tênBSbxmTJv mặBSbxmTJvt TwySugT6dày kiTwySugT6a!! nTwySugT6ó hếtTwySugT6 dậTwySugT6m 2CSvchân xTwySugT6uống sàn2CSv, rồi2CSv nBSbxmTJvhảy tBSbxmTJvưng lênTwySugT6 BSbxmTJvvì tức!!2CSv rTwySugT6ồi TwySugT6bao 2CSvnhiu TwySugT6tức gi2CSvận nó2CSv dồ2CSvn hết2CSv vTwySugT6ào ch2CSvân KH2CSvOA, 2CSvđá lấy2CSv đBSbxmTJvá để!!

“ưm…TwySugT6………….TRANG TwySugT6THƯ!!!” tronBSbxmTJvg 2CSvcơn TwySugT6mê mTwySugT6an, hBSbxmTJvắn li2CSvền BSbxmTJvgọi tTwySugT6ên một2CSv ngBSbxmTJvười!! nTwySugT6ói TwySugT6đúng TwySugT6hơn lTwySugT6à gọiTwySugT6 nó!!

Chân củaBSbxmTJv n2CSvó ngưBSbxmTJvng g2CSviữa TwySugT6ko trBSbxmTJvung, nó2CSv ngồTwySugT6i xuống2CSv, lắngBSbxmTJv nBSbxmTJvghe!! ThoáTwySugT6ng vBSbxmTJvui mừng,TwySugT6 kêBSbxmTJvu tTwySugT6ên 2CSvnó, c2CSvhắc làTwySugT6 thíBSbxmTJvch BSbxmTJvòi!! Hắ2CSvc BSbxmTJvhắc!! xTwySugT6em TwySugT6như kếTwySugT6 hoạcTwySugT6h thànhBSbxmTJv cô2CSvng mộtBSbxmTJv nửa!

“HẢI…………HẢI…….”BSbxmTJv hBSbxmTJvắn TwySugT6típ tụcBSbxmTJv TwySugT6lầm bầBSbxmTJvm!! nó2CSv 2CSvthì muốnTwySugT6 tBSbxmTJvé BSbxmTJvxỉu!! cTwySugT6ái BSbxmTJvj mà2CSv TwySugT6HẢI chứ!!2CSv LúcBSbxmTJv 2CSvlà co2CSvn gái2CSv nBSbxmTJvó BSbxmTJvlà BSbxmTJvTRANG BSbxmTJvTHƯ nhaTwySugT6z!! TwySugT6Còn HẢTwySugT6I BSbxmTJvlà coBSbxmTJvn 2CSvtrai mà!!

N2CSvó tròTwySugT6n 2CSvxoe mắBSbxmTJvt, gươngTwySugT6 BSbxmTJvmặt thoáBSbxmTJvng sợ2CSv hTwySugT6ãi!! Đừng………..đừng2CSv 2CSvnói lTwySugT6à hắ2CSvn biếnBSbxmTJv thái2CSv nhaz!!2CSv! Co2CSvn t2CSvrai cũ2CSvng tBSbxmTJvhích TwySugT6sao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!