Thuận Minh - Chương 436

Thuận Minh
Chương 436: Hạt giống danh tướng, người trung thành
gacsach.com

Đầu thâng sáu năm Sùng Trinh thứ mười sáu. tổng binhĐại Đồng Trần Vĩnh Phúc xuất phát từ phủ Vệ Huy. tới bên Sơn Tây. thiên hạ đều ca ngơi lông trung nghĩa bắt khuất của hẳn.

Rất ít người chú ý tới. binh lực khoảng hai nghìn người trong tay du kích Quý Đức - Viên Thì Trung đã đối người rồi. những người này đều là binh lính của Trần Vĩnh Phúc.

Doanh thân binh bên cạnh Lý Mạnh có vị trí đặc biệt ờ Sơn Đông, người tỉnh khác hoàn toàn không thể nghĩ tới. chính vỉ sự đặc biệt của doanh thân binh, thân tín quan cao trong hệ thống doanh Giao Châu, đều lấy việc vào trong doanh thân binh là điều vinh dự.

Nhưng doanh thân binh trước nay không có trường hợp đặc biệt, cho tới bây giờ. cũng chỉ có một người vào doanh thân binh này; vì người này có tố chất thực sự đủ tư cách, hơn nữa biểu hiện so với người khác ưu tú hơn nhiều.

Người này vào trong đại đội cảnh vệ. hẳn chính là con trai thứ hai của Tôn Truyền Đình: vốn dĩ bị đưa tới quân Đằng Châu làm lính, ai ngờ hổ phụ sinh hồ tử. người thanh niên tên Tôn Tập Vũ này trong quân Đằng Châu với biểu hiện xuẩt sắc được biểu dương; rồi từng bước vào trong đại đội cảnh vệ doanh thân binh.

Vương Hải khen không ngớt miệng biểu hiện của Tôn Tập Vũ. mấy lần nói với Lý Mạnh, lần đầu thấy binh lính trong doanh thân binh có người có đầu óc và tư tưởng chiến lược rõ rằng như vậy, sau này chắc chẳn sẽ là người tài đời sau của doanh Giao Châu.

Lý Mạnh đương nhiên biết Tôn Tập Vũ này là con trai thứ hai của Tôn truyền Đình. Vương Hải ngày đó rất ít khi đi qua sân nhở đó. nên cũng không rõ tướng mạo của Tôn Tập Vũ lắm. hơn nữa sau khi chàng trai này Đầu quân, thân hình cường tráng hơn nhiều, người cũng phơi nắng ngăm đen. tướng mạo thay đổi rất nhiều, những lời tán dương như vậy, chắc đều là thật lông.

Đúng là gia đình có tiếng là ham học, nhản vật xuất sắc nhất cuối đòi Minh, hậu thể của Tôn truyền Đình, chác cũng được nhiều hun đúc. Lý Mạnh khi nói chuyện với Tôn Truyền Đình cũng từng khen ngợi ‘-gia đình có tiếng là nhiều người tài. hổ phụ sinh hồ tự”. Tôn Truyền Đình luôn bình tĩnh tự Nhiên mỗi lần gặp được dễ tài này đều vô cùng đẩc ý, rất vui vẻ.

Cho nên ba người uống trừ đâm đạo trong mật thắt, nghe thấy Lý Mạnh nói con trai Trần Vĩnh Phúc là Trấn Đức muốn tới doanh thân binh. Tôn Truyền Đình và Lưu Phúc Lai liền hiểu rõ hàm nghĩa của lời này.

Thường lệ mấy ngàn năm. đưa con trai minh tới làm con tin. thể hiện lông trung thành của mình; đó chính là một tín hiệu thần phục, giống với lúc Đường Thái Đầu và Đường Huyên Đầu, thị vệ trong cung phần lớn đều là người các bằng quốc và bộ lạc vương tử gần Đại Đường. Trần Vĩnh Phúc dễ Trấn Đức tới. cũng chính là có dụng ý này.

Tôn Truyền Đình hạ thấp người về trước, chắp tay chúc mừng nói:

“Chúc mừng Tể quốc công, thu phục được Trần Vĩnh Phúc; khi còn ờ Hà Nam. ta cũng khá hiểu vê người này, là võ tướng hiểm có hiện nay, cẩn thận, tuân thủ quý tắc, binh mã dưới trướng đều được coi là tinh binh”.

Vậy cũng coi như kêt thúc một việc, Lý Mạnh cười gật đầu. giơ âm trừ lại rót đây cho Lưu Phúc Lai bên cạnh. Lão thái giám mặc dù đă quen với thái độ hiếu kinh này của Lý Mạnh, nhưng lần nào như vậy cũng đều cảm thấy như đang thường rượu ngon, toàn thân đều vô cùng thoải mái.

Say sưa rồi. Lưu Phúc lai lại thơng thả nói:

•'Trần Vĩnh Phúc có thể để Trấn Đức tới. chắc cũng là thật lông, nhưng xung quanh Khai Phong đã thái bình, vẫn nên mau chóng đưa binh tới trấn thủ thì tốt hơn. tránh xảy ra thay đổi gì”.

Thành Khai Phong có mấy thành lớn. lại chưa từng bị đánh phá. công sự phòng thủ trong thành lại rất hoàn bị. đự trừ hàng hóa và nhân lực trong thành cũng được coi là đầy đủ. nếu bị người khác thừa cơ xen vào. đóng cửa tự thủ. thỉ thật là cải đinh khó nhằn.

Dù sao. nếu không có Sơn Đông bên cạnh không ngừng gâv áp lực cho đại quân lưu dân. chỉ dựa vào hơn chín nghìn người của Trần Vĩnh Phúc, đúng là rất khó để bảo vệ được tỏa thành lớn như vậy.

Trên thực tế cùng với đội thuyền chở hàng tới phía Hà Nam: đã có binh lính và người có liên quan vào trong thành Khai Phong. Những điều này đều có người bố trí. không cần thiết phải nói rõ với lão thái giám. Lý Mạnh chỉ cười cười, nói:

''Bà phụ nói phải, bên đó đã đều được bố trí ồn thỏa rồi. bá phụ cứ yên tâm".

Lão thái giám sở dĩ từ việc Trấn Đức tới đây mà phận doán ra Trần Vĩnh Phúc thật tâm quý thuận là vỉ Trấn Đức cũng không phải người thường, nếu mang cha con Trần Vĩnh Phúc và Trấn Đức tới bên ngoài Hà Nam hỏi dân chúng, người biết Trấn Đức e còn nhiều hơn người biết Trần Vĩnh Phúc, Nguyên nhân không gỉ khác chính là Trấn Đức được hoàng để Sùng Trinh chính miệng xung là thiếu niên anh hùng.

Một năm trước; khi sắm doanh vây đánh thành Khai Phong, sấm vương Lý Tự Thành tới gần tường thành xem xét phòng ngự của quân Minh, lại bị Trấn Đức nấp phía sau tường thành bắn một mũi tền trúng má.

Toàn quân lưu dân khiếp sợ. không khỏi phải lui binh, có mũi tên đó. mà Trấn Đức ngày đó vẫn chỉ là một thủ bị lập tức danh tiếng lẫy lừng. Sau lần sắm quân kéo vây thành đó, liền được thắng vượt hai cấp. trở thành du kích. Trong ba người con trai của Trần Vĩnh Phúc, cũng chỉ có Trấn Đức này làm hẳn hài lông.

Từ đó về sau. công việc phòng ngự ở thành Khai Phong cơ bản đều do Trấn vinh Phúc và Trấn Đức tiếp quân, hơn bốn nghìn nhan mã trong hơn chín nghìn dự binh này cũng giao cho Trấn Đức thống lĩnh.

Trấn Đức mặc dù mới hai mươi tuổi, địa vị chỉ là một du kích, nhưng thực tế nói là phó tổng binhHà Nam. cũng không có gì bắt hợp lý cả.

Binh lính bình thường trong doanh Giao Châu, muốn vào doanh thàn binh không hề dễ. một trong những cách đó là thắng lẽn cấp bậc đội phó. quan quân các cấp sê báo cáo những sĩ quan thường ngày luyện tập chăm chỉ. kỹ thuật chiến đấu giởi, hơn nữa còn một mực trung thành với Lý Mạnh và các quan quânchưa tham gia doanh thần binh lên trên.

Hoặc cách khác chính là lập quân công, ví dụ như kiến nghị có giá trị, ví dụ như trên chiến trường anh dũng giết địch, những binh lính bình thường như vậy theo quý tẳc cũng được vào chân tuyển.

Các tài liệu đều phải báo lên trên, cuối cùng tập hợp tới tay Lý Mạnh, do Lý Mạnh quyết định thành viên gia nhập doanh thân binh.

Sau khi quyết định cũng không phải có thể vào doanh thân binh ngay. Đoàn muối Sơn Đông và thương đoàn Linh Sơn. hiện giờ chắc là cục thanh tra. sẽ tới điều tra xuẩt thân, gia cảnh của những binh lính được chọn này.

Nói như vậy, không phải là xuất thân từ Sơn Đông sẽ không bị kiểm tra. hơn nữa ba phủ Đằng Chảu, Lai Châu. Thanh Chảu thuộc thành phần ưu tiền được kiểm tra. trong nhà tốt nhất là con cháu lương thiện, trong năm năm ít nhất không phá gia. loạn thế hiện nay. vì thiên tai. bần dân phá sản tương đối nhiều.

Mà ờ Sơn Đông nám nám nay phá sản. mười phần là không tránh khỏi có quan hệ với doanh Giao Châu, sau khi phá sản chác chắn là rất hận thể chế này. tất nhiên là không thể trúng tuyển rồi.

Binh lính xuất thân từ hộ đồn điền được chọn cũng rất ít, chỉ có cả nhà đã vì chỉnh sách thay đối ưu đãi: mới có khả năng vào. hơn nữa còn phải kiểm tra thận trọng, binh lính đồn điền có thể vào doanh thân bình thường đảm nhiệm chức sĩ quan hoặc là quan quân bậc thấp, có chức vụ nhất định. Nhưng, hiện giờ sau khi dễ doanh thực nghiệm nhập vào doanh thân binh, với binh lính cả hệ thống doanh Giao Châu mà nói. con đường vào doanh thân binh đã trải rộng hơn nhiều.

Nếu có người phần tích cẩn thận, sẽ phát hiện ra con đường này thực tế đã nhở đi rồi. từ khi trong doanh thân binh có đại đội cảnh vệ và đại đội thực nghiệm đặt song song nhau, người xuất thân Binh lính bình thường cũng chỉ có thể vào trong đại đội thực nghiệm, còn đại đội cảnh vệ lại tiếp nhận những quân nhản có biểu hiện xuất sắc.

Hơn nữa ờ giữa đại đội thực nghiệm và đại đội cảnh vệ. cũng có chế độ thắng chức, đại đội thực nghiệm có kháo hạch định kỳ, hễ là người có kết quả ưu tú đều có thể vào trong đại đội cảnh vệ.

Binh lính vào trong đại đội thực nghiệm, sau khi ở lại đây thời gian nhất định mài ra đảm nhiệm chức sĩ quan. Sĩ quan hoặc quan quânbậc thấp vào trong đại đội cảnh vệ, ở một thời gian nhất định lại ra đảm nhiệm chức quan quân.

Binh lính đại đội thực nghiệm học hỏi các chiến pháp và kv thuật thực chiến từ doanh Giao Châu, vốn dĩ chì là binh lính binh thường, ở phương điện chuyên môn nào đó tất nhiên có chổ khiếm khuyết, vào đại đội thực nghiệm lại là phát triển toàn điện, còn đại đội cảnh vệ ngoài tăng cường các kỹ năng ra. còn phải học hỏi kỹ thuật chỉ huy; và lĩnh hội những tư tưởng chiến thuật của doanh Giao Châu.

Đối với sĩ quan và quan quân doanh Giao Châu, có quá trình như vậy là vô cùng tất yếu, vì chiến pháp quân đội và các tư tương chiến thuật của Lý Mạnh, cùng với quân đội Đại Minh đương thôi, thậm chí là cả bộ đội quân sự trên đại lục Châu A đều có chềnh lệch rât lớn. mặc dù đã từng đi lính, có chút kinh nghiệm quân sự. những kiến thức này cũng không có đắt dụng ýõ: phải tự thân học hỏi lĩnh hội mới có thể trở thành một thành viên tiểu chuẩn.

Ngoài ý nghĩa này ra. doanh thân binh là sự tập hợp tình anh của cả hệ thống doanh Giao Châu, là đoàn sĩ quan hạ tầng trong doanh Giao Châu, quan quân cao cấp sau này chắc chắn cũng xuất thân từ đoàn thể này.

Đoàn thể như vậy nhất thiết phải đẳm bảo trung thành một lông với Lý Mạnh. Doanh thân binh là quàn đội trực thuộc Lý Mạnh, mỗi ngày thủ vệ ờ phủ Quốc công, hường thụ đãi ngộ cao hơn Binh lính bình thường, cùng tập luyện như Lý Mạnh, phương thức này ngoài nâng cao kv năng của mọi người; quan trọng nhất chính là bồi đắp lông trung thành của mọi người.

Cái gọi là đồng cam cộng khổ. chính là nói tới điều này. quân tướng Đại Minh đối đãi với gia đinh thân tín của mình đều như vậy. như vậy mới có thể đồi lấy sống chết cùng nhau của người hầu.

Điều Lý Mạnh làm. như những quân tướng Đại Minh đương thôi, ở phương diện này không có gì khác cả. phòng doán nắm chắc lông người, đó là chuyện mấy nghìn năm không có gì thay đồi. Lý Mạnh cũng không phải siêu nhân, cũng chỉ có thể làm theo khuôn phép cũ. cái khác chằng qua là doanh thân binh này giống với trường quân đội thôi.

Cho dù là gia đinh thân binh quân tướng Đại Minh bình thường, cấp bậc cũng gần với quan quân: thậm chí còn cao hơn một chút. Thân binh của Lý Mạnh, để ra ngoài sẽ là tuồi trẻ tuấn ngạn, tiền đồ sáng lạn. trên dưới Sơn Đông năm sáu năm trước đă tới môn đạo: hề vào thân binh, đó chính là một bước lên trời, hiện giờ bợ đờ được bảo đảm cũng không tệ.

Kết quả là hiện giờ Sơn Đông có phong trào, nếu ai đó nói là muốn vào doanh thân binh, tức là phá võ cánh cửa hôn nhân.

Thời gian ban đầu, vào doanh thân binh chỉ là gia cảnh tương đương tới cầu hôn. sau này là phủ hộ thậm chí là đại tộc tới cầu hôn. tới bây giờ. nếu ai vào trong doanh thân binh, huyện lệnh và trên châu ở vùng đưa con gái tới cũng là điều có thể.

Nhắm vào hiện tượng này, doanh Giao Châu thậm chí còn hạ lệnh, thời gian ở doanh thân binh ngoài đã kết hôn trước đó ra. không được thành thân, chỉ có thể đỉnh hôn.

Tháng sáu. thiên hạ lại yên bình tới bất ngờ. trênều đình đã có người nghĩ như vậy, đã nhượng bộ một bước Lý tặc ở Sơn Đông, hắn cũng không phải người hay gây sự như vậy.

Lý Tự Thành ở Tương Dương mới chiếm hơn chục vạn binh mã của La Nhữ Tài. mặc dù tình hình đã rất ồn định, nhưng nếu ồn định lực lượng này cũng cần chút thôi gian.

Trương Hiến Trung chiếm cứ Võ Xương cũng không muốn theo gót La Nhữ Tài. cướp bóc chắn ờ Võ Xương; bổ sung lương thực và nhân số. lại tiếp tục đi về phía Tây. Trương Hiến Trung chiếm lợi lớn ờ Võ Xương, toàn bộ lượng vàng bạc cực lớn ờ phủ Sờ Vương đều bị hắn cướp mẩt. Bắt đại vương luôn quẫn bách lại bắt đầu có khỏi sắc.

Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc ở Cửu Giang cuối cùng cũng lây lại can đảm; bắt đầy đánh thuế ờ trên sông, hơn nữa còn tùy binh lính cướp bóc xung quanh Cửu Giang.

Giang Tây là nơi quen thuộc của Tả Lương Ngọc, mấy năm trước khi truy kích Trương Hiến Trung, đã từng đi qua nơi này, dân chúng ờ vùng cũng gặp đại nạn theo, lần đóng quân này. thuộc hạ mặc dù đều là binh lính lưu dân. nhưng quân ký tất nhiên vẫn như trước.

Đương nhiên, hàm hại dân chúng cũng chì là kém hơn một chút thôi, từng bức tấu của quan lại Giang Tây đưa tới kinh thành, thình cầu trênều đình quân thúc.

Trênều đình Đại Minh quân thúc thế nào. hơn nữa cho dù Tả Lương Ngọc đó ờ thành Cửu Giang, khề có động tĩnh gì là như chìm cợ cành cong, nhưng các văn thư bảo tin thâng trận vẫn không ngừng gừi tới trênều đình. Nam Bắc cách xa nhau cả ngàm dặm. hoàng đế và các đại thần trênều đình cũng không biểt tin thâng trận là thật hay giả. cũng chỉ có thể hạ chỉ khen ngợi.

Mãn Thanh cũng đang nghỉ ngơi lại sức. giành thâng lợi ờ Liêu trấn cũng chỉ có thể trấn an nổi sợ hãi sau đại bại của dân chúng bắt kỳ. Da Nhĩ cổn là Nhiếp Chính Vương, muốn giành được địa vị quan trọng thật sự ờ Mãn Thanh cũng cần thôi gian.

Giữa Tháng sáu năm Sùng Trinh thứ mười sáu. mặc dù đồn điền điền trấn vẫn chỉ kiến lập ờ phủ Hà Giangg, binh mã Sơn Đông vẫn chưa chạm tới phủ Vĩnh Bình, nhưng Ngô Tam Quế lại rất cung kỉnh với bên Sơn Đông, lần đầu tiền công tác tình báo với Mãn Thanh của doanh Giao Châu có tiến triển rất lớn.

Mặc dù Mãn Thanh và Đại Minh là hai nước đối địch. Như cầu về các mặt hàng xa xỉ của

các hoàng thân quốc thích Mãn Thanh không hề ít hơn bên Nam Kinh và kinh thành Đại Minh.

Trịnh gia ờ Phúc Kiến nhờ vào lực lượng ưu thế trên biển, đầu tiền là hải thương Giang Nam từng bước làm nhiều loạn bên Mãn Thanh. Đối với việc cung ứng các thương phẩm cho Mãn Thanh, gần như đều là thương thuyền của Trịnh gia vận chuyền từ các nơi đến; nhưng đội tthuyềnn của Trịnh gia lại chỉ dừng lại bên Kim châu vệ và bên Trênều Tiền.

Mãn Thanh thà rắng là tiểu phí sức lực vận chuyền đường bộ. cũng không muốn để thuyền bè của Trịnh gia vào sâu bên trong. Mặc dù sau thâng tư. mật thám đoàn muối Sơn Đông đã có thể theo thương thuyền của Trịnh gia tới các bến cảng Kim Châu Vệ; Lữ Thuận và Trênều Tiền, nhưng không thể vào sâu trong Liêu Đông, điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Nhưng Liêu trắn lại khác, mậc dù Măn Thanh và Liêu trấn giúp nhau để phòng; nhưng lại có thương nhân Sơn Tây thông qua Liêu trấn bán các mặt hàng cho Mãn Thanh, nói tới mà cảm thấy buồn cười, nhưng thực tế bạc tráng trước mặt. rất nhiều người không quan tâm tới đại nghĩa quốc gia gì nữa. Với thể mạnh như Sơn Đông hiện nay. nếu thương gia giàu có ờ Sơn Tây có thể; thì sao thương nhân Sơn Đông lại không thể. Ngô Tam Quế và đám quan binh bên Liêu trấn cũng xem Sơn Đông là chổ kiếm tiền, nghĩ như vậy cũng không có gì sai. dù sao yêu cầu ban đầu. các hạng mục Sơn Đông đưa ra. đều có liên quan tới việc kiếm tiền.

Hơn nữa trong thiên hạ này Lý Mạnh cũng đã người có danh tiếng tiền tài. đều đã ờ vị trí cao như vậy. bây giờ không phải là vẫn ởm lấy việc buôn bán muối lậu thấp hèn này sao?

Đối với thương đội Sơn Đông tới Mãn Thanh buôn bán. Liêu trấn chác chẳn không ngán trở. nói tới cũng không thể làm người ta tin tường lám. Mãn Thanh đều cho thương đội Đại Minh qua.

Vì với Mãn Thanh, rất nhiều hàng hóa của Đại Minh đều là đồ họ cần thiết, cũng cần những thương đội này chuyền hàng tới bổ sung, quan lại Đại Minh tất nhiên là cắm tiệt việc này. nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế những quan lại văn võ Đại Minh tham lam này. và cả những thương nhân vàng đó nhọ lông son này.

Thương nhân Sơn Đông tự xưng tới từ phủ Hà Giangg. Bẳc Trực Đãi: bên Mãn Thanh cũng không có gì hoài nghi...

Tin tức truyền về Sơn Đông không tốt đẹp gỉ. vì Mãn Thanh huy động phần lớn lực lượng ờ trong Lão lâm bắt thanh niên trai tráng, bồ sung cho lực lượng tản thắt ờ phủ Hà Giangg đang nhanh chóng tăng lên.

Tin tức này được coi là tin quan trọng bậc nhất được báo về Sơn Đông. Trên dưới Sơn Đông nghe thấy tin này đều trở nên vô cùng lo lòng, đồng thời cũng thấy may mắn mà đại soái đưa ra quyết định chính xác thế nào. không tập trung chú ỷ ờ quan ngoại, để thát lỗ khồi phục lại. nhanh chóng đi ra từ thất bại. thì đúng là phiền phức lớn.

về chuyện Mãn Thanh bắt cái gọi là Nữ Chân hoang dã ờ quan ngoại, ngoài Liêu trắn ra. Sơn Đông là nơi đầu tiền trong quan nội biết, từ trước nói Đại Minh và thát lỗ ưu khuyết nói là binh Đại Minh yếu nhưng người đông còn binh Mãn Thanh mạnh, nhưng ít người, Đại Minh dùng mười binh đồi lấy một binh, nếu liều mạng, thì vẫn có thể khiển thát lỗ chết sạch.

Cho rằng thát lỗ Mãn Thanh ít người, liều một trận, thâng lợi cuối cùng luôn thuộc về số đông, dù sao hai bên không phải đồng tộc. Nữ Chân Mãn Thanh chết một người muốn hồi phục lại phải thông qua điều dường; thời gian này càng đãi. thời gian và ưu thế tất nhiên thuộc về bên đông người, tình hình thực tế lại không giống như vậy.

Mãn Thành từng trận từng trận thằng lợi. càng lúc càng sử dụng nhiều tới Hắn bắt kỳ và bắt kỳ Mông cổ. những tôi tớ Đầu quân này sức chiến đấu cũng không thấp, càng đánh càng thêm phiền phức.

Khi biết được tin này, càng khiến người ta kinh ngạc. Nữ chân bắt kỳ càng ngày sức chiến đầu càng mạnh lại có phương thức bồ sung thế này. hơn nữa người đưa tin về còn nói. những thanh niên trai tráng trong bộ lạc gọi là “đã nhân” và “sinh nữ chân"', sức chiến đấu còn vượt qua của bắt kỳ Nừ Chân.

Vỉ chiến sĩ những bộ lạc này sống bằng nghề tranh cá và săn bắt. cũng có đủ tố chẩt huấn luyện và chiến đấu. hơn nữa trạng thái cuộc sống ờ mức bán Nguyên thủy như thế. khiến dã tính trên người họ vẫn chưa mất đi.

Những nhân tố này cộng lại. đủ để những người này trở thành chiến sĩ cường hãn. nên các hoàng thân bắt kỳ gần như là muôn tranh doạt những người này. Trong tay ai có nhiều Sinh Nữ cCản nhất, có nghĩa là thực lực của người đó mạnh nhất.

Trên dưới Sơn Đông đều nghiêm nghị, vốn tường rằng trận chiến ở phủ Hà Giangg đã tồn hại tới Nguyên khí của đối phương, ai ngờ thát lỗ Mãn Thanh lại có cách hồi phục như vậy. Đại soái thật là cao chỉêm viễn chúc (nhìn xa trông rộng), mới đưa ra chiến lược như vậy.

Nếu không có thiên mệnh, biết điều người khác không biết- có thể điều người khác không thể. Họ chắc chắn không biết Lý Mạnh vì có hận thù và cảnh giác thâm cân cố đế với thát lỗ Mãn Thanh mới làm như vậy. Làm như vậy hoàn toàn là hành vi cảm tính lần áp lý tính.

Nhờ những kiến thức lịch sử của hắn. hoặc là dưới nền giáo dục lịch sử ở hiện đại. cho dù là nghiên cứu sinh, thạc sĩ không chuyên vê môn lịch sử cũng chưa chác biết được chuyện bắt sinh Nữ Chân này. Lý Mạnh càng không thể biết được.

Trong tiến trình lịch sử binh thường, ba tình Đông Bắc luôn được coi là nơi làm ăn của người Nừ Chân: không cho phép người Hán đi dân tới đây. Cho tới cuối đời Thanh tình hình mới giảm bớt. Sau khi nước cộng hỏa nhân dân Trung Hoa thành lập; trong rừng sâu núi thẳm ờ tình Hẳc Long Giang vẫn có người Ngạc Luân Xuân duy trì trạng thái của bộ lạc Nguyên thủy.

Nhưng thực tế, với thồ địa rộng lớn ờ ba tình Đóng Bắc. bắt đầu từ khi Mãn Thanh xuất hiện; cũng chỉ có đại bộ phận Liêu Ninh chiếm được đầy đủ, các nơi khác đều là rừng rậm Nguyên sinh; ao đầm ẩm ưóỊ đó chính là núi trắng nước đen. có lượng lớn các bộ tộc.

Những bộ lạc này không khai hoá như người Nữ Chắn. Có chẳng thì là các dân tộc khác. Bắt kỳ Nừ Chân Mãn Thanh là các bộ Nữ Chân ờ khu vực Liêu Ninh và Nội Mông cổ hiện nay. Cho dù là Nừ Chân Kiến Châu hay là Nữ Chân Hiệp Hách: đều là bộ tộc Nừ Chân Hắn hỏa hoặc là Mông hỏa có nền văn minh khá cao.

Mà phần lớn những bộ lạc ở rừng sâu núi thẳm này vẫn trong hình thái Nguyên thủy xã hội thị tộc. Những bộ lạc như Sinh Nữ Chân và Tun-gut này đều đã tính không thuần, trong hoạt động sán bắt. đánh cá mưu sinh lại nuôi dường được kỹ năng chiến đấu và hợp tác. Gần như là trời sinh là chiến sĩ. Bắt những người này bồ sung vào trong quân, là nguồn tăng quân quan trọng của Mãn Thanh.

Sinh Nữ Chân bị đưa vào trong bắt kỳ Nữ Chân, còn người hoang đã bộ lạc Tun-gut. thường được xưng là Tác Luân. Trong tiến trình lịch sử bình thường, sau khi vào Trung Nguyên, sức chiến đấu của Nữ Chân Mãn Thanh giảm sút rất nhanh, đại bộ phận kỵ binh làm chổ dựa đều là quân Hắn và tộc người Tác Luân.

Càng về sau. bắt kỳ hoàn toàn trở thành phế vật. Tác Luàn lại trở thành chủ lực. Đối với việc bắt những người hoang dă của những bộ lạc này thậm chí là còn duy trì tới thôi Càn Long, vỉ sức ỷ lại quá lớn.

Thời đại này. quy mô bắt Sinh Nữ Chân và Tác Luân không quá lớn. vỉ không có nhiều như cầu tới vậy, cho rằng chỉ cần dựa vào quân bắt kỳ và tôi tớ Đầu quân là có thể bách chiến bách thằng, lần đại bại ờ phủ Hà Giangg mới kích thích bắt kỳ Mãn Thanh tim mọi cách để bồ sung thực lực của mình.

Kết quả là hành động tìm kiểm bắt người hoang dã bắt đầu sớm hơn so với lịch sử bình thường ; nếu là như vậy. bắt kỳ Mãn Thanh sau khi bắt bớ. thậm chì còn mạnh hơn.

Đây cũng là một loại thay đối lịch sử. biến số cực lớn Lý Mạnh này. đă khiến lịch sử bỉnh thường đều thay đổi ờ tất cả các phương diện. Tin tức và các phận doán như vậy truyền về tới Sơn Đông, cả mộ phủ Tề quốc công đều trở nên căng thằng. Từng mệnh lệnh được tốc mã chuyền gắp tới phủ Hà Giangg. Trương Giang và Vương Thao đã tới bên đó cũng được thúc giục với ngữ khí rẩt nghiêm nghị- bảo họ nhanh chóng kiến thiết đồn điền điền trấn, nhanh chóng đưa quân tới bên phủ Vinh Bình.

Hình như thiếu 1 đoạn, các bạn đọc chương sau thấy thiếu thì báo lỗi hộ mình nhé.