Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà - Chương 25

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 25: Thông báo và kỹ năng mới
gacsach.com

Lâm nghe xong cũng không ý kiến gì, hắn có thể xuống dưới đó tìm kiếm đối thủ tự nhiên là cao hứng còn chuyện ăn uống hắn cũng không lo lắng: “ta đã biết, vậy sư phụ có thể bắt đầu học tập sao”

Không thể trách hắn nôn nóng a, từ khi kỹ năng mãn cấp sau đó hắn chỉ có thể huấn luyện thể năng mà thôi nên điểm thuộc tính có tăng lên nhưng làm sao bằng luyện kỷ năng hệ thống thưởng tới mau, hắn còn hai kỹ năng chưa học nữa đây.

Đại thúc Edgar nghe hắn thúc dục thì mỉm cười, hắn không sợ học sinh không có thiên phú mà chỉ sợ học sinh của hắn không có lòng cầu biến mạnh thôi, cười về cười hắn vẫn từ trong cáo lấy ra hai cuốn sách sau đó đưa cho Lâm.

“ta đã căn cứ tình huống của ngươi làm ra hai thứ này ngươi chỉ cần theo trong đó tu luyện là được, khi nào đã luyện tới cao nhất có thể thì ngươi lại tới tìm ta sau đó ta sẽ có an bài khác”

Lâm tiếp nhận hai cuốn sách thì hệ thống tin nhắn vang lên, nhưng hắn không kịp nhìn thì nghe sư phụ tiếng vang lên!

“ngươi trở về đi tiếp sau đó tu luyện toàn dựa vào chính mình, chỉ có tìm được con đường kiếm đạo của mình mới có thể tiến xa hơn học tập người khác là hạn chế chính mình ngươi phải nhớ kỹ lấy”

Sau khi ra hắn chạy như bay về trong phòng của mình và bắt đầu nhìn lại hệ thống tin nhắn!

“Đinh: chúc mừng người chơi pháp hiện cơ sở kiếm pháp tinh thông, kiểm tra người chơi cơ sở kiếm thuật đã mãn cấp đã đủ điều kiện để học tập”

“Đinh: chúc mừng người chơi phát hiện luyện thể pháp môn cơ sở, kiểm tra người chơi dưới mười tuổi sức mạnh thuộc tính trên 200 đã đủ điều kiện học tập (Ghi chú: đây là một bản luyện thể pháp môn đặc biệt có thể tự động thăng cấp một khi người chơi tu luyện cơ sở lên mãn cấp sẽ tự động diễn hóa và thăng làm trung cấp tối cao diễn hóa làm thần cấp)!”

“Đinh: chúc mừng người chơi phát hiện ẩn dấu kỹ năng duy nhất luyện thể pháp môn, đây thuộc về ẩn tàng bảo vật do người chơi Ngân Hà là người đầu tiên phát hiện duy nhất tính bảo vật cho nên nhân đây khen thưởng điểm thành tựu 10 điểm và sẽ thông báo cho tất cả người chơi cùng được ghi vào bảng thành tựu”.

...

“Đinh toàn phục thông báo: chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên phát hiện duy nhất tính bảo vật cho nên nhân đây khen thưởng điểm thành tựu 10 điểm và sẽ thông báo cho tất cả người chơi cùng được ghi vào bảng thành tựu”

“Đinh toàn phục thông báo: chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên phát hiện duy nhất tính bảo vật cho nên nhân đây khen thưởng điểm thành tựu 10 điểm và sẽ thông báo cho tất cả người chơi cùng được ghi vào bảng thành tựu”

“Đinh toàn phục thông báo: chúc mừng người chơi Ngân Hà là người đầu tiên phát hiện duy nhất tính bảo vật cho nên nhân đây khen thưởng điểm thành tựu 10 điểm và sẽ thông báo cho tất cả người chơi cùng được ghi vào bảng thành tựu”

Rất nhiều người chơi đang vì sống sót mà cố sức tu luyện hoặc tìm kiếm kỹ năng học tập mà phát sầu thì đột nhiên có tiếng hệ thống vang lên sau đó toàn bộ biến sắc, trong đó có rất nhiều nhân vật nổi bậc sức mạnh phát triển không thua kém Lâm nhiều ít càng có rất nhiều người đạt được trái ác quỷ tuy rằng tốt xấu lẫn lộn.

Nghe ba tiếng hệ thống vang lên bọn họ vẻ mặt âm trầm, đã có người dẫn trước bọn họ tìm được kỹ năng, thời gian gần hai năm lần đầu tiên vang lên toàn phục thông báo có thể tưỡng tượng độ khó trong đó như vậy chỉ cần nghĩ cũng biết điểm thành tựu chắc chắn mang tới chỗ tốt rất lớn, mặc dù họ không biết điểm thành tựu sẽ làm được gì nhưng chắc chắn rằng sẽ lại kéo khoảng cách giữa họ và Lâm ra xa.

Tất cả người chơi đều bỗng nhiên cảm giác áp lực tăng cao, đặc biệt là những thiên chi kiêu tử nhóm, một trong số đó càng là nổi trận lôi đình phá hủy mọi thứ mà hắn có thể làm để phát tiết, hắn cho rằng mình mới là mạnh nhất đang bỏ xa người khác nhưng khi hệ thống vang lên hắn biết có người bắt đầu đi trước hắn, làm sao hắn có thể chịu được.

Về người chơi khác rối lắm thì hắn không biết có biết cũng không quan tâm, Lâm hiện tại bị thông báo hệ thống đánh cho vẻ mặt mộng bức, hắn còn lần đầu tiên biết hệ thống còn có toàn phục thông báo nữa, theo sau là mừng như điên duy nhất tính kỹ năng a, thật là vận may đập vào đầu đập hắn vui vẻ sắp hôn mê, hắn hi vọng thêm vài lần như vậy.

Sau khi cảm xúc thu liễm, hắn bắt đầu nghiên cứu kỹ năng, đầu tiên là phải đọc xong hai cuốn sách thì kỹ năng mới học xong, hắn bắt đầu đọc sách cũng không dày lắm rất mau thì hai quyển hắn đã đọc xong!