Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? full- Cẩm Trúc


9
Trung bình: 9 (2 votes)

Bình luận

Ảnh của hana
hana
0
Truyện này lúc đầu đọc thì thấy được nhưng càng về sau càng nhạt nhẽo.
Ảnh của Tiên Tử
Tiên Tử
0

Gác sách ơi . dịch nghĩa mấy từ trong truyện đi . ví dụ từ " Nhất thế" ý. thấy các bạn đánh số mà mình tìm mãi không thấy nơi chú thích

Ảnh của Tiên Tử
Tiên Tử
0

Gác sách ơi . dịch nghĩa mấy từ trong truyện đi . ví dụ từ " Nhất thế" ý. thấy các bạn đánh số mà mình tìm mãi không thấy nơi chú thích

Ảnh của Tiên Tử
Tiên Tử
0

Gác sách ơi . dịch nghĩa mấy từ trong truyện đi . ví dụ từ " Nhất thế" ý. thấy các bạn đánh số mà mình tìm mãi không thấy nơi chú thích