Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Phần 09

Gác sẽ cố gắng đăng mỗi ngày 3 chương.

Lịch thường đăng vào khoảng 11h, 19h và 23h hàng ngày.

Bạn nào biết edit thì edit giùm Gác nữa với <3 <3.

Các bạn có thể vào nhóm Nhóm chuyển ngữ Gác Sách để cùng nhau hoạt động.