Nếu còn có ngày mai - Full - Sidney Sheldon

Bình luận

Đây là cuốn mình thích nhất trong các tác phẩm đã đọc của Sidney Sheldon. :D

Đáng tiếc là cuốn sách xịn thì đã bị mất, mua lại gặp sách rởm, giấy xấu, in xấu, đọc lại ức chế hình thức gần chết.