Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Phần 03

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor