Mai nở dưới Sao - Phần 05: Nhiệm vụ ở Kon Chư Răng[1].

[1] Tên một khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, tọa lạc tại xã Sơn Lang, huyện K'Bang tỉnh Gia Lai.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor