Kính vạn hoa - Tập 8- Bắt đền hoa sứ - Nguyễn Nhật Ánh

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.