You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌnHBzNH CẢMbN5rh9Ua VẤNbN5rh9Ua VƯƠNG

 

- VânHBzn 8ErU6tUtVy, cnHBzô cbN5rh9Uaắt bN5rh9Uacử ngườibN5rh9Ua đi8ErU6tUt nHBzđào tạbN5rh9Uao ch8ErU6tUto kháchbN5rh9Ua hàngnHBz. ĐâynHBz lnHBzà bN5rh9Ualần đầunHBz tiênnHBz cbN5rh9Uahúng 8ErU6tUtta hợ8ErU6tUtp tábN5rh9Uac với8ErU6tUt bệnhnHBz v8ErU6tUtiện, nhấtbN5rh9Ua địnhnHBz 8ErU6tUtphải phụcnHBz vụbN5rh9Ua người8ErU6tUt 8ErU6tUtta thbN5rh9Uaật nHBzchu đáo!

Đây lànHBz nHBzlần đ8ErU6tUtầu tibN5rh9Uaên cônnHBzg 8ErU6tUtty hợpnHBz bN5rh9Uatác bN5rh9Uavới bệnhbN5rh9Ua việnbN5rh9Ua, thế8ErU6tUt 8ErU6tUtnên snHBzếp của8ErU6tUt 8ErU6tUtVân bN5rh9UaVy c8ErU6tUtẩn thậnnHBz dặ8ErU6tUtn dònHBz cô.

- GiờnHBz tôi8ErU6tUt đ8ErU6tUtang khôn8ErU6tUtg c8ErU6tUtó việ8ErU6tUtc gbN5rh9Uaì, đểbN5rh9Ua tbN5rh9Uaôi 8ErU6tUtđi vậynHBz! 8ErU6tUt- T8ErU6tUthấy sếpbN5rh9Ua c8ErU6tUtó vẻbN5rh9Ua t8ErU6tUthận trọng,8ErU6tUt hơnnHBz 8ErU6tUtnữa nHBzđây lại8ErU6tUt lànHBz lầbN5rh9Uan đầunHBz ti8ErU6tUtên côbN5rh9Uang nHBzty cônHBz bN5rh9Uaphục 8ErU6tUtvụ tậ8ErU6tUtn 8ErU6tUtnơi chbN5rh9Uao nHBzkhách hàbN5rh9Uang nê8ErU6tUtn cô8ErU6tUt kbN5rh9Uahông yêbN5rh9Uan tâmbN5rh9Ua gia8ErU6tUto cnHBzho ngưbN5rh9Uaời khác.

Quả nhiên8ErU6tUt, sếpnHBz củabN5rh9Ua VnHBzân VbN5rh9Uay gậnHBzt đầbN5rh9Uau nHBzvẻ nHBzhài lònHBzng: bN5rh9Ua- Cũ8ErU6tUtng nHBzđược, vậy8ErU6tUt gnHBziao chbN5rh9Uao 8ErU6tUtcô nhé!

Công việ8ErU6tUtc của8ErU6tUt nHBzVân VnHBzy làbN5rh9Ua giải8ErU6tUt thnHBzích cbN5rh9Uaho 8ErU6tUtkhách hnHBzàng cbN5rh9Uaách sử8ErU6tUt dụngnHBz pnHBzhần mề8ErU6tUtm củabN5rh9Ua côn8ErU6tUtg tnHBzy 8ErU6tUtcô nhnHBzư th8ErU6tUtế nànHBzo, snHBzau đó8ErU6tUt tbN5rh9Uaiến h8ErU6tUtành mbN5rh9Uaột bN5rh9Uasố điều8ErU6tUt 8ErU6tUttra vànHBz bả8ErU6tUto hàbN5rh9Uanh nHBzcho khnHBzách hànbN5rh9Uag bN5rh9Uasau kh8ErU6tUti muanHBz. bN5rh9UaSau 8ErU6tUthai ngà8ErU6tUty lànHBzm việ8ErU6tUtc 8ErU6tUtbận rộn,nHBz bábN5rh9Uac nHBzsĩ Ti8ErU6tUtểu lânHBzm 8ErU6tUtvô cùng8ErU6tUt hànHBzi 8ErU6tUtlòng vớibN5rh9Ua tánHBzc phobN5rh9Uang lbN5rh9Uaàm nHBzviệc củabN5rh9Ua Vâ8ErU6tUtn Vy.

- GinHBzám đố8ErU6tUtc VânnHBz bN5rh9Uaquả nhiêbN5rh9Uan là8ErU6tUt kiêbN5rh9Uan nhẫn!nHBz bN5rh9Ua- Bá8ErU6tUtc s8ErU6tUtĩ nHBzLâm kh8ErU6tUten ng8ErU6tUtợi: -L8ErU6tUtại cnHBzòn hinHBzểu đượbN5rh9Uac những8ErU6tUt từnHBz ngữbN5rh9Ua c8ErU6tUtủa giớbN5rh9Uai 8ErU6tUty họnHBzc bN5rh9Uachúng bN5rh9Uatôi nữa!
bN5rh9Ua- TbN5rh9Uaôi cónHBz 8ErU6tUtmột người8ErU6tUt bạn8ErU6tUt bN5rh9Ualàm bnHBzác s8ErU6tUtĩ mà!

- ChẳngbN5rh9Ua trácnHBzh! nHBz- Bác8ErU6tUt sĩ8ErU6tUt nHBzLâm ti8ErU6tUtễn VnHBzân VnHBzy bN5rh9Uara bN5rh9Uađến tậnHBzn cửa.

Đi từnHBz bN5rh9Uađây rnHBza l8ErU6tUtà gầnbN5rh9Ua nhất!bN5rh9Ua bN5rh9Ua- bN5rh9UaBác sĩnHBz LnHBzâm c8ErU6tUthỉ nHBztay vềbN5rh9Ua phí8ErU6tUta hànnHBzh 8ErU6tUtlang bêbN5rh9Uan cạnh.

Bên hành8ErU6tUt lan8ErU6tUtg kh8ErU6tUtông biết8ErU6tUt là8ErU6tUt pnHBzhòng kh8ErU6tUtám khonHBza nànHBzo, dườngnHBz bN5rh9Uanhư tấtbN5rh9Ua cảnHBz các8ErU6tUt phòn8ErU6tUtg bệnhnHBz nHBzở đ8ErU6tUtây bN5rh9Uađều đượcnHBz bốbN5rh9Ua trínHBz giống8ErU6tUt hệtbN5rh9Ua nha8ErU6tUtu, nHBzbên hànnHBzh lan8ErU6tUtg cònnHBz được8ErU6tUt t8ErU6tUtrồng rbN5rh9Uaất nh8ErU6tUtiều câ8ErU6tUty xan8ErU6tUth, mbN5rh9Uaang lạibN5rh9Ua 8ErU6tUtcho ngườinHBz t8ErU6tUta cnHBzảm bN5rh9Uagiác mátnHBz là8ErU6tUtnh, thbN5rh9Uaư thái.

Không đnHBzợi bN5rh9UaVân V8ErU6tUty lbN5rh9Uaên 8ErU6tUttiếng hỏnHBzi, 8ErU6tUtbác sĩnHBz LânHBzm đã8ErU6tUt c8ErU6tUthủ động8ErU6tUt ginHBzới thbN5rh9Uaiệu: 8ErU6tUt- bN5rh9UaĐây lbN5rh9Uaà nHBzkhoa t8ErU6tUtư vấnnHBz bN5rh9Uatâm lí.

KbN5rh9Uahoa tưnHBz v8ErU6tUtấn nHBztâm líbN5rh9Ua? 8ErU6tUtSau 8ErU6tUtkhi 8ErU6tUtGiang NhabN5rh9Uan xả8ErU6tUty rnHBza chuyệnHBzn, nHBzngười nhànHBz c8ErU6tUtô đãbN5rh9Ua từn8ErU6tUtg mnHBzời bN5rh9Uabác snHBzĩ tânHBzm nHBzlí v8ErU6tUtề gbN5rh9Uaiúp cnHBzô thoát8ErU6tUt khỏ8ErU6tUti nHBztâm tnHBzrạng đa8ErU6tUtu đớbN5rh9Uan vànHBz khổbN5rh9Ua sở,nHBz nh8ErU6tUtưng kếbN5rh9Uat qunHBzả điềunHBz bN5rh9Uatrị 8ErU6tUtrõ ràngbN5rh9Ua chẳng8ErU6tUt cbN5rh9Uaó nHBztác nHBzdụng g8ErU6tUtì vớibN5rh9Ua 8ErU6tUtcô cảbN5rh9Ua. PhnHBzần lớnnHBz thờibN5rh9Ua ginHBzan cônHBz đềubN5rh9Ua d8ErU6tUtành 8ErU6tUtcho nHBzviệc ngbN5rh9Uaủ, số8ErU6tUtng nhờnHBz vàonHBz bN5rh9Uanhững gi8ErU6tUtọt nưnHBzớc truybN5rh9Uaền vào8ErU6tUt 8ErU6tUtmáu bN5rh9Uamỗi nnHBzgày. N8ErU6tUtếu n8ErU6tUthư ông8ErU6tUt t8ErU6tUtrời khônnHBzg 8ErU6tUtcho cnHBzô c8ErU6tUtơ hnHBzội nHBzđược qua8ErU6tUty ngược8ErU6tUt nHBzthời bN5rh9Uagian thì8ErU6tUt bN5rh9Uacó 8ErU6tUtlẽ côbN5rh9Ua bN5rh9Uađã kiệnHBzt sức8ErU6tUt bbN5rh9Uaởi nỗnHBzi đanHBzu đớnnHBz qu8ErU6tUtá bN5rh9Ualớn ấbN5rh9Uay rồi.

Vân nHBzVy vừanHBz đinHBz vừa8ErU6tUt ng8ErU6tUthĩ, lúnHBzc đbN5rh9Uai n8ErU6tUtgang q8ErU6tUtua pbN5rh9Uahòng cbN5rh9Uahẩn trị,bN5rh9Ua bnHBzất nbN5rh9Uagờ nHBzcó mộtnHBz cơnnHBz ginHBzó th8ErU6tUtổi nHBzqua bN5rh9Ualàm cán8ErU6tUth bN5rh9Uacửa pnHBzhòng h8ErU6tUtơi hénHBz r8ErU6tUta. CônHBz đưbN5rh9Uaa nHBzmắt nbN5rh9Uahìn vàbN5rh9Uao bêbN5rh9Uan bN5rh9Uatrong, v8ErU6tUtô nHBztình chnHBzạm ph8ErU6tUtải ánh8ErU6tUt mbN5rh9Uaắt nHBzcủa mộtnHBz bệnnHBzh nhbN5rh9Uaân t8ErU6tUtrong đó.

VnHBzân bN5rh9UaVy bN5rh9Uachợt thấ8ErU6tUty bN5rh9Uacác nHBzdây 8ErU6tUtthần bN5rh9Uakinh bN5rh9Uatrong đbN5rh9Uaầu cănnHBzg nHBzra. bN5rh9UaCô rả8ErU6tUto nHBzbước nHBzđi thậbN5rh9Uat 8ErU6tUtnhanh, cnHBzhỉ bN5rh9Uasợ ngườibN5rh9Ua nHBzđó sẽbN5rh9Ua 8ErU6tUtđuổi theo.

Không nHBzphải 8ErU6tUtmắt cnHBzô nhìbN5rh9Uan nhầbN5rh9Uam bN5rh9Uađấy ch8ErU6tUtứ? CôbN5rh9Ua nHBzlàm sabN5rh9Uao 8ErU6tUtcó thểnHBz bN5rh9Uangờ bN5rh9Uarằng bệnhnHBz nhânnHBz ởbN5rh9Ua tnHBzrong bN5rh9Uacăn pnHBzhòng ấ8ErU6tUty chínhnHBz là8ErU6tUt TriệunHBz Dương?

RnHBzõ ràn8ErU6tUtg 8ErU6tUtanh 8ErU6tUtta bịbN5rh9Ua phnHBzát bN5rh9Uabệnh tnHBzim đbN5rh9Uaột ngnHBzột, vậynHBz tại8ErU6tUt bN5rh9Uasao giờbN5rh9Ua bN5rh9Uaanh tbN5rh9Uaa lại8ErU6tUt ởbN5rh9Ua nHBztrong knHBzhoa nHBztâm lí8ErU6tUt? bN5rh9UaLẽ 8ErU6tUtnào ng8ErU6tUtoài bệbN5rh9Uanh bN5rh9Uatim rbN5rh9Uaa bN5rh9Uaanh 8ErU6tUtta c8ErU6tUtòn mắcbN5rh9Ua bệnh8ErU6tUt vbN5rh9Uaề tnHBzâm 8ErU6tUtlí nữanHBz à?

Trước đâbN5rh9Uay nHBzcô từnHBzng bN5rh9Uađọc 8ErU6tUtbáo vbN5rh9Uaà đượcbN5rh9Ua bN5rh9Uabiết, phần8ErU6tUt lnHBzớn nhữnnHBzg côbN5rh9Ua namnHBz, quảnHBz bN5rh9Uanữ nHBztrong thbN5rh9Uaành phnHBzố 8ErU6tUtđều 8ErU6tUtbị mắc8ErU6tUt că8ErU6tUtn bệnhnHBz trầnHBzm cnHBzảm hoặcnHBz tự8ErU6tUt 8ErU6tUtkỉ. KnHBzhông b8ErU6tUtiết 8ErU6tUtcái 8ErU6tUtgã họ8ErU6tUt TrnHBziệu 8ErU6tUtấy nHBzmắc nHBzphải bệnnHBzh gbN5rh9Uaì? KhônnHBzg 8ErU6tUtbiết vànHBzi nHBznăm nbN5rh9Uaữa liệu8ErU6tUt cônHBz cónHBz p8ErU6tUthải thườ8ErU6tUtng x8ErU6tUtuyên 8ErU6tUtbổ sbN5rh9Uaung nHBzcác l8ErU6tUtoại nHBzthực pbN5rh9Uahẩm chứnHBzc năng8ErU6tUt, liênHBzn tục8ErU6tUt đến8ErU6tUt t8ErU6tUthẩm m8ErU6tUtỹ việnnHBz bN5rh9Uavà thỉbN5rh9Uanh thoảnHBzng “gh8ErU6tUté thăm”nHBz nHBzbác sĩ8ErU6tUt bN5rh9Uatư vấnHBzn tâmbN5rh9Ua lí8ErU6tUt khônbN5rh9Uag nữa?

Đi một8ErU6tUt đoạnbN5rh9Ua đường8ErU6tUt dàbN5rh9Uai, cuốnHBzi cbN5rh9Uaùng côbN5rh9Ua bN5rh9Uacũng rbN5rh9Uaa đượbN5rh9Uac đếnbN5rh9Ua cầu8ErU6tUt bN5rh9Uathang. NgoảnhbN5rh9Ua nHBzđầu lạinHBz nhìnbN5rh9Ua,không thấybN5rh9Ua Triệu8ErU6tUt 8ErU6tUtDương k8ErU6tUthông đubN5rh9Uaổi th8ErU6tUteo, V8ErU6tUtân VnHBzy thnHBzở bN5rh9Uaphào bN5rh9Uanhẹ nhnHBzõm. Th8ErU6tUtoát đượcbN5rh9Ua TbN5rh9Uariệu DưnHBzơng tbN5rh9Uahì s8ErU6tUtao? Tho8ErU6tUtát đượcnHBz an8ErU6tUth bN5rh9Uata côbN5rh9Ua cũng8ErU6tUt chẳngbN5rh9Ua thểbN5rh9Ua tbN5rh9Uahoát 8ErU6tUtngăn đượcnHBz bànHBzn cbN5rh9Uahân min8ErU6tUth đbN5rh9Uaang tiếnnHBz dầnnHBz đến8ErU6tUt tbN5rh9Uauổi gibN5rh9Uaà. Nỗ8ErU6tUt lự8ErU6tUtc sốnbN5rh9Uag hếnHBzt n8ErU6tUtăm nnHBzày qbN5rh9Uaua nămnHBz 8ErU6tUtkhác, tu8ErU6tUtổi tá8ErU6tUtc c8ErU6tUtũng bN5rh9Uatheo đó8ErU6tUt nhbN5rh9Uaiều lênHBzn. ChỉbN5rh9Ua tbN5rh9Uahêm vnHBzài nămnHBz nữabN5rh9Ua thôi,bN5rh9Ua 8ErU6tUtcó 8ErU6tUtlẽ 8ErU6tUtmột ngườinHBz đànbN5rh9Ua bN5rh9Uaông nbN5rh9Uahư TrinHBzệu DưbN5rh9Uaơng bâbN5rh9Uay gbN5rh9Uaiờ cnHBzô 8ErU6tUtcũng chẳnnHBzg thể8ErU6tUt tìmbN5rh9Ua được.

- SbN5rh9Uaau kbN5rh9Uahi vnHBzề phả8ErU6tUti chbN5rh9Uaịu nHBzkhó nghỉbN5rh9Ua ngơi,bN5rh9Ua mặbN5rh9Uac bN5rh9Uadù sức8ErU6tUt khỏe8ErU6tUt đãbN5rh9Ua hồinHBz phụcnHBz tươnbN5rh9Uag đốibN5rh9Ua nbN5rh9Uahưng cũngnHBz khôn8ErU6tUtg nHBzđược pnHBzhép làmbN5rh9Ua 8ErU6tUtviệc 8ErU6tUtquá sứnHBzc. bN5rh9UaVới cnHBzường đnHBzộ làbN5rh9Uam việcbN5rh9Ua 8ErU6tUtcủa a8ErU6tUtnh tôi8ErU6tUt t8ErU6tUthấy ngườibN5rh9Ua bbN5rh9Uaình tbN5rh9Uahường bN5rh9Uakhông thbN5rh9Uaể nànHBzo 8ErU6tUttiêu bN5rh9Uahóa nổi!

- TônHBzi biết!

- nHBzAnh 8ErU6tUtbiết? nHBzCứ nhìnHBzn vnHBzào thành8ErU6tUt 8ErU6tUttích củ8ErU6tUta annHBzh nHBzhai nămnHBz nanHBzy tbN5rh9Uahì 8ErU6tUttôi biết8ErU6tUt anbN5rh9Uah nHBzmang mạnbN5rh9Uag sống8ErU6tUt cbN5rh9Uaủa bN5rh9Uamình rbN5rh9Uaa đùabN5rh9Ua nhnHBzư thếnHBz nnHBzào rồi!bN5rh9Ua TbN5rh9Uaheo n8ErU6tUthư nhữn8ErU6tUtg gì8ErU6tUt tôbN5rh9Uai đưbN5rh9Uaợc bibN5rh9Uaết về8ErU6tUt anHBznh, anbN5rh9Uah 8ErU6tUtkhông đờnHBzi 8ErU6tUtnào chấp8ErU6tUt 8ErU6tUtnhận a8ErU6tUtn phận!
TbN5rh9Uaiếng cườibN5rh9Ua kbN5rh9Uahe nHBzkhẽ v8ErU6tUtang nHBzlên: 8ErU6tUt- CũnnHBzg chưnHBza chắc!

Có ngư8ErU6tUtời đannHBzg n8ErU6tUtói chuy8ErU6tUtện bN5rh9Uaở cầbN5rh9Uau than8ErU6tUtg, nHBzcó mộtbN5rh9Ua gnHBziọng nóinHBz màbN5rh9Ua VânnHBz VnHBzy bN5rh9Uacảm thấy8ErU6tUt rất8ErU6tUt nHBzquen thuộc.

Vân 8ErU6tUtVy chầmbN5rh9Ua chậm8ErU6tUt đnHBzi bN5rh9Uađến bN5rh9Uacầu thnHBzang vànHBz nnHBzhìn xunHBzống 8ErU6tUtdưới, ánhnHBz mắbN5rh9Uat 8ErU6tUtvô tìnhbN5rh9Ua lướtbN5rh9Ua qu8ErU6tUta mnHBzột nHBzkhuôn mặt.

NbN5rh9Uagười đó8ErU6tUt cbN5rh9Uaũng ngẩngnHBz đầ8ErU6tUtu bN5rh9Uanhìn cô.

Ánh m8ErU6tUtắt củabN5rh9Ua anHBznh dườnbN5rh9Uag bN5rh9Uanhư lbN5rh9Uaà 8ErU6tUtchùm ábN5rh9Uanh 8ErU6tUtsáng nHBzmặt bN5rh9Uatrời đẹp8ErU6tUt đ8ErU6tUtẽ nhấtnHBz đậubN5rh9Ua bN5rh9Uatrên bờbN5rh9Ua nHBzvai cô.

Nếu n8ErU6tUthư lúc8ErU6tUt nHBznãy 8ErU6tUtcô bN5rh9Uacòn 8ErU6tUthoang manHBzng đibN5rh9Ua nbN5rh9Uahư chạ8ErU6tUty thnHBzì giờ8ErU6tUt côbN5rh9Ua đãbN5rh9Ua cnHBzhẳng 8ErU6tUtcòn bN5rh9Uasức lựcbN5rh9Ua bN5rh9Uanào đểbN5rh9Ua nHBzmà chnHBzạy tr8ErU6tUtốn nữa.nHBz Bà8ErU6tUtn cbN5rh9Uahân cbN5rh9Uaủa côbN5rh9Ua nh8ErU6tUtư nHBzbị 8ErU6tUtdính cbN5rh9Uahặt xuốbN5rh9Uang dướ8ErU6tUti đbN5rh9Uaất, miệ8ErU6tUtng ấpbN5rh9Ua ú8ErU6tUtng m8ErU6tUtãi chbN5rh9Uaẳng 8ErU6tUtthốt bN5rh9Uara lờinHBz dư8ErU6tUtới c8ErU6tUtái 8ErU6tUtnhìn 8ErU6tUtcủa an8ErU6tUth: bN5rh9Ua-

Thật….thậtbN5rh9Ua trùngnHBz hợp!

Anh mỉm8ErU6tUt 8ErU6tUtcười, nh8ErU6tUtẹ nhbN5rh9Uaàng cấbN5rh9Uat lời:nHBz nHBz- ĐúbN5rh9Uang 8ErU6tUtlà trnHBzùng bN5rh9Uahợp thậ8ErU6tUtt! MnHBzới đ8ErU6tUtó mnHBzà nHBzđã gặbN5rh9Uap lạbN5rh9Uai nhau!

- V8ErU6tUtâng, bbN5rh9Uaệnh việbN5rh9Uan nàybN5rh9Ua m8ErU6tUtuốn sử8ErU6tUt d8ErU6tUtụng phầnbN5rh9Ua mềm8ErU6tUt củnHBza c8ErU6tUtông t8ErU6tUty bN5rh9Uachúng tôinHBz nênHBzn tôinHBz bN5rh9Uađến nHBzđây đbN5rh9Uaể hướng8ErU6tUt dnHBzẫn họ!nHBz nHBz- CôbN5rh9Ua cố8ErU6tUt nHBzgắng giảinHBz thínHBzch, 8ErU6tUtvụng vềnHBz 8ErU6tUtnhư mộbN5rh9Uat conHBzn ngốc,bN5rh9Ua chỉnHBz sợbN5rh9Ua anHBznh lạibN5rh9Ua hiểunHBz n8ErU6tUthầm m8ErU6tUtình. nHBzHơn 8ErU6tUtnữa côbN5rh9Ua 8ErU6tUtrất sợbN5rh9Ua 8ErU6tUtanh snHBzẽ v8ErU6tUtạch nHBztrần nnHBzhững nHBzlời nóinHBz dối8ErU6tUt củbN5rh9Uaa mình,nHBz cábN5rh9Uai gìnHBz mà8ErU6tUt đưanHBz chịnHBz ĐườngnHBz bN5rh9Uađi khá8ErU6tUtm bệnhnHBz chnHBzứ, toà8ErU6tUtn là8ErU6tUt 8ErU6tUtnói nHBzdối. NhưbN5rh9Ua vậ8ErU6tUty bN5rh9Uathì nHBzcòn mặtbN5rh9Ua m8ErU6tUtũi 8ErU6tUtnào m8ErU6tUtà nhìbN5rh9Uan anh?

Cũng bN5rh9Uamay 8ErU6tUtlà 8ErU6tUtanh khôbN5rh9Uang nhắbN5rh9Uac gbN5rh9Uaì đếbN5rh9Uan nHBzchuyện đó.bN5rh9Ua An8ErU6tUth kếtbN5rh9Ua thú8ErU6tUtc cubN5rh9Uaộc nbN5rh9Uaói chuyệnnHBz vớbN5rh9Uai bác8ErU6tUt snHBzĩ cbN5rh9Uaủa mnHBzình rnHBzồi cùngnHBz nHBzcô đồngnHBz h8ErU6tUtành, tbN5rh9Uahản nhiêbN5rh9Uan cbN5rh9Uaứ nHBznhư tnHBzhể hônHBzm 8ErU6tUtấy c8ErU6tUthưa từ8ErU6tUtng xảynHBz bN5rh9Uara bấtbN5rh9Ua cứnHBz cnHBzhuyện gì.

Anh sánhbN5rh9Ua vbN5rh9Uaai 8ErU6tUtđi bbN5rh9Uaên 8ErU6tUtcô. VânHBzn VnHBzy khôn8ErU6tUtg biếtbN5rh9Ua phảibN5rh9Ua làmnHBz thế8ErU6tUt bN5rh9Uanào đểnHBz bN5rh9Uache đinHBz sbN5rh9Uaự hnHBzoang man8ErU6tUtg tronnHBzg l8ErU6tUtòng, bàbN5rh9Uan t8ErU6tUtay túbN5rh9Uam chặ8ErU6tUtt l8ErU6tUtấy bN5rh9Uavạt áobN5rh9Ua nHBzđang bN5rh9Uarịn nHBzmồ hôi.

Cô bN5rh9Uay bN5rh9Uatá ởbN5rh9Ua phònnHBzg p8ErU6tUthát bN5rh9Uathuốc đnHBzưa nHBzcho a8ErU6tUtnh mộtnHBz túi8ErU6tUt t8ErU6tUto 8ErU6tUtđủ các8ErU6tUt lbN5rh9Uaoại thuốcbN5rh9Ua nHBzrồi dặ8ErU6tUtn dbN5rh9Uaò: nHBz- AnbN5rh9Uah nhớbN5rh9Ua nHBzuống the8ErU6tUto c8ErU6tUthỉ bN5rh9Uadẫn củabN5rh9Ua bácnHBz sĩ!

Trong kínHBz ứnHBzc củabN5rh9Ua VnHBzân VynHBz, sứ8ErU6tUtc khbN5rh9Uaỏe củanHBz GnHBziang 8ErU6tUtNhan 8ErU6tUtrất tốt,8ErU6tUt nHBzcho d8ErU6tUtù cnHBzó 8ErU6tUtbị cảm8ErU6tUt cú8ErU6tUtm hnHBzay s8ErU6tUtốt ca8ErU6tUto thìbN5rh9Ua cũnnHBzg nHBzchỉ mấtbN5rh9Ua vnHBzài ngàbN5rh9Uay nHBzlà khỏinHBz ngay.

Vân bN5rh9UaVy nhìnbN5rh9Ua bN5rh9Uavào nhữbN5rh9Uang 8ErU6tUtloại thuốcbN5rh9Ua ởbN5rh9Ua nHBztrong tnHBzúi, tnHBzoàn lbN5rh9Uaà nhbN5rh9Uaững nHBzloại thnHBzuốc nHBzhiếm gặp.

- CbN5rh9Uaô chuẩnHBzn bịbN5rh9Ua đibN5rh9Ua đâu?

- VềnHBz cônnHBzg tbN5rh9Uay thôinHBz!- Cô8ErU6tUt ngh8ErU6tUtĩ G8ErU6tUtiang NhabN5rh9Uan cbN5rh9Uahỉ t8ErU6tUtiện minHBzệng hỏi8ErU6tUt nHBznhư vậbN5rh9Uay thnHBzôi nênbN5rh9Ua cũng8ErU6tUt thảnnHBz nhi8ErU6tUtên đáp8ErU6tUt 8ErU6tUtmà không8ErU6tUt cầnnHBz subN5rh9Uay nghĩ.

- ĐểbN5rh9Ua tôinHBz tiễbN5rh9Uan cô!

Đề8ErU6tUt nghịbN5rh9Ua của8ErU6tUt anbN5rh9Uah quábN5rh9Ua bấtbN5rh9Ua nnHBzgờ, bN5rh9UaVân V8ErU6tUty bốnHBzi rốbN5rh9Uai từ8ErU6tUt chối:nHBz bN5rh9Ua- Khô8ErU6tUtng 8ErU6tUtcần đâunHBz a8ErU6tUtnh Gi8ErU6tUtang, là8ErU6tUtm phiề8ErU6tUtn anHBznh qu8ErU6tUtá!- nHBzVân V8ErU6tUty có8ErU6tUt chú8ErU6tUtt khôn8ErU6tUtg 8ErU6tUtquen vớinHBz các8ErU6tUth 8ErU6tUtxưng hnHBzô nHBzkhách nHBzsáo này.

Anh nHBzvốn quánHBz đỗnHBzi th8ErU6tUtân thươngnHBz tronnHBzg 8ErU6tUttrái tibN5rh9Uam cnHBzô, tbN5rh9Uahế mbN5rh9Uaà ginHBzờ lạibN5rh9Ua trở8ErU6tUt thàbN5rh9Uanh m8ErU6tUtột bN5rh9Uangười chẳ8ErU6tUtng bN5rh9Uaquen biết.nHBz NếunHBz nhưbN5rh9Ua G8ErU6tUtiang nHBzNhan gọ8ErU6tUti nHBzcô l8ErU6tUtà “CôbN5rh9Ua Vân”nHBz thbN5rh9Uaì cónHBz lẽnHBz bN5rh9Uacô cbN5rh9Uaũng sbN5rh9Uaẽ c8ErU6tUtảm thấybN5rh9Ua v8ErU6tUtô cùn8ErU6tUtg bN5rh9Uaxót xabN5rh9Ua. Thế8ErU6tUt nhưnHBzng cbN5rh9Uaô cốbN5rh9Ua gắ8ErU6tUtng bN5rh9Uakìm nbN5rh9Uaén bảnHBzn thânHBzn, chỉnHBz snHBzợ mộtnHBz 8ErU6tUtkhi kbN5rh9Uahông kiềmbN5rh9Ua ch8ErU6tUtế đượbN5rh9Uac tnHBzâm tbN5rh9Uarạng 8ErU6tUtcủa mìbN5rh9Uanh sẽnHBz khibN5rh9Uaến cbN5rh9Uaho 8ErU6tUtanh sợbN5rh9Ua mnHBzất 8ErU6tUtvía. C8ErU6tUtô phảibN5rh9Ua dbN5rh9Uauy trìbN5rh9Ua kh8ErU6tUtoảng cách8ErU6tUt nhbN5rh9Uaất đnHBzịnh nHBzvới anh8ErU6tUt, 8ErU6tUtmột khoảnbN5rh9Uag cách8ErU6tUt đbN5rh9Uaủ để8ErU6tUt anbN5rh9Uah co8ErU6tUti 8ErU6tUtcô làbN5rh9Ua mbN5rh9Uaột ngưbN5rh9Uaời bìnhnHBz thường.

Không 8ErU6tUtcó nHBzai bibN5rh9Uaết, 8ErU6tUtanh 8ErU6tUtvà bN5rh9Uacô đãbN5rh9Ua c8ErU6tUtách n8ErU6tUthau cảbN5rh9Ua mộtnHBz kiếp8ErU6tUt người.
NnHBzếu nh8ErU6tUtư cô8ErU6tUt bN5rh9Uanói r8ErU6tUta sựnHBz nHBzthực bN5rh9Uanày, bN5rh9Uakhông nh8ErU6tUtững anHBznh bN5rh9Uakhông thểnHBz nHBztin m8ErU6tUtà c8ErU6tUtòn bN5rh9Uacho rbN5rh9Uaằng cbN5rh9Uaô bN5rh9Ualà mộtnHBz 8ErU6tUtcon điêbN5rh9Uan. Dường8ErU6tUt bN5rh9Uanhư chỉ8ErU6tUt nHBzcó mộtnHBz mìnhbN5rh9Ua cô8ErU6tUt còbN5rh9Uan nHBzmãi bN5rh9Uađắm chìmnHBz trbN5rh9Uaong bN5rh9Uanhững bN5rh9Uakí ức8ErU6tUt 8ErU6tUtxa xbN5rh9Uaôi. CôbN5rh9Ua khátnHBz nHBzkhao đượcbN5rh9Ua ở8ErU6tUt gầ8ErU6tUtn bê8ErU6tUtn nHBzanh, nhưnbN5rh9Uag lạbN5rh9Uai s8ErU6tUtợ khbN5rh9Uaoảng cábN5rh9Uach tron8ErU6tUtg hiệnbN5rh9Ua thực8ErU6tUt s8ErU6tUtẽ khiế8ErU6tUtn 8ErU6tUtcho cbN5rh9Uaô bN5rh9Uaquỵ ng8ErU6tUtã. VânnHBz 8ErU6tUtVy cảmnHBz thấybN5rh9Ua bN5rh9Uabản th8ErU6tUtân m8ErU6tUtình nHBzkhông hềnHBz yếunHBz đbN5rh9Uauối, c8ErU6tUtô chỉbN5rh9Ua khônHBzng mbN5rh9Uauốn bnHBzị Gia8ErU6tUtng Nh8ErU6tUtan lbN5rh9Uaàm tổn8ErU6tUt thươbN5rh9Uang, bởinHBz vbN5rh9Uaì tronHBzng kíbN5rh9Ua ứcnHBz củbN5rh9Uaa cbN5rh9Uaô, nHBztất cả8ErU6tUt bN5rh9Uanhững knHBzỉ niệmnHBz cbN5rh9Uaủa bN5rh9Uacô vnHBzà 8ErU6tUtanh đề8ErU6tUtu vbN5rh9Uaô cù8ErU6tUtng đẹbN5rh9Uap đẽ.

- N8ErU6tUtói địa8ErU6tUt cnHBzhỉ cônHBzng tbN5rh9Uay nHBzcô cnHBzho tôi!

Xem 8ErU6tUtra an8ErU6tUth ấ8ErU6tUty định8ErU6tUt nHBzđưa nHBzcô nHBzvề côngbN5rh9Ua nHBzty 8ErU6tUtthật rồi!

nHBzCô ngoabN5rh9Uan ngoã8ErU6tUtn ngồi8ErU6tUt nHBzvào trnHBzong 8ErU6tUtxe củanHBz an8ErU6tUth, sa8ErU6tUtu đóbN5rh9Ua nóibN5rh9Ua địabN5rh9Ua 8ErU6tUtchỉ nHBzcông bN5rh9Uaty mìn8ErU6tUth 8ErU6tUtcho anhnHBz: nHBz- Đi8ErU6tUt qnHBzua 8ErU6tUtCầu WnHBz, đinHBz tnHBzhêm bN5rh9Uamột đoạnnHBz nbN5rh9Uaữa 8ErU6tUtlà đến!nHBz 8ErU6tUt- nHBzNhìn VânnHBz VnHBzy tự8ErU6tUt nh8ErU6tUtiên thế8ErU6tUt thôi8ErU6tUt n8ErU6tUthưng l8ErU6tUtúc n8ErU6tUtày trốngbN5rh9Ua ngbN5rh9Uaực cnHBzô đanbN5rh9Uag đậbN5rh9Uap thì8ErU6tUtnh 8ErU6tUtthịch. NhnHBzìn mìbN5rh9Uanh trnHBzong gươnbN5rh9Uag chi8ErU6tUtếu hậunHBz, bN5rh9UaVân 8ErU6tUtVy thấbN5rh9Uay habN5rh9Uai bN5rh9Uamá mìnhnHBz đbN5rh9Uaỏ bnHBzừng lên.

GiannHBzg NhabN5rh9Uan vẫnHBzn nHBztỏ bN5rh9Uara nhưbN5rh9Ua nHBzbình thườ8ErU6tUtng, thản8ErU6tUt nhbN5rh9Uaiên nHBznhìn cônHBz hỏi:nHBz 8ErU6tUt- CầbN5rh9Uau tây8ErU6tUt nHBzhay l8ErU6tUtà cầnHBzu đông?

8ErU6tUtVân nHBzVy nHBzđưa ábN5rh9Uanh mắtnHBz mbN5rh9Uaơ 8ErU6tUthồ nbN5rh9Uahìn bN5rh9Uara dòn8ErU6tUtg 8ErU6tUtxe cộbN5rh9Ua 8ErU6tUttập nấpnHBz ở8ErU6tUt b8ErU6tUtên ngoài,nHBz cbN5rh9Uaố gắngnHBz phnHBzân biệnHBzt nHBzđược ph8ErU6tUtương hướng8ErU6tUt đôn8ErU6tUtg nHBztây nanHBzm bắc.bN5rh9Ua CnHBzuối cùngbN5rh9Ua 8ErU6tUtcô đànhbN5rh9Ua bN5rh9Uamím mbN5rh9Uaôi từnHBz bỏ:8ErU6tUt nHBz- bN5rh9UaTôi cbN5rh9Uahỉ bibN5rh9Uaết là8ErU6tUt đinHBz nHBzqua cầu,8ErU6tUt rnHBzẽ sanHBzng bN5rh9Uabên trái8ErU6tUt lbN5rh9Uaà đến.

Lần nànHBzy thìnHBz GibN5rh9Uaang NnHBzhan khẽnHBz mnHBzỉm bN5rh9Uacười, đô8ErU6tUti mắ8ErU6tUtt ánhbN5rh9Ua lbN5rh9Uaên bN5rh9Uanhững ti8ErU6tUta sá8ErU6tUtng ấmnHBz áp8ErU6tUt. Vâ8ErU6tUtn bN5rh9UaVy cnHBzảm thấybN5rh9Ua hìbN5rh9Uanh 8ErU6tUtnhư m8ErU6tUtình nHBzđã nhìnnHBz bN5rh9Uanhầm, bN5rh9Uahoặc cũnHBzng cóbN5rh9Ua 8ErU6tUtthể cô8ErU6tUt bị8ErU6tUt ảobN5rh9Ua giác.

Giang NhabN5rh9Uan biế8ErU6tUtt bN5rh9Ualái xebN5rh9Ua, khônnHBzg biếtnHBz abN5rh9Uanh đãbN5rh9Ua họcbN5rh9Ua lái8ErU6tUt nHBzxe từ8ErU6tUt khnHBzi nào.8ErU6tUt 8ErU6tUtVân bN5rh9UaVy ngồnHBzi bênHBzn cạnh8ErU6tUt nhìnHBzn a8ErU6tUtnh điềunHBz khiểnHBzn xebN5rh9Ua, nhữngnHBz ngónbN5rh9Ua t8ErU6tUtay thbN5rh9Uauôn d8ErU6tUtài đặt8ErU6tUt nHBzlên vônHBz lăn8ErU6tUtg, m8ErU6tUtùi bN5rh9Uahương t8ErU6tUtừ cbN5rh9Uaơ tbN5rh9Uahể anbN5rh9Uah thonHBzang thoảng8ErU6tUt đưa8ErU6tUt lại.

Những bN5rh9Uakí ứcbN5rh9Ua đẹnHBzp bN5rh9Uavề abN5rh9Uanh bắnHBzt đầbN5rh9Uau nnHBzhạt nhònHBza tnHBzrong cô.

Mấy nă8ErU6tUtm khônbN5rh9Uag nHBzgặp, nHBzanh đbN5rh9Uaã th8ErU6tUtay 8ErU6tUtđổi r8ErU6tUtất nnHBzhiều, bN5rh9Uakhông giốngbN5rh9Ua nhưnHBz c8ErU6tUtô chnHBzẳng c8ErU6tUtó chbN5rh9Uaút tiếnbN5rh9Ua bN5rh9Uabộ bN5rh9Uanào. Qua8ErU6tUty ngư8ErU6tUtợc thời8ErU6tUt giabN5rh9Uan bN5rh9Uađã mấybN5rh9Ua nnHBzăm rbN5rh9Uaồi nhưnnHBzg dườngbN5rh9Ua n8ErU6tUthư cbN5rh9Uaô chẳ8ErU6tUtng cnHBzó g8ErU6tUtì thabN5rh9Uay đổi,8ErU6tUt ngnHBzay cả8ErU6tUt nHBzcông việnHBzc nHBzhiện na8ErU6tUty c8ErU6tUtũng mnHBzới lànHBzm bN5rh9Uacó gầnnHBz bbN5rh9Uaa năm.

- bN5rh9UaThuốc này8ErU6tUt nHBzanh 8ErU6tUtmua hbN5rh9Uaộ ngườibN5rh9Ua kbN5rh9Uahác à8ErU6tUt? bN5rh9Ua- 8ErU6tUtVân V8ErU6tUty nHBzcố 8ErU6tUtnghĩ rbN5rh9Uaa mộbN5rh9Uat chủ8ErU6tUt đ8ErU6tUtề 8ErU6tUtđể bN5rh9Uanói chuyện.

bN5rh9Ua- Không!bN5rh9Ua bN5rh9Ua- 8ErU6tUtCâu tbN5rh9Uarả lờnHBzi củnHBza G8ErU6tUtiang NhbN5rh9Uaan knHBzhông bN5rh9Uanằm ngonHBzài nHBzsuy nghĩbN5rh9Ua bN5rh9Uacủa bN5rh9UaVân VbN5rh9Uay: nHBz- TbN5rh9Uaôi 8ErU6tUtmua cnHBzho tbN5rh9Uaôi đấy!

Sao cóbN5rh9Ua thể8ErU6tUt thếbN5rh9Ua đượnHBzc? Vâ8ErU6tUtn nHBzVy bN5rh9Uakinh ngạcnHBz, mộtbN5rh9Ua túnHBzi thu8ErU6tUtốc nHBzto tnHBzhế nnHBzày, 8ErU6tUtmỗi lầbN5rh9Uan phảibN5rh9Ua uốnbN5rh9Uag bnHBzao bN5rh9Uanhiêu thubN5rh9Uaốc 8ErU6tUtmới đủ?

- SợnHBz rồ8ErU6tUti phảnHBzi nHBzkhông? 8ErU6tUt- An8ErU6tUth mỉnHBzm cnHBzười: nHBz- Tôi8ErU6tUt b8ErU6tUtình thườnbN5rh9Uag rất8ErU6tUt bậnHBzn rbN5rh9Uaộn nHBznên nHBzchẳng cnHBzó thờinHBz g8ErU6tUtian bN5rh9Uađi lấynHBz tnHBzhuốc, vì8ErU6tUt vậy8ErU6tUt bN5rh9Uamỗi lần8ErU6tUt nHBzđi pnHBzhải l8ErU6tUtấy nhiều8ErU6tUt hbN5rh9Uaơn mộbN5rh9Uat chút!

Vân V8ErU6tUty địnhnHBz đưabN5rh9Ua bN5rh9Uatay nHBzra nHBzlấy túibN5rh9Ua thuốcbN5rh9Ua xnHBzem nHBzsao, nhưnbN5rh9Uag nHBzcuối cùbN5rh9Uang 8ErU6tUtcô l8ErU6tUtại rbN5rh9Uaụt tanHBzy lại.

Hai ngườinHBz giờnHBz đãnHBz chẳnbN5rh9Uag bN5rh9Uacòn 8ErU6tUtcòn qubN5rh9Uaan hệbN5rh9Ua bN5rh9Uathân mậtbN5rh9Ua nhưbN5rh9Ua trước8ErU6tUt 8ErU6tUtnữa, dnHBzù gìnHBz 8ErU6tUtcũng chỉnHBz l8ErU6tUtà ngườibN5rh9Ua qnHBzua 8ErU6tUtđường, khnHBzông nê8ErU6tUtn dònHBz xnHBzét đời8ErU6tUt tưnHBz bN5rh9Uacủa 8ErU6tUtngười khácnHBz, nnHBzếu khôbN5rh9Uang biếtnHBz đâ8ErU6tUtu bN5rh9Ualại khibN5rh9Uaến cnHBzho anbN5rh9Uah cnHBzảm thấynHBz bực8ErU6tUt bội.

Giang Nha8ErU6tUtn ngo8ErU6tUtảnh đbN5rh9Uaầu sannHBzg nhìnbN5rh9Ua V8ErU6tUtân bN5rh9UaVy, thấynHBz cônHBz túbN5rh9Uam chặt8ErU6tUt vạt8ErU6tUt áo,8ErU6tUt cốnHBz gắnbN5rh9Uag t8ErU6tUthu mìnhbN5rh9Ua lạibN5rh9Ua cnHBzứ nhbN5rh9Uaư bN5rh9Uathể sợ8ErU6tUt ch8ErU6tUtạm pbN5rh9Uahải bấnHBzt c8ErU6tUtứ thbN5rh9Uaứ 8ErU6tUtgì trênHBzn bN5rh9Uaxe nHBzcủa anHBznh vậy.8ErU6tUt bN5rh9UaGiang NhnHBzan h8ErU6tUtơi bN5rh9Uanhíu 8ErU6tUtmày, dồn8ErU6tUt sứcbN5rh9Ua tbN5rh9Uaập trunHBzng nHBztrở nHBzlại c8ErU6tUton nHBzđường trnHBzước mặt:bN5rh9Ua nHBz- CnHBzô kénHBzo gi8ErU6tUtúp tôi8ErU6tUt cái8ErU6tUt màn8ErU6tUt cbN5rh9Uahe nắngbN5rh9Ua xuốngnHBz với!

Vân VnHBzy lnHBziền đưanHBz tabN5rh9Uay 8ErU6tUtra nHBzkéo cá8ErU6tUti mànHBzn ch8ErU6tUte nắnnHBzg xuốngbN5rh9Ua. nHBzBỗng 8ErU6tUtnhiên mộtnHBz tấm8ErU6tUt 8ErU6tUtảnh bN5rh9Uarớt xunHBzống bN5rh9Uatheo. BứcbN5rh9Ua ảnbN5rh9Uah cbN5rh9Uahụp mộnHBzt phonbN5rh9Uag c8ErU6tUtảnh nHBzmột đỉnhbN5rh9Ua núinHBz tuyếtnHBz trắn8ErU6tUtg xnHBzóa. B8ErU6tUtức 8ErU6tUtảnh bN5rh9Uanày trướcbN5rh9Ua đbN5rh9Uaây 8ErU6tUtanh đnHBzã từ8ErU6tUtng nHBzcho côbN5rh9Ua xem.

Nhiếp bN5rh9Uaảnh bN5rh9Ualà sở8ErU6tUt tnHBzhích củbN5rh9Uaa GnHBziang 8ErU6tUtNhan, bN5rh9Uacô lạnHBzi đặbN5rh9Uac biệnHBzt thíc8ErU6tUth bN5rh9Uanhững bứ8ErU6tUtc nHBzảnh bN5rh9Uachụp bN5rh9Uacảnh tnHBzuyết của8ErU6tUt an8ErU6tUth. ĐâynHBz nHBzlà bứbN5rh9Uac ảnhbN5rh9Ua 8ErU6tUtmà nHBzcô thnHBzích nhất.

Cô nhớbN5rh9Ua rằn8ErU6tUtg sanHBzu nHBzkhi 8ErU6tUtGiang NhnHBzan c8ErU6tUthết, cônHBz đã8ErU6tUt 8ErU6tUtđem đốtnHBz tấtbN5rh9Ua cảbN5rh9Ua nhữnnHBzg bứ8ErU6tUtc ảnhbN5rh9Ua nàbN5rh9Uay. Thế8ErU6tUt nHBzmà bN5rh9Uagiờ đânHBzy 8ErU6tUtanh lnHBzại đnHBzang g8ErU6tUtiữ nbN5rh9Uaó. ĐibN5rh9Uaều nHBznày knHBzhiến chnHBzo 8ErU6tUtVân nHBzVy cónHBz nHBzcảm giá8ErU6tUtc bN5rh9Uanhư bN5rh9Uahai người8ErU6tUt nHBzđang cá8ErU6tUtch nnHBzhau cnHBzả 8ErU6tUtmột thếbN5rh9Ua gi8ErU6tUtới vậy.

- bN5rh9UaCô có8ErU6tUt th8ErU6tUtích không?

Vân V8ErU6tUty gậbN5rh9Uat đầu:8ErU6tUt nHBz- TrướcbN5rh9Ua đânHBzy nHBztôi vô8ErU6tUt cbN5rh9Uaùng thínHBzch bN5rh9Uanhững bứ8ErU6tUtc ản8ErU6tUth nHBzchụp cảnbN5rh9Uah tuyết8ErU6tUt trắng!

- ThếnHBz cònbN5rh9Ua bnHBzây giờ?

- VẫnnHBz nhưbN5rh9Ua vậnHBzy! bN5rh9Ua- VânbN5rh9Ua 8ErU6tUtVy nHBzlưu luyếnnHBz bN5rh9Uacầm bứ8ErU6tUtc ảbN5rh9Uanh trbN5rh9Uaên tnHBzay, khôngnHBz nỡ8ErU6tUt đặt8ErU6tUt xuống.

Anh ngoảnhnHBz đbN5rh9Uaầu lnHBzại nhnHBzìn nHBzthẳng bN5rh9Uavào bN5rh9Uacòn đường8ErU6tUt trướbN5rh9Uac mặt,nHBz đnHBzôi mắ8ErU6tUtt khẽ8ErU6tUt nhenHBzo lại:nHBz nHBz- TôinHBz cònbN5rh9Ua tưởng8ErU6tUt bâynHBz gnHBziờ thì8ErU6tUt nHBzkhông nHBzthích nữanHBz chứ?

Vân bN5rh9UaVy nHBzvội vnHBzàng nói:bN5rh9Ua 8ErU6tUt- nHBzCó bN5rh9Uanhững nHBzsở thíchnHBz nHBzcó bN5rh9Ualàm thnHBzế nànHBzo cũnnHBzg khônHBzng nHBzthể bN5rh9Uathay đổ8ErU6tUti được!

- ThbN5rh9Uaế sao?

- Ừ?nHBz nHBz- VbN5rh9Uaân VbN5rh9Uay lại8ErU6tUt mộtnHBz lần8ErU6tUt nữnHBza khẳnnHBzg định.

Giang Nha8ErU6tUtn khẽnHBz nhếbN5rh9Uach mbN5rh9Uaôi cười:nHBz 8ErU6tUt- nHBzVậy thnHBzì tốt!

VbN5rh9Uaân V8ErU6tUty cứ8ErU6tUt cảmbN5rh9Ua bN5rh9Uathấy trnHBzong nhữngbN5rh9Ua câ8ErU6tUtu nóbN5rh9Uai củ8ErU6tUta Gi8ErU6tUtang NhnHBzan cnHBzó ẩnnHBz nHBzý bN5rh9Uagì nHBzđó, thếnHBz n8ErU6tUthưng cô8ErU6tUt khônbN5rh9Uag s8ErU6tUtao hiểbN5rh9Uau nbN5rh9Uaổi. CnHBzô chợnHBzt nbN5rh9Uahớ lạinHBz ngườinHBz cobN5rh9Uan gánHBzi 8ErU6tUtở bênbN5rh9Ua cạbN5rh9Uanh GiabN5rh9Uang NhbN5rh9Uaan mấbN5rh9Uay nămbN5rh9Ua tbN5rh9Uarước, 8ErU6tUtcó thểnHBz abN5rh9Uanh đang8ErU6tUt nHBznói đnHBzến nHBzcô ấy8ErU6tUt chăng?

Vân V8ErU6tUty lật8ErU6tUt đ8ErU6tUti lậtbN5rh9Ua lbN5rh9Uaại 8ErU6tUtbức ảnhnHBz, cuố8ErU6tUti bN5rh9Uacùng cũnnHBzg đànhbN5rh9Ua phảinHBz đưa8ErU6tUt bN5rh9Uanó lạ8ErU6tUti c8ErU6tUtho Gian8ErU6tUtg Nha8ErU6tUtn. 8ErU6tUtCô đã8ErU6tUt chẳngnHBz bN5rh9Uacòn quyền8ErU6tUt sởnHBz hữu8ErU6tUt đối8ErU6tUt vớnHBzi bứ8ErU6tUtc ả8ErU6tUtnh nànHBzy bN5rh9Uanữa rồi.

- NnHBzếu cnHBzô thícnHBzh bN5rh9Uatôi tặnHBzng ch8ErU6tUto cô8ErU6tUt đấy!

Vân V8ErU6tUty n8ErU6tUtgạc 8ErU6tUtnhiên há8ErU6tUt hốcbN5rh9Ua 8ErU6tUtmiệng. Trước8ErU6tUt đâ8ErU6tUty cô8ErU6tUt bN5rh9Uatừng đò8ErU6tUti GbN5rh9Uaiang NnHBzhan pbN5rh9Uahải 8ErU6tUtcho nHBzmình bức8ErU6tUt ảnnHBzh này,bN5rh9Ua tnHBzhế m8ErU6tUtà bN5rh9Uaanh nHBzcòn tiếcnHBz. VậnHBzy nHBzmà 8ErU6tUtbây 8ErU6tUtgiờ bN5rh9Uaanh lại8ErU6tUt hàonHBz pnHBzhóng tnHBzặng nóbN5rh9Ua chbN5rh9Uao một8ErU6tUt ngườibN5rh9Ua mànHBz an8ErU6tUth mớ8ErU6tUti 8ErU6tUtgặp m8ErU6tUtặt cóbN5rh9Ua vàibN5rh9Ua lần.

- Anh….-bN5rh9Ua CônHBz nHBzbiết là8ErU6tUt nHBzanh đãnHBz đánhnHBz mnHBzất pbN5rh9Uahim chbN5rh9Uaụp cnHBzủa bứcbN5rh9Ua bN5rh9Uaảnh nàynHBz bN5rh9Uarồi, nếubN5rh9Ua n8ErU6tUthư là8ErU6tUt vậy…nHBz:- An8ErU6tUth thậnHBzt sbN5rh9Uaự muốnnHBz bN5rh9Uatặng nó8ErU6tUt cbN5rh9Uaho tôbN5rh9Uai sao?

Giang NhbN5rh9Uaan mỉmbN5rh9Ua cbN5rh9Uaười, tỏbN5rh9Ua bN5rh9Uavẻ rấnHBzt nHBzthản nhiên8ErU6tUt, nhữbN5rh9Uang ngó8ErU6tUtn ta8ErU6tUty thbN5rh9Uaon nHBzdài nhẹbN5rh9Ua nHBznhàng điề8ErU6tUtu bN5rh9Uakhiển vôbN5rh9Ua lănHBzng: 8ErU6tUt- nHBzCô rbN5rh9Uaất thícbN5rh9Uah nó8ErU6tUt 8ErU6tUtmà! nHBz- 8ErU6tUtanh dừngbN5rh9Ua lnHBzại mộ8ErU6tUtt chbN5rh9Uaút 8ErU6tUtrồi nnHBzói tiếp:8ErU6tUt bN5rh9Ua- nHBzHay 8ErU6tUtlà cônHBz khônHBzng m8ErU6tUtuốn nhbN5rh9Uaận c8ErU6tUtái gbN5rh9Uaì từnHBz ngườibN5rh9Ua lạ?

Vân nHBzVy 8ErU6tUtchẳng bbN5rh9Uaao giờbN5rh9Ua nnHBzghĩ rằ8ErU6tUtng tấ8ErU6tUtt cả8ErU6tUt nhữngnHBz t8ErU6tUthứ đnHBzã 8ErU6tUtmất 8ErU6tUtđi lạibN5rh9Ua c8ErU6tUtó nHBzthể lấbN5rh9Uay nHBzlại đbN5rh9Uaược. 8ErU6tUtCô 8ErU6tUtép chặt8ErU6tUt bức8ErU6tUt 8ErU6tUtảnh v8ErU6tUtào lồng8ErU6tUt bN5rh9Uangực, 8ErU6tUtvội vànnHBzg giảibN5rh9Ua thínHBzch: nHBz- KhôngbN5rh9Ua phải,bN5rh9Ua tnHBzôi ch8ErU6tUtỉ cảbN5rh9Uam thấybN5rh9Ua núbN5rh9Uai cabN5rh9Uao nnHBzhư vậy8ErU6tUt, annHBzh chẳng8ErU6tUt dễnHBz dàngbN5rh9Ua gnHBzì bN5rh9Uamới nHBzchụp đưbN5rh9Uaợc bứcnHBz ảnhbN5rh9Ua 8ErU6tUtnày….- GinHBzang Nh8ErU6tUtan đãbN5rh9Ua từ8ErU6tUtng nó8ErU6tUti 8ErU6tUtvới nHBzcô, đnHBzể có8ErU6tUt đượcnHBz bứcnHBz ảnhbN5rh9Ua 8ErU6tUtnày, annHBzh đãnHBz ph8ErU6tUtải khnHBzổ 8ErU6tUtcông chờ8ErU6tUt đợi8ErU6tUt suốtnHBz cảnHBz đêmbN5rh9Ua, vì8ErU6tUt thế8ErU6tUt nHBzmà sbN5rh9Uauýt chút8ErU6tUt nữa8ErU6tUt 8ErU6tUtanh cò8ErU6tUtn bN5rh9Uabị chbN5rh9Uaết có8ErU6tUtng ởbN5rh9Ua trên8ErU6tUt đỉnhnHBz n8ErU6tUtúi bN5rh9Uatuyết đó.

8ErU6tUt- Là8ErU6tUtm 8ErU6tUtsao cô8ErU6tUt biếtbN5rh9Ua đượcnHBz nbN5rh9Uagọn núinHBz ấ8ErU6tUty rnHBzất cao?

Vân V8ErU6tUty sững8ErU6tUt ngườnHBzi, cbN5rh9Uaô vội8ErU6tUt vàn8ErU6tUtg giảinHBz thínHBzch mbN5rh9Uaà chẳn8ErU6tUtg bubN5rh9Uaồn 8ErU6tUtsuy nbN5rh9Uaghĩ: 8ErU6tUt- TnHBzôi cónHBz mnHBzột ngưnHBzời bạnHBzn bN5rh9Uađã tnHBzừng đếnbN5rh9Ua đó!

- AnHBznh tbN5rh9Uaa c8ErU6tUtũng thích8ErU6tUt n8ErU6tUthiếp ảnhbN5rh9Ua à?

bN5rh9Ua- Vâng!

GianHBzng NnHBzhan bN5rh9Uabật cnHBzười 8ErU6tUtthành tiến8ErU6tUtg: 8ErU6tUt- Tô8ErU6tUti cứnHBz t8ErU6tUtưởng 8ErU6tUtcô chnHBzỉ biếtbN5rh9Ua đâynHBz lànHBz mộnHBzt bứcnHBz ảnnHBzh nHBzchụp đỉnhbN5rh9Ua bN5rh9Uanúi, nào8ErU6tUt ngờ8ErU6tUt bN5rh9Uacô bN5rh9Uacòn biếtbN5rh9Ua đượcbN5rh9Ua cụ8ErU6tUt tnHBzhể cảbN5rh9Ua địanHBz 8ErU6tUtđiểm chụpnHBz nó!

Vân VnHBzy chộtnHBz dạbN5rh9Ua, nHBzchẳng nHBzngờ côbN5rh9Ua lbN5rh9Uaại hếtnHBz nHBzlần nànHBzy đếnbN5rh9Ua l8ErU6tUtần khá8ErU6tUtc để8ErU6tUt “lộbN5rh9Ua nHBzcái nHBzđuôi” của8ErU6tUt nHBzmình. VbN5rh9Uaốn dnHBzĩ cbN5rh9Uahỉ bN5rh9Ualà một8ErU6tUt câubN5rh9Ua 8ErU6tUtnói hế8ErU6tUtt bN5rh9Uasức 8ErU6tUtbình thườbN5rh9Uang, thếnHBz mànHBz cnHBzô nHBzcàng giải8ErU6tUt thích8ErU6tUt cbN5rh9Uaàng rắ8ErU6tUtc rốibN5rh9Ua, chẳng8ErU6tUt khbN5rh9Uaác gìnHBz “chữbN5rh9Uaa 8ErU6tUtlợn làn8ErU6tUth thàbN5rh9Uanh l8ErU6tUtợn què”.nHBz NbN5rh9Uaếu nhbN5rh9Uaư Gi8ErU6tUtang NhnHBzan mànHBz nbN5rh9Uaói 8ErU6tUtmột câu8ErU6tUt: “KnHBzhi nànHBzo rảnh8ErU6tUt gi8ErU6tUtới nHBzthiệu abN5rh9Uanh ấ8ErU6tUty nHBzvới tônHBzi nhé!”,bN5rh9Ua 8ErU6tUtthế thìnHBz chbN5rh9Uaẳng p8ErU6tUthải cnHBzô bN5rh9Uasẽ lộnHBz 8ErU6tUtnguyên h8ErU6tUtình ha8ErU6tUty sao?

Giang NhanHBzn hìnhnHBz nhưnHBz đbN5rh9Uaã tbN5rh9Uahay đổbN5rh9Uai khbN5rh9Uaác bN5rh9Uatrước rbN5rh9Uaồi, í8ErU6tUtt nnHBzhất nHBzthì a8ErU6tUtnh đãnHBz nHBzkhông cònHBzn giống8ErU6tUt nhưnHBz GbN5rh9Uaiang Nha8ErU6tUtn tr8ErU6tUtong kínHBz ứcnHBz cnHBzủa nHBzcô. GbN5rh9Uaiang Nh8ErU6tUtan củanHBz 8ErU6tUthiện tạbN5rh9Uai khibN5rh9Uaến chbN5rh9Uao cônHBz khôngbN5rh9Ua nHBzthể nắm8ErU6tUt b8ErU6tUtắt được.

- CnHBzô bN5rh9Uacó binHBzết cobN5rh9Uan 8ErU6tUtđường nnHBzày không?

Vân8ErU6tUt VnHBzy lbN5rh9Uaắc đnHBzầu đáp:nHBz 8ErU6tUt- Không!

Giang bN5rh9UaNhan đibN5rh9Ua qu8ErU6tUta 8ErU6tUtmột cbN5rh9Uaon đbN5rh9Uaường nHBznhỏ 8ErU6tUtrồi dừngnHBz 8ErU6tUtlại: nHBz- NhnHBzớ nhnHBzé, từnHBz đâybN5rh9Ua đếnbN5rh9Ua cô8ErU6tUtng 8ErU6tUtty 8ErU6tUtcô càn8ErU6tUtg nhabN5rh9Uanh hơnnHBz đấy!

Giờ VbN5rh9Uaân nHBzVy mớinHBz phnHBzát hiệnnHBz r8ErU6tUta cônbN5rh9Uag t8ErU6tUty mìn8ErU6tUth cánHBzch chỗbN5rh9Ua nHBznày chẳngnHBz xabN5rh9Ua: bN5rh9Ua- Anh….

- T8ErU6tUtrước đâynHBz t8ErU6tUtôi 8ErU6tUttừng bN5rh9Ualái 8ErU6tUtxe nHBzqua đây!8ErU6tUt nHBz- AnnHBzh đãnHBz từng8ErU6tUt lánHBzi xbN5rh9Uae qunHBza đânHBzy, s8ErU6tUtau đónHBz nhìnnHBz tnHBzhấy bN5rh9Uamột cbN5rh9Uaô g8ErU6tUtái nhỏbN5rh9Ua n8ErU6tUthắn bN5rh9Uađang bN5rh9Uaôm mộtnHBz cái8ErU6tUt túi8ErU6tUt x8ErU6tUtách rấnHBzt tobN5rh9Ua, chậnHBzm nHBzchạp lbN5rh9Uaê bN5rh9Uabước v8ErU6tUtề phbN5rh9Uaía trước.

Vân nHBzVy sữbN5rh9Uang ngưbN5rh9Uaời. nHBzAnh chỉbN5rh9Ua nbN5rh9Uaói rằng8ErU6tUt 8ErU6tUtanh nHBzđã từng8ErU6tUt bN5rh9Uađi qu8ErU6tUta đnHBzây thô8ErU6tUti, bN5rh9Uathế màbN5rh9Ua đãbN5rh9Ua tbN5rh9Uahuộc đườngbN5rh9Ua bN5rh9Uaxá h8ErU6tUtơn cbN5rh9Uaả một8ErU6tUt ngườbN5rh9Uai bN5rh9Uađã học8ErU6tUt 8ErU6tUtở đây8ErU6tUt h8ErU6tUtai 8ErU6tUtnăm trờnHBzi nh8ErU6tUtư cô.

- TôbN5rh9Uai í8ErU6tUtt khnHBzi bN5rh9Uađi đườngbN5rh9Ua này8ErU6tUt, nhnHBzà t8ErU6tUtôi ởnHBz hưnHBzớng kh8ErU6tUtác m8ErU6tUtà! 8ErU6tUt- CôbN5rh9Ua ngạinHBz ngù8ErU6tUtng nói.

Hai năbN5rh9Uam n8ErU6tUtay bN5rh9Uacô gầnnHBz nnHBzhư đ8ErU6tUtã qu8ErU6tUten thnHBzuộc vớibN5rh9Ua mộ8ErU6tUtt co8ErU6tUtn đưbN5rh9Uaờng. Thỉnh8ErU6tUt thoảng8ErU6tUt lbN5rh9Uaắm côbN5rh9Ua mớ8ErU6tUti đnHBzi siê8ErU6tUtu thịnHBz, nHBzvì khônHBzng biếnHBzt đườngbN5rh9Ua bN5rh9Uanên phảinHBz đinHBz vòng8ErU6tUt mộnHBzt nHBzvòng bN5rh9Uarất xa8ErU6tUt. C8ErU6tUtó lbN5rh9Uaần vìnHBz bN5rh9Uamua nhiềunHBz đồ8ErU6tUt quá8ErU6tUt nênHBzn c8ErU6tUtô đànbN5rh9Uah ph8ErU6tUtải ngồinHBz bbN5rh9Uaệt xuốn8ErU6tUtg 8ErU6tUtđất mà8ErU6tUt thở.

GiabN5rh9Uang bN5rh9UaNhan trnHBzước nHBzđây thường8ErU6tUt xuyên8ErU6tUt nhắcbN5rh9Ua nbN5rh9Uahở cnHBzô làbN5rh9Ua đừngnHBz nêbN5rh9Uan mubN5rh9Uaa q8ErU6tUtuá bN5rh9Uanhiều đồnHBz vnHBzà p8ErU6tUthải tìmbN5rh9Ua c8ErU6tUton đường8ErU6tUt ngắn8ErU6tUt nhấbN5rh9Uat vềbN5rh9Ua nhà.

Có lnHBzẽ…. VânnHBz 8ErU6tUtVy nHBzlén nHBznhìn GiabN5rh9Uang NhannHBz, bN5rh9Uacó lẽnHBz ônnHBzg trờinHBz đãbN5rh9Ua 8ErU6tUtban 8ErU6tUtcho cô8ErU6tUt cóbN5rh9Ua nHBzcơ hộibN5rh9Ua qnHBzuay 8ErU6tUtngược lạinHBz thời8ErU6tUt gnHBzian khôbN5rh9Uang chỉbN5rh9Ua nHBzlà đểnHBz GiannHBzg NnHBzhan cbN5rh9Uaó t8ErU6tUthể s8ErU6tUtống bN5rh9Uatốt hơ8ErU6tUtn 8ErU6tUtmà nHBzrất nHBzcó tnHBzhể cònnHBz tạo8ErU6tUt nHBzcơ hnHBzội chbN5rh9Uao habN5rh9Uai bN5rh9Uangười qu8ErU6tUtay trởnHBz lạinHBz với8ErU6tUt nhau.

Tiếng chuôngnHBz đbN5rh9Uaiện thoạbN5rh9Uai vnHBzui ta8ErU6tUti va8ErU6tUtng lên.bN5rh9Ua VânnHBz 8ErU6tUtVy 8ErU6tUtvội vàn8ErU6tUtg mởnHBz túi8ErU6tUt bN5rh9Uaxách, nbN5rh9Uahưng lạbN5rh9Uai thấy8ErU6tUt ch8ErU6tUtiếc điệnnHBz thnHBzoại vnHBzẫn bN5rh9Uaim lìm8ErU6tUt nbN5rh9Uaằm đó.bN5rh9Ua Lú8ErU6tUtc nàbN5rh9Uay 8ErU6tUtcô mớibN5rh9Ua ýbN5rh9Ua tbN5rh9Uahức đbN5rh9Uaược rằng8ErU6tUt tiếng8ErU6tUt chubN5rh9Uaông điệnnHBz thoạibN5rh9Ua nHBzquen th8ErU6tUtuộc ấybN5rh9Ua khô8ErU6tUtng phảbN5rh9Uai lànHBz từ8ErU6tUt 8ErU6tUtmáy đi8ErU6tUtện th8ErU6tUtoại củbN5rh9Uaa cô.

Cô nHBzgiật mbN5rh9Uaình 8ErU6tUtnhớ nHBzra rằng8ErU6tUt kể8ErU6tUt 8ErU6tUttừ snHBzau kbN5rh9Uahi GibN5rh9Uaang Nha8ErU6tUtn chbN5rh9Uaết, chuô8ErU6tUtng điệnnHBz thoạibN5rh9Ua củanHBz côbN5rh9Ua bN5rh9Uađã đổi8ErU6tUt thành8ErU6tUt bảnnHBz nhạcnHBz m8ErU6tUtà GianHBzng NbN5rh9Uahan thích8ErU6tUt. ThbN5rh9Uaế mbN5rh9Uaà giờbN5rh9Ua bản8ErU6tUt nHBznhạc bN5rh9Uacô thích8ErU6tUt l8ErU6tUtại phátbN5rh9Ua r8ErU6tUta nHBztừ điệ8ErU6tUtn bN5rh9Uathoại c8ErU6tUtủa bN5rh9UaGiang Nhan.

Giang Nh8ErU6tUtan tnHBzừng trnHBzêu cbN5rh9Uahọc bN5rh9Uacô bN5rh9Uavì d8ErU6tUtùng thứ8ErU6tUt â8ErU6tUtm nhạcbN5rh9Ua ấnHBzu tbN5rh9Uarĩ nàbN5rh9Uay, t8ErU6tUthế mànHBz bâybN5rh9Ua gibN5rh9Uaờ nHBzanh lại….

Trong điệnbN5rh9Ua nHBzthoại lo8ErU6tUtáng tho8ErU6tUtáng vnHBzọng r8ErU6tUta giọnHBzng bN5rh9Uanói rấbN5rh9Uat h8ErU6tUtào hứngnHBz của8ErU6tUt 8ErU6tUtai đó:8ErU6tUt -CậunHBz chuẩ8ErU6tUtn bịnHBz kbN5rh9Uaết nHBzhôn rồi8ErU6tUt khôbN5rh9Uang? bN5rh9UaKhông bN5rh9Uađợi c8ErU6tUtái nnHBzgười bN5rh9Uakhông thểnHBz kbN5rh9Uaia cbN5rh9Uaủa cậubN5rh9Ua bN5rh9Uanữa ànHBz? TôinHBz nóibN5rh9Ua rồi8ErU6tUt m8ErU6tUtà, ba8ErU6tUtn nnHBzãy tônHBzi gọnHBzi điệ8ErU6tUtn chbN5rh9Uao bbN5rh9Uaác nHBzgái, bánHBzc 8ErU6tUtbảo cậunHBz snHBzắp kếtbN5rh9Ua hôn,8ErU6tUt hóa8ErU6tUt rnHBza làbN5rh9Ua thật8ErU6tUt à?

- nHBzỪ…- Gia8ErU6tUtng N8ErU6tUthan khôngbN5rh9Ua hềnHBz bN5rh9Uaphủ địnbN5rh9Uah: 8ErU6tUt- nHBzKhi nànHBzo gặp8ErU6tUt bN5rh9Uathì nóbN5rh9Uai chuy8ErU6tUtện tiếbN5rh9Uap nhé!

Trái tbN5rh9Uaim c8ErU6tUtủa Vâ8ErU6tUtn 8ErU6tUtVy độtbN5rh9Ua nHBznhiên nhbN5rh9Uaư bbN5rh9Uaị bnHBzóp nghẹtnHBz nHBzlại. An8ErU6tUth ấ8ErU6tUty chuẩn8ErU6tUt bị8ErU6tUt kết8ErU6tUt hôbN5rh9Uan bN5rh9Uarồi.Anh thậ8ErU6tUtt sựbN5rh9Ua sắpnHBz kếtbN5rh9Ua hônbN5rh9Ua rồibN5rh9Ua, hóa8ErU6tUt nHBzra ônHBzng trờ8ErU6tUti đa8ErU6tUtng t8ErU6tUtrêu đùabN5rh9Ua cô.8ErU6tUt nHBzHai ngưnHBzời hbN5rh9Uaọ bN5rh9Uasớm chẳngnHBz gặ8ErU6tUtp, nHBzmuộn chẳngnHBz gặbN5rh9Uap, lại8ErU6tUt gặp8ErU6tUt đ8ErU6tUtúng vào8ErU6tUt lúcnHBz anHBznh nHBzchuẩn bị8ErU6tUt kếtbN5rh9Ua hôn.

GibN5rh9Uaang NhabN5rh9Uan nbN5rh9Uagắt điệ8ErU6tUtn 8ErU6tUtthoại. VânHBzn V8ErU6tUty nHBzvội v8ErU6tUtàng nHBznói cámbN5rh9Ua bN5rh9Uaơn rồibN5rh9Ua mởnHBz c8ErU6tUtửa xbN5rh9Uae định8ErU6tUt xuống.

- Kh8ErU6tUtoan đãbN5rh9Ua! 8ErU6tUt- Gi8ErU6tUtang nHBzNhan cười8ErU6tUt cười8ErU6tUt nó8ErU6tUti: 8ErU6tUt- bN5rh9UaCó phải8ErU6tUt c8ErU6tUtô cbN5rh9Uaũng bN5rh9Uanên đnHBzưa chnHBzo 8ErU6tUttôi mộtbN5rh9Ua thứbN5rh9Ua giốnbN5rh9Uag 8ErU6tUtnhư thếbN5rh9Ua không?

- C8ErU6tUtái gì?

-bN5rh9UaDanh thiếpnHBz ấy!nHBz bN5rh9Ua- 8ErU6tUtAnh ngậpnHBz nHBzngừng nói:nHBz nHBz- DùbN5rh9Ua sanHBzo tônHBzi cbN5rh9Uaũng phảnHBzi biếbN5rh9Uat ng8ErU6tUtười tbN5rh9Uaôi bN5rh9Uađã đưabN5rh9Ua dbN5rh9Uaanh thiếbN5rh9Uap lànHBz nHBzai ch8ErU6tUtứ nhỉ?

Lúc nHBznày Vân8ErU6tUt 8ErU6tUtVy mớibN5rh9Ua sựcnHBz tỉnh.nHBz CbN5rh9Uaô vbN5rh9Uaụng vềnHBz lấynHBz rbN5rh9Uaa mộtnHBz tấnHBzm d8ErU6tUtanh thiếbN5rh9Uap nHBzđưa nHBzcho 8ErU6tUtGiang NbN5rh9Uahan rồibN5rh9Ua đứngnHBz gọn8ErU6tUt vàonHBz l8ErU6tUtề đường,8ErU6tUt n8ErU6tUthìn chibN5rh9Uaếc nHBzxe nHBzcủa GinHBzang nHBzNhan đabN5rh9Uang hò8ErU6tUta vàobN5rh9Ua dòn8ErU6tUtg 8ErU6tUtxe cbN5rh9Uaộ đôngbN5rh9Ua 8ErU6tUtđúc trêbN5rh9Uan đường.

- VânnHBz Vy8ErU6tUt, người8ErU6tUt bN5rh9Uaban nbN5rh9Uaãy l8ErU6tUtà bN5rh9Uaai thế?

Mãi đế8ErU6tUtn nHBzkhi ng8ErU6tUthe nHBzthấy tiếng8ErU6tUt hỏibN5rh9Ua củanHBz đồnnHBzg nghinHBzệp, Vâ8ErU6tUtn V8ErU6tUty 8ErU6tUtmới giật8ErU6tUt mình8ErU6tUt bừnHBzng tỉnh.

- MộtbN5rh9Ua ng8ErU6tUtười bạn!

-Không pnHBzhải chứ?

- ThậbN5rh9Uat đấy!bN5rh9Ua nHBz- C8ErU6tUtó lẽnHBz đnHBzối bN5rh9Uavới bN5rh9UaGiang NnHBzhan, nHBzcô chẳngnHBz th8ErU6tUtể đnHBzược conHBzi nHBzlà mộtnHBz 8ErU6tUtngười bạn.

GianbN5rh9Uag NhbN5rh9Uaan lấnHBzy chì8ErU6tUta bN5rh9Uakhóa mbN5rh9Uaở cbN5rh9Uaửa, nHBzvừa đi8ErU6tUt v8ErU6tUtào phbN5rh9Uaòng đãbN5rh9Ua nnHBzghe thấy8ErU6tUt mộbN5rh9Uat giọng8ErU6tUt 8ErU6tUtnói rấ8ErU6tUtt bN5rh9Uaquen bN5rh9Uathuộc: 8ErU6tUt- TiểnHBzu NgunHBzyên vềbN5rh9Ua rbN5rh9Uaồi đấynHBz à?

- NnHBzhìn cbN5rh9Uaon xbN5rh9Uaem, 8ErU6tUtlớn bằn8ErU6tUtg ngầnbN5rh9Ua nHBznày r8ErU6tUtồi màbN5rh9Ua 8ErU6tUtcòn knHBzhông biếtbN5rh9Ua nHBztự ch8ErU6tUtăm sóc8ErU6tUt bảnbN5rh9Ua th8ErU6tUtân! nHBz- B8ErU6tUtà GbN5rh9Uaiang bN5rh9Uađang mặbN5rh9Uac nHBztạp dbN5rh9Uaề 8ErU6tUttừ trobN5rh9Uang bế8ErU6tUtp ch8ErU6tUtạy nHBzra, đónnHBz lấnHBzy nHBzcái bN5rh9Uaáo khoánHBzc trbN5rh9Uaên ta8ErU6tUty G8ErU6tUtiang Nh8ErU6tUtan rbN5rh9Uaồi nhbN5rh9Uaíu màbN5rh9Uay nhbN5rh9Uaìn cậnHBzu co8ErU6tUtn trainHBz: bN5rh9Ua- C8ErU6tUtó pnHBzhải gầnnHBz đâbN5rh9Uay lại8ErU6tUt làmbN5rh9Ua việc8ErU6tUt vấbN5rh9Uat vảnHBz qbN5rh9Uauá không?nHBz Trô8ErU6tUtng có8ErU6tUt nHBzvẻ 8ErU6tUttâm nHBztrạng bN5rh9Uakhông đượnHBzc nHBztốt…- bN5rh9Uanói đnHBzến đbN5rh9Uaây mnHBzẹ nHBzGiang Nh8ErU6tUtan b8ErU6tUtỗng nhnHBzíu bN5rh9Uamày: bN5rh9Ua- 8ErU6tUtCó phảbN5rh9Uai 8ErU6tUtbệnh 8ErU6tUttim lại….

-Mẹ à8ErU6tUt…- GianbN5rh9Uag NbN5rh9Uahan cưnHBzời cườinHBz: nHBz- ĐbN5rh9Uaừng ng8ErU6tUthĩ v8ErU6tUtớ vẩnnHBz nữa,8ErU6tUt co8ErU6tUtn vừa8ErU6tUt đếnbN5rh9Ua bệnhnHBz bN5rh9Uaviện kiểbN5rh9Uam tnHBzra r8ErU6tUtồi, mọinHBz thnHBzứ đềunHBz bN5rh9Uaổn 8ErU6tUtcả! bN5rh9Ua- ĐbN5rh9Uaể chứbN5rh9Uang minbN5rh9Uah ch8ErU6tUto nhữnHBzng g8ErU6tUtì mìnhbN5rh9Ua vừabN5rh9Ua nói,nHBz Gian8ErU6tUtg NhabN5rh9Uan cò8ErU6tUtn 8ErU6tUtđưa chbN5rh9Uao mẹ8ErU6tUt bN5rh9Uaxem tờ8ErU6tUt đơ8ErU6tUtn khámbN5rh9Ua 8ErU6tUtbệnh nHBzmà bácnHBz sĩ8ErU6tUt 8ErU6tUtđã viết.

Mẹ GnHBziang Nha8ErU6tUtn bN5rh9Uađọc kết8ErU6tUt quảnHBz nHBzkiểm tbN5rh9Uara củnHBza bN5rh9Uacon, nụbN5rh9Ua bN5rh9Uacười 8ErU6tUtlập tứcnHBz nởbN5rh9Ua trbN5rh9Uaên môi.

Trong nbN5rh9Uahà 8ErU6tUtvệ s8ErU6tUtinh, Gi8ErU6tUtang NhabN5rh9Uan sobN5rh9Uai vàbN5rh9Uao bN5rh9Uagương. HìnHBznh nHBzảnh củabN5rh9Ua annHBzh tronnHBzg gươn8ErU6tUtg bN5rh9Uacó c8ErU6tUthút c8ErU6tUtứng nhắc,8ErU6tUt khuô8ErU6tUtn mặtnHBz cứnHBz thất8ErU6tUt thầnbN5rh9Ua nh8ErU6tUtư ngườinHBz m8ErU6tUtất hồn,bN5rh9Ua 8ErU6tUtnếu khônnHBzg cnHBzhẳng đến8ErU6tUt mbN5rh9Uaức cóbN5rh9Ua ngườinHBz đếnnHBz nbN5rh9Uahà mbN5rh9Uaà an8ErU6tUth kh8ErU6tUtông biết.bN5rh9Ua bN5rh9UaMẹ anbN5rh9Uah nHBzcứ thỉnbN5rh9Uah thoảnnHBzg lạinHBz đếbN5rh9Uan dọnbN5rh9Ua dnHBzẹp nhànHBz cbN5rh9Uaửa nHBzcho annHBzh, nHBzhôm bN5rh9Uanay c8ErU6tUtũng knHBzhông ph8ErU6tUtải làbN5rh9Ua ngo8ErU6tUtại lệ.

TrênnHBz bnHBzàn b8ErU6tUtày tonHBzàn đồnHBz bN5rh9Uaăn mbN5rh9Uaà thườnHBzng ngà8ErU6tUty a8ErU6tUtnh vẫbN5rh9Uan thíchbN5rh9Ua bN5rh9Uaăn, th8ErU6tUtế nbN5rh9Uahưng hôbN5rh9Uam nHBznay ăn8ErU6tUt v8ErU6tUtào lbN5rh9Uaại ch8ErU6tUtẳng thấnHBzy ngbN5rh9Uaon miện8ErU6tUtg chnHBzút nào.bN5rh9Ua nHBzCó bN5rh9Ualẽ tại8ErU6tUt vbN5rh9Uaì dạobN5rh9Ua nàbN5rh9Uay 8ErU6tUtanh thực8ErU6tUt nHBzsự qu8ErU6tUtá bậbN5rh9Uan rộn.

- MẹnHBz bN5rh9Uađã đặnHBzt kháchnHBz sạbN5rh9Uan nHBztổ chứcnHBz hônnHBz lbN5rh9Uaễ c8ErU6tUtho co8ErU6tUtn rồnHBzi, ởnHBz khách…..
8ErU6tUtMẹ nHBzanh b8ErU6tUtắt nHBzđầu nbN5rh9Uaói đếnHBzn c8ErU6tUthuyện chuẩbN5rh9Uan 8ErU6tUtbị 8ErU6tUthôn lễ.8ErU6tUt 8ErU6tUtGiang Nha8ErU6tUtn ch8ErU6tUtẳng để8ErU6tUt 8ErU6tUthề bN5rh9Uađể tbN5rh9Uaâm đến8ErU6tUt nHBznhững g8ErU6tUtì m8ErU6tUtẹ anbN5rh9Uah đabN5rh9Uang nói.

nHBz- C8ErU6tUtác c8ErU6tUton k8ErU6tUtết hônbN5rh9Ua xon8ErU6tUtg knHBzhông 8ErU6tUtđịnh nHBzdọn vềbN5rh9Ua nhbN5rh9Uaà ởnHBz thật8ErU6tUt à?

- KhônnHBzg ạ…-bN5rh9Ua Gian8ErU6tUtg NhabN5rh9Uan cnHBzười cười:bN5rh9Ua 8ErU6tUt- ConHBzn quenHBzn 8ErU6tUtở riêngbN5rh9Ua rồi!

bN5rh9Ua- Cũng8ErU6tUt phnHBzải! 8ErU6tUt- MẹnHBz GianHBzng Nh8ErU6tUtan tbN5rh9Uaỏ bN5rh9Uavẻ rộngbN5rh9Ua lượng:8ErU6tUt nHBz- ThnHBzanh ninHBzên đề8ErU6tUtu t8ErU6tUthích cóbN5rh9Ua khôngbN5rh9Ua nHBzgian riên8ErU6tUtg tưbN5rh9Ua! 8ErU6tUt- NóinHBz rồbN5rh9Uai bàbN5rh9Ua nHBzđưa mắtbN5rh9Ua nhbN5rh9Uaìn kbN5rh9Uahắp căn8ErU6tUt phònbN5rh9Uag: 8ErU6tUt- nHBzCó cầbN5rh9Uan phảibN5rh9Ua sửabN5rh9Ua lạbN5rh9Uai că8ErU6tUtn bN5rh9Uahộ nbN5rh9Uaày kh8ErU6tUtông con?

GianHBzng NbN5rh9Uahan nHBzbỏ đnHBzôi đũanHBz nHBztrên t8ErU6tUtay xuốngbN5rh9Ua, đáp:bN5rh9Ua nHBz- nHBzKhông cầnbN5rh9Ua phbN5rh9Uaiền phứcnHBz bN5rh9Uanhư vbN5rh9Uaậy đ8ErU6tUtâu mẹ!

- DùbN5rh9Ua s8ErU6tUtao cũ8ErU6tUtng pbN5rh9Uahải bN5rh9Uamua sắm8ErU6tUt mộ8ErU6tUtt vàibN5rh9Ua d8ErU6tUtụng 8ErU6tUtcụ ginHBza đì8ErU6tUtnh chứ….

- GầnnHBz đâynHBz côn8ErU6tUtg tnHBzy bậ8ErU6tUtn lắm,nHBz conHBzn khônnHBzg nHBzcó thờibN5rh9Ua gia8ErU6tUtn đâu!

- KbN5rh9Uahông sao8ErU6tUt, đnHBzể mẹ8ErU6tUt mnHBzua giúnHBzp cobN5rh9Uan! nHBz- M8ErU6tUtẹ GinHBzang N8ErU6tUthan hnHBzào nHBzhứng nói.nHBz CnHBzhỉ cầnnHBz nHBzcon t8ErU6tUtrai chnHBzịu nHBzkết hônHBzn thìbN5rh9Ua chbN5rh9Uao dùbN5rh9Ua có8ErU6tUt vấtbN5rh9Ua vảbN5rh9Ua đbN5rh9Uaến đâubN5rh9Ua bàbN5rh9Ua 8ErU6tUtcũng bN5rh9Uachấp nhận.

Giang NhabN5rh9Uan chầnHBzn chừbN5rh9Ua mộtbN5rh9Ua chnHBzút đànhbN5rh9Ua gậtnHBz đầu,bN5rh9Ua chẳbN5rh9Uang nhnHBzẽ mnHBzẹ 8ErU6tUtnói gìnHBz an8ErU6tUth 8ErU6tUtcũng gạbN5rh9Uat đibN5rh9Ua: bN5rh9Ua- 8ErU6tUtVâng, vấ8ErU6tUtt vbN5rh9Uaả chbN5rh9Uao nHBzmẹ quá!

8ErU6tUt- Cá8ErU6tUti thằng8ErU6tUt này,nHBz sanHBzo mà8ErU6tUt bN5rh9Uakhách 8ErU6tUtsáo vớibN5rh9Ua mẹnHBz thế!

bN5rh9UaSau nHBzkhi 8ErU6tUtthu dọnnHBz phòngnHBz bếp8ErU6tUt bN5rh9Uaxong xuônHBzi, 8ErU6tUtmẹ GiabN5rh9Uang NhnHBzan bN5rh9Uachuẩn b8ErU6tUtị bN5rh9Uara về.bN5rh9Ua Trước8ErU6tUt bN5rh9Uakhi bN5rh9Uađi mẹnHBz 8ErU6tUtanh chợtnHBz nhớbN5rh9Ua r8ErU6tUta chuyệnbN5rh9Ua gìnHBz 8ErU6tUtđó, liềnbN5rh9Ua ngoảnbN5rh9Uah lạnHBzi nbN5rh9Uaỏi: nHBz- À8ErU6tUt bN5rh9Uaphải rồi….-nHBz mẹnHBz nHBzlấy rbN5rh9Uaa nHBzmột cnHBzái điệnbN5rh9Ua thoạnHBzi đã8ErU6tUt 8ErU6tUttắt m8ErU6tUtáy ở8ErU6tUt tronHBzng tú8ErU6tUti 8ErU6tUtra vnHBzà n8ErU6tUtói: 8ErU6tUt- Ti8ErU6tUtểu Nguy8ErU6tUtên, cbN5rh9Uaái đibN5rh9Uaện thbN5rh9Uaoại bN5rh9Uanày cbN5rh9Uaon đãnHBz đểbN5rh9Ua ở8ErU6tUt nhàbN5rh9Ua bN5rh9Uahơn một8ErU6tUt nămbN5rh9Ua nanHBzy rồibN5rh9Ua. NếbN5rh9Uau nhnHBzư bN5rh9Uacon 8ErU6tUtđã bN5rh9Uakhông dù8ErU6tUtng đếbN5rh9Uan bN5rh9Uathì m8ErU6tUtẹ mabN5rh9Uang đi8ErU6tUt c8ErU6tUtho nbN5rh9Uagười bN5rh9Uata nhé!

Giang Nh8ErU6tUtan nbN5rh9Uagẩng nHBzđầu bN5rh9Uanhìn, chiếcnHBz đi8ErU6tUtện thoạbN5rh9Uai ấ8ErU6tUty được8ErU6tUt bày8ErU6tUt bN5rh9Uatrong tnHBzủ kínhnHBz, 8ErU6tUtanh vừbN5rh9Uaa nhìbN5rh9Uan đãnHBz ưnHBzng ý8ErU6tUt nga8ErU6tUty. bN5rh9UaKiểu cáchnHBz 8ErU6tUtđơn gnHBziản, vỏbN5rh9Ua nnHBzgoài m8ErU6tUtàu đenbN5rh9Ua sabN5rh9Uang trọng….bN5rh9Uakhông hibN5rh9Uaểu bN5rh9Uavì sa8ErU6tUto mà8ErU6tUt an8ErU6tUth nHBzvừa nhnHBzìn thấ8ErU6tUty nnHBzó đbN5rh9Uaã bỏ8ErU6tUt bN5rh9Uatiền bN5rh9Uara nHBzmua 8ErU6tUtnó về8ErU6tUt luôbN5rh9Uan khnHBzông sbN5rh9Uauy nbN5rh9Uaghĩ, rồbN5rh9Uai nHBzđặt nHBznó vnHBzào chiếnHBzc tủ8ErU6tUt đầbN5rh9Uau giường.

HóbN5rh9Uaa rnHBza đãbN5rh9Ua đểnHBz nHBznó nHBzở đbN5rh9Uaó h8ErU6tUtơn mộnHBzt nHBznăm trờinHBz rồ8ErU6tUti, bN5rh9Uacuối c8ErU6tUtùng vẫnHBzn chỉbN5rh9Ua co8ErU6tUti nHBzlà nhưbN5rh9Ua mộtnHBz nHBzvật để8ErU6tUt trưnnHBzg bày8ErU6tUt màbN5rh9Ua thôi.

Chẳng mấy8ErU6tUt chốc8ErU6tUt đã8ErU6tUt đ8ErU6tUtến cuối8ErU6tUt bN5rh9Uatháng. TrobN5rh9Uang buổnHBzi h8ErU6tUtọp tnHBzổng kết8ErU6tUt cnHBzuối thángnHBz, s8ErU6tUtếp hết8ErU6tUt l8ErU6tUtời khebN5rh9Uan 8ErU6tUtngợi VâbN5rh9Uan Vy8ErU6tUt. KháchbN5rh9Ua hàn8ErU6tUtg cbN5rh9Uaủa c8ErU6tUtông t8ErU6tUty đnHBzã g8ErU6tUtọi điệnHBzn đnHBzến hếbN5rh9Uat lnHBzời khbN5rh9Uaen ngợi8ErU6tUt và8ErU6tUt tỏnHBz nHBzra vônHBz cbN5rh9Uaùng hàinHBz lò8ErU6tUtng vnHBzới t8ErU6tUthái đnHBzộ vnHBzà chấtnHBz lượngbN5rh9Ua phục8ErU6tUt nHBzvụ nHBzcủa cbN5rh9Uaông t8ErU6tUty. Sếp8ErU6tUt bN5rh9Uacòn thưởnHBzng chnHBzo VâbN5rh9Uan VnHBzy bbN5rh9Uaa nghìbN5rh9Uan tệ.

Cô còn8ErU6tUt chưbN5rh9Uaa đượcbN5rh9Ua lĩbN5rh9Uanh tibN5rh9Uaền thì8ErU6tUt cábN5rh9Uac đồbN5rh9Uang nghiệp8ErU6tUt đbN5rh9Uaã h8ErU6tUtò rbN5rh9Uaeo đòbN5rh9Uai VnHBzân VbN5rh9Uay phải8ErU6tUt kha8ErU6tUto. Vừa8ErU6tUt habN5rh9Uay ởbN5rh9Ua t8ErU6tUtrên conHBzn phbN5rh9Uaố 8ErU6tUtgần đó8ErU6tUt mớibN5rh9Ua khabN5rh9Uai trbN5rh9Uaương mnHBzột cbN5rh9Uaửa hàngbN5rh9Ua đồ8ErU6tUt nướng,8ErU6tUt 8ErU6tUtmọi ngườ8ErU6tUti anHBzi nHBznấy đềunHBz nghỉnHBz 8ErU6tUtlàm nHBztừ sớmnHBz bN5rh9Uavà 8ErU6tUtra đó8ErU6tUt ngồnHBzi tụbN5rh9Ua tậbN5rh9Uap với8ErU6tUt nhau.

C8ErU6tUtô cònHBzn chưnHBza đượcbN5rh9Ua lĩnbN5rh9Uah t8ErU6tUtiền t8ErU6tUthì 8ErU6tUtcác đồnnHBzg nghiệp8ErU6tUt nHBzđã 8ErU6tUthò 8ErU6tUtreo đòinHBz V8ErU6tUtân 8ErU6tUtVy pbN5rh9Uahải nHBzkhao. VừanHBz 8ErU6tUthay bN5rh9Uaở 8ErU6tUttrên cobN5rh9Uan bN5rh9Uaphố nHBzgần đóbN5rh9Ua mớinHBz khnHBzai t8ErU6tUtrương mộnHBzt cnHBzửa 8ErU6tUthàng đồbN5rh9Ua nướn8ErU6tUtg, mọi8ErU6tUt bN5rh9Uangười abN5rh9Uai nấ8ErU6tUty đnHBzều nghbN5rh9Uaỉ là8ErU6tUtm t8ErU6tUtừ sbN5rh9Uaớm 8ErU6tUtvà r8ErU6tUta nHBzđó ngbN5rh9Uaồi tụbN5rh9Ua bN5rh9Uatập vớibN5rh9Ua nhau.

Chẳng mấbN5rh9Uay knHBzhi được8ErU6tUt bN5rh9Uavui nHBzvẻ nHBzthế nàbN5rh9Uay, c8ErU6tUtho dù8ErU6tUt c8ErU6tUtó bN5rh9Uamất tbN5rh9Uaiền cbN5rh9Uaũng thấnHBzy đáng!nHBz DbN5rh9Uaù gìbN5rh9Ua thì8ErU6tUt đâbN5rh9Uay cũ8ErU6tUtng là8ErU6tUt tiềbN5rh9Uan củabN5rh9Ua sếp8ErU6tUt chbN5rh9Uaứ nHBzđâu pbN5rh9Uahải tiền8ErU6tUt củ8ErU6tUta cbN5rh9Uaô. MnHBzọi ngbN5rh9Uaười ngồibN5rh9Ua x8ErU6tUtung qnHBzuanh bN5rh9Uacái bà8ErU6tUtn, cụbN5rh9Uang lbN5rh9Uai ch8ErU6tUtúc 8ErU6tUtmừng bN5rh9Uavà ănbN5rh9Ua uống8ErU6tUt nbN5rh9Uao sanHBzy. SanHBzu khnHBzi 8ErU6tUtăn uố8ErU6tUtng x8ErU6tUtong, họnHBz bN5rh9Ualại bN5rh9Uarủ n8ErU6tUthau đế8ErU6tUtn 8ErU6tUtKTV hát.

Nhân lúnHBzc đámnHBz đ8ErU6tUtàn ônnHBzg bN5rh9Uacon tranHBzi bN5rh9Uađang hnHBzát bN5rh9Uahò, m8ErU6tUtấy chbN5rh9Uaị ebN5rh9Uam nHBzphụ nữbN5rh9Ua liềnHBzn ngồibN5rh9Ua túm8ErU6tUt bN5rh9Uatụm 8ErU6tUtvới 8ErU6tUtnhau buônHBzn nHBzdưa lê.

nHBz- ThậbN5rh9Uat 8ErU6tUtkhông nbN5rh9Uagờ trướbN5rh9Uac kbN5rh9Uahi k8ErU6tUtết bN5rh9Uahôn bN5rh9Ualại bN5rh9Uagặp phảbN5rh9Uai chuybN5rh9Uaện 8ErU6tUtnày! nHBz- 8ErU6tUtTôn Kì8ErU6tUt m8ErU6tUtím mô8ErU6tUti bN5rh9Uanhấp một8ErU6tUt ngbN5rh9Uaụm rượu8ErU6tUt vnHBzang: 8ErU6tUt- CácnHBz ch8ErU6tUtị nóibN5rh9Ua xebN5rh9Uam cónHBz nHBzkì lbN5rh9Uaạ khônHBzng, đúnbN5rh9Uag vnHBzào lbN5rh9Uaúc n8ErU6tUtày bN5rh9Uagặp l8ErU6tUtại annHBzh ấy,nHBz hó8ErU6tUta r8ErU6tUta a8ErU6tUtnh ấy8ErU6tUt đếnHBzn gnHBziờ vẫn8ErU6tUt cònbN5rh9Ua chưa8ErU6tUt bN5rh9Uakết hôn!

ĐúngnHBz nHBzvào l8ErU6tUtúc nHBzchuẩn bịbN5rh9Ua nắmnHBz nHBztay vịnHBz hbN5rh9Uaôn pbN5rh9Uahu bướcnHBz vànHBzo nHBzlễ đưbN5rh9Uaờng tbN5rh9Uahì Tô8ErU6tUtn nHBzKì l8ErU6tUtại bN5rh9Uatình nHBzcờ gặnHBzp lạinHBz ngườinHBz yêbN5rh9Uau cũ.

- ThbN5rh9Uaế cậubN5rh9Ua đnHBzịnh lựabN5rh9Ua chọbN5rh9Uan rnHBza làbN5rh9Uam saobN5rh9Ua? bN5rh9Ua- bN5rh9UaTiểu TnHBzhu tbN5rh9Uaò mbN5rh9Uaò hỏi.

bN5rh9UaVẻ mbN5rh9Uaặt TnHBzôn K8ErU6tUtì bN5rh9Uacó chút8ErU6tUt đaubN5rh9Ua knHBzhổ, cbN5rh9Uahỉ nHBzcó bN5rh9Uađiều đây8ErU6tUt cbN5rh9Uahẳng qunHBza cnHBzhỉ làbN5rh9Ua sựbN5rh9Ua bN5rh9Uau bN5rh9Uauất tronbN5rh9Uag nHBzmột vàbN5rh9Uai nHBzgiây ngắnbN5rh9Ua ngủi.nHBz bN5rh9UaChỉ vàibN5rh9Ua gibN5rh9Uaây 8ErU6tUtsau cô8ErU6tUt 8ErU6tUtđã nởbN5rh9Ua nụnHBz cưbN5rh9Uaời tươibN5rh9Ua nHBzrói: nHBz- bN5rh9UaLựa chnHBzọn t8ErU6tUthế nào8ErU6tUt? Đươn8ErU6tUtg nhnHBziên là8ErU6tUt t8ErU6tUtôi 8ErU6tUtvẫn 8ErU6tUtsẽ kếtbN5rh9Ua hbN5rh9Uaôn bN5rh9Uatheo đbN5rh9Uaúng kbN5rh9Uaế hoạch,8ErU6tUt ch8ErU6tUtẳng n8ErU6tUthẽ annHBzh 8ErU6tUtấy đột8ErU6tUt nhbN5rh9Uaiên nHBzxuất hiệnbN5rh9Ua nbN5rh9Uaói rằngnHBz bN5rh9Uavẫn bN5rh9Uacòn ybN5rh9Uaêu tônHBzi t8ErU6tUthì nHBztôi phảibN5rh9Ua bnHBzỏ đ8ErU6tUtám cnHBzưới 8ErU6tUtđể bN5rh9Uaquay lnHBzại v8ErU6tUtới anbN5rh9Uah ấybN5rh9Ua c8ErU6tUthắc? C8ErU6tUtho dùbN5rh9Ua tbN5rh9Uaôi c8ErU6tUtó 8ErU6tUtyêu an8ErU6tUth ấbN5rh9Uay đến8ErU6tUt mứcnHBz nHBznào 8ErU6tUtcũng sẽ8ErU6tUt nHBzkhông lnHBzàm như8ErU6tUt vậ8ErU6tUty. ĐbN5rh9Uaâu cnHBzó còbN5rh9Uan 8ErU6tUtlà mấybN5rh9Ua cônHBz nHBzbé, cậbN5rh9Uau bé8ErU6tUt nôngnHBz nHBznổi bN5rh9Uanhư trướ8ErU6tUtc đâu,8ErU6tUt bN5rh9Uacòn có8ErU6tUt 8ErU6tUtai bN5rh9Uadám t8ErU6tUtin tưởnbN5rh9Uag v8ErU6tUtào 8ErU6tUtmột th8ErU6tUtứ tìbN5rh9Uanh 8ErU6tUtyêu bN5rh9Uachẳng bN5rh9Uabao gnHBziờ phôbN5rh9Uai pbN5rh9Uahai nữbN5rh9Uaa chnHBzứ? Trước8ErU6tUt đâybN5rh9Ua 8ErU6tUtcậu 8ErU6tUtnói bN5rh9Uacậu 8ErU6tUtthề no8ErU6tUtn hẹnnHBz nHBzbiển 8ErU6tUtvới một8ErU6tUt ngnHBzười, cả8ErU6tUt đờibN5rh9Ua chỉbN5rh9Ua 8ErU6tUtyêu mộtnHBz mìnHBznh ngư8ErU6tUtời ấ8ErU6tUty thôi8ErU6tUt, 8ErU6tUtcó lẽnHBz mọbN5rh9Uai ngườ8ErU6tUti sẽ8ErU6tUt nHBzcảm độnHBzng đbN5rh9Uaến bN5rh9Uarớt nưbN5rh9Uaớc mắtbN5rh9Ua. bN5rh9UaNhưng 8ErU6tUtbây giờ8ErU6tUt 8ErU6tUtmà cậubN5rh9Ua nHBznói 8ErU6tUtvậy, nHBzmọi n8ErU6tUtgười v8ErU6tUtẫn s8ErU6tUtẽ rnHBzơi nước8ErU6tUt mắt,bN5rh9Ua như8ErU6tUtng mnHBzà l8ErU6tUtà cưbN5rh9Uaời c8ErU6tUthảy nướcbN5rh9Ua mắt.nHBz nHBzQuá khbN5rh9Uaứ ch8ErU6tUtỉ lànHBz quábN5rh9Ua khbN5rh9Uaứ, khôngbN5rh9Ua thểnHBz đbN5rh9Uaể nHBzquá 8ErU6tUtkhứ t8ErU6tUtrở thành8ErU6tUt vậtnHBz cảnnHBz cbN5rh9Uaho tươbN5rh9Uang nHBzlai được!

Ti8ErU6tUtểu ThbN5rh9Uau tiếcnHBz nuốbN5rh9Uai thở8ErU6tUt nHBzdài: bN5rh9Ua- 8ErU6tUtLẽ nào8ErU6tUt bâbN5rh9Uay gnHBziờ bN5rh9Uaai nấbN5rh9Uay 8ErU6tUtđều nHBzbị hiệnnHBz 8ErU6tUtthực nHBzhóa h8ErU6tUtết bN5rh9Uarồi bN5rh9Uahay sao?

TônnHBz K8ErU6tUtì cườibN5rh9Ua cườ8ErU6tUti nói:bN5rh9Ua 8ErU6tUt- Đây8ErU6tUt l8ErU6tUtà bN5rh9Uahiện tnHBzhực, nHBzcũng nHBzlà mộnHBzt sbN5rh9Uaự 8ErU6tUtlựa chọnnHBz hếbN5rh9Uat sbN5rh9Uaức bnHBzình thườnbN5rh9Uag! ChẳngnHBz anHBzi mubN5rh9Uaốn m8ErU6tUtang m8ErU6tUtột tbN5rh9Uahứ 8ErU6tUtmơ hồnHBz 8ErU6tUtra để8ErU6tUt đánh8ErU6tUt cu8ErU6tUtộc cảnHBz đờbN5rh9Uai mìnbN5rh9Uah 8ErU6tUtcả! MànHBz bN5rh9Uatình 8ErU6tUtyêu lạibN5rh9Ua lànHBz thnHBzứ m8ErU6tUtơ hồnHBz nhất8ErU6tUt tnHBzrong 8ErU6tUtcái nHBzthế gi8ErU6tUtới này!

- TìmbN5rh9Ua lạibN5rh9Ua giấc8ErU6tUt mnHBzộng bN5rh9Uatình y8ErU6tUtêu chẳ8ErU6tUtng qbN5rh9Uaua bN5rh9Uachỉ là8ErU6tUt mộtnHBz nHBzsự hnHBzoang tưởng.bN5rh9Ua MộnbN5rh9Uag c8ErU6tUtũ, cbN5rh9Uahẳng qnHBzua cũnHBzng chỉnHBz làbN5rh9Ua m8ErU6tUtột giấc8ErU6tUt mộngnHBz mà8ErU6tUt thôi!

Tôn 8ErU6tUtKì nHBznói đúng8ErU6tUt, bN5rh9Uađó chẳnHBzng q8ErU6tUtua ch8ErU6tUtỉ lnHBzà mộtnHBz ginHBzấc mơ.

Vì hôbN5rh9Uam 8ErU6tUtsau cò8ErU6tUtn phải8ErU6tUt đinHBz 8ErU6tUtlàm nên8ErU6tUt mnHBzọi người8ErU6tUt vu8ErU6tUti chơbN5rh9Uai 8ErU6tUtđến mườibN5rh9Ua 8ErU6tUtgiờ l8ErU6tUtà lụbN5rh9Uac tụnHBzc giảbN5rh9Uai 8ErU6tUttán hết.bN5rh9Ua VânHBzn V8ErU6tUty nHBzra qbN5rh9Uauầy tbN5rh9Uahanh tonHBzán 8ErU6tUtrồi cù8ErU6tUtng TiểunHBz bN5rh9UaThu 8ErU6tUtra b8ErU6tUtến bN5rh9Uaxe buýnHBzt. R8ErU6tUta đếnbN5rh9Ua b8ErU6tUtến xe8ErU6tUt, nHBzmở t8ErU6tUtúi nHBzra lấbN5rh9Uay tiềnHBzn lẻ8ErU6tUt thnHBzì cônHBz mớbN5rh9Uai pnHBzhát nHBzhiện rnHBza 8ErU6tUtlà điện8ErU6tUt thoại8ErU6tUt bN5rh9Uacủa mì8ErU6tUtnh khôn8ErU6tUtg cbN5rh9Uaó ởnHBz 8ErU6tUttrong túi.

- CậunHBz nhớ8ErU6tUt nHBzlại nHBzcho knHBzĩ vbN5rh9Uaào, có8ErU6tUt phải8ErU6tUt 8ErU6tUtlà đbN5rh9Uaể 8ErU6tUtquên 8ErU6tUtđiện thoạbN5rh9Uai nHBzở K8ErU6tUtTV rồibN5rh9Ua không?

Vân 8ErU6tUtVy nhớnHBz kbN5rh9Uaĩ lbN5rh9Uaại, banHBzn nãybN5rh9Ua vìbN5rh9Ua sbN5rh9Uaợ tiếngbN5rh9Ua nhạcnHBz qnHBzuá bN5rh9Uaồn knHBzhông thể8ErU6tUt nghbN5rh9Uae bN5rh9Uathấy tiếnnHBzg chuôngbN5rh9Ua bN5rh9Uađiện thnHBzoại bN5rh9Uanên cônHBz đbN5rh9Uaã lấybN5rh9Ua điệnHBzn thoạinHBz rnHBza bN5rh9Uakhỏi túnHBzi v8ErU6tUtà 8ErU6tUtđể lên8ErU6tUt ghnHBzế sô8ErU6tUt phabN5rh9Ua. TnHBzhế bN5rh9Uamà lúc8ErU6tUt nHBzra vềnHBz cô8ErU6tUt lại8ErU6tUt q8ErU6tUtuên khnHBzông cầbN5rh9Uam theo.

- TớbN5rh9Ua m8ErU6tUtột mìn8ErU6tUth nHBzquay lnHBzại đónHBz lbN5rh9Uaấy lànHBz đượcbN5rh9Ua rồi!nHBz CậubN5rh9Ua bN5rh9Uavề đi,bN5rh9Ua nnHBzhà cnHBzậu xa!

- KhônHBzng sa8ErU6tUto! bN5rh9Ua- TiểubN5rh9Ua T8ErU6tUthu túmnHBz lấy8ErU6tUt cánh8ErU6tUt tnHBzay V8ErU6tUtân VynHBz: nHBz- bN5rh9UaTớ đnHBzi v8ErU6tUtới cnHBzậu, cnHBzùng lnHBzắm thìbN5rh9Ua 8ErU6tUtvề nhànHBz c8ErU6tUtậu nbN5rh9Uagủ mộtnHBz bN5rh9Uađêm bN5rh9Uachứ gì!

Hai ngườbN5rh9Uai vừbN5rh9Uaa nói8ErU6tUt 8ErU6tUtvừa chạybN5rh9Ua vộinHBz vàbN5rh9Uang vềnHBz nHBzphía qbN5rh9Uauán k8ErU6tUtaraok đểbN5rh9Ua lấ8ErU6tUty điệnHBzn thoại8ErU6tUt. VbN5rh9Uaân VnHBzy đ8ErU6tUti 8ErU6tUtnhanh nHBzđến nỗinHBz khibN5rh9Uaến bN5rh9Uacho bN5rh9UaTiểu 8ErU6tUtThu 8ErU6tUtchạy đuổinHBz th8ErU6tUteo bN5rh9Uamệt đnHBzến bở8ErU6tUt 8ErU6tUthơi 8ErU6tUttai: bN5rh9Ua- TiểubN5rh9Ua Vy8ErU6tUt, cậu8ErU6tUt đừngnHBz sốtbN5rh9Ua rột,nHBz điệbN5rh9Uan t8ErU6tUthoại đểnHBz ởbN5rh9Ua đnHBzấy khôngbN5rh9Ua mấnHBzt được8ErU6tUt đânHBzu. Bình8ErU6tUt nHBzthường bN5rh9Uacậu gnHBziữ điệnnHBz thoạinHBz rất8ErU6tUt bN5rh9Uakĩ, cónHBz phải8ErU6tUt bN5rh9Ualà snHBzợ ngnHBzười khácnHBz ph8ErU6tUtát hiệnbN5rh9Ua rnHBza nHBzbí mật8ErU6tUt gnHBzì t8ErU6tUtrong đóbN5rh9Ua khôngnHBz hả?

Tiểu bN5rh9UaThu bN5rh9Uanói nHBzbừa nhưng8ErU6tUt lại8ErU6tUt nHBztrúng ngnHBzay tnHBzim đenHBzn củ8ErU6tUta VbN5rh9Uaân Vy.

Trong điệbN5rh9Uan thobN5rh9Uaại bN5rh9Uacủa 8ErU6tUtcô bN5rh9Uacó cnHBzhứa bíbN5rh9Ua nHBzmật không8ErU6tUt thểbN5rh9Ua nHBznói chbN5rh9Uao người8ErU6tUt khábN5rh9Uac bbN5rh9Uaiết được.nHBz SbN5rh9Uaau kh8ErU6tUti tbN5rh9Uahời gi8ErU6tUtan qnHBzuay ngưbN5rh9Uaợc t8ErU6tUtrở lại,côbN5rh9Ua đãnHBz chnHBzạy đếnbN5rh9Ua nHBztrước cửanHBz nhànHBz nhànHBz GiabN5rh9Uang 8ErU6tUtNhan, dù8ErU6tUtng mábN5rh9Uay ảnhnHBz c8ErU6tUthụp lại8ErU6tUt mộtnHBz bứnHBzc ảnhbN5rh9Ua của8ErU6tUt GnHBziang NbN5rh9Uahan. SabN5rh9Uau 8ErU6tUtkhi nHBzmua điệnbN5rh9Ua tbN5rh9Uahoại hồinHBz đầ8ErU6tUtu nă8ErU6tUtm, 8ErU6tUtcô bN5rh9Uađã chnHBzuyển bứcbN5rh9Ua ảnhnHBz ấybN5rh9Ua vàobN5rh9Ua 8ErU6tUttrong bbN5rh9Uaộ 8ErU6tUtnhớ máy.8ErU6tUt NgộbN5rh9Ua nhớbN5rh9Ua cóbN5rh9Ua người8ErU6tUt lấynHBz đượcnHBz cáibN5rh9Ua mánHBzy r8ErU6tUtồi mởbN5rh9Ua 8ErU6tUtra 8ErU6tUtxem 8ErU6tUtảnh, phábN5rh9Uat hiệnnHBz r8ErU6tUta bức8ErU6tUt ảnhnHBz ấy…chắcnHBz 8ErU6tUtcũng khônHBzng c8ErU6tUtó bN5rh9Uavấn đề8ErU6tUt gìbN5rh9Ua đâbN5rh9Uau nhỉ?8ErU6tUt KhônnHBzg 8ErU6tUtđược, nHBzcô knHBzhông thbN5rh9Uaể mbN5rh9Uaạo hiểmbN5rh9Ua nHBznhư vậynHBz được!bN5rh9Ua nHBzCô nhấnHBzt địbN5rh9Uanh nHBzphải tnHBzìm lbN5rh9Uaại điện8ErU6tUt thoạinHBz. ChnHBzuyện nànHBzy màbN5rh9Ua nHBzđể bN5rh9Uacho GinHBzang Nha8ErU6tUtn biếtbN5rh9Ua đượ8ErU6tUtc, chắcnHBz chắnnHBz abN5rh9Uanh sẽnHBz c8ErU6tUtho rbN5rh9Uaằng c8ErU6tUtô bN5rh9Ualà mnHBzột k8ErU6tUtẻ biến8ErU6tUt thábN5rh9Uai, 8ErU6tUtmột cobN5rh9Uan điên.

Trước kiabN5rh9Ua, lú8ErU6tUtc bN5rh9Uacô v8ErU6tUtà GnHBziang NhnHBzan bN5rh9Uacòn ởnHBz bnHBzên nhaunHBz, cônHBz lunHBzôn 8ErU6tUtthể hiệnnHBz nbN5rh9Uahững mbN5rh9Uaặt tnHBzốt của8ErU6tUt bN5rh9Uamình tbN5rh9Uarước mặtnHBz bN5rh9Uaanh. nHBzBây giờ8ErU6tUt mặc8ErU6tUt d8ErU6tUtù knHBzhông 8ErU6tUtcó dubN5rh9Uayên ph8ErU6tUtận đượnHBzc ởnHBz bê8ErU6tUtn n8ErU6tUthau như8ErU6tUtng cũng8ErU6tUt khônHBzng tnHBzhể đểbN5rh9Ua 8ErU6tUtanh có8ErU6tUt ấnbN5rh9Ua tượnbN5rh9Uag xấbN5rh9Uau vbN5rh9Uaề cnHBzô được.

- NànHBzy annHBzh! 8ErU6tUt- 8ErU6tUtVân VnHBzy 8ErU6tUtlao đếnnHBz quầ8ErU6tUty bN5rh9Uathu tiền:nHBz 8ErU6tUt- Tôi8ErU6tUt vừ8ErU6tUta nnHBzgồi ởbN5rh9Ua pnHBzhòng nHBz302, hìnhnHBz bN5rh9Uanhư đibN5rh9Uaện thoại8ErU6tUt của8ErU6tUt tbN5rh9Uaôi vẫn8ErU6tUt cnHBzòn đ8ErU6tUtể bN5rh9Uatrong nHBzđó! bN5rh9Ua- VừabN5rh9Ua nnHBzói 8ErU6tUtVân VbN5rh9Uay nHBzvừa 8ErU6tUtmóc rnHBza 8ErU6tUthóa đ8ErU6tUtơn vừabN5rh9Ua than8ErU6tUth toán.

- XnHBzin côbN5rh9Ua đnHBzợi chnHBzo mộtbN5rh9Ua chúnHBzt! Để8ErU6tUt bN5rh9Uatôi hỏi8ErU6tUt nhânHBzn bN5rh9Uaviên phụnHBzc vụbN5rh9Ua xebN5rh9Uam saobN5rh9Ua!- cô8ErU6tUt gái8ErU6tUt ởbN5rh9Ua qu8ErU6tUtầy thanbN5rh9Uah toán8ErU6tUt lịch8ErU6tUt bN5rh9Uasự chnHBzấn bN5rh9Uaan c8ErU6tUtô rbN5rh9Uaồi nbN5rh9Uahấc nHBzmáy gnHBzọi bN5rh9Uacho nnHBzhân viênnHBz bN5rh9Uaphục vụ.

Trống ngựbN5rh9Uac bN5rh9UaVân bN5rh9UaVy đnHBzập thì8ErU6tUtnh thịch,nHBz mắtnHBz dánbN5rh9Ua cbN5rh9Uahặt vàbN5rh9Uao 8ErU6tUtcô gá8ErU6tUti đứngbN5rh9Ua bN5rh9Uaở quầy.
nHBzCô gábN5rh9Uai đó8ErU6tUt hỏbN5rh9Uai nhbN5rh9Uaân viêbN5rh9Uan phục8ErU6tUt nHBzvụ và8ErU6tUti câubN5rh9Ua lbN5rh9Uaà lậpbN5rh9Ua tứbN5rh9Uac c8ErU6tUtó đáp8ErU6tUt án:
8ErU6tUt- NhânbN5rh9Ua v8ErU6tUtiên dnHBzọn dẹbN5rh9Uap nóibN5rh9Ua bbN5rh9Uaan nãybN5rh9Ua dọnHBzn pbN5rh9Uahòng khôngnHBz n8ErU6tUthìn t8ErU6tUthấy điệnnHBz tbN5rh9Uahoại củ8ErU6tUta cô8ErU6tUt! nHBz- CôbN5rh9Ua gábN5rh9Uai đ8ErU6tUtó nói.

Vân V8ErU6tUty bN5rh9Uavẫn khbN5rh9Uaông nnHBzản lòng8ErU6tUt: nHBz- nHBzĐiện bN5rh9Uathoại củabN5rh9Ua 8ErU6tUttôi bN5rh9Uacó màunHBz đe8ErU6tUtn, cbN5rh9Uaó kh8ErU6tUti lại8ErU6tUt bN5rh9Uarơi và8ErU6tUto bN5rh9Uakhe nHBzghế nbN5rh9Uaào đó8ErU6tUt 8ErU6tUtmà ngườibN5rh9Ua đónHBz khbN5rh9Uaông bN5rh9Uanhìn thấy,8ErU6tUt tôibN5rh9Ua cnHBzó thể8ErU6tUt lnHBzên đóbN5rh9Ua t8ErU6tUtìm 8ErU6tUtcó được8ErU6tUt không?

- XbN5rh9Uain lnHBzỗi cô,nHBz phònnHBzg 38ErU6tUt02 hiệbN5rh9Uan gibN5rh9Uaờ đbN5rh9Uaã cnHBzó kh8ErU6tUtách vào8ErU6tUt rồi8ErU6tUt, cnHBzhúng 8ErU6tUttôi phảibN5rh9Ua đượcbN5rh9Ua sbN5rh9Uaự đ8ErU6tUtồng nHBzý 8ErU6tUtcủa khánHBzch mớibN5rh9Ua dámbN5rh9Ua bN5rh9Uacho nHBzcô vànHBzo bN5rh9Ua!- C8ErU6tUtô 8ErU6tUtgái nHBzở quầybN5rh9Ua bN5rh9Ualễ t8ErU6tUtân mỉm8ErU6tUt cưnHBzời nHBzgiải thínHBzch, bN5rh9Uasau đ8ErU6tUtó đư8ErU6tUta bN5rh9Uatay 8ErU6tUtra m8ErU6tUtời 8ErU6tUtVân bN5rh9UaVy ngnHBzồi 8ErU6tUtvào g8ErU6tUthế chờnHBz 8ErU6tUtđợi: bN5rh9Ua- MbN5rh9Uaời 8ErU6tUtcô ng8ErU6tUtồi xuốngnHBz đâybN5rh9Ua nHBzđợi một8ErU6tUt chúnHBzt, chúngnHBz tôibN5rh9Ua đãbN5rh9Ua chnHBzo ngườinHBz vàonHBz 8ErU6tUthỏi rồi8ErU6tUt ạ!

Một cố8ErU6tUtc trbN5rh9Uaà honHBza cnHBzúc nóngbN5rh9Ua hổnHBzi đượnHBzc nHBzbê đếnnHBz trưbN5rh9Uaớc mặtnHBz c8ErU6tUtô, V8ErU6tUtân bN5rh9UaVy chẳngnHBz buồ8ErU6tUtn uốbN5rh9Uang lbN5rh9Uaấy 8ErU6tUtmột ngụm,nHBz mắt8ErU6tUt cứbN5rh9Ua nHBzdán cnHBzhặt vàonHBz quầy.

Đáng bN5rh9Uanhẽ bN5rh9Uara côbN5rh9Ua khônbN5rh9Uag nêbN5rh9Uan l8ErU6tUtưu lạ8ErU6tUti ản8ErU6tUth củnHBza G8ErU6tUtiang nHBzNhan. DnHBzù sa8ErU6tUto a8ErU6tUtnh cũnHBzng nHBzđâu cò8ErU6tUtn là8ErU6tUt người8ErU6tUt yêbN5rh9Uau củabN5rh9Ua côbN5rh9Ua nữa.8ErU6tUt CbN5rh9Uaô cnHBzất giữ8ErU6tUt nhữngbN5rh9Ua nHBzgì cnHBzó lbN5rh9Uaiên qu8ErU6tUtan đến8ErU6tUt anh8ErU6tUt, lén8ErU6tUt 8ErU6tUtlút nhnHBzư mộ8ErU6tUtt bN5rh9Uatên ănnHBz trbN5rh9Uaộm, thếbN5rh9Ua nà8ErU6tUty nHBzcòn 8ErU6tUtra thể8ErU6tUt thốnbN5rh9Uag gì8ErU6tUt nữanHBz chứ?

NnHBzỗi tươnnHBzg tư,nHBz snHBzự mbN5rh9Uaong nh8ErU6tUtớ khiến8ErU6tUt cnHBzho côbN5rh9Ua cóbN5rh9Ua cảnHBzm 8ErU6tUtgiác nhnHBzư đnHBzang là8ErU6tUtm chuybN5rh9Uaện bN5rh9Uagì tbN5rh9Uaội 8ErU6tUtlỗi…mà đối8ErU6tUt tượngbN5rh9Ua bị8ErU6tUt phạ8ErU6tUtm tộ8ErU6tUti lạibN5rh9Ua lbN5rh9Uaà nHBzngười mànHBz cbN5rh9Uaô đbN5rh9Uaã thnHBzề n8ErU6tUton nHBzhẹn biểubN5rh9Ua. N8ErU6tUtghĩ đếnnHBz đâynHBz trá8ErU6tUti bN5rh9Uatim côbN5rh9Ua ch8ErU6tUtợt đ8ErU6tUtau bN5rh9Uađớn nHBznhư 8ErU6tUtbị a8ErU6tUti đbN5rh9Uaó b8ErU6tUtóp nghẹt.

Không binHBzết nHBzcó phảnHBzi lnHBzà vìnHBz “8ErU6tUtcó tnHBzật gi8ErU6tUtật bN5rh9Uamình” hnHBzay khnHBzông mnHBzà cnHBzô c8ErU6tUtứ 8ErU6tUtcảm thấy8ErU6tUt cnHBzó gbN5rh9Uaì đóbN5rh9Ua nHBzkhông lànhbN5rh9Ua đbN5rh9Uaang chờnHBz đợibN5rh9Ua mình.bN5rh9Ua NgộbN5rh9Ua nhỡbN5rh9Ua bị8ErU6tUt phát8ErU6tUt hiện…cônHBz nHBzbiết g8ErU6tUtiải thíc8ErU6tUth th8ErU6tUtế nà8ErU6tUto đâ8ErU6tUty. Đan8ErU6tUtg mảinHBz bN5rh9Uamê nghbN5rh9Uaĩ ng8ErU6tUtợi vbN5rh9Uaẩn vbN5rh9Uaơ thì….

- TnHBzhưa cô8ErU6tUt…- CbN5rh9Uaô 8ErU6tUtgái ởnHBz quầybN5rh9Ua bN5rh9Ualễ t8ErU6tUtân lnHBzên tinHBzếng: nHBz- ĐbN5rh9Uaiện t8ErU6tUthoại củ8ErU6tUta 8ErU6tUtcô đãbN5rh9Ua tìbN5rh9Uam thấybN5rh9Ua rnHBzồi, nhưnHBzng vịbN5rh9Ua kháchbN5rh9Ua nhặ8ErU6tUtt đượnHBzc đinHBzện thonHBzại củnHBza cô8ErU6tUt ybN5rh9Uaêu bN5rh9Uacầu đíchnHBz da8ErU6tUtnh cô8ErU6tUt lêbN5rh9Uan lấy!

Vừa ha8ErU6tUty bN5rh9Uatin đã8ErU6tUt tìm8ErU6tUt bN5rh9Uađược điệnHBzn thoạibN5rh9Ua, bN5rh9UaVân 8ErU6tUtVy chư8ErU6tUta knHBzịp tbN5rh9Uahở phnHBzào tbN5rh9Uahì câubN5rh9Ua nói8ErU6tUt tiếpnHBz the8ErU6tUto củanHBz cô8ErU6tUt p8ErU6tUthục vnHBzụ khi8ErU6tUtến 8ErU6tUtcho nHBzVân 8ErU6tUtVy giậ8ErU6tUtt thóbN5rh9Uat: bN5rh9Ua- TbN5rh9Uaại bN5rh9Uasao lạinHBz nHBzbảo đnHBzích dabN5rh9Uanh tnHBzôi đếnnHBz lấynHBz? nHBz- Vâ8ErU6tUtn nHBzVy bN5rh9Uađứng 8ErU6tUtdậy, n8ErU6tUtgần ngừ8ErU6tUt hỏi.

bN5rh9UaCô gábN5rh9Uai đó8ErU6tUt bì8ErU6tUtnh thảbN5rh9Uan nHBznói: bN5rh9Ua- C8ErU6tUtó lẽ8ErU6tUt l8ErU6tUtà mnHBzuốn là8ErU6tUtm nHBzquen vbN5rh9Uaới nHBzcô thônHBzi ạ!

bN5rh9UaVân VbN5rh9Uay th8ErU6tUtật sự8ErU6tUt kbN5rh9Uahông thểnHBz hiểbN5rh9Uau nnHBzổi, c8ErU6tUtó nHBzlí bN5rh9Uado bN5rh9Uagì đ8ErU6tUtể phảinHBz là8ErU6tUtm 8ErU6tUtnhư vậy8ErU6tUt đâu?

- Cám8ErU6tUt ơnnHBz, tônHBzi b8ErU6tUtiết rồi!8ErU6tUt –8ErU6tUt Cô8ErU6tUt dnHBzừng lạibN5rh9Ua 8ErU6tUtmột nHBzlát rồ8ErU6tUti nói8ErU6tUt tiếp:bN5rh9Ua 8ErU6tUt- Khá8ErU6tUtch trênbN5rh9Ua ph8ErU6tUtòng nHBzđó làbN5rh9Ua 8ErU6tUtnam habN5rh9Uay nữ?

- LànHBz nbN5rh9Uaữ ạ8ErU6tUt! bN5rh9Ua- CôbN5rh9Ua gáibN5rh9Ua bN5rh9Uađó mbN5rh9Uaỉm cườ8ErU6tUti đáp.

Là nữ,bN5rh9Ua vậybN5rh9Ua 8ErU6tUtthì tốt.

Vân bN5rh9UaVy tbN5rh9Uahở 8ErU6tUtphào nhẹnHBz n8ErU6tUthõm, nHBzít n8ErU6tUthất thìbN5rh9Ua đnHBzấy nHBzcũng khônbN5rh9Uag pnHBzhải nHBzlà nHBzGiang NhanbN5rh9Ua, khôbN5rh9Uang pnHBzhải GbN5rh9Uaiang NbN5rh9Uahan nHBzthì tốt!bN5rh9Ua NghbN5rh9Uaĩ đến8ErU6tUt nHBzđó V8ErU6tUtân VbN5rh9Uay linHBzền cườinHBz chếbN5rh9Ua nhạ8ErU6tUto bbN5rh9Uaản thân.8ErU6tUt bN5rh9UaCó lẽ8ErU6tUt tạnHBzi bN5rh9Uavì gầnnHBz đ8ErU6tUtây 8ErU6tUtcô th8ErU6tUtường xuyênnHBz gặ8ErU6tUtp Gian8ErU6tUtg nHBzNhan nênHBzn thbN5rh9Uaần kinbN5rh9Uah lúnHBzc nà8ErU6tUto cũbN5rh9Uang c8ErU6tUtăng thbN5rh9Uaẳng. T8ErU6tUtrên đời8ErU6tUt nHBznày bN5rh9Ualàm gì8ErU6tUt c8ErU6tUtó c8ErU6tUthuyện trnHBzùng hnHBzợp đếnbN5rh9Ua như8ErU6tUt v8ErU6tUtậy, chẳngnHBz nhẽbN5rh9Ua GbN5rh9Uaiang NnHBzhan lúnHBzc nnHBzào cũng8ErU6tUt xuất8ErU6tUt hiệnbN5rh9Ua bN5rh9Uaở nhữngnHBz bN5rh9Uanơi cbN5rh9Uaô đến?

Vân V8ErU6tUty nHBzvà Tiể8ErU6tUtu ThnHBzu cbN5rh9Uaùng đnHBzi và8ErU6tUto thbN5rh9Uaang máy8ErU6tUt nHBztheo ngườinHBz bN5rh9Uaphục vụ.
Tr8ErU6tUtong tbN5rh9Uahang máybN5rh9Ua đannHBzg pbN5rh9Uahát bảbN5rh9Uan nhạcnHBz rấ8ErU6tUtt thịnnHBzh hbN5rh9Uaành. bN5rh9UaTiểu ThbN5rh9Uau c8ErU6tUtũng lẩm8ErU6tUt bẩmbN5rh9Ua hbN5rh9Uaát thenHBzo, t8ErU6tUthế nHBznhưng Vâ8ErU6tUtn bN5rh9UaVy chẳnbN5rh9Uag cóbN5rh9Ua bụng8ErU6tUt bN5rh9Uadạ nàbN5rh9Uao bN5rh9Uamà n8ErU6tUtghe nữa.bN5rh9Ua Sa8ErU6tUtu kbN5rh9Uahi lấbN5rh9Uay nHBzđược điệnbN5rh9Ua thoạibN5rh9Ua, vinHBzệc bN5rh9Uađầu tiênbN5rh9Ua 8ErU6tUtmà cbN5rh9Uaô phảinHBz lnHBzàm 8ErU6tUtlà xóbN5rh9Uaa bức8ErU6tUt ảnbN5rh9Uah củabN5rh9Ua GnHBziang NhanHBzn đi.8ErU6tUt 8ErU6tUtQua lbN5rh9Uaần nàbN5rh9Uay nHBzcô đã8ErU6tUt rút8ErU6tUt rbN5rh9Uaa đượcnHBz bàbN5rh9Uai học8ErU6tUt xươbN5rh9Uang máu.

Trong phòn8ErU6tUtg vọ8ErU6tUtng bN5rh9Uara tiếngbN5rh9Ua cườibN5rh9Ua nói8ErU6tUt nHBzồn ào8ErU6tUt. CôbN5rh9Ua p8ErU6tUthục vụbN5rh9Ua lnHBzễ phépnHBz 8ErU6tUtgõ cửnHBza rồibN5rh9Ua nHBzđẩy cửa8ErU6tUt b8ErU6tUtước vào.

Vân VnHBzy cònHBzn nHBzchưa kbN5rh9Uaịp nnHBzói mụnHBzc bN5rh9Uađích đếnnHBz đ8ErU6tUtây nHBzthì mộtnHBz cô8ErU6tUt nHBzgái tó8ErU6tUtc dàbN5rh9Uai đã8ErU6tUt ngoảnh8ErU6tUt đầbN5rh9Uau 8ErU6tUtlại nh8ErU6tUtìn cnHBzô. C8ErU6tUtô tbN5rh9Uaa bN5rh9Uacó mộ8ErU6tUtt đôi8ErU6tUt m8ErU6tUtắt t8ErU6tUto t8ErU6tUtròn nHBznhư mắtnHBz n8ErU6tUtai, lnHBzúc cười8ErU6tUt tbN5rh9Uarên mánHBz bN5rh9Uacó hnHBziện 8ErU6tUtra nHBzhai cáinHBz mbN5rh9Uaá lúbN5rh9Uam rấtnHBz sâunHBz. ÁnhbN5rh9Ua mắbN5rh9Uat củanHBz cô8ErU6tUt bN5rh9Uata dừngbN5rh9Ua nHBzlại tr8ErU6tUtên mặtnHBz TiểunHBz ThnHBzu khoảngbN5rh9Ua 8ErU6tUthai gnHBziây rbN5rh9Uaồi lậnHBzp tbN5rh9Uaức bN5rh9Uadán chặtbN5rh9Ua vàobN5rh9Ua mặ8ErU6tUtt Vâ8ErU6tUtn Vy.

nHBzHai 8ErU6tUtbên nhìn8ErU6tUt nnHBzhau 8ErU6tUtmất vàinHBz gbN5rh9Uaiây, đnHBzột nHBznhiên VânbN5rh9Ua VbN5rh9Uay cbN5rh9Uaảm th8ErU6tUtấy khuô8ErU6tUtn mặtnHBz nHBznày qubN5rh9Uaen 8ErU6tUtquen nhưn8ErU6tUtg nhnHBzất thờibN5rh9Ua côbN5rh9Ua khnHBzông thể8ErU6tUt nhớnHBz r8ErU6tUta đãnHBz gặpbN5rh9Ua ở8ErU6tUt đâu.

- T8ErU6tUthật snHBzự rấnHBzt bN5rh9Uaxin lỗibN5rh9Ua vìnHBz 8ErU6tUtđã lnHBzàm pbN5rh9Uahiền nHBzcác bạn!8ErU6tUt 8ErU6tUt- 8ErU6tUtNếu nhnHBzư đbN5rh9Uaối p8ErU6tUthương đã8ErU6tUt bN5rh9Uakhông l8ErU6tUtên tibN5rh9Uaếng thbN5rh9Uaì nHBzVân V8ErU6tUty đànnHBzh phnHBzải lịcbN5rh9Uah s8ErU6tUtự cất8ErU6tUt lời.

- Kh8ErU6tUtông bN5rh9Uasao! bN5rh9Ua- C8ErU6tUtô 8ErU6tUtgái bN5rh9Uatóc dàibN5rh9Ua xinbN5rh9Uah đbN5rh9Uaẹp đnHBzi đến8ErU6tUt 8ErU6tUttrước mặbN5rh9Uat nHBzVân VybN5rh9Ua, bN5rh9Uachìa cáibN5rh9Ua 8ErU6tUtđiện tho8ErU6tUtại 8ErU6tUtra trướcbN5rh9Ua mặtnHBz c8ErU6tUtô: 8ErU6tUt- C8ErU6tUtô xbN5rh9Uaem xe8ErU6tUtm đâbN5rh9Uay cnHBzó p8ErU6tUthải điệnbN5rh9Ua thonHBzại củ8ErU6tUta nHBzcô không?

Chiếc điện8ErU6tUt thoạibN5rh9Ua màbN5rh9Uau đennHBz, tr8ErU6tUtên đó8ErU6tUt cóbN5rh9Ua trenHBzo một8ErU6tUt cábN5rh9Uai mbN5rh9Uaóc điệnbN5rh9Ua thbN5rh9Uaoại c8ErU6tUtó hìnhnHBz quảnHBz cầ8ErU6tUtu thủybN5rh9Ua tin8ErU6tUth 8ErU6tUtlóng lánh.

Thật bN5rh9Uakhông ngờbN5rh9Ua cbN5rh9Uaó bN5rh9Uathể t8ErU6tUtìm thấy8ErU6tUt cáibN5rh9Ua nHBzđiện 8ErU6tUtthoại củanHBz 8ErU6tUtmình dnHBzễ dàngbN5rh9Ua đếnnHBz nhnHBzư vậy.8ErU6tUt 8ErU6tUtVân V8ErU6tUty mỉmnHBz cườibN5rh9Ua đápnHBz: 8ErU6tUt- ĐúngnHBz lnHBzà bN5rh9Uacủa tôi!

Cô bN5rh9Uagái đóbN5rh9Ua nHBznheo nhenHBzo mắbN5rh9Uat bN5rh9Uahỏi: 8ErU6tUt- Thậ8ErU6tUtt sự8ErU6tUt l8ErU6tUtà củabN5rh9Ua cô8ErU6tUt ư?

V8ErU6tUtân V8ErU6tUty nhìnbN5rh9Ua bN5rh9Uacô bN5rh9Uata bằnnHBzg án8ErU6tUth mắbN5rh9Uat kbN5rh9Uahó bN5rh9Uahiểu, lẽnHBz n8ErU6tUtào cônHBz lại8ErU6tUt 8ErU6tUtnhận bnHBzừa điệnbN5rh9Ua thonHBzại củ8ErU6tUta ngườinHBz khá8ErU6tUtc làbN5rh9Ua của8ErU6tUt mình?

- V8ErU6tUtậy, cábN5rh9Uai nàynHBz thìnHBz saobN5rh9Ua? 8ErU6tUt- NhữngnHBz ngón8ErU6tUt tanHBzy tnHBzrắng 8ErU6tUtnõn lại8ErU6tUt ginHBzơ nHBzra mộbN5rh9Uat cnHBzhiếc điệnnHBz nHBzthoại khác.

Một chiếc8ErU6tUt điệbN5rh9Uan tho8ErU6tUtại bN5rh9Uagiống hệt,bN5rh9Ua điềunHBz khiếnnHBz chbN5rh9Uao nnHBzgười bN5rh9Uakhác khôn8ErU6tUtg thnHBzể 8ErU6tUtngờ đnHBzến đó8ErU6tUt l8ErU6tUtà bN5rh9Uangay cả8ErU6tUt cbN5rh9Uaái móbN5rh9Uac 8ErU6tUtđeo điệnnHBz thnHBzoại 8ErU6tUtcũng gibN5rh9Uaống hệt.

Trên đờibN5rh9Ua 8ErU6tUtlại cónHBz chuybN5rh9Uaện trù8ErU6tUtng hợpnHBz thbN5rh9Uaế sao?

- ChẳngnHBz t8ErU6tUtrách nHBzmà 8ErU6tUtcô lạibN5rh9Ua nhậ8ErU6tUtn 8ErU6tUtnhầm, babN5rh9Uan đầu8ErU6tUt nHBztôi cnHBzũng nnHBzhận nhầnHBzm đấy!

Vân nHBzVy ng8ErU6tUtây người8ErU6tUt khônnHBzg binHBzết phảbN5rh9Uai lbN5rh9Uaàm sao.

- Chiếc8ErU6tUt điệnbN5rh9Ua thbN5rh9Uaoại nHBznày lbN5rh9Uaà của8ErU6tUt chồn8ErU6tUtg 8ErU6tUtchưa nHBzcưới mnHBzua chbN5rh9Uao tôi,nHBz cònHBzn cáibN5rh9Ua nHBzmóc đnHBzeo bN5rh9Uađiện thoại8ErU6tUt nàbN5rh9Uay tnHBzôi vnHBzới chồnnHBzg ch8ErU6tUtưa c8ErU6tUtưới mớ8ErU6tUti cù8ErU6tUtng đibN5rh9Ua 8ErU6tUtchọn nHBzgần đâybN5rh9Ua !bN5rh9Ua- CônHBz nHBzta knHBzhẽ 8ErU6tUtmấp máy8ErU6tUt mô8ErU6tUti, nHBzánh bN5rh9Uamắt c8ErU6tUthăm chúnHBz 8ErU6tUtnhìn bN5rh9UaVân VybN5rh9Ua, 8ErU6tUtdường nnHBzhư muốnbN5rh9Ua thbN5rh9Uaăm nHBzdò điềubN5rh9Ua nHBzgì đónHBz nHBztừ côbN5rh9Ua: nHBz- ĐiềunHBz khiếnHBzn c8ErU6tUtho tôi8ErU6tUt bấtnHBz bN5rh9Uangờ nhấtnHBz lbN5rh9Uaại là…-8ErU6tUt nHBzcô t8ErU6tUta ấ8ErU6tUtn 8ErU6tUtvào 8ErU6tUtbàn phíbN5rh9Uam, mbN5rh9Uaàn bN5rh9Uahình nHBzsáng lênnHBz, 8ErU6tUtsau đóbN5rh9Ua g8ErU6tUtiơ nHBzra trướcbN5rh9Ua nHBzmặt VânHBzn Vy.

Tiểu T8ErU6tUthu kinnHBzh ngạnHBzc “A”bN5rh9Ua 8ErU6tUtlên mộbN5rh9Uat tinHBzếng. nHBzBức ảnHBznh củanHBz GbN5rh9Uaiang NnHBzhan 8ErU6tUtđã hiệnHBzn lênHBzn mànbN5rh9Ua hnHBzình. TinHBzm Vâ8ErU6tUtn nHBzVy 8ErU6tUtnhư thắt8ErU6tUt lại.

-CôbN5rh9Ua cbN5rh9Uaó th8ErU6tUtể nó8ErU6tUti cbN5rh9Uaho tnHBzôi biếnHBzt đây8ErU6tUt l8ErU6tUtà nHBzai không?

Cô chnHBzưa banHBzo giờbN5rh9Ua dá8ErU6tUtm 8ErU6tUtlàm việnHBzc xấ8ErU6tUtu, bbN5rh9Uaởi v8ErU6tUtì s8ErU6tUtợ một8ErU6tUt ngbN5rh9Uaày sẽnHBz bịnHBz ngư8ErU6tUtời knHBzhác vạcbN5rh9Uah trần.bN5rh9Ua Th8ErU6tUtế m8ErU6tUtà hômbN5rh9Ua nbN5rh9Uaay, đối8ErU6tUt mặbN5rh9Uat nHBzvới cnHBzô gábN5rh9Uai này,8ErU6tUt cônHBz l8ErU6tUtại thấnHBzy bbN5rh9Uaất lựcbN5rh9Ua v8ErU6tUtà sợbN5rh9Ua hãinHBz nbN5rh9Uahư mộtbN5rh9Ua tên8ErU6tUt knHBzẻ cắnHBzp bịbN5rh9Ua 8ErU6tUtbắt tạbN5rh9Uai trận.

Tất 8ErU6tUtcả nbN5rh9Uahững ngưbN5rh9Uaời ngbN5rh9Uaồi trnHBzong phnHBzòng bN5rh9Uađều hướng8ErU6tUt mắ8ErU6tUtt 8ErU6tUtvề 8ErU6tUtphía cô.bN5rh9Ua VânHBzn V8ErU6tUty 8ErU6tUthoang mbN5rh9Uaang nHBznhìn v8ErU6tUtào đôinHBz mắtbN5rh9Ua tứbN5rh9Uac 8ErU6tUttối đnHBzang nHBznhìn thẳbN5rh9Uang v8ErU6tUtào mặtbN5rh9Ua mìbN5rh9Uanh 8ErU6tUtkia, côbN5rh9Ua khôngbN5rh9Ua tbN5rh9Uahể nóinHBz với8ErU6tUt mọbN5rh9Uai ngườibN5rh9Ua tnHBzrên thế8ErU6tUt giớnHBzi bN5rh9Uanày rằng,8ErU6tUt đây8ErU6tUt chínhbN5rh9Ua lànHBz người8ErU6tUt yêu8ErU6tUt củbN5rh9Uaa côbN5rh9Ua, làbN5rh9Ua người8ErU6tUt đã8ErU6tUt chếnHBzt 8ErU6tUtđi gnHBziờ đ8ErU6tUtược sốngbN5rh9Ua lại8ErU6tUt nhnHBzờ thời8ErU6tUt gi8ErU6tUtan qua8ErU6tUty 8ErU6tUtngược trởnHBz lại..

Th8ErU6tUtấy VânnHBz nHBzVy khnHBzông 8ErU6tUtnói nbN5rh9Uaăng gìnHBz, đnHBzối pbN5rh9Uahương càngnHBz nHBztỏ rbN5rh9Uaa hunnHBzg hăng.

- Tại8ErU6tUt snHBzao cbN5rh9Uaô bN5rh9Ualại 8ErU6tUtcó ảbN5rh9Uanh chồ8ErU6tUtng 8ErU6tUtchưa cướinHBz 8ErU6tUtcủa tôi?

- H8ErU6tUtai ngườinHBz bN5rh9Uaquen bi8ErU6tUtết n8ErU6tUthau à?

Trước ha8ErU6tUti cbN5rh9Uaâu h8ErU6tUtỏi 8ErU6tUtđầy nHBztính chấtnHBz nHBzvấn nHBznày, 8ErU6tUtVân VbN5rh9Uay cò8ErU6tUtn bN5rh9Uachưa kịnHBzp tbN5rh9Uarả lời8ErU6tUt 8ErU6tUtthì Tiểu8ErU6tUt ThbN5rh9Uau đãnHBz nổnHBzi quạ8ErU6tUtu lên:nHBz bN5rh9Ua- Này8ErU6tUt, cbN5rh9Uaô làmbN5rh9Ua cáinHBz 8ErU6tUttrò gì8ErU6tUt thế8ErU6tUt hả?nHBz nHBzTrong đnHBziện thoạibN5rh9Ua của8ErU6tUt bN5rh9UaVân VbN5rh9Uay bN5rh9Uacó nHBzảnh củanHBz 8ErU6tUtai thìbN5rh9Ua lnHBziên qbN5rh9Uauan gbN5rh9Uaì đến8ErU6tUt cô.nHBz bN5rh9UaCô trảbN5rh9Ua đi8ErU6tUtện tho8ErU6tUtại lại8ErU6tUt c8ErU6tUtho chú8ErU6tUtng tbN5rh9Uaôi 8ErU6tUtthì chúnnHBzg tôbN5rh9Uai cảmnHBz 8ErU6tUtơn nHBzcô. CònnHBz nếubN5rh9Ua nHBzcô c8ErU6tUtứ nHBzthích bắtnHBz bN5rh9Uanạt ng8ErU6tUtười khácnHBz, tôinHBz n8ErU6tUtói chnHBzo cnHBzô biết,nHBz chbN5rh9Uaúng tôbN5rh9Uai không8ErU6tUt dbN5rh9Uaễ bnHBzắt nạ8ErU6tUtt đâu!

nHBzTiểu ThnHBzu vnHBzừa nHBznói dnHBzứt lời8ErU6tUt 8ErU6tUtthì mấybN5rh9Ua c8ErU6tUtô gábN5rh9Uai bnHBzan 8ErU6tUtnãy vẫ8ErU6tUtn bN5rh9Uacòn mảibN5rh9Ua mê8ErU6tUt hát8ErU6tUt hbN5rh9Uaò l8ErU6tUtiền 8ErU6tUtbỏ minHBzcro xuống,nHBz cnHBzầm nHBzmột cốnHBzc nướcnHBz đánHBz đbN5rh9Uai vnHBzề phbN5rh9Uaía ha8ErU6tUti người:nHBz bN5rh9Ua- bN5rh9UaNói chuyện8ErU6tUt với8ErU6tUt lnHBzoại n8ErU6tUtgười nàbN5rh9Uay tbN5rh9Uahì cầnbN5rh9Ua nHBzgì 8ErU6tUtphải lịch8ErU6tUt sự8ErU6tUt?- dứtbN5rh9Ua lời8ErU6tUt nHBzcô t8ErU6tUta 8ErU6tUtđưa tanHBzy lên,bN5rh9Ua hấtbN5rh9Ua thẳbN5rh9Uang cnHBzốc nướbN5rh9Uac vào8ErU6tUt mặtnHBz nHBzhai người.

Lúc Vân8ErU6tUt 8ErU6tUtVy nHBzkịp 8ErU6tUtphản bN5rh9Uaứng nHBzlại thìbN5rh9Ua 8ErU6tUtđã quá8ErU6tUt muộ8ErU6tUtn. 8ErU6tUtMặc nHBzdù c8ErU6tUtô đãbN5rh9Ua nébN5rh9Ua ngườinHBz đbN5rh9Uai nnHBzhưng 8ErU6tUtnửa bbN5rh9Uaên mặ8ErU6tUtt 8ErU6tUtcủa côbN5rh9Ua vẫn8ErU6tUt lĩnh8ErU6tUt trọnnHBz cốcbN5rh9Ua nước8ErU6tUt lạnh8ErU6tUt. Bộ8ErU6tUt dạng8ErU6tUt củbN5rh9Uaa cônHBz nHBzlúc 8ErU6tUtnày trông8ErU6tUt bN5rh9Uathật nHBzthê thảm.

C8ErU6tUtô pnHBzhục vụ8ErU6tUt thấnHBzy bN5rh9Uatình bN5rh9Uahình khônHBzng ổbN5rh9Uan liềnbN5rh9Ua cầmnHBz mnHBzáy bN5rh9Uabộ đàmnHBz l8ErU6tUtên gọi.

CbN5rh9Uaác nHBznhân viê8ErU6tUtn phụcbN5rh9Ua vụ8ErU6tUt xbN5rh9Uaung q8ErU6tUtuanh đấynHBz bN5rh9Uabỗng ch8ErU6tUtốc kbN5rh9Uaéo. Đâ8ErU6tUty nHBzlà lầnbN5rh9Ua thbN5rh9Uaứ ha8ErU6tUti trnHBzong thbN5rh9Uaáng VbN5rh9Uaân bN5rh9UaVy phảinHBz chbN5rh9Uaứng k8ErU6tUtiến cảnhbN5rh9Ua tượngbN5rh9Ua hỗnbN5rh9Ua lo8ErU6tUtạn nànHBzy. Nh8ErU6tUtững khácnHBzh đến8ErU6tUt hbN5rh9Uaát nHBzở ph8ErU6tUtòng bênnHBz đềunHBz mở8ErU6tUt cửanHBz ngnHBzó 8ErU6tUtsang nghbN5rh9Uae ngbN5rh9Uaóng tìnHBznh nHBzhình nHBzrồi chỉnHBz cbN5rh9Uahỏ, bàn8ErU6tUt tán….

- Kha8ErU6tUtng DibN5rh9Ua, nHBzrốt cu8ErU6tUtộc c8ErU6tUtó bN5rh9Uachuyện nHBzgì thế?-nHBz nHBzĐám bạn8ErU6tUt cnHBzủa 8ErU6tUtcô gnHBzái tnHBzóc d8ErU6tUtài bắtbN5rh9Ua đầunHBz xnHBzôn xao.

Hóa 8ErU6tUtra cá8ErU6tUti cô8ErU6tUt bN5rh9Uagái tóbN5rh9Uac bN5rh9Uadài 8ErU6tUtấy tênnHBz bN5rh9Ualà KbN5rh9Uahang bN5rh9UaDi, ng8ErU6tUtay cảnHBz cáibN5rh9Ua tê8ErU6tUtn củanHBz bN5rh9Uacô tbN5rh9Uaa cũn8ErU6tUtg 8ErU6tUthay hơnbN5rh9Ua tênHBzn của8ErU6tUt cônHBz rấtbN5rh9Ua nhiều.nHBz V8ErU6tUtân nHBzVy ngobN5rh9Uaảnh nHBzmặt lạnHBzi nhìn8ErU6tUt 8ErU6tUtvào khunHBzôn nHBzmặt cnHBzủa nHBzcô gánHBzi 8ErU6tUttên KhnHBzang D8ErU6tUti kia…..

Chẳng nHBztrách mànHBz mbN5rh9Uaới n8ErU6tUthìn thấybN5rh9Ua bN5rh9Uacô t8ErU6tUta, VnHBzân VbN5rh9Uay đãbN5rh9Ua cảmbN5rh9Ua tnHBzhấy rấ8ErU6tUtt que8ErU6tUtn. HóabN5rh9Ua rbN5rh9Uaa bọnbN5rh9Ua họbN5rh9Ua đbN5rh9Uaã gặpbN5rh9Ua nnHBzhau từnHBz tnHBzrước. CnHBzô bN5rh9Uata chínbN5rh9Uah lbN5rh9Uaà côbN5rh9Ua gá8ErU6tUti x8ErU6tUtinh đẹpnHBz đã8ErU6tUt 8ErU6tUtxuất hiệ8ErU6tUtn bêbN5rh9Uan cạnhnHBz 8ErU6tUtGiang NhabN5rh9Uan ngbN5rh9Uaày hômnHBz đó.

nHBzTiểu T8ErU6tUthu vộnHBzi vbN5rh9Uaàng giúp8ErU6tUt V8ErU6tUtân bN5rh9UaVy la8ErU6tUtu sạnHBzch nhữ8ErU6tUtng giọtbN5rh9Ua nướ8ErU6tUtc nHBzđang tonnHBzg 8ErU6tUttỏng nhnHBzỏ xuốbN5rh9Uang nHBztừ má8ErU6tUti tóc8ErU6tUt côbN5rh9Ua rồinHBz knHBzéo tnHBzay cônHBz nnHBzói: nHBz- bN5rh9UaTiểu VnHBzy, chúng8ErU6tUt t8ErU6tUta nHBzđi th8ErU6tUtôi, quânbN5rh9Ua tửnHBz trảnHBz nHBzthù mười8ErU6tUt năbN5rh9Uam cbN5rh9Uaũng 8ErU6tUtkhông muộn!

Hai nnHBzhân vibN5rh9Uaên 8ErU6tUtphục v8ErU6tUtụ đbN5rh9Uaứng cbN5rh9Uahặn t8ErU6tUtrước mnHBzặt c8ErU6tUtô nói:-nHBz nHBzChi bằngbN5rh9Ua ha8ErU6tUti bN5rh9Uacô hãbN5rh9Uay tránhnHBz đi8ErU6tUt tbN5rh9Uarước đi!

Trong 8ErU6tUttình 8ErU6tUttrạng này….cónHBz thểbN5rh9Ua bN5rh9Ualà 8ErU6tUtdo babN5rh9Uan nã8ErU6tUty cônHBz uốnnHBzg rượ8ErU6tUtu vanbN5rh9Uag nnHBzên bâynHBz giờbN5rh9Ua chấtnHBz menHBzn 8ErU6tUtmới phánHBzt tác.HonHBzặc cũngbN5rh9Ua nHBzcó tnHBzhể bN5rh9Ualà dnHBzo tronbN5rh9Uag nHBzlòng cả8ErU6tUtm thấbN5rh9Uay ấbN5rh9Uam ứbN5rh9Uac nênbN5rh9Ua nHBzVân VnHBzy chẳngbN5rh9Ua buồnnHBz đbN5rh9Uaể 8ErU6tUtý đến8ErU6tUt nhữn8ErU6tUtg l8ErU6tUtời khuyênbN5rh9Ua 8ErU6tUtcan củanHBz người8ErU6tUt phụcbN5rh9Ua vụ.nHBz TnHBzình yêunHBz của8ErU6tUt cô8ErU6tUt vbN5rh9Uaới GinHBzang Nhan…vốn8ErU6tUt bN5rh9Uadĩ 8ErU6tUtcô đãbN5rh9Ua rấtnHBz hạnnHBzh phúbN5rh9Uac, 8ErU6tUthạnh phnHBzúc tớnHBzi mứbN5rh9Uac mubN5rh9Uaốn tuyên8ErU6tUt bốbN5rh9Ua với8ErU6tUt tất8ErU6tUt cảbN5rh9Ua mọibN5rh9Ua người8ErU6tUt 8ErU6tUtở tnHBzrên tnHBzhế 8ErU6tUtgiới nà8ErU6tUty, bN5rh9Uathế 8ErU6tUtmà bnHBzây giờ…..

Vân VbN5rh9Uay bN5rh9Uađi gạtnHBz tanHBzy ngườibN5rh9Ua phụcnHBz vụ8ErU6tUt rbN5rh9Uaa, bN5rh9Uađi thẳ8ErU6tUtng đếnnHBz bN5rh9Uatrước mặnHBzt KhannHBzg DnHBzi lấnHBzy nHBzđiện nHBzthoại củnHBza mìbN5rh9Uanh bN5rh9Uarồi nnHBzhìn thẳnnHBzg vàonHBz mắt8ErU6tUt 8ErU6tUtcô 8ErU6tUtta mànHBz nnHBzói: bN5rh9Ua- ĐâbN5rh9Uay là8ErU6tUt bạnnHBz t8ErU6tUtrai củanHBz tôinHBz! nHBz- GiọngnHBz nó8ErU6tUti khô8ErU6tUtng cứngnHBz bN5rh9Uarắn nnHBzhưng cũng8ErU6tUt chẳn8ErU6tUtg mềmbN5rh9Ua mỏng.

Ngọn bN5rh9Ualửa tứnHBz tốibN5rh9Ua tron8ErU6tUtg lnHBzòng nHBzđối phư8ErU6tUtơng bbN5rh9Uaỗng chbN5rh9Uaốc 8ErU6tUtbùng bN5rh9Ualên: 8ErU6tUt- BnHBzạn tnHBzrai c8ErU6tUtô á?8ErU6tUt ĐâybN5rh9Ua rbN5rh9Uaõ rà8ErU6tUtng lànHBz cnHBzhồng chưa8ErU6tUt bN5rh9Uacưới của….

- TôbN5rh9Uai vớinHBz b8ErU6tUtạn tranHBzi nHBztôi q8ErU6tUtuen nhnHBzau đã8ErU6tUt nă8ErU6tUtm năm8ErU6tUt rồinHBz! bN5rh9Ua- VânHBzn VnHBzy tinHBzện bN5rh9Uatay nHBzmở 8ErU6tUtlịch ởbN5rh9Ua t8ErU6tUtrong điệnnHBz thoạibN5rh9Ua r8ErU6tUta: -TrêbN5rh9Uan 8ErU6tUtđó cònnHBz bN5rh9Uacó ghnHBzi nHBzngày sin8ErU6tUth nhậnHBzt của8ErU6tUt anHBznh ấynHBz vớibN5rh9Ua nh8ErU6tUtững ngàybN5rh9Ua kỉbN5rh9Ua niệ8ErU6tUtm củnHBza cbN5rh9Uahúng tôi!

- Chún8ErU6tUtg tônHBzi dự8ErU6tUt định8ErU6tUt s8ErU6tUtẽ kếnHBzt hnHBzôn vàonHBz ngàbN5rh9Uay 1bN5rh9Ua0 thánnHBzg nHBz10 8ErU6tUtnăm 2010.

-TônHBzi khbN5rh9Uaông bi8ErU6tUtết bbN5rh9Uaan nãynHBz c8ErU6tUtô nHBznói bN5rh9Ualà cónHBz bN5rh9Uaý gì…-bN5rh9Ua 8ErU6tUtCô đưanHBz đibN5rh9Uaện thbN5rh9Uaoại bN5rh9Uara 8ErU6tUttrước mặ8ErU6tUtt nHBzKhang DbN5rh9Uai: bN5rh9Ua- PhnHBzím 8ErU6tUtsố bN5rh9Uamột l8ErU6tUtà pbN5rh9Uahím gọi8ErU6tUt tắt8ErU6tUt cnHBzho anHBznh ấnHBzy, bN5rh9Uanếu n8ErU6tUthư cô8ErU6tUt cbN5rh9Uaòn nnHBzghi vấnHBzn th8ErU6tUtì c8ErU6tUtứ gọinHBz điệnbN5rh9Ua 8ErU6tUtcho annHBzh bN5rh9Uaấy mànHBz hỏi!
VbN5rh9Uaẻ nHBzmặt củanHBz KbN5rh9Uahang nHBzDi 8ErU6tUtlúc nà8ErU6tUty bN5rh9Uakhá nHBzkì bN5rh9Ualạ. bN5rh9UaVẻ mặtnHBz ấynHBz 8ErU6tUtkhông phbN5rh9Uaải lnHBzà vẻnHBz mặt8ErU6tUt củbN5rh9Uaa mộnHBzt người8ErU6tUt đ8ErU6tUtang 8ErU6tUttức đếnbN5rh9Ua ph8ErU6tUtát đi8ErU6tUtên lên,bN5rh9Ua tnHBzhế nên8ErU6tUt bN5rh9UaVân VnHBzy bN5rh9Uacho rằnHBzng rấnHBzt cóbN5rh9Ua thnHBzể cánHBzi nHBzcô K8ErU6tUthang nHBzDi n8ErU6tUtày vbN5rh9Uaốn d8ErU6tUtĩ cũnbN5rh9Uag nHBzkhông dá8ErU6tUtm khẳnnHBzg địnhbN5rh9Ua người8ErU6tUt tron8ErU6tUtg ản8ErU6tUth cbN5rh9Uahính lbN5rh9Uaà nHBzGiang Nhan.

Nếu kbN5rh9Uahông tbN5rh9Uahì KhbN5rh9Uaang D8ErU6tUti đ8ErU6tUtã khôngnHBz t8ErU6tUthử thbN5rh9Uaăm bN5rh9Uadò bằnnHBzg cáchbN5rh9Ua 8ErU6tUtnói c8ErU6tUthuyện vớinHBz cô.nHBz bN5rh9UaChỉ có8ErU6tUt 8ErU6tUtđiều nhữnbN5rh9Uag gìnHBz đanHBzng xảynHBz bN5rh9Uara 8ErU6tUtkhông ginHBzống nbN5rh9Uahư nhữn8ErU6tUtg gìnHBz cô8ErU6tUt t8ErU6tUta mbN5rh9Uaong muốbN5rh9Uan, bở8ErU6tUti vbN5rh9Uaì đám8ErU6tUt bN5rh9Uabạn cnHBzủa 8ErU6tUtcô đãbN5rh9Ua quábN5rh9Ua bứcbN5rh9Ua xú8ErU6tUtc trư8ErU6tUtớc nhữbN5rh9Uang câu8ErU6tUt nóbN5rh9Uai củbN5rh9Uaa TnHBziểu ThunHBz, nHBzlàm bN5rh9Uacho mọi8ErU6tUt bN5rh9Uachuyện trởnHBz nnHBzên 8ErU6tUtvô cùngnHBz bN5rh9Uatồi tệ.

QubN5rh9Uaa cnHBzhuyện x8ErU6tUtảy rnHBza quá8ErU6tUt độbN5rh9Uat ngộ8ErU6tUtt 8ErU6tUtnày, côbN5rh9Ua bắt8ErU6tUt nHBzđầu bN5rh9Uatin rằngbN5rh9Ua chỉbN5rh9Ua cầnnHBz nHBzdũng bN5rh9Uacảm, cứ8ErU6tUtng cỏibN5rh9Ua nHBzđối mặt8ErU6tUt vớibN5rh9Ua nHBzmọi chuyệnnHBz 8ErU6tUtlà c8ErU6tUtó t8ErU6tUthể “thabN5rh9Uay đổibN5rh9Ua 8ErU6tUtcàn k8ErU6tUthôn”. bN5rh9UaDù thế8ErU6tUt nà8ErU6tUto cônHBz cũ8ErU6tUtng ph8ErU6tUtải có8ErU6tUt ni8ErU6tUtềm tnHBzin vớinHBz bN5rh9Uachính mình.

- ChắcbN5rh9Ua lbN5rh9Uaà b8ErU6tUtởi vnHBzì cóbN5rh9Ua nétnHBz giống8ErU6tUt nha8ErU6tUtu 8ErU6tUtquá đấynHBz mà8ErU6tUt!- Khan8ErU6tUtg nHBzDi chớpbN5rh9Ua chớbN5rh9Uap mắ8ErU6tUtt, ginHBzọng nó8ErU6tUti nhnHBzư c8ErU6tUtó bN5rh9Uavẻ nHBzđùa vui.

TrbN5rh9Uaước sbN5rh9Uaự nhượ8ErU6tUtng bN5rh9Uabộ nHBzcủa nHBzKhang Di8ErU6tUt, đnHBzám bạnnHBz củabN5rh9Ua cbN5rh9Uaô nHBzcũng nHBzlập tức8ErU6tUt “8ErU6tUthạ nHBzhỏa”. Nh8ErU6tUtân bN5rh9Ualúc bọn8ErU6tUt nHBzhọ vbN5rh9Uaẫn còbN5rh9Uan đanHBzng dbN5rh9Uao dự,nHBz Vâ8ErU6tUtn V8ErU6tUty lnHBziền knHBzéo TnHBziểu TbN5rh9Uahu rnHBza khỏinHBz phòng.

Đã rnHBza đ8ErU6tUtến bN5rh9Uabên 8ErU6tUtngoài 8ErU6tUtrồi 8ErU6tUtmà trnHBzống ngựbN5rh9Uac VbN5rh9Uaân bN5rh9UaVy vẫbN5rh9Uan cònnHBz đậbN5rh9Uap th8ErU6tUtình thnHBzịch. ỞnHBz nhnHBzững nơ8ErU6tUti đôngnHBz nnHBzgười 8ErU6tUtkhông n8ErU6tUtên gnHBzây chuyệnHBzn bN5rh9Uaồn ào,nHBz n8ErU6tUthưng a8ErU6tUti mànHBz bN5rh9Uabiết được8ErU6tUt bN5rh9Uanhỡ đ8ErU6tUtâu côbN5rh9Ua vừnHBza r8ErU6tUta đbN5rh9Uaến 8ErU6tUtbên nnHBzgoài, Kh8ErU6tUtang DbN5rh9Uai nHBzđã dẫnnHBz thnHBzeo đám8ErU6tUt bạn8ErU6tUt nHBzhung dữ8ErU6tUt củ8ErU6tUta cnHBzô bN5rh9Uata đuổ8ErU6tUti th8ErU6tUteo. CnHBzhẳng 8ErU6tUtai nHBzchịu dễbN5rh9Ua dànnHBzg bỏbN5rh9Ua qnHBzua mọi8ErU6tUt cnHBzhuyện nHBznhư tnHBzhế nHBznày cả8ErU6tUt. bN5rh9UaCho dù8ErU6tUt chbN5rh9Uaỉ 8ErU6tUtlà nghbN5rh9Uai vấnHBzn thbN5rh9Uaì cũ8ErU6tUtng phbN5rh9Uaải h8ErU6tUtỏi c8ErU6tUtho rnHBzõ rnHBzàng chứ.

Vân V8ErU6tUty vố8ErU6tUtn địnbN5rh9Uah r8ErU6tUta bN5rh9Uađến 8ErU6tUtKTV 8ErU6tUtsẽ 8ErU6tUtlập bN5rh9Uatức bắtnHBz bN5rh9Uaxe chu8ErU6tUtồn thẳng.nHBz 8ErU6tUtThành 8ErU6tUtphố nHBzlớn 8ErU6tUtnhư vậ8ErU6tUty, khảbN5rh9Ua nHBznăng chbN5rh9Uaạm m8ErU6tUtặt nh8ErU6tUtau nHBzcủa hnHBzai ngư8ErU6tUtời nHBzcũng knHBzhông nhiều8ErU6tUt. HnHBzơn nữa8ErU6tUt chnHBzỉ bN5rh9Uacần cnHBzô 8ErU6tUtta vềnHBz nhbN5rh9Uaà t8ErU6tUtìm Gia8ErU6tUtng bN5rh9UaNhan đố8ErU6tUti chất,8ErU6tUt phbN5rh9Uaát hbN5rh9Uaiện GianHBzng Nha8ErU6tUtn ch8ErU6tUtẳng 8ErU6tUtcó g8ErU6tUtì lnHBzạ 8ErU6tUtthường tnHBzhì cơnHBzn sbN5rh9Uaóng 8ErU6tUtgió nà8ErU6tUty sẽ8ErU6tUt qu8ErU6tUta đibN5rh9Ua ng8ErU6tUtay 8ErU6tUtthôi. Nào8ErU6tUt abN5rh9Uai ngờ,bN5rh9Ua ta8ErU6tUtxi nHBzgiờ này8ErU6tUt kh8ErU6tUtó nHBzmà bắt8ErU6tUt 8ErU6tUtđược. bN5rh9UaHai bN5rh9Uangười đứnnHBzg hbN5rh9Uaơn nbN5rh9Uaửa tiếbN5rh9Uang đồngbN5rh9Ua 8ErU6tUthồ mnHBzà 8ErU6tUtvẫn khônHBzng bbN5rh9Uaắt đ8ErU6tUtược xe.

Nếu binHBzết sớmnHBz nhnHBzư vậ8ErU6tUty thìbN5rh9Ua cô8ErU6tUt đã8ErU6tUt rbN5rh9Uaa bến8ErU6tUt 8ErU6tUtxe bắtnHBz x8ErU6tUte nHBzbuýt nHBzcho r8ErU6tUtồi! V8ErU6tUtân bN5rh9UaVy lnHBziên tụcnHBz nnHBzhìn bN5rh9Ualại pnHBzhía snHBzau bN5rh9Ualưng. Nế8ErU6tUtu cứbN5rh9Ua t8ErU6tUthế nà8ErU6tUty knHBzhông bi8ErU6tUtết chừngnHBz…..đang 8ErU6tUtđịnh kéobN5rh9Ua TinHBzểu nHBzThu bN5rh9Uara bếnnHBz bN5rh9Uaxe buýbN5rh9Uat thbN5rh9Uaì độtbN5rh9Ua nhnHBziên mộtbN5rh9Ua chbN5rh9Uaiếc nHBzxe hơ8ErU6tUti đỗ8ErU6tUt bN5rh9Uaxịch trước8ErU6tUt bN5rh9Uamặt 8ErU6tUthai người.

- Vâ8ErU6tUtn VynHBz!- cnHBzánh cửabN5rh9Ua 8ErU6tUtxe t8ErU6tUtừ từ8ErU6tUt kébN5rh9Uao xuống,nHBz nHBzanh cúnHBzi bN5rh9Uađầu nHBznhìn rnHBza ngoàibN5rh9Ua n8ErU6tUtói: nHBz- LbN5rh9Uaên xnHBze đbN5rh9Uai, anHBznh đưabN5rh9Ua 8ErU6tUtem về!

VnHBzân VnHBzy cnHBzó ng8ErU6tUtần ngừ8ErU6tUt mộtbN5rh9Ua lnHBzát mới8ErU6tUt bN5rh9Uamở cửa8ErU6tUt nHBzra ngồi8ErU6tUt nHBzvào nHBztrong bN5rh9Uaxe, nHBzngoảnh 8ErU6tUtđầu lạinHBz mỉbN5rh9Uam cbN5rh9Uaười áinHBz ngbN5rh9Uaại với8ErU6tUt TiểnHBzu Th8ErU6tUtu. ChnHBziếc bN5rh9Uaxe bN5rh9Ualao đi8ErU6tUt nHBztrên đườngbN5rh9Ua, cô8ErU6tUt vẫn8ErU6tUt kbN5rh9Uahông quên8ErU6tUt nhnHBzìn lnHBzại cửabN5rh9Ua q8ErU6tUtuán KTVnHBz, thầmbN5rh9Ua thởbN5rh9Ua pnHBzhào nbN5rh9Uahẹ nhõm.

NhữbN5rh9Uang nHBzgiọt nnHBzước vnHBzẫn t8ErU6tUtí t8ErU6tUtách rbN5rh9Uaơi xuốbN5rh9Uang từ8ErU6tUt mbN5rh9Uaái tóc8ErU6tUt cô.bN5rh9Ua BộnHBz dạngbN5rh9Ua củbN5rh9Uaa cbN5rh9Uaô 8ErU6tUtlúc 8ErU6tUtnày qbN5rh9Uauả tnHBzhực quá8ErU6tUt bN5rh9Uathê thảm8ErU6tUt. C8ErU6tUtô gbN5rh9Uaiống hệtbN5rh9Ua nh8ErU6tUtư m8ErU6tUtột cbN5rh9Uaon vnHBzịt xnHBzấu 8ErU6tUtxí. GbN5rh9Uaiang 8ErU6tUtNhan bâbN5rh9Uay g8ErU6tUtiờ tuyệt8ErU6tUt đối8ErU6tUt 8ErU6tUtkhông 8ErU6tUttừ bnHBzỏ mộnHBzt KnHBzhang 8ErU6tUtDi nHBzxinh đẹ8ErU6tUtp để8ErU6tUt nHBzđến vớibN5rh9Ua cbN5rh9Uaô, đnHBzem lònbN5rh9Uag y8ErU6tUtêu thương8ErU6tUt mộtnHBz ngườibN5rh9Ua quá8ErU6tUt bN5rh9Uađỗi b8ErU6tUtình thường8ErU6tUt nbN5rh9Uahư nHBzcô, mộtbN5rh9Ua cô8ErU6tUt gbN5rh9Uaái bìn8ErU6tUth 8ErU6tUtthường lại8ErU6tUt lớnnHBz tuổi.8ErU6tUt CônHBz thậ8ErU6tUtt 8ErU6tUtsự khô8ErU6tUtng bN5rh9Uanên 8ErU6tUtcó nhữbN5rh9Uang ảbN5rh9Uao tưbN5rh9Uaởng như8ErU6tUt t8ErU6tUthế này!

- nHBzNói cbN5rh9Uaho a8ErU6tUtnh binHBzết 8ErU6tUtnhà 8ErU6tUtem ởbN5rh9Ua đâu?

bN5rh9UaNếu nnHBzhư khbN5rh9Uaông phảibN5rh9Ua anHBznh cấtbN5rh9Ua nHBztiếng hỏibN5rh9Ua thìnHBz cónHBz lẽnHBz cnHBzô v8ErU6tUtẫn mảbN5rh9Uai đắbN5rh9Uam chìbN5rh9Uam tbN5rh9Uarong nHBzdòng snHBzuy nghĩnHBz mônnHBzg nHBzlung củanHBz mình.8ErU6tUt VânHBzn bN5rh9UaVy ngoảbN5rh9Uanh nHBzđầu sa8ErU6tUtng nhìnbN5rh9Ua chủ8ErU6tUt nbN5rh9Uahân củabN5rh9Ua chiếcbN5rh9Ua nHBzxe. nHBzAnh tbN5rh9Uaa cũbN5rh9Uang đang8ErU6tUt nhì8ErU6tUtn bN5rh9Uacô chănHBzm chú.

Nếu nnHBzhư khôbN5rh9Uang phảinHBz gbN5rh9Uaặp phải8ErU6tUt honHBzàn cảnh8ErU6tUt nàybN5rh9Ua nHBzthì cónHBz lẽbN5rh9Ua c8ErU6tUtả đờinHBz côbN5rh9Ua cũnbN5rh9Uag sbN5rh9Uaẽ khônbN5rh9Uag ngnHBzồi lênnHBz 8ErU6tUtchiếc 8ErU6tUtxe này.

Lúc 8ErU6tUtnày bN5rh9Uacô mớbN5rh9Uai nHBzgiật mìn8ErU6tUth bN5rh9Uanhớ r8ErU6tUta l8ErU6tUtà pnHBzhải nónHBzi cánHBzm ơnbN5rh9Ua: 8ErU6tUt- 8ErU6tUtCám ơnbN5rh9Ua nHBzanh TriệbN5rh9Uau! bN5rh9UaNhà tôbN5rh9Uai ởbN5rh9Ua khnHBzu phnHBzía nnHBzam, nHBzanh cứnHBz đi8ErU6tUt thbN5rh9Uaeo co8ErU6tUtn đườngbN5rh9Ua này,8ErU6tUt tbN5rh9Uaìm mộnHBzt bnHBzến tàunHBz điệnnHBz 8ErU6tUtngầm đểnHBz tbN5rh9Uaôi xuốn8ErU6tUtg 8ErU6tUtxe lnHBzà được!

nHBz- Muộn8ErU6tUt lắmbN5rh9Ua rbN5rh9Uaồi, đểnHBz nHBzanh đưanHBz 8ErU6tUtem bN5rh9Uavề nhà!

- nHBzKhông cần8ErU6tUt phiềnnHBz phức8ErU6tUt t8ErU6tUthế bN5rh9Uađâu ạ!

nHBz- VânbN5rh9Ua Vy…8ErU6tUt- TbN5rh9Uariệu bN5rh9UaDương hơ8ErU6tUti nHBzdừng lạibN5rh9Ua mộnHBzt lá8ErU6tUtt rồi8ErU6tUt bN5rh9Uanói bN5rh9Uatiếp: 8ErU6tUt- C8ErU6tUtó thểbN5rh9Ua đừ8ErU6tUtng khnHBzách nHBzsáo vbN5rh9Uaới annHBzh nnHBzhư vậy8ErU6tUt không?
Tr8ErU6tUtiệu DươngbN5rh9Ua nóinHBz nnHBzhư khẩnnHBz cầbN5rh9Uau kbN5rh9Uahiến c8ErU6tUtho VânnHBz nHBzVy cảm8ErU6tUt thấy8ErU6tUt c8ErU6tUtó hbN5rh9Uaơi ái8ErU6tUt ngạibN5rh9Ua. BabN5rh9Uan nãnHBzy nHBzcòn vộinHBz vàn8ErU6tUtg nHBzleo lênHBzn 8ErU6tUtxe củanHBz ngườ8ErU6tUti t8ErU6tUta, thếnHBz màbN5rh9Ua bnHBzây giờnHBz l8ErU6tUtại đnHBzòi nhbN5rh9Uaanh nhan8ErU6tUth c8ErU6tUthóng chóng8ErU6tUt xu8ErU6tUtống xnHBze. bN5rh9UaXét cảnHBz vềnHBz t8ErU6tUtình lẫnbN5rh9Ua vềbN5rh9Ua 8ErU6tUtlí 8ErU6tUtthì bN5rh9Uacô cnHBzũng khôbN5rh9Uang nHBznên từbN5rh9Ua chnHBzối mãnHBzi nhnHBzư thếbN5rh9Ua nà8ErU6tUty. nHBzNếu nnHBzhư đãbN5rh9Ua bN5rh9Uakhông thểbN5rh9Ua xuốnHBzng 8ErU6tUtxe thnHBzì cônHBz đànhbN5rh9Ua phảibN5rh9Ua n8ErU6tUtgoan ngoãnHBzn nnHBzgồi nHBzlại nbN5rh9Uaói chuyện.

- bN5rh9UaHôm nanHBzy thậ8ErU6tUtt trùbN5rh9Uang hợp!

- ĐnHBzúng vbN5rh9Uaậy, tôbN5rh9Uai c8ErU6tUtũng cùn8ErU6tUtg với8ErU6tUt mấynHBz ngườ8ErU6tUti bạnnHBz đếnnHBz đânHBzy hátnHBz hò!

Vân VnHBzy nbN5rh9Uagây người8ErU6tUt nhì8ErU6tUtn TrnHBziệu DươnnHBzg, hỏbN5rh9Uai nhưnHBz th8ErU6tUtăm dò8ErU6tUt: 8ErU6tUt- Ba8ErU6tUtn nãnHBzy annHBzh cũng8ErU6tUt vừa8ErU6tUt tbN5rh9Uaừ KbN5rh9UaTV đbN5rh9Uai ra?

Triệu8ErU6tUt Dư8ErU6tUtơng gậtnHBz gậtbN5rh9Ua đầu,8ErU6tUt bN5rh9Uadường như8ErU6tUt nHBzanh bN5rh9Uata đabN5rh9Uang nnHBzghĩ ngợinHBz ch8ErU6tUtuyện gìbN5rh9Ua đóbN5rh9Ua. Cu8ErU6tUtối cùnnHBzg an8ErU6tUth t8ErU6tUta cũnbN5rh9Uag đ8ErU6tUtành pbN5rh9Uahải mở8ErU6tUt miệng8ErU6tUt hỏi:bN5rh9Ua bN5rh9Ua- Vân8ErU6tUt VybN5rh9Ua, nHBzbiểu hi8ErU6tUtện nHBzcủa nHBzem ngàynHBz 8ErU6tUthôm nnHBzay khiế8ErU6tUtn cnHBzho an8ErU6tUth rấ8ErU6tUtt bấtbN5rh9Ua ngờ.8ErU6tUt 8ErU6tUtAnh vbN5rh9Uaốn dĩ8ErU6tUt cứ8ErU6tUt bN5rh9Uanghĩ bN5rh9Uaem chỉbN5rh9Ua làbN5rh9Ua một8ErU6tUt cô8ErU6tUt 8ErU6tUtgái nnHBzhút nhát.

- 8ErU6tUtÝ c8ErU6tUtủa annHBzh 8ErU6tUtlà…- VbN5rh9Uaân V8ErU6tUty bN5rh9Uathật khônbN5rh9Uag dábN5rh9Uam nHBztin v8ErU6tUtào nnHBzhững nHBzgì mìn8ErU6tUth v8ErU6tUtừa ngh8ErU6tUte thấy,bN5rh9Ua lẽnHBz bN5rh9Uanào 8ErU6tUtanh nHBzta thậtbN5rh9Ua snHBzự: –nHBz Ba8ErU6tUtn nãy8ErU6tUt bN5rh9Uaanh n8ErU6tUthìn bN5rh9Uathấy tôi….-8ErU6tUt Lú8ErU6tUtc đó8ErU6tUt dnHBzo h8ErU6tUtoang man8ErU6tUtg nHBznên cbN5rh9Uaô cnHBzhẳng dám8ErU6tUt ngẩngnHBz đ8ErU6tUtầu n8ErU6tUthìn đám8ErU6tUt đôngnHBz xun8ErU6tUtg qbN5rh9Uauanh. CônHBz thậm8ErU6tUt chbN5rh9Uaí 8ErU6tUtcòn tựbN5rh9Ua lừ8ErU6tUta gạnHBzt bN5rh9Uabản tnHBzhân 8ErU6tUtmình rằnbN5rh9Uag bN5rh9Uakhông bịnHBz 8ErU6tUtai q8ErU6tUtuen biết8ErU6tUt nnHBzhìn thấy.

- An8ErU6tUth chỉ8ErU6tUt lànHBz nHBztình cbN5rh9Uaờ 8ErU6tUtđi nbN5rh9Uagang qnHBzua, 8ErU6tUtnhìn thấybN5rh9Ua enHBzm m8ErU6tUtà thôi!

Máu tr8ErU6tUtong 8ErU6tUtcơ tbN5rh9Uahể V8ErU6tUtân bN5rh9UaVy 8ErU6tUtdồn hnHBzết nHBzcả lênHBzn mặt,8ErU6tUt c8ErU6tUtô bN5rh9Uavội vàn8ErU6tUtg gibN5rh9Uaải thínHBzch: -nHBzChỉ 8ErU6tUtlà mộ8ErU6tUtt sựbN5rh9Ua hbN5rh9Uaiểu nbN5rh9Uahầm m8ErU6tUtà thôi!
C8ErU6tUtô biết8ErU6tUt bN5rh9Uacho dùbN5rh9Ua c8ErU6tUtô cnHBzó nóibN5rh9Ua nhưbN5rh9Ua bN5rh9Uavậy thìnHBz cũnnHBzg chỉnHBz làbN5rh9Ua 8ErU6tUtuổng cônbN5rh9Uag bN5rh9Uamà thônHBzi. HọnHBz hnHBzàng củanHBz Tr8ErU6tUtiệu DươngbN5rh9Ua là8ErU6tUt đồnnHBzg nghiệpbN5rh9Ua của8ErU6tUt 8ErU6tUtcô, TrinHBzệu Dươ8ErU6tUtng cbN5rh9Uahỉ cần8ErU6tUt nbN5rh9Uaói chubN5rh9Uayện nHBzngày hômnHBz nbN5rh9Uaay bN5rh9Uara bN5rh9Ualà cônHBz 8ErU6tUtsẽ nHBzngay bN5rh9Ualập 8ErU6tUttức bị8ErU6tUt bN5rh9Ualòi đuôinHBz làbN5rh9Ua bN5rh9Uanói bN5rh9Uadối. CônHBz làm8ErU6tUt sa8ErU6tUto gbN5rh9Uaì c8ErU6tUtó 8ErU6tUtngười bN5rh9Uayêu nbN5rh9Uaào l8ErU6tUtâu năbN5rh9Uam nHBznhư vậnHBzy? NhữnbN5rh9Uag gìnHBz mnHBzà babN5rh9Uan nãynHBz nónHBzi bN5rh9Uara thựcnHBz sựnHBz đanHBzng nHBzkhiến ch8ErU6tUto 8ErU6tUtcô cả8ErU6tUtm thbN5rh9Uaấy bN5rh9Uavô cnHBzùng hối8ErU6tUt hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!