Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca - Chương 01-1

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Chương 1-1
gacsach.com

Lời nguyền mười thế, nghiệp chướng mười thế, đơn độc luân hồi, tâm hồn lụi tắt, yêu hận tình si, nhân duyên tan biến, tình thâm người lẻ loi, tình si người đoạn tuyệt...

Tình thâm người lẻ loi, yêu say mê người đoạn tuyệt.

Tiếng ngâm xướng trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, thân ảnh cô độc ở trong thời không hư vô lưỡng lự.

Đó là một con đường, một bên về nhà, hoặc là con đường luân hồi.

Lời nguyền mười thế, nghiệp chướng mười thế, đơn độc luân hồi...