Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Phần 4

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Lịch post truyện:

- Truyện được post hàng ngày trong tuần, do cuối tuần editor đổi nghề làm con sen nên hông có thời gian làm truyện;

- Truyện được post trước 17:30 hàng ngày, lý do sau 17:30 thì cũng phải đi ở đợ cho chủ =)

Dĩ nhiên, sen cũng có khi xin chủ nghỉ được nên có khi post thêm chút ít vào buổi tối hoặc cuối tuần, editor sẽ loa loa trên facebook nha

Chúc cả nhà đọc truyện vui!

Yêu thương