Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 2: Thầy mẹ tôi và tôi

Nỗi lòng (Kokoro)
Phần 2: Thầy mẹ tôi và tôi
gacsach.com

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor