Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Phần 06

Gác sẽ cố gắng đăng 1 ngày 2 chương.

Lịch thường đăng vào khoảng 11-12 giờ đêm.

Bạn nào biết edit thì edit giùm Gác nữa với <3 <3.

Các bạn có thể vào nhóm Nhóm chuyển ngữ Gác Sách để cùng nhau hoạt động.