Thiên Nga Đen - Full - Nhan Nguyệt Khê

Bài giới thiệu: 

Bình luận

Cho ít comment để tui ôm truyện nào ?????????

Hay không bạn NganNguyen75 kết thúc HE hay SE? mềnh tòa mòa wa :D